0

Sử dụng atlat địa lí việt nam trong dạy và học địa lí lớp 12 THPT

16 215 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 09:20

Vũ Thị Hoài Linh - Trường THPT Chúc Động SỞ GD & ĐT HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THPT Chúc Động Độc lập - Tự - Hạnh phúc ******** *************** ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2009 – 2010 I SƠ YẾU LỊCH - Họ tên: Vũ Thị Hoài Linh - Ngày tháng năm sinh: - Chức vụ: 01 - 02 - 1980 Giáo viên - Đơn vị công tác: Trường THPT Chúc Động - Chương Mĩ - Hà Nội - Trình độ chuyên môn: - Hệ đào tạo: Chính qui - Bộ môn giảng dạy: - Ngoại ngữ: Địa Tiếng Anh - Trình độ trị: - Khen thưởng: Cử nhân khoa học Sơ cấp Chiến sĩ thi đua sở Hà Nội, Tháng 4/2010 Vũ Thị Hoài Linh - Trường THPT Chúc Động II NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Tên đề tài: Sử dụng Atlat Địa Việt Nam dạy học Địa lớp 12 THPT chọn đề tài: Địa môn khoa học mà tư thường gắn liền với lãnh thổ Vì dạy học Địa thiết kiến thức phải rút từ việc nghiên cứu lãnh thổ cụ thể Chương trình Địa lớp 12 THPT trang bị cho học sinh kiến thức địa tổ quốc Để em dễ dàng nắm bắt kiến thức đòi hỏi giáo viên phải sử dụng nhiều phương tiện dạy học, Atlat Địa Việt Nam nhà xuất Giáo Dục ấn hành phương tiện dạy học vô hiệu Đặc biệt năm gần Atlat Địa Việt Nam sử dụng phổ biến việc đánh giá học sinh như: Thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi môn Địa Vì vậy, sử dụng Atlat Địa Việt Nam dạy học Địa lớp 12 THPT việc cần thiết Trong đề tài sử dụng Atlat Địa Việt Nam nhà xuất Giáo Dục ấn hành tái năm 2010 Phạm vi, thời gian thực đề tài: - Phạm vi: Đề tài triển khai thực lớp 12 trường THPT Chúc Động: 12A8, 12A9, 12A10, 12A12 - Thời gian thực hiện: Năm học 2009 – 2010 Vũ Thị Hoài Linh - Trường THPT Chúc Động III QUÁ TRÌNH TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1.Tình trạng thực tế chưa thực đề tài: Trước đây, học sinh thường học địa với phương tiện chủ yếu đồ giáo khoa treo tường, thường đồ tự nhiên, đồ dân cư, đồ kinh tế Các em quan sát đồ từ xa thường một, hai đồ đơn lẻ Vì vậy, việc đọc đồ khó chưa nói đến việc qua rút kiến thức mới, tìm mối liên hệ địa khó Do vậy, kĩ sử dụng đồ học sinh thường Học sinh xác định phương hướng, rút kiến thức dễ nhận biết Đa số học sinh không rút đầy đủ kiến thức cần thiết, không tìm mối liên hệ địa Khảo sát thực tế: - Việc khảo sát thực tế trước thực đề tài tiến hành vào đầu năm học 2009- 2010 - Đối tượng tiến hành khảo sát: Toàn học sinh lớp 12A8, 12A9, 12A10, 12A12 - Phương pháp khảo sát: Thực đánh giá học sinh lấy vào điểm kiểm tra thường xuyên ( kiểm tra 15 phút) - Nội dung khảo sát: Yêu cầu học sinh làm kiểm tra 15 phút Đề bài: Dựa vào Atlat Địa Việt Nam em nêu đặc điểm vùng núi Tây Bắc? Đặc điểm có ảnh hưởng đến khí hậu? Đáp án: Vũ Thị Hoài Linh - Trường THPT Chúc Động Nêu đặc điểm địa hình vùng núi Tây Bắc (5 điểm ) Trong đó: + Vùng núi Tây Bắc có địa hình cao nước ta ( điểm ) + Hướng nghiêng: Tây Bắc – Đông Nam (1 điểm ) + Gồm dải địa hình: - Dãy Hoàng Liên Sơn phía Đông (1 điểm ) - Các cao nguyên Mộc Châu, Sơn La (1 điểm ) - Các dãy núi chạy dọc biên giới Việt Lào (1 điểm ) Nêu ảnh hưởng đến khí hậu ( điểm ) + Làm gió mùa Đông Bắc đến chậm hơn, yếu + Khí hậu có phân hoá theo đai cao Trong đáp án ưu tiên dành nhiều điểm cho phần nêu ảnh hưởng đến khí hậu nhằm khuyến khích học sinh có khả tìm mối liên hệ tự nhiên với tự nhiên Địa Kết khảo sát sau: Lớp Giỏi Tổng số học sinh Khá Số HS % Số HS Trung bình % Số HS Yếu, Kém % Số HS % 12A8 43 7,0 11 25,6 15 34,9 14 32,6 12A9 48 10,4 16 33,3 19 39,6 16,7 12A10 40 7,5 12 30,0 12 30,0 13 32,5 12A12 38 2,6 23,7 21 55,3 18,4 - Tự đánh giá kết khảo sát: Vũ Thị Hoài Linh - Trường THPT Chúc Động Qua khảo sát học sinh đầu năm học nhận thấy tỉ lệ học sinh trung bình, yếu, cao, kĩ sử dụng Atlat địa Việt Nam để giải yêu cầu đề chưa có, cho cần phải trang bị cho học sinh kĩ bắt tay vào việc sử dụng đề tài Nội dung chủ yếu đề tài: 3.1.Cơ sở khoa học đề tài: Atlat địa Việt Nam coi sách giáo khoa thứ hai học sinh học địa sử dụng cho học sinh trung học sở ( Lớp 9) trung học phổ thông ( Lớp 12) Trong khai thác Atlat học sinh không dựa vào khai thác từ Atlat mà cần làm phong phú thêm kiến thức cách bổ xung kiến thức từ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo khác Muốn đọc Atlat phân tích Atlat tốt học sinh cần: - Nắm phương pháp thể đồ sử dụng Atlat - Nắm kí hiệu bảng giải - Nắm yêu cầu để tìm thông tin cần thiết - Biết vận dụng kiến thức học để giải thích cho tượng cần tìm hiểu - Cần đọc Atlat theo trình tự khoa học Muốn có kĩ học sinh cần biết Atlat địa Việt Nam gì? Đó phương tiện dạy, học địa nhà trường phổ thông gồm hệ thống đồ biên tập có hệ thống bao gồm phần chính: Địa tự nhiên, Địa kinh tế Xã hội địa vùng Để thuận tiện cho việc sử dụng, Atlat có bảng kí hiệu chung Vũ Thị Hoài Linh - Trường THPT Chúc Động dùng cho tất trang, số trang có bảng giải riêng dành cho trang Với nội dung phong phú, hình thức thể đa dạng gồm đồ, biểu đồ, lát cắt, tranh ảnh giúp em tìm hiểu thông tin, kiến thức cách dễ dàng Rèn luyện kĩ sử dụng Atlat địa Việt Nam thực chất việc rèn luyện cho học sinh kĩ đồ nói riêng kĩ địa nói chung 3.1.1.Rèn luyện kĩ cho học sinh nhận biết, đọc đối tượng địa đồ Các đối tượng địa thể đồ đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội Khi rèn luyện kĩ cho học sinh, giáo viên cần phát âm rõ ràng, kết hợp đồ treo tường học sinh theo dõi, đối chiếu với đồ Atlat để tìm đối tượng Giáo viên ghi tên đối tượng lên bảng, yêu cầu học sinh phát âm rõ ràng ghi chép xác tên đối tượng vào Hướng dẫn học sinh nhận xét mối quan hệ đối tượng với đối tượng khác xung quanh để sau nhận tìm đối tượng đồ Hướng dẫn học sinh cách đối tượng đồ Ví dụ: Yêu cầu học sinh nhận biết hệ thống sông Hồng đồ hình thể ( Atlat địa Việt Nam trang 6,7) Học sinh phải nắm rõ yêu cầu hệ thống sông Hồng Những vùng có liên quan Trung du miền núi Bắc Bộ, Đồng Bằng sông Hồng Vũ Thị Hoài Linh - Trường THPT Chúc Động Các dãy núi, cao nguyên có liên quan: Dãy Hoàng Liên Sơn, Cao Nguyên Sơn La, Mộc Châu… 3.1.2 Rèn luyện kĩ xác định phương hướng, toạ độ địa lí, khoảng cách, vị trí địa lí, độ cao, độ sâu đồ Giáo viên sử dụng Atlat địa Việt Nam giới thiệu với hệ thống kinh vĩ tuyến để xác định phương hướng đồ, nhận biết điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây nước ta Giới thiệu với học sinh toạ độ địa nước ta đất liền biển, học sinh sử dụng Atlat để tính toạ độ địa Để xác định khoảng cách đồ học sinh cần ý vào tỉ lệ đồ Qui đổi tỉ lệ đồ thực địa Hướng dẫn học sinhcách đo tính khoảng cách đồ (Đổi cm thành km cách bớt số mẫu số tỉ lệ đồ) Vị trí địa số đối tượng địa bao gồm vị trí địa tự nhiên, vị trí địa kinh tế, vị trí địa trị Giáo viên nên cho học sinh xác định vị trí địa nước đến vị trí địa vùng, tỉnh, thành phố Độ cao, độ sâu đồ địa hình có Atlat địa Việt Nam thể màu sắc với bậc thể độ cao bậc thể độ sâu, dùng chữ số mét Học sinh xác định độ cao, độ sâu, độ dốc địa hình dựa vào phân tầng màu đồ ( Bản đồ Hình thể - trang 6,7 Atlat địa Việt Nam) 3.1.3 Rèn luyện cho học sinh kĩ mô tả thành phần tự nhiên đồ Vũ Thị Hoài Linh - Trường THPT Chúc Động Để mô tả địa hình, ban đầu giáo viên nên hướng dẫn học sinh mô tả dạng địa hình đơn giản Đồng Bằng Sông Hồng Dựa vào đồ địa tự nhiên học sinh tập phân tích xem Đồng Bằng sông Hồng có hoàn toàn phẳng hay không? Nơi cao hơn, thấp hơn? Sau để học sinh tập mô tả dạng địa hình khác tiến hành mô tả địa hình khu vực, nước Để mô tả khí hậu khu vực, vùng nước phải đề cập đến yếu tố chủ yếu nhiệt độ, mưa, gió Trên Atlat địa Việt Nam nhiệt độ, lượng mưa thể màu gió thể đường chuyển động ( Atlat địa Việt Nam- trang 9) Học sinhcó thể mô tả khí hậu đồ cách mô tả yếu tố nhiệt độ, mưa, gió… Để mô tả sông ngòi đồ cách tổng quát dựa vào Bản đồ Hình thể ( Trang 6,7 Atlat Địa Việt Nam) Có thể mô tả sông, hệ thống sông đến sông ngòi nước Khi mô tả nên nêu mạng lưới sông, phân bố, hướng chảy, nguồn cung cấp nước… 3.1.4 Rèn luyện kĩ phát mối liên hệ địa đồ Đây kĩ quan trọng cần rèn luyện suốt quá trình học tập địa phổ thông Để rèn luyện kĩ không dựa vào đồ mà phải dựa vào vốn kiến thức địa mình, hiểu biết qui luật địa Nó phân thành ba loại: Vũ Thị Hoài Linh - Trường THPT Chúc Động - Những mối liên hệ tượng tự nhiên với nhau: Ví dụ khí hậu với địa hình Cụ thể địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc khí hậu vùng Bắc Trung Bộ… - Mối liên hệ tượng địa kinh tế với nhau: Chẳng hạn công nghiệp khai thác dầu khí với công nghiệp sản xuất điện tuốc-bin khí ( Bản đồ công nghiệp lượng - Atlat Địa Việt Nam trang 22) - Những mối liên hệ tự nhiên kinh tế: Chẳng hạn tài nguyên rừng công nghiệp chế biến gỗ Tây Nguyên ( Atlat Địa Việt Nam - Trang 28) - Những mối liên hệ nhân - mối liên hệ thông thường 3.1.5 Rèn luyện kĩ đọc đồ địa Việc rèn luyện tất kĩ cụ thể nêu thực bước để đến kĩ này, kĩ đọc đồ địa Chỉ đạt kĩ đồ thực trở thành nguồn cung cấp kiến thức Giáo viên cần rèn luyện cho học sinh tất kĩ cụ thể sau cho học sinh tập mô tả địa tự nhiên mô tả địa kinh tế nước vùng 3.2 Cơ sở thực tiễn đề tài Trong trình công tác đơn vị trực tiếp rèn luyện kĩ đọc Atlat cho học sinh, qua việc tham gia ôn luyện thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh thấy đề thi thường có ba dạng sau: Đọc đồ, đọc số Vũ Thị Hoài Linh - Trường THPT Chúc Động đồ theo chủ đề cho trước, viết báo cáo ngành hay vùng, sở phân tích Atlat kiến thức học 3.2.1 Đọc đồ Trước hết phải đọc bảng giải Atlat Địa Việt Nam có bảng giải chung bảng giải riêng cho đồ ( có ) Bảng giải chìa khoá để học sinh hiểu nội dung thể đồ rút kiến thức có tính tổng quát Ví dụ một: Đọc đồ khí hậu ( Atlat Địa Việt Nam - Trang 9) học sinh thấy khí hậu nước ta phân hoá đa dạng Cả nước chia thành hai miền khí hậu Chế độ hoạt động theo mùa, hoạt động bão, chế độ nhiệt, chế độ mưa phân hoá theo mùa Ví dụ 2: Trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2007 (Đề thi phân ban năm 2007 lần 1) Ở phần chung cho thí sinh hai ban Câu I (2,5 điểm) sau: Sử dụng Atlat Địa Viêt Nam kiến thức học, kể tên vùng nông nghiệp nước ta nêu sản phẩm chuyên môn hoá vùng Với câu hỏi học sinh sử dụng đồ trang 18 (Atlat Địa Việt Nam) phần giải riêng có đủ vùng nông nghiệp giải từ I đến VII Ở phần giải chung có kí hiệu thể sản phẩm nông nghiệp Học sinh phải vận dụng kiến thức để xác định sản phẩm nông nghiệp chuyên môn hoá vùng 10 Vũ Thị Hoài Linh - Trường THPT Chúc Động Đọc đồ từ nhận định khái quát đến chi tiết Chẳng hạn đọc đồ khí hậu sau phát miền khí hậu, đọc đặc trưng nhiệt độ, lượng mưa, chế độ gió… 3.2.2 Đọc số đồ theo chủ đề cho trước Khi phải phân tích vấn đề tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng hay ngành sở đọc phân tích Atlat trước hết học sinh phải dựa vào kiến thức học vấn đề để định hướng phân tích Atlat biết chọn đồ đồ bổ sung Trước hết, học sinh phân tích vị trí địa tự nhiên, kinh tế, trị Sau phân tích nguồn lực phát triển ( Tài nguyên thiên nhiên, dân cư, nguồn lao động, sở vật chất kĩ thuật) cần sử dụng đồ tương ứng địa hình, địa chất, khoáng sản, đất, thực vật động vật, dân cư dân tộc, đồ ngành kinh tế Ví dụ: Đề thi bổ túc năm 2007 lần Phần tự chọn, câu II ( 1,5 điểm) Dựa vào Atlat Địa Việt Nam ( Trang nông nghiệp) nêu phân bố công nghiệp lâu năm: Cao su, cà phê, chè, hồ tiêu Yếu tố tự nhiên quan trọng dẫn đến khác phân bố chè cao su nước ta Với đề học sinh sử dụng Atlat Địa Việt Nam trang 18 - đồ nông nghiệp chung Atlat Địa Việt Nam trang 19 - đồ công nghiệp để nêu phân bố công nghiệp lâu năm: 11 Vũ Thị Hoài Linh - Trường THPT Chúc Động + Cao su: Ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ… + Cà phê: Ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ… + Hồ tiêu: Ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ… + Chè: Ở trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên… Riêng với ý hai là: Yếu tố tự nhiên quan trọng dẫn đến khác phân bố chè cao su nước ta học sinh dựa vào đồ khí hậu ( trang 9), đồ đất (trang 11)… Để trả lời: + Yếu tố tự nhiên quan trọng khí hậu, sau đất, địa hình… + Chè ưa khí hậu mát mẻ ( có yếu tố cận nhiệt), cao su ưa khí hậu nóng ( nhiệt độ nóng, cận xích đạo) 3.2.3 Viết báo cáo ngành hay vùng sở phân tích Atlat bảng số liệu Đây dạng tập tổng hợp kiến thức kĩ nêu mục Các đồ sở để phát triển kiến thức nguồn lực phát triển, trạng phân bố, bảng số liệu cho biết thêm ý nghĩa vùng nước, ngành cấu kinh tế, trạng phát triển vùng hay ngành Ví dụ: Cho bảng số liệu sản lượng Cá biển khai thác phân theo vùng kinh tế 12 Vũ Thị Hoài Linh - Trường THPT Chúc Động ( Đơn vị : nghìn tấn) Năm Vùng Đồng sông Hồng Trung du miền núi phía bắc Duyên hải miền Trung Đồng sông Cửu Long 2000 2005 44,6 18,4 331,2 467,7 63,1 24,4 428,9 529,1 Dựa vào Atlat Địa Việt Nam ( trang 20) bảng số liệu viết báo cáo ngắn ( từ 10 đến 15 dòng) nhận xét giải thích mạnh khai thác hải sản Đồng Bằng Sông Cửu Long Học sinh dựa vào Atlat bảng số liệu để nhận xét Đồng Bằng Sông Cửu Long vùng mạnh lớn đánh bắt hải sản so với vùng khác nước ( có số liệu minh hoạ) Vì: Có ngư trường lớn Minh Hải - Kiên Giang với nhiều bãi tôm, cá IV KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÓ SO SÁNH ĐỐI CHỨNG Sau gần năm học triển khai đề tài Tôi thu kết khả quan tỉ lệ học sinh biết sử dụng Atlat để làm tăng lên, kết học tập môn nhờ mà đạt kết cao Kết thực đề tài đánh giá qua kiểm tra thường xuyên học kì II - Năm học 2009 - 2010 Đề kiểm tra 15 phút: Dựa vào Atlat Địa Việt Nam kiến thức học, hãy: a Kể tên trung tâm công nghiệp Đồng Sông Hồng vùng phụ cận? b Giải thích công nghiệp tập trung mức độ cao vùng này? 13 Vũ Thị Hoài Linh - Trường THPT Chúc Động Đáp án: 1- Kể tên trung tâm công nghiệp Đồng sông Hồng phụ cận: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Bắc Ninh, Phúc Yên… (3 điểm) 2- Giải thích tập chung công nghiệp: - Thuận lợi vị trí tài nguyên thiên nhiên + Có lợi dân cư, lao động + Có sở hạ tầng, sở vật chất kĩ thuật + Các nhân tố khác (7 điểm) Kết đánh giá lớp triển khai đề tài sau: Giỏi Tổng số Lớp học sinh Khá Trung bình Yếu, Kém Số HS % Số HS % Số HS % Số HS % 12A8 43 16,3 17 39,5 14 32,6 11,6 12A9 48 11 22,9 21 43,8 13 27,1 6,2 12A10 40 20,0 18 45,0 22,5 12,5 12A12 38 13,2 19 50,0 10 26,3 10,5 Như vậy, so sánh kết với chưa thực đề tài rèn luyện kĩ sử dụng Atlat địa Việt Nam kết học tập học sinh thay đổi Tỉ lệ học sinh giỏi tăng đáng kể, tỉ lệ học sinh yếu giảm Tôi nhận thấy học sinh nắm kiến thức vững yêu thích môn học V NHỮNG KIẾN NGHỊ SAU QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Trong trình thực đề tài gặp phải số khó khăn có số đề nghị sau: 14 Vũ Thị Hoài Linh - Trường THPT Chúc Động - Atlat Địa Việt Nam tài liệu cần thiết học sinh Tuy nhiên giá thành cao so với học sinh nông thôn ( gấp đôi giá thành sách giáo khoa) Vì vậy, nhiều em học sinh Atlat nên việc rèn luyện kĩ găp khó khăn - Vì đề nghị Bộ Giáo Dục Đào Tạo có sách trợ giá Nhà xuất Giáo Dục để học sinh nông thôn dễ dàng tiếp cận với tài liệu - Tôi đề nghị tủ sách thư viện nhà trường không trang bị Atlat cho giáo viên mà dành ngân sách trang bị số lượng định cho em học sinh thuộc diện sách mượn để học tập Trên đề tài sáng kiến kinh nghiệm mà tâm huyết triển khai suốt năm học 2009-2010 thu kết đáng mừng dạy học môn địa lớp 12 trung học phổ thông Tôi mong hội đồng khoa học cấp nhận xét đánh giá đề tài để đóng góp phần nhỏ bé vào việc giảng dạy tốt môn Địa trường trung học phổ thông Ngày 10 tháng năm 2010 Tác giả Vũ Thị Hoài Linh Nhận xét đánh giá, xếp loại Hội đồng khoa học sở ( Chủ tịch hội đồng kí, đóng dấu) 15 Vũ Thị Hoài Linh - Trường THPT Chúc Động 16 ... như: Thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi môn Địa lí Vì vậy, sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam dạy học Địa lí lớp 12 THPT việc cần thiết Trong đề tài sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam nhà xuất Giáo Dục... Trường THPT Chúc Động II NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Tên đề tài: Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam dạy học Địa lí lớp 12 THPT Lí chọn đề tài: Địa lí môn khoa học mà tư thường gắn liền với lãnh thổ Vì dạy học Địa. .. sở khoa học đề tài: Atlat địa lí Việt Nam coi sách giáo khoa thứ hai học sinh học địa lí Nó sử dụng cho học sinh trung học sở ( Lớp 9) trung học phổ thông ( Lớp 12) Trong khai thác Atlat học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng atlat địa lí việt nam trong dạy và học địa lí lớp 12 THPT , Sử dụng atlat địa lí việt nam trong dạy và học địa lí lớp 12 THPT ,

Hình ảnh liên quan

Nêu đặc điểm địa hình vùng núi Tây Bắc (5 điểm) Trong đó: - Sử dụng atlat địa lí việt nam trong dạy và học địa lí lớp 12 THPT

u.

đặc điểm địa hình vùng núi Tây Bắc (5 điểm) Trong đó: Xem tại trang 4 của tài liệu.
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 20) và bảng số liệu trên hãy viết báo cáo - Sử dụng atlat địa lí việt nam trong dạy và học địa lí lớp 12 THPT

a.

vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 20) và bảng số liệu trên hãy viết báo cáo Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan