0

skkn biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi– học sinh năng khiếu ở trường tiểu học trường yên

29 470 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2015, 22:21

Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOA LƯ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỞNG YÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HỌC SINH NĂNG KHIẾU Người thực : Phạm Thị Thúy Lệ Chức vụ : Hiệu trưởng Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Trường Yên, huyện Hoa Lư Tháng 4, năm 2014 Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu A ĐẶT VẤN ĐỀ I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Bước sang kỉ XXI đất nước ta bước vào thời kì đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hoá đất nước Trong đường lối đổi toàn dịên đất nước ta giáo dục đào tạo, Đảng ta xác định: “Cùng với khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài ” Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Điều - Luật Giáo dục năm 2005 Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ để học sinh tiếp tục học trung học sở Điều 27 - Luật Giáo dục năm 2005 Giáo dục tiểu học phải bảo đảm cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết tự nhiên, xã hội người; có kỹ nghe, nói, đọc, viết tính toán; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật Điều 28 - Luật Giáo dục năm 2005 Cùng với việc thực mục tiêu giáo dục nói chung mục tiêu giáo dục tiểu học nói riêng, việc bồi dưỡng học sinh giỏi-học sinh khiếu Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu (BDHSG - HSNK), ươm trồng hạt giống nhân tài cho đất nước nhiệm vụ quan trọng cần thiết người tài nhân tố quan trọng để thúc đẩy xã hội phát triển Việc Bồi dưỡng HSG-HSNK cần phải tiến hành từ bậc học đầu tiên- bậc Tiểu học Đã từ lâu việc phát bồi dưỡng HSG - HSNK nhiệm vụ trọng tâm trường Tiểu học Trong vài năm gần trường tiểu học Trường Yên có thành tích đáng kể công tác bồi dưỡng HSG-HSNK Song nhà trường gặp khó khăn định, kết thực chưa đáp ứng với mục tiêu đề Đây lĩnh vực cần nghiên cứu cách nghiêm túc đề xuất biện pháp hữu hiệu, khả thi để đạt kết cao Xuất phát từ vấn đề trên, thân mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi– học sinh khiếu trường tiểu học Trường Yên” II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu lí luận việc bồi dưỡng HSG - HSNK - Tìm hiểu thực trạng việc bồi dưỡng HSG - HSNK năm qua trường tiểu học Trường Yên - Hệ thống hoá đề xuất biện pháp đạo bồi dưỡng HSG-HSNK nhằm nâng cao chất lượng học sinh mũi nhọn nhà trường III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Biện pháp đạo công tác bồi dưỡng HSG - HSNK trường tiểu học Trường Yên IV PHẠM VI NGHIÊN CỨU Do điều kiện thời gian phạm vi đề tài, nghiên cứu việc đạo bồi dưỡng HSG - HSNK Trường tiểu học Trường Yên từ năm học 2010- Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu 2011 V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.Phương pháp nghiên cứu lí thuyết - Nghiên cứu thị Đảng, nhà nước, ngành giáo dục đạo công tác bồi dưỡng khiếu, phát nhân tài - Tham khảo tạp chí, tài liệu có liên quan đến việc đạo BDHSG - HSNK 2.Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp quan sát - Phương pháp điều tra - Phương pháp toạ đàm trao đổi Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÍ LUẬN Mục đích việc BDHSG – HSNK Hội nghị lần thứ hai BCH TW Đảng khóa VIII có nghị 02NQ/HNTW ngày 24/12/1996 định hướng chiến lược phát triển GD&ĐT thời kì CNH, HĐH khẳng định “Không tổ chức lớp chọn cấp học, không tổ chức trường chuyên TH THCS” Tuy nhiên thực tiễn không nên hiểu đồng hai khái niệm: “mở trường chuyên, lớp chọn” với việc “phát triển bồi dưỡng HSG -HSNK” Việc phát bồi dưỡng HSG -HSNK nhiệm vụ trọng tâm nhà trường nói chung, trường Tiểu học nói riêng Việc tổ chức BDHSG - HSNK thi chọn nhằm động viên khuyến khích học sinh giỏi giáo viên dạy giỏi góp phần thúc đẩy việc cải tiến chất lượng dạy học, chất lượng việc quản lí đạo nhà trường đồng thời phát học sinh có khiếu để tiếp tục bồi dưỡng cấp học cao nhằm đào tạo nhân tài cho đất nước 2.Tầm quan trọng việc đạo BDHSG – HSNK: Việc phát BDHSG - HSNK nhiệm vụ nhà trường mà cụ thể nhà quản lí, giáo viên giảng dạy Năng khiếu học sinh phát bồi dưỡng sớm định hướng phát triển dần định hình trở thành học sinh giỏi Ngược lại, mầm móng khiếu em bị thui chột có khả trở thành học sinh giỏi Tiến sĩ Đào Duy Huân viết: “Chất xám tài nguyên quan bậc đất nước thứ tài nguyên quan trọng tồn khoảng thời gian định Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu đời người Không sử dụng nó, không phát huy tự biến mất” 3.Quan niệm học sinh giỏi tiểu học 3.1 Quan niệm “Năng lực” Năng lực đặc điểm tâm lí cá biệt người, tạo quy định tốc độ, chiều sâu, cường độ việc lĩnh hội tri thức, kĩ , kĩ xảo để đáp ứng yêu cầu hoàn thành xuất sắc hoạt động định Năng lực tồn trình phát triển vận động hoạt động cụ thể 3.2 Quan niệm “Tài năng” Tài trình độ cao lực, đạt trình độ đỉnh gọi thiên tài 3.3 Quan niệm “Năng khiếu” Năng khiếu mầm mống tài năng, tín hiệu tài tương lai Nó chưa bậc lực phát bồi dưỡng kịp thời, có phương pháp hệ thống phát triển tới đỉnh cao lực Ngược lại mầm móng không phát bồi dưỡng bị thui chột 3.4 Quan niệm học sinh giỏi tiểu học Theo quan giáo dục Hoa Kỳ miêu tả học sinh giỏi: “Học sinh giỏi học sinh có khả thể xuất sắc lực trội trí tuệ, sáng tạo, khả lãnh đạo, nghệ thuật lĩnh vực lý thuyết chuyên biệt Những học sinh thể tài đặc biệt từ tất bình diện xã hội, văn hóa, kinh tế” Nhiều nước giới đưa khái niệm học sinh giỏi: “HSG đứa trẻ có lực lĩnh vực trí tuệ, sáng tạo, nghệ thuật lực lãnh đạo lĩnh vực lí thuyết Những học sinh cần có phục vụ hoạt động không theo điều kiện thông thường nhà Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường nhằm phát triển đầy đủ lực vừa nêu trên” Ở Việt Nam, học sinh giỏi tiểu học cần hiểu là: - Học sinh giỏi môn đánh giá ghi nhận kết học tập mà em đạt mức độ cao với mục tiêu môn học trường lớp bậc học tiểu học Kết môn học học sinh thể qua kiến thức kĩ mà em có được, đồng thời thể trình độ tư duy, thể thái độ cách ứng xử, qua cách vận dụng kiến thức kĩ vào sống hàng ngày - Nhà nước ta yêu cầu trường tiểu học dạy đủ môn, tạo điều kiện để em học tập đạt kết cao tất môn theo quy định mục tiêu kế hoạch giáo dục - Học sinh giỏi phải đạt trình độ (đạt chuẩn): + Đối chiếu theo quy định, học sinh đạt trình độ tiểu học (đạt chuẩn) học sinh từ trung bình trở lên có em vượt yêu cầu (trên chuẩn) phân định hai mức độ: giỏi Những em độ tuổi chưa học học sinh học tập chưa đạt chuẩn quy định gia đình, nhà trường, xã hội phải có biện pháp giúp đỡ, tạo điều kiện để em học học đạt kết quả, đạt trình độ tiểu học + Học sinh giỏi tiểu học theo Thông tư 32/2009/QĐ-BGD&ĐT: Đó HS đạt 100% môn đánh giá điểm số nhận xét đạt điểm giỏi (từ điểm trở lên), môn đánh giá nhận xét đạt loại hoàn thành, thực đầy đủ nhiệm vụ người học sinh II CƠ SỞ THỰC TIỄN Cơ sở thực tế nhà trường Trường tiểu học Trường Yên trường nằm phía Bắc Huyện Hoa Lư xã nông nên giáo viên giảng dạy đa số giáo viên địa phương Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu Năm học 2013 -2014 nhà trường có 37 cán giáo viên nhân viên Trong đó: - Cán quản lý: 4; Giáo viên bản: 24; GVTiếng Anh: 02; GV Mĩ thuật: 01; GV Âm nhạc : 01; GV Tin học: 01; GV Thể dục : 01; Nhân viên 03 - Trình độ cán quản lý giáo viên: Đại học: 22; Cao đẳng: 10; Trung cấp: 02 Điểm bật đội ngũ nhà trường có thống cao, tập thể đoàn kết nhiệt tình, có trách nhiệm cao Nhà trường quan tâm đến công tác bồi dưỡng HSG- HSNK Do năm qua chất lượng giáo dục học sinh trì nâng cao theo tiêu chí trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II đạt nhiều thành tích công tác bồi dưỡng HSG-HSNK Trường tiểu học Trường Yên năm học 2013-2014 có 20 lớp với số học sinh 649 em Những việc làm công tác đạo bồi dưỡng HSG- HSNK trường tiểu học Trường Yên Xác định rõ tầm quan trọng vai trò công tác bồi dưỡng HSG -HSNK trường tiểu học Trường yên năm qua có bước phù hợp tạo kết ban đầu khả thi Nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục đại trà làm tảng vững sở mà nâng cao chất lượng mũi nhọn Đội ngũ học sinh giỏi, học sinh khiếu ngày nhiều số lượng chất lượng Đội ngũ giáo viên nhiệt tình động xác định việc bồi dưỡng học sinh giỏi quan trọng, khẳng định uy tín nhà trường phụ huynh học sinh, với địa phương với cấp quản lý xã hội Những giáo viên lựa chọn giảng dạy đội tuyển giáo viên có uy tín, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng Trước giảng dạy giáo viên phải lên kế hoạch giảng dạy tiến hành hội thảo nội dung phương pháp giảng dạy Nội dung hội thảo làm rõ số lượng tiết dạy, phương pháp đặc trưng Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu mảng kiến thức Những giáo viên gặp khó khăn, đội ngũ quản lí bước giúp đỡ họ hướng dẫn họ làm quen đến thành thạo việc Chính từ mà giáo viên phấn khởi tâm cao, không e dè, tự ti Mọi giáo viên thấy rõ nhiệm vụ nghiêm túc thực nhiệm vụ giao Trong trình giảng dạy, hàng tháng có rút kinh nghiệm Ban Giám hiệu nhà trường tổ trưởng chuyên môn, thường xuyên giám sát việc giảng dạy lớp, nhắc nhở giáo viên quan tâm tới học sinh yếu học sinh giỏi Sự quan tâm thể rõ soạn giáo viên Nhà trường thường xuyên theo dõi chất lượng học sinh thông qua kiểm tra định kì kiểm tra thường xuyên, khảo sát chất lượng học sinh giỏi thường xuyên Qua BGH thường xuyên nắm bắt kịp thời điều chỉnh thấy cần thiết giáo viên học sinh Một số vấn đề đặt bồi dưỡng HSG – HSNK - Công tác bồi dưỡng HSG - HSNK trường Tiểu học Trường Yên gặp không khó khăn, tỷ lệ giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trình độ đào tạo cao không đồng chất lượng, số giáo viên hạn chế phương pháp, kiến thức môn, kinh nghiệm dạy học - Một số học sinh cóa lực chưa tích cực học tập, chưa nổ lực trình tham gia đội tuyển Việc bồi dưỡng học sinh để dự thi cấp nặng nề tính chất thời vụ mà gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe học sinh - Quá trình bồi dưỡng HSG - HSNK chưa thực đặt sở vững nâng cao chất lượng dạy học, đẩy mạnh phát triển sâu rộng công tác ngoại khóa cách toàn diện - Việc thống nội dung, phương pháp, giới hạn bồi dưỡng HSG - HSNK lúng túng, gặp nhiều khó khăn tài liệu văn hướng dẫn Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu - Việc huy động nguồn lực cho công tác bồi dưỡng HSG - HSNK chưa đạt yêu cầu mong muốn - Việc thi đua khen thưởng chưa đủ mạnh để khuyến khích cho học sinh giáo viên tâm cao công việc - Tăng cường sở vật chất thiết bị dạy học phục vụ cho công tác bồi dưỡng HSG - HSNK III MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HSG -HSNK CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG YÊN Từ sở lí luận, sở thực tiễn thực trạng công tác bồi dưỡng HSGHSNK trường tiểu học Trường Yên, xin đưa biện pháp đạo sau: 1.Quán triệt nhận thức tầm quan trọng công tác bồi dưỡng HSGHSNK Chúng ta kế thừa truyền thống dân tộc Việt Nam, coi người tài giỏi “gốc” để làm nên nghiệp người mục tiêu động lực phát triển kinh tế - xã hội Trong công đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Đảng Nhà nước ta giai đoạn việc bồi dưỡng sử dụng nhân tài quan trọng Việc bồi dưỡng HSG-HSNK trường Tiểu học cần thiết quan trọng Ở bậc học có đầy đủ điều kiện thuận lợi cho việc phát bồi dưỡng ban đầu học sinh giỏi nhà trường tiểu học có mục tiêu giáo dục toàn diện Thực nhiệm vụ góp phần nuôi dưỡng phát triển nhân tài để tạo nguồn lực người quý báu có chất xám cao, trí tuệ cao phục vụ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc giai đoạn Chính từ tầm quan trọng công tác bồi dưỡng HSG-HSNK mà BGH giáo viên giảng dạy phải hiểu phân biệt khái niệm như: Năng lực, 10 Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu Hình thức tự bồi dưỡng, hình thức quan trọng Mỗi giáo viên phải tự bồi dưỡng mình, coi việc tự học công việc suốt đời, có cập nhật kiến thức, theo kịp tiến xã hội Tổ chức mời chuyên gia, tổ chức hoạt động giao lưu, câu lạc ứng xử sư phạm Tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm cho giáo viên (đặc biệt sáng kiến bồi dưỡng HSG-HSNK) Phối hợp với tổ chức Công đoàn cho giáo viên tham quan danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử 4.3 Chỉ đạo bồi dưỡng giáo viên để họ có khả phát bồi dưỡng HSG-HSNK lớp phụ trách Để làm tốt công tác bồi dưỡng HSG-HSNK lớp phụ trách người giáo viên cần làm tốt khâu sau: - Xây dựng kế hoạch dạy kết hoạt động: Giáo viên phải nghiên cứu kỹ, sách giáo khoa, chuẩn bị kiến thức, kỹ môn học, lớp, chương tình hình chất lượng học sinh Vận dụng phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh, ý đến học sinh giỏi BGH yêu cầu giáo viên soạn theo đạo Phòng, Sở Mỗi soạn giáo viên phải rõ nội dung sau: Mục tiêu học, nội dung kiến thức bản, phương pháp chủ yếu, hình thức tổ chức học tập Đặc biệt soạn phải chứa đựng tình huống, câu hỏi làm phát triển tư học sinh, đòi hỏi học sinh phải sáng tạo, phải làm việc nhiều lần tạo nhiều tình để học sinh rèn luyện Ban giám hiệu kiểm tra giáo án giáo viên hàng ngày, hàng kỳ - Tổ chức hoạt động lên lớp: 15 Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu Ở Tiểu học, vấn đề quan trọng giáo viên phương pháp giảng dạy , kỹ sư phạm, lựa chọn, phối hợp phương pháp cho linh hoạt, sinh động làm cho tiết học nhẹ nhàng , tự nhiên, chất lượng Trong lên lớp giáo viên phải bao quát quan tâm đến đối tượng học sinh, trọng học sinh giỏi, học sinh yếu Rèn luyện kỹ giảng dạy lớp rèn luyện nội dung trên, BGH đạo bồi dưỡng nội dung thông qua hình thức thiết kế dạy mẫu, soạn điển hình, thao giảng - Đánh giá kết học tập học sinh: Đối với nội dung này, BGH đạo sát tới giáo viên mặt sau: + Biết thiết kế kiểm tra gồm đáp án, biểu điểm (đề phải đánh giá đối tượng học sinh) + Chấm xác, biết phát lực học sinh qua làm + Đánh giá khả học sinh + Cho kiểm tra chéo chấm giáo viên khối, lớp kiểm tra chéo công việc cộng điểm xếp loại học sinh + Ban Giám hiệu thường xuyên kiểm tra nội dung Một vấn đề quan trọng Ban Giám hiệu phải làm cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy đội tuyển liên hệ chặt chẽ với nhau, phối hợp với để bồi dưỡng Chỉ đạo tốt khâu tuyển chọn học sinh xây dựng đội tuyển HSGHSNK Tuyển chọn học sinh xây dựng đội tuyển HSG-HSNK để dự thi kỳ thi cấp việc làm quan trọng nhà trường Trước hết phải làm tốt từ 16 Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu khâu tuyển chọn Năng khiếu thường có học sinh say mê học tập, ham đọc sách thường xuyên quan sát sống xung quanh nghi vấn, thắc mắc đối tượng quan sát, nghiên cứu Những trẻ có khiếu thấy “thiếu” tiếp xúc, tìm hiểu đối tượng Những trẻ hay “tò mò” muốn biết nhiều hơn, đủ hơn, tìm đối tượng niềm vui, ao ước Ngay từ lớp có nhiều học sinh tỏ thông minh thông qua câu trả lời cô giáo hay qua trình bày làm Những em thường tự tin, bình tĩnh * Biện pháp Ngay từ đầu năm học nhà trường tuyển em có thông số trả lời cao cần đánh dấu giao cho giáo viên theo dõi, phát báo cáo BGH kế hoạch bồi dưỡng trực tiếp lớp để phát tư cho học sinh Ban Giám hiệu cho giáo viên phối hợp với lực lượng khác nhà trường có trách nhiệm bồi dưỡng học sinh suốt năm học Ban Giám hiệu thường xuyên kiểm tra , đánh giá chất lượng học sinh theo tháng, theo kỳ Đến hết năm học giáo viên chủ nhiệm khối lớp có bàn giao chất lượng trọng đội ngũ HSG-HSNK Trong trình lập đội tuyển, có em phát thêm để không bỏ sót học sinh giỏi đồng thời phát học sinh có hạn chế mặt đội tuyển để có cách thức bồi dưỡng phương pháp bồi dưỡng Quá trình phát bồi dưỡng HSG-HSNK cần trọng dạy đủ môn cho em, ý em môn Thể dục, Nhạc Phân công giáo viên bồi dưỡng đội tuyển HSG-HSNK Vì trình bồi dưỡng HSG-HSNK công việc lâu dài việc phân công giáo viên trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển vấn đề mang tính chiến 17 Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu lược; BGH phải xây dựng đội ngũ cốt cán tốt , lựa chọn tốt số giáo viên có đủ khả năng, uy tín để tham gia công tác bồi dưỡng BGH vào điều kiện sở vật chất, vào đội ngũ mà lực chọn hình thức phân công lao động sư phạm hợp lý 6.1 Phân công chuyên môn Để bồi dưỡng có tính chất chuyên sâu BGH phải phân công giáo viên dạy chuyên môn Có giáo viên sâu nghiên cứu vào mảng kiến thức, phương pháp, đối tượng học sinh, hình thức bồi dưỡng học sinh Trong thực tế, trường có lực lượng giáo viên đông vững vàng chuyên môn nghiệp vụ BGH phân công chuyên sâu theo mảng kiến thức Cụ thể môn Toán cần hai giáo viên dạy, môn Tiếng Việt hai giáo viên dạy Phân công chất lượng dạy học đội tuyển tốt hơn, môn cho giáo viên lựa chọn mảng kiến thức theo sở trường biên soạn nội dung, phương pháp theo chuyên đề Như phát huy sở trường cá nhân đồng thời giáo viên có nhiều điều kiện để sâu vào nghiên cứu chuyên đề dạy Sơ đồ phân công giáo viên phụ trách đội tuyển Môn Toán GV1 dạy nội dung số học Môn Tiếng Việt GV2 dạy nội dung có yếu tố hình học giải toán GV3 dạy luyện từ câu 18 GV4 dạy hiểu cảm thụ văn học viết văn Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu 6.2 Phân công luân phiên Đây cách phân công hỗ trợ cho cách phân công chuyên cách phân công chuyên giúp học sinh có điều kiện sâu vào nắm kiến thức khối phân công luân phiên giúp giáo viên có nhìn tổng thể xuyên suốt chương trình bậc học Giáo viên có điều kiện hiểu rõ em, dạy liền mạch kiến thức Phân công giáo viên luân phiên có nhiều ý nghĩa dự trữ đội ngũ giáo viên kế cận 6.3 Hướng dẫn giáo viên dạy đội tuyển giám sát chặt chẽ việc bồi dưỡng HSG-HSNK giáo viên Vì phân công giáo viên công việc quan trọng, sau nhận nhiệm vụ BGH cần đạo hướng dẫn giáo viên làm công việc theo quy trình như: Biên soạn nội dung, phương pháp giảng dạy, hội thảo nội dung, phương pháp giảng dạy, tìm hiểu đối tượng học sinh, tiến hành dạy thử, đánh giá rút kinh nghiêm, nghiệm thu chương trình BGH phải tiếp tục giám sát điều chỉnh kịp thời cần thiết giáo viên giảng dạy học sinh Chỉ đạo hoạt động dạy học đội tuyển HSG-HSNK Chỉ đạo thống nội dung, phương pháp, kế hoạch bồi dưỡng công việc khó nhà quản lý phải biết khơi nguồn lực, chọn việc mà làm, tổ chức bước có quy trình phù hợp * Chỉ đạo xây dựng nội dung bồi dưỡng đội tuyển HSG-HSNK Trong bồi dưỡng đội tuyển việc cần thiết phải xây dựng nội dung bồi dưỡng Đây vấn đề nan giải tài liệu nhiều không thống Chính không đạo tốt việc xây dựng nội dung dẫn đến kết đầu óc học sinh căng thẳng, mệt mỏi, lo âu, buồn chán nội dung tải hay nhàm chán Như không xây dựng cho nội dung bồi dưỡng tốt kết bồi dưỡng không cao việc bồi dưỡng không theo định 19 Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu hướng định Quy trình xây dựng nội dung bồi dưỡng đội tuyển học HSG-HSNK nên tiến hành sau: + Thành lập Ban đạo bồi dưỡng HSG-HSNK gồm: BGH, tổ trởng chuyên môn, khối trưởng, giáo viên dạy đội tuyển + Ban đạo giao cho giáo viên giảng dạy xây dựng đề cương bồi dưỡng + Ban đạo sơ duyệt + Cho giáo viên xây dựng nội dung chi tiết theo chuyên đề + Hội thảo, lấy ý kiến đóng góp giáo viên trường người có kinh nghiệm * Ban đạo bổ sung, nghiệm thu bàn giao cho giáo viên giảng dạy Đồng thời lưu trữ làm tài liệu cho nhiều năm sau có điều chỉnh qua năm học Ví dụ: Môn Toán lớp nên dạy chuyên đề sau: Đọc số - Viết số Dãy số - Chữ số Các dạng toán tính nhanh Các toán chia hết, chia có dư Các toán phân số, số thập phân, phần trăm, tỷ số Vẽ hình, nhận biết hình học Đếm hình, cắt ghép hình Chu vi, diện tích hình Một só phương pháp giải toán Tiểu học 20 Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu * Chỉ đạo việc thống phương pháp dạy học đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi- học sinh khiếu Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi bậc tiểu học phải theo quan điểm tích cực “Lấy học sinh làm trung tâm” trình học Giáo viên tổ chức hướng dẫn học sinh hoạt động học tập sở: + Huy động khả tiềm ẩn học sinh, để tự học sinh tìm tòi, khám phá nội dung học + Tạo nhiều tình cho học sinh tư duy, để em rèn luyện thao tác tư như: Phân tích, tổng hợp, so sánh, chứng minh, bác bỏ học sinh phải người giải vấn đề đặt hướng dẫn giáo viên + Phát huy sở trường, lực em( cá biệt hoá học sinh) làm cho học sinh tự tin, có nhiều niềm vui học tập + Giáo viên chủ động tìm phương pháp dạy chủ yếu phối hợp PPDH, hình thức dạy học để em tự chiếm lĩnh sở thao tác hoá hoạt động học tập +Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi dạy cách tự học, tự bồi dưỡng cho em * Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng: + Xây dựng thời khoá biểu dạy học đội tuyển + Xây dựng kế hoạch kiểm tra đội tuyển + Xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng tháng, học kỳ năm học Tăng cường, đẩy mạnh công tác ngoại khoá Tăng cường, đẩy mạnh công tác ngoại khoá cách chăm sóc cá biệt; nâng cao chất lượng dạy nội khoá ngoại khoá, giúp học sinh phát triển tư để em học mà chơi, chơi mà học, thấy việc học niềm vui, hấp dẫn Nói chung phải mềm dẻo, linh hoạt để thích ứng với tính đa dạng hoàn cảnh 21 Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu Thông qua tham quan, du lịch để rèn cho học sinh hiểu biết thêm lịch sử, địa lý, người, đất nước Việt Nam Thông qua giao lưu, kết nghĩa trường học, tổ chức nhà trường để tăng cường hiểu biết , giao lưu, giao tiếp cho học sinh Thông qua hội thi để rèn luyện tính tự tin, bình tĩnh, thông minh, tháo vát, ứng xử, động, sáng tạo Thông qua sinh hoạt Câu lạc thơ văn, toán học, nghệ thuật, để em thực hành Đây môi trường thực hành, ứng dụng lý tưởng cho học sinh Tiểu học Thông qua Câu lạc Toán học chẳng hạn em đọc thêm sách báo Toán tuổi trẻ, Toán tuổi thơ, tham gia giải toán hay, bình luận cách giải loại toán em tự trình bày , tự huy động Nhìn chung học sinh Tiểu học việc thực hành yếu nhà trường chưa thực quan tâm mức Vì phải tăng cường, đẩy mạnh công tác ngoại khoá nhà trường Tiểu học Tăng cường sở vật chất- thiết bị dạy học phục vụ cho công tác bồi dưỡng HSG-HSNK * Xây dựng phòng học, thư viện, mua sắm trang thiết bị Mỗi nhà trường phải xây dựng phòng học dành riêng cho bồi dưỡng tăng cường mua sắm trang thiết bị đèn chiếu, đầu video, ti vi Xây dựng thư viện dùng chung công việc mang lại hiệu cao việc học tập nghiên cứu giáo viên học sinh Trong thư viện cần có tủ sách nâng cao dùng chung cho học sinh giáo viên, giúp cho giáo viên học sinh có tài liệu tham khảo * Xây dựng ngân hàng đề cách tháng giáo viên tham gia bồi dưỡng phải đề kiểm tra thang điểm 20 Dùng đề kiểm tra học sinh lưu trữ tạo ngân hàng để giúp cho giáo viên học sinh tham khảo hàng năm 22 Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu 10 Huy động cộng đồng tham gia công tác Việc huy động cộng đồng tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi việc làm cần thiết theo phương châm “Nhà nước nhân dân làm” công việc lâu dài, tốn nhiều thời gian công sức cần đóng góp quý báu vật chất lẩn tinh thần lực lượng nhà trường Chỉ đạo xây dựng qũy Khuyến học, qũy học sinh nghèo vượt khó để khen thưởng động viên khuyến khích giáo viên HSG-HSNK 11 Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng việc bồi dưỡng HSG-HSNK Ngoài việc khen tưởng vật chất cho giáo viên học sinh giỏi, nhà trường cần xây dựng tiêu chí thi đua công tác Giáo viên giỏi cấp phải có học sinh giỏi cấp đó, khuyến khích có nhiều giáo viên giỏi học sinh giỏi Nhà trường gặp mặt động viên HSG-HSNK trước thi tuyên dương khen thưởng học sinh đạt giải, giáo viên phụ trách Những học sinh giáo viên đạt giải cao hội thi ghi sổ vàng truyền thống nhà trường IV NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau áp dụng số biện pháp dạy nêu trên, thấy chất lượng bồi dưỡng HSG-HSNK nâng lên qua năm học Dưới bảng thống kê học sinh đạt giải kỳ thi cấp Huyện, cấp Tỉnh sau: *Về phía học sinh Năm học: 2011-2012 Năm học: 2012-2013 Năm học: 2013-2014 Huyện Huyện Huyện SL % Tỉnh SL % SL % Tỉnh SL 22 * Về giáo viên: 23 % SL % Tỉnh SL % Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu Năm học 2011-2012 có giáo viên đạt danh hiệu GVCN Giỏi cấp Huyện, 1giáo viên đạt danh hiệu GVCN Giỏi cấp Tỉnh Năm học 2012-2013 có giáo viên đạt danh hiệu GVCN Giỏi cấp Huyện (Không tổ chức thi cấp Tỉnh) Năm học 2013-2014 có giáo viên đạt danh hiệu GVCN Giỏi cấp Huyện; 02giáo viên đạt danh hiệu GVCN Giỏi cấp Tỉnh 24 Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu C KẾT THÚC VẤN ĐỀ Ý nghĩa quan trọng đề tài Từ thực tiễn áp dụng công tác bồi dưỡng HSG-HSNK năm qua đúc rút lại ngắn gọn thành biện pháp sau: + Quán triệt nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi + Xây dựng kế hoạch đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cụ thể từ đầu năm học; + Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đại trà; + Chỉ đạo bồi dưỡng đội ngũ; + Chỉ đạo tốt khâu tuyển chọn học sinh xây dựng đội tuyển; + Phân công giáo viên tham gia bồi dưỡng đội tuyển; + Chỉ đạo hoạt động dạy học đội tuyển; + Tăng cường, đẩy mạnh công tác ngoại khoá; + Tăng cường sở vật chất , thiết bị dạy học phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; + Huy động cộng đồng tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; + Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng việc bồi dưỡng học sinh giỏi Kết luận khuyến nghị Tìm hiểu phát học sinh giỏi công việc quan trọng nhà trường, giai đoạn Việc bồi dưỡng nhân tài mang tính chiến lược ngành GD&ĐT nhằm tạo lớp người động, sáng tạo, đáp ứng công 25 Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu đổi nước nhà Bậc Tiểu học bậc học đặt móng cho việc hình thành nhân cách học sinh Một bậc học có đầy đủ điều kiện thuận lợi cho phát hiện, tổ chức bồi dưỡng ban đầu HSG-HSNK ươm trồng tài cho đất nước Tuy nhiên, thời gian công tác trường lại có cách làm khác nhau, chưa mang tính thống nhất, có nơi làm tốt có nơi nhiều hạn chế Song trách nhiệm người cán quản lý, giáo viên phải mục tiêu cao cả, phải ươm tài để làm cho phát triển trở thành nguyên khí quốc gia, tài sản quý báu gia đình, cộng đồng toàn xã hội * Khuyến nghị: - Đối với nhà trường: + Nhà trường phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối Đảng, Nhà nước, ngành GD& ĐT công tác bồi dưỡng HSG-HSNK trì thường xuyên, liên tục để tạo nhiều nhân tài cho đất nước + Nhà trường phải rà soát, xây dựng kê hoạch tổng thể, huy động nguồn lực sử dụng có hiệu nguồn lực công tác bồi dưỡng HSGHSNK + Phải liên kết chặt chẽ giáo viên chủ nhiệm giáo viên giảng dạy đội tuyển để họ tất mục tiêu cao nhà trường - Đối với giáo viên giảng dạy đội tuyển: + Phải nghiên cứu sâu sắc nội dung, phương pháp, hình thức bồi dưỡng Nội dung phải nhẹ nhàng, không gây sức, không làm cho học sinh sợ sệt Phương pháp phải đổi phù hợp chuyên đề giảng dạy Làm cho học sinh hoạt động nhiều, thực hành nhiều Bồi dưỡng HSG-HSNK bồi dưỡng rèn phát triển tư cho học sinh, lòng say mê học tập có phương pháp học tập +Tìm biện pháp để tăng cường giáo dục ngoại khoá cho học sinh , tăng cường giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, ý thức học hỏi, rèn đức, luyện tài 26 Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu Trên suy nghĩ, việc làm, làm tiếp tục thực trình công tác giảng dạy trường tiểu học Trường Yên Những kết gặt hái bước đầu đơn vị khó khăn đội ngũ giáo viên sở vật chất xin trình bày để đồng nghiệp tham khảo mong góp ý chân thành để thân hoàn thiện góp phần nhỏ vào phong trào chung nghiệp giáo dục Xin trân trọng cảm ơn! Trường Yên, ngày 28 tháng năm 2014 NGƯỜI THỰC HIỆN Phạm Thị Thúy Lệ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 27 Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu MỤC LỤC Nội dung Trang A ĐẶT VẤN ĐỀ I Lý chọn đề tài II Mục đích nghiên cứu III Đối tượng nghiên cứu IV Phạm vi nghiên cứu V Phương pháp nghiên cứu 2 2 B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận Mục đích việc BDHSG – HSNK 4 2.Tầm quan trọng việc đạo BDHSG – HSNK 3.Quan niệm học sinh giỏi tiểu học II Cơ sở thực tiễn Cơ sở thực tế nhà trường Những việc làm công tác đạo bồi dưỡng HSG-HSNK trường tiểu học Trường Yên 6 Một số vấn đề đặt bồi dưỡng HSG – HSNK III Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng HSG-HSNK Quán triệt nhận thức tầm quan trọng công tác bồi dưỡng 8 Xây dựng kế hoạch đạo công tác bồi dưỡng HSG-HSNK Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đại trà Chỉ đạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 10 11 Chỉ đạo tốt khâu tuyển chọn học sinh xây dựng đội tuyển HSG-HSNK 15 Phân công giáo viên bồi dưỡng đội tuyển HSG-HSNK 16 Chỉ đạo hoạt động dạy học đội tuyển HSG-HSNK Tăng cường, đẩy mạnh công tác ngoại khoá Tăng cường sở vật chất- thiết bị dạy học 18 20 20 10 Huy động cộng đồng tham gia công tác 11 Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng việc bồi dưỡng HSG-HSNK III Những kết đạt 21 21 21 C KẾT THÚC VẤN ĐỀ 23 28 Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu I Ý nghĩa quan trọng đề tài II Kết luận khuyến nghị 23 23 29 [...]... nhận biết hình học 7 Đếm hình, cắt ghép hình 8 Chu vi, diện tích các hình 9 Một só phương pháp giải toán ở Tiểu học 20 Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu * Chỉ đạo việc thống nhất phương pháp dạy học trong đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi- học sinh năng khiếu Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi bậc tiểu học cũng phải theo quan điểm tích cực “Lấy học sinh làm trung... học 4 II Cơ sở thực tiễn 1 Cơ sở thực tế nhà trường 2 Những việc đã làm trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng HSG-HSNK ở trường tiểu học Trường Yên 6 6 7 3 Một số vấn đề đặt ra trong bồi dưỡng HSG – HSNK III Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG-HSNK 1 Quán triệt và nhận thức tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng 8 8 8 2 Xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG-HSNK 9 3 Chỉ đạo nâng cao... thành các biện pháp sau: + Quán triệt và nâng cao nhận thức tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi + Xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cụ thể ngay từ đầu năm học; + Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đại trà; + Chỉ đạo bồi dưỡng đội ngũ; + Chỉ đạo tốt khâu tuyển chọn học sinh và xây dựng đội tuyển; + Phân công giáo viên tham gia bồi dưỡng đội tuyển; + Chỉ đạo hoạt... Quá trình bồi dưỡng HSG-HSNK phải đặt trên một cơ sở vững chắc và nâng cao chất lượng dạy và học Coi đây là nền tảng xuyên suốt quá trình năm học có như vậy việc bồi dưỡng học sinh giỏi sẽ có nhiều thuận lợi 4 Chỉ đạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 12 Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu Vì giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục cho nên bồi dưỡng đội... định 19 Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu hướng nhất định Quy trình xây dựng nội dung bồi dưỡng đội tuyển học HSG-HSNK nên tiến hành như sau: + Thành lập Ban chỉ đạo bồi dưỡng HSG-HSNK gồm: BGH, các tổ trởng chuyên môn, khối trưởng, giáo viên dạy đội tuyển + Ban chỉ đạo giao cho giáo viên giảng dạy xây dựng đề cương bồi dưỡng + Ban chỉ đạo sơ duyệt + Cho... nhau để cùng bồi dưỡng 5 Chỉ đạo tốt khâu tuyển chọn học sinh và xây dựng đội tuyển HSGHSNK Tuyển chọn học sinh và xây dựng đội tuyển HSG-HSNK để dự thi các kỳ thi các cấp là một việc làm quan trọng của mỗi nhà trường Trước hết phải làm tốt từ 16 Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu khâu tuyển chọn Năng khiếu thường có ở những học sinh say mê học tập, ham đọc... phương pháp học tập +Tìm mọi biện pháp để tăng cường giáo dục ngoại khoá cho học sinh , tăng cường giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, ý thức học hỏi, rèn đức, luyện tài 26 Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu Trên đây là những suy nghĩ, những việc đã làm, đang làm và tiếp tục thực hiện trong quá trình công tác giảng dạy tại trường tiểu học Trường Yên Những... đoạn hiện nay Việc bồi dưỡng nhân tài mang tính chiến lược của ngành GD&ĐT nhằm tạo ra lớp người mới năng động, sáng tạo, đáp ứng công 25 Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu cuộc đổi mới của nước nhà Bậc Tiểu học là bậc học đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách ở học sinh Một bậc học có đầy đủ điều kiện thuận lợi cho phát hiện, tổ chức bồi dưỡng ban đầu và...Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu tài năng BGH cần phải xây dựng cho được những biện pháp thích hợp để đưa công tác này đạt kết quả cao Muốn như vậy thì BGH phải nắm vững các chế độ chính sách, các văn bản hướng dẫn về việc bồi dưỡng nhân tài của Đảng và Nhà nước ta Nhà trường cần tuyên truyền trong cha mẹ học sinh, cộng đồng xã hội để tạo ra môi trường. .. dạy và học trong đội tuyển; + Tăng cường, đẩy mạnh công tác ngoại khoá; + Tăng cường cơ sở vật chất , thiết bị dạy học phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; + Huy động cộng đồng cùng tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; + Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng về việc bồi dưỡng học sinh giỏi 2 Kết luận và khuyến nghị Tìm hiểu và phát hiện học sinh giỏi là công việc quan trọng của mỗi nhà trường, ... phương pháp giải toán Tiểu học 20 Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu * Chỉ đạo việc thống phương pháp dạy học đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi- học sinh khiếu. .. CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HSG -HSNK CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG YÊN Từ sở lí luận, sở thực tiễn thực trạng công tác bồi dưỡng HSGHSNK trường tiểu học Trường Yên, xin đưa biện pháp đạo sau: 1.Quán... dục nói chung mục tiêu giáo dục tiểu học nói riêng, việc bồi dưỡng học sinh giỏi -học sinh khiếu Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu (BDHSG - HSNK), ươm trồng
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi– học sinh năng khiếu ở trường tiểu học trường yên , skkn biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi– học sinh năng khiếu ở trường tiểu học trường yên ,

Từ khóa liên quan