0

Báo cáo thường niên - www.phongphucorp.com

16 79 0
  • Báo cáo thường niên - www.phongphucorp.com

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:50

1BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 – COMECO MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Phát biểu của Chủ tịch HĐQT- TGĐ Công ty. Thông tin chính : Các thông tin, triết lý kinh doanh. mục tiêu tổng quát , định hướng chiến lược Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát. Tổng quan về COMECO. • Thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần. • Hoạt động kinh doanh chính. • Cơ cấu tổ chức và lao động. • Quá trình tăng vốn. • Cơ cấu cổ đông, Cổ đông chiến lược. • Cơ sở vật chất kỹ thuật • Hệ thống quản lý chất lượng. • Thành tích đạt được. • Danh sách các Chi nhánh CHXD COMECO. Các dự án đầu tư . • Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO . • Dự án Cao ốc Văn phòng – Thương mại COMECO . Thống kê, phân tích Tài chính • Thống kê tài chính. • Các chỉ tiêu tài chính cơ bản. Phân tích các hoạt động kinh doanh năm 2007. Những sự kiện tiêu biểu 2007. Mục tiêu, kế hoạch 2008. Trách nhiệm đối với cộng đồng : đối với khách hàng, đối với cổ đông và Nhà đầu tư, đối với đối tác, đối với CNV, đối với cộng đồng. Báo cáo của Ban Kiểm soát. Báo cáo tài chính năm 2007 (đã được kiểm toán). 2PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Năm 2007, COMECO bước lên bục vinh quang nhận Giải Vàng Chất lượng Việt Nam. Đó là giải thưởng quốc gia duy nhất về chất lượng được Bộ Khoa học và Công nghệ xét tặng cho Doanh nghiệp dịch vụ lớn duy nhất và xuất sắc nhất trong số hàng trăm doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Việt Nam. COMECO là một trong 5 Doanh nghiệp của TP. HCM được tặng giải Vàng Chất lượng Việt Nam trong suốt 12 năm tồn tại của giải, và là đơn vị thuần túy Việt Nam đầu tiên tại TP. HCM được tặng giải Vàng Chất lượng Việt Nam. Đây là mốc son chói lọi trong chặng đường hơn 32 năm hoạt động (1975 – 2007) và 7 năm sau cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước (2001 – 2007) với mức tăng trưởng bình quân 24 %/năm và với mạng lưới hệ thống bán lẻ xăng dầu từ 17 cửa hàng xăng dầu tăng lên 30 cửa hàng trên khắp địa bàn TP. HCM và các tỉnh lân cận. Để có được thành tựu to lớn và tạo được một vị thế vững chắc trong hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trong cơ chế thị trường thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, COMECO đã hội tụ các điều kiện cần và đủ nhằm hướng đến sự phát triển ổn định, bền vững. Điều kiện cần là con người, nguồn vốn và thông tin. Điều kiện đủ là chiến lược đúng đắn, hệ thống quản lý hiệu quả và văn hóa doanh nghiệp. Về con người, COMECO coi quản trị nguồn nhân lực là tài sản quý báu nhất trong chiến lược phát triển bền vững của mình. Chương trình tuyển chọn, đào tạo và đào tạo lại giúp Công ty có một đội ngũ lãnh đạo các cấp đầy đủ bản lĩnh và năng lực cùng với đội ngũ công nhân có kinh nghiệm, tận tâm và chuyên nghiệp. Về vốn, COMECO đã tích lũy được một nguồn vốn nhất định qua các năm cộng với việc phát hành thành công 4,6 triệu cổ phần vào cuối năm 2007, đến nay Công ty đã có khoảng 200 tỷ đồng để đầu tư cho 2 dự án lớn : Dự án Tổng kho xăng dầu 20 ha tại Nhơn Trạch – Đồng Nai, dự án Cao ốc Văn phòng–Thương mại COMECO tại số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3; đầu tư cho việc phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu với kế hoạch tối thiểu 2 cửa hàng/năm; đồng thời nguồn vốn này cũng để dùng cho tái cấu trúc vốn của Công ty sắp tới. Về thông tin, COMECO đã đưa công nghệ thông tin vào sử dụng trong quản lý điều hành và thu thập xử lý thông tin bên ngoài phục vụ cho công tác dự báo, giảm thiểu tối đa các rủi ro trong kinh doanh. Từ các điều kiện cần như trên COMECO đã hoạch định và triển khai các chiến lược ngắn, trung, dài hạn trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực nội tại, khai thác hiệu quả tiềm năng và đưa ra các giải pháp phù hợp cho từng giai đoạn. Đồng TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ NĂM 2016 A THÔNG TIN CHUNG: I GIỚI THIỆU CÔNG TY        Tên công ty : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ Trụ sở : 48 Tăng Nhơn Phú, Kp3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Q.9, Tp.HCM Điện thoại : (08) 3514 7340 Fax : (08) 3840 6790 Email : info@phongphucorp.com Mã số DN : 0301446006 Vốn điều lệ : 733.505.810.