0

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI PDT

13 93 0
  • ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI PDT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2019, 10:58

Facebook: Đăng ký tín chỉ trường đh Bách khoa Đà Nẵng ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI PĐT *Hướng dẫn trả lời nhanh câu hỏi phong đào tạo ­B1:coppy câu hỏi trong trang tinchi.dut.udn.vn ­b2:Bấm ctrl+F (bật chức năng tìm kiếm cụm từ trong trang) ­B3:Dán câu hỏi(Ctrl + V) vào ơ tìm kiếm cụm từ và Enter sẽ hiện ra câu trả lời  P/s: ĐÁP ÁN ĐẠT ĐỘ CHÍNH XÁC TUYỆT ĐỐI 100% VÀ GẦN NHƯ ĐẦY ĐỦ TẤT CẢ CÁC CÂU  HỎI CỦA PĐT NÊN CÁC BẠN CỨ N TÂM 1. Thơng tin “truyền miệng” (nghe bạn nói, …) có thể tin tưởng tuyệt đối hay khơng? A. Khơng.  Sử dụng thơng tin “truyền miệng” hàm chứa rủi ro vì có thể thơng tin đó khơng chính xác 2. Sinh viên có kết quả học tập khá có chắc chắn có học bổng khuyến khích học tập theo quy  định của Nhà nước khơng, vì sao? D. Khơng chắc chắn, vì có thể chưa đủ tất cả các điều kiện  được xét HB loại này hoặc có nhiều SV học tốt hơn trong khi quỹ HB có hạn  3. Nếu hỗn thi và sau đó thi bổ sung và có điểm cao nên thuộc diện được xét học bổng ở kỳ  trước thì cần phải làm gì? B. Khơng thể làm gì được 4. Vì sao có sinh viên đăng ký đúng lịch “đăng ký theo nhóm” nhưng khơng thể đăng ký đủ các  học phần thiết kế cho học kỳ đó? D. Do sinh viên thao tác sai, khơng đăng ký hoặc sinh viên  chưa đủ điều kiện học học phần đó vì thiếu học phần ràng buộc của nó 5. Trường cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên có kết quả học tập như thế nào? D. Cả  hai ý A và B 6. Có bao nhiêu mức độ ràng buộc giữa học phần khác (A) với học phần (B)? C 4 mức độ.  7. Mật khẩu ban đầu để mỗi sinh viên truy cập website đăng ký học là gì? A Ngày tháng năm  sinh của sinh viên 8. Nếu bị ốm nên khơng thể học GDQP­AN ở học kỳ 1 đầu khóa học thì làm sao có thể học? D  Sinh viên phải tự liên hệ với Trung tâm Giáo dục QP­AN của trường Qn sự QK5 hoặc các cơ sở khác hợp pháp để học ở các học kỳ hè 9. Khối lượng học tập đăng ký là gì? A Là số tín chỉ củacác học phần mà sinh viên đăng ký học  trong mỗi học kỳ, gồm cả học phần học lần đầu và học từ lần thứ 2 trở đi;  10. Website đăng ký học u cầu sinh viên đổi mật khẩu để ngày đặt mật khẩu khơng trước q bao nhiêu ngày? C 90 ngày.  11. “Đăng ký theo nhóm” là gì? C “Đăng ký theo nhóm” là những sinh viên chưa học hết thời  gian thiết kế của chương trình đào tạo đăng ký các lớp học phần mở cho ngành & khóa của  12. Trường hợp nào sinh viên được chuyển ngành học so với ngành đăng ký tuyển sinh? D Sinh viên có điểm trúng tuyển vào Trường từ 27 điểm trở lên.  Facebook: Đăng ký tín chỉ trường đh Bách khoa Đà Nẵng 13. Lớp học phần kỳ hè mở cho sinh viên diện nào? A Lớp học phần kỳ hè mở chung cho sinh  viên tất cả các khóa cần học lại, cải thiện, học chậm, học vượt.  14. Những trường hợp nào được đăng ký muộn? B. SV nào cũng có thể tự đăng ký muộn  (thơng qua mạng Internet) vào các lớp học phần được cho phép đăng ký thêm, trong thời gian  “rút học phần”. Ngồi ra, SV thuộc diên: kỳ đầu tiên học ở chương trình thứ hai, tạm ngừng học do ốm hoặc được điều động vào lực lượng vũ trang mới quay lại học tập, bị ốm đau hoặc gia  đình có biến cố trong thời gian đăng ký học nếu có đơn & minh chứng, thì sẽ được PĐT đăng  ký muộn đối với học kỳ chính (nhưng khơng q 2 tuần kể từ đầu kỳ) 15. “Ủy quyền đăng ký” khơng có tác dụng với những trường hợp nào? C Cả 2 ý A và B  16. Khi bị ốm/tai nạn nên khơng thể đi học nhưng thời gian nghỉ khơng q 20% thời gian học  của lớp, sinh viên (hoặc người thân) phải làm gì? A Cần phải xin phép các giảng viên phụ trách các lớp học phần. Khi bình thường, sinh viên phải báo cho thân nhân của mình biết để thực  hiện trong trường hợp mình bị ốm hoặc tai nạn.  17. Xếp hạng năm đào tạo là gì? A Là sự đánh giá tiến độ học tập của SV, căn cứ vào số tín  chỉ tích lũy được so với số tín chỉ trung bình cần tích lũy trong mỗi năm tương ứng với chương  trình đào tạo của ngành SV học.  18. Học cùng lúc 2 chương trình là gì? C Học cùng lúc 2 chương trình là học thêm chương trình đào tạo của ngành thứ 2, khi đang còn học chương trình đào tạo ngành thứ nhất để có được  thêm bằng tốt nghiệp của ngành thứ hai.  19. Nếu đã học Giáo dục quốc phòng an ninh, có được phép miễn học khơng? B Nếu đã học  Giáo dục quốc phòng ­ an ninh theo chương trình đại học tại các cơ sở giáo dục hợp pháp và  được cấp chứng chỉ, sinh viên được miễn học.  20. Nếu khơng thể về Trường để nhận