0

Tuần 4 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

19 110 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:58

Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 TUầN: 2018 Th hai ngy 17 thỏng nm Toán: yến, tạ, TÊn 1.Mục tiêu: Em biết: -các đơn vị đo khối lượng yến ,tạ, Mối quan hệ yến ,tạ, với kg - Chuyển đổi số đo có đơn vị yến, tạ,tấn kg thực tốt phép tính với số đo yến ,tạ,tấn - Có thái độ nghiêm túc kiên trí học tập, u thích mơn học - Phát triển lực tính tốn Năng lực hợp tác chia sẻ học tập 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHDH HĐ : Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ Đố bạn” *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS trả lời câu hỏi bạn đổi đơn vị đo khối lượng học từ lớp - trả lời nhanh xác + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3 (HĐCB ) Đọc kĩ nội dung SHD + Tiêu chí đánh giá: -HS Nắm kí hiệu quan hệ đơn vị đo khối lượng yến, tạ, với kg đơn vị với - Điền số đo vào chỗ chấm + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ (HĐTH) Làm BT1,2,3 + Tiêu chí đánh giá: -HS điền số thích hợp vào chỗ chấm biết cách chuyển đổi đơn vị đo khối lượng làm phép tính với số đo khối lượng vận dụng làm tốt giải tốn có lời văn - Số viết đẹp, trình bày rõ ràng khoa học + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp cỏc em hiểu làm đợc BT3 - HSNK : Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn nhóm làm thêm tập sau: Điền số thích hợp vào chỗ trống : tạ 7kg = … kg ; - 83 tÊn yÕn =……yÕn ; yÕn = ….kg ; 2000 t¹ =… kg 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD TIếng Việt : Bµi 4a:lµm ngêi chÝnh trùc (T1) 1,Mục tiêu: -Đọc, hiu bi Mt ngi chớnh trc Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 -Giỳp HS c thư lưu lốt, trơi chảy , biết đọc truyện với giọng kể thông thả, rõ ràng.Đ ọc phân biệt lời nhân vật, thể rõ trực, thẳng Tô Hiến Thành - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi trực, liêm , lòng dân Tơ Hiến Thànhvị quan tiếng cương trực thời xưa - Giúp HS u thích mơn học - Phát triển lực ngôn ngữ; lực tự học Năng lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm , phiếu học tập BT3,5 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: Đọc từ ng: Tô Hiến Thành , lâm bệnh, gián nghị 4.iu chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp hát chơi trò chơi truyền điện : Tìm từ nói lên tính tình người *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh tìm từ theo yêu cầu -Trả lời nhanh, rõ không lặp kết + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2: Quan sát tranh minh họa tập đọc *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Nêu cảnh vẻ tranh nêu ý nghĩa búp măng cờ Đội a, Tranh vẻ bạn đội viên chào cờ b, Măng non biểu tượng Thiếu nhi, Đội Thiếu niên Tiền phong, tượng trưng cho tính trung thực măng mọc thẳng -Trả lời rõ ràng trôi chảy + PP: Quan sát , vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3,4: (theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí:: + Đọc trơi chảy lưu lốt Ngắt nghỉ đúng, không sai tiếng từ, không đọc lặp.Hiểu khó bài, - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí:: Hiểu nội dung đọc Học sinh trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Câu 1: a Khơng nhận đút lót để lập Long Xưởng vua mà theo di chiếu lập Thái twrvLong Cán làm vua Câu 2: c Tiến cử người tài giỏi Câu 3: a Người trực đặt lợi đất nước lên lợi ích riêng -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xột bng li, trỡnh by ming Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 5.D kin phng ỏn hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ em luyện đọc từ khó,câu dài, diễn đạt việc trả lời câu hỏi - HSNK: Đọc diễn cảm toàn giúp đỡ bạn nhóm luyện đọc 6.Hướng dẫn ng dng: V nh c cho ngời thân nghe tập đọc nói cho ngời nghe em học đợc Tô Hiến Thành đức tính gì? Tiếng viƯt: Bµi 4a:lµm ngêi chÝnh trùc (t2) 1.Mục tiêu: -Nhận biết từ ghép , từ láy, tạo từ ghép, từ láy từ tiếng cho - Bước đầu vận dụng kiến thức học để phân biệt từ ghép với từ láy Ttaapj đặt câu với từ cho - Yêu quý môn học lựa chon ngôn ngữ nói viết - Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, vân dụng vào sống vào môn học khác, lực hợp tác chia sẻ 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm , phiếu học tập BT1,2 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: BT2 Phần hoạt động thực hành chuyển sang hđ nhóm H 1: Khởi động: -BVN tổ chức cho bạn chơi trò chơi “ Chi chi, chành chành” *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh chơi tự nhiên vui vẻ, tìm từ giống câu đồng giao + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ (BT6)Tìm hiểu từ ghép, từ láy *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS nắm ghép tiếng có nghĩa với từ ghép Phối hợp tiếng có âm đầu hay vần giống từ láy + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ 3,4: (BT 1,2 phần HĐTH) *Đánh giá: +Tiêu chí:: - Xếp từ vào hai cột từ ghép, từ láy, tìm từ ghép , từ láy với từ cho trước BT 1:Từ ghép: mùa xuân, hạt mưa, ghi nhớ, đền thờ,bờ bãi, tưởng nhớ, bé nhỏ Từ láy: nô nức, xơn xao,phơi phới, mềm mại, nhảy nhót, + PP: vấn đáp.viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập, viết nhận xét 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp cỏc em hiểu làm đợc BT2 - HSNK : Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn nhóm 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD ĐẠO ĐỨC: VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP (T2) I/ Mục tiêu: HS nhận thức được: - Nêu ví dụ vượt khó học tập Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B – Tuần Năm học : 2018 2019 - Biết vượt khó học tập giúp em học tập mau tiến - Có ý thức vượt khó vươn lên học tập GDKNS -Kỹ lập kế hoạch vượt khó học tập-Kỹ tìm hiểu hổ trợ, giúp đỡ thầy cô, bạn bè gặp khó khăn học tập III/ Hoạt động dạy - học 1/ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH *HĐ1: Thảo luận nhóm (Bài tập 2/tr7) Việc : Cá nhân tìm cách giải tình Việc : Em với bạn bàn đưa cách giải Việc : CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ, giải tình + Tiêu chí đánh giá: -HS trả lời xử lí tình tốt, hợp lí + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ2: Tự liên hệ,trao đổi việc vượt khó học tập Việc : Cá nhân HS làm tập 3/ trang sgk ( Phiếu tập ) Việc : Em với bạn bàn đổi chéo phiếu để kiểm tra Việc : CTHĐTQ tổ chức cho nhóm trình bày trước lớp + Tiêu chí đánh giá: -Xác định việc làm giúp em vượt qua khó khăn học tập Động lực thúc đẩy em làm việc + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ3,: Tự liên hệ,trao đổi việc vượt khó học tập Việc : Cá nhân suy nghĩ khó khăn mắc phải học tập Việc : Chia sẻ câu trả lời với bạn Việc : CTHĐTQ tổ chức cho nhóm trình bày tiểu phẩm trước lớp + Tiêu chí đánh giá: -Xác định khó khăn gặp phải Nêu biện pháp khắc phục hợp lí + PP: Quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Hoạt động kết thúc tiết học : HS nêu mục tiêu đạt sau - GV liên hệ thực tế , giáo dục học sinh Về nhà trao đổi với người thân tìm biện khắc phục khó khăn học tập Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B – Tuần Năm học : 2018 2019 Tiếng viƯt: Bµi 4a:lµm ngêi chÝnh trùc (t3) 1.Mục tiêu: -Nhớ viết đoạn thơ “Truyện cổ nước mình”viết từ chứa bắt đầu r,d,gi, tiếng có vần ân/anh/ âng - Nắm kĩ thuật viết chữ Kĩ viết đúng, phát âm - Có thái độ nghiêm túc luyện chữ viết - Phát triển thẩm mĩ,năng lực trình bày văn Năng lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : phiếu học tập BT4 3.iu chnh ni dung dy hc: Viết tiếng chứa, vần ân/anh ting cú hi ngó tiếng khó có bài: dẫn đi, nhòa,mong Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD.(Chon BT4b) HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho bạn hát HĐ 2,3: Luyện viết *Đánh giá: -Tiêu chí : +HS nhớ viết tả, chữ viết kĩ thuật, trình bày thể thơ lục bát + Viết xác từ khó: nhân hậu, phật,rặng, + Viết đảm bảo tốc độ, chữ trình bày đẹp -PP: quan sát, vấn đáp; viết - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ4: Làm tập 4b *Đánh giá: - Tiêu chí:+ Điền dấu ân/ ang vào chỗ cấm +Tự hoàn thành mình, biết cách chia sẻ kết với bạn ( nghỉ chân,dân dâng, vầng sân, tiễn chân) -PP: Quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Giúp đỡ cỏc em đọc viết từ khó viết tả 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành theo hớng dẫn BT2 phần ứng dụng SHD Khoa học: chất dinh dỡng có vai trò (T3) 1.Mc tiờu: Sau bi hc,em: - Nêu vai trò nhóm chất dinh dưỡng thể người - Kể tên số thức ăn có nguồn gốc từ thực vật nguồn gốc từ động vật - HS yêu thích mơn học - Phát triển lực phân tích Năng lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm PhiÕu BT1,2 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho bạn chơi trò chơi “Đố bạn” nêu vài trò của nhóm chát dinh dng Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 * Đánh giá -Tiêu chí: + HS nêu vai trò bốn nhóm chất dinh dưỡng học HS trả lời to, rõ ràng -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3 :Làm việc với phiếu học tập *Đánh giá: -Tiêu chí :Điền tên nhóm chất dinh dưỡng vào ô trống Viết tên loại thức ăn bắt nguồn từ thực vật động vật -PP: Quan sát, vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tơn vinh học tâp HĐ4: Trò chơi bạn ăn ( nhóm dều tham gia chơi ghi nhanh két vào bảng nhóm) *Đánh giá: - Tiêu chí:+ Nắm vai trò chất dinh dưỡng Và loại thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng -PP: Quan sát,vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ cỏc em hiểu làm đợc BT3 - HSNK: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngời thân hoàn thành câu hỏi b phần ứng dụng SHD HĐNGLL: LỂ HỘI QUÊ EM GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH BOM MÌNH I MỤC TIÊU: - HS biết - Lễ hội quê giúp HS hình thành, phát triển cho HS phẩm chất tinh thần đoàn kết (sự cổ vũ động viên, tình thần tập thể ,hòa đồng, thân thiện, đoàn kết…) -Giúp Hs thêm yêu quý, tơn trọng u q q hương - Biết tránh vật lạ nghi la bom mìn II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: sân trường vệ sinh sẽ, đảm bảo an tồn cho trò chơi III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I Khởi động: - Hội đồng tự quản điều hành cho lớp chơi trò chơi “ truyền điện” Kể tên số trò chơi dân gian mà em biết *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS kể tên trò chơi dân gian - HS phản ứng nhanh, kết không bị lặp + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời -GV nhận xét -GV giới thiệu II Hoạt động thực hành Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B – Tuần Năm học : 2018 2019 H1: Tìm tiểu lễ hội quê ta - Gv đặt câu hỏi: Em biết lể hội nào? Thời gian tổ chức lễ hội ? Lễ hội có ý nghĩa gì? Việc : Cá nhân tìm ghi lại lễ hội mà biết Việc : Em với bạn bàn trao đổi ý kiến Việc : CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ - Gv ngày lể hội quê hương ta thường thấy lể hội truyền thống đua thuyền sơng kiến giang, đánh bóng chuyền, phổ biến Phú thủy chơi trò chơi kéo co *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh biết số lễ hội quê hương Quảng Bình -Trả lờirõ ràng + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2: Tìm tiểu bom mìn 1.Em biết bom mìn, chúng có nguy hiểm khơng? Em thấy bom mìn chưa, thấy thấy đâu? Việc : Cá nhân tìm trả lời câu hỏi Việc : Em với bạn bàn trao đổi ý kiến Việc : CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh theo hiểu biết + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Hoạt động kết thúc tiết học : HS nêu mục tiêu đạt sau - GV liên hệ thực tế , giáo dục học sinh Về nhà trao đổi với người thân - tìm hiểu lễ hội mà minh chưa biết - Cách phòng tránh tai nn bom mỡn Toán: Thứ ba ngày 18 tháng năm 2018 Bảng đơn vị đo khối lợng (T1) 1.Mục tiêu: Em biết: -Tên gọi, kí hiệu hai đơn vị đo khối lượng dag hg Thứ tự đơn vị đo khối lượng bẳng đơn vị đo khối lượng.Quan hệ đợn vị đo liền kề bảng đơn vị đo khối lượng biết chuyển đổi đơn vị đo khối lượng - Chuyển đổi thành thạo đơn vị đo khối lượng thực tốt phép tính với đơn vị đo khối lượng Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B – Tuần Năm học : 2018 2019 - Có thái độ nghiêm túc kiên trí học tập, u thích mơn học - Phát