Rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5

22 42 0
Rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Mục tiêu của sáng kiến kinh nghiệm này nhằm tìm ra biện pháp, giải pháp phù hợp trong quá trình dạy học nhằm giúp học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 có kĩ năng: Có thói quen quan sát, biết phát hiện những điều mới mẻ, thú vị về thế giới xung quanh; biết chọn lọc từ ngữ (đặc biệt là từ ngữ giàu hình ảnh, có biểu cảm), trình bày suy nghĩ của mình một cách mạch lạc (sống động), thành những câu văn sáng rõ về nội dung, có tình cảm chân thực; bồi dưỡng cho các em tình yêu quê hương đất nước, con người; bồi dưỡng vốn sống, vốn ngôn ngữ và khả năng giao tiếp cho các em.

A . MỞ ĐẦU I. LY DO CHON ĐÊ TAI: ́ ̣ ̀ ̀ Tập làm văn có vai trị quan trọng trong việc trau dồi ngơn ngữ cho học  sinh. Làm cơng cụ  tư  duy, giao tiếp, học tập và trong cuộc sống. Góp phần   làm giàu cho học sinh về cách nhìn nhận thế giới xung quanh các em, giúp các  em phát triển ngơn ngữ, phát triển tư  duy, năng lực liên tưởng và sáng tạo.  Qua đó bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc thẩm mỹ và nhân cách cho các em Tập làm văn là mơn học có u cầu tổng hợp, mức độ  cao nhất trong  q trình học của học sinh. Nó mang tính thực hành tồn diện, địi hỏi học  sinh phải có kiến thức tổng hợp và sáng tạo. Mơn Tập làm văn là tổng hợp  kiến thức của các phân mơn Tập đọc, Luyện từ và câu, Chính tả, Kể chuyện  trong mơn Tiếng Việt. Do đó mơn Tập làm văn được xem là mơn học khó đối   với học sinh Tiểu học nói chung  và đặc biệt rất khó khăn đối với học sinh  dân tộc thiểu số nói riêng.  Trên thực tế, dạy học Tập làm văn ở trường Tiểu học Tình Thương là  mơn học rất khó đối với các em và giáo viên. Thơng thường, rèn cho các em  các kĩ năng đọc thơng, viết đúng chính tả  đã là một điều vất vả  đối với giáo  viên   đây. Khả  năng tiếp nhận kiến thức của các em quá yếu so với mặt   bằng chung, đặc biệt là việc dạy học môn Tiếng Việt. Học sinh phần lớn là   học sinh dân tộc thiểu số  tại chỗ  chiếm 98% (gồm dân tộc Ê – đê, dân tộc  Mnông). Trong phân môn Tập làm văn phần lớn các em  chưa biết viết, vốn   từ để diễn đạt hết sức hạn chế.  Hiện nay có rất nhiều loại sách “Những bài  văn mẫu” dùng cho học sinh tham khảo. Song những bài văn mẫu đơi khi   khơng sát với thực tế, từ ngữ sử dụng q xa vời với các em. Thế  nhưng, vì   vấp phải nhiều khó khăn trong dạy học của phân mơn này, đơi lúc giáo viên  q dựa dẫm, ỉ lại vào những cuốn sách văn mẫu, cho học sinh học thuộc các  bài văn mẫu, sao chép y ngun bài văn mẫu vào bài làm của mình. Vơ tình   chúng ta đã đánh mất rèn kĩ năng diễn đạt cho các em, làm cho các em lười tư  duy, khơng có tính sáng tạo. Cách cảm, cách nghĩ của các em khơng phong phú   mà cịn đi theo lối mịn  khn sáo, tẻ nhạt. Đơi khi có những câu văn trong bài  văn mẫu, các em cứ chép nhưng khơng hiểu nội dung.  Kế  thừa từ  những kinh nghiệm dạy học sinh dân tộc thiểu số  tại chỗ  trong những năm cơng tác và trước thực trạng trên, bản thân tơi ln suy nghĩ  phải làm gì để  khắc phục những hạn chế  trong việc dạy Tập làm văn, góp   phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường, tơi đã chọn nghiên cứu  đề tài: “Rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5.” II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI:         1. Mục tiêu:  Tìm ra biện pháp, giải pháp phù hợp trong q trình dạy học nhằm giúp  học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 có kĩ năng:  + Có thói quen quan sát, biết phát hiện những điều mới mẻ, thú vị  về  thế giới xung quanh + Biết chọn lọc từ ngữ (đặc biệt là từ ngữ giàu hình ảnh, có biểu cảm),   trình bày suy nghĩ của mình một cách mạch lạc (sống động), thành những câu  văn sáng rõ về nội dung, có tình cảm chân thực + Bồi dưỡng cho các em tình u q hương đất nước, con người; bồi  dưỡng vốn sống, vốn ngơn ngữ và khả năng giao tiếp cho các em 2. Nhiệm vụ: Tìm hiểu thực trạng và đưa ra những giải pháp, biện pháp thiết thực để  rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5 trường Tiểu học Tình Thương  nói riêng và học sinh lớp 5 dân tộc thiểu ở các trường Tiểu học vùng khó khăn  ở Tây Ngun nói chung III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:  ­ Văn miêu tả trong chương trình lớp 5 ­  SGK Tiếng Việt lớp 5 ­ Một số bài văn miêu tả  lớp 5 của học sinh trường Tình  Thương  IV. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI:  Nghiên cứu và đưa ra các biện pháp, giải pháp dạy văn miêu tả cho học  sinh thiểu số vùng khó khăn lớp 5 trường Tiểu học Tình Thương V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: ­ Phương pháp phân tích, tổng hợp ­ Phương pháp nhận định, khái qt hố 2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: ­ Phương pháp quan sát ­ Phương pháp điều tra, khảo sát ­ Phương pháp làm mẫu ­ Phương pháp nghiên cứu, phân tích các sản phẩm của học sinh ­ Phương pháp nêu gương 3. Nhóm phương pháp thống kê tốn học: ­ Phương phápphân tích số liệu ­ Phương pháp thống kê ­Phương pháp tổng hợp, đánh giá B. NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI : ­ Tiếng Việt ngơn ngữ chính thức trong nhà trường (Điều 5, chương 1,   Luật Giáo dục) ­ Giáo dục Tiểu học được thực hiện bằng tiếng Việt (Điều 4 chương I   Luật Phổ cập Giáo dục Tiểu học) Tiếng   Việt     ngôn   ngữ   phổ   thông  trong  giao   tiếp.  Dạy   tiếng  Việt  nhằm bảo tồn, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, giữ gìn nền văn hóa cao   đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Thứ trưởng Bộ GD& ĐT Nguyễn  Vinh Hiển đã khẳng định: “Tiếng Việt là khâu quan trọng nhất trong quyết  định giáo dục học sinh dân tộc thiểu số. Do vậy, nâng cao chất lượng dạy   học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp Tiểu học là một nhiệm vụ  trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số.”              Văn miêu tả  giúp học sinh phát triển khả  năng ngơn ngữ  nhiều nhất.  Chính ngơn ngữ mới là cơng cụ vàng, vạn năng giúp thành cơng trong các hoạt  động và giao tiếp  và  đời sống. Day tôt văn miêu t ̣ ́ ả   giup cac em phát tri ́ ́ ển  tư duy,  năng lực liên tưởng, sáng tạo. Các  em bộc lộ được những cam nhân ̉ ̣   về cai hay, cai đep, b ́ ́ ̣ ồi dưỡng cho các em vê đao đ ̀ ̣ ức va thâm mi, tình yêu v ̀ ̉ ̃ i   vật, quê hương, đất nước. Do đo, chung ta cân ph ́ ́ ̀ ải nâng cao chất lượng   viết văn miêu tả  cho các em   Tiểu học và làm tiền đề  cho các em học tốt   mơn văn ở cấp học trên. Chính vì lẽ đó mà điểm phân mơn Tập làm văn lớp 5,   theo thơng tư 22 mới ban hành về đánh giá học sinh,chiếm 80% số điểm trong   bài kiểm tra viết          II. THỰC TRẠNG:          Phần lớn học sinh là người dân tộc thiểu số.  Học sinh có thói quen sử  dụng tiếng mẹ  đẻ, ít có thói quen sử  dụng tiếng Việt trong giao tiếp. Mặt   bằng kinh tế, trình độ dân trí của phụ huynh ở đây cịn thấp, cho nên khả năng   phát triển ngơn ngữ  của các em cịn kém do  ảnh hưởng lối sống, sinh hoạt,  giao tiếp của gia đình, các em ít có dịp đi đây đi đó, tiếp xúc với thế giới xung   quanh, có em chưa một lần được ra khỏi thơn bn. Tiếng Việt là ngơn ngữ  thứ hai của các em, vốn tiếng Việt của các em hết sức hạn chế.Học sinh hay  nghỉ  học, nhiều học sinh thuộc gia đình khó khăn, con đơng, các em phải  ở  nhà trơng em, đi làm rẫy  Phụ  huynh chưa ý thức được tầm quan trọng của  việc học tập của con em mình và hầu như khơng quan tâm đến việc học của  con em. Các em chưa có động cơ học tập. Vốn từ của các em q ít ỏi, trong   giao tiếp các em chỉ dùng được những từ thơng thường. Khả năng hiểu từ của   các em cịn nhiều hạn chế. Khả năng sử dụng từ và diễn đạt của các em gặp  rất nhiều khó khăn, hay sử  dụng sai từ. Đa số  các em khơng biết diễn đạt   điều mình muốn viết vì nghèo vốn từ.  Đứng trước thực trạng trên, giáo viên gặp rất khó khăn trong việc dạy  văn miêu tả. Một số  giáo viên ngại khai thác, hướng dẫn kèm cặp học sinh  mà lạm dụng phương pháp làm mẫu, dẫn đến HS nhìn bài mẫu chép hoặc  nhìn bài bạn chép. Đơi khi giáo viên dạy khơng đúng trình tự, chưa liên kết các  tiết dạy TLV để  đi đến hồn chỉnh một bài văn theo cấu trúc chương trình  biên soạn của SGK hoặc q dựa dẫm vào SGK, q cứng nhắc dựa vào gợi   ý trong SGK, chưa dám thốt ly SGK. Một vài giáo viên chưa chú ý đến dạy  tích   hợp   Tập   làm   văn   vào     phân   môn   Tập   đọc,   Luyện   từ     câu,   Kể  chuyện,  hay bồi dưỡng kĩ năng viết văn, làm giàu vốn từ, sử  dụng vốn từ,   cảm thụ  thơ  văn,  trong các tiết học này để  hỗ  trợ  dạy tốt phân môn Tập   làm văn. Việc sử dụng đồ dụng dạy học của giáo viên đôi khi chưa khai thác  triệt để  kênh hình giúp HS quan sát tìm ý hoặc  bỏ  qua bước quan sát tìm ý   hay lập dàn ý vì nghĩ học sinh khơng làm được hoặc mất thời gian nên giáo   viên hay đốt cháy giai đoạn. Do đó tỉ lệ học sinh biết viết văn miêu tả rất hạn   chế III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA GIẢI PHÁP: Mục tiêu: Giúp học sinh + Có thói quen quan sát, biết phát hiện những điều mới mẻ, thú vị  về  thế giới xung quanh + Biết chọn lọc từ ngữ (đặc biệt là từ ngữ có biểu cảm), trình bày suy   nghĩ của mình một cách mạch lạc (sống động), thành những câu văn sáng rõ  về nội dung, có tình cảm chân thực + Bồi dưỡng tình u q hương đất nước, con người; bồi dưỡng vốn  sống, vốn ngôn ngữ và khả năng giao tiếp cho các em Nội dung và cách thức thực hiện: Chất lượng học sinh là một vấn đề  được tất cả  giáo viên quan tâm  hàng đầu. Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy và làm công tác chủ  nhiệm.  Tôi rất quan tâm và lo lắng về  chất lượng học sinh của lớp mình phụ  trách   Xác định rõ Tập làm văn là mơn học hết sức quan trọng nhưng lại rất khó  khăn đối với các em. Điều đó làm tơi suy nghĩ, mày mị tìm các giải pháp để  cải thiện chất lượng học phân mơn Tập làm văn, đặc biệt là văn miêu tả cho  học sinh. Với một số  kinh nghiệm của tơi trong những năm dạy học, tơi đã  tìm ra những giải pháp, biện pháp sau: 2.1. Bồi dưỡng khả năng cảm thụ văn, thơ của giáo viên: Để học sinh biết viết một bài văn miêu tả hay thì trước hết người giáo  viên phải có khả  năng cảm thụ, viết văn miêu tả  có cảm xúc, giàu trí liên  tưởng, khả năng biểu đạt,  Có như vậy mới giúp học sinh cảm thụ và viết ra  được những câu văn hay, giàu hình ảnh và cảm xúc. Giáo viên phải thổi được   hồn của các sự vật vào trong tâm hồn của các em và truyền cảm hứng cho các   em viết văn qua các tiết dạy. Giáo viên phải làm chủ được kiến thức, ngơn từ  để diễn đạt trong mọi tình huống  ở trong các tiết Tập đọc, và trong các bài  văn của các em viết ra, từ đó mới định hướng, hướng dẫn các em cách tìm ý,  dùng từ, đặt câu hay nhận xét, hướng dẫn các em chỉnh sửa trong các tiết trả  bài. Để  thực hiện được điều đó, giáo viên phải thường xun tự  bồi dưỡng,  tìm tịi, sưu tầm những bài văn hay, tìm hiểu cách viết văn ở các bài văn hay,   đọc sách báo nhiều,        2.2. Hướng dẫn học sinh nắm cấu tạo từng dạng văn miêu tả: Với mỗi dạng văn miêu tả, để  giúp học sinh biết cách viết, điều kiện  cần đầu tiên là học sinh phải  biết được cấu tạo của từng dạng văn miêu tả   Bởi  văn tả đồ vật, khác với văn tả con vật, cây cối, tả cảnh, Thông thường   trước khi vào mỗi dạng văn miêu tả  thì theo chương trình trong SGK sẽ  có   một bài tập đọc hay bài chính tả có nội dung viết về văn miêu tả ở dạng này,  đây là ngụ  ý của SGK, giáo viên cần linh động tích hợp giới thiệu cho học   sinh làm quen dần, sẽ giúp các em bớt bỡ ngỡ khi vào tìm hiểu dạng văn này   và giúp các em học bài tốt hơn. Ví dụ: Trước khi vào bài  “Cấu tạo bài văn tả  cảnh”, đầu tuần GSK đã giới thiệu bài: “Quang cảnh làng mạc ngày mùa”, Để  học sinh viết được bài văn miêu tả  đảm bảo về  cấu trúc và nội   dung, giáo viên cần hình thành và giúp học sinh nắm được cấu tạo của từng   dạng văn miêu tả. Khi dạy từng dạng cấu tạo của bài văn miêu tả  của mỗi   bài, ở phần nhận xét đều có một bài văn tả tương ứng. Giáo viên cần cho học  sình tìm hiểu kĩ và đưa ra nhận xét về cấu tạo của từng dạng văn. Sau đó cho  học sinh nêu cấu tạo của dạng văn miêu tả. Nội dung này đối với học dân tộc  thiểu số  phải được nhắc đi nhắc lại nhiều lần và được củng cố  liên tục  ở  các tiết sau đó.  Ví dụ: Cấu tạo của bài văn miêu tả cảnh  Bài văn miêu tả cảnh thường có ba phần: Mở bài: Giới thiệu cảnh sẽ tả  Thân bâì: ­ Tả bao qt  (Nhìn từ xa, trơng cảnh đó như thế nào?)         ­ Tả chi tiết từng phần của cảnh (Ví dụ: Tả dịng sơng  thì chọn tả  hình dáng: dài, uốn khúc, thẳng tắp, Màu sắc sơng: màu đỏ nặng  phù sa Cảnh hai bên bờ sơng : những lũy tre xanh, những rặng dừa trĩu nặng,  nhà cửa ven sơng …Cảnh trên dịng sơng: thuyền, ghe, bạn nhỏ tắm sơng, lục  bình trơi, Hoạt động của con người trên dịng sơng…) hoặc sự thay đổi của  cảnh theo thời gian 3. Kết bài: Nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ của người viết 3. Chọn đề tài gần gũi và có nhiều lựa chọn đối với học sinh Là đối tượng học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn nên khả năng tư  duy liên tưởng của các em gặp nhiều hạn chế. Vì đời sống sinh hoạt của các   em chưa phong phú, khả năng diễn đạt bằng tiếng Việt cũng vậy. Do đó, giáo  viên cần phải cân nhắc, lựa chọn đề  tài gần gũi với các em thường ngày mà  các em hay tiếp xúc và nên đưa ra nhiều dạng đề  để  các em có nhiều lựa  chọn Ví dụ:  ­ Tả cảnh: Cảnh trên sân trường, cảnh nơi em ở,   ­ Tả người : Nên u cầu các em tả người thân, bạn bè, thầy cơ, Có lẽ khó khăn nhất đối với học sinh là viết văn tả  cảnh. Chẳng hạn,   với đề  bài sau: Lập dàn ý bài văn tả  cảnh một buổi sáng (trưa, chiều) trong  vườn cây (trong cơng viên, trên đường phố, trên cánh đồng, nương rẫy) Đối với đề  bài này, giáo viên cần xem xét, định hướng cho các em lựa  chọn. Đối với trường tơi, tơi sẽ  lựa chọn một trong hai cách: trên cánh đồng  hoặc trên nương rẫy. Sau đó tơi tập trung hướng dẫn học sinh cách lập dàn ý:  Tả cánh một buổi sáng trên cánh đồng (vì trường tơi nằn gần cánh đồng, học  sinh được tiếp xúc nhiều và học sinh cũng vừa được làm quen với bài “Buổi   sớm trên cánh đồng”  trong SGK). Sau đó tơi mới khuyến khích học sinh có  thể  chọn và lập dàn ý tả  cảnh trên nương rẫy,  tùy vào ý thích và sự  hiểu  biết của mình. Hay với dạng đề bài tả cảnh sơng nước, tơi sẽ hướng dẫn học  sinh chọn và tả cảnh bờ hồ nằm ngay cạnh trường, Lúc đầu, để giúp cho mọi đối tượng học sinh có nhiều cơ hội lựa chọn  bài viết và viết được bài tránh để giấy trắng,  tơi  thường đưa ra dạng đề  có  nhiều lựa chọn và gần gũi với học sinh. Mức độ đi từ dễ đến khó Ví dụ: Dạy văn tả  người, ban đầu cần đưa ra đề  “Tả  một người mà  em u q”. Sau đó mới nâng dần lên Tả người bạn, tả thầy cơ,… 2.4. Hướng dẫn quan sát, bồi dưỡng vốn từ  và cách dùng từ  đặt   câu, dùng dấu câu cho học sinh: a. Hướng dẫn quan sát:  Trong dạy học học sinh dân tộc thiểu số, muốn học sinh nắm được bài,  hiểu được bài thì trực quan là u cầu đầu tiên cần phải có. Bởi các em phần  lớn chỉ  biết tư  duy trực quan,   chỉ  cần lắt léo, trừu tượng một tí là rất khó  khăn đối với các em. Các em có quan sát, có nhìn thấy thì mới tìm ra được từ  và hiểu đúng nghĩa từ  đó. Mặt khác, điều đặc trưng của văn miêu tả  là phải  trực tiếp quan sát sự  vật thì mới viết được bài văn mang sắc thái riêng, gắn   với sự vật đó. Nếu khơng quan sát sự vật theo u cầu đề bài mà các em viết  thì phần lớn là chép theo văn mẫu hoặc bắt chước người khác viết một cách  máy móc Ví dụ:  Tả  về  mẹ, có em viết: “Mẹ  em dong dỏng cao, có nước da  ngăm ngăm đen và khn mặt hình trái xoan” nhưng trên thực tế thì mẹ em đó  nước da trắng và chiều cao khiêm tốn. Hay tả  bạn thì bạn nào cũng khn   mặt trái xoan, Do đó chúng ta cần hướng dẫn trẻ quan sát và hình thành thói quen quan   sát vì muốn miêu tả tốt thì quan sát phải tốt và có được những nhận xét đúng   để tìm ra được sự khác biệt, nét đặc trưng của sự vật, hiện tượng để  có thể  phân biệt sự  vật, hiện tượng đó với sự  vật, hiện tượng khác. Vai trị người   giáo viên đối với hoạt động này hết sức quan trọng, các em khơng biết quan  sát từ  đâu, tìm ý như  thế  nào? Là người tổ  chức hướng dẫn các em cần  hướng dẫn các em dựa vào cấu tạo của từng dạng văn miêu tả  để  quan sát,  tìm ý a. Bồi dưỡng vốn từ: Biết quan sát, cần phải dùng từ  như  thế  nào để  miêu tả  là rất khó đối  với các em. Các em ở đây vốn từ nghèo nàn, thế nên trong dạy học nhiều khi  học sinh hiểu bài nhưng khi đứng lên trả  lời, khơng thể  nào diễn đạt được.  Trong Tập làm văn, khi diễn đạt các em thường dùng sai từ, nhầm lẫn từ do  khơng hiểu nghĩa của từ nên đặt sai chỗ hoặc đơi khi các em dùng từ đặt câu  q thật Ví dụ: Các câu văn tả  bạn, có những em sử  dụng từ  sai: “ Khn mặt   trịn giống như  hai hịn bi xanh.”; “ Mũi bạn  ấy giống như  hình trái xoan.”;   “Răng to như sữa bị.”; “Bạn rất kính u chúng em.”  Hay  chỉ  liệt kê, dùng từ  q thật “Mũi bạn  dài và nhỏ.”; “Cái mũi rất tẹt.”; “ Miệng rất nhỏ.” Do những tồn tại trên, mỗi đề bài tơi thường gợi ý, hướng dẫn học sinh  cách tìm từ  ngữ  để  miêu tả  dựa vào sự  hiểu biết của mình hoặc giáo viên   cung cấp từ mới cho các em. Hướng dẫn các em  tìm từ bằng nhiều hình thức   như: quan sát thực tế, qua tranh ảnh, xem phim, nhất là qua các phân mơn khác   của mơn Tiếng Việt, đặc biệt là phân mơn Luyện từ và câu, mơn Tập đọc để  giúp các em hiểu từ. Khi viết câu, tơi lại hướng dẫn các em cách dùng từ,  hiểu từ mình đang dùng,  bày cách  liên tưởng, tìm hình ảnh so sánh, nhân hóa   để viết câu văn cho hay hơn. Chẳng hạn:  b. Hướng dẫn học sinh biết cách lựa chọn chi tiết để tả và dùng từ  đặt câu: Khi dạy văn miêu tả, giáo viên cần định hướng và hướng dẫn học sinh   lựa chọn chi tiết để  tả. Ví dụ:  Tả  một dịng sơng, cần hướng dẫn học sinh  chọn các chi tiết như  tả  cảnh trên sơng, tả  cảnh hai bên bờ  sơng,… khi tả  người cần lựa chọn tả những nét tiêu biểu của người đó. Tả hình dáng khơng  nhất thiết tả  tất cả  các bộ  phận mà biết lự  chọn nét tiêu biểu về  hàm răng  hay mái tóc,… để tả. Giáo viên lưu ý học sinh khi tả: Tùy vào từng đối tượng   mình tả, quan sát kĩ và lựa chọn từ  phù hợp để  miêu tả, khơng thể  tả  em bé   như người lớn được hay tả người lớn lại dùng những từ ngứ tả em bé. Ví dụ,  khi tả đơi mắt của cơ giáo có em viết: Đơi mắt cơ đen lay láy, trịn như hai hịn  bi ve. Trong trường hợp này giáo viên cần định hướng cho các em cách dùng  từ  đặt câu như: Đơi mắt cơ to trịn, nhìn chúng em đầy trìu mến, u thương  hay “Đơi mát cơ như biết nói, biết cười,…” ­ Trong q trình dạy học, trong các tiết trả  bài hoặc hướng dấn viết   văn, tơi thường u cầu học sinh đặt câu với những từ vừa tìm được và đưa ra   các trường hợp sử dụng từ chưa đúng để cả lớp phân tích nhận xét, sửa sai Ví dụ: Trong bài tả em bé chập chững biết đi, có em viết: “ Khi em đi  học về, em bay ra đón em, ơm chầm lấy chân em.” Khi phát hiện học sinh viết chưa phù hợp, tơi thường đưa ra cho cả lớp   nhận xét, sửa sai và rút kinh nghiệm theo các bước:   + Câu văn của bạn viết, có chỗ  nào chưa phù hợp, các em cần phải   sửa? (Bạn sử dụng từ “bay” để miêu tả hoạt động “chạy” của em bé là khơng  phù hợp) + Chúng ta cần thay từ  “bay” bằng từ  nào? (thay từ  “bay” bằng từ  “chạy lon ton”) Học sinh sửa và viết đọc lại câu văn ­ Trong khi viết, học sinh thường viết những câu chưa đủ  hai thành  phần chính, dùng dấu chấm, phẩy chưa đúng hay những câu văn khơ khan,  thiếu hình ảnh cảm xúc, tơi lại hướng dẫn học sinh cách viết để câu văn hồn   chỉnh và hay hơn Ví dụ: Trong bài văn tả  bạn H Kim, có em viêt: “Cái trán cao, tóc dài  ngang vai.” Tơi chép câu văn lên bảng và hỏi: + Câu văn bạn viết đã giàu tính gợi tả chưa hay cịn mang tính liệt kê? + Dựa vào đặc điểm của bạn H Kim là một bạn thơng minh, nhanh   nhẹn, tóc ngang vai hay buộc cao, vầng trán cao. Vậy ta cần thay đổi câu văn  này như thế nào, để miêu tả bạn H Kim tốt lên được những đặc điểm đó? Sau khi gợi ý cho học sinh nêu, tơi giúp học sinh chỉnh sửa và   hồn   chỉnh câu văn có hình  ảnh cảm xúc hơn, làm nổi bật đặc điểm của bạn H  Kim: “Mái tóc dài chấm ngang vai, ln được bạn buộc cao như tóc đi gà,  để lộ vầng trán cao, tốt lên vẻ thơng minh, nhanh nhẹn vốn có của bạn.” Giáo viên hướng  dẫn học sinh cách lựa chọn từ  khi tả. Ví dụ từ thường dùng  khi làm bài văn tả người: ­ Tả thân hình, dáng người: Cao, lùn, gầy gị, ốm yếu, nho nhỏ, nhỏ thó,  tầm thước, xương xương, mảnh khảnh, dong dỏng, thon thả,  đẫy đà, yểu  điệu, béo phệ, mập mạp, lực lưỡng, vạm vỡ, trẻ trung, quắc thước,cân đối,  gầy guộc, mảnh mai, cường tráng, tiều tuỵ, lụ khụ, uể oải, bụ bẫm… ­ Tả khn mặt, diện mạo: Bầu bĩnh, trẻ măng, hồng hào, đen sạm, rám  nắng, xanh xao, tái mét, xanh tái như  chàm, khơng cịn chút máu, vng vắn,  vng chữ điền, trái xoan, hốc hác, vơ tư, đần độn, thơng minh sáng sủa, khơi   ngơ, khả  ái, xấu xí, rỗ  như  tổ  ong, tươi tỉnh, niềm nở, hớn hở,  ủ rũ, cau có,  bơ  phờ, hung tợn, ngờ  nghệch khờ  khạo, lầm lì, là lạ, đạo mạo, thơ  ngây,  nhăn nheo, thờ thẫn, đăm chiêu, thiểu não, hiền hậu, dễ thương,… ­ Tả làn da: Nhăn nheo, xanh như tàu lá, bạch tạng, trắng nõn, trắng trẻo,  nõn nà, mịn màng, chai cứng, nứt nẻ, rám nắng, sần sùi, tái mét, xanh xao,  xanh lét, hồng hào, đỏ  thắm, mốc thếch, đen sạm, da bánh mật, ngăm ngăm,  ngăm đen, đen đủi, trắng như trứng gà bóc… ­ Tả mắt: Đen huyền, đen láy, trong sáng, u buồn, lung linh, ươn ướt, sắc   sảo, đượm buồn, thâm quầng, trắng đục, đỏ  ngầu,  sáng, lồi, trịn vo, xếch,  một mí, mất ốc bươu, trao tráo, ti hí, mắt bồ câu,… ­ Tả cái nhìn của đơi mắt: Đăm đắm, mơ mộng, đắm đuối, dáo dác, trìu  mến, mơ màng, chịng chọc, chăm chú, ngơ ngác, hằn học,… ­ Diễn tả tính cách: Nóng nảy, bạo dạn, vị tha, hời hợt,lười nhác, lì lợm,   trầm tính, đứng đắn, thật thà, ơn hồ, hiền hậu, vui vẻ, nhút nhát, nghiêm  nghị, dè dặt, siêng năng, thận trọng, lỗ mãng, bao dung, nhân hậu, khốc lác,  ba hoa, nham hiểm, xảo quyệt, tham lam,  ích kỉ,  ưa giễu cợt, cau có, gắt  gỏng, hấp tấp, khắt khe, láu táu, ít nói, nhã nhặn,   ­ Diễn tả thái độ: Vui sướng, hớn hở, hân hoan, hả  hê, thoả  thích, sảng   khối, khối chí, vui nhộn, vui đáo để, vui mừng, đắc chí,… *Giúp các emm biết cách dùng từ miêu tả, liên tưởng, so sánh: ­ Giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách dùng từ  miêu tả  để  giúp các  em viết được câu văn sinh động hơn. Ví dụ: Khi tả  hoa "nở",   từ  “nở” chỉ  mang tính  chất thơng báo, mà cần phải sử dụng từ miêu tả như: bung nở, hé   nở, xịe nở, bung cánh, hé cánh, xịe cánh,  Từ  "xanh" chỉ  miêu tả  nhưng   khơng gợi tả, cần hướng dẫn học sinh dùng từ  gợi tả  cho màu xanh: xanh   biếc, xanh lam, xanh ngọc, xanh mướt, Nếu giáo viên chú ý dạy tích hợp  Tập làm văn vào trong Tập đọc, Luyện từ và câu thì sẽ giảm bớt được nhiều  thời gian trong cung đoạn này.    Ví dụ: Màu “vàng” được dùng từ gợi tả rất cụ thể trong bài: “Quang  cảnh làng mạc ngày mùa”­ Tiếng Việt 5, tập 1, trang 10.  ­  Để  câu văn sinh động hơn, giáo viên khơng chỉ  hướng dẫn học sinh  cách dùng từ  miêu tả  mà cịn phải hướng dẫn học sinh cách dùng các biện   pháp nhân hóa, so sánh mà các em đã được học, đưa vào bài để miêu tả sự vật  được sinh động hơn. Rất khó đối với các em là cách liên tưởng để  tìm hình  ảnh so sánh sự vật Ví dụ: Tìm từ so sánh với mặt trời thì cần hướng dẫn học sinh: + Mặt trời có hình gì? Giống cái gì? (hình trịn giống như quả cầu) + Mặt trời có màu gì?  Giống hình ảnh nào?  (đỏ rực, giống như lửa) Dẫn dắt học sinh đặt câu: "Mặt trời thì đỏ rực như quả cầu lửa",  10 Tương tự để có câu: "Mảnh trăng cong cong như lưỡi liềm"  ­ Đối với những học sinh khá, giỏi, giáo viên cần hướng dẫn học sinh   cách sáng tạo câu văn bằng cách liên tưởng, so sánh sự  vật nâng cao hơn.  Ví  dụ:  Khi miêu tả “Hồ nước lặng n” thì cho học sinh so sánh với trạng thái   "lặng n" của con người. Giáo viên có thể hỏi: Khi nào con người lặng n?  và học sinh có thể  tìm ra được các từ  " khi ngủ, khi nhớ, khi buồn, khi mơ  mộng,  " Như vậy, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh viết được rất nhiều   câu: Hồ  nước lặng im như  chìm vào giấc ngủ./Hồ  nước lặng im như  đang   mơ  mộng với những đám mây trắng./Hồ  nước lặng im như  đang buồn bã  điều gì./ Hồ nước lặng im như đang nhớ những vì sao lấp lánh buổi đêm ­ Giáo viên cần tổng quát được cách dùng từ  ở từng dạng văn miêu tả,  để định hướng tốt cho các em khi viết văn:  + Tả  cảnh thường dùng nhiều từ  ngữ  gợi tả  hình dạng, đặc điểm, có  thể  so sánh, nhân hố làm cho cảnh vật được miêu tả  thêm sinh động; cần   bộc lộ cảm xúc trước sự vật được miêu tả trong cảnh + Tả  người thường dùng nhiều từ  ngữ  gợi tả  hình dáng, màu sắc, âm  thanh; từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm, trạng thái của người; có thể  sử dụng  biện pháp liên tưởng, so sánh để  miêu tả  cho sinh động và bộc lộ  mối quan  hệ tình cảm với người được tả 2.5. Hướng dẫn học sinh lập dàn ý và xây dựng đoạn văn phần  thân bài: Đây là một hoạt động hết sức quan trong làm văn miêu tả. Thế nhưng  một số  giáo viên thường bỏ  qua giai đoạn này vì bước đầu thì đây cũng là  một hoạt động khó đối với học sinh nói chung và đặc biệt là đối với học sinh   dân tộc thiểu số vùng khó khăn lại càng khó hơn. Song nếu giáo viên hướng  dẫn cụ thể thì các em sẽ làm được, việc này lặp đi lặp lại nhiều sẽ tạo thành   thói quen có lợi trong viết văn cho học sinh. Nếu một bài văn mà các em biết   cách lập dàn ý trước khi làm bài thì các em đã có định hướng tốt cho bài văn   của mình. Bài văn có đầy đủ  ý, bố  cục chặt chẽ  và lâu dần các em sẽ  khái   qt được cách làm một bài văn khi xác định xong đề bài Khi hướng dẫn học sinh lập dàn ý một bài văn tơi thường theo các bước  sau: ­ Xác định đề bài ­ Nhắc lại cấu tạo bài văn theo đề bài đã cho ­ Tiến hành hướng dẫn lập dàn ý 11 Ví dụ:  Đề  bài:  Hãy tả  ngơi trường thân u gắn bó với em trong nhiều năm  qua Với đối tượng học sinh như đã nêu, tơi dẫn dắt học sinh thực hiện lập   dàn ý từ hệ thống câu hỏi khá tỉ mỉ sau:  + Đề bài u cầu chúng ta làm gì? (Tả ngơi trường của em) + Đề bài thuộc dạng văn miêu tả nào? (tả cảnh) + Hãy nêu cấu tạo của bài văn tả cảnh? (Hs nêu) + Em quan sát vào thời gian nào? (buổi sáng khi học sinh chưa đến  trường, buổi chiều khi học sinh đã ra về  hay trong giờ học, )  + Em quan sát bằng những giác quan nào? ( mắt nhìn, tai nghe các âm  thanh như  tiếng giảng bài của cơ, tiếng trống, tiếng cảnh vật xung quanh  như tiếng ve kêu, chim hót, ) + Phần mở bài em cần giới thiệu như thế nào? (Hs nêu) + Phần thân bài em tả những cảnh nào của trường? ( HS nêu) + Phần kết bài, em nêu cảm nghĩ của mình đối với ngơi trường như thế  nào? *Lưu ý: Các em có thể  tả  cảnh trường vào một thời điểm nhất định  hoặc theo thứ  tự  thời gian trong ngày như  sáng đến chiều hay theo mùa. Khi  quan sát, các em nên quan sát từ  xa đến gần, từ  ngồi vào trong, nắm được  điểm chung và riêng của cảnh, chú ý vào những điểm nổi bật nhất của cảnh   Sự liên quan của cảnh vật đó với cảnh vật xung quanh như con người, chim  chóc, thiên nhiên, ­ Tổ chức nhận xét, bổ sung hồn thiện dàn ý: Để giúp học sinh có một   dàn ý hồn chỉnh, giáo viên cho học sinh đọc dàn ý của mình cho cả lớp nhận   xét, bổ sung, giáo viên giúp đỡ để các em hồn chỉnh dàn ý          Dàn ý bài văn tả ngơi trường Tiểu học Tình Thương: *Mở bài + Trường em mang tên Trường Tiểu học Tình Thương + Ngơi trường chưa khang trang nhưng cảnh vật thật là hiền hịa *Thân bài + Nhìn từ xa ngơi trường nhỏ bé, n +   Biển   trường   xanh   đậm,     rõ   hàng   chữ   trường   Tiểu   học   Tình   Thương màu trắng + Tường được sơn màu vàng 12 + Sân trường được lát gạch hình chữ T, giữa có lá cờ đỏ  sao vàng tung  bay phấp phới + Bao quanh sân gạch là những bồn hoa được chúng em chăm sóc cẩn   thận + Có 3 dãy phịng học và một dãy phịng chức năng + Lớp học rộng rãi, thống mát, bàn 2 chỗ ngồi, trang trí rất đẹp, có đầy  đủ quạt điện, đèn điện, sáng nào chúng em cũng vệ sinh sạch sẽ +Từ  cổng nhìn thẳng vào là dãy phịng chức năng, phịng đầu tiên bên  phải là thư viện, *Kết bài: + Em rất u q và tự hào về trường em + Dù sau này đi xa em vẫn ln nhớ mãi hình ảnh mái trường thân u   của em Tiếp theo, tơi cho học sinh chọn và viết hồn chỉnh một đoạn văn phần  thân bài, tổ chức nhận xét, sửa chữa hồn chỉnh Ví dụ: Đoạn văn tả bao qt ngơi trường Ngơi trường nhỏ  bé, hiền hịa nằm dưới những hàng cây bạch đàn   quanh năm xanh tốt, làm ơ che nắng cho chúng em chơi những trị chơi như   nhảy dây, bắn bi,  sau những giờ học.  2.6. Xây dựng mở bài và kết bài: a. Xây dựng mở bài: Mở bài là phần có vai trị hết sức quan trọng trong mỗi bài văn. Nó thu  hút người đọc, người nghe chú ý,tập trung vào bài ngay đầu bài. Có hai cách   mở  bài: mở  bài trực tiếp và mở  bài gián tiếp. Mở  bài trực tiếp thì mọi đối  tượng học sinh đều có thể  thực hiện được. Riêng mở  bài gián tiếp ( khơng   bắt buộc) nhưng giáo viên khuyến khích học sinh sử  dụng khi làm bài, giúp   các em có được bài văn hay hơn, hấp dẫn người nghe hơn   Để giúp học sinh có cách mở bài và kết bài phong phú, đa dạng.  Trước  hết người giáo viên  phải giúp học sinh hiểu Thế nào là mở bài trực tiếp, gián   tiếp?   + Mở bài trực tiếp: Là giới thiệu trực tiếp sự vật mình định tả + Mở bài gián tiếp: Nói chuyện khác để  dẫn vào chuyện (có thể  bằng  cách đưa ra một mẩu chuyện, một so sánh, một liên tưởng, một câu văn thơ,  một âm thanh,  để đi đến điều mình cần giới thiệu) Ví dụ: Cách mở bài khi viết văn tả mẹ  13 “ Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lịng mẹ vẫn thương con.” Ơi! Tình mẹ  u con chỉ   có thể  so sánh với biển nước mênh mơng.  Mẹ! Người em u nhất trên đời. (mở bài bằng câu thơ) b. Hướng dẫn học sinh xây dựng kết bài: Cũng như  mở  bài, kết bài cũng có hai cách đó là kết bài mở  rộng và   khơng mở rộng.  Để giúp học sinh có cách mở bài và kết bài phong phú, đa dạng. Trước  hết người giáo viên  phải giúp học sinh hiểu: Thế nào là kết bài mở rộng và  khơng mở rộng? + Kế bài mở rộng: Sau khi cho biết kết cục, có lời bình luận thêm + Kế bài khơng mở rộng: Cho biết kết cục, khơng bình luận gì thêm Ví dụ: Kết bài của một bài văn tả đẹp ­ Kết bài mở rộng: Mỗi lần ngắm cảnh nơi đây, lịng em lại dâng trào một cảm xúc lâng  lâng khó tả  vì được tự  do thưởng thức sự   ưu đãi vẻ  đẹp tuyệt vời mà thiên   nhiên dâng tặng cho con người. Chúng ta hãy q trọng thiên nhiên, bảo vệ  thiên nhiên  để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời ấy ­Kết bài khơng mở rộng: Em rất u cảnh nơi đây. Em mong rằng sẽ  có dịp quay lại để  được  chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta 2.7. Hướng dẫn học sinh hồn chỉnh bài văn Sau các tiết lập dàn ý, xây dựng mở  bài, kết bài, xây dựng đoạn văn  thường có tiết viết hồn chỉnh bài văn. Trước khi u cầu viết một bài văn  hồn chỉnh, giáo viên cần hướng dẫn học sinh tổng hợp, liên kết các tiết  trước để giúp các em có một bài văn hồn chỉnh Ví dụ:  + Bài văn gồm có mấy phần? Đó là những phần nào? + Mở bài có mấy cách? Nêu từng cách mở bài? + Thân bài được trình bày như  thế  nào? (Có thể  trình bày thành nhiều  đoạn, mỗi đoạn diễn tả một nội dung chính. Ví dụ: Tả con vật thì có đoạn tả  hình dáng, đoạn tả thói quen sinh hoạt, ) + Kết bài có mấy cách? Nêu từng cách kết bài? 14 * Lưu ý học sinh: Sau mỗi phần hay mỗi đoạn cần phải xuống dịng  (một số em thường hay viết liền mạch). Đầu đoạn phải lùi vào một ơ và viết   hoa Trong khi học sinh làm bài, giáo viên hướng dẫn học sinh bám sát dàn ý  đã lập để  viết. Giáo viên theo dõi giúp đỡ  học sinh, đặc biệt là những học   sinh yếu 2.8. Chấm bài: Mỗi bài văn học sinh viết được, kết hợp với cách đánh giá của giáo  viên đúng cách sẽ  giúp các em trưởng thành trong nhận thức, trong cách suy  nghĩ. Do đó, tơi thường chấm bài rất tỉ  mỉ  sau mỗi bài học sinh viết, sửa sai  trực tiếp về  lỗi chính tả, gạch chân dưới những câu, từ  học sinh đặt chưa   đúng và nhận xét cụ thể để giúp các em chữa bài trong tiết trả bài Những góp  ý nhẹ  nhàng, chi tiết hay những lời khen của giáo viên như  một định hướng  giúp học sinh hồn thiện bài viết hơn 2.9. Tiết trả bài Trong tiết trả  bài, giáo viên cần nhận xét rõ  ưu, khuyết điểm chung.  Ln đưa ra những ưu điểm cụ thể sau dó mới nhận xét những sai sót, tồn tại   của học sinh về  lỗi chính tả, bố  cục, cách dùng từ, đặt câu, cách diễn đạt.  Sau đó, cho học sinh sửa bài theo nhóm hoặc cá nhân, gọi một vài học sinh   nêu lỗi vấp phải và cách sửa của mình hay của nhóm, lớp góp ý, giáo viên  chốt lại câu văn như  thế  nào là hay, là đúng. Cuối cùng giáo viên đọc những   đoạn văn hay, bài văn hay cho cả  lớp nghe, cho học sinh viết lại một đoạn  văn của bài IV  Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu  Với đề  tài này mang tính giá trị  khoa học và thực tiễn cao, đã được  khảo nghiệm trên thực tế dạy học ở trường Tiểu học Tình Thương. Sau một  năm học , tơi thấy  trong viết văn miêu tả các em đã làm chủ được vốn từ, các   em linh hoạt hơn trong viết văn cũng như trong giao tiếp. Bài văn của mỗi em   đều có sắc thái riêng, mang tính sáng tạo và thực tiễn cao.  Đa số học sinh xác  định đúng đề, làm bài đảm bảo về cấu trúc, trong đó có một số bài giàu hình  ảnh, cảm xúc, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc. Qua khảo sát chất lượng, kết quả  cụ thể trong đầu năm so với cuối năm như sau: 15 Lớ p 5a2 Thờ T i  S điể H m S Đầu  20 năm Cuối  năm Điểm   1­2   3­4   5­6 S % L S % L SL % 11 55,0 11 55,0 5,0 30,0   7­8 S L 9­10 % S % L Trên  điểm 5 SL % 10,0 13 65,0 35,0 10,0 20 100 Dưới  Điểm 5 S L Với đề  tài này chúng ta có thể  áp dụng được với tất cả  các đối tượng  học sinh là dân tộc tại chỗ ở Tây Ngun C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I. KẾT LUẬN Qua thực tiễn dạy học ở đối tượng là HS dân tộc tại chỗ, tơi nhận thấy:   để giúp các em HS dân tộc viết đúng, viết hay thì giáo viên cần chú ý một số  u cầu sau:     ­ Thiêt kê bai day chi tiêt, phu h ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ợp vơi t ́ ưng đôi t ̀ ́ ượng hoc sinh l ̣ ơṕ   minh.Tr ̀ ước khi dạy một đề văn mới, cố gắng hết mức có thể hướng dẫn học  sinh quan sát tìm ý bằng trực quan trên lớp, trong sân trường hoặc hướng dẫn  học sinh cách quan sát kĩ ở nhà    ­ Kiên trì uốn nắn, sửa lỗi cho các em, có niềm tin vao s ̀ ự tiên bơ cua ́ ̣ ̉   hoc sinh ̣    ­ Phải khai thác triệt để  đồ dùng dạy học và tranh vẽ trong sách giáo  khoa và sưu tầm những vật thật   bằng video (nếu có bằng máy tính), tranh  ảnh để cung cấp vốn từ cho học sinh.     ­ Thường xun đánh giá, nhận xét, sửa sai kịp thời các bài viết của  học sinh 16 % 35,0    ­ Thái độ ân cần, vui vẻ của giáo viên cũng rất cần thiết. Bởi lẽ các  em cịn nhỏ, đặc biệt học sinh dân tộc thiểu số tại chỗ, lịng tự ái rất cao, nếu   giáo viên nói nặng lời, học sinh sẵn sàng xách cặp ra về  hoặc ngồi khơng,  khơng chịu học bài nữa. Vì thế,  giáo viên khơng nên nặng lời to tiếng hay cáu   gắt với các em, ngược lại cần phải động viên khích lệ và khen thật nhiều dù  chỉ là sự tiến bộ nhỏ, mới giúp các em hứng thú trong học tập và  tiếp thu bài   tốt ­ Đọc sách báo thường xun để  có thêm vốn ngơn ngữ  trong cuộc   sống, bồi dưỡng khả năng cảm thụ  văn và cảm xúa khi viết văn để  đưa vào   giảng giải giúp học sinh dễ hiểu bài.  ­ Phải tạo được thói quen tự  giác học tập, chuẩn bị bài ở  nhà, đọc bài  và tự tìm hiểu nội dung, quan sát thế giới xung quanh.  ­   Tăng   cường   mượn   sách,   báo   cho   học   sinh   đọc   thêm   sách,   báo,   truyện, hoặc nhắc nhở  các em lên thư  viện đọc sách để  giúp các em hiểu   biết thêm về cuộc sống quanh em, từ đó tự tin để bộc lộ của mình, nâng cao   khả năng nói, viết  Đối với phân mơn Tập làm văn là rất khó đối với học sinh Tiểu học nói  chung. Nên với đề  tài này chúng ta có thể  linh động áp dụng với nhiều đối  tượng học sinh trong lớp. Tơi sẽ tiếp tục áp dụng đề tài, tiếp tục nghiên cứu,  rà sốt lại, bổ sung thêm để hồn thiện hơn, từ đó nâng cao chất lượng đồng   bộ cho các em, chuẩn bị tốt cho các em hành trang để học tốt kiến thức ở lớp  II. KIẾN NGHỊ            Với tầm quan trọng và căn cứ  vào tỉ  lệ  % điểm kiểm tra định kì của  phân mơn Tập làm văn lớp 5 theo thơng tư  22 mới ban hành, giáo viên cần  tăng thêm thời lượng dạy Tập làm văn ở buổi học thứ hai. Sử dụng các hình  ảnh (hoặc video) sinh động, hấp đẫn vào các tiết dạy Trên đây là một vài kinh nghiệm về “Rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho   học sinh dân tộc thiểu sốvùng khó khăn lớp 5” tơi đã thực hiện. Chắc chắn đề  tài vẫn cịn nhiều hạn chế, kính mong được sự góp ý chân thành từ Ban giám   khảo, các cấp quản lí và đồng nghiệp để đề tài này áp dụng có hiệu quả cao  hơn. Tơi xin chân thành cảm ơn!./ Dray Sáp, ngày 27 tháng 2 năm 2017 Người viết 17 Trần Thị Tuyết Nga NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN                                                              CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  SÁNG KIẾN                                                                                     ( Kí tên và đóng dấu)      Phạm Văn Liên 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Tác giả Hướng   dẫn   dạy   học     môn   học   cho   các  vùng, miền Bộ giáo dục  và đào tạo (Ban hành kèm theo công văn  số 7580/GDTH) Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học.  Nguyễn Quý Thành,  trường Đại học Quy  Nhơn, năm 2010   Sách giáo viên Tiếng Việt 4, lớp 5 ­ Tập 1,  Tập 2  19 Nhà xuất bản GD, năm  2008 Tăng cường tiếng Việt cho học sinh có hồn  cảnh khó khăn Dự án giáo dục Tiểu học  PEDC         Trang                                                    A/ PHẦN MỞ BÀI                                                                               1 I.   Lý do chọn đề tài II.  Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài III. Đối tượng nghiên cứu IV. Phạm vi nghiên cứu V.  Phương pháp nghiên cứu 20            B/ PHẦN NỘI DUNG    I.  Cơ sở lý luận để thực hiện đề tài                                           II. Thực trạng   III. Nội dung và hình thức của giải pháp 1.Mục tiêu 2.Nội dung và cách thức thực hiện 2.1.Bồi dưỡng khả năng cảm thụvăn, thơ của giáo viên 2.2.Hướng dẫn học sinh nắm cấu tạo từng dạng văn miêu tả 2.3.Chọn đề tài gần gũi với học sinh 2.4.Hướng dẫn quan sát, bồi dưỡng vốn từ, cách dùng từ đặt câu 2.5.Hướng dẫn lập dàn ý và xây dựng đoạn văn   12 12 2.6.Xây dựng mở bài và kết bài         11 2.7. Hướng dẫn học sinh viết hoàn chỉnh bài văn   2.8. Chấm bài   2.9. Tiết trả bài   12 IV. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu   13 13   C/ KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ                                                                                               Tài liệu tham khảo         17 21   22 ...phần nâng cao chất lượng dạy? ?học? ?trong nhà trường, tơi đã chọn nghiên cứu  đề tài: ? ?Rèn? ?kĩ? ?năng? ?viết? ?văn? ?miêu? ?tả? ?cho? ?học? ?sinh? ?dân? ?tộc? ?thiểu? ?số? ?lớp? ?5. ” II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI:        ... dưỡng vốn sống, vốn ngơn ngữ và khả? ?năng? ?giao tiếp? ?cho? ?các em 2. Nhiệm vụ: Tìm hiểu thực trạng và đưa ra những giải pháp, biện pháp thiết thực để  rèn? ?kĩ? ?năng? ?viết? ?văn? ?miêu? ?tả? ?cho? ?học? ?sinh? ?lớp? ?5? ?trường Tiểu? ?học? ?Tình Thương  nói riêng và? ?học? ?sinh? ?lớp? ?5? ?dân? ?tộc? ?thiểu? ?ở các trường Tiểu? ?học? ?vùng khó khăn ... nói riêng và? ?học? ?sinh? ?lớp? ?5? ?dân? ?tộc? ?thiểu? ?ở các trường Tiểu? ?học? ?vùng khó khăn  ở Tây Ngun nói chung III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:  ­ Văn? ?miêu? ?tả? ?trong chương trình? ?lớp? ?5 ­  SGK Tiếng Việt? ?lớp? ?5 ­ Một? ?số? ?bài? ?văn? ?miêu? ?tả? ?? ?lớp? ?5? ?của? ?học? ?sinh? ?trường Tình  Thương 

Ngày đăng: 31/10/2020, 03:07

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan