0

de kiem tra hk 1 mon tin hoc 10 de so 2

4 220 0
  • de kiem tra hk 1 mon tin hoc 10   de so 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 06:37

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I HUYỆN ĐÔNG TRIỀU Năm học 2010 – 2011 ------------------------- ------------------------- MÔN GDCD - LỚP 8 (Thời gian làm bài: 45 phút) Câu 1: (3 điểm) Thế nào là tôn trọng người khác? Hãy dự kiến những tình huống mà em thường gặp trong cuộc sống để có cách ứng xử thể hiện sự tôn trọng mọi người, theo các gợi ý sau: a) Ở trường (Trong quan hệ với bạn bè, thầy cô giáo….) b) Ở nhà (Trong quan hệ với ông bà, bố mẹ, anh chị em….) c) Ở ngoài đường, nơi công cộng…. Câu 2: (3 điểm) Tình bạn trong sáng, lành mạnh có những đặc điểm gì? Hãy nêu những điều em thấy tự hào về tình bạn của mình. Em sẽ làm gì để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh với các bạn trong lớp, trong trường? Câu 3: (2 điểm) Pháp luật nước ta có quy định gì về quyền, nghĩa vụ của con, cháu đối với cha mẹ, ông bà? Hãy kể tóm tắt một gương sáng về việc thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ này. Em rút ra bài học gì từ tấm gương đó? Câu 4: (2 điểm) Cho tình huống sau: Hoa là một nữ sinh lớp 8. Nhân ngày nghỉ, hoa định đi chơi xa với nhóm bạn cùng lớp. Bố mẹ Hoa biết chuyện đã can ngăn và không cho hoa đi với lý do: Nhà trường không tổ chức và cô giáo chủ nhiệm không đi cùng. Hoa vùng vằng, giận dỗi và cho rằng bố mẹ đã xâm phạm quyền tự do của Hoa. a) Theo em, ai đúng, ai sai trong trường hợp này? Vì sao? b) Nếu em là Hoa, em sẽ ứng xử thế nào? --------------Hết--------------- Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I ĐỀ SỐ 02 MÔN: TIN HỌC 10 Thời gian: 45 phút Phần I: Trắc nghiệm (6 đ) A Điền cụm từ thích hợp vào chỗ đánh dấu (2đ) Hệ điều hành tập hợp có tổ chức (a) thành (b) với nhiệm vụ đảm bảo (c) người dùng với máy tính, cung cấp phương tiện dịch vụ để người dùng dễ dàng thực (d), quản lí chặt chẽ tài nguyên máy, tổ chức khai thác chúng cách thuận tiện tối ưu a: b: c: d: Máy tính ứng dụng lĩnh vực ? A Soạn thảo văn B Truyền thông C Giải trí D A,B,C nhiều lĩnh vực khác Hệ điều hành là: A phần mềm hệ thống B phần mềm ứng dụng C phần mềm tiện ích D phần mềm công cụ Hệ điều hành hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng: A Windows XP B Windows 98 C MS - DOS D B C Tên tệp không hợp lệ hệ điều hành MS - DOS? A BAI1.PAS B DETHI.EXE C VI_DU.TXT D ABC.DEFG Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ 5.Quy ước kí tự "?" để kí tự kí tự "*" để xâu kí tự (có thể xâu rỗng) Xâu kí tự viết dạng "A*.B??" A AB.ABB B AA.BB C ABA.AAB D BABA.BAB Để tạo thư mục hình Windows : A Nháy nút phải chuột hình chọn New -> Shortcut B Nháy chuột hình chọn New -> Forder C Nháy chuột phải hình chọn New -> Forder D Không thực Đường dẫn sau gọi đường dẫn đầy đủ? A .\DOC\BAITAP.EXE B PASCAL\BAITAP.EXE C D:\BAITAP\LAPTRINH\BAITAP.EXE D .\TMP\BAITAP.EXE Có hai phần mềm lưu trữ đĩa cứng máy tính Hãy xác định dung lượng tối thiểu đĩa cứng cần thiết để lưu thực phần mềm Giả sử hai phần mềm không sử dụng đồng thời Kích thước phần mềm cho sau (đơn vị Megabyte) Hệ điều hành Phần mềm Phần mềm Dung lượng để lưu trữ 200 110 90 Dung lượng vùng đĩa tạm thời cho thực chương trình 90 60 70 A 290 B 560 C 620 D 660 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Phần II: Bài tập (4 đ) Hãy dùng sơ đồ khối mô tả thuật toán sau:Khi thực chương trình, người sử dụng chọn hai số Khi chọn số máy tính thực việc tính tích hai số M N Khi chọn số máy tính thực việc tráo đổi giá trị a b thông qua giá trị trung gian (tg) Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Đáp án biểu điểm Phần I: Trắc nghiệm (6 đ) A Mỗi ý 0.5 điểm a Chương trình b hệ thống c tương tác d chương trình B Mỗi câu 0.5 đ Câu Đáp án D A D D A C C B Phần II: Bài tập (4 đ) Vẽ sơ đồ điểm Nhập so (0 1), M, N, a, b tg  a a b b tg Tổng  M+N so = S Đ Đưa Tổng kết thúc Đưa a, b kết thúc PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I HUYỆN ĐÔNG TRIỀU Năm học 2010 – 2011 ------------------------- ------------------------- MÔN GDCD - LỚP 8 (Thời gian làm bài: 45 phút) Câu 1: (3 điểm) Thế nào là tôn trọng người khác? Hãy dự kiến những tình huống mà em thường gặp trong cuộc sống để có cách ứng xử thể hiện sự tôn trọng mọi người, theo các gợi ý sau: a) Ở trường (Trong quan hệ với bạn bè, thầy cô giáo….) b) Ở nhà (Trong quan hệ với ông bà, bố mẹ, anh chị em….) c) Ở ngoài đường, nơi công cộng…. Câu 2: (3 điểm) Tình bạn trong sáng, lành mạnh có những đặc điểm gì? Hãy nêu những điều em thấy tự hào về tình bạn của mình. Em sẽ làm gì để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh với các bạn trong lớp, trong trường? Câu 3: (2 điểm) Pháp luật nước ta có quy định gì về quyền, nghĩa vụ của con, cháu đối với cha mẹ, ông bà? Hãy kể tóm tắt một gương sáng về việc thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ này. Em rút ra bài học gì từ tấm gương đó? Câu 4: (2 điểm) Cho tình huống sau: Hoa là một nữ sinh lớp 8. Nhân ngày nghỉ, hoa định đi chơi xa với nhóm bạn cùng lớp. Bố mẹ Hoa biết chuyện đã can ngăn và không cho hoa đi với lý do: Nhà trường không tổ chức và cô giáo chủ nhiệm không đi cùng. Hoa vùng vằng, giận dỗi và cho rằng bố mẹ đã xâm phạm quyền tự do của Hoa. a) Theo em, ai đúng, ai sai trong trường hợp này? Vì sao? b) Nếu em là Hoa, em sẽ ứng xử thế nào? --------------Hết--------------- Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1 Trang 1Đại Học Quốc Gia Tp.HCM Họ và tên:…………………… Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM MSSV:………………… Khoa Công Nghệ Thông Tin@@@@@ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲMÔN: TIN HỌC 1ĐỀ 1Thời gian: 45 phút(Không được phép sử dụng tài liệu)Câu 1. Chọn phát biểu đúng về các công đọan trong qui trình tổng quát để giải quyết bài tóan bằng máy tính số:a) Dữ liệu từ dạng nào đó bên ngòai muốn được máy tính hiểu và xử lý cần phải được mã hóa thành dạng chuỗi bit.b) Việc xử lý dữ liệu chỉ được thực hiện trên những dữ liệu dạng chuỗi bit.c) Để lưu giữ dữ liệu số phục vụ cho việc sử dụng sau này ta có thể dùng CDROM, đĩa.d) Cả 3 câu trên đều đúng.Câu 2. Chọn phát biểu đúng:a) Người lập trình có thể hiểu được ngôn ngữ máy vật lý.b) Lập trình bằng ngôn ngữ cấp cao thì thuận tiện hơn lập trình bằng ngôn ngữ máy.c) Ngôn ngữ hướng đối tượng và các ngôn ngữ theo trường phái lập trình cấu trúc thường là ngôn ngữ cấp cao.d) Các câu trên đều đúng.Câu 3. Chọn phát biểu saia) Quá trình giải quyết một bài toán là quá trình tính toán trên tập dữ liệu của bài toán theo một giải thuật nào đó.b) Lập trình là công viêc của máy tính với sự trợ giúp của con người.c) Dữ liệu toàn cục có thể được truy xuất từ bất kì vị trí nào trong chương trình.a) Ngôn ngữ lập trình cấu thành từ hai yếu tố ngữ nghĩa và cú pháp.Câu 4. Đơn vị xử lý (CPU) trong mô hình máy tính số Von Newman có chức năng:a) Lưu trữ và thực hiện các lệnh của chương trình.b) Nhập dữ liệu, xử lý dữ liệu và xuất kết quả cho người sử dụng.c) Mã hóa dữ liệu thành chuỗi bit, xử lý dữ liệu, giải mã chuỗi bit thành dữ liệu.a) Cả ba câu đều sai.Câu 5. Nếu dùng 12 bit nhị phân để biểu diễn giá trị của số không âm thì tầm giá trị thể hiện là :a) 0 đến 4096b) 1 đến 4097c) 0 đến 4095d) 1 đến 4096Câu 6. Giá trị &HFA tương ứng với giá trị nào sau đây:a) &O374b) &B011111010c) 240a) Cả 3 câu trên đều đúngCâu 7. Giá trị 276 tương ứng với giá trị nào sau đây:Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1 Trang 2a) &O424b) &B0100010100c) &H114d) Cả 3 câu trên đều đúngCâu 8. Số nhị phân &B101011.101 tương ứng với số thập phân sau:a) 45.875b) 43.625c) 43.675a) 45.825Câu 9. Chuỗi nhị phân nào sau đây biểu diễn số trong hệ 16 sau: 1A7Ea) 11010011110b) 1101001111110c) 1101001111010.d) Câu 3 câu trên đều sai.Câu 10. Chuỗi 16 bit nào sau đây biểu diễu số nguyên -10 trong VBa) 10000000 00001010b) 11111111 11110110c) 11111111 11110101a) Tất cả đều sai.Câu 11. Cho biết kết quả ở dạng thập phân của phép dịch phải 4 bit của số &H114 (thập lục phân):a) 69b) 17c) 18a) Tất cả đều saiCâu 12. Cho biết kết quả của phép dịch phải 4 bit rồi lại dich trái 4 bit của một số 8 bit có giá trị thập phân là 159:a) 9b) 156c) 144d) Tất cả đều saiCâu 13. Cho biết kết quả của phép dịch trái 3 bit rồi lại dich phải 3 bit của một số 8 bit có giá trị thập phân là 179:a) 176b) 1432c) 19a) Tất cả đều saiCâu 14. Lưu số nguyên thập lục phân 308 vào bộ nhớ theo quy định Little Endian, thì kết quả lưu trữ (thập lục phân) là :a) Địa chỉ thấp &H07 Địa chỉ cao &H76b) Địa chỉ thấp &H76 Địa chỉ cao &H07c) Địa chỉ thấp &H08 Địa chỉ cao &H03a) Địa chỉ thấp &H03 Địa chỉ cao &H08Câu 15. Số &H64 dịch phải 2 bit, thực hiện Đào Thị Thêm – Đề lớp 10 1 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn: Tin Học 10 I – Mục tiêu đánh giá: - Đánh giá kết quả học tập của học sinh về các kiến thức cơ bản đã học của bài 14, 15. II – Yêu cầu của đề: - Học sinh hiểu được khái niệm về soạn thảo văn bản và những thao tác ban đầu với word. III – Nội dung của đề: Câu 1: (3 điểm) Hãy nêu một số quy ước trong việc gõ văn bản? Câu 2: (2 điểm) Hãy nêu các cách tạo bảng? Câu 3: (2 điểm) Hãy chuyển sang tiếng Việt đoạn gõ kiểu telex sau: Heej soanj thaor vawn banr laf mootj phaanf meemf ]ngs dungj cho pheps th]cj hieenj cacs thao tacs lien quan ddeens coong vieecj soanj vawn banr. Câu 4:(1 điểm) Hãy ghép các thanh công cụ: thanh công cụ vẽ, thanh tiêu đề, thanh bảng chon, thanh công cụ chuẩn. Hình a) Hình b) Hình c) Hình d) Đào Thị Thêm – Đề lớp 10 2 Câu 5: (2 điểm) Hãy ghép mỗi bảng chọn với mô tả của các bảng trong thanh chon tương ứng cho mỗi bảng dưới đây: Bảng chọn Mô tả a) File 1) Các lệnh lien quan đến hiển thị cửa sổ b) Edit 2) Các lệnh định dạng như Font…, Paragraph… c) View 3) Các lệnh biên tập văn bản như Cut, Copy, Paste… d) Insert 4) Các lệnh hướng dẫn trợ giúp e) Fomat 5) Các lệnh xử lý tệp văn bản như New, Open, Save… f)Tools 6) Các lệnh chèn đối tượng vào văn bản: Break, Page Numbers… g) Table 7) Các lệnh hiển thị như: Normal, Print Layout, h) Windows 8) Các lệnh trợ giúp công việc soạn thảo i) Hepl 9) Các lệnh làm việc với bảng biểu Đào Thị Thêm – Đề lớp 10 3 IV: ĐÁP ÁN Câu 1: Có 2 quy ước trong việc gõ văn bản: - Các đơn vị xử lý trong văn bản: + Ở mức đơn giản nhất , văn bản được tạo ra từ các kí tự + Một vài kí tự ghép lại với nhau thành một từ. Các từ được phân cách bởi dấu phân cách hoặc các dấu ngắt câu. + Tập hợp nhiều từ kết thúc bằng một trong các dấu kết thúc câu, ví dụ dấu chấm, dấu chám hỏi, dấu chấm than, được gọi là câu. + Tập các kí tự nằm trên cùng một hàng được gọi là một dòng + Nhiều câu có liên quan với nhau hoàn chỉnh về ngữ nghĩa nào đó tạo thành một đoạn văn. Các đoạn văn bản được phân cách bởi dấu ngắt đoạn. + Phần văn bản định dạng để in ra trên một trnag giấy được gọi là trang. + Phần văn bản hiển thị trên màm hình tại một thời điểm được gọi lag trang màn hình. - Một số quy ước trong việc gõ văn bản + Các dấu ngắt câu như dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu chấm phẩy, dấu chấm than, dấu chấm hỏi phải được đặt sát vào từ trước đó, tiếp theo là một dấu cách nếu sau đó vẫn còn nội dung. + Giưã các từ chỉ dung kí tự trống để phân cách. Giưã các đoạn cũng chỉ xuống dòng bằng một lần nhấn phím Enter. + Các dấu mở ngoặc và các dấu mở nháy phải được đặt sát bên trái kí tự đầu tiên của từ tiếp theo. Tương tự, các dấu đóng ngoặc và các dấu đóng nháy phải được đặt sát vào bên phải kí tự cuối cùng của từ ngay trước đó. Câu 2: Các cách tạo bảng: Có hai cách tạo bảng. - Cách 1: Chọn lệnh Table/Insert/Table… rồi chỉ ra số cột và số hàng cũng như các số đo chính xác cho độ rộng các cột trong hộp thoại Insert Table. Đào Thị Thêm – Đề lớp 10 4 - Cách 2: Nháy nút lệnh Insert Table trên thanh công cụ chuẩn rồi kéo thả chuột xuống dưới và sang phải để chọn số hàng và số cột cho bảng, số hàng và số cột của bảng được hiển thị ở hàng dưới cùng. Câu 3: Kết quả: Hệ soạn thảo văn bản là một phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện các thao tác liên quan đến công việc soạn thảo văn bản. Câu 4: a) thanh tiêu đề b) thanh bảng chọn c) thanh công cụ chuẩn d) thanh công cụ vẽ Câu 5: a b c d e f g h i 5 3 7 6 2 8 9 1 4 Đào Thị Thêm – Đề lớp 10 5 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Tin Học 10 I – Mục tiêu đánh giá: - Đánh giá kết quả học tập của PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN TRƯỜNG THCS ĐẶNG DUNG KIỂM TRA TIẾT LẦN NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn tin: Lớp Tiết PPCT: 17 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỨC ĐỘ Nhận biết Thông Vận dụng NỘI DUNG CHỦ ĐỀ hiểu TL TL TL - Tên 1: Chương trình Câu1.1(1đ) bảng tính gì? Câu1.3(1đ) Câu1.2(1đ) PHẦN I: - Tên 2: Các thành (Tên phần: phần liệu Câu2.1(1đ) BẢNG trang tính Câu2.2(1đ) Câu2.3(1đ) TÍNH ĐIỆN - Tên 3: Thực tính TỬ) toán trang tính Câu 3.1(1đ) Câu3.2(1đ) Câu3.3(2đ) Tổng số câu (4đ) câu (3đ) câu (3đ) TỔNG SỐ câu (3đ) câu (3đ) câu (4đ) câu (10đ) Chú thích: a) Đề thiết kế với tỷ lệ: 40% nhận biết + 30% thông hiểu + 30% vận dụng, tất câu tự luận b) Cấu trúc bài: gồm: câu c) Cấu trúc câu hỏi: - Số lượng câu hỏi câu PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN TRƯỜNG THCS ĐẶNG DUNG KIỂM TRA TIẾT LẦN NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn tin: Lớp Tiết PPCT: 17 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (3 điểm): 1/ (a) (1đ) Nêu bước nhập liệu? 2/ (b) (1đ) Cho vài ví dụ thông tin dạng bảng? 3/ (a) (1đ) Nêu đặc tính chương trình bảng tính? Câu (3 điểm): 1/ (b) (1đ) Cho biết vai trò đặc biệt công thức? 2/ (a) (1đ) Giả sử ta chọn khối ô (D8:A1); (B3:C6); (A10:C4) cho biết ô kích hoạt? 3/ (b) (1đ) Nhìn vào trang tính ta biết ô chứa liệu kiểu Không, sau nhập liệu không thực thao tác nào? Câu (4 điểm): 1/ (a) (1đ) Cho biết kí hiệu thay cho phép toán? 2/ (c) (1đ) Cho toán sau: 30 - (2 +8)2 : 20(6 - 4) Sử dụng công thức để nhập công thức vào ô tính 3/ (c) (2đ) Giả sử ta có bảng liệu sau sử dụng địa ô để nhập công thức vào ô tính, tính tổng khối ô từ A1 đến C1, tính tích khối ô A2 đến C2, tính thương A3-B3C3 -Hết PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN TRƯỜNG THCS ĐẶNG DUNG KIỂM TRA TIẾT LẦN NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn tin: Lớp Tiết PPCT: 17 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Dành cho lớp 7/2) Điểm Họ tên: ……………………………………………… Lớp: ……………………………………… Câu (3 điểm): 1.1 (1đ) Nêu bước nhập liệu? 1.2 (1đ) Cho vài ví dụ thông tin dạng bảng? 1.3 (1đ) Nêu đặc tính chương trình bảng tính? Câu (3 điểm): 2.1 (1đ) Cho biết vai trò đặc biệt công thức? 2.2 (1đ) Giả sử ta chọn khối ô (D8:A1); (B3:C6); (A10:C4) cho biết ô kích hoạt? Vì em biết? 2.3 (1đ) Nhìn vào trang tính ta biết ô chứa liệu kiểu Không, sau nhập liệu không thực thao tác nào? Câu (4 điểm): 3.1 (1đ) Cho biết kí hiệu thay cho phép toán? 3.2 (1đ) Cho toán sau: 30 - (2 +8)2 : 20(6 - 4) Sử dụng công thức để nhập công thức vào ô tính 3.3 (2đ) Giả sử ta có bảng liệu sau sử dụng địa ô để nhập công thức vào ô tính, tính tổng khối ô từ A1 đến C1, tính tích khối ô A2 đến C2, tính thương A3 -B3 - C3 -Hết - PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN TRƯỜNG THCS ĐẶNG DUNG KIỂM TRA TIẾT LẦN NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn tin: Lớp Tiết PPCT: 17 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Dành cho lớp 7/1, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6) Điểm Họ tên: ……………………………………………… Lớp: ……………………………………… Câu (3 điểm): 1.1 (1đ) Nêu bước nhập liệu? 1.2 (1đ) Cho vài ví dụ thông tin dạng bảng? 1.3 (1đ) Nêu đặc tính chương trình bảng tính? Câu (2 điểm): 2.1 (1đ) Cho biết vai trò đặc biệt công thức? 2.2 (1đ) Giả sử ta chọn khối ô (D8:A1); (B3:C6); (A10:C4) cho biết ô kích hoạt? Câu (5 điểm): 3.1 (1đ) Cho biết kí hiệu thay cho phép toán? 3.2 (2đ) Cho toán sau: 30 - (2 +8)2 : 20(6 - 4) Sử dụng công thức để nhập công thức vào ô tính 3.3 (2đ) Giả sử ta có bảng liệu sau sử dụng địa ô để nhập công thức vào ô tính, tính tổng khối ô từ A1 đến C1, tính tích khối ô A2 đến C2 -Hết - PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN TRƯỜNG THCS ĐẶNG DUNG KIỂM TRA TIẾT LẦN NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn tin: Lớp Tiết PPCT: 17 Thời gian làm ... Hệ điều hành Phần mềm Phần mềm Dung lượng để lưu trữ 20 0 11 0 90 Dung lượng vùng đĩa tạm thời cho thực chương trình 90 60 70 A 29 0 B 560 C 620 D 660 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/... đ Câu Đáp án D A D D A C C B Phần II: Bài tập (4 đ) Vẽ sơ đồ điểm Nhập so (0 1) , M, N, a, b tg  a a b b tg Tổng  M+N so = S Đ Đưa Tổng kết thúc Đưa a, b kết thúc ... nút phải chuột hình chọn New -> Shortcut B Nháy chuột hình chọn New -> Forder C Nháy chuột phải hình chọn New -> Forder D Không thực Đường dẫn sau gọi đường dẫn đầy đủ? A .DOCBAITAP.EXE B PASCALBAITAP.EXE
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra hk 1 mon tin hoc 10 de so 2,

Hình ảnh liên quan

6. Để tạo thư mục trên màn hình nền Windows : - de kiem tra hk 1 mon tin hoc 10   de so 2

6..

Để tạo thư mục trên màn hình nền Windows : Xem tại trang 2 của tài liệu.