0

BÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNG

28 422 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2018, 08:32

BÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNGBÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNG MÁY KHỞI ĐỘNG Tạo mô men lớn để khởi động động -Máy xăng : 40-60 v/p -Máy dầu : 80-100 v/p Hình Máy khởi động động Loại giảm tốc -Dùng motor tốc độ cao -Tăng moment xoắn nhờ truyền giảm tốc -Piston công tắc từ đẩy trực tiếp bánh chủ động vào ăn khớp với vành Loại đồng trục -Bánh bendix đặt trục với lõi motor quay tốc độ với lõi -Cần dẫn động nối với đẩy công tắc từ đẩy bánh chủ động ăn khớp với vành Hình Máy khởi động loại đồng trục Loại bánh hành tinh -Dùng truyền hành tinh để giảm tốc độ quay lõi motor -Bánh bendix ăn khớp với vành thông qua cần dẫn động giống trường hợp máy khởi động đồng trục Hình Máy khởi động loại bánh hành tinh Hình 5.Ngun lý tạo mơ men Hình 6.Cấu tạo thực tế Các kiểu đấu dây Hình kiểu đấu dây -Loại mắc nối tiếp: Moment phát lớn bắt đầu quay, dùng chủ yếu máy khởi động -Loại mắc song song: Ít dao động tốc độ, giống loại dùng nam châm vình cửu -Loại mắc hỗn hợp: Có đặc điểm hai loại trên, thường dùng để khởi động động lớn Cấu tạo máy khởi động Hình 8.cấu tạo máy KĐ Cơng tắc từ - Cho dòng điện chạy tới motor điều khiển bánh bendix - Cuộn hút quấn dây có đường kính lớn cuộn giữ lực điện từ tạo lớn lực điện từ tạo cuộn giữ Hình 9.Cơng tắc từ Phần ứng ổ bi cầu Phần ứng tạo lực làm quay motor ổ bi cầu đỡ cho lõi (phần ứng) quay tốc độ cao Hình 10 phần ứng ổ bi Li hợp khởi động Bánh khởi động chủ động then xoắn -Bánh bendix vành truyền lực quay từ máy khởi động tới động nhờ ăn khớp an toàn chúng -Bánh bendix vát mép để ăn khớp dễ dàng Then xoắn chuyển lực quay vòng motor thành lực đẩy bánh bendix, trợ giúp cho việc ăn khớp ngắt ăn khớp bánh bendix với vành Nguyên lý hoạt động Chế độ hút Chế độ giữ Chế độ hồi Hoạt động ly hợp MKĐ Mới khởi động Hoạt động ly hợp MKĐ Sau khởi động Cơ cấu ăn khớp – nhả Ăn khớp Cơ cấu ăn khớp – nhả Nhả khớp Những thông số hệ thống cung cấp điện       Hiệu điện định mức: 14/28 V Cơng suất máy phát: 700-1500W Dòng điện cực đại: 70-140A Tốc độ cực tiểu cực đại máy phát Nhiệt độ cực đại máy phát Hiệu điện hiệu chỉnh: 13.8-14.2V Các chế độ làm việc máy phát điện    Chế độ (Không tải): Máy phát chủ yếu nạp cho accu dòng điện nạp phụ thuộc vào chênh lệch hiệu điện hiệu chỉnh máy phát sức điện động accu Chế độ (tải trung bình): máy phát cung cấp điện cho hai nơi: phần cho accu phần cho phụ tải Chế độ (quá tải): accu bắt đầu phóng điện, hỗ trợ phần điện cho máy phát Tiết chế bán dẫn loại dùng transistor PNP Tiết chế dùng transistor NPN Tiết chế dùng transistor NPN có mạch bảo vệ ... motor với tỉ số 1/3 -1/4 có li hợp khởi động bên Li hợp khởi động Bánh khởi động chủ động then xoắn -Bánh bendix vành truyền lực quay từ máy khởi động tới động nhờ ăn khớp an toàn chúng -Bánh... yếu máy khởi động -Loại mắc song song: Ít dao động tốc độ, giống loại dùng nam châm vình cửu -Loại mắc hỗn hợp: Có đặc điểm hai loại trên, thường dùng để khởi động động lớn Cấu tạo máy khởi động. .. độ quay lõi motor -Bánh bendix ăn khớp với vành thông qua cần dẫn động giống trường hợp máy khởi động đồng trục Hình Máy khởi động loại bánh hành tinh Hình 5.Nguyên lý tạo mơ men Hình 6.Cấu tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 MÁY KHỞI ĐỘNG, , Hình 5.Nguyên lý tạo mô men, Nguyên lý hoạt động