skkn rèn luyện kĩ năng giải bài tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịchkiềm dành cho học sinh giỏi

19 250 0
skkn rèn luyện kĩ năng giải bài tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịchkiềm dành cho học sinh giỏi

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY NAM TRƯỜNG THCS HƯƠNG MỸ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP DẠNG OXIT PHẢN ỨNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM CHO HỌC SINH KHÁ GIỎI Đề tài thuộc lĩnh vực chuyên môn: Giảng dạy Họ tên người thực hiện: Nguyễn Thanh Tùng Chức vụ: Tổ Trưởng - Giảng dạy môn Hóa học Sinh hoạt tổ chuyên môn: Sinh - Hóa Mỏ Cày Na m, tháng 02/2012 PHẦN MỞ ĐẦU I BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI : Mục đích việc dạy học môn Hóa học không dừng lại việc truyền thụ cho học sinh kiến thức, hóa học bản, phổ thông, mà phải đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng cho học sinh lực suy nghĩ độc lập, sáng tạo, lực lực giải vấn đề để tạo kiến thức mới, phương pháp lĩnh hội cách nhạy bén, hiệu quả, học sinh có khiếu Giúp học sinh vận dụng linh hoạt kiến thức lí thuyết, hiểu rõ chất phản ứng hóa học, rèn luyện giải tập Hóa học, yêu thích môn, yêu chân lí khoa học, góp phần nâng cao chất lượng học sinh giỏi II LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Nhằm phát huy tốt lực học tập học sinh môn Hóa, giúp em có đủ kiến thức tham dự kỳ thi học sinh giỏi Trường, Huyện, Tỉnh Trong môn hoá học tập hoá học có vai trò quan trọng, nguồn cung cấp kiến thức mới, vận dụng kiến thức lí thuyết, giải thích tượng đời sống, trình phản ứng hoá học, giúp tính toán đại lượng: lượng chất tạo thành sau phản ứng biết lượng chất tham gia phản ứng ngược lại Việc giải tập giúp học sinh củng cố kiến thức lí thuyết học, vận dụng linh hoạt vào làm Để giải tập hóa học đòi hỏi học sinh không nắm vững tính chất hoá học chất học, định dạng tập đưa hướng giải phù hợp xác Nhưng nhiều dạng tập học sinh không nắm chất phản ứng việc giải toán hóa học gặp nhiều khó khăn thường giải sai dạng tập: Phản ứng oxit axit với dung dịch kiềm, chuyên đề quan trọng nội dung bồi dưỡng Học sinh giỏi Qua thực tế giảng dạy, nhận thấy dạng tập tương đối khó, thường gặp toán hóa học, học sinh gặp không khó khăn làm Chính chọn đề tài : “ Rèn luyện giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm dành cho Học sinh giỏi ” III PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU : Đề tài áp dụng cho giáo viên dạy môn Hóa trường trung học sở việc hình thành kiến thức đến nâng cao, từ giúp học sinh có khả tư sáng tạo việc định hướng giải toán hóa học nói chung dạng tập Phản ứng oxit axit với dung dịch kiềm nói riêng IV MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU : Giúp học sinh nắm vững chất phản ứng oxit axit với dung dịch kiềm, từ khắc sâu kiến thức, rèn luyện năng, xảo giải tập Hóa họchọc khóa em điều kiện tiếp cận Phát huy tính tích cực tạo hứng thú cho học sinh học tập, đặc biệt học sinh chủ động việc thực hành tập, tạo niềm say mê, yêu thích môn Đáp ứng nhu cầu đổi phương pháp giảng dạy nói chung, môn Hóa nói riêng Là tài liệu cần thiết cho việc ôn tập bồi dưỡng học sinh giỏi giúp giáo viên hệ thống hoá kiến thức, phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng hiệu dạy – học Hóa học, công tác bồi dưỡng học sinh khiếu V ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU : Giáo viên giúp học sinh giải vấn đề cách linh hoạt nhanh nhất, phát huy tính tư sáng tạo, đáp ứng chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ môn học Học sinh nắm chất phản ứng nên em cảm thấy dễ hiểu, hiểu sâu sắc vấn đề giải thích nguyên nhân dẫn đến trường hợp toán Có thể áp dụng cho nhiều đối tượng học sinh : học sinh đại trà lớp, áp dụng cho đối tượng học sinh giỏi Tài liệu giúp ôn tập, bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9, dùng cho học sinh khối trung học phổ thông giáo viên tham khảo PHẦN NỘI DUNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN : Hóa học môn khoa học tự nhiên mà học sinh tiếp cận muộn nhất, lại có vai trò quan trọng nhà trường phổ thông Môn Hóa học cung cấp hệ thống kiến thức phổ thông, thiết thực Hóa học, rèn luyện cho học sinh óc tư sáng tạo khả trực quan nhanh nhạy Vì giáo viên cần hình thành em bản, thói quen học tập làm việc khoa học, làm tảng để em phát triển nhận thức lực hành động Hình thành cho em phẩm chất cần thiết kiên trì, xác, yêu thích khoa học Học hóa học học sinh học lí thuyết mà đòi hỏi học sinh vận dụng lí thuyết học vào giải tập Đối với việc giải toán hoá học (tính theo phương trình hoá học) bước học sinh phải viết xác phương trình hoá học tính đến việc làm tới bước (xác định đề bài, xây dựng hướng giải ) viết sai phương trình phản ứng việc tính toán không đem lại kết Mặt khác giải toán hóa học hình thành học sinh nắm vững lí thuyết (tính chất hóa học chất ) biết vận dụng kiến thức vào giải tập, kèm theo phải hình thành học sinh thói quen phân tích đề định hướng cách làm kỹ quan trọng việc giải toán hóa học Do để hình thành giải tập dạng Oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm, việc giúp học sinh nắm chất phản ứng giáo viên phải hình thành cho học sinh mô hình giải (các cách giải ứng với trường hợp ) bên cạnh rèn luyện cho học sinh tư định hướng đứng trước toán khả phân tích đề Chính việc cung cấp cho học sinh cách giải toán Oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm, đặc biệt xây dựng cho em phương pháp giải kỹ phân tích đề để định hướng làm tập điều cần thiết, giúp học sinh có tư khoa học học tập hoá học nói riêng môn học khác nói chung nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học tập giáo viên học sinh Dựa đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh, em hay thích tìm tòi khám phá điều lực II THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ : Đối với dạng tập : Phản ứng Oxit axit với dung dịch kiềm thường gặp tính chất hóa học oxit axit (CO 2, SO2), tính chất hóa học dung dịch bazơ (NaOH, Ca(OH)2), hay tính chất hóa học axit cacbonic, muối cacbonat, với chất phản ứng giải thích nhiều tượng tự nhiên ( hình thành thạch nhũ hang động, vững chãi tường thành xây vữa vôi ) chương trình khóa dừng lại mức độ ( oxit axit + dd Bazơ  Muối + H2O), điều kiện để mở rộng thêm kiến thức Chính học sinh lúng túng khó khăn gặp phải toán dạng thi Học sinh giỏi Việc học tập học sinh chủ yếu học khóa, nên thời gian ôn tập, củng cố hướng dẫn cho học sinh Đổi phương pháp dạy học, giúp học sinh khắc sâu kiến thức, tạo niềm say mê, hứng thú với môn học giáo viên chậm quan tâm nên làm cho em gặp tập dạng cảm thấy trở nên “ khó nuốt ” Với chất phản ứng, để viết phương trình hoá học xác, học sinh phải hiểu phản ứng diễn theo chế nào? Khi oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm tạo muối trung hoà, muối axit hỗn hợp hai muối Điều khó học sinh phải biết xác định sản phẩm phản ứng, từ viết phương trình hoá học xác định hướng giải toán Trên sở đó, việc rèn luyện giải tập dạng phản ứng oxit axit với dung dịch kiềm cần thiết, giúp học sinh đủ kiến thức, tự tin thi, góp phần nâng cao số lượng chất lượng Học sinh giỏi III CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ : III.1 Bản chất trung hòa phản ứng oxit axit (CO2,SO2) với dung dịch kiềm hoá trị I (NaOH, KOH ) hay kiềm hoá trị II (Ca(OH)2 , Ba(OH)2) : Ta biết CO 2,SO2 hai anhidric hai axit H2CO3 , H 2SO3 , hai oxit gặp nước chúng nhanh chóng biến thành hai axit tương ứng : CO2 + H2O  H2CO3 , SO + H2O  H2SO3 Nhưng hai axit yếu không bền môi trường trung tính, môi trường axit, chúng nhanh chóng bị phân hủy thành CO 2, SO2 bay lên Nhưng ta sục hai khí vào dung dịch kiềm ( chứa nhóm –OH) hai axit bắt buộc thể tính axit để trung hòa bazơ theo sơ đồ : H (axit) + OH (bazơ)  H2O Tùy theo số mol bazơ (OH) mà axit giải phóng hay mol H (axit) để trung hòa OH theo sơ đồ : OH CO2 + H2O  H2CO  H + OH HCO  2H + CO x(mol) x(mol) x(mol) x(mol) x(mol) 2x(mol) Qua sơ đồ ta thấy : x(mol) khí CO2 sục vào dung dịch kiềm tùy theo số mol OH mà CO2 “phóng” từ x đến tối đa 2x (mol) H để triệt tiêu OH Mặt khác, ta dễ thấy : n mol NaOH (KOH) có chứa n mol OH : nOH = nNaOH = nKOH Và n mol Ca(OH)2 (Ba(OH)2) có chứa 2n mol OH : nOH = 2n Ca(OH )2 = 2n Ba(OH )2 Như : qua sơ đồ kết quả, ta rút hệ quan trọng sau : Hệ : * Nếu nOH  x phản ứng tạo muối HCO3 (nếu xảy dấu “=” ) tạo muối HCO3 dư CO2 (nếu xảy dấu “”) Khi ta có phương trình phản ứng: CO2 + H2O  H2CO3 (1’) H 2CO3 + 2NaOH  Na2CO + H 2O (2’) Vì (1’) (2’) xảy liên tục nên ta viết gộp đơn giản thành : CO2 + 2NaOH Hay  Na2CO3 + H2O CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H 2O Và tính số mol muối trung hòa phải tính theo số mol CO2 hay SO * Nếu x < nOH < 2x : phản ứng tạo hai muối Khi phải viết hai phản ứng : CO2 + 2NaOH CO2 + NaOH Hay  Na2CO3 + H2O  NaHCO CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H 2O 2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2 Hệ : Khi phản ứng có tạo muối trung hòa (dù ít) không nói CO2 dư mà lượng CO2 mà ta tưởng dư biến thành muối axit : CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O CO2 dư + CaCO3 + H2O  Ca(HCO3)2 Hệ : Sục V(lít) khí CO2 vào dung dịch có chứa n(mol) kiềm mà ta thu n’(mol) muối trung hòa (Với n’ 24,3 g (loại) Trường hợp : Vậy phải có hai phản ứng (1) (2) : CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + x 2x (1) x  NaHCO CO2 + NaOH y H2O y (2) y Gọi x, y (mol) số mol CO2 tham gia phản ứng (1) (2) Ta có : 106x + 84y = 24,3 x = 0,15 2x + y = 0,4 y = 0,1 Vậy V CO2 (đkc) = (0,15 + 0,1).22,4 = 5,6 (lít) Bài : Người ta dẫn 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) qua bình đựng dung dịch NaOH Khí CO2 bị hấp thụ hoàn toàn Sau phản ứng muối tạo thành với khối lượng gam? Nhận xét : Bài tập cho biết số mol chất (CO2) Vì muốn biết muối tạo thành ta phải xét trường hợp xảy ra: Hướng giải : Ta có : nCO = 2,24 = 0,1 (mol) 22,4 Trường hợp : (Tạo muối trung hòa) : CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O (1) 0,1 Khi m 0,1 Na2CO3 = 0,1 106 = 10,6 (g) Trường hợp : (Tạo muối axit) : CO2 + NaOH 0,1 12  NaHCO 0,1 (2) m Khi NaHCO3 =0,1 84 = 8,4 (g) Trường hợp : Sản phẩm tạo thành hỗn hợp hai muối (NaHCO3 Na2CO3) CO2 + NaOH CO2 +  NaHCO (3)  Na2CO3 + H2O 2NaOH Khối lượng hỗn hợp hai muối : 8,4 (g) < (4) m NaHCO3 + m Na2CO < 10,6 (g) Bài : Hấp thụ hoàn toàn 4,48 Lít CO2 vào 500 ml dung dịch NaOH thu 17,9gam muối.Tính CM dung dịch NaOH Để tính CM(NaOH) ta phải tính nNaOH Khi cho CO2 hấp thụ Nhận xét : hoàn toàn vào dung dịch NaOH chưa biết số mol Để xác định sản phẩm phải xét trường hợp xảy 4,48 = 0,2 (mol) 22,4 Hướng giải : Ta có nCO2 = Trường hợp : nCO ≥ CO2 n NaOH  Tạo muối axit : NaHCO3  NaHCO + NaOH n 17,9 = 0,2 ( mol) 84 Theo (1) n NaHCO = (1) CO2 = nNaOH = 0,2 (mol) Khi : CM(NaOH) = 0,2 = 0,4M 0,5 Trường hợp : nNaOH ≥ nCO  Tạo muối trung hòa với n Na2CO3 = 17,9 = 0,17 (mol) 106 + CO  Na2CO3 + H2O 2NaOH 0,17 (2) 0,17 Vậy nCO dư = 0,2 – 0,17 = 0,03 (mol) phản ứng với sản phẩm phản ứng (2) CO2 + N a2CO3 0,03 + H2O  2NaHCO3 0,03 (3) 0,06 n Na2CO dư lại dung dịch sau phản ứng (3) : 0,17 – 0,03= 0,14 ( mol ) Vậy m Na2CO3 = 0,14 106 = 14,84 (g) Và theo (3) mNaHCO3 = 0,06.84 = 5,04 (g) 13 Khi khối lượng hai muối : (Na2CO3,NaHCO3) = 5,04 + 14,84 = 19,88 (g) > 17,9 (g) Vậy trường hợp (loại) Trường hợp : Tạo hai muối (NaHCO3 Na2CO3) CO2 + NaOH  NaHCO x x x CO2 +  Na2CO3 + H2O 2NaOH y (4) 2y (5) y Gọi x, y (mol) số mol CO2 tham gia phản ứng (4) (5) Ta có : 84x + 106y = 17,9 x = 0,15 x + y = 0,2 y = 0,05 Vậy nNaOH = (0,15 + 2.0,05) = 0,25 (mol) Khi CM(NaOH) = 0,25 = 0,5 (mol) 0,5 Bài : Cho biết (X) hợp chất hữu chứa nguyên tố C, H, O Trộn 2,688 lít CH4(đkc) với 5,376 lít khí (X) đkc thu hỗn hợp khí (Y) có khối lượng 9,12 gam Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp (Y) Cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,48 mol Ba(OH)2 thu 70,92 gam kết tủa Xác định công thức phân tử công thức cấu tạo (X) Nhận xét : Để xác định CTPT (X) phải biết M(X) số mol nguyên tử C (X)(có số mol nguyên tử C CO2 đốt cháy hỗn hợp (Y).Từ phản ứng CO2 + Ba(OH)2 ( Với Ba(OH)2 dư) ta tính nCO Hướng giải : Ta có n CH4 = 2, 688 = 0,12 (mol) Và n(X) = 22,4 n BaCO3 = CH4 5, 376 = 0,24 (mol) ( X: CxH yO z) 22,4 70, 92 = 0,36 (mol) Và nBa(OH)2 = 0,48 (mol) 22,4 + 2O2 0,12 CxHyOz + o t   CO2 + 2H2O (1) 0,12 (x  y z  ) O2 0,24 o t   xCO2 + (0,24)x 14 y H 2O (2) Mặt khác : CO2 + Ba(OH)2  BaCO3 + H2O 0,36 0,36 2CO + Vậy  nCO2 (1)(2) 0,36 Ba(OH)2 dư 2(0,48 – 0,36) (3)  Ba(HCO3)2 (4) (0,48 – 0,36) =  nCO (3)(4) = 0,12 + (0,24)x = 0,36 + 2(0,48 – 0,36) Hay x = (*) Ta lại có : mCH4 + mCxHyO z = 9,12 Vậy M CxH yOz = 30 Hay 0,12.16 + 0,24 MCxH yOz = 9,12 Hay : 12x + y + 16z = 30 (**) Từ (*) (**) ta có : x = 2, z = 0, y = Vậy CTPT : C2H6 CTCT : CH3-CH3 IV HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM : Những kinh nghiệm thân áp dụng trình giảng dạy có hiệu thiết thực Với hướng từ trang bị lí thuyết đến tập minh họa nhằm giúp học sinh dễ hiểu định dạng hướng giải từ có cách làm phù hợp.Vì thế, từ định hướng chọn lọc trang bị đến đối tượng học sinh tiếp nhận cách vừa sức Với mục đích lớn giúp em hiểu rõ chất phản ứng thông qua việc làm dạng tập Cho nên với học sinh đại trà học sinh giỏi em biết cách làm chung nâng cao dạng tập này.Vì kiểm tra định lớp, em hoàn thành tốt dạng tập mà đề yêu cầu Đặc biệt, đội tuyển học sinh giỏi Hoá trường thân áp dụng kinh nghiệm việc bồi dưỡng, giúp em phát huy tính tích cực, sáng tạo, giải vấn đề nhanh nhạy Từ kích thích hứng thú với môn học học sinh ,nâng cao chất lượng học sinh đại trà, học sinh giỏi cấp Huyện , Tỉnh Năm học Số HS giỏi câp Huyện Số HS giỏi câp Tỉnh 2009 - 2010 ( 1giải 1, giải 3) 1(giải 3) 2010 - 2011 ( 1giải 1, giải 2) 1( KK) 2011 -2012 (1giải , giải KK) (1giải 3, KK) 15 PHẦN KẾT LUẬN I NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM : Bản thân triển khai lý thuyết dạng tập tiết luyện tập, ngoại khoá Tuy nhiên việc áp dụng nội dung đề tài tùy thuộc vào đối tượng học sinh, giáo viên cần có tính linh hoạt sáng tạo áp dụng cho phù hợp : Đối với lớp đại trà nên rèn luyện cho em dạng tập với trường hợp đơn giản (chỉ cho muối hai muối với điều kiện lập tỉ số mol kiềm oxit axit, cho biết hai chất dư, giải thích mô tả tượng đơn giản thường gặp sống) Đối với đội tuyển học sinh giỏi, kết hợp dạy lý thuyết tập giúp em hiểu rõ khắc sâu chất phản ứng, từ tập tổng quát, sau đưa dạng tập từ đến nâng cao Từ em không lúng túng giải dạng tập này, hiểu thấu đáo vấn đề góc độ khác phản ứng oxit axit với kiềm, hình thành giải tập, biết phân tích toán đưa hướng giải xác Hoá học môn khoa học thực nghiệm để khắc sâu kiến thức cho học sinh, giáo viên thường xuyên làm thí nghiệm chứng minh, cho học sinh thực hành thí nghiệm Kiến thức học sinh bền vững thiết lập, mà để hình thành cho học sinh khác trình rèn luyện, bồi dưỡng thường xuyên cho em II Ý NGHĨA CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM : Đánh giá tính chủ động, tích cực học sinh việc thực hành tập, tạo lòng say mê khoa học, yêu thích môn Đánh dấu tính động sáng tạo giáo viên đổi phương pháp giảng dạy Hóa học Nâng cao chất lượng hiệu dạy – học Hóa học, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 16 III KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI : Để áp dụng đề tài vào công việc dạy học Hóa học, giáo viên học sinh cần phải xác định nhiệm vụ Đối với Giáo viên : phải thường xuyên trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ giải toán hóa học, đặc biệt phải nắm chất phản ứng oxit axit với kiềm Tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức phân loại tập dạng tài liệu: SGK, SBT, sách tham khảo, đề thi HS giỏi …( theo yêu cầu đề bài, theo mức độ từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp) Lưu ý sau giải tập: khắc sâu đề trọng tâm, điểm khác biệt Nhắc lại, giảng lại số phần mà HS hay nhầm, khó hiểu Đối với Học sinh : phải nắm kiến thức, có khả phân tích từ tập đơn giản mở rộng tập khó hơn, không ngừng học hỏi, học thầy, học bạn, học sách Sáng kiến kinh nghiệm triển khai cho giáo viên môn Hóa nhà trường, giúp giáo viên hệ thống hoá kiến thức, phương pháp dạy học Là tài liệu cho việc ôn tập bồi dưỡng học sinh khiếu Phản ứng oxit axit với dung dịch kiềm chuyên đề quan trọng nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi IV NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT : Phạm vi nghiên cứu đề đài dạng tập chương trình hoá học, hi vọng giúp ích cho em học sinh đồng nghiệp việc giảng dạy phần kiến thức này, giúp em thầy cô có cách nhìn tổng quát tài liệu cho việc ôn luyện học sinh giỏi Vì kinh nghiệm cá nhân rút trình giảng dạy nên không tránh khỏi hạn chế, mong nhận ý kiến đóng góp đồng nghiệp 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chuyên đề bồi dưỡng Hóa học THCS – Vũ Anh Tuấn- Phạm Tuấn Hùng 400 tập Hóa học – Ngô Ngọc An Tài liệu chuẩn kiến thức, môn Hóa học Các đề thi Học sinh giỏi cấp Huyện, Tỉnh 18 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I Bối cảnh đề tài Trang II Lý chọn đề tài Trang III Phạm vi đối tượng nghiên cứu Trang IV Mục đích nghiên cứu Trang V Điểm nghiên cứu Trang PHẦN NỘI DUNG I Cơ sở lí luận Trang II Thực trạng vấn đề Trang III Các biện pháp giải vấn đề Trang IV Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Trang 14 PHẦN KẾT LUẬN I Những học kinh nghiệm Trang 15 II Ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm Trang 15 III Khả ứng dụng triển khai Trang 16 IV Kiến nghị , đề xuất Trang 16 19 ... giải toán hóa học Do để hình thành kĩ giải tập dạng Oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm, việc giúp học sinh nắm chất phản ứng giáo viên phải hình thành cho học sinh mô hình giải (các cách giải. .. khó, thường gặp toán hóa học, học sinh gặp không khó khăn làm Chính chọn đề tài : “ Rèn luyện kĩ giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm dành cho Học sinh giỏi ” III PHẠM VI VÀ ĐỐI... oxit axit với dung dịch kiềm nói riêng IV MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU : Giúp học sinh nắm vững chất phản ứng oxit axit với dung dịch kiềm, từ khắc sâu kiến thức, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo giải tập Hóa học

Ngày đăng: 25/10/2017, 13:59

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan