0

SKKN nang cao chat luong gio thuc hanh tin hoc 12

16 189 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2020, 08:38

Ngày nay, với sự phát triển nhảy vọt của khoa học công nghệ nói chung của ngành tin học nói riêng, với những tính năng ưu việt, sự tiện dụng và được ứng dụng rộng rãi, tin học ngày nay là một phần không thể thiếu được của nhiều ngành trong công cuộc xây dựng và phát triển xã hội. Hơn thế nữa nó còn đi sâu vào đời sống của con người.... I- ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày nay, với phát triển nhảy vọt khoa học cơng nghệ nói chung ngành tin học nói riêng, với tính ưu việt, tiện dụng ứng dụng rộng rãi, tin học ngày phần thiếu nhiều ngành công xây dựng phát triển xã hội Hơn sâu vào đời sống người Do vậy, Việt Nam nói chung Ngành giáo dục đào tạo nói riêng phải đầu tư phát triển mặt Đặc biệt nguồn nhân lực tức phải đào tạo hệ trẻ động, sáng tạo, nắm vững tri thức khoa học công nghệ để làm chủ hồn cảnh cơng tác hoạt động xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu thời kì cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Để đáp ứng yêu cầu trên, môn Tin học đưa vào giảng dạy trường phổ thông Môn học Tin học trường phổ thông hành có nhiệm vụ trang bị cho học sinh hiểu biết công nghệ thông tin vai trò xã hội đại Mơn học giúp học sinh bước đầu làm quen với phương pháp giải vấn đề theo quy trình cơng nghệ kĩ sử dụng máy tính phục vụ học tập sống Từ năm học 2006 - 2007, môn Tin học trung học phổ thông môn học thức với thời lượng 1,5 đến tiết/tuần với tất lớp cấp học Là môn học đưa vào trường phổ thơng có đặc thù riêng liên quan chặt chẽ với sử dụng máy tính, cách suy nghĩ giải vấn đề theo quy trình cơng nghệ, coi trọng làm việc theo nhóm Đặc trưng mơn Tin học kiến thức lí thuyết đơi với thực hành, đặc biệt lứa tuổi trung học phổ thơng phần thực hành chiếm thời lượng nhiều Trang Qua thời gian trực tiếp giảng dạy mơn Tin học nói chung, Tin học 11 nói riêng thân tơi nhận thấy nhiều học sinh yếu kĩ thực hành máy Thậm chí có số học sinh ngại thực thao tác máy mà chủ yếu quan sát học sinh khác nhóm thực hành (học sinh - giỏi) Do tiết thực hành đạt yêu cầu chất lượng Từ thực tế trên, trình dạy học băn khoăn trăn trở làm nâng cao chất lượng thực hành giúp em thành thục thao tác với máy nên q trình giảng dạy tơi ln trọng đến việc hướng dẫn, chia nhóm thực hành cho đối tượng học sinh có thời gian tiếp xúc, sử dụng máy nhiều giúp em tự khám phá tự học Trang II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng thực hành Tin học lớp 11 Công nghệ thông tin phương tiện quan trọng phát triển, làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục giới đại, có Việt Nam Chúng ta thời đại thông tin kĩ thuật số, thời đại Internet Đảng Nhà nước có chủ trương sách đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ thông tin như: 1.1 Chỉ thị số 58-CT/TW Bộ trị đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá rõ: “Ứng dụng phát triển công nghệ thông tin nhiệm vụ ưu tiên chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phương tiện chủ lực để tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách phát triển so với nước trước” 1.2 Chỉ thị số 29/2001/CT-BGD&ĐT Bộ giáo dục đào tạo tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục rõ: Nâng cao nhận thức vai trò cơng nghệ thơng tin; ứng dụng phát triển công nghệ thông tin giáo dục đào tạo tạo bước chuyển trình đổi nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập quản lí giáo dục Phấn đấu thực mục tiêu cụ thể ngành là: Tổ chức tốt việc dạy học Tin học tất cấp học, bậc học, ngành học nhằm phổ cập Tin học nhà trường, Trang Đặc trưng môn Tin học khoa học gắn liền với công nghệ, dạy học Tin học mặt trang bị cho học sinh kiến thức khoa học Tin học, phát triển tư thuật toán, rèn luyện kĩ giải vấn đề, mặt khác phải trọng đến rèn luyện kĩ thực hành, ứng dụng, tạo điều kiện để học sinh thực hành, nắm bắt tiếp cận công nghệ Tin học phục vụ học tập đời sống Nội dung chương trình môn Tin học hành trường phổ thông đáp ứng yêu cầu Thực trạng thực hành Tin học học sinh Trường trung học phổ thông Minh Đài Thực tế qua năm trực tiếp giảng dạy môn trao đổi với đồng nghiệp nhận thấy: Hầu học sinh yêu thích hứng thú với môn Tin học Tuy nhiên, chất lượng môn qua năm học chưa cao, đặc biệt kĩ thực hành máy học sinh yếu, chí số học sinh ngại sử dụng máy tính để rèn luyện kĩ 2.1 Thuận lợi: Được quan tâm Chi đảng Ba giám hiệu nhà trường công đổi phương pháp dạy học Giáo viên giảng dạy đào tạo theo chuyên ngành bồi dưỡng chuyên đề hàng năm Phần lớn em học sinh có ý thức tự học cao, ln tìm tòi học hỏi kiến thức học tập hứng thú với môn Tin học Được nhà trường tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất, trang thiết bị dạy học Trang 2.2 Khó khăn: Vẫn số em học sinh tiếp thu kiến thức chậm, đặc biệt kĩ thực hành máy học sinh yếu, chí số học sinh ngại sử dụng máy để rèn luyện kĩ năng, môn học Trường trung học phổ thông Minh Đài đóng địa bàn huyện Tân Sơn huyện khó khăn tỉnh Phú Thọ nên sở vật chất trường hạn chế cho việc dạy học theo phương pháp Số lượng học sinh lớp học đơng, diện tích phòng máy nhỏ hẹp, phòng máy có 16 máy máy cũ nên thường hay hư hỏng, thiết bị chiếu sáng thường bị hư hao, nguồn điện thường xun bị mất, yếu, khơng khí phòng máy khơng thống làm cho học sinh khơng tập trung vào giảng ảnh hưởng lớn trình giảng dạy học tập Học sinh địa bàn chủ yếu em đồng bào dân tộc, quan tâm phụ huynh đến việc học tập em nhiều hạn chế, điều kiện để em có máy vi tính nhà khó, hầu hết em tiếp xúc, làm quen với máy tính học dẫn đến việc sử dụng máy học sinh lúng túng, chất lượng thực hành chưa cao Một phận học sinh chưa coi trọng môn học, xem mơn phụ nên chưa có đầu tư thời gian cho việc học Các biện pháp tiến hành để nâng cao chất lượng thực hành tin học lớp 11 Trường trung học phổ thông Minh Đài 3.1 Khảo sát chất lượng học tập môn: Trang Qua khảo sát chất lượng đầu năm học, thấy thực hành học sinh ngại thực hành máy, thao tác thực hành chưa chuẩn, đa số có học sinh giỏi thực hành, số lại quan sát, giáo viên hỏi u cầu thực hành khơng thực hành Vì thế, kết khảo sát đầu năm học thấp Kết khảo sát đầu năm học 2012-2013 (phần thực hành) TT Lớp 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 Tổng cộng Sĩ số 33 36 37 39 39 37 38 33 292 Giỏi Kết kiểm tra Khá TB Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % 5 35 18.2 13.9 13.5 17.9 12.8 10.8 7.9 11,9 11 10 13 15 14 11 12 10 96 33.3 27.8 35.1 38.5 35.9 29.7 31.6 30,3 32,9 15 17 11 13 13 10 9 97 45.5 47.2 29.7 33.3 33.3 27.0 23.7 27,3 33,2 11 10 10 55 3.0 11.1 21.6 10.3 17.9 29.7 26.3 30,3 18,8 0 0 4 0 0 2.7 10.5 12,1 3,1 3.2 Thiết kế dạy thực hành phải phù hợp với nhiều đối tượng học sinh: Công việc thiết kế chu đáo trước dạy phù hợp với nhiều đối tượng khâu quan trọng thiếu tiết dạy học mà giáo viên phải biết “Thiết kế trước dạy giúp giáo viên chuẩn bị chu đáo kiến thức, kĩ năng, phương pháp, tiến trình tâm để vào tiết dạy” Để thiết kế dạy phù hợp cho nhiều đối tượng học sinh tối thiểu phải làm việc sau: Trang 3.2.1 Xác định mục tiêu trọng tâm học kiến thức, kĩ năng, thái độ tình cảm Tìm kĩ dành cho học sinh yếu kiến thức, kĩ nâng cao cho học sinh giỏi 3.2.2 Tham khảo thêm tài liệu để mở rộng sâu vào giảng, giúp giáo viên nắm cách tổng thể, để giải thích cho học sinh cần thiết 3.2.3 Nắm ý đồ sách giáo khoa để xây dựng thiết kế hoạt động học tập phù hợp với tình hình thực tế đối tượng trình độ học sinh, điều kiện dạy học 3.2.4 Chuẩn bị tốt phòng thực hành, thiết bị dạy học 3.2.5 Hồn chỉnh tiến trình dạy học với đầy đủ hoạt động cụ thể Nếu thực tốt việc xem giáo viên chuẩn bị tốt tâm để bước vào dạy thành công bước đầu 3.3 Điều hành tổ chức hoạt động học sinh lớp Việc thiết kế tốt dạy phù hợp với đối tượng học sinh xem thành cơng nửa bước khởi đầu cho tiết dạy khâu định thành cơng khâu tổ chức điều khiển đối tượng học sinh lớp Trong điều kiện sở vật chất trường, với thực hành, việc quan trọng chia nhóm thực hành Với việc cho học sinh thực hành theo nhóm, học sinh trao đổi hỗ trợ lẫn - học trở thành trình học hỏi lẫn không tiếp nhận thụ động từ giáo viên Trang Với số lượng học sinh lớp, số lượng máy có, giáo viên phải có phương án chia nhóm cách phù hợp Ví dụ: - Chia nhóm theo đơi bạn tiến - Chia nhóm theo địa hình khu dân cư - Chia nhóm đa dạng nhiều đối tượng - Chia nhóm theo đối tượng học sinh Tuy nhiên để việc thực hành theo nhóm có hiệu đòi hỏi giáo viên phải lựa chọn nội dung đưa vào thực hành phù hợp với nhiều đối tượng học sinh Cách chia nhóm: Chia nhóm hai đến ba học sinh/máy Các nhóm tự cử nhóm trưởng nhóm Các bước tiến hành: 3.3.1 Giáo viên nêu vấn đề, yêu cầu nội dung thực hành 3.3.2 Giáo viên hướng dẫn cho học sinh kĩ thao tác thực hành, thao tác mẫu cho học sinh quan sát 3.3.3 Tổ chức hướng dẫn nhóm thực hành, gợi mở, khuyến khích học sinh tích cực hoạt động 3.3.4 Giáo viên quản lí, giám sát học sinh thực hành theo nhóm: Trong trình học sinh thực hành, giáo viên theo dõi quan sát bổ trợ cần Chỉ rõ kĩ năng, thao tác dành cho đối tượng học sinh yếu nhóm, kĩ năng, thao tác dành cho đối tượng học sinh giỏi nhóm Trang Phát nhóm thực hành khơng có hiệu để uốn nắn điều chỉnh Ln có ý thức trách nhiệm trợ giúp tránh can thiệp sâu làm hạn chế khả độc lập sáng tạo học sinh Trong trình thực hành, giáo viên đưa nhiều cách để thực thao tác giúp em rèn luyện nâng cao kĩ 3.3.5 Giáo viên kiểm tra hiệu làm việc nhóm cách định học sinh nhóm thực lại thao tác thực hành Nếu học sinh định khơng hồn thành nhiệm vụ, trách nhiệm gắn cho thành viên nhóm, đặc biệt nhóm trưởng Hoặc cho nhóm trưởng kiểm tra kết thực hành lẫn nhóm khác theo vòng tròn Làm em tự giác có ý thức học tập 3.3.6 Nhận xét, đánh giá kết học tập: Tổ chức cho nhóm tự nhận xét kết thực hành, nhóm trưởng điều hành - nhận xét kĩ năng, thái độ học tập bạn nhóm Tổ chức cho nhóm trưởng nhận xét kết thực hành nhóm khác Giáo viên tổng kết, nhận xét, bổ sung kiến thức Giáo viên nên có nhận xét ngắn gọn tình hình làm việc nhóm để kịp thời động viên, khuyến khích nhóm thực hành tốt rút kinh nghiệm nhóm chưa thực hành tốt Ví dụ minh hoạ thiết kế điều hành tổ chức hoạt động tiết thực hành: BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH Trang 1) Thiết kế học: a/ Xác định mục tiêu trọng tâm bài: + Xây dựng chương trình có cấu trúc rẽ nhánh; + Làm quen với công cụ hiệu chỉnh chương trình Xác định kĩ năng, kiến thức đối tượng học sinh cần đạt: + Đối tượng học sinh yếu: Tạo cấu trúc rẽ nhánh đơn giản Làm quen với công cụ hiệu chỉnh chương trình; biết sử dụng câu lệnh rẽ nhánh mức độ đơn giản + Đối tượng học sinh khá-giỏi: Tạo cấu trúc rẽ nhánh; biết sử dụng câu lệnh rẽ nhánh mức độ đa dạng, phức tạp b/ Chuẩn bị phòng máy, thiết bị dạy học (máy tính, máy chiếu), chuẩn bị phần mềm Pascal, chương trình Pascal mẫu 2) Thiết kế điều hành tổ chức hoạt động học tập học sinh lớp Bài toán Bộ số Pi - ta - go Biết ba số nguyên dương a, b, c gọi số Pi - ta - go tổng bình phương hai số bình phương số lại Viết chương trình nhập từ bàn phím ba số nguyên dương a, b, c kiểm tra xem chúng có số Pi - ta - go hay không Hoạt động 1: Dẫn dắt học sinh tìm hiểu thuật tốn (xác định input, output) thuật tốn), giúp học sinh phân tích thuật tốn Cho học sinh gõ xong chương trình Mục tiêu: Học sinh xác định input, output tốn; gõ chương trình Hoạt động theo nhóm, ưu tiên đối tượng học sinh yếu Sau phân nhóm thực hành phù hợp, giáo viên tiến hành bước: Trang 10 - Nêu nội dung yêu cầu hoạt động - Hướng dẫn học sinh thảo luận theo câu hỏi: ? Bài toán cho giả thiết nào? ? Từ giả thiết tốn u cầu làm gì? - Giáo viên xác định input, output toán cho nhóm đối chiếu, so sánh, phân tích kĩ giả thiết, kết luận bài, đặc biệt ý tới đối tượng học sinh yếu - Tổ chức hướng dẫn cho nhóm thực hành: + Đối tượng học sinh yếu gõ chương trình mẫu, ý tới từ khoá, cấu trúc lệnh Cho học sinh lập bước để ghi nhớ Giáo viên quan sát, tuỳ trường hợp cụ thể để dẫn thêm + Đối tượng học sinh - giỏi: Tự phân tích thuật tốn; từ thuật tốn phân tích thể ngơn ngữ lập trình u cầu học sinh phải biết phân tích input, output tốn; sử dụng ngơn ngữ lập trình thể thuật tốn mức độ đơn giản Với đối tượng giáo viên u cầu em tự tìm thuật tốn, tự viết chương trình tránh việc hướng dẫn cụ thể cho em để em tự suy nghĩ, tư gây hứng thú khám phá, tím hiểu em - Giáo viên kiểm tra đánh giá kết thực hoạt động Chú ý điều chỉnh số lỗi học sinh sinh hay mắc phải trình thực hành Hoạt động 2: Làm mẫu thao tác máy projector (lắp đặt phòng máy): - Nhấn phím F2 để lưu chương trình với tên Pitago.pas lên đĩa - Nhấn phím F7 để theo dõi q trình thực lệnh chương trình Đến lệnh readln(a, b, c) hướng dẫn học sinh cách nhập liên tiếp ba giá trị a = 3, b = 4, c = Các giá trị cách dấu cách Trang 11 - Tiếp tục theo dõi lệnh chương trình cách nhấn phím F7 theo dõi giá trị biến cửa sổ Watches Để cửa sổ Watches, trước hết cần dung tổ hợp phím Ctrl+F7 làm xuất cửa sổ Add watch, sau nhập tên biến (ví dụ, a2 biến cần theo dõi giá trị) nhấn phím Enter có tên biến a2 giá trị thời cửa sổ Watches Có thể kết hợp sử dụng tổ hợp phím Ctrl+F5 (thay đổi kích thước cửa sổ thời chứa trỏ hình) phím F6 (chuyển cửa sổ thời) để cửa sổ lộ phần thông tin cần theo dõi (không bị cửa sổ khác che lấp) - Tiếp tục nhấn phím F7 để theo dõi q trình rẽ nhánh - Yêu cầu học sinh nhập liệu a = 700, b = 1000, c = 800 tự làm thao tác Trong thời gian giáo viên uốn nắn giải đáp cho số học sinh - Giáo viên gợi ý học sinh tìm kết luận giải thích ngun nhân làm thay đổi kết - Hướng dẫn cho nhóm học sinh khá, giỏi cải tiến chương trình cách thay đổi cách tính: a2:= sqr(a2); … thay đổi lại cách khai báo biến a, b, c để chạy với liệu lớn - Kiểm tra 1-2 học sinh: Trình bày lại thao tác hoạt động - Tổ chức cho nhóm tự nhận xét kết tích cực thành viên nhóm tạo cho em có ý thức thi đua cao học tập - Giáo viên tổng kết, bổ sung kiến thức: Khắc sâu việc tìm input, output, thuật tốn bước thực Giáo viên giao tập nhà: Bài (cuối chương) Nhận xét ngắn gọn tình hình làm việc nhóm để nhắc nhở, khuyến khích tạo khơng khí thi đua học tập nhóm Hiệu sang kiến kinh nghiệm Trang 12 Qua thời gian áp dụng phương pháp, nhận thấy thực hành thực thu hút đối tượng học sinh khơng học đối tượng học sinh giỏi Học sinh hoạt động tích cực hơn, thao tác máy thực thục Các đối tượng học sinh hỗ trợ cho để học, tiến Kết kiểm tra học kì I lớp 11 năm học 2012-2013 (phần thực hành) TT Lớp Sĩ số Giỏi SL 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 Tổng cộng 33 36 37 39 39 37 38 33 292 Kết kiểm tra Khá TB 17 16 15 16 14 12 11 104 % SL 51.5 16 44.4 18 40.5 21 41.0 22 35.9 22 32.4 20 28.9 18 9,1 12 35,6 149 % SL % 48.5 0.0 50.0 5.6 56.8 2.7 56.4 2.6 56.4 7.7 54.1 13.5 47.4 23.7 36,4 18 54,5 51,0 39 13,4 III- KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Trang 13 Yếu Kém SL % SL % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tin học môn học học sinh phổ thông Để tạo hứng thú học tập cho học sinh bước nâng cao chất lượng mơn đòi hỏi người giáo viên phải tìm tòi, đổi phương pháp dạy học phù hợp, hiệu Trong trình dạy học áp dụng việc tổ chức hoạt động nhóm phù hợp với đối tượng học sinh thực hành nhận thấy em thực kĩ máy thành thạo hơn, tích cực tự giác giời học em áp dụng nhiều kiến thức học vào sống hàng ngày Nếu áp dụng phương pháp dạy học thực hành khối lớp khác tin góp phần khơng nhỏ việc nâng cao chất lượng môn Để thực tốt tiết dạy thực hành Tin học phù hợp với đối tượng học sinh phải thực vấn đề sau: 1.1 Thiết kế dạy phù hợp với nhiều đối tượng học sinh Giáo viên phải nắm bắt đối tượng học sinh kĩ thực hành phân loại đối tượng rõ ràng, xác 1.2 Điều hành tổ chức hoạt động học sinh lớp Giáo viên cần đưa hệ thống tập thực hành, yêu cầu kĩ sát với đối tượng học sinh Điều hành hoạt động học sinh cách linh hoạt, tạo hội cho đối tượng học sinh thực hành 1.3 Đánh giá theo dõi kết học tập theo đối tượng học sinh, khen học sinh thực hành tốt, nghiêm túc, nhắc nhở học sinh thực hành chưa tốt, chưa nghiêm túc Trang 14 Những ý kiến đề xuất: Kính đề nghị Sở giáo dục đào tạo Phú Thọ quan tâm nhiều nữa, đặc biệt sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nguồn cấp điện trường đủ để đảm bảo thực hành học sinh lớp thực hành Trên số kinh nghiệm thân rút trình dạy học Rất mong nhận góp ý quý thầy cô, bạn bè đồng nghiệp để hồn chỉnh đề tài này, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Xin chân thành cảm ơn! Tân Sơn, ngày 03 tháng năm 2013 NGƯỜI VIẾT Trần Tiến Thành TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 15 Ngơ Trần Ái, Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học, Nhà xuất giáo dục, năm 2009 Ngô Trần Ái, Nghề Tin học 11, Nhà xuất giáo dục, năm 2000 Hồ Sĩ Đàm, Tin học lớp 11, Nhà xuất giáo dục, năm 2008 Hồ Sĩ Đàm, Sách giáo viên Tin học lớp 11, Nhà xuất giáo dục, năm 2008 Huỳnh Quyết Thắng, Giáo trình Turbo Pascal, Nhà xuất giáo dục, năm 2007 Trang 16 ... giảng dạy, đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục rõ: Nâng cao nhận thức vai trò công nghệ thông tin; ứng dụng phát triển công nghệ thông tin giáo dục đào tạo tạo bước chuyển trình... Tổ chức tốt việc dạy học Tin học tất cấp học, bậc học, ngành học nhằm phổ cập Tin học nhà trường, Trang Đặc trưng môn Tin học khoa học gắn liền với công nghệ, dạy học Tin học mặt trang bị cho... Trang II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng thực hành Tin học lớp 11 Công nghệ thông tin phương tiện quan trọng phát triển, làm biến đổi sâu sắc đời sống
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN nang cao chat luong gio thuc hanh tin hoc 12,

Từ khóa liên quan