0

Bài thi dạy học theo chủ đề tích hợp bài dầu mỏ hóa học 9

22 639 3
  • Bài thi dạy học theo chủ đề tích hợp bài dầu mỏ hóa học 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 19:45

Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Môn: Hóa học Phụ lục III Phiếu tả hồ sơ dạy học dự thi giáo viên I Tên hồ sơ dạy học: Tiết 49 - Bài 40: Dầu mỏ khí thiên nhiên II Mục tiêu dạy học II.1 Kiến thức, kĩ năng, thái độ môn học đạt học: Kiến thức : Biết được: − Khái niệm, thành phần, trạng thái tự nhiên dầu mỏ, khí thiên nhiên khí mỏ dầu phương pháp khai thác chúng; số sản phẩm chế biến từ dầu mỏ − Ứng dụng: Dầu mỏ khí thiên nhiên nguồn nhiên liệu nguyên liệu quý công nghiệp Kỹ năng: − Đọc trả lời câu hỏi, tóm tắt thông tin dầu mỏ, khí thiên nhiên ứng dụng chúng − Sử dụng có hiệu số sản phẩm dầu mỏ khí thiên nhiên Thái độ : Nghiêm túc, có tinh thần học tập cao, có tinh thần tập thể cao Trọng tâm : − Thành phần dầu mỏ, khí thiên nhiên khí mỏ dầu − Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ − Ích lợi cách khai thác, sử dụng dầu mỏ, khí thiên nhiên, khí dầu mỏ II.2 Học sinh cần có lực vận dụng kiến thức liên môn gồm môn: Lịch sử, Khoa học lớp 4, Vật lý, Địa lý , Mỹ Thuật, Toán học, Giáo dục công dân, hiểu biết xã hội để giải vấn đề học đặt - Lịch sử : Lịch sử khai thác dầu mỏ khí thiên nhiên Việt Nam - Khoa học lớp 4: Nguồn gốc dầu mỏ - Địa lí: + Kĩ đọc lược đồ địa lý + Xác định vị trí mỏ dầu khí thiên nhiên Việt Nam + Đặc điểm tài nguyên dầu mỏ khí thiên nhiên Việt Nam + Biện pháp bảo vệ dầu mỏ khí thiên nhiên Việt Nam nói riêng vùng biển quốc tế nói chung - Giáo dục công dân: Giáo dục ý thức tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường sống - Mĩ thuật: Kỹ thuật quan sát phân tích tranh ảnh - Toán học: Áp dụng công thức để tính toán hóa học Người thực hiện: Hồ Hữu Phước Trang Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Môn: Hóa học - Sinh học kết hợp với Hóa học: giải thích tượng ô nhiễm dầu mỏ tác hại ô nhiễm dầu mỏ biển - Hiểu biết xã hội: biết ứng dụng sản phẩm dầu mỏ khí thiên nhiên vào thực tế III Đối tượng dạy học học - Số lớp: lớp - Số lượng học sinh: 27 học sinh Đặc điểm: Học sinh lớp 9A có đặc điểm đa số có học lực khá, giỏi em chủ động khâu tìm tòi khám phá tri thức đồng thời phát huy lực sáng tạo, tiền đề đóng vai trò quan trọng hoạt động lớp IV Ý nghĩa học IV.1 Đối với thực tiễn dạy học: - Học sinh lớp ngày trưởng thành, kinh nghiệm sống phong phú, em có ý thức “Mình đứng trước ngưỡng cửa đời” Thái độ ý thức học tập HS ngày phát triển, thúc đẩy động mục đích học tập HS có khả tư lý luận, tư trừu tượng cách độc lập, sáng tạo, tư ngày chặt chẽ có quán, tính phê phán tư phát triển, giới quan dần hình thành Như vậy, HS có thay đổi chất, lực quan sát HS ngày sâu sắc nhạy bén hơn, khả tư trừu tượng cao hơn, khả phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa ngày hoàn thiện, em thích khám phá, tìm hiểu, thích thảo luận, tranh luận để trình bày ý kiến vấn đề đời sống KT - XH Đây điều kiện thuận lợi để GV tổ chức dạy học theo dự án hiệu Đối với môn học khác môn khoa học, địa lý, toán học, vật lý, sinh học, giáo dục công dân, hiểu biết xã hội em tìm hiểu kiến thức liên quan đến môn hóa học có kiến thức nguồn tài nguyên khoáng sản nước ta thông qua môn khoa học lớp môn địa lý, cách giải toán cách vận dụng linh hoạt công thức tính toán hóa học , kiến thức trọng lượng riêng khối lượng riêng môn vật lý 6, áp suất chất lỏng môn vật lý 8, kiến thức tiết kiệm tài nguyên khoáng sản thông qua môn giáo dục công dân… Vì cần tích hợp kiến thức môn học vào vào môn hóa học để giải vấn đề học em không cảm thấy bỡ ngỡ Như việc tích hợp kiến thức môn học giải vấn đề môn hóa học cách thuận lợi - Để làm điều đòi hỏi người giáo viên môn không nắm kiến thức môn dạy mà phải không ngừng trau dồi kiến thức môn học khác để tổ chức, hướng dẫn em giải tình huống, vấn đề đặt môn học cách nhanh nhất, hiệu - Là giáo viên nhận thức tầm quan trọng ý nghĩa hoạt động nên tiến hành thử nghiệm dự án nhỏ môn Hóa học Người thực hiện: Hồ Hữu Phước Trang Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Môn: Hóa học - Việc kết hợp kiến thức liên môn Khoa học, Địa Lý, Sinh học, Mĩ thuật, Toán học, Giáo dục Công dân, Lịch sử vào môn Hóa học quan trọng, giúp cho dạy thể nội dung bao quát, sinh động Từ học sinh hiểu biết nhiều hơn, đặc biệt học sinh thấy ý nghĩa việc học tập tất môn văn hóa mà không tượng học lệch qua họctích hợp kiến thức liên môn giúp học sinh thấy trách nhịêm thân việc học tập để góp phần xây dựng bảo vệ quê hương đất nước, từ em có ý thức học tập tốt IV.2 Đối với thực tiễn đời sống xã hội: - Dạy học tích hợp liên môn tạo điều kiện cho học sinh chủ động, tích cực, sáng tạo; giáo dục thêm hiểu biết quê hương, đất nước bồi dưỡng lòng tự hào yêu quê hương đất nước đồng thời giúp học sinh ý thức việc học phải đôi với hành; rèn luyện kĩ giải tình ứng dụng vào thực tế đời sống - Giáo dục ý thức tiết kiệm nguồn tài nguyên Quốc gia, khả tự học sáng tạo nguồn lượng cho tương lai - Học sinh hiểu vai trò, trách nhiệm thân ngồi ghế Nhà trường - Như vậy, kiến thức liên môn tạo điều kiện cho học sinh chủ động tích cực, sáng tạo việc tiếp nhận tri thức; giáo dục cho em ý thức học đôi với hành; rèn cho em kĩ sống đặc biệt kĩ giải tình sống ứng dụng kiến thức học từ sách vào thực tế đời sống thân, gia đình, xã hội V Thiết bị dạy học, học liệu tả thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng dạy học tả ứng dụng công nghệ thông tin việc dạy học học * Các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng dạy học: - Thiết bị, đồ dùng dạy học: + Sách giáo khoa hóa học 9, Sách giáo viên hóa học + Hộp mẫu sản phẩm chế biến từ dầu mỏ; tranh vẽ sơ đồ chưng cất dầu mỏ ứng dụng sản phẩm thu từ chế biến dầu mỏ + Tranh ảnh liên quan đến học mạng Internet - Học liệu sử dụng dạy học: + Tham khảo: Luật Biển Việt Nam; Lịch sử khai thác dầu mỏ Việt Nam + Ngoài sử dụng tư liệu số trang web: http://vnexpress; vietnamnet.vn * Các ứng dụng công nghệ thông tin việc dạy học dự án: Người thực hiện: Hồ Hữu Phước Trang Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Môn: Hóa học - GV: sử dụng máy chiếu - HS: tìm hiểu số thông tin liên quan đến học qua mạng Internet VI Hoạt động dạy học tiến trình dạy học I Mục tiêu : Kiến thức : Biết được: −Khái niệm, thành phần, trạng thái tự nhiên dầu mỏ, khí thiên nhiên khí mỏ dầu phương pháp khai thác chúng; số sản phẩm chế biến từ dầu mỏ −Ứng dụng: Dầu mỏ khí thiên nhiên nguồn nhiên liệu nguyên liệu quý công nghiệp Kỹ năng: − Đọc trả lời câu hỏi, tóm tắt thông tin dầu mỏ, khí thiên nhiên ứng dụng chúng − Sử dụng có hiệu số sản phẩm dầu mỏ khí thiên nhiên Thái độ : Nghiêm túc, có tinh thần học tập cao, có tinh thần tập thể cao Trọng tâm : − Thành phần dầu mỏ, khí thiên nhiên khí mỏ dầu − Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ − Ích lợi cách khai thác, sử dụng dầu mỏ, khí thiên nhiên, khí dầu mỏ II Chuẩn bị : Giáo viên : Soạn bài, hộp mẫu sản phẩm chế biến từ dầu mỏ - Tranh vẽ sơ đồ trưng cất dầu mỏ ứng dụng sản phẩm dầu mỏ thu từ chế biến dầu mỏ Học sinh : Nghiên cứu trước III Tiến trình dạy học : Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số lớp + ổn định tổ chức lớp học ( phút ) 2.Kiểm tra cũ: Không kiểm tra Bài mới: a Mở bài: Bằng kỹ thuật quan sát tranh ảnh học qua môn mĩ thuật hiểu biết thân, em phân tích cho biết ảnh nói lên điều gì? Người thực hiện: Hồ Hữu Phước Trang Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Môn: Hóa học ⇒ ? Sau học sinh trả lời giáo viên dẫn dắt vào học b Phát triển bài: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Tính chất vật lý dầu mỏ Tính chất vật lí -GV cho học sinh tiến hành thí - HS tiến hành thí nghiệm nghiệm tìm trạng thái, màu sắc, tính tan nước mẫu dầu mỏ -GV: Em vận dụng kiến thức Vật -HS trả lời: Dầu mỏ chất lỏng, sánh, màu lý lớp trọng lượng riêng khối nâu đen , không tan nước nhẹ lượng riêng để rút tích chất vật lý nước dầu mỏ - Cho học sinh nhận xét, bổ sung cho * Tiểu kết : Tính chất vật lý dầu mỏ - Là chất lỏng, sánh, màu nâu đen , không tan nước nhẹ nước Hoạt động 2: Trạng thái tự nhiên thành phần dầu mỏ Trạng thái tự nhiên thành phần dầu mỏ - GV chiếu tranh: - HS quan sát tranh -GV: Dựa vào kiến thức môn Người thực hiện: Hồ Hữu Phước - Hoạt động cá nhân trả lời : Trang Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Môn: Hóa học khoa học lớp kiến thức địa lý lớp Trong tự nhiên dầu mỏ thường tập trung kết hợp với kĩ thuật quan sát tranh thành vùng lớn sâu lòng đất ảnh môn Mĩ Thuật em cho tạo thành mỏ dầu (Túi dầu) biết dầu mỏ có đâu? -GV chiếu tranh: -HS quan sát tranh -HS nêu cấu tạo mỏ dầu: -GV: yêu cầu học sinh vận dụng kĩ Lớp khí thuật quan sát tranh ảnh môn Mĩ Mỏ dầu có lớp : Lớp dầu lỏng Thuật nêu cấu tạo mỏ dầu? Lớp nước mặn - Cho học sinh nhận xét , bổ sung cho -GV chiếu tranh: -HS quan sát tranh trả lời câu hỏi -GV: yêu cầu học sinh quan sát tranh GV: Người ta khoan lỗ khoan vận dụng hiểu biết xã hội nêu cách xuống mỏ dầu, lúc đầu dầu tự phun lên, khai thác dầu mỏ? sau đó, người ta phải bơm nước khí xuống để đẩy dầu lên -GV: Em vận dụng kiến thức áp suất chất lỏng môn vật lý lớp để giải thích ban đầu dầu tự phun lên? Sau thời gian không phun lên nữa? -GV: Tại sau thời gian người ta lại bơm nước khí xuống để đẩy dầu lên? Người thực hiện: Hồ Hữu Phước - HS: Do áp suất mỏ dầu lớn áp suất khí nên dầu tự phun lên Sau thời gian khai thác áp suất mỏ dầu giảm khí dầu không tự phun lên -HS vận dụng kiến thức tính chất vật lý dầu mỏ: Người ta bơm nước khí xuống để đẩy dầu lên, dầu không tan Trang Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Môn: Hóa học nước nhẹ nước * Tiểu kết : Trạng thái tự nhiên thành phần dầu mỏ - Trạng thái tự nhiên thành phần dầu mỏ : Dầu mỏ có lòng đất , tập trung thành vùng lớn - Cách khai thác : + Người ta khoan lỗ khoan xuống mỏ dầu + Đầu tiên dầu phun lên áp suất cao , sau người ta bơm nước khí xuống để đẩy dầu lên Hoạt động 3: Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ -GV: Em vận dụng hiểu biết xã –HS trả lời: Do nhu cầu sử dụng khác hội giải thích phải chế biến nên phải chế biến sử dụng dầu mỏ ? -GVtb: Sử dụng kiến thức phân -HS lắng nghe môn Lịch sử để nói lịch sử khai thác dầu mỏ Việt Nam: Cách mạng tháng Tám thành công đưa Việt Nam trở thành nước độc lập Ngành địa chất khai thác mỏ nhanh chóng phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà tổ chức lại hoạt động Tuy nhiên lĩnh vực dầu khí, giai đoạn từ 1945 đến 1954 chưa có nhiều nghiên cứu Sau miền Bắc hoàn toàn giải phóng 1954 với giúp đỡ nước xã hội chủ nghĩa đặc biệt Liên Xô, khối lượng to lớn công trình khảo sát, tìm kiếm thăm dò địa chất khoáng sản có dầu khí hoàn thành Ngày ngành dầu khí Việt Nam phát triển đóng góp phần quan trọng phát triển kinh tế đất nước Người thực hiện: Hồ Hữu Phước Trang Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn -GV: Ở Việt Nam khai thác dầu thô xuất phải nhập sản phẩm chế biến từ dầu mỏ - GV: Dầu mỏ chế biến ? - GV cho HS giới thiệu sản phẩm từ dầu mỏ hộp mẫu sản phẩm chế biến từ dầu mỏ cho biết ứng dụng thực tế ? - GV chiếu tranh: Môn: Hóa học -HS lắng nghe, ghi nhớ -HS: Người ta chế biến dầu mỏ phương pháp chưng cất dầu mỏ, crăckinh - HS thực hiện: + Khí đốt: Nhiên liêu, đun nấu… + Xăng: Sử dụng cho động đốt trong: Xe máy, cưa máy máy bay + Dầu điezen, mazut: Chạy máy cày, ô tô, tàu thủy… + Nhựa đường: Rải mặt đường + Dược phẩm: Thuốc chữa bệnh + Tơ nhân tạo: Quần áo… …………………………… -Gv giới thiệu phương pháp chưng cất phân đoạn dầu thô người ta thu - HS lắng nghe, ghi nhớ sản phẩm dầu mỏ sơ đồ -GV: Phương pháp chưng cất dầu mỏ thu lượng xăng Để thu nhiều xăng khí quan trọng , người ta áp dụng phương pháp Crăckinh dầu nặng ( Bẻ gãy C hiđrocacbon mạch dài thành hiđrocacbon mạch ngắn dễ bay Crăckinh → Xăng + Hỗn hợp khí Dầu nặng  Crackinh Vd : C8 H18 → C4 H10 + C4 H Crackinh C4 H10 → C2 H + C2 H - Gv chiếu tranh nhà máy lọc dầu Dung Quất Việt Nam: Người thực hiện: Hồ Hữu Phước -HS vận dụng kĩ thuật quan sát tranh môn Mĩ Thuật Trang Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Môn: Hóa học * Tiểu kết : Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ - Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ : xăng , dầu thắp ( dầu lửa ) , dầu điezen , nhựa đường … ( Lưu ý : Sản phẩm chế biến từ chưng cất dầu mỏ có xăng , người ta dùng phương pháp crăckinh dầu mỏ để tăng lượng xăng thu được) Crăckinh → Xăng + Hỗn hợp khí Dầu nặng  Hoạt động 4: Khí thiên nhiên -Gv nêu vấn đề -HS phát biểu:Thành phần khí ? Thành phần Khí thiên metan(CH4 ) tập trung thành mỏ khí , nhiên có khí mỏ dầu GV: Qua biểu đồ em so sánh hàm lượng khí metan khí thiên nhiên khí mỏ dầu? -GV: Nó có ứng dụng đời sống công nghiệp hóa học? - Cho học sinh nhận xét , bổ sung cho -HS: Hàm lượng khí metan khí thiên nhiên nhiều khí mỏ dầu -HS: Được ứng dụng làm nhiên liệu, nguyên liệu sản xuất bột than, axetilen, chất dẻo, dung môi, cao su … * Tiểu kết : - Khí thiên nhiên - Thành phần metan(CH4 ) tập trung thành mỏ khí , có khí mỏ dầu - Được ứng dụng làm nhiên liệu, nguyên liệu sản xuất bột than, axetilen, chất dẻo, dung môi, cao su … Hoạt động : Dầu mỏ khí thiên nhiên nước ta -GV chiếu tranh: -HS quan sát tranh Người thực hiện: Hồ Hữu Phước Trang Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn -GV: Dựa vào thông tin SGK, kết hợp kĩ thuật quan sát tranh ảnh môn Mĩ Thuật kĩ đọc lược đồ môn Địa lý em thảo luận nhóm phút theo dàn ý sau: Dầu mỏ khí thiên nhiên Việt Nam có nhiều đâu? Trữ lượng? Kể tên vài mỏ dầu? Bắt đầu khai thác từ năm nào? -GV giới thiệu số giàn khoan dầu Việt Nam: Người thực hiện: Hồ Hữu Phước Môn: Hóa học - HS thảo luận nhóm để trả lời: + Tập trung chủ yếu thềm lục địa phía Nam + Ví dụ: mỏ Rồng , mỏ đại Hùng, mỏ Bạch Hổ + Trữ lượng ước khoảng 3-4 tỉ + Bắt đầu khai thác từ năm 1986 -HS vận dụng kĩ thuật quan sát tranh môn Mĩ Thuật Trang 10 Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn -GV chiếu tranh: - Nhìn vào biểu đồ sản lượng khai thác dầu VN hình 4.20 em có nhận xét ? Với sản lượng mang lại điều gì? - GV: Việc khai thác vận chuyển dầu mỏ gặp khó khăn gì? -GV chiếu tranh minh họa: Môn: Hóa học -HS vận dụng kĩ thuật quan sát tranh môn Mĩ Thuật -HS trả lời: Sản lượng khai thác tăng liên tục Nó mang lại cho dất nước nguồn tài nguyên kinh tế có giá trị -HS: Dễ gây ô nhiễm môi trường, tai nạn cháy, nổ -HS vận dụng kĩ thuật quan sát tranh môn Mĩ Thuật -HS: Do dầu có khối lượng riêng nhỏ Người thực hiện: Hồ Hữu Phước Trang 11 Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn -GV: Bằng kiến thức môn hóa học sinh học, Em giải thích xem có tượng dầu loang mặt biển? Dầu loang ảnh hưởng đến nguồn sinh vật biển nào? Môn: Hóa học nước nên bị rò rỉ dầu loang rộng mặt biển tạo thành lớp ngăn cản trình trao đổi ôxy nước biển khí làm giảm lượng ôxi nước, làm sinh vật bị chết ngạt, gây ô nhiễm môi trường biển… Ở nhiều cảng hàm lượng dầu nước vượt mức độ cho phép (0,3 mg/lít): Hải Phòng vượt 10 lần, Vũng Tàu vượt lần Vũng Tàu có tượng váng dầu lấn sâu vào vùng ven biển -HS lắng nghe, ghi nhớ -GV:Theo em để góp phần BVMT khai thác dầu khí phải làm gì? Liên hệ môn GDCD, giáo dục học sinh ý thức tiết kiệm lượng -HS lắng nghe,quan sát, ghi nhớ -GVtb: Một số biện pháp khắc phục cố tràn dầu: - GV: Trên giới nước có nhiều -HS: IRaq, Israel Vì nhu cầu nguồn lợi dầu mỏ? Vì trị kinh tế Người thực hiện: Hồ Hữu Phước Trang 12 Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Môn: Hóa học nước thường bị nước lớn quan tâm? dầu mỏ mang lại -GV: chiếu tranh để định hướng học sinh nói lên vai trò, trách nhiệm em học sinh ngồi ghế Nhà trường -HS vận dụng kĩ thuật quan sát tranh môn Mĩ Thuật -HS rút vai trò, trách nhiệm thân -Gvtb: Một số mỏ dầu phát Việt Nam Vịnh Bắc Bộ -GV: Vậy dầu mỏ có phải tài nguyên vô tận giới nói chung Việt Nam nói chung không? -HS lắng nghe -GV: Vậy phải làm gì? -GV: Giới thiệu số nguồn tài nguyên khai thác tương lai để thay nguồn tài nguyên có nguy cạn kiệt: -HS: Dầu mỏ nguồn tài nguyên có nguy bị cạn kiệt -HS: Khai thác sử dụng tiết kiệm, hợp lí Đồng thời tìm kiếm nguồn tài nguyên thay khác * Tiểu kết : - Dầu mỏ khí thiên nhiên nước ta - Ở thềm lục địa phí nam Việt Nam có tập trung số mỏ dầu, mỏ khí lớn với trữ lượng khoảng đến tỉ dầu quy đổi - Khai thác vận chuyển phải đảm bảo an toàn tránh ô nhiễm môi trường - Dầu mỏ nguồn tài nguyên có nguy cạn kiệt Cần tìm nguồn tài nguyên Người thực hiện: Hồ Hữu Phước Trang 13 Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Môn: Hóa học khác để thay * Kết luận : - Giáo viên hướng cho học sinh nắm nội dung học: Củng cố : - Giáo viên yêu cầu học sinh làm tập – SGK – trang 129 - Hướng dẫn củng cố *Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng kiến thức môn toán học lớp phần giải toán cách lập phương trình bậc ẩn số để giải tập này: t0 - Viết phương trình hóa học: CH + 2O2 → CO2 + H 2O (1) N2 CO2 phản ứng - Khi hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 có phản ứng sau: Ca (OH ) + CO2 → CaCO3 ↓ + H 2O (2) - Thể tích khí ban đầu: V V × 96 = 0,96V (lít) ; VCO2 = × = 0, 02V (lít) 100 100 - Theo phản ứng (1) ta có: VCO2 (tt ) = VCH ( pu ) = 0,96V (lít) + VCH = - Tổng thể tích CO2 thu sau phản ứng (1) là: VCO (tt ) = 0,96V + 0, 02V = 0,98 V (lít) 0,98V - Vậy số mol CO2 thu là: nCO = 22, (mol ) - Theo phản ứng (2) ta có: nCO (tt ) = nCaCO ( pu ) = 4,9 = 0, 049(mol ) 100 0,98V - Ta có phương trình: 22, = 0, 049 ⇒ V = (22, × 0, 049) : 0,98 = 1,12 (lít) Dặn dò : - Hướng dẫn học sinh học nhà , nghiên cứu kĩ lại sgk - Nghiên cứu “ Nhiên liệu ” chuẩn bị tranh ảnh h 4.21 đến h 4.23 , tư liệu có liên quan học VII Kiểm tra đánh giá kết học tập Học sinh hoàn thành tập sau: Người thực hiện: Hồ Hữu Phước Trang 14 Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Môn: Hóa học Câu 1(2 điểm): Chọn câu trả lời đúng: a Dầu mỏ đơn chất b Dầu mỏ hợp chất phức tạp c Dầu mỏ hỗn hợp tự nhiên nhiều loại hiđrocacbon lượng nhỏ hợp chất khác d Dầu mỏ sôi nhiệt độ xác định e Dầu mỏ sôi nhiệt độ khác Câu 2(0,5 điểm): Tổ chức xuất dầu mỏ lớn giới: a WHO c OPEC b FAO d UNESCO Câu 3(0,5 điểm): Trong tự nhiên dầu mở có đâu: c Trên biển khơi c Trong khí d Trong lòng đất d Trong khí metan Câu 4(0,5 điểm): Thành phần khí thiên nhiên là: a Etilen c Axetilen b Benzen d Metan Câu 5(0,5 điểm): Dầu mỏ khí thiên nhiên nước ta chủ yếu tập trung đâu: a Miền Bắc c Miền Trung b Tây Nguyên d Thềm lục địa phía Nam Câu 6(4 điểm): Hoàn thành câu sau cách điền từ cụm từ thích hợp vào chỗ trống: α Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được:………………………………………… β Để thu xăng người ta tiến hành………………… dầu nặng χ Thành phần chủ yếu khí thiên nhiên khí………………………………… δ Khí mỏ dầu có …………………………… chủ yếu khí metan Câu 7(2 điểm): Để dập tắt xăng dầu cháy người ta làm sau: a Phun nước vào lửa b Dùng khăn ướt trùm lên lửa c Phủ cát vào lửa d b c - Giải thích cách làm trên:…………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… VIII Các sản phẩm học sinh - Thái độ học tập học sinh: Hầu hết em có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, tự giác, sôi phát biểu xây dựng bài, hoạt động nhóm sôi nổi, tự tin phát biểu, thể kiến - Mức độ hiểu học sinh: Đánh giá qua phiếu học tập, trắc nghiệm khách quan, viết chương trình, mức độ hiểu khả vận dụng học sinh Hầu hết em hiểu bài, đặt mục tiêu dạy học - Kết trắc nghiệm câu: Người thực hiện: Hồ Hữu Phước Trang 15 Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Đạt điểm Đạt điểm Đạt điểm Đạt điểm Môn: Hóa học ≥ 9: 12/27 ≥ 8: 09/27 ≥ 7: 05/27 6: 01/27 - Một số hình ảnh tiết học: Quang cảnh tiết học Học sinh giới thiệu hộp mẫu sản phẩm dầu mỏ Người thực hiện: Hồ Hữu Phước Trang 16 Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Môn: Hóa học Học sinh giới thiệu hộp mẫu sản phẩm dầu mỏ Học sinh giới thiệu sơ đồ chưng cất dầu mỏ ứng dụng sản phẩm Người thực hiện: Hồ Hữu Phước Trang 17 Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Môn: Hóa học Học sinh thảo luận nhóm Kết thảo luận nhóm Người thực hiện: Hồ Hữu Phước Trang 18 Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Môn: Hóa học Hình ảnh học Phiếu đánh giá kết học tập Người thực hiện: Hồ Hữu Phước Trang 19 Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Môn: Hóa học Phiếu đánh giá kết học tập Phiếu đánh giá kết học tập Người thực hiện: Hồ Hữu Phước Trang 20 Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Môn: Hóa học Phiếu đánh giá kết học tập Phiếu đánh giá kết học tập Người viết Người thực hiện: Hồ Hữu Phước Trang 21 Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Môn: Hóa học Hồ Hữu Phước Người thực hiện: Hồ Hữu Phước Trang 22 ... Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Môn: Hóa học Hình ảnh học Phiếu đánh giá kết học tập Người thực hiện: Hồ Hữu Phước Trang 19 Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Môn: Hóa học. .. dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Môn: Hóa học - Sinh học kết hợp với Hóa học: giải thích tượng ô nhiễm dầu mỏ tác hại ô nhiễm dầu mỏ biển - Hiểu biết xã hội: biết ứng dụng sản phẩm dầu mỏ. .. giới thi u hộp mẫu sản phẩm dầu mỏ Người thực hiện: Hồ Hữu Phước Trang 16 Dự án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Môn: Hóa học Học sinh giới thi u hộp mẫu sản phẩm dầu mỏ Học sinh giới thi u
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thi dạy học theo chủ đề tích hợp bài dầu mỏ hóa học 9,

Hình ảnh liên quan

- Một số hình ảnh của tiết học: - Bài thi dạy học theo chủ đề tích hợp bài dầu mỏ hóa học 9

t.

số hình ảnh của tiết học: Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình ảnh bài học - Bài thi dạy học theo chủ đề tích hợp bài dầu mỏ hóa học 9

nh.

ảnh bài học Xem tại trang 19 của tài liệu.

Từ khóa liên quan