0

sáng kiến một số biện pháp rèn kỹ năng đổi đơn vị đo cho học sinh lớp 5

16 685 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 10:20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc MÔ TẢ SÁNG KIẾNsố : ……………………………… Tên sáng kiến: Một số biện pháp rèn kỹ đổi đơn vị đo cho học sinh lớp Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục tiểu học Mô tả chất sáng kiến 3.1 Tình trạng giải pháp biết a) Ưu điểm - Đề tài để áp dụng vào giảng dạy lớp cho lớp khối; - Việc chuẩn bị học sinh tốt; - Lớp học sôi hơn, hoạt động thầy trò đồng bộ, nhẹ nhàng; - Học sinh phát huy tích cực, chủ động lĩnh hội tri thức luyện tập thực hành; - Các em vui mừng với kết đạt sau tiết học b) Hạn chế - Còn vài học sinh chậm phát triển lực tư duy, tìm tòi sáng tạo làm toán; - Một số học sinh chưa biết đổi đơn vị đo mà nhớ lại áp dụng cách máy móc 3.2 Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến 3.2.1 Mục đích giải pháp - Nhằm nâng cao chất lượng học sinh yếu Giúp học sinh luyện tập, củng cố, vận dụng kiến thức vào thực hành; - Rèn luyện kỹ đổi đơn vị đo, tính cẩn thận, sử dụng thành thạo vận dụng cách linh hoạt giải toán 3.2.2 Nội dung giải pháp Tính giải pháp: Trong trình thực nhận thấy em lập bảng đổi đơn vị đúng, chọn cách đổi thích hợp, học sinh tự trình bày làm thực phép đổi Học sinh biết phân loại tập đổi đơn vị đo lường Nắm dạng đổi đơn vị đo độ dài đơn vị đo khối lượng; đo diện tích; đo thể tích; đo thời gian Tạo vui vẻ, thoải mái nhẹ nhàng học tập cho em Học sinh yếu mạnh dạn tự tin nhiều để phát huy khả tự học * Các bước thực giải pháp: A Phân loại tập đổi đơn vị đo lường Để rèn luyện kỹ đổi đơn vị đo cho học sinh trước hết giáo viên phải tìm hiểu kĩ nội dung, yêu cầu sách giáo khoa từ phân loại tập đổi đơn vị đo lường Có thể chia tập đổi đơn vị đo lường nhiều cách khác vào quan hệ đơn vị liền đơn vị đo để chia thành nhóm sau: - Loại thứ nhất: Đổi đơn vị đo độ dài khối lượng; - Loại thứ hai: Đổi đơn vị đo diện tích; - Loại thứ ba: Đổi đơn vị đo thể tích; - Loại thứ tư: Đổi đơn vị đo thời gian; Trong nhóm có đủ tập Dạng 1: Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé gồm: + Danh số đơn sang danh số đơn; + Danh số phức sang danh số đơn; + Danh số đơn sang danh số phức Dạng 2: Đổi từ đơn vịsang đơn vị lớn gồm: +Danh số đơn sang danh số đơn; + Danh số phức sang danh số đơn; + Danh số đơn sang danh số phức Dạng 3: Điền dấu >, , < ,= , giá trị đại lương Muốn làm tốt loại tập yêu cầu học sinh phải nắm vững bước đổi đơn vị đo trình bày tỉ mỉ tránh làm tắt dễ điền sai dấu 3.2.3 Khả áp dụng giải pháp: Những biện pháp áp dụng học sinh học buổi dạy phụ đạo học sinh yếu khối 3.2.4 Hiệu quả, lợi ích thu dự kiến thu áp dụng giải pháp: Sau áp dụng sáng kiến vào giảng dạy phụ đạo học sinh yếu lớp chủ nhiệm đạt kết cao lớp khác, khảo sát lớp chủ nhiệm nhờ giáo viên lớp khác khối khảo sát sau: Bài khảo sát: Điền số thích hợp vào chỗ ……… 9m2 9dm2 = ……….m2 800 cm2 = ……….m2 5ha 37 dam2 = ………m2 8,54 m2 = ………dam2 2004 cm2 = …….m2……dm2… cm2 14 Kết khảo sát: Điểm Lớp thực nghiệm Số lượng Lớp đối chứng TL% 3-4 Số lượng TL% 5-6 12 20 7-8 36 12 48 9-10 13 52 28 Cộng 25 100 25 100 Qua tiết dạy thấy lớp học sôi hơn, hoạt động thầy trò đồng bộ, nhẹ nhàng Học sinh phát huy tích cực, chủ động lĩnh hội tri thức luyện tập thực hành Các em vui mừng với kết đạt sau kiểm tra./ Bến Tre, ngày 12 tháng năm 2016 15 16 ... hệ đơn vị liền đơn vị đo độ dài với đơn vị đo diện tích đơn vị đo thể tích; - Do khả tính toán hạn chế C Các biện pháp thực a Đổi đơn vị đo độ dài đơn vị đo khối lượng Dạng 1: Đổi từ đơn vị lớn... bảng đơn vị đo thể tích từ nhỏ đến lớn làm thành thạo phép đổi học học sinh làm dễ dàng d Đơn vị đo thời gian Dạng 1: Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé Đây đơn vị đo lường mà học sinh hay đổi Vì... ba: Đổi đơn vị đo thể tích; - Loại thứ tư: Đổi đơn vị đo thời gian; Trong nhóm có đủ tập Dạng 1: Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé gồm: + Danh số đơn sang danh số đơn; + Danh số phức sang danh số
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến một số biện pháp rèn kỹ năng đổi đơn vị đo cho học sinh lớp 5 , sáng kiến một số biện pháp rèn kỹ năng đổi đơn vị đo cho học sinh lớp 5 ,

Hình ảnh liên quan

Cách 2: Lập bảng đổi - sáng kiến một số biện pháp rèn kỹ năng đổi đơn vị đo cho học sinh lớp 5

ch.

2: Lập bảng đổi Xem tại trang 5 của tài liệu.
Sau khi học sinh đã hiểu và thuộc thứ tự bảng đơn vị đo từ lớn đến bé có thể suy luận ra phương pháp nhẩm - sáng kiến một số biện pháp rèn kỹ năng đổi đơn vị đo cho học sinh lớp 5

au.

khi học sinh đã hiểu và thuộc thứ tự bảng đơn vị đo từ lớn đến bé có thể suy luận ra phương pháp nhẩm Xem tại trang 5 của tài liệu.
Khi hướng dẫn học sinh lập bảng để đổi, giáo viên cần hướng dẫn kỹ: - Xác định khung các đơn vị đổi của toàn bộ bài tập thậm chí các bài tập trong tiết học để tiết kiệm tối đa số bảng cần lập; - sáng kiến một số biện pháp rèn kỹ năng đổi đơn vị đo cho học sinh lớp 5

hi.

hướng dẫn học sinh lập bảng để đổi, giáo viên cần hướng dẫn kỹ: - Xác định khung các đơn vị đổi của toàn bộ bài tập thậm chí các bài tập trong tiết học để tiết kiệm tối đa số bảng cần lập; Xem tại trang 7 của tài liệu.
Lưu ý khi lập bảng: - sáng kiến một số biện pháp rèn kỹ năng đổi đơn vị đo cho học sinh lớp 5

u.

ý khi lập bảng: Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bài tập này khá đơn giản, học sinh chỉ cần thuộc bảng đơn vị đo thể tích từ nhỏ đến lớn và làm thành thạo các phép đổi đã học ở trên là học sinh làm được dễ dàng. - sáng kiến một số biện pháp rèn kỹ năng đổi đơn vị đo cho học sinh lớp 5

i.

tập này khá đơn giản, học sinh chỉ cần thuộc bảng đơn vị đo thể tích từ nhỏ đến lớn và làm thành thạo các phép đổi đã học ở trên là học sinh làm được dễ dàng Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan