0

Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi tại trại Nguyễn Hồng Phong, xã Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.

53 322 0
  • Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi tại trại Nguyễn Hồng Phong, xã Cổ Lũng  huyện Phú Lương  tỉnh Thái Nguyên.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2017, 15:28

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LY A CHÂU Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM SĨC, NI DƢỠNG PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NUÔI TẠI TRẠI NGUYỄN HỒNG PHONG, CỔ LŨNG, HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Thái Nguyên - năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LY A CHÂU Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM SĨC, NI DƢỠNG PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NUÔI TẠI TRẠI NGUYỄN HỒNG PHONG, CỔ LŨNG, HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Lớp: Khoa: Khóa học: Giảng viên hƣớng dẫn: Chính quy Chăn nuôi Thú y K45 - CNTY - N01 Chăn nuôi Thú y 2013 - 2017 ThS Phạm Thị Trang Thái Nguyên - năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn tới tồn thể thầy giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên truyền đạt cho em kiến thức quý báu bổ ích suốt năm học vừa qua Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ThS Phạm Thị Trang tận tình giúp đỡ hướng dẫn em suốt q trình thực tập để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy, giáo khoa Chăn nuôi Thú y giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Hồng Phong - chủ trang trại, tồn thể cơ, chú, anh kỹ sư, công nhân trang trại tạo điều kiện giúp đỡ cho em suốt trình thực tập Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tồn thể gia đình, bạn bè giúp đỡ động viên em suốt trình học tập thời gian thực tập tốt nghiệp Trong q trình thực tập, chưa nhiều kinh nghiệm thực tế, dựa vào kiến thức học với thời gian hạn hẹp nên khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Kính mong nhận góp ý nhận xét thầy để giúp cho kiến thức em ngày hồn thiện nhiều kinh nghiệm bổ ích cho cơng việc sau Em xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Ly A Châu ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Kết thực công tác vệ sinh sát trùng 28 Bảng 4.2 Lịch tiêm phòng vắ c xin áp dụng cho lợn thịt trại 29 Bảng 4.3 Kế t quả tiêm phòng vắ c xin cho đàn lợn trại 30 Bảng 4.4 Kết thực cơng tác chăm sóc, ni dưỡng quản lý đàn lợn 33 Bảng 4.5 Kết điều trị bệnh đường hô hấp cho đàn lợn thịt nuôi trại 34 Bảng 4.6 Kết điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt nuôi trại 35 Bảng 4.7 Kết thực xuất lợn trại 36 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT cs : Cộng Nxb : Nhà xuất MH : Mycoplasma hyopneumoniae Vsv : Vi sinh vật iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Ví trí địa lí 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3 cấu tổ chức trại 2.1.4 sở vật chất trại 2.1.5 Thuận lợi khó khăn 2.2 Tổng quan nghiên cứu nước 2.2.1 Đặc điểm sinh trưởng khả sản xuất phẩm chất thịt lợn 2.2.2 Mô ̣t số bê ̣nh thường gă ̣p ở lơ ̣n thiṭ 12 2.2.3 Tình hình nghiên cứu nước 21 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 26 3.1 Đối tượng 26 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 26 3.3 Nội dung thực 26 3.4 Các tiêu phương pháp thực 26 v 3.4.1 Các tiêu theo dõi 26 3.4.2 Phương pháp theo dõi và thu thâ ̣p thông tin 27 3.4.3 Phương pháp xử lý số liê ̣u 27 Phần 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 28 4.1 Kết cơng tác vệ sinh phòng bệnh 28 4.1.1 Kết thực công tác vệ sinh sát trùng 28 4.1.2 Kết thực công tác tiêm phòng 29 4.2 Kết thực cơng tác chăm sóc, ni dưỡng quản lý đàn lợn 30 4.3 Kết chẩn đoán điều trị số bệnh lợn thịt trại 33 4.3.1 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đường hô hấp cho đàn lợn thịt nuôi trại 34 4.3.2 Kết chẩn đoán điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt nuôi trại 35 4.4 Xuất lợn vệ sinh chuồng trại sau xuất 36 4.4.1 Xuất lợn 36 4.4.2 Vệ sinh chuồng trại sau xuất lợn 37 Phần 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Kiến nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Cùng với phát triển kinh tế hội hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, ngành chăn nuôi nói chung ngành chăn ni lợn nói riêng đứng trước áp lực, thách thức khó khăn chất lượng sản phẩm thịt lợn khả cạnh tranh thị trường Hiện nay, ngành chăn nuôi lợn trọng đầu tư phát triển nhu cầu sử dụng sản phẩm thịt lợn ngày cao đem lại lợi nhuận lớn cho nhà chăn nuôi Tuy nhiên, phương thức nuôi chủ yếu gia công truyền thống Thức ăn chủ yếu sử dụng loại thức ăn sẵn tự nhiên Do vậy, chất lượng sản phẩm thấp, chưa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng khơng khả cạnh tranh thị trường Phát triển chăn ni lợn thúc đẩy q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nâng cao nguồn thu nhập cho hộ chăn nuôi Hiện nay, chăn nuôi lợn theo hướng cơng nghiệp hóa bước nâng cao chất lượng số lượng sản phẩm thịt tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp để chế biến thức ăn cho lợn Để nâng cao chất lượng số lượng sản phẩm thịt lợn đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, khả cạnh tranh thị trường quốc tế, việc áp dụng quy trình kỹ thuật chăn ni theo hướng an toàn sinh học cần thiết Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, em tiến hành đề tài: “Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt ni trại Nguyễn Hồng Phong, Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” 1.2 Mục đích u cầu 1.2.1 Mục đích - Đánh giá tình hình chăn nuôi trại Nguyễn Hồng Phong, Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt ni trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt ni trại 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình chăn nuôi trại Nguyễn Hồng Phong, Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt nuôi trại đạt hiệu cao - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi trại Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Ví trí địa lí Trại lợn Nguyễn Hồng Phong xây dựng năm 2013, trại gia công Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam với quy mô 1.500 lợn thịt ông Nguyễn Hồng Phong làm chủ trại Trang trại xây dựng địa bàn Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên với diện tích 8.000 m2 Cổ Lũng thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Đây phía nam đơng huyện Trung tâm Cổ Lũng cách thành phố Thái Nguyên khoảng 17 km Theo niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên, Cổ Lũng diện tích 16,5 km², dân số đạt 8.745 người, mật độ 530 người/km² Cổ Lũng quốc lộ quốc lộ 37 tuyến đường sắt Quán Triều Núi Hồng chạy qua địa bàn Cổ Lũng giáp với Sơn Cẩm phía đơng đông nam, với hai Cù Vân An Khánh thuộc huyện Đại Từ phía nam tây, phía bắc giáp với thị trấn Giang Tiên Vô Tranh Cổ Lũng giáp với sơng Đu phía bắc đông, sông ranh giới tự nhiên Cổ Lũng với Giang Tiên, Vơ Tranh phần phía bắc Sơn Cẩm Ngoài ra, Cổ Lũng giáp với nhánh suối Phượng Hồng, tạo thành ranh giới tự nhiên với An Khánh phần Cù Vân Cổ Lũng 18 xóm: Bãi Nha, Cây Lán, Cổng Đồn, Bá Sơn, Đồng Sang, Dọc Cọ, xóm 9, Làng Ngói, Bờ Đậu, Tân Long, Làng Đông, Cây Cài, Làng Phan, Đồi Chè, Cổ Lũng, Đường Goòng, Nam Sơn Cây Thị 2.1.2 Điều kiện khí hậu Khí hậu huyện Phú Lương mang tính chất nhiệt đới gió mùa với hai mùa nóng, lạnh rõ rệt Mùa lạnh (từ tháng 11 đến tháng năm sau) nhiệt độ xuống 32 Biện pháp khắc phục thời tiết mùa đông trại treo hệ thống đèn điện bóng tròn đầu giàn mát để làm nóng khơng khí hút vào chuồng Vào hôn nhiệt độ hạ thấp, tiến hành che giàn mát lại để hạn chế khơng khí lạnh vào chuồng giảm bớt quạt khơng để tích khí chuồng gây viêm phổi Cơng việc hàng ngày tiến hành làm chuồng lợn thịt: kiểm tra nguồn nước, trại dùng vòi nước uống tự động, nên cần kiểm tra nước chảy mạnh hay yếu hay khơng nước Phải kiểm tra hàng ngày tránh bị kẹt bị rò rỉ làm ướt chuồng Hàng ngày, làm vệ sinh chuồng, máng ăn, thay nước máng tắm, đồng thời quan sát biểu đàn lợn * Cơng tác theo dõi chăm sóc phát hiện lợn ốm Trong chăn nuôi lợn yếu tố kỹ thuật, giống, thức ăn, chuồng trại, thú y, công tác quản lý định đến suất chất lượng, giá thành lợi nhuận Với yêu cầu vậy, trang trại tiến hành phân loại lợn (tách lợn ốm ô riêng để cuối chuồng) để kế hoạch phương pháp chăm sóc cho nhằm đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho phát triển đàn lợn Sáng sớm, chúng tơi tiến hành kiểm tra tình hình bệnh tật đàn lợn, sau đó, cho lợn ăn, vệ sinh chuồng trại điều trị bệnh cho đàn lợn phát lợn bị bệnh Điều chỉnh nhiệt độ chuồng cho phù hợp với điều kiện thời tiết để đảm bảo lợn sinh trưởng phát triển điều kiện sống thuận lợi Bằng biện pháp quan sát thơng thường, ta đánh giá tình trạng sức khỏe đàn lợn nhận biết lợn khỏe, lợn yếu, lợn bệnh để tiến hành điều trị 33 Kết thực cơng tác chăm sóc, ni dưỡng quản lý đàn lợn tháng thực tập tốt nghiệp trại trình bày bảng 4.4 Bảng 4.4 Kết thực cơng tác chăm sóc, ni dƣỡng quản lý đàn lợn TT Công việc Số lƣợng cần thực (số lần) Khối lƣợng công việc thực đƣợc (số lần) Tỷ lệ hoàn thành so với nhiệm vụ đƣợc giao (%) Vệ sinh máng ăn 360 360 100 Kiểm tra vòi nước uống 360 360 100 Cho lợn ăn hàng ngày 360 360 100 Tách lợn ốm để cách ly 10 10 100 Qua bảng cho thấy, kỹtrại hướng dẫn thực nghiêm túc công tác chăm sóc, ni dưỡng quản lý đàn lợn theo quy trình Tơi trực tiếp tham gia vệ sinh máng ăn, kiểm tra vòi nước uống, cho lợn ăn, kiểm tra cách ly lợn ốm đạt 100% khối lượng công việc giao 4.3 Kết chẩn đoán điều trị số bệnh lợn thịt trại Trong thời gian thực tập tốt nghiệp trại, tham gia vào công tác chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn với kỹtrại Qua đó, giúp trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh cho lợn thịt Làm tốt cơng tác chẩn đốn giúp phát nhanh xác, từ phác đồ điều trị phù hợp, hiệu cao, tỷ lệ lợn khỏi bê ̣nh cao, giảm tỷ lệ chết, giảm thời gian dùng thuốc giảm thiệt hại 34 kinh tế Vì vậy, hàng ngày, tơi cán kỹ thuật tiến hành theo dõi lợn ô chuồng phát lơ ̣n có biể u hiê ̣n khác thường 4.3.1 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đƣờng hô hấp cho đàn lợn thịt ni trại Kết q trình chẩn đốn điều trị bệnh đường hơ hấp cho đàn lợn nuôi trại theo dõi, ghi chép thể bảng 4.5 Bảng 4.5 Kết điều trị bệnh đƣờng hô hấp cho đàn lợn thịt nuôi trại Tháng theo dõi Số mắc bệnh (con) Phác đồ áp dụng Số Số Tỷ lệ khỏi điều trị khỏi bệnh bệnh (con) (con) (%) 41 39 95,12 34 31 91,18 24 20 83,33 52 47 90,38 151 137 90,73 MD 41 Tylogenta, 1ml/10kg 34 TT/ngày, tiêm bắp 24 Tyonaolin, 1ml/10kg 10 52 TT/ngày, tiêm bắp Tổng số 151 Kết bảng 4.5 cho thấy, tháng thực tập tốt nghiệp, tham gia trực tiếp vào công tác điều trị bệnh cho đàn lợn thịt tháng Nhờ hướng dẫn tận tình kỹ sư công nhân trại, phát 151 lợn biểu bệnh đường hơ hấp áp dụng phác đồ điều trị Do trang trại sau tháng sử dụng thuốc MD Tylogenta, 1ml/10kg 35 TT/ngày, tiêm bắp, kỹ sư lại thay đổi sang sử dụng thuốc Tyonaolin nên bảng kết sử dụng phác đồ Qua bảng cho thấy, tỷ lệ lợn khỏi bệnh tương đối cao với hiệu lực từ 83,33 - 95,12%, trung bình đạt 90,73% 4.3.2 Kết chẩn đoán điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt nuôi trại Kết trình điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn nuôi trại theo dõi, ghi chép thể bảng 4.6 Bảng 4.6 Kết điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt nuôi trại Tháng theo dõi Số mắc bệnh (con) 78 91 63 10 71 Tổng số 303 Phác đồ áp dụng Nova Amcoli, 1ml/10kg TT/ngày, tiêm bắp Nova Nor100, 1ml/10kg TT/ngày, tiêm bắp Số điều trị (con) Số khỏi bệnh (con) Tỷ lệ khỏi bệnh (%) 78 76 97,44 91 88 96,70 63 61 96,83 71 69 97,18 303 294 97,03 Qua bảng 4.6 cho thấy, tham gia trực tiếp vào công tác điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt tháng 7, 8, 10 Dưới hướng dẫn kỹ sư trại, phát 303 lợn biểu tiêu chảy sử dụng phác đồ điều trị Qua bảng cho thấy, tỷ lệ lợn khỏi bệnh tương đối cao với hiệu lực điều trị từ 96,70 - 97,44%, trung bình đạt 97,03% 36 4.4 Xuất lợn vệ sinh chuồng trại sau xuất Khi đến thời gian xuất lợn, cơng ty CP kế hoạch xuất bán lợn thông báo chủ trang trại để chuẩn bị người đuổi bắt lợn Khi xe vào trại phải sát trùng cổng theo quy định vào khu vực xuất lợn 4.4.1 Xuất lợn Trong thời gian thực tập, tham gia trực tiếp vào lần xuất lợn Quá trình xuất lợn thực gồm bước sau: - Bắt lợn lên xe - Khi bắt phải đuổi từ - 10 lượt theo khối lượng khách yêu cầu - Cân con, ghi số liệu vào phiếu cân - Sau khi, xuất xong phải quét rọn sẽ, quét vôi cầu cân khu vực xuất lợn, đường đuổi lợn Kết thực cơng việc xuất lợn trình bày bảng 4.7 Bảng 4.7 Kết thực xuất lợn trại Đợt xuất Số lợn xuất (con) Khối lƣợng trung bình/con lợn đƣợc xuất (kg) 635 120 487 110 185 90 127 80 Tổng 1.434 100 Bảng 4.7 cho thấy, trực tiếp tham gia lần xuất lợn với tổng số 1.434 con, khối lượng trung bình lợn xuất 100 kg/con 37 4.4.2 Vệ sinh chuồng trại sau xuất lợn Sau xuất lợn, trại thường xuyên thực vệ sinh chuồng trại để đảm bảo an tồn dịch bệnh Tơi tham gia trình vệ sinh tiến hành theo bước sau: - Vệ sinh bên chuồng nuôi: + Vệ sinh đường đuổi lợn + Vệ sinh cầu cân + Vệ sinh khu vực xe đến đỗ trại - Vệ sinh chuồng nuôi: + Hót phân chuồng + Cọ rửa sẽ: bạt trần, giàn mát, quạt (che chắn túi nilon), máng ăn, thành chuồng, chuồng + Ngâm xút + Quét vôi tường, thành chuồng, chuồng + Phun sát trùng + Kiểm tra lại toàn hệ thống điện, quạt, máy bơm hoạt động tốt khơng + Kiểm tra giàn mát, song sắt, mắng ăn, núm uống, bạt, trần + Nếu hỏng sửa chữa hoạc thay + Lắp quây úm chờ lứa 38 Phần KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập trại, học hỏi dạy nhiều điều kiến thức thao tác kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn thịt Những công việc em học thực sau: - Được tham gia tiêm phòng 1.500 lợn ni trại Sau sử dụng vắc xin, 100% số lợn khơng biểu bất thường hay phản ứng thuốc - Đã trực tiếp tham gia vệ sinh máng ăn, kiểm tra vòi nước uống, cho lợn ăn, kiểm tra cách ly lợn ốm đạt 100% khối lượng công việc giao - Đã chẩn đoán, phát 151 lợn biểu bệnh đường hơ hấp áp dụng phác đồ điều trị Tỷ lệ lợn khỏi bệnh tương đối cao với hiệu lực từ 83,33 - 95,12%, trung bình đạt 90,73% - Đã chẩn đốn, phát 303 lợn biểu tiêu chảy sử dụng phác đồ điều trị Tỷ lệ lợn khỏi bệnh tương đối cao với hiệu lực điều trị từ 96,70 - 97,44%, trung bình đạt 97,03% - Đã trực tiếp tham gia lần xuất lợn với tổng số 1.434 con, khối lượng trung bình lợn xuất 100 kg/con 5.2 Kiến nghị - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn để giảm tỷ lệ lợn mắc bệnh hội chứng tiêu chảy, viêm phổi, viêm khớp, viêm da - Thực tốt công tác vệ sinh, sát trùng chuồng xung quanh chuồng, vệ sinh chuồng trại để tránh lây lan mầm bệnh - Nhà trường ban chủ nhiệm khoa tiếp tục cho sinh viên khóa sau trại thực tập tốt để nhiều kiến thức thực tế nâng cao tay nghề 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Đặng Xuân Bình, Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng Phúc (2007), “Vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae bệnh viêm màng phổi lợn”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật, tập XVI số 2, Hội thú y Việt Nam Đoàn Thị Kim Dung (2004), Sự biế n động một số vi khuẩn hiế u khí đường ruột, vai trò củ a E coli hội chứng tiêu chảy của lợn , các phác đồ điề u tri,̣ Luâ ̣n án tiế n sỹ nông nghiê ̣p, Hà Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi Vĩnh Phúc và biện pháp phòng trị, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Nghiêm Thị Anh Đào (2008), Xác định vai trò vi khuẩn E coli gây hội chứng tiêu chảy lợn địa bàn ngoại thành Hà Nội, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Đào Tro ̣ng Đa ̣t , Phan Thanh Phươ ̣ng , Lê Ngo ̣c Mỹ , Huỳnh Văn Kháng (1996), Bê ̣nh lợn nái và lợn con, Nxb Nông nghiê ̣p, Hà Nội Trương Quang Hải, Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Quang Tuyên, Cù Hữu Phú, Lê Văn Dương (2012), “Kết phân lập xác định số đặc tính sinh học chủng Streptococcus suis Pasteurella multocida lợn mắc viêm phổi tỉnh Bắc Giang”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, 19(7), tr.71 - 76 Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringers gây tiêu chảy lợn tỉnh phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án tiến sĩ Nơng nghiệp Trần Thị Hạnh, Đặng Xn Bình, Lưu Quỳng Hương (2004), Xác định vai trò vi khuẩn E coli Cl perfringens bệnh tiêu chảy lợn giai đoạn theo mẹ, chế tạo sinh phẩm phòng bệnh, Viện Thú Y 35 năm xây dựng phát triển (1969 - 2004), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 393 - 405 40 Herenda D., Chambers P G., Ettriqui, Soneviratna, Daislva I J P., (1994), “Bệnh viêm phổi”, Cẩm nang kiểm tra thịt lò mổ dùng cho nước phát triển, tr 175 - 177 10 Nguyễn Bá Hiên (2001), Một số vi khuẩn đường ruột thường gặp biến động chúng gia súc khoẻ mạnh bị tiêu chảy nuôi vùng ngoại thành Hà Nội, Luận án tiến sỹ nông nghiệp 11 Johansson L (1972), Phan Cự Nhân , Trầ n Đình Miên , Tạ Toàn , Trầ n Đin ̣ sở di truyề n của suấ t và chọn giố ng động vật ̀ h Tro ̣ng dich, I, II, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật 12 Phạm Sỹ Lăng , Phan Đich ̣ Nhân , Trương Văn Dung (1997), Bê ̣nh Phổ biế n ở lợn và biê ̣n pháp phòng trị,Nxb Nông nghiê ̣p, Hà Nội 13 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Văn Quang, Bạch Quốc Thắng (2006), 17 bệnh lợn, Nxb Lao Động - Hội, tr - 64 14 Phan Lục, Phạm Văn Khuê (1996), Giáo trình ký sinh trùng thú y , Nxb Nông nghiê ̣p, Hà Nội 15 Trầ n Đin ̀ h Miên, Nguyễn Hải Qn, Vũ Kính Trực (1975), Chọn giớng và nhân giớ ng gia súc , Giáo trình giảng dạy trường Đại học Nông nghiê ̣p, Nxb Nông nghiê ̣p, tr 48 - 127 16 Hồ Văn Nam, Nguyễn Thi ̣Đào Ngu yên, Phạm Ngọc Thạch (1997), Giáo trình bệnh nội khoa gia súc, Nxb Nông nghiê ̣p, Hà Nội 17 Hồ Văn Nam , Nguyễn Thi ̣Đào Nguyên , Trương Quang, Phùng Quốc Chướng, Chu Đức Thắ n g, Phạm Ngọc Thạch (1997), “Hê ̣ vi khuẩ n gây bê ̣nh viêm ruô ̣t ỉa chảy ở lơ ̣n ”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, Tâ ̣p IV (số 1), tr.15 - 22 18 Nguyễn Thi ̣Ngữ (2005), Nghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy ở lợn huyện Chương Mỹ - Hà Tây, xác định số yếu tố gây bệnh vi khuẩn E.coli và samonella, biê ̣n pháp phòng tri ̣, Luận văn Tha ̣c sỹ Nông nghiê ̣p, Hà Nội 41 19 Sử An Ninh , Dương Quang Hưng, Nguyễn Đức Tâm (1981), “Tìm hiểu hơ ̣i chứng stress bê ̣nh phân trắ ng lơ ̣n con”, Tạp chí nông nghiệp và công nghiê ̣p thực phẩm 20 Sử An Ninh (1993), Kế t quả bước đầ u tìm hiểu nhiê ̣t độ , độ ẩm thích hợp phòng bệnh lợn phân trắng , Kế t quả nghiên cứu khoa ho ̣c , Khoa chăn nuôi thú y , Đa ̣i ho ̣c Nông Nghiê ̣p I (1991 - 1993), NXB Nông nghiê ̣p, Hà Nội, tr.48 21 Trầ n Văn Phùng , Từ Quang Hiể n , Trầ n Thanh Vân , Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiê ̣p, tr.11 - 58 22 Nguyễn Văn Tâm, Cù Hữu Phú (2006), “Phân lập vi khuẩn Salmonella gây hội chứng tiêu chảy cho lợn tiêu chảy lợn nuôi Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú Y, tập XIV, (số 2/2006) 23 Bạch Quốc Thắng (2011), Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn nhóm Lactobacillus phòng trị bệnh tiêu chảy lợn theo mẹ, Luận án tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp, Viên Thú Y Quốc Gia, Hà Nội 24 Nguyễn Thiê ̣n , Trầ n Đin ̀ h Miên , Võ Trọng Hốt (2005), Con lợn ở Viê ̣t Nam, Nxb Nông nghiê ̣p 25 Nguyễn Văn Thiện (2008), Thống kê sinh vật học ứng dụng chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 26 Vũ Đình Tơn , Trầ n Thi ̣ Thuâ ̣n (2005), Giáo trình chăn nuôi lợn Giáo trình dùng các trường THCN , , Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội, tr.18 - 154 27 Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tiếp (2013), “Vai trò Escherichia coli Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn trước sau cai sữa nghiên cứu mơ hình trại ni cơng nghiệp”, Tạp chí khoa học phát triển, tập 11, số 3, tr 318 - 327 42 28 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn (2010), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn Clostridium perfringers hội chứng tiêu chảy lợn Phú Thọ biện pháp phòng trị, Luận án thạc sĩ khoa học Nông nghiệp 29 Giang Hồ ng Tuyế n (2009), Nghiên cứu chọn lọc tính trạng số sơ sinh số ng/ổ đới với nhón lợn Móng Cái MC 3000, khả tăng khối lượng và tỷ lệ nạc đối với nhóm lợn MC 15, Luâ ̣n án tiế n sỹ nông nghiê ̣p II Tài liệu tiếng Anh 30 Akita E M., Nakai S., (1993), “Comparison of four purification methols for the production of immunoglobulins from eggs laid by hens immunological methols”, Vet 160(1993), p 207 - 214 31 Bergenland H U., Fairbrother J N., Nielsen N O., Pohlenz J F (1992), Escherichia coli infection Diseases of Swine, Iowa stale University press/ AMES, IOWA U.S.A 7th Edition, pp 487 - 488 32 Clifton Hadley F A.; Alexanderand Enright M R., (1986), “A Diaglosis of Streptococcus suis infection”, Inproc Am Assoc swine Pract., p 473 491 33 Glawisschning E., Bacher H., (1992), The Efficacy of Costat on E coli infected weaning pigs, 12th IPVS congress, August 17 - 22, p 182 34 Katri Levonen (2000), The detection of respiratory diseseases in swine herds by means by means of antibody assay on colotrum from sow, Department of Food and Environment Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki 35 Kielstein P (1966), “On the occurrencer of toxi producing Pasteurella multocida strains atrophic rhinitis and in pneumoniae of swine and cattle”, Vet Med., p 418 - 424 43 36 Parvi K M., Apte V H (1976), “Isolation of Pasteurella mutocida from a fatal disease and donkeys in Idian”, Verterinary record 37 Radostits O.M., Blood D., Cand Gay C., (1994), Veterinary medicine, the textbook of the cattle, sheep, pig, goats and horses, Diseases caused by Escherichia coli, London, Philadenphia, Sydney, Tokyo, Toronto, pp 703 - 730 38 Smith H W., Halls S (1967), “Observations by the ligated segment andoral inoculation methods on Escherichia coli infections in pigs, calves, lambs and rabbits”, Journal of Pathology and Bacteriology , 93, p 499 - 529 39 Sokol A., Mikula I., Sova C (1981), “Neonatal coli - infecie laboratoriana diagnostina a prevencia UOLV”, Kosice 40 Tajima M., Yagihashi T (1982), “Interaction of Mycoplasma hyopneumoniae with the porcine respiratory epithelium as observed by electron microscopy”, Infect Immun., 37: p 1162 - 1169 PHỤ LỤC: MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN CHO ĐỀ TÀI Ảnh Bệnh tích tiêu chảy vi khuẩn E.coli Ảnh Dồn lợn để tiêm vắc xin Ảnh Ô chuồng lợn bị tiêu chảy đƣợc điều trị Ảnh Quây úm sƣởi ấm cho lợn Ảnh Lợn bị tiêu chảy Ảnh Các loại thuốc dùng trại Ảnh Các loại vắc xin dùng trại ... hình chăn nuôi trại Nguyễn Hồng Phong, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt ni trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh... hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi trại 1.2.2 u cầu - Đánh giá tình hình chăn ni trại Nguyễn Hồng Phong, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Áp dụng quy trình kỹ thuật. .. đó, em tiến hành đề tài: Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt ni trại Nguyễn Hồng Phong, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” 2 1.2 Mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi tại trại Nguyễn Hồng Phong, xã Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên., Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi tại trại Nguyễn Hồng Phong, xã Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.

Từ khóa liên quan