0

Bài thi tích hợp toán 7Tiết 44: LUYỆN TẬP BẢNG “TẦN SỐ” CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU”

17 394 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 19:47

PHIẾU THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN DỰ THI - Sở giáo dục đào tạo tỉnh/thành phố: Đăk Lăk - Phòng giáo dục đào tạo: ČưM'gar - Trường THCS Ngô Mây - Địa chỉ: Buôn EaM'droh, xã EaM'droh, huyện ČưM'gar, tỉnh Đăk Lăk Điện thoại: 05006273454; Email: ducngomay@gmail.com - Thông tin giáo viên : Họ tên: Đặng Thị Thanh Hương Ngày sinh: 09/09/1987 Môn : Toán Điện thoại: 0975986452; Email: Thanhhuong.dang.69@gmail.com Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi giáo viên Tên hồ sơ dạy học: Tiết 44: LUYỆN TẬP BẢNG “TẦN SỐ” CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU” Mục tiêu dạy học * Kiến thức: - Biết lập bảng tần số giá trị dấu hiệu - Biết dùng kiến thức : Phân môn Địa lí, Giáo dục công dân, Công nghệ, Sinh học,Vật lí, Hóa học, Âm nhạc, hiểu biết xã hội *Kỹ năng: - Lập bảng tần số dạng “ngang” dạng “dọc” - Nhận xét số giá trị khác dấu hiệu, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ - Biết vận dụng kiến thức liên môn để giải toán *Thái độ: - Rèn luyện tính cẩn thận nghiêm túc cho học sinh - Giáo dục tính tự giác học tập, vệ sinh an toàn thưc phẩm, ý thức chấp hành An toàn giao thông, bảo vệ môi trường sống, ý thức tiết kiệm điện - Hiểu ý nghĩa lớn lao vùng biển đảo dân tộc Trách nhiệm thân việc gìn giữ bảo vệ tổ quốc Đối tượng dạy học học - Đối tượng học sinh: Là em học sinh lớp 7A trường THCS Ngô Mây - Số lượng: 31em - Số lớp thực hiện: lớp - Chuyên đề mà thực kiến thức lớp 7, nằm “Bảng tần số giá trị dấu hiệu”, áp dụng thực vào tuần 30( giãn tiết thực 90’) Các toán thực tế đưa vào dạng toán không khó Học sinh lớp làm quen, thực hành cách lập luận trình bày dạy phần lý thuyết tiết trước Ý nghĩa học 4.1 Đối với thực tiễn dạy học: - Đào tạo hệ trẻ trở thành người động sáng tạo, độc lập tiếp thu tri thức khoa học kĩ thuật đại, biết vận dụng thực giải pháp hợp lý cho vấn đề sống xã hội giới khách quan vấn đề mà nhiều nhà giáo dục quan tâm Vấn đề không nằm mục tiêu giáo dục Đảng nhà nước ta giai đoạn lịch sử - Trong tập hợp môn nằm chương trình giáo dục phổ thông nói chung, giáo dục THCS nói riêng, Môn toán môn khoa học quan trọng, cầu nối ngành khoa học với đồng thời có tính thực tiễn cao sống xã hội với cá nhân - Trong trình giảng dạy, thấy việc kết hợp kiến thức liên môn học vào để giải vấn đề môn học việc làm cần thiết Điều đòi hỏi người giáo viên môn không nắm môn dạy mà phải không ngừng trau dồi kiến thức môn học khác để tổ chức, hướng dẫn em giải tình huống, vấn đề đặt môn học cách nhanh nhất, hiệu - Đối với kiến thức chuyên đề “ Luyện tập bảng tần số giá trị dấu hiệu” giúp học sinh có tư duy, vận dụng kiến thức nhiều môn học khác để giải vấn đề gặp sống - Từ kiến thức học cách vận dụng kiến thức nhiều môn học khác để giải vấn đề mà học sinh vận dụng tình khác 4.2 Đối với thực tiễn đời sống xã hội: - Thực trạng nhận thấy tình trạng học sinh chưa có ý thức tiết kiệm, ý thức giữ gìn vệ sinh, an toàn giao thong, môi trường, an toàn thực phẩm, hiểu biết biến động giới, thiên tai, lũ lụt hạn chế Cho nên chuyên đề tích hợp số môn học: sinh học, địa lý, giáo dục công dân, vật lý, ngữ văn, âm nhạc, hóa học…với liên hệ thực tế gần gũi vấn đề góp phần hình thành cho em thái độ, hành vi, thói quen, ứng xử đắn xã hội, phát triển nhân cách người - Giúp em hiểu rõ tầm quan trọng việc học môn học để có phát triển cách toàn diện Góp phần xây dựng xã hội ngày tiến đáp ứng yêu cầu Thiết bị dạy học, học liệu * Các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng dạy học: - Thiết bị, đồ dùng dạy học: + Máy tính + Máy chiếu + Bảng nhóm, phiếu học tập + Phòng học có máy chiếu - Các ứng dụng CNTT việc dạy học dự án: Trình chiếu power point hiệu ứng - Học liệu sử dụng dạy học: + Tham khảo: + Ngoài sử dụng tư liệu số trang web: http://vnexpress; http://vietnamnet.vn * Các ứng dụng công nghệ thông tin việc dạy học dự án: - GV: sử dụng Phần mềm PowrerPoint - HS: tìm hiểu số thông tin liên quan đến học qua mạng Internet Hoạt động dạy học tiến trình dạy học MÔN: TOÁN LỚP TÊN CHUYÊN ĐỀ: “LUYỆN TẬP BẢNG TẦN SỐ CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU ” A/MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - Biết lập bảng tần số giá trị dấu hiệu - Biết dùng kiến thức : Phân môn Địa lí, Giáo dục công dân, Công nghệ, Sinh học,Vật lí, Ngữ văn, Hiểu biết xã hội 2.Kỹ : - Lập bảng tần số dạng “ngang” dạng “dọc” - Nhận xét số giá trị khác dấu hiệu, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ - Biết vận dụng kiến thức liên môn để giải toán 3.Thái độ : - Rèn luyện tính cẩn thận nghiêm túc cho học sinh - Giáo dục tính tự giác học tập, vệ sinh an toàn thưc phẩm, ý thức chấp hành An toàn giao thông, bảo vệ môi trường sống, ý thức tiết kiệm điện - Hiểu ý nghĩa lớn lao vùng biển đảo dân tộc Trách nhiệm thân việc gìn giữ bảo vệ tổ quốc B/CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1.Giáo viên : Giáo án,bảng phụ, thước thẳng - Tìm hiểu thực trạng xã hội - Hình ảnh minh họa nội dung 2.Học sinh : - Làm tập nhà Ôn tập kiến thức thu thập số liệu thống kê, tần số; Bảng “ tần số” giá trị dấu hiệu - Tìm hiểu kiến thức Đảo Trường Sa, An toàn giao thông, An toàn thực phẩm, Bảo vệ môi trường, dân số kế hoạch hóa gia đình 3.Gợi ý ứng dụng công nghệ thông tin phương tiện dạy học: - Máy tính cầm tay, máy chiếu - Bảng nhóm C/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Kiểm tra cũ (5 phút) Câu : Nêu ý nghĩa bảng tần số giá trị - HS trả lời dấu hiệu? Ở tiết học em luyện tập số toán bảng tần số giá trị dấu hiệu với dạng tập có nội dung vật lý, sinh học, địa lí, giáo dục công dân, công nghệ, ngữ văn, âm nhạc, hóa học, an toàn giao thông,… thông qua tập em củng cố kiến thức số môn học có thêm hiểu biết đời sống xã hội kĩ sống Hoạt động : Tích hợp phân môn Vật lý, công nghệ, giáo dục ý thức tiết kiệm điện (… phút) Sử dụng điện nhu cầu thiết yếu đời sống Trong thực tế để biết số điện tiêu thụ hộ dân người ta ghi số điện đồng hồ điện vào tháng Chúng ta tìm hiểu qua tập sau: Bài 1: Số điện tiêu thụ khu dân cư tháng sau (đơn vị: KW): - Học sinh đọc 50 45 40 73 61 41 37 45 55 55 50 61 37 37 45 37 73 61 40 40 41 45 55 55 37 37 40 41 50 a) Dấu hiệu cần tìm hiểu gì? Từ lập bảng “ tần số” b) Hãy nêu số nhận xét (số giá trị dấu hiệu, số giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị có tần số lớn nhất, giá trị thuộc vào khoảng chủ yếu) - Học sinh suy nghĩ - Yêu cầu học sinh độc lập suy nghĩ - Dựa vào bảng số liệu thống kê ban đầu lập - Học sinh lên bảng làm a) Dấu hiệu tìm hiểu số điện tiêu thụ bảng tần số khu dân cư tháng Bảng tần số: Giá 37 40 41 45 50 55 61 73 trị(x) Tần 4 3 N=30 số - Nhận xét số giá trị, số giá trị khác nhau, b) Có 30 giá trị số giá trị khác có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ Sự tập trung Giá trị nhỏ 37, giá trị lớn 73 chủ yếu giá trị Các giá trị tập trung chủ yếu từ 40 đến 55 GV hỏi số câu hỏi liên quan đến môn vật lý, công nghệ: Chúng ta phải có ý thức tiết kiệm điện - Chúng ta phải sử dụng điện nào? - Để tiết kiệm điện phải làm - Sử dụng lúc, chỗ; không dùng tắt nào? Sử dụng loại đèn tiết kiệm đèn huỳnh quang, đèn compact có điện tiêu thụ thấp loại đèn dây tóc mặc độ sáng - Tận dụng nguồn ánh sáng thông gió tự nhiên HS nghe giảng Sử dụng điện tiết kiệm mang lại nhiều lợi ích cho gia đình, xã hội môi trường như: - Tiết kiệm tiền điện gia đình phải trả - Giảm chi phí xây dựng nguồn điện, giảm bớt điện phải nhập khẩu, có nhiều điện phục vụ cho sản xuất đời sống - Giảm bớt chất thải khí thải gây ôi nhiễm môi trường Có tác dụng bảo vệ môi trường - Thông qua tập em lập bảng - HS nhà thực thống kê số điện tiêu thụ tháng gia đình ghi phiếu thu vào tháng, để biết gia đình sử dụng điện tiết kiệm chưa có kế hoạch tiết kiệm điện cho gia đình Hoạt động 3: Tích hợp môn Sinh học, Ý thức bảo vệ môi trường (…ph) Bài Để chuẩn bị cho buổi trồng Kỷ niệm HS đọc ngày sinh nhật Bác Năm học 2015- 2016 Trường THCS Ngô Mây phát động cho lớp nộp xanh Theo quy định lớp phải nộp Nếu lớp nộp nhiều cộng thêm điểm thi đua cuối năm Số lớp nộp thống kê bảng sau: 3 4 3 3 3 a Dấu hiệu cần điều tra gì? Số giá trị bao nhiêu? b Lập bảng tần số rút số nhận xét HS trả lời: Dấu hiệu cần điều tra số - Em trả lời câu a xanh lớp nộp cho trường Có 15 giá trị HS lập bảng tần số Giá trị(x) Tần số 10 N=15 - Dựa vào bảng số liệu ban đầu em lập bảng tần Có 15 giá trị có giá trị khác số: Em rút nhận xét? Giá trị nhỏ 2, giá trị lớn Các giá trị tập trung chủ yếu - Tất 15 lớp tham gia Có lớp chưa nộp - Trường THCS Ngô Mây có 15 lớp học Các lớp thực phong trào nhà trường đề đủ số theo quy định nhà trường Các lớp lại nộp đủ có lớp vượt tiêu nào? mà nhà trường đề - GV chiếu số hình ảnh ngày trồng trường THCS Ngô Mâ y năm học 2015 - 2016: - T ại phải trồng nhiều xanh? - Cây xanh làm không khí, cung cấp oxi, tạo bóng mát, ngăn ngừa ô nhiễm - - Biến đổi khí hậu vấn đề toàn nhân nước, chống xói mòn đất, bảo vệ môi trường… loại quan tâm Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế-xã hội môi HS ý trường toàn cầu Trong năm qua nhiều nơi giới phải chịu nhiều thiên tai nguy hiểm bão lớn, nắng nóng dội, lũ lụt, hạn hán khí hậu khắc nghiệt gây thiệt hại lớn tính mạng người vật chất Việt Nam đứng thứ toàn cầu thiệt hại biến đổi khí hậu Trung bình năm Việt Nam có 392 người chết thiệt hại 1% GDP thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu Chiếu số hình ảnh biến đổi khí hậu - Trồng chăm sóc xanh để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời tuyên truyền vận động người bảo vệ môi trường - Hạn chế sử dụng túi nilon Ở nhà nên phân loại rác, rác thải chai nhựa, giấy, túi nilon gom lại bán phế liệu để tái sử dụng, tiết kiệm nguồn tài nguyên - Là học sinh em cần làm để bảo vệ môi trường sống, hạn chế tác động biến đổi khí hậu? - Mỗi người phải có ý thức bảo vệ môi trường, chung tay góp sức để làm cho môi trường ngày xanh-sạch-đẹp em Hoạt động 4: Tích hợp an toàn giao thông, môn giáo dục công dân (…ph) Bài 3: Một trạm kiểm soát giao thông ghi tốc độ 30 xe môtô qua trạm( khu vực đông dân cư) sau: 40 58 60 60 49 70 60 49 60 52 52 40 52 65 60 49 70 65 58 52 65 65 49 58 65 60 52 58 60 58 - a) Dấu hiệu cần tìm hiểu gì? Từ lập bảng “tần số” b) Hãy nêu số nhận xét ( số giá trị dấu hiệu, số giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị có tần số lớn nhất, giá trị thuộc khoảng chủ yếu Dấu hiệu cần tìm hiểu gì? - Em lập bảng “tần số” Em rút số nhận xét Theo luật giao thông đương khu vực đông dân cư xe mô tô phép tối đa 60km/h Theo em ý thức người tham gia giao thông nào? Điều khiển xe vượt tốc độ quy định có ảnh hưởng gì? Hàng năm, tai nạn giao thông cướp hàng ngàn - HS trả lời: Dấu hiệu tốc độ 30 xe môtô qua trạm - HS: Giá trị (x) Tần số 40 49 52 58 60 65 70 N=30 HS: Có 30 giá trị số giá trị khác có Giá trị nhỏ 40, giá trị lớn 70 Các giá trị tập trung chủ yếu 52, 58, 60, 65 Có người điều khiển xe mô tô vượt tốc độ cho phép 65km/h 70km/h hầu hết người tham gia giao thông có ý thức tham gia giao thông Điều khiển xe vượt tốc độ quy định dễ dẫn đến tai nạn giao thông sinh mạng người Vậy nên tai nạn giao thông trở thành vấn nạn đáng báo động toàn giới nói chung nước ta nói riêng Một nguyên nhân gây tai nạn giao thông hạn chế hiểu biết ý thức người dân Trong học sinh đối tượng tham gia giao thông đông Là học sinh em cần phải làm để đảm bảo an - Tìm hiểu nghiêm chỉnh chấp hành toàn tham gia giao thông luật giao thông - - Tuyên truyền nhắc nhở người thực - - Phê phán hành vi sai trái - - Báo cho quan nhà nước phát hành vi vi phạm HS lắng nghe xem tranh Vừa qua Phòng giáo dục Đào tạo CưMgar phát động thi… Về an toàn giao thông Dưới số thi em học sinh trường THCS Ngô Mây HS lắng nghe “An toàn giao thông hạnh phúc người, gia đình toàn xã hội’’ Tuổi trẻ học đường với tư cách chủ nhân tương lai đất nước, hệ tiên phong nhiều lĩnh vực, có sức khoẻ, có tri thức cần có suy nghĩ đắn gương mẫu thực giải pháp thiết thực để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông Hoạt động 5: Tich hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm, môi trường, sức khỏe ( ph) Các em biết hút thuốc có nhiều tác hại HS lắng nghe không tốt đến sức khỏe tìm hiểu số tác hại thông qua tập sau Bài 4: Nghiên cứu cân nặng trẻ sơ sinh thuộc HS đọc đề nhóm có bố không hút thuốc nhóm có bố nghiện thuốc lá, kết ghi lại sau (đơn vị: kg): Nhóm trẻ có bố không hút thuốc lá: 3,8 4,1 3,8 3,6 3,8 3,5 3,6 3,5 4,1 3,6 3,8 3,3 4,1 3,3 3,6 2,9 Nhóm trẻ có bố nghiện hút thuốc lá: 3,3 2,9 2,9 3,3 3,6 3,5 3,3 2,9 2,6 3,6 3,8 2,6 3,5 2,6 2,6 2,6 Hãy lập bảng tần số dạng bảng dọc, rút số nhận xét GV chia lớp thành nhóm để thảo luận phút Yêu cầu nhóm 1,3 lập bảng “ tần số” nhận xét nhóm trẻ có bố không hút thuốc Nhóm 2, lập bảng “ tần số” nhận xét nhóm trẻ có bố hút thuốc GV nhận xét, cho điểm So sánh cân nặng trẻ bảng tần số em rút điều gì? GV hỏi số câu hỏi lien quan đến “Ôn dịch thuốc lá” môn Ngữ văn: - Trong khói thuốc chứa chất độc gì? - Hút thuốc bị bệnh gì? Tại nói hút thuốc làm suy thoái đạo đức? HS thảo luận nhóm trình bày kết quả: Nhóm trẻ có bố không hút thuốc lá: Giá trị (x) Tần số 2,9 3,3 3,5 3,6 3.8 4,1 N=16 Nhận xét: Có 16 giá trị Có giá trị khác Có bé cân nặng 2,9kg Nhưng có nhiều bé đạt cân nặng từ 3,3kg trở lên Có bé đạt cân nặng cao 4,1kg Nhóm trẻ có bố hút thuốc lá: Giá trị (x) Tần số 2,6 2,9 3.3 3,5 3.6 3,8 N=16 Nhận xét: Có 16 giá trị Có giá trị khác Có bé cân nặng 2,6kg Nhưng có bé đạt cân nặng từ 3,3kg trở lên Có bé đạt cân nặng cao 3,8 kg Trẻ có bố hút thuốc đạt cân nặng thấp trẻ có bố không hút thuốc - Trong khói thuốc chứa: hắc ín, khí bô nic, ni-cô-tin,… Viêm phế quản, ung thư phổi, tim mạch, nhồi máu tim,… Hút thuốc dẫn đến nghiện thuốc, tiền mua thuốc hút sinh trộm 10 - Ngoài thân người hút, nghười thân có chịu ảnh hưởng không? - Với tác hại thuốc Theo em cần làm để phòng chống nạn hút thuốc lá? GV cho HS xem số video hình ảnh ảnh hưởng th uốc cắp, nhiều tệ nạn khác - Người thân người xung quanh bị nhiễm bệnh người hút, đặc biệt bà mẹ mang thai thai nhi - Chúng ta cần phải: + Nói không với thuốc : “ Không hút – không mua – không bán” + Cấm hút thuốc nơi công cộng + Phạt nặng người vi phạm + Cấm quảng cáo thuốc + Dùng nhiều tài liệu, hiệu lấn át mẫu quảng cáo HS xem tranh Ở nước ta, năm có 40.000 người tử vong bệnh có liên quan đến thuốc 33 triệu người HS lắng nghe không hút thuốc bị ảnh hưởng hít khói thuốc thụ động Nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe cho người không hút thuốc lá, hạn chế ảnh hưởng khói thuốc nơi công cộng, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2005 NĐ-CP, ngày 06 tháng năm 2005 quy định xử phạt hành lĩnh vực Y tế, theo phạt cảnh cảnh cáo phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng hành vi sau đây: Hút thuốc lá, thuốc lào nơi công cộng; Bán thuốc lá, thuốc lào cho trẻ em 16 tuổi Với ảnh hưởng thuốc Các em cần phải nói không với thuốc vận động, tuyên truyền người khác không sử dụng thuốc lá, cai nghiện thuốc Vì xã hội văn minh, phát triển, tương lai tươi sáng cho loài người nói chung đất nước Việt Nam nói riêng Hoạt động 6: Tích hợp môn địa lý, âm nhạc, giáo dục công dân ( …ph) 11 Em kể tên số hoạt động từ thiện mà trường thực - Nuôi heo đât, thu gom giấy vụn, Công tác Trần Quốc Toản, Ngày hội bánh chưng xanh, … HS lắng nghe Với truyền thống “lá lành đùm rách”, “thương người thể thương thân”, nhiều năm qua trường UBND xã có nhiều hoạt động tình nghĩa để giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam,…Trong tháng 10 vừa qua có hoạt động có ý nghĩa đoàn Xã phát động tìm hiểu qua tập sau: HS đọc tìm hiểu Bài 5: Hưởng ứng vận động “ Tấm lưới nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Tổ chức Trong tháng 10 Đoàn Xã eamđroh phát động chi đoàn Xã tham gia Số tiền đóng góp chi đoàn ghi lại sau (đơn vị nghìn đông): STT Chi Đoàn Số tiền ủng hộ Ngô Mây 260 Bùi Thị Xuân 270 Huỳnh Thúc Kháng 240 Cơ Quan 180 Quân Sự 240 Buôn DHung 200 Thôn Đại Thành 160 Tôn Đồng Dao 180 Thôn Hợp Thành 175 10 Thôn Đồng Tâm 160 11 Mầm Non 200 12 Buôn EaMđroh 175 13 Thôn Thạch Sơn 240 14 Thôn Đoàn Kết 175 15 Buôn Cuôr 240 16 Thôn Đồng Cao 160 17 Thôn Hợp Hòa 260 Hãy lập bảng tần số dạng dọc rút số nhận xét HS lên bảng làm GV yêu cầu HS làm lên bảng thực Bảng “tần số”: Giá trị (x) Tần số 160 175 180 200 240 12 260 270 GV cho HS nghe hát “ Gần Trường sa” xem số hình ảnh Hoàng Sa, Trường Sa: N=17 Nhận xét: Có 17 giá trị Có giá trị khác Số tiền ủng hộ chủ yếu 160000, 175000, 240000 Có chi Đoàn ủng hộ 270000 Có Chi Đoàn ủng hộ 175000 HS lắng nghe xem tranh GV giới thiệu Hoàng Sa, Trường Sa Quần đảo Hoàng Sa quần đảo san hô nằm Biển Đông Quần đảo Hoàng Sa nằm kinh độ 111 đến 113 Đông, vĩ độ 15 045’; đến 17 015’, ngang với vĩ độ Huế HS lắng nghe Đà Nẵng Hoàng Sa nằm phía Bắc Biển Đông, đường biển quốc tế từ Châu Âu đến nước phía Đông Đông Bắc Á nước Châu Á với Quần đảo Trường Sa cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 hải lý phía Nam Là đảo mệnh danh “Thủ đô huyện đảo Trường Sa” lên pháo dài sừng sững kiên trung Biển Đông, đảo Trường Sa vĩ độ 08038’30’’N kinh độ 111055’55’’E, nằm phía Nam đảo lớn quần đảo Trường Sa, cách Cam Ranh (Khánh Hòa) khoảng 254 hải lý Đảo có hình dáng gần tam giác vuông, có cạnh huyền nằm theo hướng Đông Bắc - Tây Nam dài 630m, chiều rộng khoảng 300m, diện tích toàn đảo khoảng 0,15 km Từ lâu Hoàng Sa Trường Sa 13 thuộc lãnh thổ Việt Nam với tên Bãi Cát Vàng Vì nên Hoàng Sa, Trường Sa bị nhòm ngó lực thù địch Trong năm gần đây, bão tố thường xảy ra, biển Đông dậy sóng gây khó khăn cho ngư dân biển, có tàu cá bị bão tố nhấn chìm, có tàu cá bị tàu lạ đâm chìm, có tàu cá bị bọn cướp biển cướp, có tàu bị Trung Quốc bắt thu tàu, thu lưới toàn ngư cụ…; vậy, có bao gia đình phải ly tán, cha, vợ chồng, bố mẹ người thân thương người may mắn trở bị tàu, lưới, tất tài sản đời họ dành dụm Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” có ý nghĩa thiết thực, góp phần chia sẻ với ngư dân tàu bám biển, bám ngư trường truyền thống Hoàng Sa Trường Sa thân yêu Là học sinh, em cần làm để bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa, bảo vệ vùng biển, vùng trời tổ quốc ? Tăng cường học tập, tìm hiểu phương pháp bảo vệ phát triển bền vững biển, đảo - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo - Sau tham gia vào học ngành nghề liên quan tới biển, đảo Hoạt động 7: Bài tập kiểm tra kiến thức học sinh (15ph) Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời HS làm vào phiếu nộp cho GV Câu 1: Để tránh tai nạn giao thông ta cần nhớ: A) Không chấp hành luật giao thong đường B) Chấp hành luật giao thông, ý để đảm bảo an toàn giao thông, không đùa nghịch đường C) Nên đùa nghịch đường Câu 2: Hành vi sau bị nghiêm cấm việc phòng, chống tác hại thuốc lá: A) Hút thuốc lá, thuốc lào nơi công cộng B) Bán thuốc lá, thuốc lào cho trẻ em 16 tuổi C) Cả hai ý Câu 3: Thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường gì? A) Tiêu dùng loại sản phẩm tái chế từ chất - 14 thải, sản phẩm hữu cơ, bao gói dễ phân hủy tự nhiên, sản phẩm cấp nhãn sinh thái, sản phẩm khác thân thiện với môi tường B) Tiêu dùng sản phẩm theo nhu cầu thân gia đình C) Đốt rác sinh hoạt, bao ni lông Phần 2: Tự luận (7 điểm) Câu 4: Để kiểm tra việc dùng chất cấm bảo quản hải sản người ta lấy 20 thùng hàng đông lạnh kiểm tra thấy số cá bị nhiễm urê thùng sau: 6 Hãy lập bảng tần số rút số nhận xét Hoạt động :Hướng dẫn nhà (3ph) - Qua tập thấy hầu hết thùng hàng có cá bị nhiễm Urê Urê phân bón hóa học dùng nông nghiệp, có tác dụng kìm hãm phát triển vi khuẩn Vì giá thành rẻ nên không người kinh doanh thủy hải sản tươi sống dùng phân urê, hàn the nhằm giữ cho thực phẩm tươi lâu không bị ươn thối Tuy nhiên, urê hàn the nằm danh mục loại hóa chất phụ gia không Bộ Y tế cho phép sử dụng việc bảo quản chế biến thực phẩm nên lạm dụng gây nguy hại cho sức khỏe người ăn - Ôn tập bảng “ tần số” giá trị dấu hiệu - Ôn tập dạng toán bảng “ tần số” giá trị dấu hiệu vừa làm - Có ý thức bảo vệ môi trường, thực tốt an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, có ý thức tiết kiệm điện, nước… - Làm tốt tập 7, 8, sách giáo khoa trang 11, 12 Kiểm tra đánh giá kết học tập - Với hoạt động nhóm cho điểm theo nhóm - Sau chuyên đề học tự chọn HS làm thi viết thời gian 15 phút với nội dung kiến thức nội dung tích hợp Bài tập kiểm tra kiến thức: Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời Câu 1: Để tránh tai nạn giao thông ta cần nhớ: D) Không chấp hành luật giao thong đường E) Chấp hành luật giao thông, ý để đảm bảo an toàn giao thông, không đùa nghịch đường F) Nên đùa nghịch đường Câu 2: Hành vi sau bị nghiêm cấm việc phòng, chống tác hại thuốc lá: D) Hút thuốc lá, thuốc lào nơi công cộng 15 E) Bán thuốc lá, thuốc lào cho trẻ em 16 tuổi F) Cả hai ý Câu 3: Thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường gì? D) Tiêu dùng loại sản phẩm tái chế từ chất thải, sản phẩm hữu cơ, bao gói dễ phân hủy tự nhiên, sản phẩm cấp nhãn sinh thái, sản phẩm khác thân thiện với môi tường E) Tiêu dùng sản phẩm theo nhu cầu thân gia đình F) Đốt rác sinh hoạt, bao ni lông Phần 2: Tự luận (7 điểm) Câu 4: Để kiểm tra việc dùng chất cấm bảo quản hải sản người ta lấy 20 thùng hàng đông lạnh kiểm tra thấy số cá bị nhiễm urê thùng sau: 6 Hãy lập bảng tần số rút số nhận xét Các sản phẩm học sinh Sau thực chuyên đề, tiến hành tổng kết trình thực qua việc thu làm nhóm hoạt động cá nhân n, thấy đa số em biết lập luận, trình bày toán 100% biết giải toán bảng “ tần số” dáu hiệu ban đầu Đặc biệt, em biết áp dụng hiểu biết thực tế vào học Kết đạt được: Loại Giỏi: HS Loại Khá: HS Loại TB : HS Không có loại yếu • Một số hình ảnh tiết học 16 17 ... Nhận xét số giá trị, số giá trị khác nhau, b) Có 30 giá trị số giá trị khác có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ Sự tập trung Giá trị nhỏ 37, giá trị lớn 73 chủ yếu giá trị Các giá trị tập trung chủ... giá trị HS lập bảng tần số Giá trị( x) Tần số 10 N=15 - Dựa vào bảng số liệu ban đầu em lập bảng tần Có 15 giá trị có giá trị khác số: Em rút nhận xét? Giá trị nhỏ 2, giá trị lớn Các giá trị tập. .. tả hồ sơ dạy học dự thi giáo viên Tên hồ sơ dạy học: Tiết 44: LUYỆN TẬP BẢNG “TẦN SỐ” CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU” Mục tiêu dạy học * Kiến thức: - Biết lập bảng tần số giá trị dấu hiệu - Biết dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thi tích hợp toán 7Tiết 44: LUYỆN TẬP BẢNG “TẦN SỐ” CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU”,

Hình ảnh liên quan

b. Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét -Em hãy trả lời câu a - Bài thi tích hợp toán 7Tiết 44: LUYỆN TẬP BẢNG “TẦN SỐ” CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU”

b..

Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét -Em hãy trả lời câu a Xem tại trang 6 của tài liệu.
Chiếu một số hình ảnh về - Bài thi tích hợp toán 7Tiết 44: LUYỆN TẬP BẢNG “TẦN SỐ” CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU”

hi.

ếu một số hình ảnh về Xem tại trang 7 của tài liệu.
bảng “tần số” - Bài thi tích hợp toán 7Tiết 44: LUYỆN TẬP BẢNG “TẦN SỐ” CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU”

b.

ảng “tần số” Xem tại trang 8 của tài liệu.
So sánh cân nặng của trẻ trong 2 bảng tần số trên em rút ra điều gì? - Bài thi tích hợp toán 7Tiết 44: LUYỆN TẬP BẢNG “TẦN SỐ” CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU”

o.

sánh cân nặng của trẻ trong 2 bảng tần số trên em rút ra điều gì? Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Ôn tập bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu - Bài thi tích hợp toán 7Tiết 44: LUYỆN TẬP BẢNG “TẦN SỐ” CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU”

n.

tập bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan