0

Thuyết minh biện pháp thi công nhà học và các công trình phụ trợ

35 732 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 09:38

Thuyết minh biện pháp thi công nhà học và các công trình phụ trợ Để đáp ứng mục tiêu xây dựng và hoàn thành công trình, sớm đưa vào sử dụng cũngnhư việc giữ vững uy tín của nhà thầu trước Chủ đầu tư, trong quá trình thi công nhà thầucần đặc biệt quan tâm giải quyết các vấn đề sau: ... phục vụ thi công: Nhà thầu bố trí đào diếng khoan - HƯ thèng giao th«ng phơc vơ thi c«ng: VËt liƯu đợc vận chuyển vào cổng - Mặt thi công nhà thầu bố trí công trình tạm phục vụ thi công công trình. .. vẽ thi t kế cha rõ ràng Tránh tợng thi công sai vẽ thi t kế Ngoài hồ sơ thi t kế ban đầu, thay đổi thi t kế nh văn hớng dẫn từ phía chủ đầu t đợc chủ nhiệm công trình Công trình: Nhà học công trình. .. lập tổng mặt thi công) - Làm hàng rào lới B40 có che bạt khu vực thi công để không làm bụi , vào phòng học đảm bảo an toàn cho học sinh 1.3- Nguồn điện phục vụ thi công công trình - Nhà thầu dự
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh biện pháp thi công nhà học và các công trình phụ trợ, , - Để việc thông tin liên lạc được dễ dàng, nhanh chóng giữa công trường và kỹ sư tư vấn, chủ đầu tư cũng như trong việc chỉ đạo thi công chúng tôi bố trí tại công trường 1 máy điện thoại cố định để sẵn sàng liên lạc trong mọi tình huống. Ngoài ra, mỗi kỹ

Từ khóa liên quan