0

TUẦN 4 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a)

22 328 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:40

TUầN: TON Nhật kí dạy học Lớp 5A Năm học : 2018 2019 Th hai ngy 17 tháng năm 2018 BÀI 11: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI BÀI TOÁN TỈ LỆ NGHỊCH (T2) I.Mục tiêu: - Em biết: Giải toán tỉ lệ nghịch theo hai cách - Rèn kĩ xác định dạng tốn viết tóm tắt nhanh, giải thành thạo cách - GD em tính tự giác, ham thích tìm hiểu mơn học - Giúp phát triển lực suy luận toán học II Chuẩn bị ĐDDH: GV: SHDH ; HS: Vở ô li III.Điều chỉnh nội dung dạy học : không IV.Điều chỉnh hoạt động học : theo logo HĐ khởi động: Trò chơi: “ Chọn hoa” : Củng cố,khắc sâu kiến thức cách giải toán tỉ lệ nghịch * Đánh giá : - Tiêu chí: HS chọn hoa thực yêu cầu hoa - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp lời - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời HĐ 1,2,3 : Theo logo * Đánh giá : - Tiêu chí: HS tóm tắt dựa vào tóm tắt để giải b tốn1 theo2 cách, 2,3 theo cách phù hợp nhanh cách - Phương pháp: vấn đáp; viết - Kĩ thuật: nhận xét lời; viết nhận xét(GV viết kí hiệu) V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em nắm vận dụng để giải toán tỉ lệ nghịch +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hỗ trợ thêm cho bạn châm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị Tiếng Việt: I- Mục tiêu: BÀI 4A : HỊA BÌNH CHO THẾ GII (TIT 1) Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Lớp 5A Năm học : 2018 2019 - Đọc – hiểu Những sếu giấy Hiểu nội dung: Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân , nói lên khát vọng sống , khát vọng hòa bình trẻ em tồn giới - Đọc trơi chảy tồn , ngắt nghỉ sau dấu câu , cụm từ Đọc thành tiếng đọc diễn cảm với giọng trầm buồn - Giáo dục học sinh biết yêu hòa bình - Rèn luyện lực ngơn ngữ II- Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: tranh, bảng phụ - Học sinh: sách giáo khoa III- Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1: (Theo tài liệu) a) Quan sát tranh minh họa cho chủ điểm Cánh chim hòa bình b) Nghe thầy giới thiệu để hiểu tranh vẽ cảnh * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Quan sát mơ tả hình ảnh tranh - Trình bày hiểu biết khát vọng hòa bình thiếu nhi tồn giới - Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc - Biết dùng ngữ điệu, thái độ bày tỏ ý kiến + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn với giọng kể thong thả trầm buồn - Giải thích nghĩa từ bài: Bom nguyên tử , phóng xạ nguyên tử , truyền thuyết , + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung đọc học sinh - Câu 1:Ý b , Bị nhiễm phóng xajdo bom nguyên tử bị lâm bệnh nặng - Câu 2:Ý b : Tin vào truyền thuyết , lặng lẽ gấp cho đủ nghìn sếu giấy - Câu 3: - Trẻ em toàn nước Nhật nhiều nơi giới tới tấp gửi hàng nghìn sếu giấy đến cho Xa xa cụ Giáo viên : Lê Thị Mĩ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 5A Năm học : 2018 2019 - Đã góp tiền xây tượng đài tưởng nhớ nạn nhân bị bom nguyên tử sát hại Chân tượng đài khắc dòng chữ thể nguyện vọng bạn : Mong muốn cho giới mãi hòa bình - Câu 4: Bạn n nghỉ , Mọi người giới đấu tranh loại bỏ vũ khí hạt nhân, - HS liên hệ thực tế trách nhiệm thân + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hố trợ HS: - Luyện cho HSCHT đọc từ: Hi –rô – si – ma , Na – ga – xa – ki , Xa –xa –cô Xa – xa – ki ; hiểu nghĩa từ khó… - Luyện cho HSHTT đọc diễn cảm toàn với giọng kể thong thả , trầm buồn VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Đọc lại cho người thân nghe Tiếng Việt: BÀI 4A : HỊA BÌNH CHO THẾ GIỚI (T2) I Mục tiêu: - Hiểu từ trái nghĩa , tìm từ trái nghĩa - Biết đặt câu với cặp từ trái nghĩa - Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước lòng tự hào dân tộc - Phát triển lực ngôn ngữ, NL giao tiếp II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: từ điển, bảng nhóm BT1,2 - Học sinh: Tài liệu HDH III Điều chỉnh hoạt động: A Hoạt động HĐ 6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - HS so sánh nghĩa từ “ Giữ gìn – phá hoại “ Tìm từ trái nghĩa với câu tục ngữ là: chết - sống : vinh – nhục Câu tục ngữ muốn nói với ta chết mà tiếng thơm sống mà bị người đời khinh bỉ Cách dùng từ trái nghĩa câu tục ngữ làm bật quan niệm sống người Việt Nam ta - HS biết cách sử dụng từ ngữ phù hợp văn cảnh + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời, trình bày miệng B Hot ng thc hnh Giáo viên : Lê Thị Mĩ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 5A Năm học : 2018 2019 HĐ 1,2,3 , 4: * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: HS thực tập BT1: HS tìm cặp từ trái câu thành ngữ , tục ngữ : đục – , đen – sáng , rách- lành , dở - hay BT2: HS biết điền từ trái nghĩa vói từ in đậm để hoàn chỉnh thành ngữ , tục ngữ : a , Hẹp nhà rộng bụng b, Xấu người , đẹp nết c , Trên kính nhường BT3: HS biết tham gia trò chơi tìm từ trái nghĩa với từ cho a , Hòa bình - chiến tranh ( xung đột ) b , Thương yêu - căm ghét ( căm thù , căm giận , căm hờn , thù hận , hận thù c , Đoàn kết - chia sẻ ( bè phái , xung khắc ,….) BT4: HS biết đặt câu để phân biệt cặp từ trái nghĩa : - Mọi người u thích hòa bình - Ai căm ghét chiến tranh + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hố trợ HS: - HSTTC: tìm từ trái nghĩa thích hợp đặt câu - HSTTN: Tiếp cận giúp HS đặt nhiều câu, đặt câu văn hay, giàu hình ảnh, có cảm xúc VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Cùng người thân tìm thêm cặp từ trái nghĩa với KHOA HỌC: Bài 3: CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CUỘC ĐỜI ( TIẾT 2) I Mục tiêu: - Giúp HS nhận biết giai đoạn đời - Rèn kĩ quan sát tranh để nhận dạng giai đoạn đời, kĩ đóng vai - Giáo dục HS tầm quan trọng giai đoạn quan trọng đời - Giúp em phát triển lực nghiên cứu tìm hiểu xã hội II Chuẩn bị đồ dùng: tranh theo SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học sách hướng dẫn IV Điều chỉnh nội dung hoạt ng: H 1: theo logo Giáo viên : Lê Thị MÜ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y học Lớp 5A Năm học : 2018 2019 * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhận biết giai đoạn đời tương ứng với tranh - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật : ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời HĐ 2: theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: Các bạn đóng vai phải thể rõ cho người xem thấy giai đoạn đời; biểu diễn tự nhiên - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật : ghi chép ngắn, tôn vinh học tập, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: GV HS tiếp thu nhanh hỗ trơ HS tiếp thu chậm nhận biết đặc điểm phân biệt giai đoạn đời VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Với giúp đỡ người thân kể lại số hoạt động em tuổi ấu thơ Tiếng Việt: BÀI 4A: HỊA BÌNH CHO THẾ GIỚI (T3) I Mục tiêu: - Giúp học sinh viết Anh đội Cụ Hồ gốc Bỉ , đặt dấu vị trí - Rèn kĩ Nghe - viết tả Trình bày hình thức đoạn văn, viết đảm bảo quy trình Đặt dấu vị trí theo yêu cầu - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ viết, giữ vở, trung thực HS viết cẩn thận, trình bày đẹp - Phát triển lực tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐDDH: - Phiếu HT HĐ6, ( a, b) III Điều chỉnh hoạt động: Không HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: HS viết xác từ khó: Ph Đơ Bơ – en , Phan Lăng , phi nghĩa Viết hoa tên riêng: Bỉ , Pháp , Việt Nam , Phan Lăng Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp + PP: quan sát, vấn đáp, viết + KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ6,7: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: HS viết phần vần tiếng in đậm vào mơ hình cấu tạo vần Phân tích phần vần tiếng nghĩa , chiến vào phiếu học tập + PP: quan sỏt, ỏp, Giáo viên : Lê ThÞ MÜ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ dạy học Lớp 5A Năm học : 2018 – 2019 + KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hố trợ HS: - HD cho HSCHT: viết từ khó: Ph Đơ Bơ – en , Phan Lăng , phi nghĩa … bảng Lưu ý danh từ riêng cho HS: Bỉ , Pháp , Việt Nam , Phan Lăng ,… - HD HSHTT: viết đúng, viết đẹp Trình bày VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Thực theo tài liệu HĐNGLL : GIÁO DỤC PHỊNG TRÁNH BOM MÌN I Mục tiêu : - Giúp học sinh hiểu biết nguy hiểm bom mìn vật liệu chưa nổ, nguyên nhân bom mìn vật liệu chưa nổ cách phòng tránh - HS có kĩ quan sát hình ảnh - GD ý thức tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn - Giúp HS phát triển lực nghiên cứu tìm hiểu xã hội II Chuẩn bị : Tranh ảnh vật liệu bom mìn chưa nổ III Các hoạt động : +HĐ khởi động : Cho HS tham gia trò chơi : « Ai nhanh » Cách chơi : GV đưa lên hình câu thiếu từ, HS quan sát viết từ cần điền vào chỗ chấm Nếu viết nhanh nhiều lần tháng Các câu sau : Ở Lệ Thủy lễ hội đua thuyền diễn sông……… Tỉnh ……….là nơi có nhiều bom mìn *Đánh giá : -Tiêu chí : Học sinh tìm ghi từ : Kiến Giang ; Quảng Trị ; - PP : quan sát -KT : ghi chép nhanh HĐ : Những nguyên nhân gây tai nạn bom mìn Việc : HS tự ghi số nguyên nhân gây tai nạn bom mìn Việc : HS chia nhóm, tập hợp tất nguyên nhân bạn nhóm đưa Việc : Các nhóm chia trước lớp GV chia nêu lên nguyên nhân chủ yếu Cho HS quan sát số tranh vật liệu chưa nổ số hình ảnh dẫn đến tai nạn bom mìn Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 5A – Năm học : 2018 2019 - Do khai hoang trồng trọt - Do thiếu hiểu biết - Do tò mò trẻ em - Do tìm kiếm phế liệu để bán…… *Đánh giá : -Tiêu chí : Học sinh nêu nguyên nhân gây tai nạn bom mịn - PP : quan sát -KT : ghi chép nhanh HĐ : Cách phòng tránh Việc : HS thảo luận Việc : viết phiếu nhóm cách phòng tránh Việc : Chia trước lớp GV chia cho HS nắm cách phòng : -Tránh xa khu vực có bom mìn - Khơng đụng vào bom mìn -Cảnh báo người khác khơng vào lối có bom mìn - Khơng rà tìm phế liệu chiến tranh - …… *Đánh giá : -Tiêu chí : Học sinh nêu cách phòng tránh tai nạn bom mìn - PP : vấn đáp -KT : nhận xét bàng lời HĐ : Tuyên truyền phòng tránh bom mìn Các chủ đề : -Bom mìn vật liệu chưa nổ sót lại sau chiến tranh -Số người bị chết bị thương tật bom mìn -Đặc điểm bom mìn vật liệu chưa nổ -Lượng bom mìn sót lại Việt Nam Quảng Trị Việc : HS troa đổi nhóm sắm vai Việc : Tập tuyên truyền nhóm Việc : Lần lượt nhóm trình bày GV nhóm khác chia thêm cho nhóm bạn *Đánh giá : -Tiêu chí : Học sinh biết nêu số thông tin mà em biết ttheo chủ đề - PP : Quan sát ;vấn đáp - KT : Ghi chép nhanh ; Tôn vinh hc Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 5A Năm học : 2018 2019 + Hot động ứng dụng : Về nhà tuyên truyền giải thích cho người hiểu nguy hiểm bom mìn vật liệu chưa nổ TỐN: BÀI 12: Thứ ba ngày 18 tháng năm 2018 BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI (Bài soạn điều chỉnh) I.Mục tiêu: - Em biết: Lập bảng đơn vị đo độ dài Nắm mối quan hệ hai đơn vị đo độ dài liên tiếp số quan hệ thường gặp - Rèn kĩ chuyển đổi đơn vị nhanh, xác - GD thái độ tích cực thực hành - Phát triển cho HS lực tư duy,tự giải vấn đề II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu BT HS: SHD,vở III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn nhớ lại” : Củng cố,khắc sâu kiến thức bảng đơn vị đo độ dài, cách xếp đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé Việc 1: Viết vào đơn vị đo độ dài mà em biết theo thứ tự từ nhỏ đến lớn hoàn thành bảng đơn vị đo độ dài mối quan hệ chúng Việc 2: Hai bạn chia sẻ với kết viết để đánh giá, bổ sung có Việc 3: Nhóm trưởng định cặp báo cáo kết quả, bạn nhóm lắng nghe bổ sung, thống đơn vị đo độ dài kết xếp *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - PP: Quan sát; vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn; nhận xột bng li B HOT NG THC HNH Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 5A Năm học : 2018 – 2019 Việc 1: Hoàn thành tập 1,2,3 vào Việc 1: Chia sẻ trước lớp Việc 3: GV tương tác * Đánh giá: - Tiêu chí: Viết số phân số thích hợp vào chỗ chấm, giải thích lại viết số phân số - Phương pháp: vấn đáp, viết - Kĩ thuật: nhận xét lời, viết nhận xét kí hiệu C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Quãng đường từ nhà em đến UBND xã dài khoảng m Quãng đường từ UBND xã đến trường dài khoảng m Nếu em từ nhà đến UBND xã đến trường em hết quãng đường m ( Hay km m) Chia sẻ với bạn lớp vào Tốn ngày hơm sau * Đánh giá: - Tiêu chí: HS ước lượng quãng đường dài tính độ dài hai quãng đường nối tiếp - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: trình bày miệng, nhận xét lời Tiếng Việt: BÀI 4B : TRÁI ĐẤT LÀ CỦA CHÚNG MÌNH (T1) I Mục tiêu: - Đọc – hiểu Bài ca trái đất Hiểu nội dung thơ : kêu gọi đoàn kết chống chiến tranh , bỏa vệ sống bình yên quyền bình đẳng dân tộc - Đọc trơi chảy tồn thơ , ngắt nghỉ dòng thơ cụm từ , nhấn giọng từ ngữ gợi tả , gợi cảm Đọc diễn cảm toàn thơ - GD học sinh biết u hòa bình , ln ước mơ giới hòa bình cho trẻ em toàn giới - Phát triển lực ngôn ngữ Học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình, mạnh dạn, tự tin; tự học; hợp tác nhóm II- Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: tranh, bảng phụ - Học sinh: Tài liệu HDH III Điều chỉnh hoạt động: Không A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ 1: (Theo tài liệu) * ỏnh giỏ: + Tiờu ỏnh giỏ: Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 5A Năm học : 2018 – 2019 - Quan sát mô tả hình ảnh tranh - Trình bày hiểu biết tranh - Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc - Biết dùng ngữ điệu, thái độ bày tỏ ý kiến + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn thơ với giọng vui tươi , hồn nhiên trẻ thơ - Học thuộc lòng thơ - Giải thích nghĩa từ bài:( Hải âu , năm châu , khói hình nấm , bom H , bom A , hành tinh )bằng cách nối từ với lời giải nghĩa thích hợp + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 5: (Theo tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung đọc học sinh - Câu 1: Khổ thơ thứ ý nói : c , Trái đất có hình dạng bóng , - Câu 2:Hai câu thơ cuối khổ thơ nhằm nói lên : c, Mọi người trái đất đáng quý , đáng yêu - Câu 3: Chúng ta phải chống chiến tranh , chống bom H , bom A , xây dựng giới hòa bình Chỉ có hòa bình , tiếng cười mang lại bình yên , trẻ không già cho trái đất - HS liên hệ thực tế trách nhiệm người học sinh việc bỏa vệ hòa bình cho Tổ quốc + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hố trợ HS: - Luyện cho HSCHT đọc theo SHD ; hiểu nghĩa từ khó… - Luyện cho HSHTT đọc thuộc lòng tồn với giọng hồn nhiên , vui tươi Đọc nhấn giọng từ ngữ gợi tả , gợi cảm ,… VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ với người thân điều em biết quyền bình đẳng người trái đất - Tìm hiểu qua sách báo, tư liệu để biết thêm tác hại chiến tranh hạt nhân , bom nguyên tử Gi¸o viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 5A Năm häc : 2018 – 2019 Tiếng Việt: BÀI 4B: TRÁI ĐẤT LÀ CỦA CHÚNG MÌNH (TIẾT 2) I Mục tiêu: - Lập dàn ý viết đoạn văn cho văn tả trường - Từ kết quan sát cảnh trường học lập dàn ý chi tiết văn miêu tả trường, viết đoạn văn miêu tả trường học từ dàn ý lập - Giáo dục HS lòng u thích cảnh vật xung quanh say mê sáng tạo - Phát triển lực tư duy, ngôn ngữ, tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: SHD, phiếu học tập - HS: SHD III Điều chỉnh hoạt động: Không B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: a, HS biết quan sát trường ghi vào điều quan sát b, Lập dàn ý cho văn tả trường em theo cấu tạo văn tả cảnh + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi – nhận xét lời, giao lưu chia sẻ HĐ2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết viết đoạn văn theo dàn ý vừa lập - Tham khảo đoạn văn: tả tả cảnh sân trường để viết đoạn văn miêu tả - Lưu ý bám sát dàn ý lập - Rút nhận xét cách quan sát miêu tả cảnh + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi – nhận xét lời, giao lưu chia sẻ IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hố trợ HS: - Gợi ý cho HSCHT viết đoạn văn ngắn gọn đầy đủ ND, dùng từ, đặt câu - HSHTT viết đoạn văn hay, diễn đạt mạch lạc, câu văn có hình ảnh, cảm xúc VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - HS nhà hoàn chỉnh đoạn văn viết lớp đọc cho ngi thõn nghe Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Lớp 5A Năm học : 2018 2019 - Tập quan sát tả cảnh mà em yêu thích Thứ tư ngày 19 tháng năm 2018 BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG TOÁN: BÀI 13: I.Mục tiêu: - Em biết: Lập bảng đơn vị đo khối lượng Nắm mối quan hệ hai đơn vị đo khối lượng liên tiếp số quan hệ thường gặp.Giải toán liên quan đến số đo khối lượng - Rèn kĩ chuyển đổi đơn vị nhanh, xác - GD thái độ tích cực thực hành - Phát triển cho HS lực hợp tác,tự giải vấn đề học tập tiết học II Chuẩn bị ĐD DH: Phiếu BT III Điều chỉnh nội dung dạy học : Theo nội dung sách HD IV Điều chỉnh nội dung hoạt động :Theo logo HĐ 1: HĐ khởi động : Chơi trò chơi « Đố bạn nhớ lại » *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời HĐ 1,2 : theo logo * Đánh giá: - Tiêu chí: Viết số thích hợp vào chỗ chấm, giải thích lại viết số - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ : theo logo * Đánh giá: - Tiêu chí:HS đọc nắm yêu cầu toán giải toán liên quan đến đơn vị đo khối lượng - Phương pháp: viết - Kĩ thuật: viết nhận xét (bằng kí hiệu) V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với hs tiếp thu hạn chế: Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm cách chuyển đổi hỗn số thực phép tính tốt ( HĐ 1,2,3) +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao giúp đỡ ban nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 5A – Năm học : 2018 2019 Ting Vit: BI 4B: TRÁI ĐẤT LÀ CỦA CHÚNG MÌNH (TIẾT 3) I Mục tiêu: - Kể lại câu chuyện Tiếng vĩ cầm Mỹ Lai Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi hành động dũng cảm người Mĩ có lương tâm ngăn chặn tố cáo tội ác man rợ quân đội Mĩ chiến tranh xâm lược Việt Nam - Kể câu chuyện, lời kể hay, hấp dẫn, tự nhiên, sinh động - Giáo dục HS lòng yêu nước sâu sắc, kế thừa phát huy truyền thống yêu nước góp phần xây dựng quê hương - Phát triển lực tư duy, ngơn ngữ, tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: SHD, tranh ảnh minh họa câu chuyện - HS: SHD III Điều chỉnh hoạt động: Không HĐ2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: HS lắng nghe GV kể câu chuyện, ghi chép nhớ ND câu chuyện + PP: quan sát + KT: ghi chép ngắn HĐ3,4,5: (Theo tài liệu) + Tiêu chí: - HS quan sát tranh, tập kể đoạn câu chuyện dựa theo tranh kết hợp ND hướng dẫn ghi tranh - HS ghi nhớ tranh, xâu chuỗi ND tranh kết hợp gợi ý HĐ3C ( SHD) kể lại toàn ND câu chuyện Tiếng vĩ cầm Mĩ Lai - HS nêu ý nghĩa câu chuyện, rút học cho thân + PP: quan sát, vấn đáp + KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, kể chuyện, tôn vinh học tập HĐ6: (Theo tài liệu) + Tiêu chí: - HS kể lại tồn câu chuyện - Bình chọn HS kể hay, hấp dẫn, sinh động, lôi người nghe + PP: quan sát, vấn đáp + KT: đặt câu hỏi, nhận xét lời, kể chuyện, giao lưu chia sẻ, tôn vinh học tập V Dự kiến phương án hố trợ HS: - Gợi ý cho HSCHT dựa theo tranh kể lại ND câu chuyện - HSHTT kể hay, hấp dẫn, sinh ng VI Hng dn phn ng dng: Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 5A Năm học : 2018 – 2019 - HS nhà kể lại cho người thân nghe toàn câu chuyện vừa học KHOA HỌC: Bài 4: VỆ SINH Ở TUỔI DẬY THÌ I Mục tiêu: - Giúp HS nhận biết việc nên không nên để giữ vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy - Rèn kĩ tự vệ sinh cá nhân tuổi dậy - Giáo dục HS yêu quý thân - Giúp em phát triển lực nghiên cứu tìm hiểu xã hội, lực chăm sóc thân II Chuẩn bị đồ dùng: thẻ bảng nhóm HĐ thực hành III.Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học sách hướng dẫn IV Điều chỉnh nội dung hoạt động: A Hoạt động bản: • HĐ 1,2: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu việc thực ngày để giữ vệ sinh thân thể Quan sát tranh nêu việc nên làm không nên làm để bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật : ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời • HĐ 3: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc nắm nội dung phần thông tin Kể tên việc bạn nữ bạn nam cần làm để giữ vệ sinh thể Kể tên việc làm có hại cho sức khoẻ thể chất tinh thần - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật : ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời B HĐ thực hành: • HĐ 1: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS xếp thẻ vào bảng theo nội dung để biết thứ bạn gái cần, thứ bạn trai bạn gái cần, thứ bạn trai cần - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật : ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét bng li H 2: theo logo ỏnh giỏ: Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 5A Năm häc : 2018 – 2019 - Tiêu chí: HS nói với bạn hoạt động em thường thực để bảo vệ sức khoẻ thể chất tinh thần em - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật : ghi chép ngắn, tôn vinh học tập, nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: GV HS tiếp thu nhanh hỗ trơ HS tiếp thu chậm nhận biết đặc điểm phân biệt giai đoạn đời VI.Hướng dẫn phần ứng dụng: Với giúp đỡ người thân kể lại số hoạt động em tuổi ấu thơ Thứ năm ngày 20 tháng năm 2018 ĐỀ- CA- MÉT VUÔNG HÉC- TÔ- MÉT VUÔNG(T1) BÀI 14: I.Mục tiêu: - Biết tên gọi, kí hiệu, quan hệ đơn vị đo điện tích đề-ca-mét vng, héc-tơmét vng - Học sinhbiết đọc,viết thành thạo mối quan hệ đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông mét vuông - u thích mơn học, ham mê học hỏi - Phát triển lực tư toán học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Thẻ số, Phiếu BT III Điều chỉnh ND dạy học: Theo nội dung SHDH IV Điều chỉnh hoạt động dạy học: Theo logo HĐ 1: theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS phân biệt hai đơn vị đo độ dài diện tích - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; nhận xét lời HĐ 2,3,4,: theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nắm tên gọi, kí hiệu đơn vị học Biết đọc, viết đơn vị đo diện tích héc-tơ-mét vng, đề-ca-mét vng - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em nắm tên gọi, kí hiệu số đo điện tích +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao VI Hướng dẫn phần ứng dng: Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 5A Năm học : 2018 2019 Cựng ngi thõn chia sẻ số diện tích dùng đơn vị héc-tô-mét vuông, đề-ca-mét vuông TIẾNG VIỆT: Bài 4C: CẢNH VẬT QUANH EM ( TIẾT 1) Mục tiêu: - Giúp HS nhận biết từ trái nghĩa đặt câu với từ trái nghĩa - Rèn kĩ tìm từ ngữ kĩ đặt câu - Giáo dục HS yêu già, kính trẻ Yêu Tiếng Việt - Giúp em phát triển lực ngôn ngữ, hợp tác, giao tiếp Chuẩn bị đồ dùng: Phiếu học tập 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học sách hướng dẫn Điều chỉnh nội dung hoạt động: • HĐ 1: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS tìm nhanh từ ghép có hai tiếng mang nghĩa trái ngược - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật : ghi chép ngắn, nhận xét lời • HĐ 2: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS tìm từ trái nghĩa thành ngữ, tục ngữ : Ítnhiều, chìm-nổi, trưa- tối, trẻ - già Hiểu nghĩa thành ngữ, tục ngữ - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật : ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời • HĐ 3, 4: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS tìm từ trái nghĩa thich hợp điền vào chỗ trống: HĐ 3: a-lớn, b-già, c-dưới, d- sống HĐ 4: a-nhỏ, b-vụng, c- khuya - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật :ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời • HĐ 5: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS tìm cặp từ trái nghĩa theo nội dung - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật :ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời • HĐ 6: theo logo ỏnh giỏ: Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 5A Năm học : 2018 2019 - Tiờu chí: HS đặt câu để phân biết với từ ngữ cặp từ trái nghĩa Viết câu phải tả ngữ pháp Đổi với bạn để sửa lỗi cho - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật :ghi chép ngắn, tôn vinh học tập, nhận xét lời Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: GV HS tiếp thu nhanh hỗ trơ HS tiếp thu chậm biết cách sử dụng từ đồng nghĩa Hướng dẫn phần ứng dụng: Cùng người thân tìm thêm số cặp t trỏi ngha khỏc Thứ sỏu ngày 21 tháng năm 2018 - CA- MẫT VUễNG HẫC- Tễ- MẫT VUễNG(T2) BÀI 14: I.Mục tiêu: - Củng cố cách đọc, cách viết quan hệ đơn vị học - Biết chuyển đổi đơn vị đo diện tích trường hợp đơn giản - u thích học tốn, tích cực hoạt động thực hành - Phát triển lực tư toán học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: phiếu BT HS: ghi Toán III Điều chỉnh ND dạy học: Theo nội dung sách HD IV Điều chỉnh hoạt động học: theo lôgô: HĐ 1,2 : theo logo * Đánh giá: - Tiêu chí: Viết số phân số thích hợp vào chỗ chấm, giải thích lại viết số phân số - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ : theo logo * Đánh giá: - Tiêu chí:Viết số đo dạng số đo có đơn vị đề-ca-mét vng - Phương pháp: vấn đáp( vấn đáp củng cố);Viết - Kiến thức: Đặt câu hỏi, nhận xét lời; viết nhận xét(GV viết ) V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em nắm mối quan hệ đơn vị cách chuyển đổi đơn vị học +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Thực hoạt động ứng dụng theo SHD Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 5A – Năm học : 2018 2019 TING VIT: Bi 4C: CẢNH VẬT QUANH EM ( TIẾT 2) Mục tiêu: - Giúp HS biết cách viết trình bày văn tả cảnh - Rèn kĩ viết trình bày văn - Giáo dục HS yêu phong cảnh quê hương - Giúp em phát triển lực ngôn ngữ, tự học Chuẩn bị đồ dùng: kiểm tra viết 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách hướng dẫn Điều chỉnh nội dung hoạt động: • HĐ 7: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS chọn ba đề viết văn tả cảnh đề bài, trình bày cấu tạo văn tả cảnh - Phương pháp: Quan sát, viết - Kĩ thuật : ghi chép ngắn, viết nhận xét Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: GV hỗ trợ giải đáp thắc mắc học sinh cần Hướng dẫn phần ứng dụng: Đọc lại văn cho người thân nghe Ôn luyện TV: TUẦN 4( Vở em tự ôn luyện) I.Mục tiêu: - Giúp HS đọc hiểu truyện : Sự bình yên Cảm nhận ý nghĩa bình yên sống người muôn vật.Đặt dấu vị trí viết Tìm từ trái nghĩa Viết văn tả cảnh - Rèn học sinh kĩ trả lời ngắn gọn câu hỏi - GD em biết cảm nhận cảnh bình n sống ngày - ln biết yêu quý sống bình yên quê hương - Giúp HS phát triển lực chia hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Đọc nội dung bài, dự đoán câu trả lời HS HS: Vở HD em tự ôn luyện TV III.Điều chỉnh nội dung dạy học : Chỉ thực phần khởi động phần ôn luyện IV Điều chỉnh hoạt động học: theo logo +/ HĐ khởi động: • Đánh giá : - Tiêu chí : HS nêu sống bình yên theo cách hiểu ( VD : Cuộc sống bình yên khơng ổn náo nhiệt ; Cuộc sống bình n khơng có chiến tranh xảy ;……Các em vẽ phác họa nhanh khung cảnh em cho bỡnh yờn Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 5A Năm học : 2018 2019 - PP : quan sát ;vấn đáp - KT : ghi chép nhanh ; đạt câu hỏi +/ HĐ : Học sinh đọc truyện : « Sự bình n » Và trả lời câu hỏi • Đánh giá : - Tiêu chí : HS đọc trả lời câu hỏi : Câu : Điểm giống tranh : vẽ cảnh vật Điểm khác hai tranh : Mỗi tranh thể bình yên khác Câu : Bức tranh thứ hai giành giải : cho người thấy bình yên bão táp Câu : Tác giả muốn nói với người qua câu chuyện : Sự bình n khơng có nghĩa noei khơng có tiếng ồn, khơng khó khăn, khơng cực nhọc mà phong ba bão táp ta ta cảm thấy bình yên trái tim - PP : vấn đáp - KT :đạt câu hỏi +/HĐ 4: Điền dấu thích hợp vào chữ in đậm Đánh giá : -Tiêu chí : Học sinh nắm cách đặt vị trí đặt dấu điền dấu vào chữ in đậm - PP : quan sát - KT : ghi chép nhanh +/ HĐ 5,6: Đánh giá : -Tiêu chí : HS tìm từ trái nghĩa với từ cho ; xác định để nối cụm từ thành câu thành ngữ có cặp từ trái nghĩa - PP : quan sát ; vấn đáp - KT : ghi chép nhanh ; nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em nắm kiến thức học Hoàn thành HĐ 3,4,5 +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao hỗ trợ thêm cho bạn tiếp thu chậm VI Hướng dẫn phần ứng dụng:Hướng dẫn em thực phần ứng dụng BTcùng bố mẹ, anh chị mình: Ơn luyện Tốn: EM TỰ ƠN LUYỆN TỐN TUẦN I.Mục tiêu: - Biết đọc, viết, so sánh, thực phép tính cộng, trừ với phân số, hỗn số ; chuyển đổi phân số thành phân số thập phân Chuyển số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo có tên đơn vị đo.Giải tốn dạng tìm hai số biết tổng tỉ số ca hai s ú Giáo viên : Lê Thị Mĩ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 5A Năm học : 2018 2019 - Rèn kĩ tính tốn nhanh, hồn thành tập theo yêu cầu - GD em tính cẩn thận tính tốn, dùng thước gạch phân số không dùng tay để gạch - Giúp HS phát triển lực suy luận toán học II Chuẩn bị ĐD DH GV: Vở HD em tự ơn luyện tốn ( tập 1) HS: HD em tự ơn luyện tốn ( tập 1) III Điều chỉnh nội dung dạy học: Phần khởi động thay trò chơi : Gọi bạn »Giảm 4,8 IV Điếu chỉnh hoạt động học : HĐ : Trò chơi : ‘‘Gọi bạn’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức cách thực chuyển đổi hỗn số thành phân số HĐ 1,2: Đánh giá : -Tiêu chí : HS so sánh hai phân số Chuyển đổi phân số thành phân số thập phân - PP : quan sát -KT : ghi chép nhanh +/ HĐ 3,5, : *Đánh giá : -Tiêu chí : Học sinh chuyển đổi hỗn số thành phân số để thực phép tính hai phân số.Chuyển hỗn số thành phân số - PP : vấn đáp -KT : nhận xét lời +/ HĐ 6,7 : *Đánh giá : - Tiêu chí :HS viết số đo độ dài tên đơn vị tên đơn vị dạng hỗn số Tìm thành phần chưa biết( số hạng, số bị trừ, thừa số, số bị chia), viết kết phân số tối giản Khắc sâu cho học sinh cách chuyển đổi đơn vị đo có hai tên đơn vị Giải tốn liên quan đến tổng tỉ số hai số - PP : viết - KT : Viết nhận xét (GV viết Kí hiệu) V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Hỗ trợ, tiếp cận giúp em hoàn thành tốt HĐ phần ôn luyện.Giúp em khắc sâu kiến thức học ( HĐ 2,3, 5,6, 7) +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hỗ trợ, giúp đỡ bạn chậm nhúm V Hng dn phn ng dng: Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 5A Năm học : 2018 – 2019 VI Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị ca mỡnh GDTT: sinh hoạt đội 1/ Mc tiờu: - Nhận xét, đánh giá HĐ chi Đội thời gian vừa qua.Đề kế hoạch HĐ chi Đội tuần tới - Rèn cho HS kĩ nói , diễn đạt nhận xét có ý kiến phải ngắn gọn trọng tâm - GD HS có ý thức phấn đấu, sửa chữa khuyết điểm, phát huy thành tích có để tuần tới đạt KQ cao - Giúp học sinh phát triển lực ngôn ngữ 2/ Các HĐ *Tổng kết, đánh giá, nhận xét cơng tác tuần qua: +YC phân đội thảo luận HĐ phân đội mặt: Học tập,nề nếp, công tác vệ sinh, tư cách đội viên, HĐ Đội, HĐ giờ… +Các phân đội trưởng báo cáo +Chi đội phó nhận xét mặt +Chi đội trưởng nhận xét tình hình hoạt động chi đội thời gian qua +GV nhận xét chung: -Ưu điểm: + Các phân đội trì nề nếp tự quản, HĐ giờ, chăm sóc hoa + Nhiều đội viên có ý thức học tập tốt, làm BTvề nhà đầy đủ - Một số tồn tại: + Một số HS chưa tích cực cơng tác trồng chăm sóc hoa; BT ứng dụng nhà chưa thực (Phúc,Lưu, Tuyết, Đức ) *Đánh giá : - Tiêu chí :HS đánh việc em đx thực tốt tuần việc bạn chưa thực tốt tuần qua - PP : vấn đáp - KT : nhận xét lời Tôn vinh học tập ; + Chi đội trưởng thông qua kế hoạch + Chị phụ trách bổ sung số nội dung kế hoạch chi đội chưa có như: * Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội - Tham gia tốt buổi tập duyệt chuẩn bị cho Đại hội Liên đội - Tiếp tục củng cố nề nếp kiểm tra tác phong , TCĐV đến trường - Thường xuyên củng cố nề nếp tự quản, truy đầu - Xây dựng ý thức trung thực, nghiêm túc HT, K tra - Nhóm học tập thực thường xuyên kiểm tra vở, sách, đồ dùng học tập, tập ứng dụng ngày Gi¸o viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 5A Năm häc : 2018 – 2019 - Tăng cường vệ sinh lớp, khu vực chuyên - Sửa chữa khuyết điểm tuần trước *Đánh giá : - Tiêu chí :HS đưa kế hoạch cho tuần tới( công việc cụ thể, trọng tâm) - PP : vấn đáp - KT : nhận xét lời + Sinh hoạt văn nghệ: Chi đội hát hát theo chủ im thỏng Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thđy ... học: Theo nội dung dạy học sách hướng dẫn IV Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: theo logo Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 5A – Năm học : 2018 2019 * ỏnh... B Hoạt động thực hành Gi¸o viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 5A Năm häc : 2018 – 2019 HĐ 1,2,3 , 4: * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: HS thực tập BT1: HS tìm cặp... nhận xét lời IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hố trợ HS: - Luyện cho HSCHT đọc từ: Hi –rô – si – ma , Na – ga – xa – ki , Xa –xa –cô Xa – xa – ki ; hiểu nghĩa từ khó… - Luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 4 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a) ,

Từ khóa liên quan