Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh khi học phần lịch sử việt nam chương trình 10 ở trường THPT mường lát

15 348 0
Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh khi học phần lịch sử việt nam chương trình 10 ở trường THPT mường lát

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC MỞ ĐẦU……………………………………………………………… 1.1 Lí chọn đề tài…………………………………………………… 1.2 Đối tượng nghiên cứu……………………………………………… 1.3 Mục đích nghiên cứu……………………………………………… 1.4 Phương pháp nghiên cứu………………………………………… 2 NỘI DUNG SÁNG KIẾN…………………………………………… 2.1 Cơ sở lý luận………………………………………………………… 2.2 Thực trạng vấn đề………………………………………………… 2.3 Các biện pháp tạo hứng thú học tập……………………………… 2.3.1 Giáo án ngắn gọn, phù hợp đối tượng học sinh……………… 2.3.2 Khuyến khích, động viên học sinh kịp thời…………………… 2.3.3 Xem phim tư liệu, tranh ảnh minh họa………………………… 2.3.4 Kể chuyện nhân vật, kiện lịch sử…………………………… 2.3.5 Vận dụng kiến thức liên môn…………………………………… 2.3.6 Liên hệ thực tế………………………………………………………… 2.3.7 Củng cố học trò chơi nhận diện lịch sử………………………9 2.4 Hiệu sáng kiến 13 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .13 TÀI LIỆU THAM KHẢO .14 MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam Là câu nói tiếng Bác Hồ bàn tầm quan trọng việc hiểu biết lịch sử dân tộc người Việt Nam Mỗi người phải trau dồi cho kiến thức, hiểu biết lịch sử để hoàn thiện thân Để làm tốt điều môn lịch sử trường trung học phổ thông đóng vai trò lớn việc cung cấp hình thành kiến thức lịch sử dân tộc em học sinh trước sống Tuy nhiên nhiều năm trở lại đây, thực trạng đáng báo động hiểu biết học sinh lịch sử nói chung, lịch sử dân tộc nói riêng hạn chế Điều thể kết kì thi môn lịch sử thấp, chí có làm học sinh nhầm, xuyên tạc nội dung lịch sử ” Quang Trung-Nguyễn Huệ hai người”, ”Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh hai anh em” hay thị tiếng Đảng ngày 12/3/1945 ” Nhật – Pháp bắn hành động chúng ta” bị học sinh xuyên tạc thành ” Nhật – Pháp bắn Việt Nam vớ bở” Vậy nguyên nhân thực trạng đáng báo động đâu Một nguyên nhân đưa đến tình trạng học sinh không muốn, không thích học lịch sử Việc không thích học xuất phát từ ý muốn chủ quan không kể đến yếu tố khách quan đóng vai trò quan trọng Đó việc kiến thức lịch sử thường nặng, đa phần giáo viên chủ yếu dùng lại việc cung cấp tối đa kiến thức dẫn đến tải, không phát huy chủ động em khiến em chán nản không muốn học Trường THPT Mường Lát với đa số học sinh em dân tộc thiểu số trình độ nhiều hạn chế Tuyển sinh đầu vào lớp 10 trường thấp, nói thấp tỉnh Với trình độ nhiệm vụ dạy học nhà trường khó khăn nhiều so với miền xuôi Vậy cách để học sinh tiếp nhận kiến thức cách có hiệu quả, yêu thích hứng thú với môn học Đó trăn trở tất giáo viên có cá nhân – giáo viên giảng dạy môn lịch sử Trong chương trình lịch sử lớp 10 THPT, giai đoạn lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến kỉ XIX cung cấp cho học sinh kiến thức giai đoạn dài lịch sử dân tộc Phần đóng góp phần việc hình thành kiến thức, hiểu biết em lịch sử dân tộc Xuất phát từ đăc trưng môn học, thực tiễn học sinh khối 10 trường THPT Mường Lát mạnh dạn áp dụng ” Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học phần lịch sử Việt Nam chương trình 10 trường THPT Mường Lát” làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm 1.2 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài trình thực biện pháp sư phạm tạo hứng thú học phần Lịch sử Việt Nam chương trình Lịch sử 10 trường THPT Mường Lát 1.3 Mục đích nghiên cứu Sáng kiến đề xuất số biện pháp sư pham dạy phần lịch sử Việt Nam lớp 10 THPT - chương trình chuẩn, nhằm tạo hứng thú học tập học sinh 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: đọc, phân tích, tổng hợp tài liệu có liên quan - Phương pháp tiếp cận thực tiễn: điều tra thực tiễn dạy học lịch sử trường THPT Mường Lát - Phương pháp thực nghiệm sư phạm: tiến hành thực nghiệm số giai đoạn lịch sử Việt Nam lớp 10 theo số biện pháp đề pxuất NỘI DUNG SÁNG KIẾN 2.1 Cơ sở lý luận Hứng thú gì? Hứng thú thuộc tính tâm lí – nhân cách người.Có nhiều khài niệm hứng thú khác Hứng thú thái độ đặc biệt cá nhân tượng đó, vừa có ý nghĩa sống, vừa có khả mang lại khoái cảm cho cá nhân trình hoạt động Khái niệm vừa nêu chất hứng thú vừa gắn hứng thú với hoạt động cá nhân (Nguyễn Quang Uẩn) Hay hiểu cách khái quát: Hứng thú thái độ người vật, tượng Hứng thú biểu xu hướng mặt nhận thức cá nhân với thực khách quan, biểu ham thích người vật, tượng ( Trường cán quản lý NN PTNNII) Hứng thú cá nhân hình thành trình nhận thức thực tiễn Hứng thú tạo nên cá nhân khát vọng tiếp cận sâu vào đối tượng Người có hứng thú với công việc hoàn toàn khác với người làm việc tùy hứng, thiếu hứng thú với công việc Hứng thú học tập Hứng thú có vai trò quan trọng học tập làm việc, việc người ta không làm định hướng hứng thú M.Gorki nói: “Thiên tài nảy nở từ tình yêu công việc” Cùng với tự giác, hứng thú làm nên tính tích cực nhận thức, giúp học sinh học tập đạt kết cao, có khả khơi dậy mạch nguồn sáng tạo Vì trình dạy học truyền cảm hứng đánh thức khả tự học người học, tránh truyền thụ chiều gây ỉ lại, chán nản 2.2 Thực trạng vấn đề Mường Lát huyện nghèo nước, học sinh trường THPT Mường Lát hầu hết em dân tộc thiểu số Dao, Thái, Mông, Khơ mú, với trình độ dân trí thấp, mặt chung nhận thức học sinh chưa cao, nhiều tồn như: - Nhiều em gốc kiến thức lớp dưới, tình trạng đọc chưa thông viết chưa thạo phổ biến - Các em tiếp thu kiến thức thụ động, thiếu nhiệt tình, tích cực, đặc biệt tính ỷ lại em cao - Chưa mạnh dạn bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân học tập - Ngoài ra, việc học hành em chưa bậc phụ huynh quan tâm mực, dẫn đến việc lơ học sinh việc học - Về phía giáo viên, dạy chủ yếu theo lối mòn truyền thống, chưa tổ chức nhiều trò chơi phục vụ cho học tập Trong năm qua sở vật chất hạ tầng nâng lên rõ rệt chất lượng đào tạo thấp Làm để nâng cao chất lượng giáo dục vấn đề nan giải cho nhà trường cho môn 2.3 Các biện pháp tạo hứng thú học tập 2.3.1 Giáo án ngắn gọn, phù hợp đối tượng học sinh Tâm lí chung giáo viên, đặc biệt giáo viên trẻ lên lớp rơi vào tình trạng nói nhiều, viết nhiều tất kiến thức liên quan đến học hôm mà chưa để ý xem học sinh có tiếp nhận hay không làm em ngại học Trải qua trình dạy học trường THPT Mường Lát, tìm hiểu tâm lí học sinh em ngại học với môn nhiều kiến thức có môn lịch sử Khi hỏi có phải em không yêu thích lịch sử đặc biệt lịch sử Việt Nam? Thì học sinh trả lời “ em không thích mà học lịch sử phải ghi nhiều cô ơi, nhiều bạn viết chưa thạo chép không kịp cô nên bạn ngại học” Câu trả lời học sinh khiến thân phải suy nghĩ lại cách thiết kế giáo án trước lên lớp Soạn giáo án khâu quan trọng trước lên lớp Để soạn giáo án yêu cầu giáo viên phải nghiên cứu nội dung học, thực tế lực học sinh để đưa giáo án hợp lí đảm bảo cung cấp kiến thức tối thiểu cần đạt, phù hợp trình độ học sinh tránh nhồi nhét kiến thức dẫn đến tải Với kinh nghiệm thân, nắm bắt tâm lí, lực hạn chế học sinh lớp 10 trường THPT Mường Lát để em thích thú với môn học trước tiên phải tạo tâm lí thoải mái bước vào môn học với cảm giác môn học kiến thức, đễ nhớ Cùng với việc soạn giáo án thông thường, giáo viên nên thường xuyên sử dụng giáo án điện tử phương tiện giúp giảng sinh động hơn, học sinh hướng thú dễ dàng tiếp thu Khi dạy, giáo viên cần kết hợp hài hòa hình với lời giảng hình với ghi bảng cho linh hoạt, uyển chuyển 2.3.2 Khuyến khích, động viên học sinh kịp thời Chúng ta thường hay nhắc nhở, phê bình học sinh làm sai, vi phạm dường quên động viên khích lệ kịp thời học sinh có tiến học tập, rèn luyện để em thấy cố gắng thầy cô bạn bè ghi nhận Đặc biệt với học sinh dân tộc lòng tự em cao Trong chơi có ngồi lại lớp 10B hỏi tình hình học tập, học sinh cho ý kiến “ Mỗi môn có điểm riêng biệt kiên thức đặc biệt cách lên lớp thầy cô tác động đến chúng em Đa số thầy cô lên lúc cúng chê chúng em học quát chúng em làm chúng em thấy sợ” Và hỏi với môn lịch sử sao, học sinh vui vẻ nói “ Em không học giỏi lịch sử vào môn lịch sử em thấy thích vui cô gọi bọn em lên trả lời có câu “cô mời em” sau câu trả lời em dù sai hay cô “cảm ơn câu trả lời em” Từ câu chuyện nhận điều, hành động, lời nói bình thường giáo viên lên lớp tác động không nhỏ đến tâm lí học sinh môn học Một thực tế học sinh trường THPT Mường Lát nói chung khối 10 nói riêng em học cũ trước đến lớp Nhiều học sinh gọi lên bảng nhiều lần không chịu học đưa câu trả lời “em chưa học bài” Một vấn đè nan giải đặt Suy nghĩ nhiều đưa biện pháp kiểm tra cũ khối 10 không yêu cầu em phải học trước liền kề mà em chọn học trước mà em thấy thích, sau có câu hỏi thêm điểm cao Và có nhiều học sinh có tiến chịu học cũ Tại lại đưa vấn đề học cũ vào để ví dụ cho biện pháp này? Bởi động viên, khích lệ học sinh có khâu kiểm tra cũ Ví dụ với học sinh nhiều lần không học cũ có hôm học sinh học xung phong lên bảng giáo viên gọi sổ lên kiểm tra thuộc giáo viên cần đưa lời khen “ em có cố gắng, lần sau phát huy”, “hoan nghênh tinh thần học em”… khiến học sinh vui vẻ cố gắng ghi nhận em học sinh khác có ý thức Hoặc tiết dạy, học sinh hăng say phát biểu ý kiến xây dựng giáo viên nên cho điểm để động viên học sinh khích lệ học sinh khác cố gắng Trong khối 10 trường THPT Mường Lát năm học 2016-2017 lớp 10K đối tượng yếu tuyển sinh đầu vào em lớp “vớt” không bị điểm liệt đậu việc dạy vô khó khăn Ban giám hiệu nhà trường đạo với lớp 10K giáo viên lên lớp phải khéo léo dạy đôi với “dỗ” để em không chán nản, tiếp tục khơi dậy niềm ham học em Tiếp nhận giảng dạy lớp điều vô khó khăn với giáo viên khác Với môn lich sử, cung cấp kiến thức không thiết phải hết tiết Kiểm tra cũ việc định trước tiết để em nhà chủ động học Và kết 90% học sinh lớp 10K học cũ cô giáo giao Với thành công lớp em có ý thức trách nhiệm với cô giao Có có em nói tiếng kinh chưa thạo học nội dung cho điểm cao, dành lời khen cố gắng Và học sinh lớp phản hồi “ lần thấy bạn học cũ” Đây dẫn chứng cho việc nên nắm bắt tâm lí học sinh để đưa lời động viên khích lệ kịp thời Bởi tâm lí chung không học sinh mà muốn khen có cố gắng nỗ lực Vì vậy, dạy bên cạnh phê bình nhắc nhở học sinh chưa tốt lời khen, câu nói động viên dành cho học sinh có cố gắng Đây yếu tố để em có hứng thú, tâm lí thoải mái với môn học 2.3.3 Xem phim tư liệu, tranh ảnh minh họa Lịch sử qua không lặp lại thí nghiệm vật lí, hóa học, sinh học…Làm cách lịch sử gần với thực tiễn, trực quan sinh động Tranh ảnh, phim đồ dùng trực quan dạy học môn quan trọng thiếu Lịch sử không lặp lại tái kiên thức lịch sử qua việc sử dụng tranh ảnh minh họa đặc biệt thông qua thước phim tư liệu dàn dựng Lâu nói học sinh biết nhân vật, lịch sử Trung Quốc Việt Nam Không khó để nhận lí lại Hiện có nhiều phim truyền hình cổ trang tái lại nội dung thời kì lịch sử nhân vật lịch sử Trung Quốc trình chiếu nhiều khung khác Hay tác phẩm văn học kinh điển Trung Quốc chuyển thể thành phim Tam quốc diễn nghĩa, Tây du kí, Thủy vào tiềm thức người điều bàn cãi Biết phim có hư cấu nội dung cốt lõi phim thay đổi mà học sinh biết nhiều lịch sử Trung Quốc phương diện Vậy giảng dạy không mạnh dạn sử dụng thước phim tư liệu, phim truyền hình, phim hoạt hình lịch sử để minh họa cho dạy trở nên sinh động hút Bài học có phim tư liệu cần áp dụng để góp phần tái hiện, phác họa lịch sử qua lăng kính phim ảnh sở hướng dân giáo viên Tôi áp dụng biện pháp nhận phản hồi tích cực từ học sinh Ví dụ dạy 16: Thời kì Bắc thuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc từ kỉ I-X Giáo viên tham khảo mạng sử dụng đoạn phim 3D hoạt hình Đại chiến Bạch Đằng[6] Vạn Xuân chiến quốc [6] tất lớp để em xem Thông qua đoạn phim em nhận thấy rõ nguyên nhân Nam Hán công nước ta, tương quan so sánh lực lượng sao? Chiến thuật ta sợ huy Ngô Quyền nào? Kết trận đánh Đoạn phim hoạt hình ngắn gọn trực quan, dễ hiểu qua hình ảnh thuyết minh khiến em có cảm giác thoải mái vừa học vừa giải trí Trên sở sau trình chiếu đoạn phim giáo viên đặt câu hỏi liên quan đến nội dung cho học sinh trả lời khái quát Nguồn tư liệu phim ảnh lấy đâu? Hiện nay, đài truyền hình Việt Nam vtv1 vào khung 22h có chiếu phim hoạt hình lịch sử Việt Nam, giáo viên lấy nguồn tư liệu bổ ích cung cấp cho trình dạy học 2.3.4 Kể chuyện nhân vật, kiện lịch sử Dạy-học lịch sử không trình truyền đạt-tiếp nhận kiến thức sách giáo khoa giáo viên học sinh mà mục tiêu cần đạt tư tưởng, kĩ Từ học em có thái độ nhân vật, kiện lịch sử, rút học cho thân, kĩ sống Lịch sử Việt Nam trang sử vẻ vang đầy vàng son thời kì qua, nhân vật anh hùng lịch sử Mỗi nhân vật anh hùng gương sáng để hệ sau noi theo, giai đoạn với sách quản lí đất nước học cho việc vận dụng vào thực tiễn đất nước ngày Nếu trình dạy học lịch sử dừng lại tái đấu tranh, kháng chiến, khởi nghĩa nhân vật hay nhân vật lãnh đạo, thắng lợi thất bại chưa đủ Như không tạo ấn tượng sâu sắc học sinh nhân vật đấu tranh Để đạt hiệu tiết dạy đề cập đến nhân vật, kiện lịch sử tiêu biểu giáo viên thường kết hợp cho học sinh quan sát hình ảnh kể vài câu chuyện nhân vật, kiện Đó câu chuyện em học, đọc em biết đến Giáo viên lựa chọn câu chuyện ngắn gọn, phù hợp với nội dung học Có thể nghe xong câu chuyện, em không nhớ chi tiết câu chuyện, xác niên đại cụ thể em nhớ hình dung nhân vật (tài năng, dũng cảm, thông minh, yêu nước…), đấu tranh đầy hi sinh đỗi tự hào dân tộc Và đặc biệt cho em thấy tiết học không nhàm chán gò bó, thay đổi không khí tiết học Ví dụ dạy 19: Những kháng chiến chống ngoại xâm từ kỉ X-XV Mục II Kháng chiến chống Mông-Nguyên kỉ XIII Đây trang lich sử chói lọi dân tộc đánh thắng dạo quân hùng mạnh giới thời Yếu tố tạo nên chiến thắng vẻ vang đó? Không thể không kể đến nguyên nhân lãnh đạo tài tình vị vua vị tướng, đồng lòng trí nhân dân nước Để minh chứng cho nguyên nhân giáo viên không kể câu chuyện hội nghị Diên Hồng bô lão đồng hô vang “ ĐÁNH”, hay hội nghị Bến Bình Thanh với câu chuyện Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản nhỏ tuổi không tham dự hội nghị bàn việc nước tức giận bóp nát cam vua ban tay lúc không hay, câu chuyện nhân vật Yết Kiêu Qua chuyện GV khẳng định cho học sinh thấy đồng lòng trí cao độ quân dân, tinh thần yêu nước nồng nàn người dân Việt Nam nhỏ tuổi trước tổ quốc bị xâm lăng Và đặc biệt thiếu sót giáo viên không tạo biểu tượng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn với tài năng, trí tuệ, lòng trung nghĩa, tầm nhìn xa trông rộng… Để tạo biểu tượng nhân vật giáo viên sơ lược tiểu sử kể câu chuyện ông sau: Năm 1285, quân Mồng nguyên ạt công nước ta lần thứ hai, Trần Quốc Tuấn lệnh rút quân để bảo toàn lực lượng cho nhân dân dùng chiến thuật “vườn không nhà trống” Giặc vào Thăng Long tiến sâu xuống Thiên Trường nơi đóng huy ta Vua Trần THánh Tông lo ngại, ướm hỏi oongxem có nên hàng không Ông khẳng khái trả lời: “Bệ hạ chém đầu hàng!” Năm 1288, giặc lần kéo sang xâm lược nước ta Vua Trần lại hỏi ông: “Năm giặc nào?” Ông đáp: “Năm giặc đến dễ đánh” Bấy đoàn thuyền lương giặc bị tiêu diệt Vân Đồn (Quảng Ninh) Bộ binh chúng chờ không được, định rút lui Nắm ý đồ ông bố trí lực lượng, tiêu diệt toàn đạo binh thuyền giặc, làm nên trận Bạch Đằng lịch sử Đất nước trở lại yên bình Trần Quốc Tuấn không nhà quân thiên tài mà người có đạo đức sáng Sử chép rằng: cha ông mất, cầm tay ông mà trối rằng: “Con không cha mà lấy lại thiên hạ cha chết không nhắm mắt” Ông thương cha không cho phải Có lần ông đem chuyện nói với ông Hưng Vũ vương Quốc Nghiễm thưa: “Việc người khác họ không nên làm, chi người họ” Quốc Tuấn lấy làm phải Nhưng Hưng Nhượng vương Quốc Tảng lại nói rằng: “Tống Thái Tổ người làm ruộng, nhờ gặp thời vận mà lấy thiên hạ” Quốc Tuấn liền tuốt gươm nói: “Bọn bề phản loạn đứa bất hiếu mà ra” Nói có ý giết Quốc Nghiễm vội chạy xin, nhận tội thay, sau tha Khi ông mất, bảo Quốc Nghiễm rằng: “Khi ta mất, đậy nắp quan tài xong xuôi cho Quốc Tảng vào viếng khóc” Năm 1300, ông ốm nặng, vua Trần Anh Tông đén thăm, hỏi: “Chẳng may Quốc công mất, giặc phương Bắc đến xâm lược làm nào?” Ông dặn rằng: “Mới rồi, Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây, vua đồng lòng, nước góp sức nên giặc chịu bị bắt Vả lại khoan thư sức dân để làm kế sâu bền gốc rễ, thượng sách để giữ nước”[152, 2] Thông qua câu chuyện giúp học sinh hình dung nhân vật vừa có tài vừa có đức, người lợi ích quốc gia, dân tộc Để có câu chuyện bổ ích, lí thú giáo viên tham khảo sách Những mẫu chuyện lịch sử NXB Đại học sư phạm làm nguồn tư liệu bổ ích trình giảng dạy 2.3.5 Vận dụng kiến thức liên môn Dạy học liên môn hiểu cách đơn giản trình kết hợp kiến thức môn học có liên quan để bổ sung kiến thức cho Liên môn dạy học tạo mối liên kết, liền mạch môn học Trong dạy học lịch sử thường liên môn với kiến thức văn học, địa lí, giáo dục công dân, âm nhạc, hội họa Khi dạy khởi nghĩa ứng với địa điểm Gv giới thiệu vị trí địa điểm kiến thức môn địa lí Đặc biệt kho tàng văn học Việt Nam có nhiều tư liệu đề cập đến giai đoạn lich sử thơ, văn, ca dao tục ngữ Ví dụ dạy hào khí chiến đấu quân dân thời Trần ba lần chống quân Mông-Nguyên không liên hệ tác phẩm Hịch tướng sĩ Trần Quốc Tuấn; khởi nghĩa Lam Sơn với thiên cổ hùng văn Bình Ngô Đại cáo Nguyễn Trãi; nghệ thuật điêu khăc tinh xảo kỉ XVI-XVIII gắn liền với Các vị La Hán chùa Tây Phương Huy Cận… Và gần gũi câu ca dao tục ngữ ngắn gọn, dễ nhớ, dễ vào tiềm thức em Ví dụ Bài 21: Những biến đổi nhà nước phong kiến kỷ XVI –XVIII Mục Thời kì đất nước bị chia cắt Sau thời kỳ Lê - Mạc đất nước lại tiếp tục rơi vào tình trạng Trịnh Nguyễn phân tranh, đất nước bị chia làm hai Đàng lấy Sông Gianh (Quảng Bình) làm ranh giới phân chia Thực trạng đau lòng đực thể câu ca: “Sông Gianh nước chảy đôi dòng Đèn chong đôi biết trông nào?” Và chúa Nguyễn cho xây dựng Luỹ Thầy để làm quân công Lê - Trịnh kết quả, dân gian có câu ca: “Ô Luỹ Thầy đắp mà cao Sông Gianh bới đào mà sâu Có tài vượt sông Gianh Dẫu mọc thêm cánh Trường thành khó qua.” 2.3.6 Liên hệ thực tế Chủ trương giáo dục học đôi với hành Khác với môn học khác, thực hành với lịch sử tái lại, diễn lại nội dung lịch sử mà tìm hiểu biết khứ từ khứ rút quy luật, học cho hôm Từ việc tìm hiểu nhân vật lich sử bất kì, học sinh tự soi thân vào nhân vật để rèn luyện thân Từ đấu tranh gian khổ dân tộc, học sinh có thái độ biết ơn với hệ trước, tự hào lịch sử từ xác định trách nhiệm thân đất nước Sau nội dung lịch sử dân tộc, giáo viên yêu cầu học sinh rút nhận xét trách nhiệm mình, gắn học với thực tiễn Ví dụ dạy 15 Thời kì Bắc thuộc đấu tranh giành độc lập từ kỉ X-XV Mục II.2 Những chuyển biến văn hóa xã hội Sau theo dõi sách giáo khoa hướng dẫn giáo viên, chốt lại kiến thức mặt văn hóa thời Bắc thuộc là: Chúng ta không bị đồng hóa mặt văn hóa; tiếp tục trì bảo vệ yếu tố văn hóa truyền thống; tiếp nhận Việt hóa yếu tố văn hóa tích cưc… Từ cở sở kiến thức học giáo viên đặt vấn đề: Hiện dân tộc em có nét đặc trung bật văn hóa? Trong nội quy nhà trường quy định việc trì nét văn hóa đó? Ý thức thực em sao? Từ câu hỏi gắn kiền với thực tiễn dân tộc, nhà trường, vùng miền đó, học sinh ý thức vai trò việc giữ gìn sắc văn hóa, thực thành công câu nói cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng “ Chúng ta hòa nhập không hòa tan” Để từ em nhận thức lịch sử qua kết lịch sử ngày hôm thân có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ Và nội dung lích sử học khác có liên hệ hợp lí để tạo mối dây liên hệ khứ 2.3.7 Củng cố học trò chơi nhận diện lịch sử Củng cố học khâu thiếu trình tổ chức dạy học Trong tiết dạy, giáo viên lựa chọn cho cách củng cố khác phù hợp với lớp Vào cuối học, HS thường bị phân tán, mệt mỏi, thiếu tập trung Trong hoàn cảnh vậy, GV tổ chức trò chơi lịch sử thu hút ý, tăng hứng thú học tập HS Khi ấy, học bớt căng thẳng, nặng nề trở nên nhẹ nhàng, sinh động, tạo cảm giác lạ, thoải mái, dễ chịu cho người học Với dạy học lịch sử, GV vận dụng nhiều trò chơi lịch sử khác nhau: trò chơi gắn liền với “game show” truyền hình, trò chơi giải ô chữ, trò chơi tìm hiểu kiện, nhân vật, hùng biện , có trò chơi nhận diện lịch sử thấy phù hợp với đối tượng lớp 10 trường Với cách tổ chức củng cố vậy, GV làm tiết học trở nên sinh động, hấp dẫn hơn, tăng cường hứng thú khả ghi nhớ kiến thức HS Để góp phần kích thích học sinh, giáo viên kết hợp cho điểm với em có nhiều câu trả lời Ví dụ dạy Bài 27 Quá trình dựng nước giữ nước GV ôn tập cho HS trò chơi nhận diện lịch sử Cách tổ chức sau: - GV đưa hình ảnh yêu cầu học sinh xác định kiện, nhân vật lịch sử + Bức hình số 1: Đây hình ảnh gắn liền với văn hóa Việt Nam? + Bức hình số : Đây tục lệ nước ta? 10 + Bức hình số 3: Nội dung hình phản ánh điều + Bức hình số 4: Đây hai nhân vật nào? Gắn liền với kiện lịch sử gì? 11 + Ô số 5: Sự kiện diễn đâu? Khi nào? Gắn liền với tên tuổi ai? Ý nghĩa kiện? + Bức hình số 6: Hình ảnh gợi nhớ đến thời kì lịch sử nào? 12 + Bức tranh số 7: Đây ba nhân vật lich sử nào? Gắn liền với phong trào nào? Ý nghĩa phong trào đó? + Bức hình số 8: Bức hình gợi nhớ đến dòng văn học Việt Nam? Phát triển nở rộ triều đại nào?? - HS dựa vào kiến thức học với gợi ý hình để trả lời - Đáp án: + Số 1: Nền văn hóa Đông Sơn + Số 2: Tục lệ ăn trầu, nhuộm đen + Số 3: Thầy đồ dạy chữ Nho gắn liền với giáo dục Nho học + Số 4: Hai Bà Trưng khởi nghĩa Hai Bà Trưng + Số 5: Sông Bạch Đằng Năm 938 gắn liền với tên tuổi Ngô Quyền Kết thúc 1000 năm Băc thuộc mở thời đại độc lập tự chủ lâu dài + Số 6: Đất nước bị chỉa cắt thành Đàng Trong-Đàng Ngoài lấy sông Gianh làm ranh giới phân chia + Số 7: Ba anh em Nguyến Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ Phong Trào Tây Sơn Hoàn thành nghiệp thống đất nước cuối kỉ XVIII + Số 8: Dòng văn học chữ Nôm Phát triển nở rộ thời Nguyễn 13 Như cách sử dụng vài tranh giúp học sinh củng cố học theo hướng mới, kích thích tư duy, hứng thú em, tránh nhàm chán 2.4 Hiệu sáng kiến Đối với học sinh Trường THPT Mường Lát việc tạo hứng thú học tập vấn đề, nhiều yếu tố nên bước đầu số học sinh hứng thú với môn học hạn chế Tôi mong với đề tài cộng với tâm huyết thầy cô, say mê học hỏi học sinh hiệu tốt KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Học sinh hứng thú với môn học điều mà giáo viên muốn Trên số biện pháp đưa cố gắng thực môn với mong muốn khơi dậy niềm đam mê, ý thức học tập, nghiên cứu lịch sử dân tộc để từ hoàn thiện thân học sinh Trong trình giảng dạy nghiên cứu đề tài thân nhiều thiếu xót Kính mong góp ý đồng chí để đề tài hoàn thiện áp dụng có hiệu Kiến nghị Thông qua đề tài có số kiến nghị sau - Thứ nhất, giáo viên phải thật tâm huyết trình giảng dạy, cố gắng nắm bắt tâm lí học sinh, phải dạy theo phân hóa đối tượng học sinh - Thứ hai, gv cần có chuẩn bị kĩ giáo án đồ dùng dạy học Chuẩn bị sẵn hệ thống câu hỏi gợi mở để học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức - Thứ ba, tạo môi trường học tập công bằng, thân thiện Khen thưởng, động viên kịp thời, tránh chê bai gây căng thẳng, chán nản - Thứ tư, trình áp dụng, giáo viên cần sử dụng hợp lí phương pháp Từng phương pháp có ưu với Tránh lạm dụng gây loãng kiến thức - Thứ năm, nhà trường bố trí tăng cường hệ thống phòng máy để thuận tiện dạy học, tránh phải di chuyển lớp học gây ảnh hưởng đến thời gian, tổ chức lớp học XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 10 tháng 05 năm 2017 Tôi xin cam đoan SKKN viết, không copy người khác Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Bùi Thị Nhung 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa lịch sử 10 Chương trình chuẩn Nhà xuất giáo dục Những mẫu chuyện lịch sử (tập 1), Nhà xuất Đại học sư phạm Sách giáo viên lịch sử 10 Nhà xuất Giáo dục Nguyễn Thị Côi, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Mạnh Hưởng cuốn“Hướng dẫn sử dụng kênh hình sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 trung học phổ thông” (Nxb Giáo dục, Hà Nội, năm 2009) Trang web: giasunhanvan.com, trang thanhnien.vn, trang edu.vn Trang web: youtube.com 15 ... trưng môn học, thực tiễn học sinh khối 10 trường THPT Mường Lát mạnh dạn áp dụng ” Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học phần lịch sử Việt Nam chương trình 10 trường THPT Mường Lát làm... tài trình thực biện pháp sư phạm tạo hứng thú học phần Lịch sử Việt Nam chương trình Lịch sử 10 trường THPT Mường Lát 1.3 Mục đích nghiên cứu Sáng kiến đề xuất số biện pháp sư pham dạy phần lịch. .. Phương pháp tiếp cận thực tiễn: điều tra thực tiễn dạy học lịch sử trường THPT Mường Lát - Phương pháp thực nghiệm sư phạm: tiến hành thực nghiệm số giai đoạn lịch sử Việt Nam lớp 10 theo số biện pháp

Ngày đăng: 14/08/2017, 15:14

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan