0

Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com

31 84 0
  • Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:53

BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO). Tên tác giả: Lê Minh Châu Lớp: KT 10 – K29 Địa chỉ email: leminhchau0118@yahoo.com Giáo viên hướng dẫn: Th.S Huỳnh LợiSự phát triển nhanh chóng của thị trường chứng khoán Việt Nam những năm gần đây, cùng với việc trở thành thành viên của WTO đã đặt ra sự cần thiết phải công khai các thông tin kế toán.Báo cáo tài chính ngày nay là một bản tin công khai về tình hình tài chính doanh nghiệp. Vì vậy, phân tích báo cáo tài chính giữ một vai trò quan trọng trong cung cấp thông tin tài chính nhằm giúp người sử dụng (bên trong và bên ngoài doanh nghiệp) hiểu được sâu sắc tình hình tài chính cơ bản của một công ty, một đơn vị kinh tế từ đó đưa ra các quyết định phù hợp.Với vai trò quan trọng của phân tích báo cáo tài chính và qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), em quyết định thực hiện đề tài: “Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)”.Đề tài này hướng đến mục đích phân tích những vấn đề cơ bản về tài chính trên báo cáo tài chính như: tài sản – nguồn vốn, thu nhập – chi phí – lợi nhuận, dòng tiền, các tỷ số tài chính… để làm sáng tỏ hơn những vấn đề tài chính ẩn chứa bên trong thông tin trên báo cáo tài chính.Để đạt được mục đích đề tài, ngoài lời mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm các nội dung sau:- Chương I: Lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính.- Chương II: Giới thiệu về Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).- Chương III: Nhận xét và kiến nghị.Để đề tài đảm bảo tính lý luận và thực tế, quá trình nghiên cứu được thực hiện thông qua:- Thu thập, tổng hợp lý luận từ lý thuyết.- Thu thập, chỉnh lý, phân tích qua những thông tin được cung cấp từ phía doanh nghiệp. Tuy nhiên, với thời gian tiếp cận thực tế chưa nhiều nên bài luận không tránh có những sai sót. Em rất mong nhận được ý kiến chỉ bảo của thầy cô, các cô chú, anh chị trong công ty.Lê Minh ChâuCHUYÊN ĐỀ:Lời mở đầuCHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.I. Khái niệm – Ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính.1. Khái niệm.2. Ý nghĩa phân tích.II. Phương pháp và nguồn số liệu sử dụng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợpMỤC LỤCLại Việt Thành Kiểm Toán 47BĐại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợpDANH MỤC VIẾT TẮTSTT Chữ Viết Tắt Ký Hiệu Viết Tắt1 Auditing and Consuting A&C2 Báo cáo tài chính BCTC3 Bảo hiểm xã hội BHXH4 Bảo hiểm y tế BHYT5 Báo cáo kết quả kinh doanh BCKQKD6 Bộ Tài Chính BTC7 Doanh nghiệp DN8 Giá trị gia tăng GTGT9 Hội đồng thành viên HĐTV10 Kinh phí công đoàn KPCĐ11 Kiểm soát chất lượng KSCL12 Kiểm toán viên KTV13 Trách nhiệm hữu hạn TNHH14 Tài sản cố định TSCĐ 15 Xây dựng cơ bản XDCBLại Việt Thành Kiểm Toán 47BĐại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợpDANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒLại Việt Thành Kiểm Toán 47BĐại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợpLỜI NÓI ĐẦU Việt Nam đang trong quá trình đổi mới và phát triển.Sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã và đang đặt các doanh nghiệp Việt Nam trước những cơ hội và thách thức rất lớn.Trong điều kiện đó, kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý của doanh nghiệp. Vì vậy,mặc dù mới ra đời và phát triển ở Việt Nam hơn mười sáu năm nhưng hiện nay các công ty kiểm toán đã được thành lập ngày càng nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Sự ra đời của Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C - một trong bốn công ty kiểm toán đầu tiên ở Việt Nam - đã đánh dấu một bước phát triển mới cho hoạt động kiểm toán trong nước. Và sau hơn mười sáu năm phát triển,hiện nay A&C đã khẳng định được vị thế hàng đầu của mình trong ngành kiểm toán Việt Nam. Qua một thời gian thực tập tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C, em đã có những hiểu biết nhất định về công ty. Báo cáo thực tập tổng hợp của em trình bày những vấn đề tổng quát nhất về công ty gồm 3 phần:Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&CPhần II: Thực tế tổ chức kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chi nhánh Hà NộiPhần III: Một số nhận xét về tổ chức kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn và Chi nhánh Hà NộiLại Việt Thành Kiểm Toán 47B1Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợpPHẦN ITỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C1.1/ Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C1.1.1/ Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn có tên giao dịch quốc tế: Auditing And Consuting Company Limited ( viết tắt là A&C), trụ sở chính đặt tại 229 Đồng Khởi - Quận 1 – Ebook.VCU www.ebookvcu.com Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lời nói đầu Trong nền kinh tế thị trờng, Kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và chất lợng quản lý của các Doanh nghiệp. Tại Việt Nam, hoạt động Kiểm toán đã không ngừng phát triển cả về quy mô, chất lợng, cũng nh các lĩnh vực đợc Kiểm toán. Những Công ty Kiểm toán độc lập ra đời đã khẳng định đợc vị thế của ngành Kiểm toán ở nớc ta. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trờng việc Kiểm toán trở thành một hoạt động không thể thiếu đối với thông tin tài chính của các Doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần kiểm toán - T vấn thuế em nhận thấy chu trình hàng tồn kho là một trong những chu trình phức tạp, dễ xảy ra gian lận và thờng đợc Kiểm toán Công ty chú trọng trong các cuộc Kiểm toán báo cáo Tài chính. Vì vậy, em đã chọn đề tài :"Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Kiểm toán - T vấn thuế" làm chuyên đề báo cáo thực tập của mình. Mục tiêu của báo cáo thực tập là dựa trên lý luận chung về Kiểm toán Chu trình hàng tồn kho trong quy trình Kiểm toán báo cáo tài chính và thực tế Kiểm toán Chu trình hàng tồn kho do Công ty cổ phần Kiểm toán - T vấn thuế thực hiện ở một để tiến hành đối chiếu giữa lý thuyết và thực tế, từ đó đề xuất các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác Kiểm toán Hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty. SV: Lê Chung - Kiểm toán 43A Ebook.VCU www.ebookvcu.com Chuyên đề thực tập tốt nghiệp PHầN 1 CƠ Sở Lý LUậN CủA KIểM TOáN chu trình hàng tồn kho TRONG KIểM TOáN BáO CáO TàI CHíNH I - CHU TRìNH hàng tồn kho VớI VấN Đề KIểM TOáN 1. Bản chất và chức năng của chu trình hàng tồn kho ảnh hởng tới công tác Kiểm toán. 1.1. Đặc điểm chung về chu trình hàng tồn kho -Hàng tồn kho là tài sản lu động của Doanh nghiệp biểu hiện dới dạng vật chất cụ thể dới nhiều hình thức khác nhau, tuỳ thuộc vào loại hình Doanh nghiệp và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Hàng tồn kho trong Doanh nghiệp thơng mại bao gồm: hàng hoá dự trữ cho lu thông ( kể cả số hàng đem gửi bán hoặc là hàng hoá đang đi đờng ). Hàng tồn kho trong Doanh nghiệp sản xuất gồm: Nguyên vật liệu, Công cụ dự trữ cho quá trình sản xuất, Thành phẩm, Sản phẩm hoàn thành, Sản phẩm dở dang và Hàng gửi bán hoặc là Hàng đang đi đờng. - Hàng tồn kho có các đặc điểm: + Hàng tồn kho ảnh hởng trực tiếp tới giá vốn hàng bán vì vậy ảnh hởng trực tiếp tới lợi nhuận trong năm. + Hàng tồn kho thờng chiếm tỷ trọng lớn so với tổng tài sản lu động trong Doanh nghiệp bao gồm nhiều chủng loại và quá trình CONG TY KIEM TOAN VA TIT VAN THANG LONG - T.D.K THANG LONG - T.D.K AUDITING AND CONSULTANT COMPANY Tru sa> chinh: So 23/61 dtrcyng Iran Duy Hipng - CSu Gily - Ha N6i Tel: 04. 6251 0008 - Fax: 04. 6251 1327 Email: thanglongtdk@gmail.com Website: www.kiemtoanthanglongtdk.vn Website: www.kiemtoantaichinh.com BAO CAO TAI CHINH CUA CONG TY CO PHAN XAY DT/NG 47 Cho nam tai chinh 2011 kit thiic ngay 31/12/2011 Dugc kiem toan bai: CONG TY TNIIII KIEM TOAN VA TlfVAN THANG LONG - T.D.K MUC LUC O 9 STT NQI DUNG Trang 1 Bao cao cua Ban Giam doc 2-4 2 Bao cao kiem toan 5 3 Bao cao tai chinh da cluoc Idem toan Bang can doi ke toan 6-7 Bao cdo ket qua. hoat dong kinh doanh 8 Bao cdo luu chuyen tien te 9 Ban thuyet minh bdo cdo tai chinh 10-27 Phil luc so OLTinh hinh tang gidm TCSD hitu hinh 28 Phu luc so 02 Tinh hinh tang gidm von chu sa hitu 29 Phu luc so 03: Bdng ke chi tiet cdc khodn vay 30-31 1 CONG TY CO PHAN XAY DITNG 47 Dja chi: So 8 Bien Cuong - Quy Nhon - Binh Djnh Dienthoai: 056 3522 166 Fax: 056 3522 316 Bao cao tai chinh Cho nam tai chinh Icetthuc ngay 31/12/2011 BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC Ban Tong Giam doc Cong ty co phan Xay dung 47 trinh bay bao cao cua minh va bao cao tai chinh rieng cua Cong ty cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2011. Khai quat ve Cong ty Cong ty CO phan Xay dung 47 (sau day goi tat la "Cong ty") tien than la Cong ty Xay dung 47 dugc chuySn d6i tu doanh nghiep Nha nuac theo Quygt dinh s6 4411/2001/QD/BNN-TCCB ngay 08/12/2001 cua Bo truoaig Bo Nong nghiep va Phat triln nong thon. Cong ty hoat dong theo Giay chung nhan dang ky kinh doanh s6 3503000064 do Sa hoach Ban tu tinh Binh Dinh cap ngay 27 thang 6 nam 2005. Trong qua trinh hoat dong, Cong ty c6 09 \m thay d6i dang ky kinh doanh, thay d6i \kn thu 09 vao ngay 02/8/2010 vai s6 mai la 4100258747 do Sa Kg hoach Dau tu tinh Binh Dinh cdp. Theo do: LTnh vuc hoat dong kinh doanh cua Cong ty la: xay dung, thuang mai, dich vu du lich. Tru sa chinh cua Cong ty tai S6 8 Bien Cuong - Thanh ph6 Quy Nhan - Tinh Binh Dinh. V6n dik le cua Cong ty: 80.000.000.000 VND (Tam muoi ty dong). Cac dan vi thanh vien cua Cong ty nhu sau: Ten Dia chi Cong ty con: Cong ty co phan Du lich Ham Ho Tay Phii - Tay San - Binh Dinh Cong ty lien ket: - Cong ty c6 phin thuy dien Buon Don S6 79, kh6i 8, phuong Thanh Nhat - Buon Me Thuot - Daclak Ty le CO phan nam giir la: 5,6% - Cong ty c6 phan thuy dien Dinh Binh L6 28,29,30 Duong Dien Bien Phu - Tp Quy Nhan - Binh Dinh Ty le c6 phdn nam giij la: 18,26% Cac sy kien trong ky hoat dong, cac sy kien sau ngay khoa so ke toan lap bao cao tai chinh: Cong ty mua lai Quyen su dung dat dien tich 488,5 m2 va nha tren dat tai dia chi 4/7 duoTig so 3, KP5, phuong Hiep Binh Phuac, quan Thu Due lam van phong tai thanh pho Ho Chi Minh. Cong ty gop them v6n vao Cong ty c6 phin thiiy dien Buon Don so tien 18.120.000.000 VND, tang s6 tikn gop v6n tu 480.000.000 VND len 18.600.000.000 VND <tuang ung tang ty 16 v6n gop tu 0,14%len5,6%>. Cong ty dang tien hanh thiet ke va xay dung lai tru sa Cong ty tai so 08 Bien Cuang - thanh pho Quy Nhan - Tinh Binh Dinh. , CONG TY CO PHAN XAY DtTNG 47 Dia clii: So 8 Bien Cuong - Quy Nlio'n - Biiili Dinli Dien thoai: 056 3522 166 Fax: 056 3522 316 Bao cao tai chinh Cho nam tai chinh ket thiic ngay 31/12/2011 Hoi dong quan tri va Ban Tong Giam doc tai ngay lap bao cao tai chinh Cac thanh vien cua Hoi dong quan tri bao gom: 6ng Nguyen Luang Am Ong Nguyen Van Ton Ong Le Van Dong Ong Dinh Tan Duang Ong Pham Van Nho Chu tich Pho Chu tich
- Xem thêm -

Xem thêm: