0

Bien ban DHCD 2014 da ky

8 125 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2017, 19:43

DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _______ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số …./BB – DN _______ ……, ngày… tháng… năm… BIÊN BẢN Về việc xét kỷ luật lao động Hôm nay, vào hồi…… giờ…….ngày…… tháng………năm………. Tại địa điểm :…………………………………………………………………………… Hội đồng kỷ luật ……(tên doanh nghiệp)…………….gồm có: 1 – Ông (Bà) :………………………………………Chủ tịch hội đồng. 2 – Ông (Bà) :………………………………………Đại diện Ban CHCĐ. 3 – Ông (Bà) :………………………………………Đại diện CNVC Họp xét kỷ luật Ông (Bà) : - Họ tên :………………………………… - Sinh ngày…… tháng…… năm……… - Quê quán :…………………………………Trú quán :………………………………. - Nghề nghiệp :…………………………… Bậc lương :…………………………… - Hệ số lương :…………………………………………………………………………… Vì đã vi phạm kỷ luật lao động. Hội đồng kỷ luậ nhất trí đề nghị ……(giám đốc doanh nghiệp)… thi hành kỷ luật Ông (Bà) ……………………….bằng hình thức kỷ luật :……………………………. Cuộc họp kết thúc lúc… giờ… ngày…… tháng…… năm……… ỦY VIÊN ĐẠI DIỆN ỦY VIÊN ĐẠI DIỆN CHỦ TỊCH CNVC BAN CHCĐ HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT (ký tên) (ký tên) (ký tên) Họ và tên Họ và tên Họ và tên Liên Đội Trường THCS Tân Thành Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chi Đội : . Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ======o0o====== BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI. I/ Thời gian và địa điểm. Vào lúc …………. ngày … tháng ……… năm 2009. Tại phòng học lớp 9B đã tổ chức đại hội chi đội ………………………………………… nhiệm kỳ 2010-2011. II/Thành phần tham dự đại hội. * Thầy giáo: Lê Hoài Tân - Chủ nhiệm lớp. * Đầy đũ các đội viên của lớp. III/ Nội dung và diển biến. A/ Bạn : Lê Thị Thúy Hằng làm công tác tổ chức đại hội: + Nghi thức chào cờ, hát quốc ca, đội ca. + Tuyên bố lí do đại hội. + Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội. + Bầu Chủ tịch đoàn và thư ký đoàn. (Bằng hình thức giơ tay biểu quyết thống nhất theo tinh thần của đại hội trù bị.) * Chủ tịch đoàn: 1. Dương Thị Mỹ Linh 2. Lê Thị thúy Hằng 3. Lê Thị Thu Thủy * Thư ký đại hội: 1. Lê Thị Thủy B/Tổ chức đại hội nhường quyền điều hành lại cho chủ tịch đoàn: * Bạn: Dương Thị Mỹ Linh thay mặt cho ban chấp hành chi đội Nhiệm kỳ 2009-2010 đọc báo cáo tổng kết công tác đội trong nhiệm kỳ qua: 1. Những kết qủa đạt được: * Về học tập: Giỏi 02 đội viên chiếm tỉ lệ 7,7 %. Khá 11. đội viên chiếm tỉ lệ 42,3 %. Trung bình 13 đội viên chiếm tỉ lệ 50,0 % Không có Yếu – Kém. * Về hạnh kiểm: Tốt 11 đội viên chiếm tỉ lệ 42,3 %. Khá 13 đội viên chếm tỉ lệ 50,0 %. Trung bình 02 đội viên chiếm tỉ lệ 7,7 % *Các hoạt động khác - Phần lớn các bạn đội viên đều tham gia đầy đũ các buổi hoạt động ngoại khoá hoạt động ngoài giờ lên lớp có hiệu quả và nghiêm túc. - Thực hiện tốt các phong trào do liên đội phát động như “Uống nước nhớ nguồn; Mua vé ũng hộ nạn nhân chất độc màu da cam; Mua tăm ũng hộ ngươi mù; góp giấy vụn xây dựng quỹ đội; quyên qóp sách vở và các dụng cụ học tập ũng hộ các bạn vùng bản .” - Ngoài ra chi đội cũng đã tham gia đầy đũ các hoạt động khác do nhà trường và liên đội tổ chức. 2.Những mặt tồn tại: - Vẫn còn một số đội viên trong chi đội chưa tích cực tham gia các phong trào và các hoạt động do nhà trường và liên đội tổ chức. - Tình trạng vắng học không có lý do vẫn còn xãy ra. - Một số đội viên vẫn chưa chuẩn bị bài và làm bài tập trước khi đến lớp và chưa tham gia tích cực xây dựng bài. *Bạn: Lê Thị Thủy thay mặt cho ban chấp hành chi đội Nhiệm kỳ 2009-2010 đọc dự thảo phương hướng nhiệm vụ công tác đội năm học 2010 - 2011. 1.Tình Hình Chi đội trong năm học này: a Thuận Lợi: - Đa số các bạn đội viên đã quen trường, quen lớp hiểu biết lẩn nhau có nhiều đội viên chăm ngoan học giỏi có ý thức trách nhiệm cao. - BCS và BCH chi đội gương mẫu và nhiệt tình b/Những khó khăn cơ bản: 2. Những chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện: - Một số đội viên chưa tự giác và tích cực trong học tập - Vắng học chưa có giấy xin phép - Tham gia các hoạt động và lao động chưa đầy đủ - Vi pham nội quy của nhà trường và lien đội đề ra. a/Các chỉ tiêu trong năm học: * Học tập: - Giỏi 3 đội viên chiếm tỉ lệ 11,5 % - Khá 8 đội viên chiếm tỉ lệ 30,8 % - Trung bình 15 đội viên chiếm tỉ lệ 57,7 % Không có đội viên yếu kém về học tập.Tốt nghiệp THCS 100% *Về hạnh kiểm: - Tốt 10 đội viên chiếm tỉ lệ 38,5 % - Khá 13 đội viên chiếm tỉ lệ 50,0 % - Trung bình 3 đội viên chiếm tỷ lệ 11,5 %. * Về số lượng. - Duy trì 100% số lượng, không có trường hợp bỏ học. Đại hội đã biểu quyết và đã nhất trí cao các chỉ tiêu trên. 2. Các giải pháp thực hiện: * Thực hiện tốt năm chủ đề lớn của đội * Tăng cường vai trò chỉ đạo BCH chi đội và tính tự quản của từng đội viên. * Kết hợp chặt chẽ với liên đội, anh chị phụ trách, các giáo viện bộ môn, chi hội phụ huynh để có sự giúp đở, hướng dẩn, chỉ đạo và có những thông tin kịp thời trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. * Lập sổ theo giỏi cụ thể từng đội viên, Phân loại từng trường hợp cụ thể để có biện pháp thích ứng. * Chỉ đạo và theo giỏi việc học tập và thực hiện nề nếp của đội viên thành lập tổ, nhóm học tập. * Tích cực thực hiện chương trình “Đôi bạn cùng tiến”. * Phát động phong trào bạn khá giúp đỡ các Trờng THCS Hơng Toàn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chi đội lớp 9/4 Độc lập- Tự do - Hạnh phúc biên bản đại hội chi đội lớp 9 4 Thời gian tiến hành từ 8h55 đến 9h35 ngày 05 tháng 11 năm 2010 Thành phần tham dự : - Thầy Trần Nh Hoàng GVCN - Tập thể lớp 9 4 36 HS i. PHầN NGHI Lể - Chào cờ,Quốc ca, Đội ca,5 điều Bác Hồ day. thiếu niên nhi đồng,khẩu hiệu Đội. II. nội dung chính 1. Bạn .tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu 2. Đoàn Chủ Tịch, Đoàn th kí lên làm việc. Gồm: 1. 2 3 . 3. Ban: đọc bản báo cáo Đại hội 2009 2010 và phơng hớng hoạt động đội năm học 2010 2011. 4. Các bản tham luận các Tổ, Nhóm, cá nhân - Chỉ tiêu đăng kí: + Học tập : Gỏi: % ., Khá: % ., TB % , Yếu % . + Hạnh kiểm : Tốt: % ., Khá: % ., TB % , Yếu % . - Thảo luận: + Hoạt động khác: . Đại biểu phát biểu ý kiến . . . . . . . . Đại hội bầu 3 bạn vào ban chỉ huy chi đội năm học 2010-2011 1 2 3 Đại hội nhất trí cử 2 bạn tham dự ĐHLĐ: 1 . 2 . 5. Bạn : . đọc Nghị quyết Đại Hội. 6. Bạn: đọc biên bản Đai Hội. Đại Hội bế mạc vào . ngày . tháng . năm 2010. Th kí ( Kí, ghi rõ họ tên) Quy trình xử lý kỷ luật – Mẫu 14: Biên bản họp HDKL NLĐ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN Xử lý vi phạm kỷ luật lao động Cuộc họp xem xét xử lý vi phạm kỷ luật lao động đối với ông (bà) bắt đầu lúc giờ ngày tháng . năm Địa điểm tại: I. Thành phần dự họp gồm: 1. Người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động uỷ quyền. Họ tên: Chức vụ hoặc chức danh: Theo uỷ quyền ngày tháng năm (nếu có văn bản uỷ quyền). 2. Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành lâm thời trong đơn vị. Họ tên: Chức vụ hoặc chức danh: 3. Đương sự. Họ tên: Chức vụ hoặc chức danh: Đơn vị làm việc: Công việc đang làm: 4. Cha hoặc mẹ hoặc người đỡ đầu hợp pháp, nếu đương sự dưới 15 tuổi. Họ tên: Quy trình xử lý kỷ luật – Mẫu 14: Biên bản họp HDKL NLĐ Chức danh: Nơi làm việc hoặc nơi thường trú: 5. Người bào chữa cho đương sự (nếu có). Họ tên: Chức vụ hoặc chức danh: Đơn vị công tác. 6. Người làm chứng (nếu có). Họ tên: Chức vụ hoặc chức danh: Đơn vị công tác hoặc nơi cư trú: 7. Người được người sử dụng lao động mời tham dự. Họ tên: Chức vụ hoặc chức danh: Đơn vị công tác: II. Nội dung: 1. Đương sự trình bày bản tường trình diễn biến sự việc (cần ghi rõ các nội dung) như: Hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, nguyên nhân, hình thức kỷ luật lao động trong trường hợp đương sự không có bản tường trình thì người sử dụng lao động trình bày biên bản sự việc xảy ra hoặc phát hiện. 2. Người sử dụng lao động chứng minh lỗi của người lao động (cần ghi rõ một số nội dung) như: Hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật lao động . Trường hợp bồi thường trách nhiệm vật chất thì ghi mức độ thiệt hại (tính giá trị bằng tiền Đồng Việt Nam), phương thức bồi thường 3. Người làm chứng (nếu có) cần trình bày cụ thể những nội dung có liên quan đến sự việc xảy ra. 4. Người đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành lâm thời trong đơn vị, người bào chữa cho đương sự, đương sự (cần ghi rõ việc người sử dụng lao động chứng minh lỗi của người lao động đúng hay sai với quy định của pháp luật). Quy trình xử lý kỷ luật – Mẫu 14: Biên bản họp HDKL NLĐ 5. Kết luận cuối cùng của người sử dụng lao động. Hành vi vi phạm kỷ luật, mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật lao động. Trường hợp bồi thường trách nhiệm vật chất: mức độ thiệt hại, mức bồi thường, phương thức bồi thường. 6. Bảo lưu ý kiến của các thành phần tham dự (nếu có). 7. Kết thúc cuộc họp vào lúc giờ . ngày tháng năm Đương sự (ký tên, ghi rõ họ, tên) Đại diện Ban chấp hành Công đoàn (ký tên, ghi rõ họ, tên) Hiệu trưởng (ký tên, ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, Ngày…….tháng…….năm 2011BIÊN BẢN LẤY MẪU ĐÁ TẠI HIỆN TRƯỜNGSố: ..................................DỰ ÁNCÔNG TRÌNHHẠNG MỤCĐỊA ĐIỂM::::CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA1. Đại diện tư vấn giám sát:Ông:………………………………………….. Chức vụ:……………………………Ông:………………………………………….. Chức vụ:……………………………2. Đại diện đơn vị thi công:Ông:………………………………………….. Chức vụ:……………………………Ông:………………………………………….. Chức vụ:……………………………NỘI DUNG BIÊN BẢNCác thành phần tham gia đã thống nhất lấy mẫu thí nghiệm tại hiện trường với sốlượng và quy cách như sau:STTChủng loạiKhối lượng (kg)Ghi chúĐƠN VỊ THI CÔNGTƯ VẤN GIÁM SÁT
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

2. Ông Trần Việt Thắng, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban  kiểm  soát  năm  2013 - Bien ban DHCD 2014 da ky

2..

Ông Trần Việt Thắng, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan