Một số biện pháp tạo hứng thu cho học sinh học phân môn hình học lớp 8 ở trường THCS xuân cẩm, thường xuân

17 337 0
Một số biện pháp tạo hứng thu cho học sinh học phân môn hình học lớp 8 ở trường THCS xuân cẩm, thường xuân

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUÂN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH HỌC PHÂN MÔN HÌNH HỌC LỚP TRƯỜNG THCS XUÂN CẨM, THƯỜNG XUÂN Người thực hiện: Lê Thị Hà Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THCS Xuân Cẩm SKKN thuộc môn: Toán THANH HOÁ, NĂM 2017 MỤC LỤC TT Nội dung Trang I Mở đầu 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những điểm SKKN II Nội dung sáng kiến kinh nghiệm Cơ sở lí luận SKKN Thực trạng vấn đề trước áp dụng SKKN 3 Các biện pháp sử dụng để giải vấn đề 4 Hiệu SKKN 12 III Kết luận, kiến nghị 12 Kết luận 12 Kiến nghị 13 Tài liệu tham khảo 15 I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Định hướng đổi phương pháp dạy học xác định “phương pháp dạy học nhà trường cấp phải phát huy tính tích cực, tự giác chủ động người học, hình thành phát triển lực tự học, trau dồi phẩm chất linh hoạt, độc lập sáng tao tư duy” [8] Bắt nguồn từ định hướng giáo viên cần phải học hỏi nghiên cứu, tìm tòi áp dụng phương pháp dạy học cho phù hợp với vùng miền, đối tượng học sinh, kiểu làm cho hiệu học đạt kết cao Toán học môn học chiếm vị trí quan trọng nhà trường phổ thông nói chung, bậc THCS nói riêng Dạy Toán dạy cho học sinh phương pháp suy luận khoa học - lô gíc Học Toán tức rèn khả tư ứng dụng nhằm trang bị vốn kiến thức hoàn chỉnh Chính giải toán phương tiện tốt giúp học sinh nắm vững tri thức, phát triển tư duy, hình thành kỹ năng, kỹ xảo Là giáo viên trực tiếp giảng dạy nhiều năm, nhiều trường khác nhau, thực nghiệm có đề tài nghiên cứu làm tăng hứng thú cho học sinh học môn hình học trường THCS Thị trấn đề tài khả quan, tìm hiểu thực tiễn trường THCS Xuân Cẩm, Thường Xuân, Thanh Hóa Tôi nhận thấy nhiều học sinh chưa nắm vững kiến thức môn Toán nói chung, phân môn hình học nói riêng điều thể qua: chất lượng môn thấp, kiểm tra, thi chưa đạt yêu cầu nhiều Quá trình kiểm tra cho thấy phản ứng từ phía học sinh là: phân môn hình học khó tiếp thu, lượng kiến thức học nhiều mà lại khô khan, không hấp dẫn… Với trăn trở " làm để giúp học sinh học tốt môn hình học ?" [9] mà nhiều vấn đề đặt như: - Việc giải toán hình học không đòi hỏi học sinh vận dụng kiến thức mà cần nhớ nhiều kiến thức cũ năm học trước - Các khái niệm trừu tượng, khó tiếp thu - Khi giải toán hình học em đâu, trình bày chứng minh cho chặt chẽ - Mức độ nắm kiến thức học sinh không - Học sinh không ham mê học hình học - Điểm kiểm tra phân môn hình học thấp đại số làm kết chung môn toán chưa cao Với mong muốn tìm đáp án đó, thúc đẩy phát triển nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học phân môn hình học lớp trường THCS Xuân Cẩm, Thường Xuân” Đề tài biết có nhiều người trăn trở xong chưa có đề tài nghiên cứu bàn sâu vào vấn đề này, đồng nghiệp nhà trường chưa có kinh nghiệm để giải khắc phục vấn đề Mà thân trăn trở tâm đắc với đề tài Vì lí bám sát thực tế nhà trường, tâm lí, hoàn cảnh đối tượng học sinh mạnh dạn nghiên cứu tiếp đề tài Mục đích nghiên cứu: Muốn đạt hiệu cao dạy học toán nói chung, phân môn hình học nói riêng đòi hỏi không kiến thức người thầy phải vững, phải sâu, phải có phương pháp phù hợp, mà đòi hỏi người thầy: kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm thật khéo léo Với đối tượng học sinh lớp em bắt đầu có biểu lứa tuổi “ tập làm người lớn” nên lời khen, lời động viên em phát huy hiệu không nhỏ Bởi tác động vào giới tâm lý, tình cảm em khiến nảy sinh hứng thú vấn đề đặt hướng em đến hành vi tự giác, chủ động tích cực việc chiếm lĩnh tri thức Đặc biệt học sinh có biểu chán học khó tiếp thu tinh thần tiếp thu kiến thức khiến em rơi vào tình trạng học sa sút Bởi giáo viên phải dùng tâm để giúp em vượt qua trở ngại vươn lên học tập Khi người giáo viên thực dành cho em động viên, khích lệ kịp thời để tạo bước đột phá học tập Khi xác định mục đích, ý nghĩa lớn lao vấn đề xây dựng phương pháp phù hợp Bởi biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học phân môn Hình học nội dung có tính chất quan trọng lâu dài nhà trường, giáo viên Khi xây dựng SKKN thân hướng đến mục đích cụ thể là: - Kích thích say mê hứng thú học sinh lớp học phân môn Hình học - Hình thành tính tích cực, tự giác, chủ động học sinh Khơi dậy tính sáng tạo giải toán học sinh - Cung cấp kiến thức phương pháp tự học cho học sinh học môn Toán - Phát triển lực tự học, biết liên kết mở rộng toán từ giúp em hình thành phương pháp giải Đối tượng nghiên cứu Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học phân môn Hình học lớp Phương pháp nghiên cứu Phương pháp tổng hợp, so sánh, đồ hóa Những điểm SKKN Trong phạm vi sáng kiến trước đưa số giải pháp giúp học sinh học tốt môn hình vận dụng làm tập thật tốt cụ thể: sử dụng kết hợp số phương pháp giảng dạy dùng đồ tư duy, buổi học vui vui học, học nhóm,…thì sáng kiến thân hướng đến mục đích cụ thể là: - Kích thích say mê hứng thú học sinh lớp học phân môn Hình học - Hình thành tính tích cực, tự giác, chủ động học sinh Khơi dậy tính sáng tạo giải toán học sinh - Cung cấp kiến thức phương pháp tự học cho học sinh học môn Toán - Phát triển lực tự học, biết liên kết mở rộng toán từ giúp em hình thành phương pháp giải II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Hoạt động sư phạm hoạt động vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật Nó đòi hỏi giáo viên lực sư phạm vững vàng, phương pháp giảng dạy phù hợp theo hướng tích cực giúp học sinh chủ động chiếm lĩnh kiến thức Việc tạo cho học sinh niềm hứng thú học tập phân môn Hình học hoàn toàn phụ thuộc vào lực sư phạm người giáo viên Muốn đạt điều đó, bên cạnh việc trau dồi kiến thức chuyên môn thông qua hình thức khác việc nghiên cứu để tạo cho tiếng nói sư phạm riêng lại cần thiết Điều giúp giáo viên truyền thụ cho học sinh cách nhẹ nhàng, dễ hiểu, phù hợp khả tiếp thu đối tượng Bám sát định hướng chung ngành việc đổi phương pháp dạy học Toán trường THCS tích cực hóa hoạt động học tập học sinh, khơi dậy phát triển lực tự học, nhằm hình thành cho học sinh tư tích cực, độc lập sáng tạo, nâng cao lực phát giải vấn đề, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm say mê, hứng thú học tập cho em Đặc biệt, năm học gần toàn ngành sức thực vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”[12] việc tạo hứng thú học tập cho học sinh tạo cho em có niềm tin học tập, khơi dậy em ý thức “Mỗi ngày đến trường niềm vui” [12] sở để khẳng định tạo hứng thú cho học sinh học tập nói chung, phân môn Hình học nói riêng trở thành đòi hỏi người làm công tác giảng dạy Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Từ thực tiễn giảng dạy môn Toán chương trình đổi SGK phổ thông trường THCS Xuân Cẩm nhận thấy rằng: môn Toán môn khoa học trọng cao môn có nhiều khái niệm trừu tượng phân môn Hình học Bởi thực làm hình vẽ lại phải “mở rộng” yếu tố như: vẽ thêm đường phụ để chứng minh điểm, đường thẳng hay suy luận kiến thức tập phong phú nhiều so với nội dung lý thuyết học Bên cạnh yêu cầu học lại cao phải suy diễn chặt chẽ lôgic Nếu phân môn Đại số dạng tập thường có cách làm rõ ràng, chẳng hạn như: chia đa thức biến xếp, giải phương trình chứa ẩn mẫu thức, giải toán cách lập phương trình sách đưa bước giải cụ thể phân môn Hình học lí thuyết vừa lại trừu tượng, hướng cụ thể nên học sinh khó định hướng cách làm Hơn chênh lệch kiến thức lượng tập với thời gian luyện tập cho học sinh lại lớn Do đó, khó khăn việc chọn tập cho học sinh làm nhà, chọn để hướng dẫn lớp cho đầy đủ kiến thức mà sách yêu cầu Học sinh khó khăn việc lập luận, suy diễn lôgic tạo nên thái độ miễn cưỡng, chán nản em Từ đó, nhiều em không nắm kiến thức bản, làm tập nhà để đối phó, lúng túng việc chọn sử dụng dụng cụ để vẽ hình, vẽ hình đâu… điều cho thấy giáo viên phải bỏ nhiều công sức để nghiên cứu, chọn lọc cho cách soạn giảng tốt để tạo hứng thú cho học sinh giảng Hơn nữa, xã Xuân Cẩm xã nông, kinh tế đặc biệt khó khăn, điều kiện học tập chưa đầy đủ, nhiều em thời gian học nhà, nhiều gia đình chưa thực quan tâm đến việc học em, vấn đề xã hội hoá giáo dục thấp chưa ngang tầm với giai đoạn nên chất lượng học tập chưa cao, số học sinh bị hổng kiến thức nhiều, nhiều em học sinh có tâm lý sợ môn Hình học không muốn học Trăn trở với nỗi lo học sinh không thích học môn toán nói chung đặc biệt không thích trí sợ phân môn hình học định mở điều tra cụ thể mức độ hứng thú học sinh với phân môn hình học khối trực tiếp giảng dạy để từ tìm có biện pháp cụ thể khắc phụ tình trạng nói trên, cụ thể: Qua điều tra mức độ hứng thú học môn Hình học khối lớp đầu năm cho thấy kết quả: Khối Tổng số HS 70 Số HS có hứng thú SL % 11,42% Số HS hứng thú SL % 62 88,58% Kết khảo sát chất lượng đầu năm phân môn Hình học thật đáng lo ngại: Trung bình Yếu, Tổng số Khá, giỏi HS SL % SL % SL % 70 0% 15 21,42% 55 78,58% Từ kết thực tiễn, với trăn trở người giáo viên thúc cần phải tạo hứng thú cho học sinh học phân môn hình học Các biện pháp nhằm tạo hứng thú cho học sinh học phân môn Hình học trường THCS Xuân Cẩm, Thường Xuân Biện pháp 1: Tạo hứng thú cho học sinh tìm hiểu kiến thức Với học sinh THCS lứa tuổi em hiếu động, thích tò mò, khám phá muốn người công nhận lực mình, không thích bị áp đặt, phê bình Điều cho thấy truyền thụ kiến thức cho học sinh giáo viên phải lựa chọn phương pháp phù hợp, nhẹ nhàng, kích thích tính tò mò em để xuất nhu cầu khám phá, từ em có tâm lý để chinh phục kiến thức Như vậy, phải làm để tạo hứng thú cho học sinh học? Rõ ràng để làm điều này, giáo viên phải đầu tư thật kỹ cho tiết dạy Riêng tôi, dạy tiết hình, thường chọn cho phương pháp tạo tình có vấn đề từ vấn đề thực tiễn như: đưa hình thực tế kể câu chuyện có liên quan mật thiết đến toán học Từ đó, học sinh tham gia tiết học tích cực, hào hứng hơn, em không cảm giác bị gò ép, căng thẳng chán nản nữa, đồng thời em nhận thức tính thực tiễn môn Chẳng hạn: Khi dạy “Đường trung bình tam giác” [1] đưa tình huống: làm để gián tiếp đo khoảng cách hai điểm B, C hai bên bờ ao B C Khi dạy “Đối xứng trục” [1] vấn đề cần giải làm để cắt nhanh chữ H từ tờ giấy hình chữ nhật H Khi dạy “Diện tích hình thang” [1] để lôi học sinh để em dễ nhớ công thức, giáo viên cho học sinh ghi nhớ theo câu nói vần “Muốn tính diện tích hình thang, đáy lớn, đáy nhỏ ta mang cộng vào, nhân với chiều cao, chia đôi lấy nửa ra” [12] Mỗi kiểu có đặc thù riêng phương pháp dùng hình ảnh trực quan thích hợp hình học: mô hình, tranh vẽ…là yếu tố thiếu vào tiết dạy Ngoài ra, giáo viên nên tìm tòi vật thật thực tế để tạo lạ thú vị cho học sinh, dạy “diện tích đa giác” [1] giáo viên yêu cầu học sinh nhà tính xem diện tích mảnh vườn nhà m2 Vận dụng cách làm đó, học sinh tham gia xây dựng tích cực, đồng thời em nhớ lâu vận dụng làm tập nhanh Trong tiết dạy chủ động phân định đối tượng học sinh theo cấp: giỏi, trung bình, yếu để giao nhiệm vụ phù hợp với đối tượng từ lôi tất em tham gia vào xây dựng học Câu hỏi giáo viên cần phải gợi mở, dễ hiểu để kích thích suy nghĩ em Ví dụ: Khi xây dựng định lý Ta-lét “Định lý Ta-lét tam giác” [2] A B’ B C’ a C Giáo viên treo bảng phụ ?3 gợi ý: đường kẻ ngang đường thẳng song song cách nên đoạn liên tiếp AB nhau, đoạn liên tiếp AC Giả sử lấy m làm đơn vị đoạn chắn AB, n làm đơn vị đoạn chắn AC Hỏi học sinh kém: đoạn AB’ đơn vị? Hỏi học sinh yếu: tỉ số AB' AC' AB' AC' = ?; = ? ; từ so sánh hai tỉ số ; AB AC AB AC Gọi học sinh trung bình: so sánh hai trường hợp lại Yêu cầu học sinh khá: phát biểu thành định lý từ toán Gọi học sinh giỏi: nêu giả thiết (GT), kết luận (KL) Làm tiết học huy động hết đối tượng học sinh vào xây dựng học Biện pháp 2: Tạo hứng thú cho học sinh vẽ hình Học phân môn Hình học yếu tố quan trọng học sinh phải biết vẽ hình Thế vẽ sao? Yếu tố vẽ trước? Yếu tố vẽ sau? Ký hiệu nào? Khi vẽ cần dụng cụ gì? Điều học sinh cần có trình rèn luyện lâu dài dẫn giáo viên từ em làm quen kiến thức Khi vẽ hình cần xác định cho học sinh vừa đọc vừa vẽ vẽ tránh vẽ hình rơi vào trường hợp đặc biệt, hình vẽ cần bao quát tất trường hợp xảy ra, bổ sung yếu tố phụ cần biết biểu diễn ngôn ngữ sang ký hiệu hình học Để thực điều giáo viên phải dẫn dắt bước, hướng dẫn học sinh vẽ hình Cụ thể: + Rèn cho học sinh có thói quen ký hiệu hình vẽ trường hợp: Điểm, đoạn thẳng nhau, góc nhau, trường hợp vuông góc, bổ sung yếu tố phụ hình… + Hướng dẫn học sinh cách sử dụng dụng cụ: Êke: Vẽ góc vuông, hai đường thẳng song song … Compa: Vẽ đường tròn, hai đoạn thẳng … Thước thẳng: Vẽ đường thẳng, đoạn thẳng… Một yếu tố gây nhiều hứng thú học Hình học sử dụng phấn màu Khi trình bày hình vẽ bảng, giáo viên nên sử dụng phấn màu hợp lý điểm đặc biệt, đường đặc biệt giúp học sinh dễ phát kiến thức từ hình vẽ số tiết giáo viên nên sử dụng phần mềm PowerPoint trình chiếu bước vẽ hình cho học sinh quan sát Ví dụ: Vẽ hình thoi tứ giác có bốn cạnh Do yêu cầu nêu cách vẽ hình thoi học sinh phát dùng compa để vẽ cung tròn có bán kính nhau, giao điểm cung tròn tâm cung đỉnh hình thoi Tôi chuẩn bị bước dựng hình thoi đặt toàn phần dựng hình chế độ tự động (Automatic) giây đối tượng: Cách dựng: Lấy hai điểm A, C Vẽ cung tròn tâm A bán kính r cung tròn tâm C có bán kính ( r ≥ AC ) B r A C D Hai cung tròn cắt hai điểm B D Kẻ đoạn thẳng AB, BC, CD, DA ta hình thoi ABCD Học sinh vừa quan sát vừa lắng nghe giáo viên giới thiệu bước dựng hình thoi, từ vẽ lại dựa vào không khó khăn Tóm lại, tập yêu cầu học sinh vẽ hình, nên vẽ em phải đọc kỹ bài, đọc đến đâu vẽ đến đó, vẽ rõ ràng dùng dụng cụ vẽ, từ học sinh trả lời yêu cầu đề Đặc biệt phải hình thành cho học sinh thói quen phân tích kỹ đề bài, định hướng vẽ dự đoán trường hợp xảy ra, không nên vẽ hình rơi vào trường hợp đặc biệt Chẳng hạn: +Cho tam giác ABC không nên vẽ tam giác ABC tam giác cân, tam giác vuông hay tam giác + Cho M điểm nằm AB không nên lấy M trung điểm AB Biện pháp 3: Tạo hứng thú cho học sinh giải tập Học sinh thường gặp nhiều khó khăn giải tập hình học có tính chặt chẽ, lôgic trừu tượng nên giáo viên cần cho học sinh phân tích kỹ toán theo hướng lên xuống cho em nhắc lại kiến thức cũ có liên quan đến toán Ví dụ 1: Bài tập 54, trang 96, (SGK toán -tập 1) [1]Cho góc vuông xOy, điểm A nằm góc Gọi B điểm đối xứng với A qua Ox, C điểm đối xứng với A qua Oy Chứng minh điểm B đối xứng với điểm C qua O Khi hướng dẫn cho học sinh phân tích theo đồ: B, C đối xứng qua O y ⇑ B, O, C thẳng hàng OB = OC E C A ⇑ Ô1 + Ô2 + Ô3 + Ô4 = 1800 OB = OC = OA x O K ⇑ Ô2 + Ô3 = 900, rOAB cân, rOAC cân B Khi giải tập giáo viên cho học sinh hoạt động theo nhóm từ đến người, tuỳ yêu cầu toán, nhóm phân chia ngẫu nhiên chủ định, giao nhiệm vụ nhiệm vụ khác Nhóm tự bầu nhóm trưởng thấy cần, nhóm phân công người việc, thành viên phải làm việc tích cực, giúp đỡ lẫn giải vấn đề không khí thi đua với nhóm khác Nhóm cử người đại diện trình bày trước lớp Ví dụ 2: Trong luyện tập cuối chương “Tứ giác” giáo viên đưa tập 89, trang 111 (SGK Toán 8- tập 1) [1] Cho tam giác ABC vuông A, đường trung tuyến AM Gọi D trung điểm AB, E điểm đối xứng với M qua D a) Chứng minh điểm E đối xứng với điểm M qua AB b) Các tứ giác AEMC, AEBM hình gì? Vì sao? c) Cho BC = 4cm, tính chu vi tứ giác AEBM d) Tam giác ABC có điều kiện AEBM hình vuông?” Khi giải toán giáo viên chia lớp thành nhóm theo mức độ yếu kém, trung bình, khá, giỏi Phân công nhiệm vụ: Nhóm yếu làm câu a); Nhóm trung bình làm câu b), Nhóm làm câu c); Nhóm giỏi làm câu d) Sau giáo viên gọi đại diện nhóm báo cáo kết Ví dụ 3: Bài tập 21 trang 122(sgk toán tập 1) [1] Tìm x cho diện tích hình chữ nhật ABCD gấp ba lần diện tích tam giác ADE 2cm E A D H x B 5cm C Sau hướng dẫn học sinh vẽ hình, viết GT- KL toán , hướng dẫn học sinh tìm hướng chứng minh toán cách phân tích xuống sau: SABCD = 3SAED ⇓ x.AD= EH AD ⇓ x.5=3 2.5 ⇓ x =3(cm) Ví dụ : Bài tập 17 trang 68(sgk toán tập 2) [2] Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM Tia phân giác góc AMB cắt cạnh AB D, tia phân giác góc AMC cắt cạnh AC E Chứng minh DE//BC D C Sau hướng dẫn học sinh vẽ hình, viết GT-KL toán, hướng dẫn học sinh tìm hướng chứng minh toán cách phân tích lên sau: D C Ví dụ 5: Bài tập 45 trang 80(sgk toán tập 2) [2] Hai tam giác ABC DEF có ∠A = ∠D , ∠B = ∠E ,AB = 8cm, BC = 10cm, DE = 6cm Tính độ dài cạnh AC, DF, EF biết AC dài DF 3cm Sau hướng dẫn học sinh vẽ hình, viết GT-KL toán, hướng dẫn học sinh tìm hướng chứng minh toán cách phân tích theo đồ xuống sau: Khi hướng dẫn học sinh phân tích toán giáo viên tùy vào tình hình học sinh tính chất tập mà thêm vào bước mở rộng có cách giải khác không ? thay đề toán thành đề khác không để tạo thêm hứng thú học tập cho học sinh Biện pháp 4: Tạo hứng thú, hấp dẫn cho học sinh tiết ôn tập Để tạo hứng thú cho học sinh học giáo viên phải đầu tư thật kỹ cho tiết dạy Riêng tôi, dạy tiết hình, thường chọn cho phương pháp tạo tình có vấn đề từ vấn đề thực tiễn Môn Hình học sau phần chương giáo viên phải hệ thống hoá kiến thức trọng tâm, để tạo hứng thú cho học sinh cách tạo cách chơi: Hệ thống kiến thức đồ bảng yêu cầu học sinh điền vào chỗ trống Việc làm giúp học sinh nhận thấy liên quan phần học Từ em khắc sâu kiến thức nhớ lâu Chẳng hạn: Phần “Tứ giác” giáo viên chuẩn bị đồ mối liên hệ tứ giác bảng phụ (máy chiếu) kết hợp với hiệu ứng trình chiếu giáo án điện tử thay đổi theo hình tạo hứng thú, hấp dẫn cho học sinh từ cho em trả lời định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình tứ giác 10 mà em học từ em vừa nhận dạng tứ giác vừa ôn lại định nghĩa, tính chất dấu hiệu nhận biết hình : Tứ giác Hình thang cân Hình thang Hình bình hành H Chữ nhật H thoi H.Vuông Tuy nhiên, hứng thú học phân môn hình học không tạo tiết học mà phải kích thích cho học sinh thời gian học nhà Chính vậy, giáo viên trực tiếp giảng dạy phối hợp với giáo viên dạy phân môn khối lớp tổ chức chuyên đề tìm cách giải nhanh, ngắn gọn cho toán sáng tạo thiết bị, mô hình ứng dụng hình học… Những tình phát huy khả tư duy, sáng tạo, giúp em tin tưởng yêu thích môn học Biện pháp 5: Tạo hứng thú cho học sinh áp dụng kiến thức vào thực tiễn Hình học phân môn gắn liền với thực tế sống, trình dạy học giáo viên cần cho học sinh liên hệ kiến thức học vào thực tế, sử dụng kiến thức hình học vào công việc thường ngày Điều thật gây nhiều hứng thú cho học sinh, qua em nắm kiến thức trừu tượng dể , nhớ lâu đặt biệt yêu thích học hình học Ví dụ: Khi học chương “Tứ giác” giáo viên hướng dẫn cho học sinh cắt để xác hình: hình thang cân phải gấp lần tờ giấy cắt hai đáy song song trước cắt hai cạnh hai bên nhau; cắt hình thoi phải gấp hai lần tờ giấy cắt cạnh hình thoi có hai đường chéo trục đối xứng bốn cạnh Học xong chương II “Diện tích đa giác” [1] giáo viên tổ chức buổi thực hành chia lớp thành tổ tổ đo khu vực khuôn viên trường sau tổng hợp lại để biết diện tích khuôn viên trường Đối với phân môn hình học việc chọn lọc phân loại tập quan trọng, giáo viên chia tập làm nhiều dạng: tập áp dụng công thức, định nghĩa, định lý vừa học giúp học sinh có niềm tin 11 khắc sâu kiến thức; dạng tập thực tế cho thấy tính thực tiễn toán học; dạng tập suy luận tổng hợp đòi hỏi học sinh phải tìm tòi, suy nghĩ, hứng thú khám phá… nhằm củng cố lại kiến thức phần học hay chương Khi làm điều thuận lợi nhiều giao hướng dẫn tập nhà cho em, từ em làm tập tương tự Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Trong trình giảng dạy học kỳ I vừa qua áp dụng kinh nghiệp để soạn giảng vận dụng vào thực tế thấy có thay đổi: Học sinh có thái độ học tập tích cực, thích thú tiết học, chủ động nêu lên thắc mắc, khó khăn môn với giáo viên, em hưởng ứng nhiệt tình Bên cạnh tập giao nhà em làm cách nghiêm túc, tự giác học nắm kiến thức sau học xong Phần lớn chất lượng kiểm tra nâng lên, em vẽ hình đúng, xác định hướng toán, số học sinh minh chứng lôgic chặt chẽ tăng Từ học đa số em vận dụng vào thực tiễn từ kiến thức học: Đo đạc, cắt hình, xác định tính đối xứng vật thể, … Cuối học kỳ I điều tra mức độ hứng thú học môn Hình học khối kết là: Số HS hứng Số HS có hứng thú Khối thú TSHT SL % SL % 70 42 60% 28 40% So với đầu học kỳ I số học sinh hứng thú học phân môn Hình học tăng lên 48,58% Kết khảo sát học kỳ I chất lượng phân môn Hình học chưa thật mong muốn nhiên em biết cách để làm toán chứng minh hình học Cụ thể qua kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I kết đạt sau: Khối TSHS 70 Khá giỏi SL % 18 25,71% TB SL 42 % 60,01% Yếu, SL % 10 14,28% Đã có 18 em có điểm giỏi đầu năm em có điểm giỏi, số học sinh có điểm trung bình tăng lên 60,01%, số học sinh có điểm yếu giảm xuống 14,28% Tôi thực nghiệm học kì II năm III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Thực tiễn dạy học thời gian qua việc áp dụng giải pháp vào trình dạy học môn Toán nói chung môn Hình học nói riêng rút số học 12 Một là: Mỗi giáo viên cần phải thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện để không ngừng trau dồi kiến thức kỹ dạy học môn Hình học Hai là: Thường xuyên đổi cách soạn, cách giảng, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, đa dạng hoá phương pháp hình thức tổ chức dạy học để lôi học sinh vào trình học tập Ba là: Cần quan tâm sâu sát đến đối tượng học sinh đặc biệt học sinh yếu kém, giúp đỡ ân cần, nhẹ nhàng tạo niềm tin, hứng thú cho em vào môn học Bốn là: Trong trình dạy giáo viên phải hướng dẫn học sinh vào việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tạo tình có vấn đề để học sinh thảo luận Trong tiết phải tạo quan hệ giao lưu đa chiều giáo viên – học sinh, cá nhân, tổ chức nhóm Năm là: Giáo viên cần mạnh dạn đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học phần mềm vẽ hình, loại máy chiếu đa năng, máy chiếu hắt, hiệu ứng hình ảnh để tiết học thêm sinh động Sau nghiên cứu triển khai vấn đề thân nhận thấy: Để nâng cao hứng thú cho học sinh học môn Hình học giáo viên phải tạo hứng thú cho học sinh thông qua tìm hiểu kiến thức mới, thông qua buổi thực hành, thông qua việc phân loại tập, hướng dẫn học sinh giải tập, qua việc vẽ hình… Đồng thời phải gần gũi, tìm hiểu khó khăn, sở thích học sinh để từ có biện pháp phù hợp Bên cạnh cần có thời lượng phù hợp áp dụng kiến thức hình học vào thực tiễn đời sống để học sinh thấy tính khoa học giá trị thực tiễn môn Mặc dù có nhiều cố gắng song SKKN chắn hạn chế Tôi mong đề tài nhiều giúp học sinh có thêm động lực ,sự say mê thay đổi thói quen học thụ động học phân môn hình học nói riêng môn Toán nói chung Bằng kinh nghiệm rút sau nhiều năm giảng dạy trường THCS, học rút sau nhiều năm dự thăm lớp đồng nghiệp Cùng với giúp đỡ tận tình ban giám hiệu nhà trường, tổ chuyên môn trường THCS Xuân Cẩm, Tôi hoàn thành đề tài "Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học phân môn Hình học trường THCS Xuân Cẩm, Thường Xuân” Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí ban giám hiệu nhà trường, cảm ơn đồng chí tổ chuyên môn trường THCS Xuân Cẩm giúp hoàn thành đề tài Tôi mong bảo đồng chí chuyên môn Phòng Giáo dục Đào tạo, ý kiến đóng góp đồng nghiệp để vốn kinh nghiệm giảng dạy phong phú Tôi xin chân thành cảm ơn! Kiến nghị Do kiến thức phân môn hình học dài, trừu tượng, nhiều hình vẽ cách vẽ khó, để đạt kết tốt nổ lực học sinh, nhiệt tình tìm biện pháp phù hợp giảng dạy bài, cần ủng hộ bậc phụ huynh nhắc nhở em học chuẩn bị tốt, cần nhà trường tạo điều kiện sở vật chất để phục vụ 13 cho trình giảng dạy ngày XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Xuân Cẩm, ngày 15 tháng năm 2017 Tôi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Người viết Lê Thị Hà TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Toán tập Nhà xuất giáo dục năm 2014 Sách giáo khoa Toán tập Nhà xuất giáo dục năm 2014 Sách tập Toán tập Nhà xuất giáo dục năm 2010 Sách tập Toán tập Nhà xuất giáo dục năm 2010 14 Nâng cao phát triển Toán Tác giả: Vũ Hữu Bình Nhà xuất giáo dục năm 2010 Bài tập nâng cao số chuyên đề toán Tác giả: Bùi Văn Tuyên Nhà xuất giáo dục năm 2006 Thiết kế giảng toán Hoàng Ngọc Diệp (chủ biên) Nhà xuất giáo dục năm 2014 Những vấn đề chung đổi giáo dục THCS môn toán (Nhà xuất giáo dục -Bộ giáo dục đào tạo) Nhà xuất giáo dục năm 2007 Phương pháp dạy học toán trung học sở (Giáo trình cao đẳng sư phạm) Nhà xuất giáo dục năm 2005 10.Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III môn toán Nhà xuất giáo dục năm 2006 11 Modud 25 THCS- Viết SKKN 12.Các loại tài liệu khác 15 ... ban giám hiệu nhà trường, tổ chuyên môn trường THCS Xuân Cẩm, Tôi hoàn thành đề tài "Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học phân môn Hình học trường THCS Xuân Cẩm, Thường Xuân Tôi xin chân... biện pháp nhằm tạo hứng thú cho học sinh học phân môn Hình học trường THCS Xuân Cẩm, Thường Xuân Biện pháp 1: Tạo hứng thú cho học sinh tìm hiểu kiến thức Với học sinh THCS lứa tuổi em hiếu động,... độ hứng thú học môn Hình học khối kết là: Số HS hứng Số HS có hứng thú Khối thú TSHT SL % SL % 70 42 60% 28 40% So với đầu học kỳ I số học sinh hứng thú học phân môn Hình học tăng lên 48, 58%

Ngày đăng: 10/08/2017, 15:25

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH

  • HỌC PHÂN MÔN HÌNH HỌC LỚP 8

  • Ở TRƯỜNG THCS XUÂN CẨM, THƯỜNG XUÂN

  • Người thực hiện: Lê Thị Hà

  • Đơn vị công tác: Trường THCS Xuân Cẩm

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan