0

Bài 1. Vị trí đị lý, địa hình và khoáng sản

15 3,577 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:25

Chaâu AÙ NỘI DUNG CHÍNH 1.trí đòa lý kích thước của châu lục 2.Đặc điểm đòa hình khoáng sản 3.Củng cố 1.trí đòa lý kích thước của châu lục  Dựa vào lược đồ 1.1 sgk trang 4, hãy xác đònh điểm cực Bắc Nam phần đất liền của Châu Á?  CA tiếp giáp với các Châu lục đại dương nào? A B C D 9 2 0 0 k m 8 5 0 k m a. Vò trí đòa lí:  Châu Á là một bộ phận của lục đòa Á – Âu  Tiếp giáp với Châu Phi Châu u  Giáp với BBD, D, TBD b. Kích thước: - Rộng lớn nhất thế giới. - Kéo dài từ vòng cực Bắc đến xích đạo.  1.trí đòa líù kích thước của châu lục Làm cho khí hậu có sự phân hóa đa dạng mang tính lục đòa cao 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH KHOÁNG SẢN NHÓM 1: 1. Điền tên một số dãy núi chính vào lược đồ. 2. Xác đònh các hướng núi chính. NHÓM 2: 1. Điền tên các sơn nguyên chính. 2. Núi cao nguyên tập trung chủ yếu ở khu vực nào? NHÓM 3: 1. Điền tên các đồng bằng lớn xác đònh các con sông chảy qua đồng bằng đó. D a õ y U D a õ y Ñ D a õ y H D a õ y C D a õ y C D a õ y T D a õ y A D a õ y N D U D . Đ a ï i H ư n g A n D . H D . C o ân L u a ân D . C D . T r ư ơ ø n g S ơ n D . A n - t a i D . N a m S ơ n - r a l a p c a i - m a - l a y - a Các dãy núi cao đồ sộ bậc nhất thế giới: • Hi-ma-lay-a • Dãy Cáp-ca • Dãy U-ran • Dãy Đại Hùng An • Dãy Nam Sơn • Dãy Trường Sơn Trên các núi cao có băng tuyết phủ quanh năm. [...]... 2 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH KHOÁNG SẢN a Đặc điểm đòa hình: đa dạng phức tạp - Có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên đồ sộ, đồng bằng rộng bậc nhất thế giới - Các dãy núi chạy theo 2 hướng chính T – Đ B- N - Núi sơn nguyên tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm b Khoáng sản: - Nguồn khoáng sản đa dạng phong phú: vàng, sắt, dầu mỏ, than… Câu 1 Đặc điểm nổi bật về... lồ b.Bề ngang rộng c Trải qua nhiều vó độ d.Tiếp giáp với nhiều châu lục Câu 2 Đặc điểm của đòa hình Châu Á là: a Nhiều núi b.Nhiều đồng bằng lớn c Đòa hình bò chia cắt phức tạp d.Nhiều sơn nguyên lớn Câu 3 Loại khoáng sản nào có giá trò nhất của Châu Á, chiếm số lượng nhiều nhất thế giới được gọi là vàng đen? a Sắt b.Than đá c Khí đốt d.Đồng . CHÍNH 1. Vò trí đòa lý và kích thước của châu lục 2.Đặc điểm đòa hình và khoáng sản 3.Củng cố 1. Vò trí đòa lý và kích thước của châu lục  Dựa vào lược. 1. Vò trí đòa líù và kích thước của châu lục Làm cho khí hậu có sự phân hóa đa dạng và mang tính lục đòa cao 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN NHÓM 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1. Vị trí đị lý, địa hình và khoáng sản, Bài 1. Vị trí đị lý, địa hình và khoáng sản,

Hình ảnh liên quan

2. Đặc điểm địa hình và khoáng sản - Bài 1. Vị trí đị lý, địa hình và khoáng sản

2..

Đặc điểm địa hình và khoáng sản Xem tại trang 3 của tài liệu.
2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN - Bài 1. Vị trí đị lý, địa hình và khoáng sản

2..

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN Xem tại trang 7 của tài liệu.
a. Đặc điểm địa hình: đa dạng và phức tạp - Bài 1. Vị trí đị lý, địa hình và khoáng sản

a..

Đặc điểm địa hình: đa dạng và phức tạp Xem tại trang 12 của tài liệu.
Đặc điểm của địa hình Châu Á là: a.Nhiều núi - Bài 1. Vị trí đị lý, địa hình và khoáng sản

c.

điểm của địa hình Châu Á là: a.Nhiều núi Xem tại trang 14 của tài liệu.