triển lực tính toán Năng lực hợp tác chia sẻ học tập 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHDH HĐ : Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ Nhóm đích sớm” *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS điền đơn vị đo yến, tạ, kg g vào chỗ chấm - HS nhóm phối hợp tốt hồn nhanh xác + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ 2,3 (HĐCB ) Đọc kĩ nội dung SHD + Tiêu chí đánh giá: -HS Nắm kí hiệu quan hệ đơn vị đo khối lượng dag, hg với g đơn vị với Lập bảng đơn vị đo khối lượng dựa vào so sánh đơn vị đo khối lượng bé kg lớn kg - Đọc thuộc tên đơn vị đo bảng theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại Nắm hai đơn vị đo liền kề nhau 10 lần + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ em hiĨu vµ làm đợc BT3 HSNK: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn khác nhóm làm thêm tập sau: Điền dấu = 5dag.50g ; tÊn….7100 kg ; t¹ 40 kg ….6 t¹ kg; tÊn 500 kg … 3500kg 6.Hướng dẫn ứng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phần øng dơng SHD TiÕng viƯt: Bµi 4B: ngêi viƯt nam (T1) 1,Mục tiêu: -Đọc, hiểu “ Tre Việt Nam” -Giúp HS đọc thư lưu lốt, trơi chảy, giọng đọc diễn cảm, phù hợp với nội dung cảm xúc,nhịp điệu câu thơ, thơ - Hiểu nội dung bài: tre tượng trưng cho người Việt Nam Qua hình tượng tre tác giả ca ngợi phẩm chất cao đẹp người Việt Nam: giàu tình thương, thẳng,chính trực - Giúp HS u thích mơn học - Phát triển lực ngơn ngữ; lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm , phiếu học tập BT5 3.Điều chnh ni dung dy hc: HS đọc từ ngữ : Lũy thành, xanh,mong mênh,chắt 4.iu chnh ni dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD H 1: Khi ng: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 - BVN t chc cho lớp hát chơi trò chơi truyền điện : Kể vật dụng, đồ dùng hàng ngày địa phương em làm tre nứa *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh kể vật dụng theo yêu cầu -Trả lời nhanh, rõ không lặp kết + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2: giáo viên giới thiệu số vật dụng làm từ tre nứa *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - HS Nêu tên vật dụng tác dụng + PP: Quan sát , vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3,4: (theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí:: + Đọc trơi chảy lưu lốt Ngắt nghỉ nhịp điệu câu thơ, đoạn thơ, không sai tiếng từ, không đọc lặp.Hiểu khó bài, - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí:: Hiểu nội dung đọc Học sinh trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Câu 1: a nối với 2, b nối với 3, c nối với Câu 2: Khảng định sức mạnh người Việt Nam, trường tồn dân tộc Việt Nam Câu 3: ( câu hỏi mở) -PP: quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giỳp HS chậm đọc từ khó cần luyện,BT5 - HSNK Đọc diễn cảm toàn giúp HS chậm đọc nhịp thơ 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân đọc lại nhiều lần hoàn thành phần ứng dụng SHD đọc thuộc câu thơ mà em thích Thứ t ngày 19 tháng năm 2018 Toán: bảng đơn vị đo khối lợng (T2) 1.Mc tiờu: Em bit: -Vn dụng kiến thức học để làm tốt tập - Chuyển đổi thành thạo đơn vị đo khối lượng thực tốt phép tính với đơn vị đo khối lượng - Có thái độ nghiêm túc kiên trí học tập, u thích mơn học - Phát triển lựcphân tích, tính tốn Năng lực hợp tác chia sẻ học tập 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm 3.Điều chỉnh nội dung dy hc: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHDH HĐ : Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ truyền điện”.Đọc tên đơn vị đo khối lượng theo thứ tự từ bé đến lớn nược lại *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS đọc theo yêu cầu - HS phản ứng nhanh, xác + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,(HĐTH) Làm BT 1,2,3, + Tiêu chí đánh giá: -HS nắm KT chuyển đổi, so sánh làm phép tính với đơn vị đo Vận dụng tốt vào giải tốn có lời văn + PP:Viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Viết nhận xét Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ em hiểu làm đợc BT4 - HSNK: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn nhóm làm thêm tập sau: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 2500kg = .tạ ; 9000g = kg ; 80200kg =… yÕn 12hg =…hg 6.Hướng dẫn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD Tiếng việt: Bài 4b: ngời viÖt nam (T2) 1.Mục tiêu: -Hiểu cốt truyện Biết xác định cốt truyện -Bước đầu vận dụng kiến thức học để xếp lại việc câu chuyện tạo thành cốt truyện - HS có thái độ kiên trì xếp theo thứ tự trước sau - Phát triển lực phân tích logic , hợp tác, lựa chọn nội dung Chuẩn bị đồ dùng dạy học : PhiÕu häc tËp BT7 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động BVN tổ chức cho lớp hát HĐ 2( BT 7) Tìm hiểu cốt truyện * Đánh giá -Tiêu chí: +Xếp việc truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu theo thứ tự, mở đầu – diễn biến- kết thúc +hiểu cốt truyện chuổi việc làm nồng cốt cho diễn biến truyện +Nắm cốt truyện gồm phần tác dụng phần Câu 1: - Mở đầu : việc câu b - Diễn biến : Sự việc câu c, việc câu a, việc câu e - Kết thúc : việc câu d Câu 2: cốt truyện chuổi việc làm nng ct cho din bin ca truyn Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 Cõu 3: ct truyện gồm phần : Mở đầu ( Là việc khởi nguồn cho việc tiếp theo) Diễn biến ( Gồm việc theo) Kết thúc (là kết cuối việc) -PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn , đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ 3,4: ( BT 1,2phần HĐTH) Xếp việc truyện khế thành cốt truyện dựa vào cốt truyện để kể tóm tắt lại câu chuyện * Đánh giá -Tiêu chí: +sắp xếp việc diễn biến cốt truyện theo phần học + Dựa vào cốt truyện kể lại câu chuyện khế cách rành mạch +Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn BT1: thứ tự việc sau: b – d – a – c – e – g -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giỳp HS chm BT2 phần thực hành - HSNK Giúp HS hoàn thành tốt tập cđa m×nh 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngời thân hoàn thành BT1 phần hoạt động ứng dụng SHD TiÕng viƯt: Bµi 4b: ngêi viƯt nam (T3) 1.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Kể câu chuyện “ Một nhà thơ chân chinh” - Biết kể tự nhiên lời - HS u thích mơn học Tơn trọng hiếu thảo đức tính trung thực nhân vật truyện - Phát triển lực nghe, lực sáng tạo dùng ngôn ngữ kể 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp trò chơi tiếp sức cho đội (mỗi đội HS)“ Ghi thứ tự phần cốt tuyện” * Đánh giá -Tiêu chí: + Ghi theo yêu cầu + Ghi nhanh, rõ ràng -PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ (theo tài liệu) Nghe thầy/cơ kể chuyện “ Một nhà thơ chân chính” * Đánh giá: - Tiêu chí: HS Nắm nội dung câu chuyện Biết nhân vật nắm diễn biến việc theo thứ tự trước sau ca cõu chuyn Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 - Nêu ý nghĩa câu chuyện nghe kể ( Ca ngợi nhà thơ chân chính, có khí phách kiên cường, khơng khuất phục trước tàn bạo kẻ khác) - PP: Vấn đáp - KT: trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ: 3, 4: (theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí: HS Nắm ý câu chuyện ( Cốt truyện) qua việc trả lời câu hỏi - Kể lại câu chuyện mạch lạc Mạnh dạn kể a Trước bạo ngược nhà vua, dân chúng truyền hát lên án thói hóng hách bạo tàn nhà vua phơi bày nỗi thống khổ nhân dân Mọi người dân, từ người lớn đến trẻ con, ai say sưa ca hát b Khi biết dân chúng truyền tụng ca lên án mình, nhà vua lệnh lùng bắt kẻ sáng tác ca phản loạn c Trước đe dọa nhà vua, nhà thơ buộc phải hát lên hát ca tụng trí tuệ sáng láng, trái tim nhân hậu, sức mạnh kì diệu nhà vua, ánh hào quang chói lọi xung quanh nghiệp vĩ đại ngài Duy có người im lặng khơng hát Nhưng trước tử hình hai nhà thơ cất tiếng hát Duy có người nhất, từ đầu đến cuối mực im lặng d Nhà vua thay đổi thái độ bỡi ông nhận nhà thơ đứng giàn hỏa thiêu nhà thơ chân lại đất nước - PP: Vấn đáp - KT: trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - HSY : GV HS K-G giúp HSY BT5 - HSK-G : Gióp HS yếu hoàn thành tốt BT 6.Hng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mĐ hoµn thành BT2 phần ứng dụng SHD Thứ năm ngày 20 tháng năm 2018 Toán: giây, kỉ (T1) 1.Mc tiêu: Em biết: -Đơn vị đo thời gian: giây , kỉ Mối quan hệ phút giây, kỉ năm - Xác định năm cho trước thuộc kỉ Số ngày tháng năm, số ngày năm nhuận năm không nhuận chuyển đổi đơn vị đo ngày giờ, phút, giây - HS u thích mơn học, kiên trì nghiêm túc học tập - Phát triển lực, tính tốn Năng lực tự học, hợp tác chia sẻ học tập 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : ng h 3.iu chnh ni dung dy hc: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 4.iu chnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHDH HĐ : Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ Ai đọc xác”.Dùng đồng hồ xoay kim yêu cầu HS đọc *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS đọc theo yêu cầu - HS biết ngày có 24 giờ có 60 phút + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,(HĐCB) Quan sát đồng hồ nghe thầy cô hướng dẫn + Tiêu chí đánh giá: -HS biết thêm đơn vị đo thời gian giây, kỉ (1 phút = 60 giây kỉ = 100 năm) Biết xác định năm thuộc kỉ + PP:Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giỳp cỏc em gặp khó khăn hiểu hoàn thµnh BT4 - HSNK: Hoµn thµnh tèt bµi tËp cđa làm thêm BT sau: phút giây = giây, kỉ = .năm ;2 ngày giê =….giê 1 ngµy =….giê ; giê = ….phót ; = … gi©y ; 30 =… giê 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nh với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD tiếng việt: Bài 4c: ngời hiếu thảo (T1) I Mục tiêu - Nhận biết từ ghép phân loại từ ghép tổng hợp Nhận biết từ láy âm đầu, láy vần, láy âm lẫn vần - Vân dụng kiến thức vừa học hoàn thành tốt tập liên quan đến từ - Có thái độ hợp tác chia sẻ học tập - Vân dụng kiến thức để phát triển lực ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ vào sống cách sáng tạo II Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN *Khởi động: HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp chơi trò chơi truyền điện” Tìm từ ghép,hoặc từ láy có tiếng cho trước ( Ví dụ : xinh, trắng…) * Đánh giá -Tiêu chí: + HS tìm từ theo yêu cầu Phản ứng nhanh, kết không bị lặp với kết cảu bạn -PP: Vn ỏp Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 - Kĩ thuật:Đặt câu hỏi, nhận xét lời -Ban học tập chia sẻ mục tiêu học: +Mời bạn nêu mục tiêu tiết học +Để đạt mục tiêu tiết học, bạn cần làm gì? -Hoc sinh đọc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn, chia sẻ với điều chưa hiểu (nếu có) * Hình thành kiến thức: HĐ (theo tài liệu) Nhận xét kiểu từ ghép Việc 1: Học sinh đọc thầm hoàn thành BT Việc 2: trao đổi với bạn bên cạnh cách hiểu Việc 3: Giáo viên tương tác với HS để khai thác nội dung * Đánh giá: - Tiêu chí: Phân biệt từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại Từ ghép tổng hợp từ nghĩa bao quát chung từ ghép phân loại từ loại nhỏ thuộc phạm vi nghĩa tiếng thứ - PP: Vấn đáp - KT: nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ (theo tài liệu) Tìm từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại Việc 1: Học sinh đọc thầm hoàn thành BT Việc 2: trao đổi với bạn bên cạnh cách hiểu Việc 3: BHT lên chia sẻ trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm từ ghép tổng hợp từ ghép tổng hợp giải thích BT:3a Từ ghép tổng hợp: xe điện, xe đạp, tàu hỏa, đường ray, máy bay BT: 3b Từ ghép tổng hợp: ruộng đồng, làng xóm, núi non,gò đống, bãi bờ,hình dạng, màu sắc HĐ (theo tài liệu) Tìm từ láy Việc 1: Học sinh đọc thầm hoàn thành BT Việc 2: Báo cáo với cô giáo nghe cô nhận xét Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm từ láy theo nhóm yêu cầu BT: 4a.sợ sệt.- 4b lạt xạt, lao xao.- 4c rào rào,he - PP: Quan sát Vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Cùng với người thân chơi tìm nhanh từ ghép tổng hợp, từ ghộp phõn loi, t lỏy Giáo viên : Mai Thị Q Ph¬ng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ dạy học Lớp 4B Tuần Năm häc : 20182019 TiÕng viƯt: Bµi 4c: ngêi hiÕu th¶o (T2) Mục tiêu - Luyện tập xây xựng cốt truyện người hiếu thảo - Rèn luyện kix xây dựng cốt truyện - Có thái độ hợp tác chia sẻ học tập Yêu thích mơn học - Vân dụng kiến thức để phát triển lựcgiải vấn đề sáng tạo 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp chơi tìm nhân vật có lòng hiếu thảo câu chuyện nghe đọc (HS nhóm tìm ghi bảng nhóm phút có nhiều tên nhân vật nhóm thắn) * Đánh giá -Tiêu chí: + Tìm nhân vật truyện nghe đọc theo yêu cầu -PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3 (theo tài liệu) Cho 3nhân vật: người mẹ ốm, người tuổi em bà tiên HS tưởng tượng xây dựng cốt truyện lòng hiếu thảo * Đánh giá: - Tiêu chí: Xây dựng cốt truyện theo việc theo gợi ý cho Cốt truyện rõ ràng việc liên kết chặt chẽ với Đối với HS TT nhanh kể lại câu chuyện dựa cốt truyện xây dựng +Sự việc 1: Người mẹ ốm nặng +Sự việc 2: Người thương mẹ , chăm sóc mẹ tận tụy ngày đêm +Sự việc : Để chữa khỏi bệnh cho mẹ người phải tìm loại thuốc hiếm, phải đến tìm tận rừng sâu, đường đến khó khăn, gian nan nguy hiểm Nhưng người vượt qua khó khăn, nguy hiểm lặn lội rừng sâu tìm thuốc quý +Sự việc 4: bà tiên cảm động lòng hiếu thảo người giúp đỡ - PP: Quan sát.Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho hc sinh: - Giỳp HS khó khăn BT2 - HSNK Hoàn thành tốt Bt giúp bạn khỏc nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngời thân hoàn thành BT2 phần ứng dụng SHD Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2018 Toán: giây , kỉ (T2) Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 1.Mục tiêu: Em biết: - Vân dụng kiến thức học để làm tốt tập liên quan đến đổi đơn vị đo thời gian - Vận dụng hiểu biết để tìm năm cho trước thuộc kỉ - HS u thích mơn học, kiên trì nghiêm túc học tập - Phát triển lực, tính tốn Năng lực tự học, hợp tác chia sẻ học tập 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHDH HĐ : Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ Đố bạn”.Bằng cách nêu đơn vị đo thời gian học yêu cầu bạn đổi sang đơn vị đo thời gian khác ( phút = … giây = … Phút) *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS trả lời đùng yêu cầu bạn đưa - HS trả lời nhanh rõ ràng + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,(HĐTH) Làm BT 1,2,3, + Tiêu chí đánh giá: -HS tính điền số thích hợp vào chỗ chấm.( chuyển đổi đơn vị đo thời gian) Xác định năm cho trước thuộc kỉ Trả lời số ngày năm nhuận năm không nhuận Số ngày tháng năm Vân dụng kiến thức học vòa giải tốn + PP:Viết, vấn đáp + Kĩ thuật: Viết nhận xét, đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ HS khó khăn hiểu hoàn thành BT2,4 - HSNK: Giúp HS khó khăn hoàn thành tốt BT thời gian làm BT sau: phút 20 giây = .giây ; 25 năm = .thế kỉ ; 75 năm = .thế kỉ 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phần3 phần ứng dụng SHD Khoa học: bạn ăn nh ®Ĩ ®đ chÊt dinh dìng cho c¬ thĨ? (T1) 1.Mục tiêu: Sau học,em: - Nêu lí cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn - Kể tên nhóm thức ăn cần ăn đủ, ăn vừa phải, ăn có mức độ, ăn hạn chế dựa vào tháp dinh dưỡng - HS có ý thức thực ăn uống cân đối ,đủ lượng, đủ chất để đảm bảo sức khỏe - Phát triển lực hợp tác Năng lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm PhiÕu BT1,2 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD H 1: Khi ng: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 - BVN tổ chức cho bạn chơi trò chơi “truyền điện” kể tên loại thức ăn mà nhà em hay ăn bữa cơm gia đình * Đánh giá -Tiêu chí: + HS kể tên loại thức ăn mà nhà hay ăn bữa cơm HS trả lời to, rõ ràng + Biết nhận xét loại thức ăn đủ bốn nhóm chất dinh dưỡng chưa -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2: Đọc trả lời *Đánh giá: -Tiêu chí :Biết bữa cơm gia đình bạn Trí đủ chất dinh dưỡng bữa cơm chưa đủ chất dinh dưỡng Giải thích đúng, hợp lí -PP: Quan sát, vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tâp HĐ 3,4: Quan sát trình bày, trả lời câu hỏi *Đánh giá: - Tiêu chí:+ Nắm loại thức ăn cần ăn đủ, ăn vừa, ăn có mức độ, ăn hạn chế cần ăn + Biết cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn Bản thân em cần bổ sunh hạn chế loại thức ăn để đảm bảo dinh dưỡng cho thể -PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giỳp cỏc em hiểu làm đợc BT4b - HSNK Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn khác nhóm 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành câu1 phần ứng dơng SHD ƠN TiÕng viƯt: ƠN LUYỆN TUẦN Mục tiêu: -Đọc hiểu câu chuyện Đom Đóm tìm bạn.Biết cách đối xử thân thiện với bạn bè người xung quanh -Viết từ có dấu hỏi / ngã Tìm từ đơn, từ phức - Có thái độ tích cực học tập - Rèn luyện lực ngôn ngữ; học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình; Đồ dùng dạy học:- Tranh (ảnh) - Vở em tự ôn luyện Hoạt động dạy học: HĐ1: (theo tài liệu) Nói cho nghe ý nghĩa hai câu tục ngữ *Đánh giá: - Tiêu chí: Hiểu nói đùng lời khuyên hai câu tục ngữ *Ở hiền gặp lành: Khuyên ta nên sống hiền lành nhân hậu sống hiền lành nhân hậu gặp iu tt p may mn Giáo viên : Mai Thị Q Ph¬ng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ dạy học Lớp 4B Tuần Năm häc : 20182019 * Gieo gió gặt bão: Người tốt bụng làm nhiều việc thiện gặp phúc, làm điều ác gặp tai họa - PP:vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,: Ôn luyện BT3(theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi: *Đánh giá: - Tiêu chí: Hiểu trả lời câu hỏi nội dung Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Câu 1: mục đích tìm bạn Đom Đóm muốn có bạn để chơi Câu 2: Vì Ếch Xanh Kiến Con bận khơng chơi Đom Đóm Câu 3: Đom Đóm khơng thể tìm người bạn thực Vì Đom Đóm ham chơi, ích kỉ khơng giúp đỡ bạn bè - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ 3: Bài tập 4b,5 *Đánh giá: -Tiêu chí: Điền dấu hỏi/ngã vào từ đoạn văn Phân tavhs từ câu, xác định từ đơn, từ phức -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Hoạt động ứng dụng: (Thực theo tài liệu ) ƠN to¸n: ƠN LUYỆN TUẦN 1.Mục tiêu: - Đọc ,viết so sánh , xếp thứ tự số đến lớp triệu -Nêu giá trị chữ số theo vị trí số Nhận biết dãy số tự nhiên nêu số đặc điểm dãy số tự nhiên - H có ý thức học tốn - HS có lực tự học, Đồ dùng dạy học:- Vở em tự ơn luyện Tốn Hoạt động dạy học: HĐ1: Khởi động Lớp hát HĐ 2: Ôn luyện ( Theo tài liệu) B1,2,3,4,5,7,8 * Đánh giá: -Tiêu chí :Đọc, viết số có nhiều chữ số - Nêu giá trị chữ số theo vị trí số - Viết số liền sau, liền trước số cho trước -Phương pháp: quan sát, vấn đáp -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời HĐ 3: Làm quen với lớp tỉ * Đánh giá: -Tiêu chí :Nói giá trị số với cách đọc - Bước đầu làm quen với lớp tỉ ( Số có 12 chữ số) -Phương pháp: quan sát , vấn đáp -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B – Tuần Năm học : 2018 2019 4.Hng dẫn vận dụng: Về nhà cïng víi người thân hồn thành phần vận dụng 5.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà với ngời thân hoàn thành ng dng gdtt: sinh hoạt đội Ch im: Cho nm hc mi Vui bước đến trường 1.Mục tiêu: Các đội viên nhận thức hạn chế tuần qua để khắc phục vo tun ti 2.ổn định nề nếp chi đội: chi đội trởng điều hành lớp nhận xét tình hình chi đội tuần qua - Các phân đội trởng tự đánh giá kết thi đua nhóm - Chi đội trởng tổng hợp nhận xét thi đua phân đội chi đội * Đánh giá: -Tiêu chí :Thực nội quy , quy định chi đội , liên đội quy định nhà trường -Phương pháp: quan sát, vấn đáp , -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét li 3.ý kiến thành viên chi đội 4.Bình bầu thi đua phân đội,cá nhân xuất sắc tuần 5.Kế hoạch hoạt động tuần tới : -Tập múa hát múa hát mà liên đội triển khai - Tập thể dục giờ, làm tốt công tác vệ sinh, - Đi học , chấp hành tốt nội quy quy định chi đội Sinh hoạt văn nghệ Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy ... : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B – Tuần Năm học : 2018 2019 - Có thái độ nghiêm túc kiên trí học tập, u thích mơn học - Phát triển lực tính toán Năng lực. .. hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD H 1: Khi ng: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 - BVN t chc cho lớp hát... dạy học : ng h 3.iu chnh ni dung dy hc: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 4. iu chnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 4 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế ,

Từ khóa liên quan