bằng tốt nghiệp trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp, SV  cần phải làm gì để nhận được bằng? C. a/Về Trường hồn thành thủ tục thanh tốn ra trường  và trực tiếp gặp chun viên phụ trách của PĐT & trình CMND để nhận bằng và ký vào sổ nhận bằng hoặc b/Đảm bảo chắc chắn mình đã hồn thành thủ tục thanh tốn ra trường ủy quyền  cho người khác đến nhận thay theo quy định ủy quyền đã được PĐT thơng báo 21. Quy ước mã lớp học phần như thế nào? B Gồm: 7 ký tự số chỉ mã học phần, tiếp đến là 4  ký tự số chỉ mã học kỳ, tiếp đến là 2 ký tự thể hiện rằng lớp này được mở theo kế hoạch cho  khóa nào, tiếp đến là 2 ký tự số thể hiện lớp này mở cho sinh viên ngành nào, tiếp đến có thể là 1 ký tự chữ thể hiện lớp học phần nhóm con 22. Ai là người tư vấn cho sinh viên liên quan đến việc làm thẻ? A Khi mới nhập học, Trường  và ngân hàng Đơng Á phối hợp hướng dẫn, tư vấn sinh viên trong việc kê khai hồ sơ làm thẻ,  được miễn phí khi làm thẻ lần đầu. Sinh viên mới nhập học được tổ chức làm thẻ tập trung theo đơn vị lớp sinh hoạt.  Facebook: Đăng ký tín chỉ trường đh Bách khoa Đà Nẵng 23. Mỗi năm học có mấy học kỳ & có bắt buộc phải học tất cả các học kỳ hay khơng? A Một  năm học có hai học kỳ chính và một học kỳ phụ (kỳ hè). Học kỳ chính là học kỳ bắt buộc phải  học. Học kỳ hè khơng bắt buộc phải học.  24. Sinh viên thuộc diện nào có thời gian nghỉ học khơng tính vào thời gian học chính thức? A  Sinh viên ngừng học do bị ốm, do được điều động vào lực lượng vũ trang.  25. Đơn vị nào của Trường chủ trì xét các loại học bổng khác, ngồi học bổng khuyến khích  học tập theo quy định của Nhà nước? D. Phòng Cơng tác sinh viên chủ trì và các khoa phối  hợp với phòng Cơng tác sinh viên để xét học bổng. Có một số loại học bổng chỉ xét cho SV  thuộc ngành nào thì do khoa đó xét 26. Khối lượng học tập tối đa trong một học kỳ chính là bao nhiêu? B Khối lượng học tập tối đa  trong mỗi học kỳ chính là 25 tín chỉ .  27. Sinh viên nộp đơn xin mở lớp hoặc đơn đăng ký học khơng được Phòng Đào tạo chấp  thuận vì? D Cả ý B và C.  28. Xếp hạng học lực là gì? A Sinh viên được xếp hạng học lực, sau mỗi học kỳ: “bình thường”  ­ nếu điểm trung bình chung tích luỹ đạt từ 2,00 trở lên; “yếu” ­ nếu điểm trung bình chung tích  luỹ đạt dưới 2,00 nhưng chưa rơi vào trường hợp bị buộc thơi học.  29. Đăng ký học là gì? A Đăng ký học là thơng qua mạng Internet sinh viên chọn đăng ký vào  các lớp học phần mà nhà trường dự kiến mở trong mỗi học kỳ.  30. Học phần là gì? C Là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho sinh viên tích  lũy trong q trình học tập. Kiến thức trong mỗi học phần được thiết kế kiểu mơ đun theo từng  mơn học hoặc được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều mơn học thành một mơn học mới 31. Xin hủy học phần là gì? A Sinh viên xin hủy kết quả học của: Học phần đã đăng ký và đang  học nếu bị ốm, tai nạn; học phần tự chọn đã học ở học kỳ trước thời điểm xin hủy cách ít nhất  một học kỳ, nếu học thừa số tín chỉ tự chọn so với u cầu; học phần học cải thiện ở học kỳ  làm Đồ án tốt nghiệp hoặc sau khi làm Đồ án tốt nghiệp; học phần học ở kỳ hè.  32. Những trường hợp nào thì sinh viên bị buộc thơi học, khi xét kết quả học tập cuối mỗi học  kỳ? C Tất cả các trường hợp nêu ở A và B.  33. Khi qn mật khẩu email do Trường cấp, sinh viên cần phải: D Trực tiếp đến gặp chun  viên phụ trách của Phòng Đào tạo và trình thẻ sinh viên cùng với đề nghị để xin cấp lại mật  khẩu.  34. Nếu khơng tìm hiểu về chương trình đào tạo và bỏ lỡ khơng đăng ký học, SV có nguy cơ trễ tiến độ học tập như thế nào? D. Ít nhất 2 học kỳ Facebook: Đăng ký tín chỉ trường đh Bách khoa Đà Nẵng 35. Tín chỉ là gì? A Là đơn vị dùng đo lường khối lượng học tập của SV, được quy định bằng  15 tiết học lý thuyết, 30 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận, bằng 60 giờ thực tập tại cơ  sở hoặc bằng 45 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn, đồ án tốt nghiệp. Để tiếp thu được 1 tín chỉ SV  phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị ngồi giờ lên lớp.  36. Nếu thẻ sinh viên bị hỏng, hoặc mất, hoặc khơng có, sinh viên có thể dùng các giấy tờ khác  để thay thế để dự thi hay khơng? D Ngoại trừ giấy xác nhận do Phòng Đào tạo cấp, sinh viên  khơng được dùng giấy tờ khác để thay thế.  37. Thời gian tối đa để sinh viên hồn thành khóa học là bao lâu? A Thời gian tối đa hồn thành chương trình gồm thời gian thiết kế cho chương trình và thời gian gia hạn cho phép. Đa số các  ngành của Trường có thời gian thiết kế là 5 năm và thời gian gia hạn là 6 học kỳ chính.  38. Sinh viên đang ngừng học tạm thời, nếu muốn trở lại học tập thì phải làm gì? D. Phải lập  đơn từ website và nộp đơn xin trở lại học tập cho Phòng Đào tạo trước ít nhất một tuần trước  khi bắt đầu học kỳ mới.  39. Phòng Đào tạo có xác định được chính xác nhu cầu học của sinh viên hay khơng? C. Hồn  tồn biết chính xác nhu cầu học tối đa và ước lượng được nhu cầu học thực tế.  40. Mức học phí bình qn trong các năm học tới là bao nhiêu? C. Căn cứ vào quy định của  Chính phủ, ở năm học 2013­2014 học phí bình qn của lớp mở cho khóa 2011 về trước là  152.500 đ/tín chỉ và lớp mở cho khóa 2012 về sau là 183.000 đ/tín chỉ; năm học tiếp theo sẽ  tăng cao hơn 41. Điểm trung bình chung tích lũy là gì? A Điểm TBCTL là điểm trung bình có trọng số của các  học phần mà SV đã tích luỹ được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm được xem xét. Trọng  số là số tín chỉ các học phần tương ứng.  42. Nếu muốn chuyển trường thì cần phải có điều kiện gì? D. Gia đình chuyển nơi cư trú,  chuyển nơi cơng tác hoặc SV có hồn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần  nơi cư trú của gia đình để có điều kiện học tập; xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc  thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà SV đang học; được sự đồng ý của Hiệu trưởng  trường ĐH Bách Khoa và trường xin chuyển đến.  43. Bằng cách nào Trường thơng tin cho sinh viên biết về chương trình đào tạo? D Đầu khóa  học, Trường cung cấp cho SV niên giám đào tạo trơng đó có thơng tin về các chương trình đào  tạo. Nếu có hiệu chỉnh, cập nhật thì Trường sẽ cơng bố ở website đăng ký học.  44. Trường cấp email cho sinh viên và quy định phải dùng email đó để giao tiếp với Trường, để làm gì? B Để tăng hiệu quả và sự chính xác trong mọi hoạt động của Trường và có lợi cho sinh viên.  Facebook: Đăng ký tín chỉ trường đh Bách khoa Đà Nẵng 45. Có thể có sự trùng tên học phần hay khơng? A Có thể có sự trùng tên học phần giữa các  ngành đào tạo, hoặc cùng ngành nhưng khác khóa. Trong số các học phần cùng tên, 1 học  phần có thể thay thế cho 1 hoặc các học phần khác hoặc khơng thể thay thế. Thơng tin này  được cung cấp ở website đăng ký học.  46. Sắp xếp các mức độ ràng buộc giữa các học phần theo mức độ giảm dần C Tiên quyết –  Học trước – Song hành – Khơng ràng buộc.  47. Sinh viên nào có thể được phép đăng ký vượt số tín chỉ tối đa mỗi học kỳ theo quy định  chung của Trường? C. SV học giỏi trở lên.  48. Khối lượng kiến thức tích lũy là gì? B Là tổng số tín chỉ của các học phần đã tích lũy được  (có điểm chữ là A, B, C hoặc D) tính từ đầu khóa học.  49. Sinh viên đi liên hệ học giáo dục quốc phòng riêng lẻ (ghép với trường khác) sẽ được  Trường hỗ trợ thủ tục như thế nào? D Sinh viên đi liên hệ học giáo dục quốc phòng riêng lẻ  (ghép với trường khác) cần phải lập đơn và trình nộp Phòng Đào tạo để xin Giấy giới thiệu đến  học tại Trường Qn sự Qn khu 5.  50. Nếu khơng chịu đăng ký đủ số tín chỉ quy định trong học kỳ chính, sinh viên sẽ: C Bị cảnh  báo và sẽ buộc ngừng học tạm thời nếu q thời gian quy định vẫn khơng chịu đăng ký đủ.  51. Quy định mới của Trường về đào tạo hệ tín chỉ trình độ đại học được áp dụng từ khi nào?  A Quy định mới của Trường về đào tạo đối với hệ tín chỉ được ban hành ngày 17/5/2013 và có  hiệu lực kể từ ngày ban hành. Sự thay đổi về tính điểm kết thúc học phần và điều kiện nhận Đồ  án tốt nghiệp có hiệu lực kể từ học kỳ 1 năm học 2013­2014.  52. Khối lượng học tập tối thiểu trong học kỳ hè là: D Khơng quy định.  53. Lớp học phần trong mỗi học kỳ chính được mở theo ngun tắc nào? A Trường mở lớp  theo quan điểm: mở đủ lớp để đáp ứng nhu cầu học của sinh viên theo kế hoạch đào tạo được  thiết kế của tất cả các ngành/ khóa; và mở thêm lớp để giải quyết nhu cầu học cho sinh viên  cần học những học phần mà bản thân học chậm, phải học lại hoặc học cải thiện, sinh viên cần  học vượt. Khi vẫn còn sinh viên có nhu cầu học nhưng khơng thể học do xung đột kế hoạch/  thời khóa biểu thì Trường sẽ mở lớp bổ sung nếu Trường vẫn còn nguồn lực.  54. Điểm nào trong số sau đây khơng thuộc ngun tắc “ủy quyền đăng ký học”? C Sinh viên  khơng cần phải kiểm tra dữ liệu đăng ký học của mình trong khoảng thời gian theo lịch đăng ký SV có thể thay đổi sang nhóm lớp học phần khác, nếu muốn;  55. Thời gian nghỉ học vì nhu cầu cá nhân có tính vào thời gian học chính thức của khóa học  hay khơng? A Phải tính vào thời gian học chính thức của khóa học.  Facebook: Đăng ký tín chỉ trường đh Bách khoa Đà Nẵng 56. Nếu bị buộc thơi học, sinh viên được quyền: B Làm đơn xin chuyển sang học hệ vừa làm  vừa học cùng ngành do trường ĐHBK đào tạo hoặc chuyển xuống học ở bậc cao đẳng tại các  trường có đào tạo ngành sinh viên học.  57. Khi muốn nghỉ học học kỳ chính vì nhu cầu cá nhân, sinh viên cần thực hiện: A Nộp đơn xin nghỉ học tạm thời cho Phòng Đào tạo khơng chậm q 4 tuần đầu của học kỳ chính và chờ có  quyết định cho phép mói chính thức ngừng học  58. Sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển  sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy khơng bị hạn chế về thời gian tối đa để hồn thành  chương trình, nghĩa là gì? D Sinh viên học cho đến khi nào hồn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng, trừ các trường hợp q yếu kém thì vẫn bị buộc thơi học.  59. Đăng ký học cho học kỳ hè được tổ chức như thế nào? B. Đăng ký học cho kỳ hè được  chia thành: đợt đầu tiên là ưu tiên cho sinh viên đăng ký học lại, 2 đợt sau là đợt “đăng ký tồn  trường”. Xen giữa 2 đợt đăng ký này là thời gian đóng học phí lần thứ nhất và sinh viên nào  khơng đóng học phí trong đợt này thì bị xóa đăng ký. Sau đợt “đăng ký tồn trường” thứ 2  những sinh viên khơng đóng học phí cũng sẽ bị hủy đăng ký.  60. Khi cần giải quyết cơng việc liên quan đến các bộ phận chức năng của Trường mà cần phải có đơn, để lập đơn thì sinh viên cần phải thực hiện: C Đăng nhập website đăng ký học để lập  và in loại đơn cần thiết, trừ các trường hợp đơn xin nghỉ học/ tạm ngừng học tập do bị ốm/ tai  nạn.  61. Có bao nhiêu mức độ ràng buộc giữa học phần A với học phần B? C 4 mức độ.  62. Học phần thay thế là gì? C Học phần thay thế được sử dụng thay thế cho một học phần có  trong chương trình đào tạo khố trước nhưng khố sau khơng còn tổ chức giảng dạy nữa, hoặc là một học phần tự chọn thay cho một học phần tự chọn khác mà sinh viên học nhưng khơng  đạt (điểm F).  63. Trong giai đoạn “đăng ký tồn trường” những sinh viên nào có thể đăng ký vào 1 lớp nào  đó? B Sinh viên nào có học phần đó trong chương trình đào tạo và lớp còn chỗ, khơng xung  đột thời khóa biểu với các lớp khác.  64. Khối lượng học tập tối đa trong một học kỳ hè là bao nhiêu? D 12 tín chỉ, trong đó khơng  q 8 tín chỉ học phần học lần đầu.  65. Sinh viên đã học hết thời gian thiết kế của khóa học thì sinh hoạt với sinh viên lớp nào? A  Sinh hoạt với sinh viên ở lớp sinh hoạt cùng ngành ở khóa sau.  66. Nếu khơng làm thẻ tập trung theo lớp, bị mất hoặc hỏng thẻ thì cần phải làm gì? A Sinh viên phải nhanh chóng tự liên hệ ngân hàng Đơng Á để làm thẻ nếu khơng làm thẻ theo đợt chung  với lớp khi mới nhập học, nếu thẻ bị mất hoặc hỏng và phải chịu lệ phí.  Facebook: Đăng ký tín chỉ trường đh Bách khoa Đà Nẵng 67. Khi qn mật khẩu website đăng ký học, sinh viên cần phải: D Trực tiếp đến gặp chun  viên phụ trách của Phòng Đào tạo và trình thẻ sinh viên cùng với đề nghị để xin cấp lại mật  khẩu.  68. Cảnh báo kết quả học tập là gì và sinh viên nào bị cảnh báo? B Cuối mỗi học kỳ, những  sinh viên học kém bị cảnh báo kết quả học tập.  69. Nếu chưa học hết thời gian thiết kế của chương trình đào tạo mà sinh viên khơng đăng ký  trong thời gian đăng ký theo nhóm thì sẽ gặp nguy cơ gì? D Đợt “ĐK theo nhóm” dành sự ưu  tiên cao nhất cho SV đúng ngành/ khóa theo lịch đăng ký: đảm bảo tuyệt đối SV đúng  ngành/khóa “có chỗ” trong các lớp được mở. Khi khơng đăng ký trong khoảng thời gian đăng ký theo nhóm thì có thể có nguy cơ khơng đăng ký đủ các học phần cần học.  70. Sinh viên khơng đăng ký học đúng lịch đăng ký do Phòng Đào tạo quy định, thì: B Có thể  khơng đăng ký đủ số tín chỉ quy định, hoặc khơng thể đăng ký được và sẽ có nguy cơ phải xin  ngừng học tạm thời, chậm tiến độ học tập. Nếu khơng đăng ký được và khơng xin ngừng học  tạm thời thì sẽ bị buộc thơi học.  71. “Hiệu chỉnh đăng ký học” là gì? D Thực chất là đợt kéo dài của “Đăng ký tồn trường”. Qua  mạng Internet, sinh viên có thể thực hiện: thay đổi lớp, đăng ký thêm, bỏ bớt học phần đã đăng  ký để phù hợp với năng lực và thời gian học của mình.  72. Nếu A là học phần tiên quyết của học phần B thì: D Tích lũy được học phần A ở kỳ này thì  sẽ đăng ký được học phần B và các học phần song hành với học phần B ở kỳ sau.  73. Để đăng ký học khơng bị trục trặc, sinh viên cần phải biết những thơng tin chủ yếu gì? A  Chương trình đào tạo của ngành mình học, kế hoạch đào tạo của nhà trường trong mỗi học kỳ,  thời khóa biểu các lớp dự kiến mở, lịch đăng ký học, bản thân mình thuộc đối tượng nào, xác  định khối lượng học tập phù hợp với năng lực học tập và tài chính của bản thân.  74. Quy định mới của Trường về đào tạo hệ tín chỉ trình độ đại học liên thơng từ cao đẳng  được áp dụng từ khi nào? B Quy định mới của Trường về đào tạo đối với hệ tín chỉ được ban  hành ngày 17/5/2013 và có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Sự thay đổi về tính điểm kết thúc học phần và điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp có hiệu lực kể từ học kỳ 1 năm học 2013­2014.  75. Trường căn cứ vào quy định gì của cơ quan cấp trên để xây dựng quy định về đào tạo tín  chỉ? B Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ­BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo  dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ  thống tín chỉ”, Thơng tư 57/2012/TT­BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 “sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cơng văn số 1834/ĐHĐN­ĐT  ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc bổ sung và thống nhất một  số quy định tại Thông tư số 57/2012/TT­BGDĐT;  Facebook: Đăng ký tín chỉ trường đh Bách khoa Đà Nẵng 76. Học phần tự chọn tự do là gì; D Học phần tự chọn tự do là học phần thuộc chương trình  đào tạo của ngành nhưng sinh viên có thể tự do đăng ký học hay khơng tùy theo nguyện vọng.  77. Thẻ sinh viên là gì? A Thẻ sinh viên của Trường được tích hợp với thẻ đa năng của ngân  hàng Đơng Á và gọi là thẻ sinh viên liên kết, dùng để chứng minh nhân thân khi sinh viên giao  tiếp trong Trường, để thực hiện các giao dịch tài chính với ngân hàng Đơng Á thơng qua máy  ATM, cũng như các ngân hàng khác.  78. Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá như thế nào? D Kết quả học tập của sinh viên  được đánh giá sau từng học kỳ và cuối khố qua các tiêu chí sau: Khối lượng học tập đăng ký,  Khối lượng kiến thức tích lũy, Điểm trung bình chung học kỳ, Điểm trung bình chung tích lũy.  79. Điểm trung bình chung học kỳ là gì? B Điểm TBC học kỳ là điểm trung bình có trọng số của  các học phần mà SV đăng ký học trong học kỳ đó, gồm cả học phần học lần đầu và học từ lần  thứ 2 trở đi. Nếu có học phần học nhiều lần thì lấy điểm cao nhất trong các lần học để tính.  Trọng số của các học phần là số tín chỉ tương ứng của các học phần đó.  80. Học phần tự chọn bắt buộc là gì? C Là học phần chứa đựng những mảng nội dung chính  yếu của ngành hay nhóm ngành đào tạo, mà SV bắt buộc phải chọn một số lượng xác định  trong số nhiều học phần tương đương được quy định cho ngành đó.  81. Khi qn mật khẩu email do Trường cấp, sinh viên cần phải làm gì? D Trực tiếp đến gặp  chun viên phụ trách của Phòng Đào tạo và trình thẻ SV cùng với đề nghị để xin cấp lại mật  khẩu.  82. Khi đăng ký theo nhóm, sinh viên có được chọn 1 trong số các nhóm hay khơng? A Nếu có  nhiều sinh viên chưa học hết thời gian thiết kế của chương trình đào tạo đăng ký các lớp học  phần mở cho ngành & khóa của mình, hơn số lượng tối đa của phòng học thì sẽ có hơn 1  nhóm cơ bản và sinh viên có quyền chọn 1 trong số các nhóm cơ bản.  83. Học lại một học phần là gì? A Học lại một học phần là học học phần đó lần thứ 2 trở đi, để  có điểm tích lũy hoặc đạt điểm tích lũy cao hơn. Nếu học phần nào có sự thay đổi số tín chỉ ở  các phiên bản thì khi sinh viên đã học phiên bản trước rồi lại đăng ký phiên bản sau thì cũng  được xem là học lại.  84. Lớp học phần trong mỗi học kỳ hè được mở theo ngun tắc nào? D Trường mở lớp theo  quan điểm: khi điều kiện cho phép thì mở lớp để đáp ứng nhu cầu học của sinh viên cần học  những học phần mà bản thân học chậm, phải học lại hoặc học cải thiện, sinh viên cần học  vượt.  85. Học phần bắt buộc là gì? D Là học phần chứa đựng những nội dung chính yếu của mỗi  chương trình và bắt buộc mỗi SV phải tích luỹ;  Facebook: Đăng ký tín chỉ trường đh Bách khoa Đà Nẵng 86. Chương trình đào tạo được cấu trúc từ các học phần thuộc các khối kiến thức gì? B Từ các học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương và giáo dục chun nghiệp.  87. Làm sao để biết kế hoạch đào tạo ở mỗi học kỳ? C Kế hoạch đào tạo từng học kỳ thể hiện  trong khung chương trình đào tạo của ngành và được cơng bố ở website đăng ký học, website  của Trường. Nếu có sự thay đổi về chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo thì sẽ được cập  nhật ở các website này.  88. Có sinh viên khơng chịu xem hướng dẫn sử dụng website, khơng tự đăng ký học mà nhờ/  th người khác làm thay cho mình? D Có sinh viên hồn tồn khơng tự thực hiện mà nhờ /  th người khác thực hiện.  89. Sinh viên nào được đồng ý cho ngừng học ở học kỳ chính vì nhu cầu cá nhân? B Sinh viên  học ít nhất 1 học kỳ ở trường, khơng rơi vào các trường hợp bị buộc thơi học, đạt điểm TBCTL  khơng dưới 2,00 và có đơn xin ngừng học nộp Phòng Đào tạo đúng thời hạn quy định.  90. Nếu A là học phần học trước của học phần B thì: C Đăng ký học học phần A thì đến kỳ sau  sẽ đăng ký được học phần B và các học phần song hành với học phần B.  91. Khi nào và những lớp học phần nào bị hủy? B Lớp học phần bắt buộc được mở theo đúng  kế hoạch thiết kế thì khơng bị hủy, trừ trường hợp giảng viên bị ốm hoặc tai nạn. Các lớp học  phần tự chọn thì có thể bị hủy nếu số lượng sinh viên đăng ký q ít.  92.Ủy quyền đăng ký học là gì? A “Ủy quyền đăng ký học” là sinh viên ủy quyền cho Phòng  Đào tạo sử dụng máy tính để đăng ký tự động các lớp học phần cho sinh viên, theo một số  ngun tắc quy ước.  93. Đăng ký học cho sinh viên của Trường thường tổ chức sớm, bình thường hay muộn? A  Trường tổ chức cho đại đa số sinh viên đăng ký sớm, tức là đăng ký trước khi học kỳ mới diễn  ra. Đăng ký bình thường là giai đoạn hiệu chỉnh đăng ký. Đăng ký muộn chỉ chấp nhận đối với  một số đối tượng sinh viên và một số lớp học phần.  94. Lớp học phần mở bổ sung là gì? C Cả 2 ý A và B.  95. Khi qn mật khẩu website đăng ký học, sinh viên cần phải làm gì? D Trực tiếp đến gặp  chun viên phụ trách của Phòng Đào tạo và trình thẻ sinh viên cùng với đề nghị để xin cấp lại  mật khẩu.  96. Khối lượng học tập tối thiểu sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ chính là bao nhiêu? B  Như ý A nhưng trừ một số trường hợp đặc biệt.  97. Đánh giá kết quả học tập và xét học vụ đối với sinh viên học cùng lúc 2 chương trình như  thế nào? B. Những học phần nào có ở cả 2CT thì chỉ lấy để tính điểm TBC học kỳ, điểm TBC  học bổng cho CT1, khơng xét học bổng CT2 cho sinh viên học cùng lúc 2CT, sinh viên học yếu  ở CT1 hoặc CT2 thì bị dừng học CT2 ở học kỳ kế tiếp.  Facebook: Đăng ký tín chỉ trường đh Bách khoa Đà Nẵng 98. Có được phép học nếu trùng kế hoạch học/ thời khóa biểu hay khơng? B. Hiện tại Trường  chỉ cho phép trùng TKB giữa học phần đồ án mơn học với học phần khác. Trong tương lai, sẽ  khơng cho phép SV đăng ký học nếu trùng kế hoạch học/ TKB, kể cả đồ án mơn học.  99. Vai trò của các đơn vị của Trường trong việc xét và chi học bổng khuyến khích học tập theo quy định của Nhà nước? B. Phòng Cơng tác sinh viên chủ trì. Tài vụ và các khoa phối hợp với  phòng Cơng tác sinh viên để xét/ chi trả học bổng.  100. Nếu hồn thành tất cả các học phần của chương trình đào tạo & đủ điểm tích lũy nhưng  còn thiếu chứng chỉ quy định thì SV có được cơng nhận tốt nghiệp khơng? Trường cấp loại giấy tờ gì cho sinh viên diện này? B. Khơng. Nếu đã hồn thành tất cả các học phần của CTĐT & đủ điểm tích lũy nhưng chỉ còn thiếu chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ thì SV được  Trường xác nhận nêu rõ chỉ còn thiếu u cầu về ngoại ngữ để được cơng nhận TN.  101. Điểm trung bình chung học bổng là gì? B. Là điểm TBC có trọng số, tính theo thang điểm  10, của tất cả các học phần học lần thứ nhất trong học kỳ đó. Trọng số các học phần là số tín  chỉ của học phần  102. Hình thức kỷ luật xử lý buộc thơi học ở trường hợp nào là sai? C. SV thi hộ hoặc nhờ  người khác thi hộ sẽ bị kỷ luật đình chỉ học tập 1 năm nếu vi phạm lần thứ 1 và bị buộc thơi học nếu tái phạm lần 3.  103. Học phí được tính trên cơ sở nào? B. Mức học phí các lớp bình thường được Trường tính trên cơ sở quy định tại Nghị định 49 của Chính phủ. Mức học phí các lớp thuộc Chương trình  tinh hoa, lớp mở bổ sung, lớp ngoại khóa,   được tính trên cơ sở tình hình thực tế của Trường và là sự “thỏa thuận” giữa SV và Trường.  104. Sinh viên diện nào thì bị hạ bậc xếp hạng tốt nghiệp? D. SV có số tín chỉ học từ lần thứ 2  trở đi vượt q 5% tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc bị kỷ luật cảnh cáo thì sẽ bị  hạ bậc XHTN thành loại Giỏi hoặc Khá mặc dù điểm TBCTL tương ứng thuộc loại Xuất sắc  hoặc Giỏi.  105. Nếu bị buộc thơi học, sinh viên có được phép xin chuyển sang học hệ vừa làm vừa học tại  Trường nhưng khác ngành khơng? A. Khơng.  106. Cách xử lý nào đúng, khi trùng lịch thi? B. Nếu trùng lịch thi của các lớp trong cùng một  nhóm cơ bản thì SV cần phản ánh với Phòng Đào tạo. Nếu trùng lịch thi với lớp mở cho khóa  trước (lớp học vượt) hoặc khóa sau (lớp học lại) thì SV cần phải làm đơn xin chuyển nhóm thi & nộp cho PĐT trước ngày thi ít nhất 1 tuần.  107. Xét cơng nhận tốt nghiệp chương trình 2 như thế nào? B. Sau khi SV hồn thành CT1,  được cơng nhận tốt nghiệp CT1, tích lũy đủ các học phần thuộc CT2, có đủ chứng chỉ u cầu  thì được xét cơng nhận tốt nghiệp CT2 và được cấp bằng của ngành thứ hai.  Facebook: Đăng ký tín chỉ trường đh Bách khoa Đà Nẵng 108. Phương án thu học phí từ học kỳ 1 năm học 2013­2014 về sau B. Để giảm bớt khó khăn  cho những SV có khó khăn về tài chính. Tuy vậy, SV khơng q khó khăn về tài chính thì nên  đóng 100% học phí ngay từ đợt đầu để mất ít thời gian theo dõi đóng học phí, tránh sự trục trặc do qn, do hết tiền vì chi tiêu q mức.  109. Vì sao Trường giới hạn số tín chỉ tối đa được phép đăng ký học trong mỗi học kỳ? A. Vì  tương ứng với mỗi giờ tín chỉ tại lớp, u cầu SV phải có ít nhất 2 giờ tín chỉ tự học. Ngồi ra,  còn để tránh tình trạng SV khơng lượng sức mà đăng ký q nhiều rồi khơng học nổi và sẽ có  điểm TBC học kỳ thấp, dẫn đến khả năng bị thơi học.  110. Thời gian đăng ký học trên mạng bắt đầu, kết thúc lúc mấy giờ? C. Ln bắt đầu lúc 5h  của ngày bắt đầu và kết thúc lúc 24h của ngày kết thúc, ngoại trừ trường hợp có chỉ định cụ  thể.  111. Khi cần thực hiện những cơng việc u cầu phải có đơn thì lấy mẫu đơn ở đâu? B. Trừ  trường hợp đơn xin ngưng học tạm thời do ốm/ tai nạn thì được phép viết vào mẫu đơn có sẵn, còn lại tất cả các loại đơn theo những cơng việc tương ứng thì phải lập trực tiếp từ website.  112. Học bằng 2 tại trường ĐHBK là gì? C Là sau khi đã tốt nghiệp ngành thứ nhất tại trường  ĐHBK, sinh viên đăng ký học ngành khác cùng khối A tại Trường.  113. Trường hợp nào thì thẻ sinh viên khơng hợp lệ? A. Số thẻ hoặc ảnh bị mờ đến mức khơng nhận dạng được hoặc thẻ bị nứt, gãy hoặc bị tẩy xóa 114. Trường cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho ai? GCNTN dùng để làm gì và có giá trị bao  lâu? A. Trường cấp GCNTN cho SV đủ điều kiện được cơng nhận TN và đã được cơng nhận  TN để SV sử dụng tạm thời làm hồ sơ xin việc, trong khi chờ đợi Trường hồn thành thủ tục và  phát hành bằng tốt nghiệp. GCNTN có thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký 115. Mỗi năm học có mấy đợt xét cơng nhận tốt nghiệp, mấy lần tổ chức lễ trao bằng cho sinh  viên? D. Có 3 đợt xét cơng nhận tốt nghiệp: tháng 7 (sau học kỳ 2), tháng 9 (sau học kỳ hè),  tháng 2 (sau học kỳ 1) và có từ 1 đến 2 lần tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp: cuối tháng 8 (đầu  học kỳ 1) và có thể cuối tháng 2 (đầu học kỳ 2) 116. Ngun tắc chung SV cần thực hiện để giải quyết một cơng việc tại Trường là gì? B. Tìm  hiểu; nắm rõ về cơng việc cần giải quyết, thơng qua các tài liệu do Trường ban hành và cơng bố tại website; Chuẩn bị đúng và đủ hồ sơ; Đến liên hệ đúng nơi nhận hồ sơ và đúng thời gian quy định nhận hồ sơ để giải quyết cơng việc; Có tác phong nghiêm túc, trình thẻ SV và hồ sơ cho  chun viên phụ trách, nhận lại giấy hẹn trả hồ sơ, đóng lệ phí (nếu có). Thơng tin cần phải  nắm rõ tối thiểu gồm: các bước tiến hành, loại đơn từ/ biểu mẫu cần sử dụng, nơi nhận/trả hồ  sơ, thời gian dự kiến trả hồ sơ Facebook: Đăng ký tín chỉ trường đh Bách khoa Đà Nẵng 117.  Điều kiện để học cùng lúc 2 chương trình tại Trường là gì? B. Ngành đào tạo chính ở CT2 phải khác ngành đào tạo chính ở CT1, chỉ được đăng ký CT2 sau khi đã kết thúc học kỳ thứ  nhất năm học đầu tiên của CT1 và sinh viên khơng thuộc diện xếp hạng học lực yếu 118. Khi học một học phần từ lần thứ 2 trở đi thì ảnh hưởng đến đánh giá kết quả học tập như  thế nào? D. Tất cả các ý A và B và C 119. Rút học phần là gì? A. Rút học phần đã đăng ký là: trong thời gian quy định, thơng qua  mạng Internet sinh viên thực hiện bỏ 1 hoặc nhiều lớp học phần đã đăng ký, do bản thân bị q sức học hoặc khơng đủ năng lực tài chính 120. Thời gian tối đa được phép học ở chương trình thứ hai là bao lâu? A. Là thời hạn tối đa  được phép học ở chương trình thứ nhất 121. Điều kiện để làm Đồ án tốt nghiệp là gì? C. SV được làm ĐATN khi có đủ các điều kiện:  Đã học tất cả các học phần (trừ ĐATN) của chương trình đào tạo, còn thiếu khơng q 4 tín chỉ  và đạt học phần tiên quyết của ĐATN. Điểm TBCTL khơng dưới 1,9 theo thang điểm 4 122. Khi học chương trình 2, SV cần phải học thêm những gì? A. SV khơng nhất thiết phải học  lại các học phần có ở cả 2 chương trình và đã tích lũy được ở chương trình 1 123. Thực tập tốt nghiệp là gì và cần chú ý gì liên quan đến thực tập TN? D. Cả 2 ý A và C 124. Những trường hợp nào khơng được phép chuyển trường? D. Tất cả các trường hợp trên 125. SV vi phạm quy chế trong khi thi học phần thì bị xử lý như thế nào? D. Nếu vi phạm quy  chế khi dự kiểm tra/ thi học phần thì SV bị xử lý kỷ luật với từng học phần đã vi phạm, trừ các  hành vi nặng tới mức kỷ luật từ đình chỉ học tập trở lên 126. Nếu cung cấp thơng tin sai cho Trường dẫn đến thơng tin ghi trên bằng tốt nghiệp bị sai thì có được đổi/ sửa bằng hay khơng, có hệ quả gì khơng? D. Trường khơng thể phát hành bằng  khác cho SV mà chỉ có thể ban hành quyết định điều chỉnh thơng tin trên bằng, theo quy định  của Nhà nước. Khi bị sai thơng tin ghi trên bằng sẽ dẫn đến tình trạng SV phải cơng chứng  nhiều loại giấy tờ liên quan, so với trường hợp thơng tin đúng thì chỉ cần cơng chứng 1 trang  BTN 127. Thủ tục chuyển từ trường ĐH Bách Khoa đến học ở trường khác như thế nào? D. Xin PĐT trường ĐHBK cấp bảng điểm (loại bảng điểm có điểm cao nhất); Lập đơn xin chuyển trường;  Trình nộp đơn & bảng điểm cho trường muốn xin chuyển đến; Sau khi có ý kiến đồng ý của  Hiệu trưởng trường muốn chuyển đến, trình nộp đơn tại PĐT trường ĐHBK; Sau khi có ý kiến  đồng ý của Hiệu trưởng trường ĐHBK và quyết định cho phép chuyển trường của Đại học Đà  Nẵng, SV làm thủ tục thanh tốn nợ và rút hồ sơ; SV trình nộp hồ sơ cho trường mới để học tại trường mới Facebook: Đăng ký tín chỉ trường đh Bách khoa Đà Nẵng 128.  Nếu đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp, sinh viên có cần phải đăng ký ĐATN khơng? C.  Cả 2 ý A và B 129.  Nếu có sự thay đổi thơng tin cá nhân so với giấy khai sinh thì SV phải làm gì? A. SV cần  phải nộp cho Trường bản sao cơng chứng các giấy tờ điều chỉnh thơng tin của cơ quan tư pháp đã thực hiện điều chỉnh đó 130. Sinh viên chính quy của Trường có thể nhận được những loại học bổng nào? C. Cả 2 loại  A và B 131.  Trên bảng điểm cấp cho mỗi sinh viên tốt nghiệp gồm có những thơng tin gì? A. Họ tên  SV, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp, khóa tuyển sinh, bậc đào tạo, hệ đào tạo, ngành,  chun ngành, kết quả học tập và rèn luyện đạo đức, các hình thức khen thưởng và kỷ luật đối  với SV trong q trình học tại Trường, điểm TBC tồn khóa, điểm trung bình chung rèn luyện  tồn khóa, điểm các học phần thuộc CTĐT. Điểm của mỗi học phần được ghi theo thang điểm  10, thang điểm 4 và điểm chữ 132. Điều kiện để được xét nhận học bổng loại khác, ngồi học bổng khuyến khích học tập theo quy định của Nhà nước, là gì? B. Mỗi loại HB đó có tiêu chí xét riêng, do người tài trợ quy định Thơng tin về việc xét các loại HB này được cơng bố tại website của Phòng Cơng tác sinh viên  (http://www.dut.udn.vn/ctsv/) 133.  Điều kiện để được xét nhận học bổng khuyến khích học tập theo quy định của Nhà nước  là gì? D. SV phải có đủ các điều kiện sau: Có kết quả rèn luyện đạo đức ở học kỳ đó từ loại  Khá trở lên; có điểm TBC học bổng trong học kỳ đó từ 7,0 trở lên; Khơng có học phần nào có  điểm dưới 5 theo thang điểm 10; Số tín chỉ học trong học kỳ đủ ngưỡng quy định, trừ một số  trường hợp 134. Điều kiện được cơng nhận tốt nghiệp nào là đúng? D. Đến thời điểm xét TN khơng bị truy  cứu trách nhiệm hình sự hoặc khơng đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;  Tích lũy đủ số học phần & khối lượng u cầu của chương trình đào tạo; Điểm TBCTL đạt từ  2,00 trở lên; Có chứng chỉ GDQP­AN và GDTC; Đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra theo quy định của  Trường. Nếu là SV học vượt & có đủ điều kiện tốt nghiệp sớm so với thời gian thiết kế của  khố học thì phải làm đơn xin cơng nhận TN                                                                  The end ... viên? D. Có 3 đợt xét cơng nhận tốt nghiệp: tháng 7 (sau học kỳ 2), tháng 9 (sau học kỳ hè),  tháng 2 (sau học kỳ 1) và có từ 1 đến 2 lần tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp: cuối tháng 8 (đầu  học kỳ 1) và có thể cuối tháng 2 (đầu học kỳ 2)... hành ngày 17/5/2013 và có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Sự thay đổi về tính điểm kết thúc học phần và điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp có hiệu lực kể từ học kỳ 1 năm học 2013­2014.  75. Trường căn cứ vào quy định gì của cơ quan cấp trên để xây dựng quy định về đào tạo tín ... hiểu; nắm rõ về cơng việc cần giải quyết, thơng qua các tài liệu do Trường ban hành và cơng bố tại website; Chuẩn bị đúng và đủ hồ sơ; Đến liên hệ đúng nơi nhận hồ sơ và đúng thời gian quy định nhận hồ sơ để giải quyết cơng việc; Có tác phong nghiêm túc, trình thẻ SV và hồ sơ cho 
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI PDT, ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI PDT

Từ khóa liên quan