0

Rèn kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 2, 3 (2018)

54 301 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 16:43

... định chọn đề tài Rèn kỹ viết đoạn văn cho học sinh lớp 2, 3 Lịch sử vấn đề Hiện có nhiều tác giả nghiên cứu phương pháp dạy học Tập làm văn cho học sinh Tiểu học rèn luyện kỹ năng, giải đáp thắc... học Tập làm văn rèn kỹ viết tập làm văn học sinh Tiểu học: Nguyễn Thị Nhung Thực trạng kỹ học phân môn Tập làm văn học sinh lớp 3; Hoàng Thị Thủy - Kỹ viết tập làm văn học sinh lớp 4; Nguyễn Thu... hiểu kỹ học tập phân mơn tập làm văn học sinh lớp 5;… Song việc đề tài kỹ viết đoạn văn cho học sinh lớp 2, chưa có tác giả nghiên cứu Vậy nên nhận thấy việc nghiên cứu đề tài Rèn kỹ viết đoạn văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 2, 3 (2018),

Từ khóa liên quan