Bài 1 - Lớp 7 : Sống giản dị.

13 13.2K 8
Bài 1 - Lớp 7 : Sống giản dị.

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo viên thực : Phan Anh Kiệt * Tình hng : + Suy nghÜ cđa em nh thÕ nµo hai bạn sau: Gia đình An có mức sống giả, nhng An ăn mặc giản dị, chăm học chăm làm +An soỏng Giaỷn dũ, phuứ hụùp vụựi taực phong cuỷa ngửụứi hs Gia đình Nam có mức sống bình thờng Nam đua đòi ăn diện, lỉng, bá häc +Nam đua đòi, phô trương, không phù hợp Sống Giản dị đức tính quý báu người, sống Giản dị sống ? Biểu ? Chúng ta tìm hiểu học hôm I.Truyện đọc : Bác Hồ ngày Tuyên ngôn ®éc lËp” Ảnh minh họa I.Trun ®äc : “B¸c Hå ngày Tuyên ngôn độc lập II.Traỷ lụứi caõu hoỷi gụùi yự : a.Em có nhận xét cách ăn mặc thái độ , tác phong, lời nói Bác? - Bác ăn mặc đơn sơ - Thái độ chân thành cởi mở, không hình thức lễ nghi - Lời nói dễ hiểu, gần gũi thân thơng b.Tìm chi tiết thể cách ăn mặc thái độ, tác phong, lêi nãi cđa B¸c Hå? -Ăn mặc, tác phong, lời nói: + Mặc đồ Kaki, mũ vải, dép cao su + Cười đôn hậu, vẫy tay … + Thân mật … I.Trun ®äc : II.Trả lời câu hỏi gợi ý : III.Nội dung học: *Thế a Sốnnà g Giả o lànsốdịnglàGiả sốngdịphù ? hợp với điều kiện, hoàn cảnh thân, gia đình xã hội - Nghóa không xa hoa, lãng phí không cầu kì, kiểu cách, không hình thức *Th¶o ln nhãm: - Thời gian: phóti gian: * C©u hái: - BiĨu lối sống giản dị ? - Không xa hoa lÃng phí - Không cầu kì kiểu cách - Không chạy theo nhu cầu vật chất hình thức bên I.Truyện đọc : II.Traỷ lụứi caõu hoỷi gợi ý : III.Nội dung học: a Sống Giản dị sống phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thân, gia đình xã hội - Nghóa không xa hoa, lãng phí không cầu kì, kiểu cách, không hình thức *Em b.Đâhã y ylàcho phẩbiế m tchấ ý nghóa t đạo củ đứac số cầnng có Giảởnmỗ dị i ngườcuộ i, số c nsốgngiả g ?n dị người yêu mến, cảm thông giúp đở IV Bài tập : BT1: Bøc tranh thể tính giản dị học sinh ®Õn tr êng + Bøc tranh + V×: phï hợp, tác phong nhanh nhẹn, thân mật -BT 2: Biểu thể tính giản dị : 1.Diễn đạt dài dòng, dùng nhiều từ cầu kỳ, bóng bẩy; 2.Lời nói ngắn gọn, dể hiểu; 3.Nói cộc lốc, trống không; 4.Làm việc sơ sài, cẩu thả; 5.Đối xử với ngời chân thành, cởi mở; 6.Thái ®é kh¸ch s¸o, kiĨu c¸ch; Tỉ chøc sinh nhËt linh đình IV Baứi taọp : BT3 Học sinh cần làm để rèn luyện tính giản dị? + Ăn mặc, tác phong phù hợp lứa tuổi học sinh, với điều kiện, hoàn cảnh gia đình + Không đua đòi, không chạy theo nhu cầu vật chất, hình thức bề + Lời nói ngắn gọn, dễ hiểu + Đối xử với ngời chân thành cởi mở Daởn dò: -Về nhà làm tập d, e (sgk trang 6) -Học thuộc - đọc – 2: Trung thực ... sống giản dị ? - Không xa hoa lÃng phí - Không cầu kì kiểu cách - Không chạy theo nhu cầu vật chất hình thức bên I.Truyện đọc : II.Traỷ lụứi câu hỏi gợi ý : III.Nội dung học: a Sống Giản dị sống. .. cảm thông giúp đở IV Bài tập : BT 1: Bức tranh thể tính giản dị học sinh ®Õn tr êng + Bøc tranh + V? ?: phù hợp, tác phong nhanh nhẹn, thân mật -BT 2: Biểu thể tính giản dị : 1. Diễn đạt dài dòng,... lànsốdịnglàGiả sốngdịphù ? hợp với điều kiện, hoàn cảnh thân, gia đình xã hội - Nghóa không xa hoa, lãng phí không cầu kì, kiểu cách, không hình thức *Th¶o ln nhãm: - Thời gian: phóti gian: * C©u hái: -

Ngày đăng: 14/09/2013, 01:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan