0

Giáo án âm nhạc lớp 3

33 2,231 16

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:27

Tiết 1 HỌC HÁT QUỐC CA VIỆT NAM I. Mục tiêu: HS hát đúng giai điệu và thuộc lời một bài Quốc ca Việt Nam Tập hát hoà giọng, thể hiện tính chất hùng mạnh của bài hát mang tính hành khúc Giáo dục HS lòng tự hào về truyền thống dân tộc, tình yêu đất nước . II. Chuẩn bò của GV: Nhạc cu ïđệm, gõ. Băng nhạc bài Quốc ca Chép lời một lên bảng, mỗi dòng là một câu hát III. Các hoạt động chủ yếu: 1. Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Không tiến hành vì bài đầu tiên 3. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Dạy bài hát Quốc ca Việt nam - Giới thiệu bài hát - Cho HS nghe băng - Hướng dẫn HS đọc lời ca - Giải thích từ khó: “Sa trường”: nghóa là chiến trường - Khởi động giọng - Dạy hát từng câu - Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát Hoạt động 2: Hướng dẫn HS đứng hát chào cờ GV nhắc HS hát mạnh mẽ, rõ lời, tư thế đứng trang nghiêm. GV cho lớp trưởng điều khiển các bạn chào cờ Cho từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát do tổ trưởng điều khiển Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét, dặn dò Ngồi ngay ngắn , chú ý nghe Nghe băng mẫu Tập đọc lời ca theo tiết tấu Tập hát theo hướng dẫn của GV HS hát : Đồng thanh Dãy, nhóm Cá nhân HS thực hiện theo hướng dẫn của GV HS lắng nghe , ghi nhớ. 1 Tiết 2 HỌC HÁT QUỐC CA VIỆT NAM (LỜI HAI ) I.Mục tiêu: HS trình bày thuần thục lời một và tập hát lời hai Hướng dẫn HS chỗ lấy hơi, hát mạnh mẽ, nghiêm trang II.Chuẩn bò của GV: Hát chuẩn lời hai bài hát Quốc ca Việt Nam Chép lời hai lên bảng, mỗi dòng là một câu hát . Băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1. Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ôn lời một bài hát : Quốc ca Việt Nam - Cho HS nghe băng - Hướng dẫn HS ôn lời một GV cho lớp trưởng lên điều khiển chào cờ và bắt nhòp lời một Hoạt động 2: Tập hát lời haiQuốc ca Việt Nam Hướng dẫn HS đọc lời hai Hướng dẫn hát từng câu như lời một Trong quá trình tập lời hai, GV chỉ đònh một số HS trình bày , nếu các em hát chưa đúng , GV hướng dẫn để các em hát chính xác hơn Hoạt động 3: Trình bày bài hát GV yêu cầu HS trình bày bài hát ở tư thế đứng nghiêm trang, nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời GV cho lớp trưởng điều khiển lớp chào cờ và bắt nhòp cho cả lớp hát Quốc ca Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả. GV nhận xét ,dặn dò Dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, rõ lời hơn Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe Thực hiện theo hướng dẫn của GV Tập đọc lời ca Tập hát từng câu theo Hướng dẫn của GV Hát lại nhiều lần HS đứng hát Quốc ca với tư thế nghiêm trang, hát rõ lời, Thực hiện theo yêu cầu HS ghi nhớ 2 Tiết 3 HỌC HÁT BÀI CA ĐI HỌC (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng) I.Mục tiêu: HS Hát đứng giai điệu và lời ca một bài hát hành khúc tươi vuio, nội dung nói về cảm xúc của những em bé mỗi ngày tới trường . Biết trình bày bài hát bằng cách hát hoà giọng , hát đối đáp và hát nối tiếp II.Chuẩn bò của GV Hát thuần thục bài Bài ca đi học Nhạc cu ïđệm, gõ. Băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Dạy bài hát : Bài ca đi học - Giới thiệu bài hát, nội dung bài hát - Cho HS nghe băng - Hướng dẫn HS đọc lời ca - Dạy hát từng câu(bài chia thành 4 câu để tập cho HS) - Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát - GV sửa cho HS nếu hát chưa đúng, nhận xét . Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. Hướng dẫn HS vừa đứng hát vừa nhún chân nhòp nhàng Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét ,dặn dò HS trả lời Hát theo dãy, theo nhóm , cá nhân Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Thực hiện theo hướng dẫn Cá nhân lên đánh nhòp HS gõ theo Thực hiện theo nhóm 4 em Nhận xét các nhóm HS ghi nhớ 3 Tiết 4 HỌC HÁT BÀI CA ĐI HỌC I.Mục tiêu: Hát thuộc, đúng giai điệu cả hai lời Hát đều giọng, đúng nhòp, biết kết hợp hát với vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca. HS hát thuần thục và tập trình bày các cách hát đối đáp, nối tiếp . II.Chuẩn bò của GV: Hát chuẩn bài hát Bài ca đi học Nhạc cu ïđệm, gõ. Băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Dạy bài hát bài Bài ca đi học lời hai - Cho HS nghe băng - Hướng dẫn HS đọc lời ca - Dạy hát từng câu(bài chia thành 4 câu để tập cho HS) - Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát - GV sửa cho HS nếu hát chưa đúng, nhận xét . Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. Hướng dẫn HS vừa đứng hát vừa nhún chân nhòp nhàng Hoạt động 3: Tập một vài cách hát tập thể Hướng dẫn HS hát đối đáp Chia lớp thành hai nửa, mỗi nửa hát một câu đối đáp nhau, GV nhận xét Tập hát nối tiếp Chia lớp thành 4 tổ, mỗi tổ hát một câu nối tiếp đến hết bài Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả GV nhận xét ,dặn dò Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe Tập đọc lời ca Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV Hát lại nhiều lần Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Hát theo hướng dẫn của GV Thực hiện theo hướng dẫn của GV HS ghi nhớ 4 Tiết 5 HỌC HÁT ĐẾM SAO (Nhạc và lời : Văn Chung ) I.Mục tiêu: Dạy HS thể hiện bài hát ở nhòp ¾ , có tính chất nhòp nhàng , uyển chuyển. Hát đều giọng, đúng nhòp, biết kết hợp hát với vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Trình bày bài hát bằng cách hát lónh xướng, hoà giọng, đối đáp, nối tiếp. Biết tác giả sáng tác bài hát là nhạc só Văn Chung II.Chuẩn bò của GV: Hát chuẩn bài hát Đếm sao Nhạc cu ïđệm, gõ. Băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Dạy bài hát Đếm sao - Giới thiệu bài hát, tác giả , nội dung bài hát - Cho HS nghe băng - Hd HS đọc lời ca - Dạy hát từng câu - Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca Hoạt động 3: Hướng dẫn hát tập thể + Tập hát đối đáp Chia lớp thành hai nửa, mỗi nửa hát một câu đối đáp nhau, GV nhận xét + Tập hát nối tiếp Chia lớp thành 4 nhóm mỗi nhóm hát một câu nối tiếp đến hết bài . GV nhận xét. + Tập hát lónh xướng và hoà giọng Cử một HS hát câu 1 và 3 tất cả hát hoà giọng câu 2 và Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả. GV nhận xét ,dặn dò Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe Tập đọc lời ca Tập hát từng câu theo Hướng dẫn của GV Hát lại nhiều lần Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Từng tốp đứng hát theo Hướng dẫn của GV Thực hiện theo hướng dẫn của GV HS ghi nhớ 5 Tiết 6 - ÔN BÀI HÁT ĐẾM SAO - Trò chơi âm nhạc I.Mục tiêu: Dạy HS thể hiện bài hát ở nhòp ¾ , có tính chất nhòp nhàng , uyển chuyển. Hát đều giọng, đúng nhòp, biết kết hợp hát với vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Trình bày bài hát bằng cách hát lónh xướng, hoà giọng, đối đáp, nối tiếp II.Chuẩn bò của GV Nhạc cu ïđệm, gõ. Băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ôn bài hát : Đếm sao Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức : hát theo nhóm , tổ , cá nhân, kết hợp nhạc cụ đệm theo phách, nhòp, tiết tấu lời ca Hướng dẫn một vài động tác phụ hoạ cho bài hát Cho HS biểu diễn trước lớp ( vừa hát vừa kết hợp vận động phụ hoạ ) GV nhận xét Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ GV hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ hoạ Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc + Đếm sao: Nói theo tiết tấu , đếm từ 1 đến 10 ông sao + Hát bằng nguyên âm: Dùng một nguyên âmđể hát thay cho lời ca GV chỉ đònh : Nhóm một hát bằng âm A Nhóm hai hát bằng âm U Nhóm ba hát bằng âm Ư Nhóm bốn hát bằng âm A Củng cố – dặn dò: Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét ,dặn dò HS ôn lại bài hát Đếm sao HS xem GV làm mẫu HS biểu diễn trước lớp: - từng tổ nhóm - cá nhân Nghe hướng dẫn và thực hiện theo hướng dẫn của GV Từng nhóm lên biểu diễn HS nhận xét HS tham gia HS ghi nhớ Tiết 7 6 HỌC HÁT GÀ GÁY ( Dân ca cống ) I.Mục tiêu: Dạy HS một bài hát dân ca, được xây dựng trênvgam ngũ cunggiọng Son trưởng. Hát đúng giai điệu thuộc lời ca và biết trình bày bài hát bằng các cách hát hoà giọng, hát đối đáp. Giáo dục các em lòng yêu quý các làn điệu dân ca II.Chuẩn bò của GV: Hát chuẩn bài hát Gà gáy Nhạc cu ïđệm, gõ. Băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Dạy bài hát Gà gáy - Giới thiệu bài hát - Cho HS nghe băng - Hd HS đọc lời ca - Dạy hát từng câu - Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét ,dặn dò Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe Tập đọc lời ca Tập hát từng câu theo Hd của GV Hát lại nhiều lần Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV HS ghi nhớ Tiết 8 7 Ô N TẬP BÀI HÁT GÀ GÁY I.Mục tiêu: Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu , đều giọng. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ theo nhòp II.Chuẩn bò của GV: Nhạc cu ïđệm, gõ. Băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: n tập hát Gà gáy - Hướng dẫn HS ôn tập bài hát chú ý giữ đúng nhòp và đều - GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ hoặc gõ đệm theo nhòp - GV nhận xét và sửa đổi với những em chưa vỗ, hát đúng nhòp Hoạt động 2: - Tập biểu diễn bài hát - GV chỉ đònh từng tổ nhóm đứng tại chỗ trình bày bài hát - Hướng dẫn HS vài động tác phụ hoạ. Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét ,dặn dò Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhòp Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV HS hát với tốc độ vừa phải, hát nhẹ nhàng, thể tình cảm vui tươi. HS xem và thực hiện theo . HS nghe và ghi nhớ. Tiết 9 ÔN 3 BÀI HÁT BÀI CA ĐI HỌC , ĐẾM SAO , GÀ GÁY I.Mục tiêu: 8 HS Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu 3 bài hát Hát đều giọng, đúng nhòp, biết kết hợp hát với vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca Tập trình diễn các bài hát II.Chuẩn bò của GV Nhạc cu ïđệm, gõ. Băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ:Tiến hành trong quá trình ôn tập 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ôn bài hát 3 bài hát 1. n bài hát Bài ca đi học GV đệm đàn cho HS nghe lại giai điệu sau đó hỏi tên bài hát, tên tác giả? Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức : hát theo nhóm , tổ , cá nhân, kết hợp nhạc cụ đệm theo phách, nhòp, tiết tấu lời ca Hướng dẫn một vài động tác phụ hoạ cho bài hát Cho HS biểu diễn trước lớp ( vừa hát vứa kết hợp vận động phụ hoạ ) GV nhận xét : Hoạt động 2: n bài hát Đếm sao Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức : hát theo nhóm , tổ , cá nhân, kết hợp nhạc cụ đệm theo phách, nhòp, tiết tấu lời ca Hát kết hợp vài động tác phụ hoạ Hoạt động 3: n bài hát Gà gáy Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức : hát theo nhóm , tổ , cá nhân, kết hợp nhạc cụ đệm theo phách, nhòp, tiết tấu lời ca Hát kết hợp vài động tác phụ hoạ GV nhận xét Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét ,dặn dò HS ôn lại bài hát Bài ca đi học HS xem GV làm mẫu HS biểu diễn trước lớp: - từng tổ nhóm - cá nhân . Nghe hướng dẫn và thực hiện theo hướng dẫn của GV Từng nhóm, cá nhân lên biểu diễn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ HS nhận xét HS lắng nghe và nhận biết HS tập trung, trật tự HS ghi nhớ Tiết 10 HỌC HÁT LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT (Nhạc và lời: MỘNG LÂN) I.Mục tiêu: 9 HS biết hát bài hát Lớp chúng ta đoàn kết , Đây là bài hát quen thuộc với nhiều thế hệ HS Việt Nam Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu Biết tác giả sáng tác bài hát là nhạc só Mộng Lân II.Chuẩn bò của GV: Hát chuẩn bài hát Lớp chúng ta đoàn kết Nhạc cu ïđệm, gõ. Băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Dạy bài hát Lớp chúng ta đoàn kết - Giới thiệu bài hát, tác giả , nội dung bài hát - Cho HS nghe băng - Hướng dẫn HS đọc lời ca - Dạy hát từng câu - Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát Hát kết hợp vận động phụ hoạ Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. Hoạt động 2: Hát tập thể + Tập hát lónh xướng Một HS hát từ câu1-4, cả lớp hát 4 câu tiếp theo +Tập hát nối tiếp + Tập hát đối đáp GV nhận xét Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét ,dặn dò Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe Tập đọc lời ca Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV Hát lại nhiều lần Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV HS hát theo hướng dẫn của GV HS nghe và ghi nhớ Tiết11 ÔN BÀI HÁT LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT I.Mục tiêu: 10 [...]... HS tự so sánh kết quả trong Tập bài hát Ba HS viết xong , GV nói chjo HS biết đã chép một số nốt nhạc trong bài Con chim non GV đánh giá và cho HS hát lại bài hát này Củng cố – dặn dò: 29 Tiết 30 KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC Chàng Oóc – phê và cay đàn Lia NGHE NHẠC I.Mục tiêu: Kể cho HS nghe một câu chuyện cổ về m nhạc để giáo dục về vai trò âm nhạc trong cuộc sống HS nghe một vài bài hát , bản nhạc để có... dò TIẾT 16 15 KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC CÁ HEO VỚI ÂM NHẠC GIỚI THIỆU TÊN NỐT NHẠC QUA TRÒ CHƠI I.Mục tiêu: HS biết câu chuyện Cá heo với âm nhạc Qua câu chuyện này không chỉ nói lên vai trò của âm nhạc trong cuộc sống mà còn cung cấp cho các em những hiểu biết về loài cá heo , đây là loài cá thông minh và thân thiện vớicon người HS bắt đầu làm quen với tên 7 nốt nhạc II.Chuẩn bò của Giáo viên Một vài tranh... thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi: HS ngồi ngay ngắn và lắng nghe Giới thiệu về các nốt nhạc GV viết 7 nốt nhạc lên bảng: HS trả lời câu hỏi + Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si Cho HS tập đọc kó tên 7 nốt nhạc , hướng dẫn cách phát âm chuẩn xác Yêu cuầ các em tập viết tên 7 HS lắng nghe và ghi nhớ nốt nhạc vào vở GV hướng dẫn trò chơi “Bảy anh em” và “ Khuông HS nghe hướng dẫn để tham gia tốt trò nhạc bàn tay”... HÁT LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT, CON CHIM NON, NGÀY MÙA VUI I.Mục tiêu: HS biết biểu diễn thành thạo, đẹp mắt cả 3 bài hát Trình bày bài hát kết hợp gõ đệm, vận động minh hoạ Tập biểu diễn các bài hát bằng các hình thức song ca, tốp ca II.Chuẩn bò của Giáo viên Tập bài hát lớp hai Nhạc cụ Máy nghe, băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: 3. Bài... tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách HS lắng nghe , ghi nhớ GV nhận xét ,dặn dò 25 Tiết 26 ÔN TẬP BÀI HÁT CHỊ ONG NÂU VÀ EM BÉ NGHE NHẠC I.Mục tiêu: Hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu Hát rõ lời, gọn tiếng thể hiện tính chất vui tươi trong sáng của bài hát Biết hát kết hợp với vài động tác múa đơn giản Cảm thụ âmnhạc thông qua hoạt động nghe nhạc II.Chuẩn bò của GV: Nhạc cu ïđệm,... hát đúng nhạc và lời bài dân ca Pháp Bài hát viết ở nhòp 3 có giai điệu uyển chuyển và mềm mại Tập hát và gõ đệm theo nhòp 3 Giáo dục các em tình cảm yêu quý quê hương, biết bảo vệ và chung sống hoà hợp với thiên nhiên II.Chuẩn bò của GV: Hát chuẩn bài hát Con chim non Nhạc cu ïđệm, gõ Băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới... hỏi + Chàng Oóc – phê chơi giỏi loại nhạc cụ nào? + Hãy miêu tả tiếng đàn của chàng Oóc phê? +Tiếng đàn của Oóc-phê có tác động thế nào tới Diêm Vương và lão lái đò ? GV kể chuyện lần thứ hai GV thuyết trình : Âm nhạc có nhiều tác dụng trong cuộc sống con người , chính vì vậy chúng ta HS thực hiện theo yêu cầu không thể sống bình thường nếu như thiếu âm nhạc Âm nhạc diễn tả được mọi tình cảm của con... động 3: Giới thiệu khuông nhạc vàkhoá Son +GV kẻ mẫu Khuông nhạc lên bảng , sau đó HS lắng nghe hướng dẫn HS tập kẻ khuông Tập đọc tên dòng và khe + giới thiệu về khoá Son GV viết khoá Son lên bảng và hướng dẫn HS viết khoá Son Củng cố – dặn dò: HS ghi nhớ - GV nhận xét , khen ngợi ï - Nhắc HS về ôn bài hát đã học 22 Tiết 23 GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÌNH NỐT NHẠC I.Mục tiêu: Củng cố việc nhớ tên 7 nốt nhạc. ..Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu Biết biểu diễn theo nhóm nhạc cụ đã phân công II.Chuẩn bò của GV: Nhạc cu ïđệm, gõ Băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1:n tập bài hát Lớp chúng ta đoàn Đoán tên bài hát, tên tác giả kết Lần lượt ôn bài hát theo hướng dẫn của... phát âm rõ lời và biết lấy hơi đúng chỗ Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp sử dụng nhạc cu ïgõ tấu lời ca đệm theo phách và tiết tấu lời ca Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Hướng dẫn HS vài động tác múa đơn giản HS thực hiện các động tác múa đơn giản - Mời HS lên biểu diễn trước lớp (từng theo hướng dẫn HS lên biểu diễn trước lớp nhóm hoặc cá nhân) - GV nhận xét Hoạt động 3: Tập kẻ khuông nhạc . TIẾT 16 15 KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC CÁ HEO VỚI ÂM NHẠC GIỚI THIỆU TÊN NỐT NHẠC QUA TRÒ CHƠI I.Mục tiêu: HS biết câu chuyện Cá heo với âm nhạc. Qua câu chuyện. bằng âm A Nhóm hai hát bằng âm U Nhóm ba hát bằng âm Ư Nhóm bốn hát bằng âm A Củng cố – dặn dò: Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả.cả lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 3, Giáo án âm nhạc lớp 3, , Chuẩn bò của GV: Các hoạt động chủ yếu: