0

Các phím tắt cơ bản trong Altium Designer

11 4,188 36

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2014, 10:51

Các phím t ắ t trong altium Designer I. Phím tắt trong mạch nguyên lí. X : quay LK theo trục X Y : quay LK theo trục Y Space : Xoay Lk 900¬ Shift + Space : Xoay Lk 450¬Shift + chuột trái : coppy linh kiện. P B: Thực hiện vẽ Bus P W : Để đi dây nối chân linh kiện. P O : Lấy GND P N : Đánh label NetLabel là mặc định mà altium đưa ra. muốn thay đổi thì bạn ấn phím tab rồi thay thành D0 khi bạn click sang pin thứ 2 thì nó tự động +1 như trong Orcad P V N : Đánh dấu chân không dùng T N : Đặt tên tự động P T : Đặt Text T W : Tạo LK mới C C kiem tra loi Kiểm tra lại còn đường mạch nào chưa nối hay ko?(Rất hữu dụng nếu đi dây bằng tay) : T-D-R Copy một hay một nhóm linh kiện bất kỳ: chọn linh kiện/ nhóm linh kiện đó, nhấn shift và kéo chuột trái Để chuyển từ schematic sang pcb ấn D U ( Design -> Update PCB document), để kiểm tra lỗi trong PCB ấn T D ( Tools -> Design Rule Check). ctrl+shift+L (hoặc A+L): Căn chỉnh các linh kiện thẳng hàng dọc. ctrl+shift+T (hoặc A+T) : Căn chỉnh các linh kiện thẳng hàng ngang. ctrl+shift+H (hoặc A+H) : Căn chỉnh các linh kiện cách đều nhau theo hàng ngang. ctrl+shift+V (hoặc A+V) : Căn chỉnh các linh kiện cách đều nhau theo hàng dọc. D U :Update nguyên lý sang mạch in. T S : Tìm LK bên mạch in. II. Phím tắt throng mạch in. P T (Place > Interactive Routing) : Để đi dây bằng tay A A : Đi dây tự động. T U N : Xoa đoạn dây chạy bằng tay T U A : xóa bỏ tất cả các đường mạch đa chạy. P G : Phủ đồng. D K : Chọn lớp vẽ. D R : Để chỉnh các thông số trong mạch như độ rộng của đường dây(width), khoảng cách 2 dây(clearance),cho phép ngắn mạch( shortcircuit)… P V : Lấy lỗ Via. Ctrl + Shift + lăn chuột chuyen qua lại giữa các lớp. D T A hiển thị hết các lớp. D T S Chỉ hiển thị lớp TOP + BOTTOM + MULTI Shift+ S : Ẩn các lớp. Chỉ hiện thị lớp đang dùng. Q : chuyển đổi đơn vị mil Û mm. Ctril +G : cài đặt chế độ lưới D + O : chỉnh thông số mạch. P+L : Định dạng lại kích thước mạch in nhấn rồi vào lớp keep out layer vẽ đường viền sau đó bôi đen toàn mạch rồi nhấn D,S,D ctrl+shift+L (hoặc A+L): Căn chỉnh các linh kiện thẳng hàng dọc. ctrl+shift+T (hoặc A+T) : Căn chỉnh các linh kiện thẳng hàng ngang. ctrl+shift+H (hoặc A+H) : Căn chỉnh các linh kiện cách đều nhau theo hàng ngang. ctrl+shift+V (hoặc A+V) : Căn chỉnh các linh kiện cách đều nhau theo hàng dọc. View Þ Fliped Board : Lật ngược mạch in. Tool Þ Teardrop… (Phím tắt T+E) để tạo teardrop cho đường mạch gần chân linh kiện F M : Thực hiện in bản vẽ. Khi đang đi dây ( P T) - chọn phím 2 để đặt via sau đó nhấn L để chuyển lớp đi dây ( lớp top hay lớp bottom dùng vẽ mạch 2 lớp) - Chọn phím 3 dùng chuyển đổi 3 mức rộng đường machjcaif trong Rule ( D R ) chỗ Max Min - Chọn Shift + Space để chọn kiểu gấp của dây mạch Cong hay vuông. Nhấn D S R để cắt Board theo hình dạng. Hiện tượng chập dây là do bạn đặt luật chạy của Altium Designer chưa đúng. Để đặt lại luật, nhấn phím D,R, trong thẻ Short-Circuit, chọn ShortCircuit, bỏ chọn Allow Short Circuit, nhấn OK. Nhấn U để chọn xóa đường dây liên quan hoăc T U N ghép nhiều file PCB nhỏ vào 1 File PCB lớn Trong PCB designer, Chọn mạch cần copy ( Ctrl A )-> Xác định vị chí chuột sao cho thuận tiện nhất ( thường chọn vị trí ở góc của mạch ) -> nhấn chuột một phát. Sang bên PCB cần Paste. Chọn menu Edit\Paste Special -> tích vào lựa chọn Duplicate Designator - > nhấn Paste -> Chọn vị trí của mạch -> nhấn chuột cái nữa => Xong. Chọn lớp component xóa gạch màu tím: Phim L nhìn bên phải bỏ chọn các lớp màu hồng chọn bản mạch muốn nhân bản rồi nhấn Ctl+R => di chuyển chuột rồi click là ok. không muốn nhấn Ctrl+R thì nhấn Ctl+C rồi sau đó Ctrl+V là ok. Cách đo khoảng cách board mạch PCB: 1.ở bên pcb bạn chọn Reports >Board Information có một bảng hiện ra đấy. 2. nhấn kết hợp ctrl+m 3. P, D, D. :trong quá trình vẽ muốn thay đổi qua lại giữa max,min,normal thì ấn phím 3, còn muốn tùy chỉnh kích thước bất kỳ ấn TAB. tạo đường phủ thiếc chọn Bottom Solder hoặc Top Solder và vẽ như là vẽ mạch bình thường, Solder là tên lớp phủ thiếc Đảo chân trong thiết kế nguyên lý: Nháy kép vào linh kiện, sẽ hiện ra hộp thoại Components Properties, bỏ chọn dấu tích ở khung 1 Khi này, ta có thể chỉnh chân cho linh kiện. Nháy vào từng chân và chỉnh tên và số thứ tự của linh kiện cho đúng với datasheet Ví dụ: Chân của con C2383 thực tế sẽ như thế này: Muốn hiện thị số chân, ta bấm vào nút Edit Pin (Khung 2) của hộp thoại Components Properties, Muốn hiển thị số hiệu hay tên của chân thì tích chọn vào ô vuông tương ứng Khi không hiển thị 3D Quay trở lại 2D nhấn phim T M ( Bỏ qua lỗi )rồi lại Privew 3D ok . Các phím t ắ t trong altium Designer I. Phím tắt trong mạch nguyên lí. X : quay LK theo trục X Y : quay LK theo trục Y Space. hàng ngang. ctrl+shift+H (hoặc A+H) : Căn chỉnh các linh kiện cách đều nhau theo hàng ngang. ctrl+shift+V (hoặc A+V) : Căn chỉnh các linh kiện cách đều nhau theo hàng dọc. D U :Update nguyên. chỉnh các thông số trong mạch như độ rộng của đường dây(width), khoảng cách 2 dây(clearance),cho phép ngắn mạch( shortcircuit)… P V : Lấy lỗ Via. Ctrl + Shift + lăn chuột chuyen qua lại giữa các
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phím tắt cơ bản trong Altium Designer, Các phím tắt cơ bản trong Altium Designer,