Tuần 16 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

35 1.7K 31
Tuần 16 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Tuần 16 Thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2017 Tiếng Việt TIẾT 1, : VẦN CÓ ĐỦ ÂM ĐỆM, ÂM CHÍNH, ÂM CUỐI MẪU : OAN – VẦN/ OAN/, /OAT/ ( Thiết kế trang 110, 111, 112, 113, 114) -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Bài: 16 ÔN TẬP THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN I/ MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Biết cách thực phối hợp tư đứng đứng đưa hai tay trước, đứng đưa hai tay dang ngang đưa lên cao chếch chữ V - Thực đứng kiểng gót, hai tay chống hông, đứng đưa chân sau sang ngang, hai tay chống hông - Thực đứng đưa chân sau, hai tay giơ cao thẳng hướng 2.Kĩ năng: Rèn HS kĩ tập động tác đứng tư đứng đứng đưa hai tay trước, đứng đưa hai tay dang ngang đưa lên cao chếch chữ V Thái độ: Giáo dục HS lòng u thích say mê u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: còi, 02 bóng, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVÐ I/ Phần khởi động: GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh Phổ biến nội dung yêu cầu học Tên giáo viên 6– 8’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Lớp trưởng tập trung lớp – hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm + Khởi động:  Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……  Chạy nhẹ nhàng trước (2 x m) Năm học 2017 - 2018 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Từ đội hình HS di chuyển sole khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV II/ Hoạt động hình thành kiến thức thực hành: a Ôn phối hợp: 22 – 24’ Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * Mỗi động tác thực x nhịp * * * * * * * * * * * * * GV GV hướng dẫn hs ôn luyện, wan sát sửa sai hs Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * b Ôn phối hợp:  Nhận xét Mỗi động tác thực x nhịp  Nhận xét Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 GV GV quan sát hs, sửa sai III/ Hoạt động tiếp nối: – Thả lỏng: HS thường theo nhịp hát – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, chuẩn bị tiết học sau – Xuống lớp 6– 8’ Lớp tập trung -4 hàng ngang, thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đạo đức: TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC ( TIẾT 1) I MỤC TIÊU : Kiến thức: Nêu biểu giữ trật tự nghe giảng, vào lớp Nêu lợi ích việc giữ trật tự nghe giảng, vào lớp - Giữ trật tự học vào lớp để thực tốt quyền học tập, quyền bảo đảm an toàn trẻ em Kĩ năng: Rèn kĩ cho HS cần phải giữ trật tự học vào lớp 3.Thái độ: Học sinh có ý thức giữ trật tự vào lớp nghe giảng Biết nhắc nhở bạn bè thực * GDKNS: Học sinh thực giữ trật tự vào lớp nghe giảng Biết nhắc nhở bạn bè thực II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - GV: Vở BTĐĐ1, tranh BT 3,4 phóng to, số phần thưởng cho thi xếp hàng vào lớp Điều 28 CƯ Quốc tế Quyền trẻ em - HS: Bài hát “ Tới lớp , tới trường ” , BTĐĐ1 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: Hoạt động khởi động: ( 3’) - HS hát hát “ Tới lớp , tới trường” ( Hoàng Vân ) - GV giới thiệu, ghi đầu lên bảng 2.Hoạt động thành kiến thức mới: ( 30’) * Mục tiêu: - Học sinh Nêu biểu giữ trật tự nghe giảng, vào lớp Nêu lợi ích việc giữ trật tự nghe giảng, vào lớp - Giữ trật tự học vào lớp để thực tốt quyền học tập, quyền bảo đảm an toàn trẻ em * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp : Cho HS làm tập 1: Cho Học sinh quan sát tranh BT1, cho HS thảo luận thảo luận nhóm theo câu hỏi : + Em nhận thấy bạn xếp hàng vào lớp tranh ? + Em có suy nghĩ việc làm bạn tranh ? + Nếu em có mặt em làm ? * Liên hệ: GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận cặp đơi: -Để giữ trật tự, em có biết nhà trường, cô giáo quy đònh điều gì? -Để tránh trật tự, em không làm học, vào lớp, chơi? -Việc giữ trật tự lớp, trường có lợi cho việc học tập rèn luyện em? Tên giáo viên - Học sinh thảo luận nhóm 4, chia sẻ trước lớp - Đại diện nhóm lên trình bày trước lớp Cả lớp góp ý bổ sung - Các bạn xếp hàng trật tự vào lớp.Bạn sau gạt chân , xô bạn trước ngã , chưa tốt - Em nâng bạn dậy , phủi quần áo cho bạn hỏi bạn có bị đau chỗ nhẹ nhàng khuyên bạn sau khơng nên có thái độ khơng , khơng tốt bạn Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 * Kết luận : Chen lấn , xô đẩy - Các tổ sân xếp hàng , BGK nhận vào lớp làm ồn trật tự gây xét vấp ngã 2/ Cho HS thi xếp hàng vào lớp theo tổ: - Thành lập ban giám khảo - Nêu yêu cầu thi ( theo giáo viên) + Tổ trưởng biết điều khiển + Ra vào lớp không chen lấn xô đẩy + Đi cách , cầm đeo cặp sách gọn gàng +Không kéo lê giày dép gây bụi , gây ồn + Sau chấm, giáo viên tổng hợp công bố kết - Tổ chức phát thưởng cho tổ tốt , nhắc nhở Học sinh lộn xộn , chưa nghiêm túc xếp hàng 3.Hoạt động tiếp nối: ( 2') - Hôm em học ? Dặn Học sinh thực điều học - Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh tích cực hoạt động - Chuẩn bị tiết học sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU : Kiên thức: Thực phép trừ phạm vi 10 - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ Kĩ năng: Rèn kĩ thực tốt phép cộng phép trừ phạm vi 10 Viết phép tính thích hợp với hình vẽ Thái độ: Giáo dục HS lòng u thích, say mê học mơnTốn - Làm tập1, (cột 1, 2), II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơiphương pháp thực hành luyện tập Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: bảng phụ - Học sinh: Vở Toán, sách giáo khoa III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (5 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: bạn lên điều khiển trò chơi làm trọng tài Bạn đưa số câu hỏi để bạn tìm nhanh kết phép tính cộng, trừ phạm vi số mà em học HS em trọng tài gọi có nhiệm vụ trả lời phép tính bạn điều khiển Nếu bạn trả lời sai câu hỏi bạn bạn phải hát tặng lớp - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - GV: Vừa qua trò chơi cô thấy em thuộc bảng cộng trừ - HS học tốt! Cô khen! chơi Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: HS biết làm tính trừ phạm vi 10; biết viết phép tính thích hợp với tình hình vẽ * Cách tiến hành: Giao nhiệm vụ HS làm tập1, (cột 1, 2), HS thực cá nhân vở, chia sẻ trước lớp Bạn làm xong tập số giơ tay cô - HS làm tập cá nhân, chia sẻ xem? – Rất giỏi! Các em làm tiếp trước lớp tập lại ( GV xuống HS M1 hướng dẫn em làm ) Bạn làm xong hết tập giơ tay làm lệnh cho cô xem! (GV gọi số HS làm nhanh kiểm tra nhanh bạn tổ mình) - Qua quan sát thấy em hồn thành xong phần tập Các em đổi cho soát lại bạn Bây ơn lại tập làm - Cơ mời bạn lớp trưởng lên chia sẻ tập Bài 1- HS nêu u cầu - Tính a/ Trò chơi “Truyền điện” - HS chơi trò chơi Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A - GV HS nhận xét , chữa - Nhận xét: 10 -10 = Năm học 2017 - 2018 10 -2 = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – 10 = - Kết luận: Bất kì số trừ - Bất kì số trừ đều - Đặt số thẳng cột * Lưu ý: HS M1, M2 không thuộc bảng trừ lấy que tính để tính kết HS M 3, M4 dựa vào bảng trừ 10 để tính 10 10 10 10 10 10 b/ Khi làm phép tính cột dọc cần lưu ý - điều gì? * Lưu ý: HS M1 cách đặt số thật thẳng cột HS M3, M4 nêu bước đặt tính tính * Bài 2: - Số: - GV cho HS nhận xét : 10 + = 10 + = 10 8–2=6 - Chốt: Bất kì số cộng – = 10 + = 10 số * Bài 3: Viết phép tính thích hợp - Để viết phép tính thích hợp cần phải - HS nêu yêu cầu làm gì? a Quan sát tranh, đặt đề tốn viết phép tính : Có vÞt, chạy đến thêm vÞt Hỏi có tất 10 vÞt - HS nêu cách nêu toán khác - Thực phép cộng: + = 10 phép tính khác 10 – = b 10 – = Bài 1: Số ? Bài tập phát triển lực: ( Dành cho + = 10 10 - = + 7= 10 HS M3, M4) + = 10 - = + = - Cho HS làm vở, HS báo cáo kết làm với GV Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - HS nhận xét - Cho HS chơi : “Đúng sai” - GV nêu cách chơi, luật chơi - GV nhận xét, phân thắng thua - Gọi HS đọc lại bảng trừ 10 - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại người thân học thuộc bảng trừ 10 Xem trước bài: Bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 -7 Trường Tiểu học Tên giáo viên Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2017 Tự nhiên - Xã hội HOẠT ĐỘNG Ở LỚP (T34) I MỤC TIÊU Kiến thức: Kể số hoạt động học tập lớp - Nêu hoạt động học tập khác ngồi hình vẽ SGK như; học vi tính, học đàn Kĩ năng: Rèn thói quen giữ gìn vệ sinh lớp học sẽ, tích cực tham gia hoạt động lớp 3.Thái độ: Yêu thích tham gia hoạt động lớp, biết giúp đỡ bạn học yếu, bạn gặp khó khăn II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học cá nhân, lớp, theo nhóm Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh hoạ SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC - HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát hát: Lớp - GV giới thiệu ghi tên bài, HS nhắc lại đề Hoạt động hình thành kiến thức (15 phút): * Mục tiêu: Giúp học sinh biết: Kể số hoạt động học tập lớp - Nêu hoạt động học tập khác ngồi hình vẽ SGK như: học vi tính, học đàn * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm chia sẻ trước lớp a Làm việc với SGK - GV cho HS quan sát tranh vẽ trả lời câu hỏi - Quan sát tranh, thảo luận nhóm theo nhóm thời gian phút chia - Hướng dẫn học sinh quan sát sẻ trước lớp: tranh nói với bạn họat động hình vẽ - Thảo luận đại diện nhóm Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 phát biểu, nhóm khác bổ sung - Gọi số học sinh trình bày - Trong họat động vừa nêu họat động tổ chức lớp? Hoạt động tổ chức sân? - Trong họat động giáo viên làm gì? Học sinh làm gì? b Kết luận: Ở lớp học có nhiều họat động học tập khác Trong có họat động tổ chức lớp học có họat động tổ chức sân trường HĐ thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: - Nêu hoạt động học tập khác ngồi hình vẽ SGK như; học vi tính, học đàn * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân, chia sẻ nhóm chia sẻ trước lớp a Thảo luận theo cặp: - Giới thiệu hoạt động lớp - Thảo luận cặp đơi học Học sinh nói với - Đại diện nhóm lên chia sẻ trước lớp bạn về: - Các nhóm khác nhận xét, bổ - Các hoạt động lớp - Những họat động có sung hình mà lớp - Nhiều học sinh trả lời học - Hoạt động thích - Mình làm để giúp bạn lớp học tốt? - Gọi học sinh lên trình bày b Kết luận: em phải biết hợp tác, giúp đỡ chia xẻ với bạn hoạt động học tập ôû lôùp Hoạt động tiếp nối ( 3’) - Lớp học có hoạt động gì, học sinh tham gia hoạt động lớp cần có thái độ ? - Nhận xét học - Về nhà học lại bài, xem trước bài: Giữ gìn lớp đẹp ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Toán BẢNG CỘNG VÀ TRỪ TRONG PHẠM VI 10 I MỤC TIÊU : Kiến thức: Thuộc bảng cộng, trừ; biết làm tính cộng, trừ phạm vi 10 - Làm quen với tóm tắt viết phép tính thích hợp với hình vẽ Kĩ năng: Rèn kĩ tính thành thạo bảng cộng, trừ10 Thái độ: Giáo dục HS lòng u thích mơn học - Làm tập 1, II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ chép tập - Học sinh: 10 que tính, 10 hình vng,10 hình tròn,vở ghi Tốn III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: bạn lên điều khiển trò chơi làm trọng tài Bạn đưa số câu hỏi để bạn tìm nhanh kết phép tính cộng, trừ phạm vi số mà em học HS em trọng tài gọi có nhiệm vụ trả lời phép tính bạn điều khiển Nếu bạn trả lời sai câu hỏi bạn bạn phải hát tặng lớp - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - GV: Vừa qua trò chơi thấy em thuộc bảng - HS chơi cộng trừ học tốt! Cô khen! Hoạt động hình thành kiến thức : (15 phút) * Mục tiêu: Thuộc bảng cộng, trừ; biết làm tính cộng, trừ phạm vi 10 *Cách tiến hành: HS làm việc cá nhân, nhóm đơi chia sẻ trước lớp + Hướng dẫn hs thành lập công thức: Tên giáo viên 10 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A * Vần im: - Nhận diện vần - So sánh im với vần em - Ghép vần - Tạo tiếng: chim - GV gắn tranh minh hoạ từ khoá - Giới thiệu từ: chim câu b/ Vần um: (tương tự vần im) c/ Từ ngữ ứng dụng: - Giới thiệu từ: nhím, tủm tỉm, trốn tìm, mũm mĩm - GV đọc mẫu - Giải nghĩa từ - GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt d/ Viết - Hướng dẫn viết bảng : im, um, chim câu, trùm khăn - GV gắn chữ mẫu lên bảng - GV viết mẫu lên bảng Nêu quy trình - GV theo dõi , nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) Năm học 2017 - 2018 - Đọc vần (cá nhân, đồng thanh) -HS ph©n tÝch vÇn - HS so sánh giống khác - Ghộp im,đánh vần, đọc trơn cá nhân, đồng - Ghép tiếng : chim - HS ph©n tÝch, đánh vần , đọc trơn - HS quan sát tranh vµ nhËn xÐt - Đọc từ (cá nhân, đồng thanh) - HS đọc : im, chim, chim câu - c li ton bng - HS đọc thầm, tìm tiếng chứa vần - HS đọc trơn, kết hợp phân tích sè tiÕng - Quan sát, lắng nghe - HS viÕt theo tëng tỵng - HS viết bảng - HS nhËn xÐt * Mục tiêu: Đọc được: im, um, chim câu, trùm khăn; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: im, um, chim câu, trùm khăn - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Xanh, đỏ, tím, vàng * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp c- Luyện tập : * Luyện đọc : + Đọc bảng lớp -GV theo dõi, nhận xét Tên giáo viên - HS đọc : im - chim - chim câu um - trùm - trùm khăn - HS đọc từ ngữ ứng dụng 21 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A + Đọc ứng dụng: - Tranh vẽ gì? - Giới thiệu ứng dụng - Hướng dẫn HS đọc - Đọc mẫu - GV nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ , câu ứng dụng tốt * Luyện viết - Giới thiệu tập viết - Hướng dẫn cách viết - Chấm, chữa số * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại * Luyện nói - Bức tranh vẽ gì? - Em biết vật màu đỏ? Vật có màu xanh,màu vàng,màu tím? - Tất màu gọi gì? - GV tuyên dương em chăm luyện nói Củng cố - Dặn dò - Đọc SGK - Hướng dẫn tìm tiếng - Dặn dò học lại học vµ chuẩn bị sau Nm hc 2017 - 2018 - Bé chào mẹ - HS tìm tiếng chứa vần - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) - HS viết vào tập viết: im, um, chim câu, trùm khăn - Đọc chủ đề: xanh, đỏ, tím, vàng - Lá - Trả lời - Màu sắc - HS đọc SGK - HS tìm tiếng - Nghe dặn dò ………………………………………………………………………………………… ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2017 Tiếng Việt BÀI 65 : IÊM - YÊM I/ MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc được: iêm, yêm, dừa xiêm, yếm; từ câu ứng dụng Tên giáo viên 22 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Viết được: iêm, yêm, dừa xiêm, yếm - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Điểm mười Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có vần iêm, yêm 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khố, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: nhím, tủm tỉm, trốn tìm, mũm mĩm * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: iêm, yêm, dừa xiêm, yếm; từ câu ứng dụng - Viết được: iêm, yêm, dừa xiêm, yếm *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp a.- Dạy vần: * Vần iêm: - Nhận diện vần - HS đọc lại theo giáo viên - So sánh iêm với vần êm - Vần iêm tạo từ iê + m - Đánh vần: i - ê - mờ - iêm - Giống chữ m, khác chữ iê - Chỉnh phát âm cho HS ê - Ghép vần - HS ghÐp bảng cài : iêm - To ting: xiờm i - ê - mờ - iêm (cá nhân, lớp) - Giới thiệu từ: dừa xiêm - Cài vần iêm b/ Vần yêm: - Chữ x trước, iêm đứng sau (tương tự vần iêm) - HS ghÐp tiÕng : xiªm c/ Từ ngữ ứng dụng: - Đọc vần đọc trơn từ khóa - Giới thiệu từ: kiếm, quý hiếm, âu yếm, yếm dãi - Hướng dẫn đọc từ - Giải nghĩa từ: quý hiếm, yếm dãi - HS đọc thầm * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, - HS đọc từ (cá nhân, nhóm, lớp) 23 Trường Tiểu học Tên giáo viên Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ , ứng dụng tốt d/ Viết - Hướng dẫn viết bảng : iªm, yªm, dõa - HS viết bảng con: iêm, yêm ,dừa xiờm, xiêm, yếm - GV viết mẫu lên bảng Nêu quy cỏi ym trình * Lu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: iêm, yêm, dừa xiêm, yếm; từ câu ứng dụng - Viết được: iêm, yêm, dừa xiêm, yếm - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Điểm mười * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp a Luyện đọc + Đọc bảng - HS đọc : iêm - xiêm - dừa xiêm GV nhận xét yêm - yếm - yếm - Đọc câu ứng dụng: - HS đọc từ ngữ ứng dụng - Tranh vẽ gì? - Giới thiệu câu ứng dụng - Xem tranh nhận xét - Hướng dẫn HS đọc - Đọc ( em) - Chỉnh sai cho HS - Lần lượt đọc lại câu ứng dụng ( em) - Đọc mẫu câu ứng dụng b- Luyện viết - HS giở tập viết + Giới thiệu tập viết - Lắng nghe, quan sát chữ viết giáo + Hướng dẫn tập viết: vần iêm có độ cao chữ viên i - ê - m ô li yêm ( chữ y dài ô li) Khoảng cách từ ô, tiếng 1/2 ô + Chấm, chữa số * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o - Đọc chủ đề: Điểm mười HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại - Trong lớp bạn trai điểm mười c- Luyện nói - Chủ đề gì? - Trả lời - Tranh vẽ gì? - Bạn trai tranh điểm mười, bạn - Trả lời có vui khơng? - Khi có đỉểm mười em muốn khoe với đầu - Trả lời 24 Trường Tiểu học Tên giáo viên Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 tiên? - Muốn có điểm mười em phải học tập nào? - Lớp em bạn hay điểm mười? Em - Cả lớp đọc SGK điểm mười? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Đọc SGK - Hướng dẫn tìm tiếng - Dặn dò học bi nh chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017 Tiếng Việt BÀI 66 : UÔM – ƯƠM I MỤC TIÊU Kiến thức: Đọc : uôm , ươm, cánh buồm ,đàn bướm ; từ câu ứng dụng - Viết : uôm , ươm, cánh buồm , đàn bướm - Luyện nói từ – câu theo chủ đề : ong , bướm , chim , cá cảnh Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có vần m , ươm 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: Tên giáo viên HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 25 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: kiếm, quý hiếm, âu yếm, yếm dãi * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: : Đọc : uôm , ươm, cánh buồm ,đàn bướm ; từ câu ứng dụng - Viết : uôm , ươm, cánh buồm , đàn bướm *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - Dạy vần: Uôm: * Nhận biết vần: - Ghi bảng vần uôm hỏi: - Vần uôm âm tạo nên âm - Vần uôm âm tạo nên âm uô nào? m - Hãy so sánh vần uôm với ươm? - Giống: Đều kết thúc m Khác: âm bắt đầu - Hãy phân tích vần m ? - Vần m có âm đứng trước, âm m đứng sau * Đánh vần: (+) Vần: Vần uôm đánh vần ? - uô - mờ uôm - GV theo dõi, chỉnh sửa - HS đánh vần CN, nhóm , lớp (+) Tiếng khoá: - Yêu cầu học sinh tìm gài vần m ? - Tìm thêm chữ ghi âm b dấu huyền gài - HS sử dụng đồ dùng học tập để gài với vần uôm ? uôm, buồm - Hãy đọc tiếng vừa gài ? - em đọc: Buồm - GV ghi bảng: Buồm - Hãy phân tích tiếng Buồm ? - Tiếng Buồm có âm b đứng trước, vần m đứng sau, dấu huyền ô - Hãy đánh vần tiếng Buồm ? - Bờ - uô - mờ uôm - huyền - buồm - GV theo dõi, chỉnh sửa - HS đánh vần, đọc (CN, nhóm , lớp) (+) Từ khố: - Treo tranh cho học sinh quan sát hỏi - Tranh vẽ ? - Tranh vẽ cánh buồm - Ghi bảng: tiếng buồm (gt) - GV vần, tiếng, từ không theo thứ tự - HS đọc trơn: CN, nhóm, lớp cho học sinh đọc ươm: (quy trình tương tự) + Chú ý: - Cấu tạo: Vần ươm tạo nên ươ & m - So sánh vần uôm ươm: Tên giáo viên 26 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A giống: kết thúc = m Khác: Vần uôm bắt đầu = u, vần ươm bắt đầu - Đánh vần: ươ - mờ ươm; bờ - ươ - mờ ươm - sắc - bướm; đàn bướm * Đọc từ ứng dụng: - Hãy đọc cho từ ứng dụng có - GV ghi bảng - Cho HS phân tích tiếng có vần đọc + GV đọc mẫu giải nghĩa từ: ao chm, ao nói chung - Nhuộm vải: Làm cho vải có màu khác - Vườn ươm: Là vườn chuyên dùng để ươm giống - Cháy đượm: Cháy to sau cháy hết để lại than hồng - GV theo dõi chỉnh sửa - Cho HS đọc lại * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ , câu ứng dụng tốt *Hướng dẫn học sinh viết - GV viết mẫu: uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm - GV treo chữ mẫu, cho Hs nhận xét, GV viết mẫu + hướng dẫn quy trình viết iếng buồm lên bảng nêu quy trình viết Tên giáo viên 27 Năm học 2017 - 2018 - vài em đọc - HS lên tìm tiếng có vần gạch chân - vài em - HS nghe sau luyện đọc CN, nhóm, lớp - HS đọc ĐT Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A - GV theo dõi, nhận xét chỉnh sửa Năm học 2017 - 2018 - HS tơ chữ khơng sau viết bảng - GV nhận xét sửa sai cho học sinh * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc : uôm , ươm, cánh buồm ,đàn bướm ; từ câu ứng dụng - Viết : uôm , ươm, cánh buồm , đàn bướm - Luyện nói từ – câu theo chủ đề : ong , bướm , chim , cá cảnh * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp c- Luyện tập: * Luyện đọc: + Đọc lại tiết - GV không theo TT cho HS đọc - GV theo dõi, chỉnh sửa + Đọc đoạn thơ ứng dụng: - Treo tranh cho HS quán sát hỏi - Tranh vẽ ? - GV ghi bảng câu ứng dụng - GV đọc mẫu giao việc - GV theo dõi chỉnh sửa *- Luyện viết: - HD HS viết uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm vào tập viết - GV viết mẫu, nêu quy trình viết, lưu ý viết nối chữ - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu - NX viết HS * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Tên giáo viên 28 - HS đọc CN, nhóm, lớp - HS quan sát tranh - Tranh vẽ đàn bướm vườn hoa cải - vài em đọc - HS đọc CN, nhóm, lớp - HS tập viết theo HD vào tập viết Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A * Luyện nói: - Hãy đọc cho tên luyện nói Năm học 2017 - 2018 - HS đọc: ong, bướm, chim, cá cảnh - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm nói cho nghe chủ đề luyện nói hôm - GV hướng dẫn giao việc - Tranh vẽ ? - Con chim sâu có lợi ích gì? - Con bướm thích gì? - Con ong thích gì? - Con cá cảnh để làm gì? - Ong chim có lợi ích cho nhà nơng? - Em biết lồi chim gì? - Bướm thường có màu - Trong vật em thích vật gì? - Nhà em có vật gì? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt 4/ Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - HS đọc SGK - HS: vần m, ươm - Chơi trò chơi tìm tiếng - vài em đọc SGK -Học chuẩn bị sau - HS nghe ghi nhớ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2017 Tiếng Việt BÀI 67 : ÔN TẬP I/ MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc vần có kết thúc m; từ ngữ, câu ứng dụng từ 60 đến 67 - Viết vần, từ ngữ ứng dụng từ 61 đến 67 - Nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kẻ: Đi tìm bạn - HS M1, M2 nghe hiểu kể đoạn theo tranh truyện kể: Đi tìm bạn HS M3, M4 kể 2, đoạn truyện Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết vần có kết thúc âm kể đoạn theo tranh truyện kể: Chia phần 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: Tên giáo viên 29 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng ôn Tranh minh hoạ minh họacâu ứng dụng phần kể chuyện Chữ mẫu - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc om, ôm, ơm, am, iêm, chim câu, trùm câu * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút) * Mục tiêu : Đọc vần có kết thúc m; từ ngữ, câu ứng dụng từ 60 đến 67 - Viết vần, từ ngữ ứng dụng từ 61 đến 67 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Tiết 1: - Nêu vần học tuần? Giáo viên viết lên góc bảng -Học sinh nêu vần học - Tranh vẽ chùm gì? - Chùm cam - Tiếng cam có vần gì? - Vần am - Nêu cấu tạo vần am? - Bắt đầu chữ a, kết thúc - Ngoài vần om, am học vần chữ m kết thúc chữ m nữa? - Phát biểu: ăm, â, om, ôm, em - Ghi vần HS vừa nêu? - Trình bày bảng ơn -Gắn bảng ơn - Hãy so sánh bổ sung vần o m a m om am - HS chữ: a - m - am * Ôn tập - HS lên bảng đọc âm -Hướng dẫn học sinh đọc âm hàng ngang cột dọc - Đọc vần ghép chữ cột dọc -Ghép âm cột dọc âm hàng ngang ngang: * Từ ngữ ứng dụng a - mờ - a - mờ - am - Giới thiệu từ: lưỡi liềm, xâu kim, nhóm lửa ă - mờ - ă - mờ - ăm - Hướng dẫn đọc giải nghĩa từ â - mờ - â - mờ - âm *Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt - HS đọc (nhóm, cá nhân, lớp) Tên giáo viên 30 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A * Tập viết vào bảng - Viết mẫu: xâu kim, lưỡi liềm * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Năm học 2017 - 2018 Học sinh viết vào bảng TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc vần có kết thúc m; từ ngữ, câu ứng dụng từ 60 đến 67 - Viết vần, từ ngữ ứng dụng từ 61 đến 67 - Nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kẻ: Đi tìm bạn * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp c- Luyện tËp : - HS đọc (cá nhân, tổ)các vần * Lun ®äc : bảng ơn, từ ứng dụng + Nhắc lại ôn tiết - Chỉnh sai cho HS + Đọc ứng dụng - Nhận xét tranh vẽ - Giới thiệu tranh - HS đọc ứng dụng - Giới thiệu ứng dụng gọi HS đọc lại - Chỉnh sai cho HS khuyến khích HS đọc (cá nhân, nhóm, lớp) - Lần lượt em đọc lại ứng dụng trơn - Đọc mẫu gọi em đọc lại *Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs - HS viết vào Tập Viết M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt - HS đọc tên truyện: Đi tìm bạn * Luyện viết : - Giới thiệu viết 67 : x©u kim, lìi liỊm - Lắng nghe - Nhận xét, chấm chữa * Kể chuyện - Lắng nghe quan sát tranh - Kể chuyện kèm tranh + Tranh 1: Sóc Nhím đôi bạn thân vui đùa với + Tranh 2: Một ngày gió lạnh ùa về, Nhím - Các nhóm thi đua kể chuyện biệt tăm, Sóc buồn + Tranh 3: Mùa xuân đến Nhím lại xuất Đơi bạn vui mừng gặp - HS ®äc SGK - Hướng dẫn thi tài kể chuyện - HS tự tìm tiếng có vần - Nhận xét, đánh giá - Nghe dặn dò * Lưu ý: - HS M1, M2 nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kể: Quạ Công - HS M3, M4 kể – đoạn truyện theo tranh * Học sinh đọc SGK 4/ Hoạt động tiếp nối: 2’ 31 Trường Tiểu học Tên giáo viên Giáo án tổng hợp lớp 1A - Nhận xét tiết học - Đọc chuẩn bị sau - HS đc li - Tỡm mi - Dn dũ: Xem bi nh chuẩn bị sau Năm học 2017 - 2018 ……………………………………………………………………………………… ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017 Tiếng Việt BÀI 68 : OT - AT I/ MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc được: ot, at, tiếng hót, ca hát; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ot, at, tiếng hót, ca hát - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Gà gáy, chim hót, chúng em ca hát Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có vần ot, at 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt việc trồng thật vui có ích,từ muốn tham gia vào việc trồng bảo vệ xanh để giữ gìn mơi trường Xanh - Sạch - Đẹp II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: chó đốm đống rơm Chôm chôm tôm hùm * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Tên giáo viên 32 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) Năm học 2017 - 2018 * Mục tiêu: : Đọc được: ot, at, tiếng hót, ca hát; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ot, at, tiếng hót, ca hát *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Dạy ot: - Nhận diện vần - HS đọc lại theo giáo viên ( lần) - Đánh vần - Chữ o đứng trước, chữ t đứng sau - Ghép vần - o - tờ - ot Có vần ot muốn có tiếng hót phải làm gì? - HS ghép vần ot - Thêm chữ h trước vần dấu sắc vần - Con có tiếng hót? - HS ghép tiếng :hót * Dạy vần at - Đọc trơn từ: tiếng hót - So sánh vần at vần ot - Đọc vần - Khác nhau: o at - Đánh vần ghép vần - Giống nhau: chữ t cuối vần - a - tờ - at - Muốn có tiếng hát phải làm gì? - Ghép vần at - Thêm chữ h trước vần dấu sắc vần - Đọc trơn từ: ca hát * Từ ngữ ứng dụng: - Giới thiệu từ : bánh , trái nhót, bãi cát , chẻ lạt - GV đọc mẫu Giải nghĩa từ - Hs t×m tiÕng chøa vÇn míi - Gv nhận xét , chỉnh sửa phát âm - HS đọc từ: (cá nhân, lớp) *Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, - HS nhËn xÐt Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt * Viết bảng : ot, at, tiếng hót, ca hát - Gv gắn chữ mẫu lên bảng - HS viÕt theo tëng tỵng - Gv viết mẫu lên bảng Nêu quy trình - HS viết bảng con: at, ot, tiếng hót, ca hát * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS thi ñua tìm HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: ot, at, tiếng hót, ca hát; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ot, at, tiếng hót, ca hát - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Gà gáy, chim hót, chúng em ca hát * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Tên giáo viên 33 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A c- Luyện tập : * Luyện đọc + Đọc vần tiết Năm học 2017 - 2018 Gv nhận xét , chỉnh sửa phát âm + Đọc câu ứng dụng: - Cho xem tranh - Giới thiệu câu ứng dụng, GV cho HS thấy việc trồng thật vui có ích,từ muốn tham gia vào việc trồng bảo vệ xanh để giữ gìn mơi trường Xanh - Sạch Đẹp - Chỉnh phát âm sai cho HS - Đọc mẫu câu ứng dụng *Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ, câu ứng dụng tốt - Gv nhận xét * Luyện viết - Hướng dẫn HS viết vào tập viết : ot, at, tiếng hót, ca hát - Gv theo dõi , uốn nắn - Gv thu số chấm , nhận xét chung * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại * Luyện nói - Chủ đề gì? - Nêu câu hỏi: + Chim hót nào? + Tiếng gà gáy nào? + Chúng em thường ca hát vào lúc nào? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Trò chơi: đọc nhanh từ - Yêu cầu: Nhóm đọc nhanh, từ bảng bìa nhóm thắng - Nhận xét tiết học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau - HS đọc (cá nhân, tổ, lớp) ot - hót - tiếng hót at - hát - ca hát - HS đọc từ ngữ ứng dụng (cá nhân, tổ, nhóm) - HS xem tranh - Đọc đọc lại câu ứng dụng (cá nhân, tổ, lớp) - Đọc đọc lại câu ứng dụng - HS viết vào tập viết: ot, at, tiếng hót, ca hát - HS nêu chủ đề: Gà gáy, chim hót, chúng em ca hát - Chim hót líu lo - Đóng vai gà cất tiếng gáy - Từng nhóm em tham gia trũ chi - Hs đọc SGK -Tên giáo viên 34 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: - Tên giáo viên 35 Trường Tiểu học ... Nhận xét: 10 -10 = Năm học 2 017 - 2 018 10 -2 = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – 10 = - Kết luận: Bất kì số trừ - Bất kì số trừ đều - Đặt số thẳng cột * Lưu ý: HS M1, M2 khơng... bảng cộng, tr 10 Thái độ: Giáo dục HS lòng u thích mơn học - Làm tập (cột 1, 2, 3), (dòng 1) , (dòng 1) , Tên giáo viên 17 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 017 - 2 018 II- CHUẨN... chia - Hướng dẫn học sinh quan sát sẻ trước lớp: tranh nói với bạn họat động hình vẽ - Thảo luận đại diện nhóm Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 017 - 2 018 phát biểu,

Ngày đăng: 26/11/2017, 08:35

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • -----------------------------------------------------------------------

 • -----------------------------------------------------------------------

 • -----------------------------------------------------------------------

 • Toán

 • LUYỆN TẬP

 • Tự­ nhiên - Xã hội

  • I. MỤC TIÊU

  • -----------------------------------------------------------------

   • * Củng cố bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10, về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

   • -----------------------------------------------------------------------

   • -----------------------------------------------------------------------

   • -----------------------------------------------------------------------

   • -----------------------------------------------------------------------

   • -------------------------------------------------------------------------------------------------

   • -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan