0

Môn thủ công lớp 2

15 138 0
  • Môn thủ công   lớp 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 16:20

... thiÕp chóc mõng BƯỚC 1: CẮT, GẤP THIẾP CHÚC MỪNG H×nh 15 « 20 « Cắt tờ giấy trắng giấy thủ công hình chữ nhật dài 20 ô, rộng 15 ô BƯỚC 2: TRANG TRÍ THIẾP CHÚC MỪNG H×nh Gấp đôi tờ giấy theo chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn thủ công lớp 2 , Môn thủ công lớp 2 ,

Hình ảnh liên quan

Cắt tờ giấy trắng hoặc giấy thủ công hình chữ nhật dài 20 ô, rộng 15 ô. - Môn thủ công   lớp 2

t.

tờ giấy trắng hoặc giấy thủ công hình chữ nhật dài 20 ô, rộng 15 ô Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan