0

Tuần 11 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

36 2,628 58

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 21:23

Giáo án lớp TUẦN 11: Năm học 2017 - 2018 Thứ hai ngày tháng 11 năm 2017 TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: ĐẤT Q, ĐẤT U I/MỤC TIÊU : A Tập đọc : Kiến thức - Hiểu ý nghĩa truyện : Đất đai Tổ quốc thứ thiêng liêng, cao q - Trả lời câu hỏi SGK 2.Kĩ năng: - Rèn kỹ đọc thành tiếng - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật 3.Thái độ: Trân trọng, sử dụng nguồn tài ngun đất hợp lí B Kể chuyện: Rèn kỹ nói : Biết xếp lại tranh minh hoạ Sgk theo thứ tự câu chuyện Dựa vào tranh, kể lại trơi chảy, mạch lạc đoạn câu chuyện đất q, đất u HS giỏi kể lại tồn câu chuyện) Rèn kỹ nghe II/CHUẨN BỊ: Phương pháp: PP thảo luận nhóm; PP Phân tích tổng hợp, PP sắm vai Đồ dùng: -Tranh minh họa truyện SGK III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tập đọc : Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát tập thể : - Đọc thuộc lòng đoạn : Thư gửi bà (3HS) trả lời câu hỏi với ND đoạn vừa đọc -> GV nhận xét, đánh giá - Kết nối với nội dung Hoạt động luyện đọc: ( 30 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: a GV đọc tồn - HS lắng nghe b GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu - Mỗi HS đọc nối tiếp câu - HD đọc phát âm từ khó: du lịch, Ê- - Đọc cá nhân, lớp đọc ĐT từ ti-ơ-pi-a, cởi giày ra, khó Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Lưu ý: giúp đỡ Hs đọc câu cho HS Hồng, Ninh - HS đọc phần giải SGK - Kết hợp giải thích từ +Tìm hiểu nghĩa từ: Cung điện, SGK: cung điện, khâm phục, khâm phục, khách du lịch, sản vật - GV hướng dẫn số câu: +Tại ơng pjair làm vậy?// +Đây mảnh đất u q chúng tơi // chúng tơi sinh đây/chết đây,/… - Nhận xét cách đọc phát âm HS * Đọc đoạn trước lớp - HS đọc nối tiếp đoạn - Chú ý đoạn 2( sgk T85) - Đọc cá nhân * Lưu ý: giúp đỡ Hs đọc đoạn: Hoa, Bình - HS lắng nghe GV hướng dẫn cách *GV gợi ý giọng đọc đọc - Các nhóm luyện đọc * Đọc đoạn nhóm -Vài nhóm thi đọc - Lớp bình xét * HS đọc lại tồn truyện -1HS (M3) đọc *GV nhận xét Hoạt động tìm hiểu bài: ( 15 phút) * Mục tiêu: HS nắm nội dung thơng qua việc trả lời câu hỏi * Cách tiến hành: - u cầu HS đọc thầm đoạn thảo - Lớp đọc thầm đoạn 1, thảo luận câu luận câu hỏi sgk hỏi sgk -Đại diện nhóm chia sẻ nội dung trước lớp: + Hai người khách vua Ê - ti - - + Vua mời họ vào cung, mở tiệc chiêu pi - a tiếp đãi ? đãi họ + Khi khách xuống tàu điều bất +Viên quan bảo họ cởi giày để họ ngờ xảy ? cạo đất đế giày - u cầu lớp đọc thầm lại phần cuối - Học sinh đọc thầm phần cuối đoạn đoạn + Vì người Ê - ti - - pi - a khơng + Vì họ coi đất q hương thứ thiêng khách mang hạt cát nhỏ ? liêng, cao q - Mời 3HS nối tiếp đọc đoạn - em nối tiếp đọc đoạn +Theo em, phong tục nói lên tình +Họ coi đất đai Tổ quốc tài sản cảm người Ê - ti - - pi - a q giá, thiêng liêng q hương ? Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * GV chốt lại :Giáo viên chốt ý sách giáo viên - HS ý nghe Hoạt động luyện đọc diễn cảm( phút) * Mục tiêu: HS đọc diễn cảm đoạn * Cách tiến hành: - GV HD HS đọc lại đoạn -1 HS đọc lại -1 vài HS thi đọc diễn cảm đoạn -1 vài tốp HS nâng cao -> GV lớp bình chọn nhóm đọc -> Lớp nhận xét bình chọn hay -> GV nhận xét Kể chuyện: Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: HS kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa * Cách tiến hành: *.GV giúp HS hiểu u cầu tập * Giáo viên nêu nhiệm vụ: SGK - Lắng nghe nhiệm vụ tiết học a.GV YC HS suy nghĩ kể chuyện - GV gợi ý hướng dẫn HS kể lại câu chuyện theo tranh - u cầu HS quan sát tranh, xếp lại - Cả lớp quan sát tranh minh họa, theo trình tự câu chuyện xếp lại trình tự câu chuyện +HS làm việc cá nhân - Gọi HS nêu kết - 2HS nêu kết quả, lớp nhận xét bổ - u cầu lớp lắng nghe nhận xét sung b HD HS kể chuyện nhóm - u cầu HS kể chuyện nhóm + Từng cặp tập kể chuyện, - GV nhóm quan sát HS kể +HS kể chuyện nhóm2 chuyện *Giúp đỡ nhóm 2, đối tượng HS M1+M2 c Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp -Gọi đại diện nhóm lên thi kể + HS (nhóm 2) kể trước lớp chuyện theo đoạn + Đại diện nhóm thi kể chuyện trước lớp +Các nhóm khác bổ sung +Các nhóm theo dõi, nhận xét - Gọi HS kể câu chuyện -3 HS thi kể chuyện Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 (HS M3+ M4 kể lại đoạn câu - > Lớp bình chọn người kể hay chuyện theo lời nhân vật: Chi, Duy Anh, Hoan) - Cả lớp GV nhận xét, tun dương HS kể hay Hoạt động nối tiếp: ( phút) - Về nhà kể chuyện người thân; - GV nhắc HS lời khun câu chuyện - GV nhận xét tiết học Điều chỉnh: TỐN: BÀI TỐN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH (TIẾP THEO) I/ MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Làm quen với tốn giải hai phép tính - Bước đầu biết giải trình bày giải tốn giải hai phép tính - HS làm BT 1, 2, BT3(dòng 2) 2.Kĩ năng: Rèn kĩ giải tốn hai phép tính 3.Thái độ: u thích Tốn học, vận dụng tính tốn sống II II CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: Rèn luyện tư sáng tạo; Thực hành – Luyện tập; Trò chơi Đồ dùng: Bảng phụ ghi sẵn BT (T51) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) - HS lên bảng làm tập 2, 3( trang 50 ) - GV nhận xét, kết nối nội dung học Hoạt động hình thành kiến kiến mới: ( 15 phút) * Mục tiêu: Biết giải trình bày giải tốn giải hai phép tính * Cách tiến hành: Bài tốn 1: - GV gọi HS đọc tốn, ghi tóm tắt lên bảng - Thực theo YC Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Gọi 2HS dựa vào tóm tắt đọc lại tốn - u cầu HS chia sẻ điều tốn cho biết điều tốn hỏi - Dự kiến số câu hỏi Hs trao đổi với nhau: + Theo bạn bước ta tìm ? - 2HS đọc lại tốn - Quan sát sơ đồ tóm tắt để nêu điều cho biết điều tốn hỏi -Tìm số xe đạp bán ngày chủ nhật: + Khi tìm kết bước bước chúng + Tìm số xe đạp hai ngày ta tìm gì? - Lệnh cho HS trao đổi N2 để thực tính -HS thực kết cách trình bày giải sách giáo khoa - u cầu HS tìm kết phép tính nhân -Thực YC, chia sẻ kiến thức lại với bạn, thống cách làm Lưu ý HS M1: Lan, Tuấn, -GV nhận xét, chốt lại bước tính -HS lắng nghe -u cầu HS đọc lại giải -HS nhắc lại 3.Hoạt động thực hành: ( 15 phút) * Mục tiêu: Củng cố, áp dụng cách giải tốn có lời văn hai phép tính, làm BT 1, 2, BT3(dòng 2) * Cách tiến hành: Bài 1: - Gọi học sinh nêu tập - u cầu lớp vẽ sơ đồ tóm tắt tốn - u cầu lớp làm vào - u cầu học sinh lên chia sẻ cách làm - Nhận xét đánh giá - Cho HS đổi để KT Bài : - u cầu HS nêu phân tích tốn - u cầu lớp giải tốn vào - Chấm số em, nhận xét chữa - Mời học sinh lên chia sẻ cách làm Bài 3: - u cầu HS nêu u cầu - u cầu lpos thảo luận N2 (dòng đầu) Giáo viên - Đọc tốn - Học sinh vẽ tóm tắt tốn - Cả lớp thực làm vào - Một học sinh lên trình bày cách thức làm bài, lớp nhận xét bổ sung - HS đọc vẽ tóm tắt tốn - Cả lớp thực làm vào - Một học sinh lên giải, lớp nhận xét bổ sung Bài giải : Số lít mật ong lấy : 24 : = ( l ) Số lít mật ong lại là: 24 – = 16 (l) Đáp số: 16 l mật ong - Một em nêu đề tập - Cả lớp thực làm phiếu HT Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Mời đại diệnhọc sinh nêu kết - Giáo viên nhận xét đánh giá *Bài (dòng 1): BT.PTNLHS (M3+M4) - GV đánh giá KQ làm HS - Dự kiến đáp án: + gấp3 lần 15, 15 thêm 18 +7 gấp lên lần 42, 42 bớt 36 Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nhận xét đánh giá tiết học -Giao nhiệm vụ: - Dặn nhà học xem lại tập làm Điều chỉnh: - Học sinh nêu kết - Lớp nhận xét, bổ sung - Đọc Y.C tốn - Suy nghĩ, tìm cách làm - Báo cáo KQ với GV -Lắng nghe ĐẠO ĐỨC THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ I Thứ ba ngày tháng 11 năm 2017 TẬP ĐỌC: VẼ Q HƯƠNG I/MỤC TIÊU: Kiến thức: - Bước đầu biết đọc nhịp thơ bộc lộ niềm vui qua giọng đọc - Hiểu ý nghĩa : Ca ngợi vẻ đẹp q hương thể tình u q hương đất nước tha thiết bạn nhỏ (Trả lời CH SGK; thuộc khổ thơ bài; HS khá, giỏi thuộc thơ) 2.Kĩ năng: - Rèn kỹ đọc thành tiếng, đọc nhịp thơ bộc lộ niềm vui qua giọng đọc 3.Thái độ: Giáo dục HS u q q hương, đất nước II/CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp: PP thảo luận nhóm; PP Phân tích tổng hợp; PP giải nghĩa từ Đồ dùng: - Tranh minh họa đọc SGK - Bảng phụ viết thơ để hướng dẫn học sinh HTL III CÁC HOẠY ĐỘNG DẠY HỌC Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động: ( phút) - 1Hs hát bài: Q hương tươi đẹp - 2HS đọc lại câu chuyện: Đất q, đất u; nêu lại ý nghĩa câu chuyện -Giới thiệu Hoạt động luyện đọc: ( 12 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: a GV đọc diễn cảm thơ - HS ý nghe - GV hướng dẫn cách đọc b.HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - Đọc dòng thơ - Mỗi HS nối tiếp đọc dòng thơ - HD đọc phát âm từ khó: làng xóm, lúa xanh, lượn quanh, nắng lên,… - Đọc khổ thơ trước lớp - HS nối tiếp đọc (HD câu thơ cho HS: Mai, Đại, Trinh) Bút chì xanh đỏ/ Em gọt hai đầu/ Em thử hai màu/ Xanh tươi, /đỏ thắm.// -GV gợi ý cho HS hiểu nghĩa: Sơng - HS giải nghĩa từ máng, xanh mát, gạo, *GV lưu ý nhấn giọng từ ngữ gợi tả màu sắc - Đọc khổ thơ nhóm - HS đọc theo nhóm + Gọi nhóm thi đọc khổ thơ - nhóm tiếp nối đọc khổ thơ + Theo dõi HS đọc theo nhóm để -Thi đọc thuộc lòng thơ - Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc đúng, chỉnh sửa riêng cho nhóm Lưu ý giọng đọc nhóm Sóng biển hay - Cả lớp đọc đồng thơ -u cầu lớp đọc đồng Hoạt động tìm hiểu bài: ( 15 phút) * Mục tiêu: HS nắm nội dung thơng qua việc trả lời câu hỏi *Cách tiến hành - Mời Hs đọc bài, u cầu lớp đọc -Thực nhiệm vụ GV giao thầm thơ, trao đổi nhóm đơi câu -Thảo luận, chia sẻ: hỏi cuối bài, chia sẻ KQ trước lớp + Kể tên cảnh vật tả +Tre, lúa, sơng máng, trời mây, nhà ở, thơ ? ngói mới, + Cảnh vật q hương tả + Tre xanh, lúa xanh, ngói đỏ Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 nhiều màu sắc Hãy kể màu sắc tươi, mặt trời đỏ chói, ? + Vì tranh q hương đẹp ? + C) Vì bạn nhỏ u q hương Hãy chọn câu trả lời mà em cho ? * Giáo viên kết luận: Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp q hương, tình u tha thiết bạn nhỏ q hương Hoạt động học thuộc lòng thơ phút) * Mục tiêu: HS học thuộc lòng khổ thơ, thơ * Cách tiến hành: - GV đọc diễn cảm thơ - HS ý nghe -1 HS đọc lại - GV HD HS đọc thuộc lòng khổ, - HS đọc theo dãy, nhóm, cá nhân - HS thi đọc thuộc khổ thơ -> lớp nhận xét bình chọn -> Gv nhận xét Hoạt động nối tiếp: ( phút) - Nêu lại nội dung - Về nhà học bài, chuẩn bị sau: “Nắng phương Nam” - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: CHÍNH TẢ: ( Nghe- viết) TIẾNG HỊ TRÊN SƠNG I/MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - Nghe viết xác, trình bày Tiếng hò sơng - Làm tập điền tiếng có vần ong / oong ; Làm BT3a có tiếng chứa âm đầu vần dễ lẫn : s / x 2.Kĩ năng: Rèn kỹ viết tả -Biết viết hoa chữ đầu câu tên riêng (Gái, Thu Bồn ); ghi dấu câu ( dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm lửng ) -Trình bày hình thức văn xi 3.Thái độ: GD HS ý thức giữ viết chữ đẹp II II.CHUẨN BỊ Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 1.Phương pháp: PP Phân tích ngơn ngữ; PP thực hành; PP trò chơi học tập 2.Đồ dùng: - Bảng lớp viết lần từ ngữ tập 2, giấy khổ lớn để HS thi tìm nhanh BT3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động:( phút) - Cả lớp hát tập thể: - Cả lớp viết vào nháp, HS viết bảng từ sau: cầu tre nhỏ, đêm trăng, rụng trắng - Nhận xét, khen - Giới thiệu Hoạt động chuẩn bị viết tả: ( phút) * Mục tiêu: HS nắm nội dung tả cách viết từ khó, dễ lẫn * Cách tiến hành *HD HS nghe viết a HD chuẩn bị viết tả - Giáo viên đọc lượt - HS ý nghe -> HS đọc lại - u cầu học sinh đọc lại văn - học sinh đọc lại + Bài tả có câu? + Bài tả có câu + Những chữ đoạn văn cần + Viết hoa chữ đầu đoạn văn tên viết hoa ? riêng (Gái, Thu Bồn) * Luyện viết tiếng khó - Lớp nêu số tiếng khó thực -u cầu đọc thầm lại tả viết vào bảng con: lấy bảng viết tiếng khó - Giáo viên nhận xét đánh giá Hoạt động viết tả: ( 15 phút) * Mục tiêu: Chép lại xác đoạn bài: Tiếng hò sơng * Cách tiến hành: - Đọc cho học sinh viết vào - Cả lớp nghe viết vào - GV quan sát hướng dẫn thêm cho HS Lưu ý nét khuyết HS: Nam, Hồng, Hải, Thúy Hoạt động nhận xét, đánh giá viết: ( phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận lỗi sai tả, biết sửa lỗi tả * Cách tiến hành: - GV đọc lại - HS đổi dùng bút chì sốt lỗi - GV chữa lỗi - Hs đổi chéo để sốt - GV thu bài, chấm -> Nhận xét viết -Lắng nghe Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động làm tập tả: ( phút) * Mục tiêu: tập điền tiếng có vần ong / oong ; Làm BT3a có tiếng chứa âm đầu vần dễ lẫn : s / x * Cách tiến hành: Bài : - 2HS nêu u cầu - Nêu u cầu tập - Học sinh làm vào - u cầu lớp làm vào tập - Mời em lên bảng thi làm đúng, - 2HS lên bảng thi làm bài, lớp theo dõi bình chọn bạn làm nhanh nhanh - 2HS đọc lại lời giải - Nhận xét tun dương - Gọi HS đọc lại lời giải ghi a) Chng xe đạp kêu kính coong Vẽ đương cong nhớ b) Làm việc xong Cái xoong Bài : - Gọi HS nêu u cầu tập 3a - 1HS đọc u cầu - Chia nhóm, nhóm thi làm - Các nhóm thi làm giấy giấy, xong đại diện nhóm dán - Đại diện nhóm dán lên bảng, đọc bảng lớp, đọc kết kết Lớp bình chọn nhóm làm Lưu ý đối tượng M1+ M2: Minh, Huy - GV HS nhận xét, tun dương - 1HS đọc lại kết - Gọi 1HS đọc lại kết - Cả lớp làm vào VBT theo lời giải - Cho HS làm vào VBT -> GV nhận xét -Lắng nghe * Bài 3b BT.PTNLHS (M3+M4) -Đọc Y.C - GV đánh giá KQ làm HS -Suy nghĩ, tìm vần điền cho hợp lí -Báo cáo KQ với GV Hoạt động nối tiếp: ( phút) - Về nhà học , chuẩn bị sau * Đánh giá tiết học Điều chỉnh: TỐN: LUYỆN TẬP I/MỤC TIÊU: Giáo viên 10 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Giáo viên chia học sinh thành tổ hướng dẫn cách chơi thử sau cho chơi thức trò chơi “ Đổi chỗ vỗ tay “ 3/Phần kết thúc: - u cầu học sinh làm thả lỏng - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò học sinh nhà thực lại phút Điều chỉnh: Thứ năm ngày tháng 11 năm 2017 CHÍNH TẢ: ( Nhớ – viết ) VẼ Q HƯƠNG I/MỤC TIÊU 1.Kiến thức: HS nhớ - viết xác đoạn “Vẽ q hương “ Kĩ năng: Luyện đọc, viết số chữ chứa âm đầu dễ lẫn s/ x 3.Thái độ: Giáo dục HS cẩn thận, có ý thức rèn chữ giữ II/CHUẨN BỊ: II/ CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp: PP Phân tích ngơn ngữ; PP thực hành; Thảo luận nhóm 2.Đồ dùng: 3băng giấy viết ổ thơ tập 2a III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động:( phút) - Cả lớp hát bài: - Gọi 2HS lên bảng thi tìm nhanh, viết từ có tiếng chữa vần ươn/ ương - Nhận xét đánh giá, giới thiệu Hoạt động chuẩn bị viết tả: ( phút) * Mục tiêu: HS nắm nội dung tả cách viết từ khó, dễ lẫn * Cách tiến hành Giáo viên 22 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Trao đổi về nội dung thơ: - Đọc đoạn thơ bài: từ đầu đến Em tơ - Lớp lắng nghe giới thiệu đỏ thắm - u cầu hai em đọc thuộc lòng lại - Cả lớp theo dõi 2HS đọc - Lớp theo dõi đọc thầm theo, trả lời câu hỏi + Vì bạn nhỏ lại thấy tranh q + Vì bạn nhỏ u q hương hương đẹp ? + Những từ tả cần viết + Chữ đầu câu, đầu dòng thơ: Vẽ, hoa ? Bút, *Hướng dẫn cách trình bày -Bài thơ viết theo thể thơ gì? - chữ -Trình bày thơ cho đẹp? - Bắt đầu viết vào thứ ba -Những chữ đầu dòng thơ viết ntn? -Viết hoa * Hướng dẫn viết từ kho: - Nêu từ khó: làng xóm, lúa xanh, lượn -HS nêu viết bảng quanh, (Giúp đỡ HS để phân biệt l/n; x/s: -Nhận xét em Loan, Hòa, Linh) Hoạt động viết tả: ( 15 phút) * Mục tiêu: Nhớ -viết xác đoạn (từ đầu đến em tơ đỏ thắm), trình bày hình thức thơ viết theo thể thơ chữ * Cách tiến hành: - GV YC HS viết tả: -HS nhẩm thẩm bài, tự hồn thành (HS cần giúp đỡ: Mai, Hồng, Hà) viết vào tả - GV gọi 1HS M4 đọc lại viết cho -Đổi chéo sốt lỗi bạn sốt Hoạt động nhận xét, đánh giá viết: ( phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận lỗi sai tả, biết sửa lỗi ghi nhớ cách trình bày hình thức thơ viết theo thể lục bát tả * Cách tiến hành: - Thu 1/3 chấm, nhận xét -Tun dương HS có tiến bộ: Thúy, Hồng Hoạt động làm tập tả: ( 4phút) * Mục tiêu: Làm tập 2a * Cách tiến hành: Hướng dẫn làm tập tả: Bài 2: Tự chọn a - HS đọc u cầu, thảo luận nhóm (Đối tượng nhóm HS cần quan tâm: nhóm -HS nhóm làm phiếu HT Hoa Sen) -Đại diện nhóm lên trình bày - Giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải -Nhận xét a) Nhà sàn-đơn sơ-suối chảy-sáng lưng đồi Giáo viên 23 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Gọi - em đọc lại làm bảng - HS đọc lại bảng - GV nhận xét, đánh giá Hoạt động nối tiếp: ( phút) - HS ghi nhớ, khắc sâu cách trình bày thơ chữ viết - Nhận xét tiết học - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò HS: nhà chuẩn bị sau Điều chỉnh: TỐN: LUYỆN TẬP I/MỤC TIÊU: Giúp học sinh: 1.Kiến thức: - Thuộc bảng nhân vận dụng tính giá trị biểu thức, giải tốn - Nhận biết tính chất giao hốn phép nhân với ví dụ cụ thể - Làm Bt 1, (cột a) 3, 2.Kĩ năng: - Biết vận dụng bảng nhân 8, tính chất giao hốn phép nhân tính giá trị biểu thức giải tốn 3.Thái độ: Tính tốn cẩn thận Giáo dục học sinh lòng say mê học tốn II/ CHUẨN BỊ: Phương pháp: - Thực hành – Luyện tập; Rèn luyện tư sáng tạo; Thảo luận nhóm Đồ dùng - Bảng phụ ghi sẵn sơ đồ tóm tắt tập III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động (3 phút): - Trưởng ban học tập tổ chức chơi trò chơi “Bỏ bom” với nội dung bảng nhân -Tổng kết trò chơi -Giới thiệu HĐ thực hành: (30 phút) Giáo viên 24 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 *Mục tiêu: -Vận dụng bảng nhân 8, tính chất giao hốn phép nhân tính giá trị biểu thức giải tốn - Làm Bt 1, (cột a) 3, *Cách tiến hành: Bài 1: - GV gọi HS nêu u cầu - HS nêu u cầu BT - GV u cầu tính nhẩm sau nêu kết - HS tính nhẩm - Nêu kết a x = 8 x = 40 - Giáo viên nhận xét, sửa sai x = 16 x = 56 - u cầu Hs nêu nhận xét KQ b x = 16 x = 32 cột tính ý b, x = 16 x = 32 * GV kết luận: Khi ta đổi chỗ thừa số tích tích khơng thay đổi Bài : - GV gọi HS nêu u cầu - HS nêu u cầu - GV u cầu làm bảng - HS làm ý a) - GV nhận xét - HS chia sẻ cách làm trước lớp - Nhận xét, thống cách làm x 3+8 = 24+8: x 4+8 = 32+8 Bài 3: = 32 = 40 - GV gọi HS u cầu -2 HS nêu u cầu BT - GV gợi ý cho đối tượng HS M1+M2 phân - HS phân tích làm tốn tích bài, bước làm làm vào - HS làm vào - Đọc làm - GV theo dõi HS làm - GV gọi HS nhận xét - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét Bài giải Số mét dây điện cắt là: 8x4 = 32 ( m) Số mét dây điện lại 50-32 = 18 (m) Bài 4: Đáp số: 18m - GV gọi HS nêu u cầu + HS nêu u cầu BT - GV YC thảo luận nhóm phép tính phù hợp - HS trao đổi nhóm sau hồn cho tập thành làm vào - HS nhận xét - GV nhận xét, sửa sai a x = 24 (ơ vng) b x = 24 (ơ vng) Giáo viên 25 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - NX: x = x -Lắng nghe *Bài 2b (BTPTNLHS: đối tượng M3+ -HS thực theo YC M4) -Suy nghĩ, làm - GV đánh giá KQ làm HS -Báo cáo KQ với GV HĐ tiếp nối: (2 phút) - Dặn dò: HS nhà học thật thuộc bảng nhân 8; - Chuẩn bị sau “Nhân số có ba chữ số với số có chữ số” - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: TẬP LÀM VĂN: NĨI VỀ Q HƯƠNG I/MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Biết nói q hương ( nơi ) theo gợi ý sách giáo khoa Kĩ năng: Rèn kỹ nghe, nói 3.Thái độ: Tự hào u q q hương II/CHUẨN BỊ: Phương pháp: Thảo luận nhóm; Luyện tập thực hành Kĩ thuật: - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi; Kĩ thuật trình bày phút Đồ dùng: - Bảng phụ viết sẵn gợi ý nói q hương (BT2) Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát bài: Cùng múa hát trăng - Gọi HS đọc thư viết tiết TLV tiết trước Nhận xét - Giới thiệu Hoạt động thực hành: ( 30 phút) *Mục tiêu: Nói q hương (hoặc nơi ) theo gợi ý sách giáo khoa * Cách tiến hành: Bài tập 2: - Gọi em nêu u cầu - em nêu u cầu Giáo viên 26 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Gv đưa bảng phụ ghi nội dung gợi ý (như - Nhẩm câu hỏi gợi ý bảng để SGK) tập nói trước lớp - Nhắc học sinh dựa vào câu hỏi - Từng cặp tập nói q hương theo gợi ý bảng đểnói q hương (HĐ gợi ý: theo cặp đơi) + Q bạn đâu? - YC học sinh dựa vào câu hỏi + Bạn u cảnh vật q gợi ý bảng để nói q hương tập hương? nói trước lớp + Cảnh vật có đáng nhớ? *Gv trợ giúp HS M1+M2 tập nói mạnh + Tình cảm bạn q dạn nhóm hương nào? + Mời số HS trình bày trước lớp - HS nói trước lớp +Giáo viên theo dõi nhận xét, sửa chữa - Lớp theo dõi nhận xét, bổ sung - Thi nói q hương trước lớp - 2- cặp thi nói trước lớp - GV nhận xét chung - Lớp nhân xét, bình chọn bạn nói hay Liên hệ giáo dục em tình u q hương đất nước việc làm cụ thể: Chăm ngoan, Hoạt động tiếp nối: ( phút) - Nhận xét đánh giá tiết học - Giao nhiệm vụ: +Về nhà viết lại điều vừa kể q hương +Về nhà học chuẩn bị cho tiết sau Điều chỉnh: THỂ DỤC: HỌC ĐỘNG TÁC TỒN THÂN CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I/MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - Ơn động tác vươn thở, tay, chân, lườn bụng thể dục phát triển chung u cầu thực động tác tương đối xác - Học động tác tồn thân u cầu thực động tác - Chơi trò chơi : " Nhóm ba nhóm bảy" u cầu biết cách chơi biết tham gia chơi cách tương đối chủ động 2.Kĩ năng: Rèn kĩ phản xạ nhanh, xác 3.Thái độ: Tích cực vận động, tập luyện TDTT Giáo viên 27 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 II/ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN : - Sân bãi chọn nơi thống mát, phẳng, vệ sinh - Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi … III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Định Nội dung phương pháp dạy học Đội hình luyện tập lượng 1/Phần mở đầu : 5phút - GV nhận lớp phổ biến nội dung, u cầu tiết học - HS giậm chân chỗ, vỗ tay theo nhịp hát - Đứng thành vòng tròn quay mặt vào 25 phút sân xoay khớp 2/Phần : * Ơn động tác học : - u cầu lớp ơn động tác: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng Giáo viên theo dõi sửa chữa - Trưởng ban TDTT hơ cho học sinh thực lần tập x nhịp - Cho HS luyện tập theo tổ 2-3lần - Cho tổ thi đua với lần GV nhận xét tun dương * Học động tác tồn thân: - Giáo viên nêu tên động tác để học sinh nắm - Vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho học sinh làm theo - Mời – học sinh thực tốt lên làm mẫu 5phút +GV hướng dẫn đối tượng HS chưa động tập luyện: Hòa, Thái Sơn - Cả lớp tập luyện theo nhịp hơ trưởng ban TDTT - HS tập luyện theo tổ, GV theo dõi uốn nắn * Chơi trò chơi : “ Nhóm ba nhóm bảy “ phút - Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi cho HS chơi - Giám sát chơi nhắc nhớ kịp thời em tránh vi phạm luật chơi - Nhắc nhớ học sinh đảm bảo an tồn luyện tập chơi 3/Phần kết thúc: - HS chậm xung quanh vòng tròn vỗ Giáo viên 28 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 tay hát - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học, dặn dò Điều chỉnh: Thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2017 TỐN: NHÂN SỐ CĨ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CĨ MỘT CHỮ SỐ I/MỤC TIÊU : Học sinh biết : 1.Kiến thức: - Đặt tính tính nhân số có chữ số với số có chữ số - Vận dụng giải tốn có phép nhân - Làm Bt 1, 2(cột a), 2.Kĩ năng: Rèn kĩ nhân số có chữ số với số có chữ số 3.Thái độ: u thích mơn học vận dụng tính tốn vào sống thường ngày II CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: Thảo luận; Thực hành – Luyện tập; Rèn luyện tư sáng tạo 2.Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi; Kĩ thuật trình bày phút 3.Đồ dùng: Bảng phụ ghi tóm tắt nội dung tập III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút): -Lớp hát bài: “Một với hai” - Gọi em lên bảng làm BT3 tiết trước - KT số em bảng nhân - Nhận xét; Giới thiệu Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút) * Mục tiêu: Đặt tính tính nhân số có chữ số với số có chữ số *Cách tiến hành: - Hướng dẫn thực phép nhân - Học sinh đặt tính tính : - Ghi bảng : 123 x =? - Hướng dẫn đặt tính tính sách giáo viên - Là phép tính số có chữ số với số có * Giáo viên nêu phép nhân 326 x = ? chữ số - u cầu học sinh nhận xét đặc điểm - Học sinh đặt tính tính kết phép tính Giáo viên 29 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - u cầu dựa vào ví dụ để đặt tính - Hai em nêu lại cách thực phép tính kết nhân -Gọi HS nhắc lại 3.Hoạt động thực hành (15 phút) * Mục tiêu: - Vận dụng nhân số có chữ số với số có chữ số giải tốn có phép nhân - Làm Bt 1, 2(cột a), *Cách tiến hành: Bài 1: - Gọi em nêu tập - Một học sinh nêu u cầu - YC lớp làm việc cá nhân, sau -1 HS thực mời HS trao đổi cặp đơi - u cầu học sinh tự tính kết +Cả lớp thực làm vào - u cầu lớp đổi chéo tự chữa +Đổi chéo để chấm kết hợp tự sửa bài cho bạn - Gọi số em lên chia sẻ cách làm - em lên bảng chia sẻ cách làm bài bảng - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài : - u cầu học sinh nêu đề - Một học sinh nêu u cầu - u cầu lớp thực vào ý a) - Cả lớp thực làm vào ý a) - Hai em lên bảng đặt tính tính - u cầu đổi để chữa - Đổi chéo để kiểm tra -*Gv chấm nhận xét làm học sinh (tun dương M1+M2 em - Một em đọc đề sách giáo khoa Minh, Linh , có tiến bộ) - Cả lớp làm vào vào Bài - Treo bảng phụ - Một em lên bảng giải : - Gọi học sinh đọc Bài giải: -u cầu lớp thực vào Số người chuyến bay : - Gọi học sinh lên bảng giải 116 x = 348 ( người ) Đáp số : 348 người -Nộp -Lắng nghe -Hs nhẩm lại YC - Chấm số em, nhận xét chữa - HS làm -HS báo cáo kết với *Bài 2b (BTPTNLHS: đối tượng M3+ M4) - GV đánh giá KQ làm HS Giáo viên 30 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 3.Hoạt động nối tiếp (2 phút) - Nhận xét đánh giá tiết học - Dặn nhà học làm tập Điều chỉnh: THỦ CƠNG CẮT, DÁN CHỮ I, T ( Tiết 1) I – MỤC TIÊU Mục tiêu: Biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T -Kẻ, cắt, dán chữ I, T Các nét chữ tương đối thẳng Chữ dán tương đối phẳng -Với học sinh khéo tay: Kẻ, cắt, dán chữ I, T Các nét chữ thẳng Chữ dán phẳng 2.Kĩ năng: Cắt, dán chữ I, T Các nét chữ tương đối thẳng Chữ dán tương đối phẳng 3.Thái độ: Giáo dục học sinh thích cắt, dán chữ II CHUẨN BỊ 1.Phương pháp:- PP quan sát; Thảo luận; Thực hành – Luyện tập; Rèn luyện tư sáng tạo 2.Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi; Kĩ thuật trình bày phút 3.Đồ dùng + Giáo viên: Mẫu chữ I, T cắt dán mẫu chữ I, T cắt từ giấy màu để rời, chưa dán Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T Giấy thủ cơng, thước kẻ, bút chì, kéo thủ cơng, hồ dán + Học sinh : Giấy nháp , thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Hoạt động khởi động( phút) - Hát bài: Bài ca học - Kiểm tra đồ dùng học tập học sinh - Giáo viên nhận xét - Kết nối nội dung học 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) * Mục tiêu: Kẻ, cắt, dán chữ I, T Các nét chữ tương đối thẳng Chữ dán tương đối phẳng *Cách tiến hành: Giáo viên 31 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Việc 1: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét - GV giới thiệu chữ I, T - Em thấy nét chữ nào? Việc 2: Hướng dẫn mẫu Bước 1: Kẻ chữ I, T -Lật mặt sau tờ giấy thủ cơng, kẻ cắt hai hình chữ nhật Hình chữ nhật thứ chiều dài ơ, rộng ơ; hình chữ nhật thứ hai có chiều rộng ơ, dài -Muốn kẻ chữ T ta làm nào? -Học sinh quan sát nhận xét - Nét chữ rộng ô - Học sinh quan sát, theo dõi +Chữ I, T có nửa bên trái nửa bên phải giống Nếu gấp đôi chữ I, T theo chiều dọc nửa bên trái nửa bên phải chữ I, T -GV đề nghị lớp thực hành - GV Giúp đỡ HS nam lúng túng cắt, trùng khít +2 Học sinh lên thực dán T,I +Lớp thực hành giấy nháp Bước 2: Cắt chữ T - Cắt chữ I theo đường kẻ với kích thước - Chữ T có chiều dài quy định +Muốn cắt chữ T ta làm ô, rộng ô - Đánh dấu hình chữ T nào? sau kẻ chữ T theo điểm đánh dấu hình 2b -Gấp đôi hình chữ nhật kẻ chữ T (H 2b) theo đường dấu giữa, cắt theo đường kẻ nửa chữ T, bỏ Bước 3: Dán chữ I, T gạch chéo -Muốn chữ dán phẳng ta phần đặt tờ giấy nháp lên chữ (H.3a) Mở chữ T chữ mẫu (H 3b) vừa dán để miết cho phẳng (H 4) - Kẻ đường -Dán chữ I, T cho đẹp? chuẩn, xếp chữ -Giáo viên tổ chức cho học sinh tập cho cân đối đường chuẩn kẻ, cắt chữ I, T giấy nháp -Giáo viên theo dõi, uốn nắn HS nam - Bôi hồ vào mặt kẻ ô dán chữ lúng túng: Bình, Ninh vào vò trí đònh -Cho Học sinh lên thực -Học sinh thực hành -Nhận xét số kẻ, cắt chữ kẻ, cắt chữ I, T đẹp giấy nháp -Với học sinh khéo Giáo viên 32 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 tay : -Kẻ, cắt, dán chữ I, T Các nét chữ thẳng Chữ dán phẳng 3.Hoạt động kết nối (2 phút): - Học sinh nhắc lại quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T -Về tập gấp, cắt thêm -Nhận xét tiết học: Tun dương- nhắc nhở -Chữ I có chiều dài ô, rộng ô (H 2a) Điều chỉnh: THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH VÀ VẼ SƠ ĐỒ MỐI QUAN HỆ HỌ HÀNG I/MỤC TIÊU: Sau học, HS biết: 1.Kiến thức: Biết mối quan hệ, biết xưng hơ người họ hàng 2.Kĩ năng: HS biết cách xưng hơ với mối quan hệ gia đình, họ hàng 3.Thái độ: Biết kính - nhường II CHUẨN BỊ: 1Phương pháp: PP Phát giải vấn đề; Thảo luận nhóm, PP trò chơi học tập,… 2.Đồ dùng: - GV: Hình minh họa SGK Giấy khổ to Bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận tờ giấy ghi ND trò chơi Xếp hình - HS: Xem trước nhà III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động khởi động (2 phút) - Hát bài: “Cháu thương bà” /?/ Nêu nội dung bạn cần biết tiết học trước + Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu 2.Hoạt động hình thành kiến thức ( 15 phút) Giáo viên 33 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Mục tiêu - HS phân tích mối quan hệ họ hàng tình khác nhau.Vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng - Biết mối quan hệ, biết xưng hơ người họ hàng - Qua trò chơi, nhóm vẽ sơ đồ giải thích mqh họ hàng * Cách tiến hành: *Việc 1: Phân tích, vẽ sơ đồ - Làm việc theo nhóm, cử đại diện trả lời - u cầu HS quan sát hình SGK + Câu 1: 10 người: ơng, bà, cha mẹ thảo luận trả lời câu hỏi (sách HD trang Hương, 96, 97) + Câu 2: con: cha mẹ Hương, cha mẹ Quang + Câu 3: Mẹ Quang, Bố Hương + Câu 4: Cháu nội Quang, Thủy Cháu ngoại Hương, Hồng - Dẫn dắt hệ thống câu hỏi để vẽ sơ đồ gia đình H.2 /43: + GĐ có hệ? Thế hệ thứ gồm ai? + Ơng, bà sinh người con? Kể ra? + Ơng bà có người dâu, người rể? Đó ai? + Bố mẹ Quang sinh ai? + Bố mẹ Hương sinh ai? - u cầu HS nhìn vào sơ đồ nói lại mối quan hệ *HS cần giúp đỡ: Loan, Hải Việc 2: Cách xưng hơ - u cầu HS thảo luận nhóm đơi theo câu hỏi (sách HD/98,99) *GVKL: Với người họ hàng,chúng ta cần phải tơn trọng, lễ phép, u thương đùm bọc Việc 3: Trò chơi Xếp hình - Tổ chức chơi theo nhóm - Phổ biến luật chơi: sách HD /100 - Tổ chức chơi mẫu - Tổ chức trò chơi Giáo viên - hệ, gồm ơng bà - người: bố Quang, mẹ Hương - dâu mẹ Quang, rể bố Hương - Quang, Thủy - Hương, Hồng - HS nói trước lớp - Nhận xét, tun dương - Làm việc nhóm đơi, cử đại diện trả lời - Phân nhóm - Nghe phổ biến, nắm luật chơi - Tham gia chơi mẫu - Tham gia chơi 34 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Nhận xét, tổng kết 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) -Gọi HS lên bảng tự liên hệ thân gia đình vẽ thật nhanh sơ đồ giới thiệu với bạn - Ghi nhớ nội dung học Xem trước Phòng cháy nhà - Nhận xét, đánh giá tiết học: Điều chỉnh: SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực an tồn giao thơng đường - Phát động phong trào thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca “ Lớp đồn kết” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên - CT.HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tun dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: Giáo viên 35 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, chuẩn bị học làm trước đến lớp, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tun dương – Phê bình: - Tun dương: - Phê bình : Giáo viên 36 Trường Tiểu học ... học lớp 2) - Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi - Học sinh thực chơi trò chơi :”Đổi chỗ vỗ tay ” Giáo viên 21 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Giáo viên chia học sinh. .. (BTPTNLHS: đối tượng M3+ M4) - GV đánh giá KQ làm HS Giáo viên 30 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 3. Hoạt động nối tiếp (2 phút) - Nhận xét đánh giá tiết học - Dặn nhà học làm tập Điều... theo dõi sửa chữa cho học sinh - Giáo viên mời – học sinh thực tốt lên làm mẫu - Trưởng ban TTTD hô cho học sinh thực - Sau học sinh tập xong động tác giáo viên cho học GV sinh chia tổ để ôn luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 11 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 11 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Hình ảnh liên quan

Hướng dẫn viết trên bảng con - Tuần 11 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

ng.

dẫn viết trên bảng con Xem tại trang 19 của tài liệu.
Nội dung và phương pháp dạy học lượng Định Đội hình luyện tập - Tuần 11 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

dung và phương pháp dạy học lượng Định Đội hình luyện tập Xem tại trang 28 của tài liệu.

Từ khóa liên quan