0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY ĐẬU NÀNH TẠI XÃ ĐẮK DRÔNG – HUYỆN CƯJÚT – TỈNH ĐẮK NÔNG

76 0 0
  • ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY ĐẬU NÀNH TẠI XÃ ĐẮK DRÔNG – HUYỆN CƯJÚT – TỈNH ĐẮK NÔNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 16:45

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY ĐẬU NÀNH TẠI Xà ĐẮK DRÔNG – HUYỆN CƯJÚT – TỈNH ĐẮK NÔNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY ĐẬU NÀNH TẠI Xà ĐẮK DRÔNG – HUYỆN CƯJÚT – TỈNH ĐẮK NÔNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY ĐẬU NÀNH TẠI Xà ĐẮK DRÔNG – HUYỆN CƯJÚT – TỈNH ĐẮK NÔNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY ĐẬU NÀNH TẠI Xà ĐẮK DRÔNG – HUYỆN CƯJÚT – TỈNH ĐẮK NÔNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY ĐẬU NÀNH TẠI Xà ĐẮK DRÔNG – HUYỆN CƯJÚT – TỈNH ĐẮK NƠNG ĐINH VĂN ĐỀ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ KHUYẾN NƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2010 Hội đồng chấm báo cáo tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY ĐẬU NÀNH TẠI Xà ĐẮK DRÔNG – HUYỆN CƯJÚT – TỈNH ĐẮK NÔNG ” ĐINH VĂN ĐỀ, sinh viên khóa 32, chun ngành PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VÀ KHUYẾN NƠNG, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày……… TS Nguyễn Ngọc Thùy Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Xin ghi ân tình cảm Gia đình Người thân yêu thương tạo điều kiện cho học tập nghiên cứu để có ngày hơm Cảm ơn Cha, Mẹ sinh ra, dạy dỗ dõi theo bước Xin chân thành gởi lòng biết ơn đến: Q Thầy Cơ từ thời phổ thơng ni dạy hết lòng giúp đỡ, động viên em suốt trình học tập trưởng thành Quý Thầy Cô khoa Kinh Tế trường Đại học Nơng Lâm tận tình truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm hành trang cho em tiếp chặng đường phía trước Xin gởi lòng thành kính biết ơn đến thầy Nguyễn Ngọc Thùy, người nhiệt tình dạy bảo, hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành đề tài Xin gởi lời cảm ơn đến Chú Anh/Chị UBND Xã Đakrông – huyện CưJut tất bà địa phương cung cấp cho nhiều thông tin cần thiết Cảm ơn bạn bè bên tôi, động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học làm đề tài TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2010 Sinh viên Đinh Văn Đề NỘI DUNG TÓM TẮT Đinh Văn Đề Tháng 07 năm 2010 “Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Đậu Nành Tại Xã ĐẮK DRÔNG – Huyện CƯJÚT – Tỉnh ĐẮK NÔNG” Đinh Van Đe July 2010 “Assessing The Economic Efficency of Soya plant at Đkrông Commune, CưJut Distrist, ĐakNông Province” Đậu nành loại hoa màu có giá trị kinh tế cao, với nhiều tác dụng vừa thực phẩm,vừa nguyên liệu cho ngành chế biến công nghiệp, tạo nguồn hàng xuất khẩu…bên cạnh đậu nành có tác dụng cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu đất Với lòng mong mỏi tìm giải pháp nâng cao hiệu sản xuất đậu nành để giúp nâng cao thu nhập cho gia đình nhân dân việc sản xuất đậu nành, Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY ĐẬU NÀNH TẠI Xà ĐẮKDRÔNG-HUYỆN CƯ JÚT-TỈNH ĐẮK NƠNG” gồm nội dung sau: • Đánh giá hiệu sản xuất Đậu Nành xã ĐắkDrơng để thấy hiệu chi phí bỏ công sức lao động người nông dân qua hai vụ (Vụ1 vụ2) • Đánh giá tình hình trồng Đậu Nành địa bàn xã ĐắkDrông – huyện Cưjút – Tỉnh Đắk Nơng • Tìm hiểu khó khăn, thuận lợi việc sản xuất Đậu Nành địa bàn để từ đưa giải pháp khắc phục hướng phát triển cho Đậu Nành MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.3.3 Thời gian nghiên cứu: 1.4 Cấu trúc đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng Quan Về tài Liệu Nghiên Cứu 2.2 Tổng Quan Về Xã Đakrong 2.2.1Vị trí địa lý 2.2.2Địa hình – Đất đai 2.2.3Khí hậu thời tiết 2.2.4Tài nguyên đất 2.2.5Tài nguyên nước 2.2.6Tài nguyên rừng 10 2.2.7Tình hình kinh tế xã hội 10 2.2.8Đánh giá chung 13 2.3 Giới Thiệu Tổng Quan Cây Đậu Nành 14 2.3.1.Nguồn gốc đậu nành phát triển đậu nành Việt Nam14 2.3.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ đậu nành xã đắk drông   v 14 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 3.2 Cơ sở lý luận 15 3.1.1 Kinh tế hộ 15 3.1.2 Khái niệm hiệu sản xuất 17 3.1.3 Khái niệm hiệu kinh tế: 17 3.1.4 Khái niệm nghiên cứu trồng: 17 3.1.5 Một số yêu cầu kỹ thuật Đậu nành: 18 3.1.6 Các tiêu tính toán hiệu kinh tế: 20 Phương pháp nghiên cứu: 21 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 21 3.2.2 Phương pháp phân tích liệu 21 3.2.3 Phương pháp phân tích hồi quy 21 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Mô tả mẫu điều tra hộ 23 4.2 Kết điều tra 23 4.2.1 Đặc trưng hộ 23 4.2.2 Thực trạng sản xuất đậu nành xã 27 4.2.3 Kết điều tra 27 4.2.4 Kết sản xuất 33 4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất đậu nành 42 4.4 Những thuận lợi khó khăn sản xuất lúa 46 4.4.1 Thuận lợi 46 4.4.2 Khó khăn 46 4.5 Khắc phục giải khó khăn CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   15 47 49 5.1 Kết Luận 49 5.2 Kiến nghị 50 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP Chi phí CPVC Chi phí vật chất CPLĐ Chi phí lao động TCP Tổng chi phí DT Doanh thu HQ Hiệu HQSX Hiệu sản xuất NS Năng suất BVTV Bảo vệ thực vật BQ Bình quân LN Lợi nhuận TN Thu nhập KHKT Khoa học kỹ thuật UBND Ủy ban nhân dân THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông   vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Các đặc trưng khí hậu thời tiết Bảng 2.2 Các loại đất Bảng 2.3 Thống kê diện tích đất đai mục đích sử dụng Bảng 2.4 Diện tích gieo trồng loại năm 2009 11 Bảng 2.5 Bảng thống kê gia súc gia cầm 12/2009 11 Bảng 2.6 Thành phần dân tộc 12 Bảng 4.1 Độ tuổi chủ hộ sản xuất Đậu nành 23 Bảng 4.2 Trình độ học vấn chủ hộ sản xuất đậu nành 24 Bảng 4.3 Đánh giá chất lượng đất canh tác đậu nành nông hộ 25 Bảng 4.4 Tổng chi phí bình qn/1000m2 đậu nành vụ 34 Bảng 4.5 Các tiêu đánh giá 36 Bảng 4.6 Tổng chi phí bình qn/1000m2 đậu nành vụ 38 Bảng 4.7 Các tiêu đánh giá 39 Bảng 4.8 So sánh chi phí sản xuất 1000m2 vụ 41 Bảng 4.9 So sánh hiệu sản xuất vụ 42 Bảng 4.10 Kết xuất mô hình hồi quy 44 Bảng 11: khó khăn người dân trồng lúa 46   viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Bản đồ hành huyện Cư jut Hình 4.1 Biểu đồ thể tỷ lệ độ tuổi hộ sản xuất đậu nành 24 Hình 4.2 Biểu đồ tỷ lệ trình độ học vấn nơng hộ 25 Hình 4.3 Biểu đồ đánh giá chất lượng đất canh tác nơng hộ 26 Hình 4.4 Cây vấn đề 33 Hình 4.5 Biểu đồ cấu chi phí vụ 35 Hình 4.6 Cơ cấu chi phí vụ 39   ix DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ Lục Kết ước lượng mơ hình hồi quy tổng qt Phụ Lục Kết ước lượng mơ hình hồi quy sau bỏ biến X6 Phụ Luc Kết ước lượng mơ hình hồi quy sau bỏ biến X5 Phụ Luc Kết ước lượng mô hình hồi quy sau bỏ biến X4 Phụ Lục Kiểm định Wald Phụ Lục Kết ước lượng mơ hình hồi quy hồn chỉnh   x PHỤ LỤC Phụ Lục Kết ước lượng mơ hình hồi quy tổng qt Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 01/01/05 Time: 01:32 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 217.9769 24.20192 9.006596 0.0000 X1 -62.20184 8.877946 -7.006333 0.0000 X2 0.320296 0.089106 3.594556 0.0007 X3 0.844552 0.092416 9.138596 0.0000 X4 0.127789 0.078088 1.636472 0.1077 X5 2.684171 7.651196 0.350817 0.7271 X6 -1.551556 6.358479 -0.244014 0.8082 R-squared 0.950488 Mean dependent var 243.9333 Adjusted R-squared 0.944883 S.D dependent var 167.5487 S.E of regression 39.33547 Akaike info criterion 10.29141 Sum squared resid 82005.81 Schwarz criterion 10.53575 F-statistic 169.5746 Prob(F-statistic) 0.000000 Log likelihood Durbin-Watson stat -301.7423 2.258703 Nguồn tin: Kết điều tra tính tốn tổng hợp   Phụ Lục Kết ước lượng mơ hình hồi quy sau bỏ biến X6 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 01/01/05 Time: 01:39 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 214.8750 20.41455 10.52558 0.0000 X1 -62.47115 8.732033 -7.154250 0.0000 X2 0.316901 0.087243 3.632393 0.0006 X3 0.848297 0.090336 9.390465 0.0000 X4 0.127026 0.077343 1.642371 0.1063 X5 3.141999 7.352708 0.427325 0.6708 R-squared 0.950432 Mean dependent var 243.9333 Adjusted R-squared 0.945843 S.D dependent var 167.5487 S.E of regression 38.99144 Akaike info criterion 10.25920 Sum squared resid 82097.94 Schwarz criterion 10.46864 F-statistic 207.0842 Prob(F-statistic) 0.000000 Log likelihood Durbin-Watson stat   -301.7760 2.288265 Phụ Luc Kết ước lượng mô hình hồi quy sau bỏ biến X5 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 01/01/05 Time: 02:12 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 218.8211 18.07073 12.10915 0.0000 X1 -62.35655 8.662815 -7.198185 0.0000 X2 0.308369 0.084294 3.658242 0.0006 X3 0.855095 0.088261 9.688260 0.0000 X4 0.135849 0.073981 1.836262 0.0717 R-squared 0.950265 Mean dependent var 243.9333 Adjusted R-squared 0.946648 S.D dependent var 167.5487 S.E of regression 38.70061 Akaike info criterion 10.22924 Sum squared resid 82375.57 Schwarz criterion 10.40377 F-statistic 262.7139 Prob(F-statistic) 0.000000 Log likelihood Durbin-Watson stat   -301.8773 2.229595 Phụ Luc Kết ước lượng mơ hình hồi quy sau bỏ biến X4 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 01/01/05 Time: 01:40 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 235.2437 16.03147 14.67387 0.0000 X1 -61.65402 8.835738 -6.977800 0.0000 X2 0.317355 0.085916 3.693790 0.0005 X3 0.844450 0.089916 9.391531 0.0000 R-squared 0.947216 Mean dependent var 243.9333 Adjusted R-squared 0.944388 S.D dependent var 167.5487 S.E of regression 39.51169 Akaike info criterion 10.25541 Sum squared resid 87425.72 Schwarz criterion 10.39503 F-statistic 334.9736 Prob(F-statistic) 0.000000 Log likelihood Durbin-Watson stat   -303.6623 2.244380 Phụ Lục Kiểm định Wald Như vậy, sau bỏ biến X6, X5 X4, biến X1, X2 X3 có P_value nhỏ 5% Vậy mơ hình mơ hình phù hợp Tuy nhiên để kiểm tra lại xem việc loại bỏ biến X4, X5 X6 có phù hợp hay khơng, ta thực kiểm định Wald với: Ho: α = α 5= α = H1: Có giá trị α i ≠ Chạy Eview ta có kết quả: Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic Value df Probability F-statistic 19.51046 (2, 53) 0.0000 Chi-square 39.02092 0.0000 Value Std Err C(4) - C(6) -1.839619 7.663540 C(5) - C(6) -2.556382 7.672523 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) Restrictions are linear in coefficients Theo kết bảng trên, vì: P(F > 19.51046) = 0.000 < 0.05   Nên ta không chấp nhận giả thiết Ho, nghĩa hệ số hồi quy biến X4, X5, X6 có hệ số khác Thực lại kiểm định Wald với giả thiết: Ho: α 5= α = H1: Có giá trị α i ≠ Chạy Eview ta có kết quả: Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic Value df Probability F-statistic 1.675321 (2, 53) 0.1970 Chi-square 3.350642 0.1872 Value Std Err C(5) 0.127789 0.078088 C(6) 2.684171 7.651196 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) Restrictions are linear in coefficients Theo kết bảng trên, vì: P(F > 1.675321) = 0.1970 > 0.05 Nên ta chấp nhận giả thiết Ho, nghĩa hệ số hồi quy biến X5, X6 khác có ý nghĩa, hay nói cách khác biến X5 X6 khơng ảnh hưởng tới Y (Biến suất) Điều có nghĩa khơng thể loại bỏ X4 khỏi mơ hình   Phụ Lục Kết ước lượng mô hình hồi quy hồn chỉnh Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 01/01/05 Time: 02:45 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 218.8211 18.07073 12.10915 0.0000 X1 -62.35655 8.662815 -7.198185 0.0000 X2 0.308369 0.084294 3.658242 0.0006 X3 0.855095 0.088261 9.688260 0.0000 X4 0.135849 0.073981 1.836262 0.0717 R-squared 0.950265 Mean dependent var 243.9333 Adjusted R-squared 0.946648 S.D dependent var 167.5487 S.E of regression 38.70061 Akaike info criterion 10.22924 Sum squared resid 82375.57 Schwarz criterion 10.40377 F-statistic 262.7139 Prob(F-statistic) 0.000000 Log likelihood Durbin-Watson stat -301.8773 2.229595 Hàm hồi quy mẫu: Y = 218.8 - 62.4*X1 + 0.31*X2 + 0.86*X3 + 0.14*X4   PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ ĐỀ TÀI:ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY ĐẬU NÀNH TẠI Xà ĐẮKDRÔNG-HUYỆN CƯJÚT-TỈNH ĐẮK NÔNG Ngày: Số phiếu : Họ tên người tiến hành điều tra: I Thông tin nông hộ Họ tên chủ hộ: Giới tính: Nam/nữ Địa chỉ: 3.Tuổi: 4.Trình độ học vấn: Mù chữ † Cấp † Cấp † Cấp † Trên cấp † Số thành viên gia đình:……………………………………… 6.Lao động   II Thơng tin tình hình sản xuất Vụ Vụ (tháng….tháng…) (tháng….tháng…) Chỉ tiêu Diện tích trồng (1000M2) Chất lượng đất (1: tốt, 2: trung bình, 3: xấu) Chi phí Làm đất -Sạc cỏ(quốc đất) -Máy xới(1000đ/1000m2 Số ngày công(người/ngay) Giá(1000đ/ngày/người) Giống -Loại giống -Giá (1000đ/kg) -Số lượng (kg/1000m2) Chi phí gieo trồng(có máy) - th máy rạch luống(1000đ/1000m2) - Cơng gieo(người/ngày) - Chi phí lao động gieo trồng(thủ công) Lao động nhà Lao động làm thuê Số ngày cơng Giá (1000đ/ngày/người)   Chỉ tiêu Chi phí phân bón + Số lượng (kg/công) Giá (1000đ/kg) + Số lượng (kg/công) Giá (1000đ/kg) + Số lượng (kg/công) Giá (1000đ/kg) + Số lượng (kg/công) Giá (1000đ/kg) + Số lượng (kg/công) Giá (1000đ/kg) Chi phí lao động bón phân -Lao động nhà -Lao động th Số ngày cơng Giá (1000đ/ngày) Chi phí diệt cỏ : Sử dụng thuốc + Số lượng (mll/chai/công)   Vụ Vụ Giá (1000đ/chai) + Số lượng (mll/chai/công) Giá (1000đ/chai) *Chi phí phun thuốc diệt cỏ : -Lao động nhà -Lao động thuê Số ngày công Giá (1000đ/ngày) Nhổ cỏ: -Lao động nhà -Lao động thuê Số ngày cơng Giá (1000đ/ngày) Chỉ tiêu Chi phí trừ sâu bệnh + Số lượng (ml/chai/công) Giá (1000đ/chai) +Số lượng (ml/chai/công) Giá (1000đ/chai) + Số lượng (ml/chai/cơng) Giá (1000đ/chai) +Chi phí phun thuốc sâu bệnh   Vụ Vụ Lao dộng nhà Lao dộng thuê Giá(1000đ/binh) Chi phí thuốc dưỡng + Số lượng (ml/chai/công) Giá (1000đ/chai) + Số lượng (ml/chai/công) Giá (1000đ/chai) Chi phí phun thuốc dưỡng Lao dộng nhà Lao dộng th Giá(1000đ/binh) Chi phí thu hoạch + Cơng cắt-nhổ : - Lao động nhà - Lao động thuê Số ngày công Giá (1000đ/ngày) + máy tuốt : Giá (1000đ/kg) * Chi phí vận chuyển nhà;   *Năng Suất Sản lượng(kg/1000m2) -Sản lượng để giành -Sản lượng bán(kg) Giá bán(1000đ/kg) Bán tuơi; Bán khô; *Sản lượng phơi Số Công phơi Lao động nhà Lao động thuê Giá công phơi(1000d III Những khó khăn: Ơng (bà) gặp khó khăn trình sản xuất Đậu Nành mình? Thị trường tiêu thụ Lao động Sâu bệnh † † Kỹ thuật Giống † † † Thời tiết † Ông (Bà) thấy cần phải làm để giải vấn đề khó khăn đó?   IV Thơng tin khác: Gia đình có vay vốn sản xuất Đậu Nành khơng? Có † Khơng † Nếu có : Tình hình vay vốn gia đình Nguồn vay Số tiền (1000đ) Thời hạn (tháng) Lãi suất/tháng Mục đích sử dụng Trồng lúa Khác NHNN& PTNT NHCSXH Người quen Hội phụ nữ Khác Có hội viên Hội khuyến nơng khơng? Có † Khơng † Có tham gia buổi khuyến nơng hoạt động sản xuất Đậu Nành khơng? Có † Khơng † Nếu có, lần? 1- lần/năm † Hơn lần/năm † Không tham gia tập huấn khuyến nơng sao? Khơng biết † Khơng quan tâm † Bận † Khơng có † Theo Ơng (Bà) biết địa phương có dự án hoạt động sản xuất Đậu Nành? ………………………………………………………………………………… Đậu Nành gia đình ơng bà sản xuất tiêu thụ nào?   Điều kiện vay Thương lái đến mua † Chở đến đại lý bán † Mang chợ bán † Khác † (ghi rõ)………………… Ông (bà) bán Đậu Nành hình thức nào? Tươi † Khơ † 10 Ơng (bà) có dự định tương lai cho hoạt động sản xuất Đậu Nành mình? Mở rộng quy mô † Tăng suất † Tiếp tục sản xuất Dậu nành † Chuyển đổi cấu trồng † Bán đất † 11 Ông (Bà) có nguyện vọng quyền hay tổ chức khác có liên quan cho hoạt động sản xuất Đậu Nành mình? ………………………………………………………………………………… 12.Lý khơng có nguyện vọng.………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………   ... 3.9 Đất trồng Lúa Đất trồng hàng năm ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM Đất trồng Cà phê Đất trồng điều Đất trồng tiêu Đất trồng cao su Đất trồng ăn trái Đất trồng lâu năm khác Đất lâm nghiệp,trồng r ng Đất... 3:125ha - Cấp trữ lượng 4:186ha - Cấp trữ lương 5:888ha - R ng non có trữ lượng:1866ha 2.2.7 Tình hình kinh tế xã hội 2.2.7.1 Thực trạng phát triển ngành kinh tế Xã Đắk drông xã vùng cách trung tâm... số tuyến liên xã,liên thôn - Tuyến Đắk drông-trúc sơn dài 8000m ,r ng 8m - Tuyến Đắk drông-Nam Dong dài 5000m ,r ng 8m - Tuyến Đắk drông – Ea Pô dài7000m ,r ng 8m - Tuyến đường xã kéo dài từ thôn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY ĐẬU NÀNH TẠI XÃ ĐẮK DRÔNG – HUYỆN CƯJÚT – TỈNH ĐẮK NÔNG,

Từ khóa liên quan