0

CÁC LỆNH tắt cơ bản TRONG AUTOCAD

2 712 3
  • CÁC LỆNH tắt cơ bản TRONG AUTOCAD

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2018, 08:36

Trình bày một số lệnh tắt cơ bản và thường dùng nhất trong autocad cho người mới bắt đầu, để có thể sử dụng một cách nhanh chống và hiệu quả. Hơn nữa nó còn giúp người sử dụng dễ nhớ các lệnh và nâng cao sự chuyên nghiệp của người sử dụng. CÁC LỆNH TẮT BẢN TRONG AUTOCAD Phím tắt f3, f11 F7 F8 Ctrl+o Ctrl+s Ctrl+z Ctrl+c Tên lệnh Snap on Grip Orther Open Save-save as Redo Copy Ctrl+v Ctrl+p Ctrl+0 Ctrl+8 Ctrl+9 Ctrl+n Mvsetup Limi Ar paste print full caculater comment New Mvsetup Limit Array Sc Spli Op Os Pol Scale spline options osnap polygon L M Ro H C Rec Co Le La Line Move Rotate Hatch Circle Rectangle Copy Qleader Layer Ý nghĩa Bật tắt chế độ truy bắt điểm Chế độ ô lưới Bật tắt chế độ vẽ vng góc Mở file Lưu file Quay lại hình vẽ trước Copy sang word sang vẽ khác Dán hình từ lệnh ctrl+c In vẽ Mở tồn hình Mở bảng tính Bật tắt hiển thị gọi lệnh Tạo vẽ Tạo khung vẽ Giới hạn vùng vẽ Tạo hình vẽ theo đường cho trước Chỉnh tỉ lệ hình vẽ Vẽ đường cơng Bảng chọn, hiệu chỉnh Mở cửa sổ Drafting settings Vẽ đa giác với số góc nhập từ bàn phím Vẽ đường thẳng Di chuyển Quay quanh điểm Vẽ mặt cắt Đường tròn Vẽ hình chữ nhật vng Tạo nhiều hình giống Đường dẫn kí hiệu chi tiết Tạo nét vẽ E A Dra Dli Dimdia Of Tr F Ed T Tol Po Cham Mi Erase Arc Dimradius dimlinear diameter offset Trim Fillet Eddit Text Tolerance point Champer Mirror El Heli P ellipse Helix pane Xóa nét Vẽ cung tròn Ghi khích thước bán kinh Ghi kích thước thẳng Ghi kích thước đường kính Tạo đường song song Cắt, xén phần Bo tròn góc Thay đổi kí hiệu, kích thước Ghi chữ Ghi dung sai Vẽ điểm Vát góc Đối xứng qua điểm, mặt, đường Vẽ hình ellipse Vẽ hình xoắn óc Kéo tồn vẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC LỆNH tắt cơ bản TRONG AUTOCAD,

Từ khóa liên quan