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi ba tỷ năm trăm lẻ năm triệu tám trăm mười nghìn đồng)  Mã chứng khoán: PPH - Qúa trình thành lập phát triển:  Tiền thân Tổng Công ty cổ phần Phong Phú Khu Kỹ nghệ Sicovina - Phong Phú trực thuộc Công ty kỹ nghệ Bông vải Việt Nam Nhà máy đặt viên đá xây dựng ngày 14/10/1964 thức vào hoạt động năm 1966  Sau giải phóng (ngày 30/04/1975), nhà máy đổi tên thành Nhà máy Dệt Phong Phú Nhà nước giao cho CB.CNV nhà máy tiếp quản trì sản xuất  Cùng với phát triển đất nước qua thời kỳ: bao cấp, đổi mới, công nghiệp hóa đại hóa hội nhập toàn cầu, Phong Phú liên tục phát triển trở thành Tổng Công ty hàng đầu Tập đoàn Dệt May Việt Nam, đơn vị Tập đoàn tổ chức chuỗi sản xuất cung ứng khép kín từ khâu kéo sợi đến hoàn tất sản phẩm Đây lợi cạnh tranh lớn Phong Phú hiệp định thương mại giới ký kết thực II NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Sản xuất kinh doanh sản phẩm dệt may III TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ SƠ ĐỐ TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY Tầm nhìn : Trở thành tập đoàn kinh tế vững mạnh hàng đầu Việt Nam, phát triển sản xuất kinh doanh chuyên nghành dệt may đầu tư sang lĩnh vực kinh tế tiềm nước, đầu tư nước Sứ mệnh : Nâng cao tiềm lực kinh tế chất lượng sống cộng đồng thông qua việc cung ứng sản phẩm dịch vụ có chất lượng vượt trội đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng góp phần vào phát triển kinh tế xã hội Giá trị cốt lõi      Trình độ chuyên môn cao Trung thành, động, sáng tạo kỹ tốt Đoàn kết, có trách nhiệm Gia tăng giá trị lợi ích CB.CNV, cổ đông, đối tác, khách hàng Phát triển trách nhiệm với cộng đồng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững Sơ đồ tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Shareholders Meeting BAN KIỂM SOÁT Executive Board HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Board of Management BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Board of Director Chi nhánh Hà Nội Ha Noi Branch Chi nhánh Đà Nẵng Da Nang Branch Chi nhánh Nha Trang Nha Trang Branch Chi nhánh Ninh Thuận Ninh Thuan Các Cty chiếm 50% vốn Companies more than 50% Các Cty LD, Liên kết Joint venture Company Phòng TCKT Finance & Accountant Departmen t Phòng KTĐT Investment Technical Department Phòng PTTT Market Development Department Phòng ĐT Tài Financial Investment Department Phòng PTSP Product Developme nt Department Phòng Kinh doanh Sợi Sales Spinning Department Phòng KSNB Internal Control Department Phòng Tổng Hợp Synthetic Department Phòng HCQT Administrati on Department Ban Qlý Chung cư & Hạ tầng KCC Apartment & industrial infrastructu re Phòng Cung ứng Purchasing Department Tổ Công nghệ TT Information Technology Team Phòng Kinh doanh Vải Sales Spinning Departmen Ngành SX Sợi Spinning Manufactu ring P Chuẩn bị SX Sợi Preparing for Spinning Production Department Nhà máy Sợi CM Spinning Thread Factory Phòng Kinh doanh Gia Dụng Sales Home textile Department Nhà máy Sợi Cọc Spinning Factory Phòng Kinh doanh May mặc Sales Garment Department Nhà máy Sợi Ninh Phú NINH PHU Spinning Factory Ngành SX Sợi Vải Ngành SX Gia Dụng Ngành SX May mặc Weaving Manufacturi ng Home Textile Manufacturi ng Garment Manufacturi ng P Chuẩn bị SX Vải Preparing for Fabric Production Department Nhà máy Dệt Vải Weaving Factory P Chuẩn bị SX Gia Dụng Preparing for Home Textile Production Department P Chuẩn bị SX May mặc Garment Manufacturi ng Department Nhà máy Dệt Nhuộm Hoàn tất Weaving Dying & Finishing Factory Nhà máy May Garment Department Nhà máy Dệt Vải DeNim Nha Trang Nha Trang Weaving Factory B TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 Tình hình hoạt đông năm 2016 kế hoạch năm 2017 Tổng Công ty đạt thể qua báo cáo: Báo cáo Hổi đồng quản trị, Báo cao Ban Tổng giám đốc Báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo tài năm 2016 (Đã công bố cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đăng Website Tổng Công ty cổ phần Phong Phú: http://www.phongphucorp.com) BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ I ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2016: Trong năm qua, bối cảnh thị trường giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, sản xuất kinh doanh Tổng Công ty phải bảo đảm yếu tố chất lượng, mẫu mã, tiến độ với cung cách phục vụ để đáp ứng yêu cầu thị trường khách hàng tác động bất lợi khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Chính sách lương thay đổi, áp lực tỷ giá quốc gia vùng ràng buộc kèm theo gia nhập FTA khiến số lợi cạnh tranh ngành bị ảnh hưởng Lợi nhân công rẻ dần lương sở lương tối thiểu Chính phủ điều chỉnh tăng từ năm 2016 tiếp tục tăng vào năm 2017 Bên cạnh đó, áp lực tỷ giá khiến giá hàng xuất cạnh tranh, xu hướng phá giá đồng nội tệ so với đồng USD nước xuất dệt may diễn mạnh mẽ Mặc dù Chính phủ ứng ... 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ANNUAL REPORT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - Annual Report 2013 2 For your success MỤC LỤC Trang Table of contents Page I. Thông tin chung I. Overview 1. Thông tin khái quát 3 1. General Information 3 2. Quá trình hình thành và phát triển 3 2. Establishment and Development 3 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 6 3. Business lines and locations 6 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 6 4. Managerial model, organization 6 5. Định hướng phát triển 8 5. Orientation of development 8 6. Các rủi ro 10 6. Risks 10 II. Tình hình hoạt động trong năm II. Business Performance in 2013 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 13 1. Business Performance 13 2. Tổ chức và nhân sự 15 2. Company Structure and manpower 15 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 18 3. Investment result, projects’ situation 18 4. Tình hình tài chính 20 4. Financial situation 20 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 21 5. Shareholder structure, changing of owner’s equity 21 III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc III. Report and evaluation of Management Board 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 23 1. Evaluation on business result 23 2. Tình hình tài chính 24 2. Financial situation 24 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 28 3. Improvement in organization, policy, management 28 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 29 4. Development plan in the future 29 IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty IV. Evaluation of BOD regarding Company operation 1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động Công ty 30 1. Evaluation of BOD about all activities of Company 30 2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty 35 2. Evaluation of BOD about Management Board 35 3. Kế hoạch, định hướng của HĐQT 36 3. Plan, orientation of BOD 36 V. Quản trị Công ty V. Corporate Governance 1. Hội đồng quản trị 37 1. Board PVSB PETROVIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH (PVSB) SAO MAI BEN DINH PETROLEUM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Thiết kế & In ấn bởi Xuân Nghi Co. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH Địa chỉ : Tầng 16, số 9, Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Điện thoại : 064.6253375 | Fax: 064.6253374 Website : www.pvsb.com.vn PVSB PETROVIETNAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN PVSB PETROVIETNAM Quý vị cổ đông kính mến! Chúng ta, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB) đã bước qua năm 2013 đầy khó khăn bằng việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, các chỉ số tài chính được duy trì ở mức an toàn, năng lực cạnh tranh và vị thế thương hiệu của Công ty ngày càng ổn định và bền vững. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban điều hành, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc vì sự tin tưởng, hỗ trợ thiết thực của Quý khách hàng, Quý cổ đông, đặc biệt là Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã dành cho Công ty PVSB. THÔNG ĐIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PVSB PETROVIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH (PVSB) SAO MAI BEN DINH PETROLEUM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Kính thưa Quý vị cổ đông, Với quan điểm phát triển bền vững - vững bước hội nhập, với những giá trị nền tảng vững chắc đã có cùng sự khát khao cống hiến của tập thể Lãnh đạo và Cán bộ công nhân viên Công ty, sự giúp đỡ ủng hộ của Quý vị cổ đông, chúng ta tin tưởng sẽ tiếp tục giành thắng lợi trong năm 2014 và các năm tiếp theo. Trân trọng./. I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY PVSB. 1. Lịch sử hình thành và phát triển. 2. Ngành nghề kinh doanh. 3. Mục tiêu và chiến lược phát triển. 4. Sơ đồ tổ chức. 5. Cơ cấu cổ đông. 6. Hội đồng quản trị. 7. Ban Giám đốc. 8. Ban Kiểm soát. 9. Tình hình tài chính Công ty. 10. Quản trị rủi ro. II. QUẢN TRỊ CÔNG TY. 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013. 2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2013. III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA BAN GIÁM ĐỐC. 1. Tổng quan năm 2013. 2. Kết quả thực hiện. 3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. 4. Tình hình thực hiện các Dự án đầu tư. 5. Kế hoạch năm 2014. IV. MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG. 1. Minh bạch thông tin. 2. Quan hệ cổ đông. 3. Trách nhiệm cộng đồng. V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013. NỘI DUNG 5 20 24 33 35 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 5 I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY PVSB Tên gọi : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH Tên giao dịch đối ngoại : SAOMAI – BENDINH PETROLEUM INVESTMENT JSC Tên viết tắt : PVSB Trụ sở chính : Tầng 16, Số 9, Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT Điện thoại : 064.6253375 Fax : 064.6253374 Email : saomaibendinh@pvsb.com.vn Website : www.pvsb.com.vn Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 3500794814 (Đăng ký lần đầu ngày 07/05/2007, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 21/05/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu cấp). Vốn điều lệ : 500.000.000.000 đồng (năm trăm tỷ đồng) Tổng số cổ phần : 50.000.000 cp Mã cổ phiếu : PSB Sơ đồ vị trí Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình tại Tp.Vũng Tàu 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB) là doanh nghiệp do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cổ đông chiến lược sáng lập, hiện nay là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là đầu tư, xây dựng, vận hành và khai thác Tổ hợp Cảng - Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí tại khu vực Sao Mai - Bến Đình thuộc Thành phố Vũng Tàu với quy mô hiện đại để phục vụ công tác thăm dò, tìm kiếm, khai thác dầu khí và thực hiện các dịch vụ dầu khí · 06/04/2007: Công ty được thành lập theo Nghị quyết số 1847/NQ-DKVN ngày 06/04/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. · 07/05/2007: Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. · 25/12/2009: Niêm yết thành công cổ phiếu của CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG HAIPHONG PAINT JOINT STOCK COMPANY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG Báo cáo thường niên năm 2011 Trang 1 MỤC LỤC PHẦN 1: LỊCH SỬ HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY 3 1. Những sự kiện quan trọng của công ty. 3 2. Quá trình phát triển. 4 3. Ngành nghề kinh doanh. 4 4. Tình hình hoạt ñộng giai ñoạn 2009-2011 5 5. ðịnh hướng phát triển. 5 PHẦN I. BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 6 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt ñộng trong năm 2011. 6 2. Những thay ñổi chủ yếu trong năm 7 3. Triển vọng và kế hoạch trong năm 2012 8 PHẦN II. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ðỐC 9 1. Báo cáo tình hình tài chính 9 2. Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời ñiểm 31/12 /2011 10 3. Những thay ñổi về vốn cổ ñông hoặc vốn góp 10 4. Tổng số cổ phiếu phổ thông tại thời ñiểm 31/12/2011. 10 5. Cổ tức/lợi nhuận chia cho các cổ ñông. 10 6. Những tiến bộ công ty ñã ñạt ñược 11 PHẦN III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ðà ðƯỢC KIỂM TOÁN NGÀY 31/12/2011 CỦA CÔNG TY. 12 1. Bảng cân ñối kế toán năm 2011. 12 2. Báo cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm 2011 12 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2011. 12 4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2011 12 PHẦN IV. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 12 1. Kiểm toán ñộc lập. 12 2. Ý kiến và nhận xét của công ty kiểm toán. 13 3. Kiểm toán nội bộ 13 PHẦN V. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 13 1. Công ty bên ngoài nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của công ty: 13 2. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Công ty sau: 13 3. Tình hình ñầu tư vào các công ty có liên quan: 13 PHẦN VI. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY. 15 1. Cơ cấu tổ chức của công ty. 15 2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban ðiều Hành. 21 3. Thay ñổi Tổng Giám ðốc ñiều hành trong năm. 23 4. Quyền lợi của Ban Giám ñốc 23 5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách ñối với người lao ñộng. 23 6. Chính sách ñối với người lao ñộng. 24 7. Thay ñổi thành viên Hội ñồng quản trị/thành viên Hội ñồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám ñốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng 25 8. Thay ñổi Ban Kiểm Soát, Kết toán Trưởng. 25 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG Báo cáo thường niên năm 2011 Trang 2 PHẦN VII. THÔNG TIN CỔ ðÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY (tại thời ñiểm 31/12/2011). .…………………………………………………………………………25 1. Hội ñồng quản trị và Ban Kiểm Soát. 25 2. Thành viên Ban Kiểm Soát. 30 3. Hội ñồng quản trị của Công ty gồm 05 thành viên trong ñó có 03 thành viên tham gia công tác ñiều hành công ty. 33 4. Hoạt ñộng của Ban Kiểm Soát 34 5. Kế hoạch ñể tăng cường hiệu quả trong hoạt ñộng quản trị của Công ty 34 6. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HðQT/ và thành viên Ban kiểm soát. 34 7. Thành viên HðQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám ðốc ñã có chứng chỉ ñào tạo về quản trị Công ty. 35 8. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay ñổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên Hội ðồng Quản Trị 35 9. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu, chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty của các thành viên HðQT, BKS, Ban Giám ðốc ñiều hành và những người liên quan 35 10. Thông tin về hợp ñồng, hoặc giao dịch ñã ñược ký kết với công ty của thành viên Hội ñồng quản trị, Ban Giám ñốc ñiều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các ñối tượng nói trên 35 PHẦN VIII. CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ðÔNG/ THÀNH VIÊN GÓP VỐN TẠI THỜI ðIỂM 7/3/2012. 35 1. Danh sách cổ ñông nhà nước: 35 2. Danh sách cổ ñông sáng lập 35 3. Danh sách cổ ñông nước ngoài 35 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG Báo cáo thường niên năm 2011 Trang 3 PHẦN I. LỊCH SỬ HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng của công ty. Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng tiền thân là Xí nghiệp hoá chất ... năm 2016 kế hoạch năm 2017 Tổng Công ty đạt thể qua báo cáo: Báo cáo Hổi đồng quản trị, Báo cao Ban Tổng giám đốc Báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo tài năm 2016 (Đã công bố cho Uỷ ban Chứng khoán... báo cáo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước thực công bố thông tin việc giao dịch theo quy định khoản 34 điều Luật Chứng khoán - Tổng Công ty thực công tác báo cáo, công bố thông tin theo quy định -. .. vững f Quản trị sản xuất: - Tăng cường kiểm soát định mức: suất, chất lượng, lao động, tiêu hao nguyên - nhiên - vật - phụ liệu, chi phí phát sinh khác, đầu vào, đầu ra… - Tiếp tục cải tiến máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thường niên - www.phongphucorp.com, Báo cáo thường niên - www.phongphucorp.com,

Hình ảnh liên quan

B. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 - Báo cáo thường niên - www.phongphucorp.com

2016.

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 Xem tại trang 2 của tài liệu.
I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH: - Báo cáo thường niên - www.phongphucorp.com
I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH: Xem tại trang 8 của tài liệu.
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2016  - Báo cáo thường niên - www.phongphucorp.com

2016.

Xem tại trang 13 của tài liệu.
và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan - Báo cáo thường niên - www.phongphucorp.com

v.

à tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan Xem tại trang 14 của tài liệu.
- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Tổng Công ty - Báo cáo thường niên - www.phongphucorp.com

an.

Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Tổng Công ty Xem tại trang 15 của tài liệu.