Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG DẠY VÀ HỌC TOÁN HÌNH HỌC 8 Ơ TRƯỜNG THCS

14 849 2
Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG DẠY VÀ HỌC TOÁN HÌNH HỌC 8 Ơ TRƯỜNG THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tên đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG DẠY VÀ HỌC TOÁN HÌNH HỌC 8 Ơ TRƯỜNG THCS I LÝ DO: Dạy học như thế nào để tạo hứng thú cho học sinh, phát huy tính tích cực của học sinh đó là điều trăn trở của hầu hết các người thầy đang đứng trên bục giảng. Vì vậy đòi hỏi người thầy phải có sự sáng tạo, phải có phương pháp dạy học phù hợp, phải đầu tư vào từng tiết dạy, đổi mới phương pháp theo từng đối tượng học sinh cho phù hợp. Hơn nữa môn Toán 8 là môn học có hệ thống kiến thức nhiều, có sự kết hợp các kiến thức liên tục của các lớp học dưới mà tính thực hành vận dụng cao. Nên để nắm vững kiến thức và vận dụng tốt kiến thức vào thực hành đòi hỏi tính chuyên cần, tự học, tự sáng tạo cao của người học. Như ta đã biết học sinh chỉ tích cực suy nghĩ khi có nhu cầu hiểu biết về một vấn đề nào đó mà tình huống có vấn đề là tình huống khó khăn mà để giải quyết nó phải có sự tìm tòi suy nghĩ, phải có những tri thức mới, những biện pháp mới, những cách giải quyết hợp lý. Bản thân tôi một giáo viên đang đứng trên bục giảng, làm thế nào để giúp học sinh có hứng thú trong học tập kèm các hoạt động tích cực để giải quyết vấn đề và thông qua đó mà lĩnh hội kiến thức, kỹ năng để đạt được những những kết quả học tập cao hơn đó là trăng tở không những của bản thân tôi mà hầu hết của các giáo viên khác. Qua thực tế giảng dạy môn Toán học sinh hai lớp 81 và 83 sở tại năm học 2014 2015 tôi đã rút ra được một số biện pháp mà đã đem lại hiệu quả là :“ Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh trong dạy và học Toán hình học 8 ở trường THCS”. II TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1 Cơ sở lý luận: Khác với các bộ môn khác môn Toán học được coi là môn học “Trí tuệ” nó cung cấp những định lý, những kiến thức quan trọng trong chuỗi kiến thức phổ thông. Vì vậy làm thế nào để học sinh nắm vững và lĩnh hội kiến thức cũng như tạo cho các em có hứng thú cho học sinh học Toán nói chung hay học Toán 8 nói riêng là mục tiêu mà chúng ta mỗi người thầy đang mong mỏi. Hơn nữa việc học Toán ở lớp 8 làm các em sẽ rất sợ bởi các kiến thức tương đối nặng và còn liên quan mật thiết các kiến thức lớp dưới hơn nữa khối bài tập vận dụng mang tính thực hành cao đòi hỏi sự chính xác và khả năng vận dụng tốt. Vậy ngoài áp dụng các phương pháp dạy học tích cực còn sự kết hợp các phương pháp khéo léo của giáo viên ta cần phải tạo sự lồng ghép, đan xen, sinh động các kiến thức các biện pháp liên quan còn giúp các em khám phá những điều hay, bổ ích mang tính giáo dục cao thì mới tạo được hứng thú hơn cho các em. Các em sẽ yêu thích môn học hơn vì các em không chỉ học kiến thức mà còn học cả kỹ năng cơ bản, kỹ năng xử lý, kỹ năng nhận biết, kỹ năng phát triển… nhằm trao dồi nhân cách đang phát triển của mình. 2.2 Nội dung và biện pháp thực hiện: Biện pháp 1: Áp dụng các phương pháp dạy học tích cực phương pháp đặt và giải quyết vấn đề : Ý nghĩa biện pháp: Phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề là phương pháp dạy học tích cực được sự dụng rỗng rải nhất áp dụng phù hợp cho đặc, Cụ thể giáo viên là người tạo ra tình huống có vấn đề do đó giáo viên phải biết vận dụng và kết hợp các câu hỏi tình huống một cách hài hòa, nhịp nhàng, giúp tiết học có hiệu quả cao, học sinh tiếp nhận kiến thức một cách nhẹ nhàng, không căng thẳng, từ đó tạo cho học sinh có sự tò mò khám phá và hứng thú khi học toán, không còn sợ học môn toán nữa mà cảm thấy môn toán là môn khoa học rất hay rất thực tế. Từ đó các em có ý thức và trách nhiệm với môn toán, đó là điều đầu tiên giúp dạy và học toán có hiệu quả. Cách thực hiện: Trước hết giáo viên xác định được vấn đề đặt ra đối với học sinh là gì ? tuỳ theo mức độ học tập của học sinh để đề ra hoạt động học tập phù hợp. Ví dụ 1: Sau khi dạy khái niệm: ‘‘Đường trung bình của hình thang’’giáo viên có thể cho học sinh dự đoán tính chất của nó nhờ tính chất đường trung bình của tam giác: Có thể đặt vấn đề như sau để lôi cuốn học sinh đi tìm kiến thức mới bằng câu hỏi:” Độ dài đường trung bình của tam giác bằng một nửa cạnh đáy. Vậy độ dài đường trung bình của hình thang được tính như thế nào?”

Tên đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG DẠY VÀ HỌC TOÁN HÌNH HỌC Ơ TRƯỜNG THCS I/ LÝ DO: Dạy học để tạo hứng thú cho học sinh, phát huy tính tích cực học sinh điều trăn trở hầu hết người thầy đứng bục giảng Vì đòi hỏi người thầy phải có sáng tạo, phải có phương pháp dạy học phù hợp, phải đầu tư vào tiết dạy, đổi phương pháp theo đối tượng học sinh cho phù hợp Hơn môn Toán môn học có hệ thống kiến thức nhiều, có kết hợp kiến thức liên tục lớp học mà tính thực hành vận dụng cao Nên để nắm vững kiến thức vận dụng tốt kiến thức vào thực hành đòi hỏi tính chuyên cần, tự học, tự sáng tạo cao người học Như ta biết học sinh tích cực suy nghĩ có nhu cầu hiểu biết vấn đề mà tình có vấn đề tình khó khăn mà để giải phải có tìm tòi suy nghĩ, phải có tri thức mới, biện pháp mới, cách giải hợp lý Bản thân giáo viên đứng bục giảng, làm để giúp học sinh có hứng thú học tập kèm hoạt động tích cực để giải vấn đề thông qua mà lĩnh hội kiến thức, kỹ để đạt những kết học tập cao trăng tở thân mà hầu hết giáo viên khác Qua thực tế giảng dạy môn Toán học sinh hai lớp 81 83 sở năm học 2014 2015 rút số biện pháp mà đem lại hiệu :“ Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh dạy học Toán hình học trường THCS” II/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1/ Cơ sở lý luận: Khác với môn khác môn Toán học coi môn học “Trí tuệ” cung cấp định lý, kiến thức quan trọng chuỗi kiến thức phổ thông Vì làm để học sinh nắm vững lĩnh hội kiến thức tạo cho em có hứng thú cho học sinh học Toán nói chung hay học Toán nói riêng mục tiêu mà người thầy mong mỏi Hơn việc học Toán lớp làm em sợ kiến thức tương đối nặng liên quan mật thiết kiến thức lớp khối tập vận dụng mang tính thực hành cao đòi hỏi xác khả vận dụng tốt Vậy áp dụng phương pháp dạy học tích cực kết hợp phương pháp khéo léo giáo viên ta cần phải tạo lồng ghép, đan xen, sinh động kiến thức biện pháp liên quan giúp em khám phá điều hay, bổ ích mang tính giáo dục cao tạo hứng thú cho em Các em yêu thích môn học em không học kiến thức mà học kỹ bản, kỹ xử lý, kỹ nhận biết, kỹ phát triển… nhằm trao dồi nhân cách phát triển 2.2/ Nội dung biện pháp thực hiện: Biện pháp 1: Áp dụng phương pháp dạy học tích cực phương pháp đặt giải vấn đề : Ý nghĩa biện pháp: Phương pháp dạy học đặt giải vấn đề phương pháp dạy học tích cực dụng rỗng rải áp dụng phù hợp cho đặc, Cụ thể giáo viên người tạo tình có vấn đề giáo viên phải biết vận dụng kết hợp câu hỏi tình cách hài hòa, nhịp nhàng, giúp tiết học có hiệu cao, học sinh tiếp nhận kiến thức cách nhẹ nhàng, không căng thẳng, từ tạo cho học sinh có tò mò khám phá hứng thú học toán, không sợ học môn toán mà cảm thấy môn toán môn khoa học hay thực tế Từ em có ý thức trách nhiệm với môn toán, điều giúp dạy học toán có hiệu Cách thực hiện: Trước hết giáo viên xác định vấn đề đặt học sinh ? tuỳ theo mức độ học tập học sinh để đề hoạt động học tập phù hợp Ví dụ 1: Sau dạy khái niệm: ‘‘Đường trung bình hình thang’’giáo viên cho học sinh dự đoán tính chất nhờ tính chất đường trung bình tam giác: Có thể đặt vấn đề sau để lôi học sinh tìm kiến thức câu hỏi:” Độ dài đường trung bình tam giác nửa cạnh đáy Vậy độ dài đường trung bình hình thang tính nào?” MN đường trung bình ∆ ABC Vậy : MN = BC Gợi ý việc tính đường trung bình MN hình thang ABCD thông qua việc đường trung bình MK KN ∆ ADC tam ∆ ABC MN = Ví dụ 2: ( AB + CD) Hoặc từ hình học phẳng dự đoán hình học không gian cụ thể: Trong hình học phẳng: Nếu hai đường thẳng phân biệt song song với đường thẳng thứ ba chúng song song với Trong hình học không gian: Nếu hai mặt phẳng song song với mặt phẳng thứ ba chúng song song với nhau, hình vẽ minh họa: Hình học phẳng a b a//b }=> a//c b//c Hình học không c ( α ) // ( β ) }( α ) // ( δ ) ( β ) // ( δ ) a⊥c b⊥c } a//b (α ) ⊥ ( δ ) ( β ) ⊥ (δ ) } ( α ) // ( β ) Biện pháp 2:Từ hoạt động trải nghiệm hay thực hành: Ý nghĩa biện pháp: Từ việc thực hành trải nghiệm làm cho học sinh cảm thấy tự tin hơn( em cảm thấy tự tìm kiến thức) giúp em vào kiến thức nhẹ nhàng thú vị Cách thực hiện: Thông qua hoạt động trải nghiệm thực hành như: đo đạc, gấp giấy, vẽ hình, cắt dán… Ví dụ 1: Ở “Đối xứng trục” ta đặt vấn đề sau: gấp tờ giấy làm tư ta cắt chữ H, gấp đôi tờ giấy ta cắt chữ A,D Vậy chữ H, chữ A có đặc biệt? Lúc học sinh tò mò mong muốn tìm cách giải hiểu vấn đề Hoạt độnng thực hành cắt chữ trải nghiệm thực tế giúp học sinh hiểu rõ kiến thức: Ví dụ 1: HĐ: Tìm hiểu hai gọi đối xứng qua điểm Giáo viên cho học sinh cho học sinh vẽ hình kiểm nghiệm: Cho hai điểm A,B điểm O vẽ điểm A’, B’ đối xứng A, B qua O Lấy điểm C thuộc đoạn thẳng AB, vẽ điểm C’ đối xứng với C qua O Dùng thước kẻ kiểm nghiệm điểm C ' thuộc đoạn thẳng A'B' điểm A',B',C' thẳng hàng Giáo viên giới thiệu hai đoạn thẳng AB A’B’ gọi hai hình đối xứng qua điểm O đặt câu hỏi: “Vậy hai hình đối xứng qua điểm nào? “ Học sinh thuận lợi việc trả lời câu hỏi dễ dàng giúp học sinh phát biểu định nghĩa hai hình đối xứng qua điểm Ví dụ 3: Ở “Ứng dụng thực tế tam giác đồng dạng” ta đặt vấn đề sau: làm để đo chiều cao cây, tháp mà không cần lên đến ngọn? Từ việc giới thiệu dụng cụ đo, công dụng dụng cụ đến cách đo: Sẽ giúp học sinh nắm kiến thức việc tính toán kết số liệu thực hành cố học liên quan Bên cạnh gió viên giới thiệu số cách đo mà dụng cụ giác kế giúp học sinh linh hoạt sáng tạo sử lý tình thực tế: Biện pháp 2: Thông qua môn hình ảnh trực quan: Ý nghĩa biện pháp: Các hình ảnh trực quan quan trọng góp phần làm cho em hình thành khái niệm công thức hình ảng sinh động trực quan làm cho em hiểu dễ dễ nhớ gần gũi với kiến thức Bên cạnh giúp em tiếp cận sống thận lợi đặc biệt có tình yêu Toán học Cách thực hiện: Từ kiến thức học liên quan giáo viên chuẩn bị mô hình hình, ảnh minh họa hay ví dụ trực quan Ví dụ: hình ảnh hình chóp làm em liên tưởng tới Kim Tự Tháp, hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đứng với hình ảnh trực quan tạo điều kiện cho học sinh nắm bắt ghi nhớ kiến thức mà tạo hứng thú sinh động với nội dung Hay dạy công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật hay hình chóp hình ảnh khai triển hình hộp chữ nhật hình chóp giúp học sinh dễ dành rút kiến thức cần thiết để xây dựng công thức tính: S C D B A Biện pháp 3: Thông qua tình thực tế hay kiến thức liên môn: Ý nghĩa biện pháp: Việc ứng dụng toán học vào thực tế vô hạn, việc ứng dụng Toán học vào thực tế cần thiết giúp học sinh phát triển tư duy, kỹ thực hành tìm cách khỏi tình lắc léo khó xử xuất đời sống hàng ngày tạo cho em hứng thú, niềm say mê học tập Chính lồng ghép, đan xen, sinh động kiến thức môn liên quan giúp em khám phá điều hay, bổ ích giáo dục tính cho sống sau em từ điều giúp em hứng thú yêu thích môn học Cách thực hiện: Từ kiến thức giáo viên liên hệ đến tình thực tế hay môn học liện quan thật gần gũi thật ý nghĩa giúp hiễu rõ khắc sâu kiến thức bên cạnh cho học sinh thấy rõ cần thiết môn học học từ có động lực học tập yêu thích với môn học học học Ví dụ: Kết hợp kiến thức môn hình học môn vật lý - Theo định luật phản xạ ánh sáng hay cách vẽ ảnh qua gương phẳng – môn vật lý lớp 7, học sinh dễ dàng vẽ hình vẽ bên : Giáo viên giới thiệu hai điểm A, C hình có quan hệ gì, Khoảng cách từ điểm A đến điểm D điểm B có đặc biệt ? Liên môn Hình học – môn Mỹ thuật : Dựa vào khả vẽ hình môn Mỹ thuật 8- bài: Vẽ lọ hoa Giáo viên đưa hình vẽ lọ hoa đầu học sinh vẽ hình lọ hoa, hay trang trí mặt nạ (học sinh chuẩn bị sẳn nhà) Giáo viên đưa hình vẽ thứ hai có ứng dụng trục đối xứng Cho học sinh nhận xét, dựa vào tính chất đối xứng việc vẽ lọ hoahay việc trang trí mặt nạ có thuận lợi gì? Để cố cho kiến thức “ Đối xứng trục”, giáo viên đưa tình toán sau: :Một câu bé từ nhà bờ sông lấy nước tưới cho bạn đường để tiết kiện nhiều thời gian công sức hình vẽ: Từ kiến thức học, học sinh dễ dàng tìm dược câu trả lời cho tập hình vẽ : Biện pháp 5: Sử dụng đồ tư : Ý nghĩa biện pháp: Việc áp dụng phần mềm vào dạy học môn toán nói chung môn hình học nói riêng thiết thực,hiệu giảng dạy cao, học sinh hứng thú học tập,hiểu nhớ lâu từ em ham thích môn toán hơn, kết học tập môn ngày nâng cao Đặc biệt áp dụng vào dạy học môn toán nói chung môn hình học nói riêng thiết thực, hiệu giảng dạy cao, gây nhiều hứng thú học tập cho học sinh, học sinh hiểu nhớ lâu từ em ham thích môn toán hơn,kết học tập môn ngày nâng cao Ngoài áp dụng phần mềm vào giảng dạy học sinh phát vấn đề chất mà giáo viên đưa giáo viên không cần nhiều thời gian công sức để giải thích hay diễn giải - Giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức vế tứ giác học chương ( định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết) - Biết vận dụng kiến thức học đề giải tập dạng tính toán, chứng minh, nhận biết hình, tìm điều kiện hình - Thấy mối quan hệ tứ giác học, góp phần rèn luyện tư biện chứng cho học sinh Biện pháp thực hiện: Có thể thực phần cố học, hệ thống kiến thức chương hay chủ đề hay hướng dẫn chứng minh nội dung toán Ví dụ 1: Từ kiến thức học giáo viên cô đọng kiến thức phần cố Ví dụ 2: Hệ thống kiến thức sau phần học, chương Ví dụ 3: Áp dụng đồ tư cho việc tìm hướng giảng dạy chứng minh hình học hay tập có nội dung khó dài tập tiết luyện tập III/ HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI: Học sinh biết vận dụng kiến thức vào thực tế sống hàng ngày, biết tích toán chi tiêu hàng ngày xử lý linh hoạt toán thực tế liên quan chất lượng điểm trung bình cuối kỳ năm học tăng lên rõ rệt Bên cạnh đánh giá qua thái độ học tập em tích cực xây dựng làm tập đầy đủ học tốt nhanh nhẹn linh hoạt hoạt động học tập không môn Toán mà môn học khác Đặc biệt biểu sôi nhiệt tình phong trào lớp xử lý tình liên quan thực tế sống Cụ thể qua chất lượng đạt với với 75 học sinh hai lớp thực dạy năm học 2014 - 2015 sau: IV/ ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ : Chính lồng ghép sinh động hài hòa môn học với nhau; liên kết kiến thức; hay hình ảng động nhờ áp dụng phầm mềm hổ trợ; hình ảnh trực quan hình ảnh sống động giúp em quên khô khan công thức, định lý em hiểu số tưởng đơn điệu biết nói gởi tới em thông điệp học hỏi, khám phá, kho kiến thức cánh cửa mở đến tương lai thành công em sau Từ em học sinh thấy ý nghĩa môn học mà có động lực học tập tốt Vì để tạo hứng thú cho học sinh đòi hỏi giáo viên phải có vốn kiến thức , phải có nhạy bén dụng phối hợp phương pháp đặc biệt không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thu hút hứng thú học tập học sinh Giáo viên cần mạnh dạn, tự tin, không ngại khó không ngừng sáng tạo Tiếp tục trì thảo luận chuyên đề phương pháp dạy học có hiệu cao, để giáo viên trường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm ngày nâng cao chất lượng môn Trên nội dung đề tài thực hiện, thời gian hạn chế nên không tránh khỏi sai sót kính mong quý thầy cô xây dựng để thực tốt hơn, xin chân thành cảm ơn [...]... thống kiến thức sau mỗi phần học, mỗi chương Ví dụ 3: Áp dụng bản đồ tư duy cho việc tìm hướng giảng dạy những bài chứng minh hình học hay bài tập có nội dung khó và dài như bài tập trong các tiết luyện tập III/ HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI: Học sinh biết vận dụng kiến thức bài vào thực tế cuộc sống hàng ngày, biết tích toán trong chi tiêu hàng ngày và xử lý linh hoạt các bài toán thực tế liên quan và hơn nữa... tới các em thông điệp hãy luôn học hỏi, luôn khám phá, kho kiến thức là cánh cửa mở đến tương lai thành công của các em sau này Từ đây các em học sinh thấy được ý nghĩa của môn học mà có động lực học tập tốt hơn Vì vậy để tạo được hứng thú cho học sinh đòi hỏi giáo viên phải có vốn kiến thức , phải có sự nhạy bén trong sự dụng phối hợp các phương pháp đặc biệt không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ... trung bình cuối kỳ và cả năm học tăng lên rõ rệt Bên cạnh đó còn đánh giá qua thái độ học tập của các em như tích cực xây dựng bài làm bài tập đầy đủ hơn và học bài tốt hơn và nhanh nhẹn linh hoạt trong các hoạt động học tập không chỉ môn Toán mà cả các môn học khác Đặc biệt biểu hiện sôi nổi nhiệt tình trong các phong trào của lớp và các xử lý các tình huống liên quan trong thực tế cuộc sống Cụ thể qua... ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình mới thu hút được sự hứng thú học tập của học sinh Giáo viên cần mạnh dạn, tự tin, không ngại khó và không ngừng sáng tạo Tiếp tục duy trì các cuộc thảo luận chuyên đề về phương pháp dạy học có hiệu quả cao, để giáo viên các trường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm ngày càng nâng cao chất lượng bộ môn Trên đây là nội dung đề tài... 75 học sinh của hai lớp thực dạy ở năm học 2014 - 2015 như sau: IV/ ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ : Chính sự lồng ghép sinh động hài hòa giữa các môn học với nhau; sự liên kết của các kiến thức; hay các hình ảng động nhờ áp dụng các phầm mềm hổ trợ; cũng như các hình ảnh trực quan là hình ảnh sống động đó giúp các em quên đi sự khô khan bởi các công thức, các định lý các em sẽ hiểu là các con số tưởng đơn điệu... ngày càng nâng cao chất lượng bộ môn Trên đây là nội dung đề tài tôi thực hiện, thời gian còn hạn chế nên không tránh khỏi những sai sót kính mong quý thầy cô xây dựng để tôi thực hiện tốt hơn, tôi xin chân thành cảm ơn

Ngày đăng: 11/11/2016, 23:19

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan