Tuần 15 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

36 2.4K 29

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2017, 20:28

Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Tuần 15 Thứ hai ngày tháng 12 năm 2017 Tiếng việt: TIẾT 1, 2: VẦN /AI/ ( Thiết kế trang 96) -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thể dục BÀI 15: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh Kiến thức: Biết cách thực phối hợp tư đứng đưa chân phía sau, hai tay giơ cao thẳng hướng chếch chữ V Kĩ năng: Thực đứng đưa chân sang ngang, hai tay chống hông - Biết cách chơi chơi theo luật trò chơi (có thể chậm) Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê, u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: còi, 02 bóng, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVÐ 1/ Hoạt động khởi động: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức 8’ khỏe học sinh - Phổ biến nội dung yêu cầu học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm + Khởi động:  Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……  Chạy nhẹ nhàng trước (2 x m) Tên GV PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Lớp trưởng tập trung lớp – hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Từ đội hình HS di chuyển sole khởi động Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Hoạt động thực hành: * Mục tiêu: Biết cách thực phối hợp tư đứng đưa chân phía sau, hai tay giơ cao thẳng hướng chếch chữ V -Thực đứng đưa chân sang ngang, hai tay chống hông -Biết cách chơi chơi theo luật trò chơi (có thể chậm) * Cách tiến hành: Cho HS tập cá nhân nhóm, chia sẻ trước lớp a.Ôn phối hợp: - Cho HS tự ôn cá nhân, ôn theo nhóm, lớp 22 - Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV hướng dẫn hs ôn luyện, quan sát sửa sai hs Mỗi động tác thực 2x8 nhịp  Nhận xét b.Ơn phối hợp: - Đội hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Mỗi động tác thực 2x8 nhịp Nhận xét c.Trò chơi:Chạy tiếp sức GV - GV nêu tên trò chơi, luật chơi thị phạm mẫu cho hs nắm Sau cho HS chơi thức có phân thắng thua - GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn Hướng dẫn tổ chức HS chơi Nhận xét Hoạt động tiếp nối: Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 – Thả lỏng: HS thường theo nhịp hát – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học - Về nhà tập giậm chân theo nhịp, chuẩn bị tiết học sau – - Lớp tập trung - hàng ngang, thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đạo đức: ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ ( TIẾT 2) I MỤC TIÊU : Kiến thức: Đi học quyền lợi bổn phận em để thực tốt quyền học tập Kĩ năng: Học sinh biết ích lợi việc học giúp cho em thực tốt quyền học tập Thái độ: Học sinh tự giác thực ham thích việc học chăm thường xuyên * GDKNS: Học sinh thực việc học Có kĩ biết nhắc nhở bạn bè học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Vở BTĐĐ1, tranh tập 4,5 / 24, 25 - HS: Bài hát “ Tới lớp , tới trường ” ( Hoàng Vân ), BTĐĐ1 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: Hoạt động khởi động: ( 5’) - HS hát hát “ Tới lớp , tới trường” ( Hoàng Vân ) Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - GV giới thiệu, ghi đầu lên bảng 2.Hoạt động thực hành: ( 30’) * Mục tiêu: - Học sinh biết ích lợi việc học giúp cho em thực tốt quyền học tập - Hiểu học chuyên cần , không ngại mưa nắng * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp : Cho HS làm tập 4: Cho HS thảo luận 15’ thảo luận nhóm đóng vai theo tranh : - Học sinh thảo luận nhóm 4, chuẩn - Treo tranh cho Học sinh quan sát ( BT4) , bị đóng vai Giáo viên đọc lời thoại tranh cho - Học sinh đóng vai, chia sẻ trước học sinh nghe Nêu u cầu phân nhóm lớp đóng vai theo tình HS thảo luận theo T1 : Trên đường học , phải ngang nội dung câu hỏi: qua cửa hiệu đồ chơi thú nhồi - Tranh vẽ người làm gì? bơng đẹp Hà rủ Mai đứng lại để - Em làm em Mai ? xem thú đẹp - Em đốn xem bạn Hà, bạn Sơn T2 : Hải bạn rủ Sơn nghỉ học tranh làm gì? để chơi đá bóng - Nếu em Sơn , em làm ? - Đại diện Học sinh lên trình bày trước lớp Lớp nhận xét bổ sung chọn cách ứng xử tối ưu - Giáo viên nhận xét tuyên dương HS - Giúp em nghe giảng đầy đủ , - Giáo viên hỏi : Đi học có lợi khơng bị , khơng làm phiền ? cô giáo bạn giảng * Kết luận: Đi học giúp em nghe giảng đầy đủ : Cho HS làm tập 5’ - Giáo viên nêu yêu cầu thảo luận : Hãy quan sát cho biết em nghĩ bạn tranh - Học sinh quan sát thảo luận - Đi học ? - Đi học đặn dù trời nắng hay trời mưa không quản ngại * Kết luận : Trời mưa bạn nhỏ mặc áo mưa , đội mũ , vượt khó khăn để đến lớp , thể bạn chun cần - Đại diện nhóm lên trình bày Cả lớp trao đổi nhận xét Cho học sinh tự liên hệ: Cho HS liên hệ theo câu hỏi: Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Thảo luận chia sẻ trước lớp : Cho HS suy nghĩ Chia sẻ với bạn nhóm trước lớp theo nội dung câu hỏi sau chia sẻ trước lớp: - Học sinh trả lời theo suy nghĩ Chia sẻ với bạn nhóm trước lớp - Đi học có ích lợi ? - Cần phải làm để học ? - Chúng ta nghỉ học ? Khi nghỉ học em cần phải Làm ? - Hàng ngày em học nào? - Đi học có không? - Em kể việc học em? - Khen ngợi em học - Đúng * Kết luận : Đi học nghe giảng đầy đủ Muốn học em cần phải ngủ sớm , chuẩn bị đầy đủ từ 10’ đêm trước Khi nghỉ học cần phải xin phép nghỉ cần thiết Chép đầy đủ trước học lại - “ Trò ngoan đến lớp - Yêu cầu Học sinh đọc lại câu ghi nhớ cuối Đều đặn học nắng mưa ngại ” 4.Hoạt động tiếp nối : 5’ - Hơm em học ? Dặn Học sinh thực điều học - Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh tích cực hoạt động - Chuẩn bị cho tiết học sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP I/ MUC TIÊU: Kiến thức: Thực phép cộng phép trừ phạm vi - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ Kĩ năng: Rèn kĩ thực tốt phép cộng phép trừ phạm vi Viết phép tính thích hợp với hình vẽ Thái độ: Giáo dục HS lòng u thích, say mê học mơnTốn - Làm tập 1(cột 1, 2), cột 1, cột 1, II CHUẨN BỊ: Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơiphương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: bảng phụ - Học sinh: Vở Toán, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: bạn lên điều khiển trò chơi làm trọng tài Bạn đưa số câu hỏi để bạn tìm nhanh kết phép tính cộng, trừ phạm vi số mà em học HS em trọng tài gọi có nhiệm vụ trả lời phép tính bạn điều khiển Nếu bạn trả lời sai câu hỏi bạn bạn phải hát tặng lớp - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - GV: Vừa qua trò chơi thấy em thuộc bảng cộng trừ - HS chơi học tốt! Cô khen! Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: HS biết làm tính cộng, trừ phạm vi 9; biết viết phép tính thích hợp với tình hình vẽ * Cách tiến hành: - Làm tập 1(cột 1, 2), cột 1, cột 1, HS thực cá nhân vở, chia sẻ trước lớp Bạn làm xong tập số giơ tay cô - HS làm tập cá nhân, chia sẻ xem? – Rất giỏi! Các em làm tiếp trước lớp tập lại ( Gv xuống HS M1, M2 hd em làm ) Bạn làm xong hết tập giơ tay làm lệnh cho cô xem! ( Gv gọi số HS làm nhanh kiểm tra nhanh bạn tổ mình) - Qua quan sát thấy em hoàn thành xong phần tập Các em đổi cho soát lại bạn Bây ơn lại tập làm Cô mời bạn lớp trưởng lên chia sẻ tập Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 * Bài 1: Tính: cột 1, 8+1=9 7+2=9 1+8=9 2+7=9 9–8=1 9–7=2 9–1=8 9–2=7 GV HS chữaa bài, GV tính chất phép cộng mối quan hệ phép cộng phép trừ * Bài 2: Điền số: 5+4=9 4+4=8 2+7=9 * Bài 3: Điền dấu > < = 5+4=9 9–0>8 9–2<8 4+5=5+4 - Cho HS chơi trò chơi: “ Truyền điện” - Để điền dấu bạn cần phải lưu ý điều gì? - GV HS chữa * Bài 4: Viết phép tính thích hợp - HS nêu phép tính với tình tốn - Để viết phép tính thích hợp cần phải lưu ý điều gì? - GV nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 cần lưu ý quan sát tranh vật quay đầu vào em làm phép tính +, vật quay đầu em làm phép tính trừ HS M3, M4 nêu tốn khác phép tính khác Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4) - Cho HS làm vở, HS báo cáo kết làm với GV, GV kiểm tra nhanh Hoạt động tiếp nối: ( 2’)  Chơi trò chơi: “Đúng sai” 4+3=8 S 5+2=9 S8–2=6 7–4=3 Đ 9–2=7 Đ 7–2=9 S 9–9=1 S 6+3=9 Đ  Dặn Học sinh học thuộc phép cộng, trừ Tên GV -Nêu yêu cầu - Làm nêu tính chất phép cộng mối quan hệ phép cộng trừ - Nêu yêu cầu, chia sẻ trước lớp - Nêu yêu cầu, chia sẻ trước lớp - Thực phép tính trước sau lấy kết so sánh với số lại để điền dấu thích hợp - HS nêu yêu cầu, chữa - Nêu đề toán chia sẻ trước lớp 3+6=9 9-0=9 9–2>7 4+5=5+4 - Quan sát tranh nêu tốn - Bài tốn: Có gà , thêm gà Hỏi có tất gà? - Phép tính + = 10 - HS nêu tốn khác phù hợp với phép tính: + = 10 Bài 1: Tính 9-4-2=3 9–1-1=7 9–6 = 9+0-2=7 Bài 2: Số ? + = + = - = + = + = + = - HS chơi trò chơi - HS ghi nhớ Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 phạm vi - Xem trước bài: Phép cộng phạm vi 10 -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ ba ngày tháng 12 năm 2017 Tiếng việt: TIẾT 3, 4: VẦN /AY/./ ÂY/ ( Thiết kế trang 98) -Hát nhạc: Ôn hát : Sắp đến Tết rồi, Đàn gà -Môn: Tự nhiên- Xã hội Bài 15 LỚP HỌC I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh biết: Lớp học nơi em đến hàng ngày - Kể thành viên lớp học đồ dùng có lớp học - Nói tên lớp, giáo chủ nhiệm số bạn lớp Kĩ năng: Nhận dạng phân lọai ( Ở mức độ đơn giản) đồ dùng lớp Thái độ: Kính trọng thầy giáo, đoàn kết với bạn yêu quý lớp học * GDBV MT: HS có ý thức bảo vệ môi trường lớp học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học cá nhân, lớp, theo nhóm Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh hoạ SGK Ghi tên đồ dùng có lớp vào bìa nhỏ - III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát hát : “ Em yêu trường em” Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - GV giới thiệu ghi tên bài, HS nhắc lại đề Hoạt động hình thành kiến thức (15 phút): * Mục tiêu: Giúp học sinh biết: Lớp học nơi em đến hàng ngày Kể thành viên lớp học đồ dùng có lớp học * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm chia sẻ trước lớp 1: Làm việc với SGK - Quan sát tranh, thảo luận nhóm - GV cho HS quan sát tranh vẽ trả lời câu hỏi thời gian phút chia theo nhóm sẻ trước lớp: +Trong lớp học có thứ gì? - Quan sát hình trang 330 SGK + Lớp học bạn gần giống với lớp nhọc nào? - Đại diện nhóm lên chia sẻ +Bạn thích lớp học nào? Tại sao? trước lớp +Kể tên giáo bạn - Các nhóm khác nhận xét, bổ +Trong lớp, em thường chơi với ai? sung +Trong lớp học em có thứ gì? Chúng - Nhiều học sinh trả lời dùng để làm gì? Kết luận: Lớp học có thầy ( ) giáo học sinh Trong lớp học có bàn có ghế cho giáo viên học sinh , bảng, tủ đồ, đồ, tranh ảnh… Việc trang bị thiết bị, đồ dùng dạy học phụ thuộc vào điều kiện trường HĐ thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: - Nói tên lớp, cô giáo chủ nhiệm số bạn lớp * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân, chia sẻ nhóm chia sẻ trước lớp a Thảo luận theo cặp: - Quan sát hình trang 31 SGK - Kể tên trường tên lớp, thầy cô, tên số bạn - Thảo luận cặp đôi, đóng vai nhóm - Chia sẻ trước lớp - Gọi số học sinh lên trình bày trước lớp - GV HS nhận xét - Để lớp học đẹp, em cần làm gì? - Khơng vứt rác bừa bãi - Dọn vệ sinh lớp học - - Không vẽ bậy lên tường, * Kết luận: Các em cần nhớ tên lớp, tên trường bàn ghế mình.u q lớp học nơi em đến học hàng ngày với thầy (cô) bạn Cần phải giữ gìn lớp học đẹp, vệ sinh để có mơi trường khơng khí lành b Trò chơi “ Ai nhanh đúng” * Nhận dạng phân lọai đồ dùng lớp - Chọn bìa có ghi tên đồ -Phát bìa cho nhóm dùng theo yêu cầu giáo viên - Nhóm làm nhanh đựơc khen dán lên bảng - Nhận xét Hoạt động tiếp nối ( 3’) - GV nhắc lại nội dung - Nhận xét học Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Dặn HS phải biết giữ gìn lớp học đẹp chuẩn bị sau Toán PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 I/ MUC TIÊU: Kiến thức: Làm phép tính cộng phạm vi 10 - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ Kĩ năng: Rèn kĩ tính thành thạo bảng cộng 10 Thái độ: Giáo dục HS lòng u thích mơn học - Làm 1; (cột 1, 2, 3); (cột (1, 2); II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Máy chiếu, máy vi tính - Học sinh: 10 que tính, 10 hình vng,10 hình tròn,vở ghi Tốn III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: bạn lên điều khiển trò chơi làm trọng tài Bạn đưa số câu hỏi để bạn tìm nhanh kết phép tính cộng, trừ phạm vi số mà em học HS em trọng tài gọi có nhiệm vụ trả lời phép tính bạn điều khiển Nếu bạn trả lời sai câu hỏi bạn bạn phải hát tặng lớp - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - GV: Vừa qua trò chơi thấy em thuộc bảng - HS chơi cộng trừ học tốt! Cơ khen! Hoạt động hình thành kiến thức : (15 phút) * Mục tiêu: HS biết thành lập bảng cộng 10, thuộc bảng cộng 10 Tên GV 10 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Qua tranh, HS thực phép tính cho bốn trường hợp - Để viết phép tính thích hợp cần lưu ý Nêu yêu cầu, chia sẻ trước lớp Nêu đề tốn phép tính 10 – = Nêu mối quan hệ phép cộng phép trừ + = 10 + = 10 10 – = 10 – = điều gì? - Quan sát tranh nêu GV lớp nhận xét toán * Kết luận: - Như em thấy có tranh em có nhiều cách nêu tốn khác có nhiều phép tính khác phù hợp với toán nêu - GV: Vậy qua phần chia sẻ cô thấy em làm tập tốt hiểu Cơ khen lớp mình! Bài tập phát triển lực: ( Dành cho Bài 1: Tính HS M3, M4) 10 -2 - = - Cho HS làm vở, GV kiểm tra chấm nhanh 10 - + = 9-2-2=5 10 - - = Bài 2: Số ? + = 10 - = 10 - = 10 - =10 Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Cho HS chơi trò chơi: “Truyền điện” - GV nêu cách chơi, luật chơi - HS chơi,chữa - GV nhận xét, phân thắng thua - HS nhận xét - Tiết học hơm học gì? - Phép cộng phạm vi 10 - Gọi HS đọc lại bảng cộng 10 - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại người thân học thuộc bảng trừ 10 Chuẩn bị sau Tên GV 22 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Ngày 4/12/2017 - Thứ hai ngày tháng 12 năm 2017 Tên GV 23 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Tiếng Việt BÀI 60 : OM -AM I/ MUC TIÊU: Kiến thức: - Đọc được: om, am, làng xóm, rừng tràm; từ câu ứng dụng - Viết được: om, am, làng xóm, rừng tràm - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Nói lời cảm ơn Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có vần ong, ơng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: luống rau, vượn, thôn bản, lươn * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: : Đọc , viết : om, am, làng xóm, rừng tràm; từ ứng dụng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp a- Dạy vần: * Viết bảng: om GT vần om - Phát âm: om Cá nhân, lớp - So sánh vần ong với vần om Thực bảng cài - Cho Học sinh phân tích vần om -Giống: Vần ong om bắt đầu - Cho Học sinh đánh vần vần om o Khác nhau: vần ong có âm - Đọc: om ng đứng trước, vần om có âm m -HS ghép: xóm đứng sau - Cho học sinh phân tích tiếng xóm O – mờ –om: cá nhân, nhóm, lớp - Cho học sinh đánh vần tiếng xóm Thực bảng cài -Đọc: võng Tiếng võng có âm v đứng trước vần -Treo tranh giới thiệu: Cái võng ong đứng sau,dấu ngã đánhtrên âmo - Đọc mẫu, hướng dẫn Học sinh đọc Xờ - om - xom - sắc xóm: cá nhân Tên GV 24 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A - Đọc phần Treo tranh giới thiệu: làng xóm -Đọc mẫu, hướng dẫn Học sinh đọc -Đọc phần *Dạy vần am(Tương tự) - Đọc khóa *Đọc từ ứng dụng: Chòm râu tràm Đom đóm trái cam Giảng từ -Hướng dẫn Học sinh nhận biết tiếng có vần om - am -GV giảng nghĩa từ khó, đọc mẫu b Viết bảng con: Om, am, làng xóm, rừng tràm -Hướng dẫn cách viết,viết mẫu -Nhận xét, sửa sai -Đọc toàn * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: om, am, làng xóm, rừng tràm; từ câu ứng dụng - Viết được: om, am, làng xóm, rừng tràm - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Nói lời cảm ơn * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp * Luyện tập: a Luyện đọc: + Đọc tiết GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm * Đọc câu ứng dụng: -Treo tranh giới thiệu câu ứng dụng: Mưa tháng bảy gãy cành trám Nắng tháng tám rám trái bòng -Giáo viên đọc mẫu -Đọc toàn - GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm b Luyện viết: Om, am, làng xóm, rừng tràm -Lưu ý nét nối chữ dấu 25 Tên GV Năm học 2017 - 2018 Cá nhân, lớp Cá nhân, nhóm, lớp – em đọc - Giống: kết thúc âm ng, - HS tìm phân tích tiếng mới: chòm, tràm, đom đóm, cam Cá nhân, nhóm, lớp HS viết theo tưởng tưởng HS tập viết bảng HS đọc cá nhân, nhóm, lớp Nhận biết tiếng có ong, ơng - HS tìm, kết hợp phân tích tiếng - HS đọccá nhân, nhóm đơi, lớp Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 -Thu chấm, nhận xét c Luyện nói: Viết vào tập viết - Chủ đề: nói lời cảm ơn -Treo tranh H: Bøc tranh vẽ gì? H: Tại em bé lại cảm ơn chị? H: Em cảm ơn chưa? -Nêu lại chủ đề: nói lời cảm ơn * Học sinh đọc SGK Chị tặng bong bóng cho em bé b.Luyện viết Tại chị tặng cho em bé bong -Lưu ý nét nối chữ dấu bóng -Thu chấm, nhận xét Cá nhân, nhóm, lớp * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại c Luyện nói: - Chủ đề: Đá bóng -Treo tranh: - Hỏi: Tranh vẽ gì? - Hỏi: Em có thích xem bóng đá khơng? Vì sao? - Hỏi: Trong đội bóng người dùng tay bắt bóng mà không bị phạt? - GV tuyên dương em chăm luyện nói * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt 4/ Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - HS đọc SGK - Chơi trò chơi tìm tiếng -bHọc chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày tháng 12 năm 2017 Tiếng Việt BÀI 61 : ĂM -ÂM I/ MUC TIÊU : Kiến thức: Đọc được: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm; từ câu ứng dụng - Viết được: ăm, âm, ni tằm, hái nấm - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Thứ, ngày, tháng, năm Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có vần ong, ông 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích mơn Tiếng Việt 26 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: Chòm râu tràm Đom đóm trái cam * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: : Đọc : ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm; từ ứng dụng - Viết : ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp a- Dạy vần: Dạy vần : *Viết bảng: ăm -Phát âm: ăm Cá nhân, lớp -Hướng dẫn Học sinh gắn vần ăm Thực bảng cài -Hướng dẫn Học sinh phân tích vần ăm Vần ăm có âm ă đứng trước, âm m đứng sau: Cá nhân -Hướng dẫn Học sinh đánh vần vần ăm ă – mờ – ăm: cá nhân, nhóm, lớp - Đọc: ăm Thực bảng cài - Hướng dẫn học sinh cài : tằm Tiếng tằm có âm t đứng trước vần - Hướng dẫn học sinh phân tích tiếng tằm ăm đứng sau, dấu huyền đánh âm ă - Hướng dẫn học sinh đánh vần tiếng tằm tờ – ăm – tăm – huyền – tằm: cá nhân -Đọc: tằm Cá nhân, nhóm, lớp -Treo tranh giới thiệu: nuôi tằm -Đọc mẫu, hướng dẫn Học sinh đọc -Đọc phần Cá nhân, nhóm, lớp -Đọc khóa b: Đọc từ ứng dụng Tăm tre mầm non Tên GV 27 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Đỏ thắm đường hầm Giảng từ -Hướng dẫn Học sinh nhận biết tiếng có ăm ăm -Hướng dẫn Học sinh đánh vần tiếng, đọc trơn từ -Đọc tồn c Viết bảng con: ăm, âm, ni tằm, hái nấm - Gọi HS nhận xét chữ mẫu -Hướng dẫn cách viết -Nhận xét, sửa sai * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm; từ câu ứng dụng - Viết được: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Thứ, ngày, tháng, năm * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp * Luyện tập: a Luyện đọc: b- Tiết 2: * Đọc tiết * Đọc câu ứng dụng: -Treo tranh giới thiệu câu ứng dụng: Con suối sau nhà rì rầm chảy Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi -Giáo viên đọc mẫu -Đọc toàn b Luyện viết: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm -Lưu ý nét nối chữ dấu -Thu chấm, nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại c Luyện nói: -Chủ đề: thứ, ngày, tháng, năm 28 Tên GV Năm học 2017 - 2018 – em đọc Tre, non, đường, đỏ thắm Cá nhân, nhóm, lớp HS viết theo tưởng tưởng HS tập viết bảng Nhiều em đọc bảng lớp, đọc nhóm, ĐT Nhận biết tiếng có: ăm, âm Cá nhân, nhóm, lớp Viết vào tập viết Cá nhân, lớp Lịch thời khóa biểu … Đi học, thứ sáu ngày chủ nhật em ôn phụ giúp cha mẹ Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 -Treo tranh H: tranh vẽ gì? Cá nhân, lớp H: em đọc thời khóa biểu lớp 1? Cá nhân, lớp H: từ thứ hai đến ngày thứ sáu em làm gì, thứ sáu ngày chủ nhật em làm gì? -Nêu lại chủ đề: thứ, ngày, tháng, năm .- GV tuyên dương em chăm luyện nói * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt 4/ Hoạt động tiếp nối: ( 2’) Trò chơi: Thi ghép chữ mang vần ăm, âm Hình thức thi đua tổ, tổ ghép nhiều tiếng, từ tổ thắng - Học lại chuẩn bị Tiếng Việt BÀI 62: ÔM, ƠM I.MỤC TIÊU: Kiến thức: HS đọc : ôm , ơm, tôm , đống rơm; từ đoạn thơ ứng dụng - HS viết : ôm , ơm, tơm , đống rơm - Luyện nói từ – câu theo chủ đề: Bữa cơm Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có vần ong, ơng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: Tăm tre mầm non Đỏ thắm đường hầm * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối Tên GV 29 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: : ôm , ơm, tôm , đống rơm; từ đoạn thơ ứng dụng - HS viết : ôm , ơm, tôm , đống rơm *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Dạy vần Vần “ ôm” - theo dõi Ghi vần: ôm nêu tên vần *Nhận diện vần học - Vần ôm tạo nên từ âm nào? - cài bảng cài, phân tích vần - So sánh vần ơm với om - Vần ôm tạo nên từ ô m + Giống kết thúc m + khác ôm bắt đầu ô, om bắt đầu o *Phát âm đánh vần tiếng - Phát âm mẫu, gọi HS đọc - Muốn có tiếng “tơm” ta làm nào? - Ghép tiếng “tôm” bảng cài - Đọc tiếng, phân tích tiếng đọc tiếng - Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ - Đọc từ - Tổng hợp vần, tiếng, từ Vần “ơm”dạy tương tự * Nghỉ giải lao tiết *Đọc từ ứng dụng - Ghi từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau cho HS đọc tiếng, từ có vần - Giải thích từ: chó đốm * Viết bảng - Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét độ cao, nét, điểm đặt bút, dừng bút - Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại TIẾT 2: Tên GV 30 - cá nhân, tập thể - thêm âm t trước vần ôm - ghép bảng cài - cá nhân, nhóm, tập thể - tơm - cá nhân, nhóm, tập thể - cá nhân, nhóm, tập thê - cá nhân, nhóm, tập thể - quan sát để nhận xét nét, độ cao… - tập viết bảng Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: ôm , ơm, tôm , đống rơm; từ đoạn thơ ứng dụng - HS viết : ôm , ơm, tơm , đống rơm - Luyện nói từ – câu theo chủ đề: Bữa cơm * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp c Luyện tập * Kiểm tra cũ - Hơm ta học vần gì? Có tiếng, từ gì? - Đọc bảng - Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự - Đọc câu - Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS giỏi đọc câu - Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó - Luyện đọc câu, ý cách ngắt nghỉ - Đọc SGK - Cho HS luyện đọc SGK * Viết - Hướng dẫn HS viết tương tự hướng dẫn viết bảng * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại * Nghỉ giải lao tiết * Luyện nói - Treo tranh, vẽ gì? - Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng) - Nêu câu hỏi chủ đề - vần “ôm, ơm”, tiếng, từ “con tơm, đống rơm” - cá nhân, nhóm, tập thể - bạn dân tộc học - luyện đọc từ: thơm - cá nhân, nhóm, tập thể - cá nhân, nhóm, tập thể - HS tập viết vở: ôm , ơm, tôm , đống rơm - nhà ăn cơm - Bữa cơm - luyện nói chủ đề theo câu hỏi gợi ý GV - Trong bữa cơm em thấy có ai? - Nhà em ăn bữa cơm ngày? - Ơng, bà, bố mẹ bữa thường có gì? - Nhà em nấu cơm? chợ? Ai rửa bát? 31 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Em thích ăn gì? Mỗi bữa em ă - bữa bát? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu loát 4/ Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - HS đọc SGK - Chơi trò chơi tìm tiếng -Học chuẩn bị sau ………………………………………………………………………………………… ……… Thứ năm ngày tháng 12 năm 2017 Tiếng Việt BÀI 63 : EM, ÊM I/ MUC TIÊU: - Đọc được: em, êm, tem, đêm; từ câu ứng dụng -Viết được: em, êm, tem, đêm - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Anh chị em nhà I2 Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có vần ong, ơng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: cuồn cuộn, vượn, thôn bản, lươn * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: : - Đọc được: em, êm, tem, đêm; từ câu ứng dụng Tên GV 32 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 -Viết được: em, êm, tem, đêm *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Dạy vần *Viết bảng: em -Phát âm: em -Hướng dẫn Học sinh gắn vần em -Hướng dẫn Học sinh phân tích vần em -Hướng dẫn Học sinh đánh vần vần em -Đọc: em -Hướng dẫn học sinh cài : tem -Hướng dẫn học sinh phân tích tiếng tem - Hướng dẫn học sinh đánh vần tiếng tem -Đọc: tem -Treo tranh giới thiệu: tem -Đọc mẫu, hướng dẫn Học sinh đọc tem -Đọc phần *Viết bảng: êm -Đọc khóa * Đọc từ ứng dụng Trẻ em ghế đệm Que kem mềm mại Giảng từ -Hướng dẫn Học sinh nhận biết tiếng có em êm -Hướng dẫn Học sinh đánh vần tiếng, đọc trơn từ -Đọc toàn * Viết bảng con: em, êm, tem, đêm -Hướng dẫn cách viết * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút)* Mục tiêu: Đọc được: em, êm, tem, đêm; từ câu ứng dụng -Viết được: em, êm, tem, đêm - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Anh chị em nhà * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Tên GV 33 Cá nhân, lớp Thực bảng cài Vần ôm có âm e đứng trước, âm m đứng sau: Cá nhân e – mờ – em: cá nhân, nhóm, lớp Cá nhân, nhóm, lớp Thực bảng cài Tiếng tem có âm t đứng trước vần em đứng sau tờ – em – tem: cá nhân Cá nhân, lớp HS đọc Cá nhân, nhóm, lớp – em đọc Chôm chôm, sáng sớm Cá nhân, lớp Cá nhân, lớp Học sinh viết không, bảng Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 * Luyện tập: a Luyện đọc: * Đọc tiết - Uốn sửa * Đọc câu ứng dụng: HS đọc bảng lớp cá nhân, -Treo tranh giới thiệu câu ứng dụng: nhóm, lớp Con cò mà ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao Nhận biết tiếng có: êm -Giáo viên đọc mẫu HS đọc trơn , kết hợp phân tích số -Đọc tồn tiếng b.Luyện viết: em êm tem đêm HS đọc SGK -Lưu ý nét nối chữ dấu -Thu chấm, nhận xét -Lưu ý nét nối chữ dấu Viết vào tập viết -Thu chấm, nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại c Luyện nói: - Luyện nói: -Chủ đề: anh chị em nhà -Treo tranh HS nêu chủ đề H: Bức tranh vẽ gì? H: Anh chị em nhà gọi anh chị em gì? Cảnh giặt giũ H: kể tên anh chị em nhà cho lớp HS thảo luận cặp đôi trả lời câu nghe? hỏi, chia sẻ trước lớp -Nêu lại chủ đề: Anh chị em nhà * Học sinh đọc SGK- GV tuyên dương em chăm luyện nói * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt 4/ Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - HS đọc SGK - Chơi trò chơi tìm tiếng - Học chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV 34 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2017 Tập viết NHÀ TRƯỜNG, BUÔN LÀNG, MẦM NON… I MỤC TIÊU: Kiến thức: Viết chữ: nhà trường, buôn làng , bệnh viện, mầm non, chôm chôm, ghế đệm…kiểu chữ thường cỡ vừa theo tập viết tập Kĩ năng: Rèn HS kĩ viết viết đẹp, viết nhanh tiếng, từ học 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập viết II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: chữ mẫu: nhà trường, buôn làng , bệnh viện, mầm non, chôm chôm, ghế đệm - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, phấn, khăn lau bảng III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi viết:  HS viết bảng lớp: nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa (3 HS) * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi viết - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu : GV hình thành chi HS viết chữ: : nhà trường, buôn làng , bệnh viện, mầm non, chôm chôm, ghế đệm…kiểu chữ thường cỡ vừa theo tập viết tập 1tưởng tưởng viết bảng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp a Giới thiệu chữ: : nhà trường - HS đọc từ cần viết - Giáo viên giảng từ -HS quan sát nhận xét, chữ mẫu - Giáo viên hướng dẫn học sinh viết từ -HS viết không,viết bảng b.Viết bảng con: nhà Theo dõi nhắc cách viết 35 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 -Viết mẫu hướng dẫn cách viết -Tương tự hướng dẫn viết từ: : buôn làng , bệnh viện, mầm non, chôm chôm, ghế đệm… * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại HS hát Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Viết chữ: nhà trường, buôn làng , bệnh viện, mầm non, chôm chôm, ghế đệm…kiểu chữ thường cỡ vừa theo tập viết tập Tập viết * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp *Viết vào -Hướng dẫn viết vào - HS nêu tư ngồi viết -Lưu ý tư ngồi, cầm viết - HS nêu yêu yêu cầu viết - GV thu số chấm , nhận xét chung - HS viết vào tập viết * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động tiếp nối - Dặn HS viết lại ô li Chuẩn bị cho tiết học sau -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV 36 Trường Tiểu học ... Cơ mời lớp trưởng lên chia sẻ tập * Bài 1: Tính: Tên GV 11 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A a) + + + Năm học 2 017 - 2 018 + + - Nêu yêu cầu, HS chia sẻ trước 10 10 10 10 10 10 lớp - Khi... Xã hội Bài 15 LỚP HỌC I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh biết: Lớp học nơi em đến hàng ngày - Kể thành viên lớp học đồ dùng có lớp học - Nói tên lớp, giáo chủ nhiệm số bạn lớp Kĩ năng: Nhận... = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 -Giáo viên xóa dần - HS hoạt động cá nhân, nêu tốn cặp đơi chia sẻ trước lớp - HS thao tác vật thật, thành lập bảng cộng 10 - Học sinh

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Tiếng Việt

    • Tập viết

    • NHÀ TRƯỜNG, BUÔN LÀNG, MẦM NON…

Tài liệu liên quan