0

SKKN Nâng cao chất lượng giờ thực hành tin học

10 3,390 30

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2018, 03:03

Tin học là một môn khoa học công cụ, tri thức và kĩ năng được đáp ứng rộng rãi, hỗ trợ đắc lực cho nhiều ngành khoa học khác nhau trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống và là một thành phần không thể thiếu của trình độ văn hóa phổ thông của con người trong thời đại mới. ... QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Tôi tiến hành thực sáng kiến kinh nghiệm học sinh lớp 71, 72, 74 Tôi tiến hành kiểm tra tất lớp trước sau thực giảng dạy theo sáng kiến kinh nghiệm “Nâng cao... dạy tin học môn khoa học thực nghiệm vận dụng sáng kiến kính nghiệm + Đối với giáo viên: Khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm cần thực nghiêm túc bước sáng kiến kinh nghiệm để đạt hiệu cao Có ý thức... củng cố nâng cao Kiến nghị: Từ thực trạng kết đạt sáng kiến kinh nghiệm, tơi có số kiến nghị sau: + Đối với nhà trường: Tạo nhiều thuận lợi cho giáo viên áp dụng sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nâng cao chất lượng giờ thực hành tin học, , a. Cơ sở lý luận:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm