0

Thuyết minh biện pháp thi công nhà xuong

14 850 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 06:28

Thuyết minh biện pháp thi công nhà thép tiền chế Trước khi thi công công trình chính là nhà làm việc 5 tầng thì cần phá dỡ giải phóng mặt bằng một số nhà cũ nằm trong khu vực thi công. Biện pháp phá dỡ cụ thể được chúng tôi trình bày ở phần thuyết minh phá dỡ. Công trình được xây dựng nằm trong trung tâm thành phố Nam Định mặt chính tiếp giáp đường Trần Nhật Duật chiều rộng lòng đường rộng 12m chiều rộng vỉa hè 7m .Nên điều kiện hạ tầng kĩ thuật tương đối thuận lợi như : Hệ thống điện bao gồm các cột và dây cáp trên trục hè đường, tại khu vực hè có trạm biến áp rất thuận tiện cho việc cung cấp điện. Hệ thống cung cấp nước sạch thành phố dọc theo hè đường. Hệ thống tông tin liên lạc thuận lợi, các đường trục thông tin nằm trên vị trí hè đường. ... biện pháp quản lý chất lợng cho loại công tác thi công 1/ Biện pháp tổ chức thi công - Sau ký hợp đồng thi công, công ty thành lập ban huy công trờng trực thuộc công ty xí nghiệp thành viên công. .. 1/ Công tác sản xuất lắp dựng khung kèo thép Công tác gia công + Công tác sản xuất: - Dầm kèo cột thép tổ hợp đợc sản xuất gia công nhà máy vận chuyển đến công trờng - Hàn dầm kèo cột + Các thép. .. thống giàn giáo cốt pha phục vụ thi công đợc tập kếtại kho + Cột thép, dàn kèo thép đợc gia công xởng công ty 2/ Điều kiện phục vụ thi công: Điện phục vụ thi công đợc cung cấp từ nguồn điện hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh biện pháp thi công nhà xuong,