0

Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

44 2,268 35

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2017, 21:01

Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 TUẦN Thứ hai ngày tháng 10 năm 2017 Tập đọc NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT I MỤC TIÊU Kiến thức: Hiểu ý nghĩa: Khen ngợi thông minh, tình cảm gắn bó cá heo với người .( Trả lời câu hỏi 1, 2, 3) Kĩ năng: Bước đầu đọc diễn cảm văn Thái độ: Yêu mến bảo vệ loài vật có ích II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: Tranh minh hoạ đọc - HS: Đọc trước bài, SGK 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn - HS đọc nối tiếp trả lời câu hỏi trước GV đưa - Hỏi nội dung - HS trả lời - Nêu chủ điểm học - HS nghe - Giới thiệu bài: Những người bạn tốt Hoạt động luyện đọc: (10 phút) * Mục tiêu: - Rèn đọc từ , đọc câu, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ - Đọc từ phiên âm tiếng nước số liệu thống kê (Lưu ý tốc độ đọc của: Chung, Huy, Hương, Hùng) * Cách tiến hành: - HS đọc toàn - HS đọc - Chia đoạn: đoạn - Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn - HS đọc nối tiếp lần kết hợp luyện GV ý sửa lỗi phát âm đọc từ khó - GV ghi từ khó đọc lên bảng GV đọc mẫu cho HS đọc - HS đọc nối tiếp lần - HS đọc nối tiếp lần kết hợp luyện đọc câu khó - Nêu giải - HS đọc giải - Yêu cầu HS đọc theo cặp - HS đọc theo cặp - HS đọc toàn - HS đọc - GV đọc mẫu - HS theo dõi Trêng TiÓu häc Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 Hoạt động tìm hiểu bài: (10 phút) * Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa: Khen ngợi thông minh, tình cảm gắn bó cá heo với người .( Trả lời câu hỏi 1, 2, 3) (Phát huy khả TLCH của: Kiên, Mai, Duy, Quỳnh, Linh, Oanh ) * Cách tiến hành: - Chuyện xảy với nghệ sĩ tài ba + Ông đạt giải đảo Xi- xin với A- ri- ôn? nhiều tặng vật quý giá Trên tàu - Điều kì lạ xảy nghệ sĩ cất chở ông về, bọn thuỷ thủ đòi giết ông tiếng hát giã biệt đời? Ông xin hát hát yêu thích nhảy xuống biển + Đàn cá heo bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát ông Bầy cá heo cứu A-ri-ôn ông nhảy xuống biển đưa ông đất liền nhanh tàu - Qua câu chuyện em thấy đàn cá + Cá heo vật thông minh tình heo đáng yêu đáng quý chỗ nào? nghĩa, chúng biết thưởng thức tiếng hát nghệ sĩ biết cứu giúp người gặp nạn - Em có suy nghĩ cách đối xử + Đám thuỷ thủ người vô đám thuỷ thủ đàn cá heo với nghệ sĩ tham lam độc ác, chân A-ri-ôn? trọng tài Cá heo loài vật thông minh, tình nghĩa - Những đồng tiền khắc hình + Những đồng tiền khắc hình heo cõng người lưng có ý nghĩa heo cõng người lưng thể tình gì? cảm yêu quý người với loài cá heo thông minh - Em nêu nội dung + Câu chuyện ca ngợi thông minh bài? tình cảm gắn bó loài cá heo người GV ghi nội dung lên bảng - Vài HS nhắc lại - Ngoài câu chuyện em biết + Cá heo biểu diễn xiếc, cá heo cứu chuyện thú vị cá heo? đội, cá heo tay bơi giỏi Luyện đọc diễn cảm:(8 phút) * Mục tiêu: Đọc diễn cảm văn (Giúp đỡ HS đọc diễn cảm chưa tốt: Trang, Chung, Sơn, Tùng, Quân, Hùng) * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS đọc nối tiếp toàn - HS đọc - HS đọc diễn cảm đoạn - GV treo bảng phụ có viết đoạn văn - GV đọc mẫu - HS nghe - Luyện đọc theo cặp - HS luyện đọc theo cặp - HS thi đọc - HS thi đọc, lớp theo dõi nhận xét chọn nhóm đọc hay Trêng TiÓu häc Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 Hoạt động tiếp nối: (3phút) - Nhận xét học - HS nghe - Chuẩn bị tiết sau - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: 1 1 1 Kiến thức: Biết mối quan hệ ; ; ; 10 10 100 100 1000 2.Kĩ năng: - Tìm thành phần chưa hết phép tính với phân số - Giải toán liên quan đến số trung bình cộng - HS lớp làm bài1, 2, Thái độ: Yêu thích học toán II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ… - HS : SGK, bảng con, Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm tập hướng dẫn luyện tập theo dõi nhận xét thêm tiết học trước - Giới thiệu - HS nghe Hoạt động thực hành: (25 phút) 1 1 * Mục tiêu: - Biết mối quan hệ ; ; ; 10 10 100 100 1000 - Tìm thành phần chưa hết phép tính với phân số - Giải toán liên quan đến số trung bình cộng - HS lớp làm bài1, 2, (Giúp đỡ HS giải dạng toán tìm số TBC chậm: Huy, Tùng, Quân, Hùng) * Cách tiến hành: Trêng TiÓu häc Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 Bài 1: - GV yêu cầu HS đọc đề - Yêu cầu HS tự làm - HS đọc - HS làm vào vở, HS làm bảng lớp - GV nhận xét HS Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu - GV yêu cầu HS tự làm - Tìm x - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào - GV nhận xét chữa Yêu cầu HS giải thích cách tìm số hạng chưa biết phép cộng, số bị trừ chưa biết phép trừ, thừa số chưa biết phép nhân, số bị chia chưa biết phép chia - GV nhận xét HS a x + = 2 2 x = + 24 x= 35 b x − = − x = 10 x= c x × = 20 x= : 20 x = d x : = 14 x = 14× x=2 Bài 3: - GV yêu cầu HS đọc đề toán - HS đọc đề toán trước lớp, HS lớp đọc thầm SGK - GV yêu cầu HS nêu cách tìm số trung - Trung bình cộng số tổng số chia cho số số hạng bình cộng - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm - GV yêu cầu HS làm bài vào tập - GV nhận xét chữa Bài giải Trung bình vòi nước chảy là: ( Hoạt động tiếp nối: (3 phút) - GV tổng kết tiết học - Chuẩn bị tiết sau học số thập phân 1 + ):2= (bể nước) 15 Đáp số : bể nước - HS nghe - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Trêng TiÓu häc Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 -Luyện viết BÀI SỐ Lịch sử ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết Đảng CSVN thành lập ngày 3-2- 1930 Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng: + Thống ba tổ chức cộng sản + Đề đường lối cho CM ViệtNam Kĩ năng: Nêu Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng 3.Thái độ: Thích tìm hiểu lịch sử nước nhà II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học: - Chân dung lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát,thảo luận nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động: (5 phút) - Gọi học sinh trả lời câu hỏi: + Hãy nêu khó khăn - HS trả lời Nguyễn Tất Thành dự định nước - Lớp theo dõi, nhận xét ngoài? + Tại Nguyễn Tất Thành chí tìm đường cứu nước? - Giới thiệu Hoạt động hình thành kiến thức mới:(25 phút) * Mục tiêu: Biết Đảng CSVN thành lập ngày 3-2- 1930 Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng: + Thống ba tổ chức cộng sản + Đề đường lối cho CM ViệtNam (Giúp đỡ HS chưa ý: Hùng, Đức, Hương, Hùng) * Cách tiến hành: Trêng TiÓu häc Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 *Hoạt động 1: Hoàn cảnh đất nước 1929 yêu cầu thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Học sinh thảo luận theo cặp + Theo em, để lâu dài tình hình đoàn kết, thiếu thống lãnh đạo có ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam? + Tình hình nói đặt yêu cầu gì? + Ai người đảm đương việc hợp tổ chức cộng sản nước thành tổ chức nhất? Vì sao? - Học sinh báo cáo kết thảo luận - GV kết luận *Hoạt động 2: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: - GV nêu câu hỏi: + Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn đâu, vào thời gian nào? + Hội nghị diễn hoàn cảnh nào? Do chủ trì? + Nêu kết hội nghị? - Lực lượng cách mạng Việt Nam phân tán không đạt thắng lợi - Hợp tổ chức cộng sản - Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc người có uy tín phong trào cách mạng -3 học sinh nêu ý kiến - Đầu xuân 1930, Hồng Kông - Hội nghị diễn hoàn cảnh bí mật, Nguyễn Ái Quốc chủ trì - Hợp tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam Đề đường lối cho cách mạng Việt Nam + Tại phải tổ chức hội nghị - Đảm bảo an toàn nước làm việc hoàn cảnh bí mật? *Hoạt động 3: Ý nghĩa việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam - Sự thống ba tổ chức cộng sản - Cách mạng Việt Nam có người lãnh thành Đảng CSVN đáp ứng đạo, tăng thêm sức mạnh, thống yêu cầu cách mạng Việt Nam? lực lượng + Khi có Đảng, cách mạng Việt Nam - Giành thắng lợi vẻ vang phát triển nào? Kết luận: Ngày 3-2-1930 ĐCSVN đời Từ cách mạng Việt Nam có Đảng lãnh đạo giành thắng lợi vẻ vang Hoạt động tiếp nối:(5 phút) Trêng TiÓu häc Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 - GV tổng kết tiết học - HS nghe - Giao nhà - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2017 Chính tả NGHE - VIẾT: DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG I MỤC TIÊU Kiến thức: Viết CT, trình bày hình thức văn xuôi Kĩ :Tìm vần thích hợp để điền vào ba chỗ trống đoạn thơ (BT2) ; thực ý (a,b,c) BT3 - HS(M3,4)làm đầy đủ BT3 Thái độ: Nghiêm túc, viết quy tắc tả - GD BVMT: Khai thác trực tiếp nội dung bài: GD tình cảm yêu quý vẻ đẹp dòng kinh( kênh) quê hương, có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Viết sẵn tập bảng (2 bản) Phấn mầu 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Yêu cầu HS đọc cho HS viết - HS đọc, HS viết bảng bảng lớp - HS viết vào từ ngữ: lưa thưa, - HS viết ruộng, mương, tưởng tượng, dứa - Giới thiệu - HS nghe 2.Hoạt động chuẩn bị viết tả:(7 phút) *Mục tiêu: - HS nắm nội dung đoạn viết biết cách viết từ khó - HS có tâm tốt để viết (Lưu ý nhắc nhở HS chưa ý: Hùng, Hương, Huy, Nhất, Trang, Sơn, Tuấn Anh, Đắc Anh) *Cách tiến hành: Trêng TiÓu häc Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 *Tìm hiểu nội dung - Gọi HS đọc đoạn văn - HS đọc đoạn viết - Gọi HS đọc phần giải - HS đọc giải - Những hình ảnh cho thấy dòng + Trên dòng kinh có giọng hò ngân vang, kinh thân thuộc với tác giả? có mùi chín, có tiếng trẻ em nô đùa, giọng hát ru em ngủ *Hướng dẫn viết từ khó - Yêu cầu HS tìm từ khó viết - HS tìm nêu từ khó: dòng kinh, quen thuộc, mái xuồng, giã bàng, giấc ngủ - Yêu cầu HS đọc viết từ khó - HS đọc viết từ khó HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Nghe - viết tả; trình bày hình thức văn xuôi (Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết : Sơn, Long, Đắc Anh, Chung,Tùng, Quân) *Cách tiến hành: - GV đọc mẫu lần - HS theo dõi - GV đọc lần (đọc chậm) - HS viết theo lời đọc GV - GV đọc lần - HS soát lỗi tả HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: - GV chấm 7-10 - Thu chấm - Nhận xét viết HS - HS nghe HĐ làm tập: (8 phút) * Mục tiêu:- Tìm vần thích hợp để điền vào ba chỗ trống đoạn thơ (BT2) ; thực ý (a,b,c) BT3 - HS(M3,4)làm đầy đủ BT3 (Giúp đỡ HS chưa tìm vần phù hợp: Chung, Sơn, Hương, Đức) * Cách tiến hành: Bài 2: - Yêu cầu HS đọc nội dung yêu - HS đọc yêu cầu tập cầu tập - Tổ chức HS thi tìm vần Nhóm - HS thi tìm vần nối tiếp Mỗi HS điền xong trước nhóm điền từ vào chỗ trống thắng - GV nhận xét kết luận lời giải Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc - Yêu cầu HS tự làm - Lớp làm vào HS lên bảng làm - Nhận xét làm bạn bảng - HS nhận xét bạn - GV nhận xét kết luận lời giải Hoạt động tiếp nối:(3 phút) Trêng TiÓu häc Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Toán KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Đọc, viết số thập phân dạng đơn giản - HS lớp làm 1,2 Kĩ năng: Biết đọc, viết số thập phân dạng đơn giản Thái độ:Thích làm toán II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, Bảng phụ - HS : SGK, bảng 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - GV viết lên bảng : - HS đọc 1dm 5dm 1mm 1cm 7cm 9mm - HS viết - Mỗi số đo chiều dài phần của mét ? - Giới thiệu - HS nghe 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu: Đọc, viết số thập phân dạng đơn giản (Lưu ý nhắc nhở HS chưa ý: Hùng, Hương, Huy, Nhất, Trang, Sơn, Tuấn Anh, Đắc Anh) *Cách tiến hành: Ví dụ a - GV treo bảng phụ có viết sẵn bảng - HS đọc thầm số phần học, yêu cầu HS đọc - GV dòng thứ hỏi : Đọc - Có mét đề-xi-mét cho cô (thầy) biết có mét, đề-xi-mét ? Trêng TiÓu häc Giáo án tổng hợp lớp - GV: có 0m 1dm tức có 1dm 1dm phần mét ? Năm học : 2017 - 2018 - 1dm phần mười mét - GV viết lên bảng 1dm = m 10 - GV giới thiệu : 1dm hay m ta 10 viết thành 0,1m - GV viết 0,1m lên bảng thẳng hàng - HS theo dõi thao tác GV với m để có : 10 1dm = m = 0,1 10 - GV dòng thứ hai hỏi : Có - Có 0m 0dm 1cm mét, đề-xi-mét, xăngti-mét ? - GV : Có m 0dm1cm tức có - 1cm phần trăm mét 1cm, 1cm phần trăm mét ? m 100 - GV giới thiệu :1cm hay m ta 100 - GV viết lên bảng : 1cm = viết thành 0,01m - GV viết 0,01 mét lên bảng thẳng - HS theo dõi thao tác GV để có : 100 1cm = m = 0,01m 100 hàng với - GV tiến hành tương tự với dòng thứ ba để có : 1mm = m = 0,01m 1000 m viết thành 10 - m viết thành 0,1m 10 mét ? - - Vậy phân số thập phân thành ? viết 10 viết thành 0,1 10 m viết thành 100 m viết thành 0.01m 100 mét ? - - Vậy phân số thập phân 100 viết thành ? - m viết thành 1000 - Phân số thập phân 0,01 mét? 10 Trêng TiÓu häc viết thành Giáo án tổng hợp lớp - HS tự làm - Gọi HS lên bảng làm - GV nhận xét Năm học : 2017 - 2018 - HS làm vào - HS lên bảng đặt câu Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học, giao nhà - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2017 Tập làm văn LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết chuyển phần dàn ý (thân bài) thành đoạn văn miêu tả cảnh sông nước rõ số đặc điểm bật, rõ trình tự miêu tả Kĩ năng: Viết đoạn văn miêu tả theo yêu cầu Thái độ:Yêu thích văn tả cảnh II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Sưu tầm tranh ảnh sông nước, biển, sông, suối, hồ, đầm 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, … III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(3 phút) 30 Hoạt động học Trêng TiÓu häc Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 - Kiểm tra HS đọc lại dàn ý văn miêu - HS đọc dàn ý tả cảnh sông nước - Giới thiệu - HS nghe Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: Biết chuyển phần dàn ý (thân bài) thành đoạn văn miêu tả cảnh sông nước rõ số đặc điểm bật, rõ trình tự miêu tả (Lưu ý HS chưa biết chuyển dàn ý thành đoạn văn miêu tả: Hùng, Chung, Sơn, Dũng ) * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc yêu cầu gợi ý - HS lắng nghe - Yêu cầu HS viết đoạn văn phần thân - HS nối tiếp đọc yêu cầu gợi ý - HS đọc văn: Vịnh Hạ Long - Yêu cầu HS dán bảng đọc - HS làm vào bảng nhóm.Lớp làm bài vào - GV nhận xét, bổ sung - HS trình bày - Yêu cầu HS lớp đọc - Lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung - GV nhận xét - HS đọc viết Ví dụ Con sông Hồng bao đời gắn với người dân quê Tiếng sóng vỗ vào hai bờ sông ì oạp tiếng mẹ vỗ yêu thương Dòng sông mềm dải lụa ôm gọn mảnh đất xứ Đoài vào lòng Nước sông bốn mùa đục ngầu đỏ nặng phù sa Trên bãi đồi ven sông ngô lúa quanh năm xanh tốt Những buổi chiều hè đứng bờ bên nhìn thấy khói bếp bay lên sau rặng tre xanh làng bên Làn gió nhẹ thổi tới, mặt nước lăn tăn gợi sóng Tiếng gõ lách cách vào mạn thuyền bác thuyền chài từ đâu vang vọng tới Con sông quê hương gắn bó thân thiết với chúng tôi, chứng kiến bao kỷ niệm vui buồn tuổi thơ người Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học, giao nhà - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU - Biết chuyển phân số thập phân thành hỗn số - Biết chuyển phân số thập phân thành số thập phân - HS lớp làm 1, (3 phân số thứ 2,3,4), II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, Bảng phụ - HS : SGK, bảng con, Trêng TiÓu häc 31 Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - Gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm - HS lên bảng làm bài, HS lớp theo tập hướng dẫn luyện tập thêm dõi tiết học trước - Giới thiệu - HS nghe Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu:- Biết chuyển phân số thập phân thành hỗn số - Biết chuyển phân số thập phân thành số thập phân - HS lớp làm 1, (3 phân số thứ 2,3,4), (Lưu ý: Giúp đỡ HS lúng túng chuyển từ PSTP thành STP: Hùng, Chung) * Cách tiến hành: Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc thầm đề SGK - Bài tập yêu cầu làm gì? - Bài tập yêu cầu chuyển phân số thập phân thành hỗn số sau chuyển hỗn số thành số thập phân - Yêu cầu HS thảo luận tìm cách - HS trao đổi tìm cách chuyển HS có chuyển thể làm sau : - GV viết lên bảng phân số 162 162 160 2 = + = 16 + = 16 yêu * 10 10 10 10 10 10 cầu HS tìm cách chuyển phân số thành hỗn số - GV cho HS trình bày cách làm mình, có HS làm mẫu SGK yêu cầu em nêu cụ thể bước làm Bài 2: - GV gọi HS đọc đề toán - GV yêu cầu HS dựa theo cách làm tập để làm tập - HS trình bày cách chuyển từ phân số thập phân sang hỗn số - HS đọc đề toán trước lớp - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập Lưu ý cần viết kết chuyển đổi, không cần viết hỗn số 45 834 - GV gọi HS chữa bạn = 4,5 ; = 83,4 bảng lớp, sau cho HS lớp đọc 10 10 1954 2167 số thập phân tập = 19,45 ; = 2,167 100 1000 - GV theo dõi, nhận xét HS Bài 3: - GV yêu cầu HS đọc đề toán - HS đọc đề toán SGK - GV viết lên bảng 2,1 m = dm 32 Trêng TiÓu häc Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 - Yêu cầu HS tìm số thích hợp để điền vào chỗ chấm - HS trao đổi với để tìm số - GV gọi HS nêu kết cách làm trước lớp - Một số HS nêu, HS khác theo dõi bổ sung ý kiến Cả lớp thống cách làm sau: 2,1m = - GV giảng lại cho HS cách làm cho HS, sau yêu cầu HS làm tiếp phần lại - GV gọi HS nhận xét làm bạn bảng lớp, sau nhận xét cho điểm HS Hoạt động tiếp nối:(2 phút) GV tổng kết tiết học Giao nhà m = 2m 1dm = 21dm 10 - HS lên bảng làm HS lớp làm vào tập 5,27m = cm 5,27m = 27 m = 5m27cm = 527 cm 100 8,3 m = 830 cm 3,15 m = 315 cm Đạo đức NHỚ ƠN TỔ TIÊN ( T1) I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết người có tổ tiên người phải nhớ ơn tổ tiên Kĩ năng: Nêu việc cần làm phù hợp với khả để thể lòng biết ơn tổ tiên Thái độ: Biết làm việc cụ thể để tỏ lòng biết ơn tổ tiên II CHUẨN BỊ - ĐD : BT Đạo đức, SGK - Dự kiến PP: quan sát, đàm thoại, luyện tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Hoạt động khởi động:(5 phút) Hãy kể việc làm thể - HS kể người có ý chí: - Cả lớp theo dõi nhận xét - Em làm việc gì? - Tại em lại làm - Việc mang lại kết gì? - GV nhận xét đánh giá - Giới thiệu bài: Ai có tổ tiên dòng - HS nghe họ để nhớ đến tổ tiên ta cần thể Bài học hôm Trêng TiÓu häc 33 Giáo án tổng hợp lớp HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Năm học : 2017 - 2018 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH em hiểu rõ điều Hoạt động hình thành kiến thức mới:(25 phút) * Mục tiêu: - Biết người có tổ tiên người phải nhớ ơn tổ tiên - Nêu việc cần làm phù hợp với khả để thể lòng biết ơn tổ tiên (Giúp đỡ HS chưa nêu việc làm phù hợp với khả để thể lòng biết ơn tổ tiên: Chung, Huy, Hùng, Trang) *Cách tiến hành: * Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung truyện Thăm mộ - GV kể chuyện Thăm mộ - HS nghe - Yêu cầu HS kể : - 1->2 HS kể lại - Nhân ngày tết cổ truyền, bố Việt - Bố Việt thăm mộ ông nội, làm để tỏ lòng biết ơn tổ tiên? mang xẻng don mộ đắp mộ thắp hương mộ ông - Theo em, bố muốn nhắc nhở Việt điều - Bố muốn nhắc việt phải biết ơn tổ tiên kể tổ tiên? biểu điều việc làm cụ thể học hành thật giỏi để nên người - Vì Việt muốn lau dọn bàn thờ giúp - Việt muốn lau dọn bàn thờ để tỏ lòng mẹ? biết ơn tổ tiên - Qua câu chuyên trên, em có suy - Em thấy cần phải có nghĩ trách nhiệm cháu với trách nhiệm giữ gìn, tỏ lòng biết ơn với tổ tiên, ông bà? sao? tổ tiên, ông bà, hát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ, dân tộc VN ta Kết luận: Ai có tổ tiên, gia đình, dòng họ Mỗi người điều phải biết ơn tổ tiên biết thể điều việc làm cụ thể *Hoạt động 2: Làm tập 1, SGK - Yêu cầu HS thảo luận nhóm - HS thảo luận nhóm - Gọi HS trả lời - Đại diện lên trình bày ý kiến a Cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành việc làm giải thích lí người có ích cho gia đình, quê hương, đất - Lớp nhận xét nước b Không coi trọng kỉ vật gia đình dòng họ 34 Trêng TiÓu häc Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH c Giữ gìn nếp tốt gia đình d Thăm mộ tổ tiên ông bà đ Dù xa dịp giỗ, tết không quên viết thư thăm hỏi gia đình, họ hàng GVKL: Chúng ta cần thể lòng biết ơn tổ tiên việc làm thiết thực, cụ thể, phù hợp với khả việc: a, c, d, đ * Hoạt động 3: Tự liên hệ - Yêu cầu HS làm việc cá nhân - HS trao đổi với bạn bên cạnh việc - GV gọi HS trả lời làm chưa làm thể lòng biết ơn tổ tiên - HS trình bày trước lớp - HS lớp nhận xét VD: bố mẹ thăm mộ tổ tiên ông bà Cố gắng học tập ý nghe lời thầy cô Giữ gìn di sản gia đình dòng họ Góp tiền cho đền chùa gìn giữ nếp gia đình Ước mơ trỏơ thành người có ích cho gia đình, đất nước - GV nhận xét, khen ngợi em biết thể lòng biết ơn tổ tiên việc làm cụ thể nhắc nhở HS khác học tập theo bạn - Gọi HS đọc ghi nhớ SGK - HS đọc ghi nhớ Hoạt động tiếp nối:(5 phút) - Nhận xét học - HS nghe - Về nhà sưu tầm tranh ảnh báo - HS nghe thực nói ngày giỗ tổ Hùng Vương câu tục ngữ thơ ca chủ đề biết ơn tổ tiên - Tìm hiểu truyền thống tốt đẹp gia đình dòng họ Trêng TiÓu häc 35 Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thể dục ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI"TRAO TÍN GẬY" I MỤC TIÊU - Thực tập hợp hàng dọc, hàng ngang,dóng thẳng hàng - Thực cách điểm số, dàn hàng, dồn hàng, vòng phải, vòng trái - Biết cách đổi chân sai nhịp - Trò chơi "Trao tín gậy" Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi II CHUẨN BỊ - Trên sân trường,vệ sinh sẽ, an toàn còi, tín gậy III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC NỘI DUNG I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học - Xoay khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối, hông, vai - Chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân trường * Chơi trò chơi"Chim bay, cò bay" II.Cơ bản: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, vòng phải, vòng trái, đứng lại, đổi chân sai nhịp -GV điều khiển lớp tập -Chia tổ tập luyện tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS -Tập hợp lớp, cho tổ thi đua trình diễn.GV quan sát, nhận xét biểu dương thi đua -Tập lớp GV điều khiển để củng cố - Chơi trò chơi "Trao tín gậy" -GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi qui định chơi Cho lớp chơi theo hình thức thi đua tổ -GV điều khiển, quan sát,nhận xét, biểu dương (Giúp đỡ HS chưa biết cách chơi trò chơi: Huy, Hùng, Hương, Tuấn Anh) III.Kết thúc: 36 Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức 1-2p 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  10-12p XXXXXXXX XXXXXXXX 1-2p 3-4p  2-3p 2-3p 7-8p Trêng TiÓu häc X X X X X O  O X X X X X 876  .X X 234 X X  Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng - Đứng chỗ hát vỗ tay theo nhịp - GV HS hệ thống - GV nhận xét đánh giá kết học.Về nhà ôn ĐHĐN 1-2p 1-2p 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Khoa học PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết nguyên nhân cách phòng tránh bệnh sốt xuất huyết Kĩ năng: Có ý thức việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản đốt người Thái độ: Nghiêm túc thực biện pháp phòng tránh sốt xuất huyết * GD BVMT: Mức độ tích hợp liên hệ, phận: Mối quan hệ giưa người với môi trường: Con người cần đến không khí, thức ăn, nước uống từ môi trường Môi trường muỗi ccôn trùng gây bệnh cho người Từ phải có ý thức BVMT BV người * Phần Lồng ghép GDKNS :Kĩ xử lí tổng hợp thông tin tác nhân đường lây truyền bệnh sốt xuất huyết II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: Hình vẽ SGK trang 28 , 29 phóng to - HS: SGK Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, trò chơi… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) + Bệnh sốt rét đâu ? + Do kí sinh trùng gây + Bạn làm để diệt muỗi trưởng + Phun thuốc diệt muỗi, cắt cỏ, phát thành? quang bụi rậm, - GV nhận xét - HS nghe Trêng TiÓu häc 37 Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 - Giới thiệu Bài mới: Phòng bệnh sốt xuất - HS nghe huyết Hoạt động hình thành kiến thức mới:(27 phút) * Mục tiêu: Biết nguyên nhân cách phòng tránh bệnh sốt xuất huyết (Giúp đỡ HS chưa ý nghe giảng: Sơn, Đức, Nhất, Hùng) * Cách tiến hành: *Hoạt động 1: Làm việc với SGK - Hoạt động nhóm, lớp Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại  Bước 1: Tổ chức hướng dẫn - HS làm việc nhóm - GV chia nhóm giao nhiệm vụ cho - Quan sát đọc lời thoại nhân vật hình trang 28 nhóm SGK  Bước 2: Làm việc lớp - GV yêu cầu đại diện nhóm lên trình - Trả lời câu hỏi SGK, lớp bày nhận xét, bổ sung 1) Do loại vi rút gây 2) Muỗi vằn 3) Trong nhà 4) Các chum, vại, bể nước 5) Tránh bị muỗi vằn đốt - GV yêu cầu lớp thảo luận câu hỏi: Theo - Nguy hiểm gây chết người, chưa bạn bệnh sốt xuất huyết có nguy hiểm có thuốc đặc trị không? Tại sao? - GV kết luận: Bệnh sốt xuất huyết vi rút gây Muỗi vằn vật trung gian truyền bệnh Bệnh có diễn biến ngắn, nặng gây chết người đến ngày, chưa có thuốc đặc trị để chữa bệnh * Hoạt động 2: Tìm hiểu cách phòng chống - Hoạt động lớp, cá nhân bệnh sốt xuất huyết  Bước 1: GV yêu cầu lớp quan sát hình , 3, trang 29 SGK trả lời câu hỏi - Chỉ nói rõ nội dung hình -Hình 2: Bể nước có nắp đậy, bạn - Hãy giải thích tác dụng việc làm nam khơi thông cống rãnh (để hình việc phòng chống bệnh sốt ngăn không cho muỗi đẻ trứng) xuất huyết? -Hình 3: Một bạn ngủ có màn, kể ban ngày (để ngăn không cho muỗi đốt muỗi vằn đốt người ban ngày ban đêm ) -Hình 4:Chum nước có nắp đậy (ngăn không cho muỗi đẻ trứng) 38 Trêng TiÓu häc Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018  Bước 2: GV yêu cầu HS thảo luận câu hỏi - Kể tên cách diệt muỗi bọ gậy (tổ chức phun hóa chất, xử lý : + Nêu việc nên làm để phòng bệnh nơi chứa nước ) sốt xuất huyết? + Gia đình bạn thường sử dụng cách để diệt muỗi, bọ gậy ? - GV kết luận: Cách phòng bệnh số xuất huyết tốt giữ vệ sinh nhà môi trường xung quanh, diệt muỗi, diệt bọ gậy tránh để muỗi đốt Cần có thói quen ngủ màn, kể ban ngày Hoạt động 3: Ghi nhớ kiến thức Nhiều HS trả lời câu hỏi - Nguyên nhân gây bệnh sốt xuất huyết ? - Do loại vi rút gây Muỗi vằn vật trung gian truyền bệnh - Cách phòng bệnh tốt nhất? - Giữ vệ sinh nhà ở, môi trường xung quanh, diệt muỗi, bọ gậy, chống muỗi đốt Học sinh chơi trò chơi đóng vai cán tuyên truyền phòng bệnh sốt xuất huyết Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Dặn dò: Xem lại - HS nghe - Chuẩn bị: Phòng bệnh viêm não - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Kĩ thuật NẤU CƠM I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết cách nấu cơm Kĩ năng: Nấu cơm Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức học để nấu cơm giúp gia đình Khi nấu cơm, luộc rau cần đun lửa vừa phải để tiết kiệm lượng Sử dụng bếp đun cách để tiết kiệm lượng II CHUẨN BỊ -Gạo tẻ -Nồi nấu cơm thường nồi cơm điện -Bếp ga du lịch -Dụng cụ đong gạo -Rá, chậu để vo gạo Trêng TiÓu häc 39 Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 -Đũa dùng để nấu cơm -Xô chứa nước -Phiếu học tập: 1.Kể tên dụng cụ,nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu cơm .: 2.Nêu công việc chuẩn bị nấu cơm cách thực hiện: 3.Trình bày cách nấu cơm .: 4.Theo em,muốn nấu cơm đạt yêu cầu(chín đều,dẻo), cần ý khâu nào? 5.Nêu ưu,nhược điểm cách nấu cơm .: III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Giới thiệu bài:GV giới thiệu -ghi đề lên - HS theo dõi-đọc đề bảng Hoạt động hình thành kiến thức mới:(27 phút) * Mục tiêu: Biết cách nấu cơm (Giúp đỡ HS chưa biết cách nấu cơm xoong: Mai, Mai Anh, Chung, Sơn) * Cách tiến hành: Hoạt động 1:Tìm hiểu cách nấu cơm HS trả lời gia đình HS thảo luận nhóm-làm vào phiếu học -GV hỏi tập c.Hoạt động 2:Tìm hiểu cách nấu cơm xoong, nồi bếp (gọi tắt nấu cơm Đại diện nhóm trình bày bếp đun) Gv nhận xét hướng dẫn HS cách nấu cơm bếp đun 3-5 HS nhắc lại Hoạt động tiếp nối:(5 phút) - GV gọi HS nhắc lai cách nấu cơm - Khi nấu cơm, luộc rau cần đun lửa vừa bếp đun phải để tiết kiệm lượng Sử dụng - Hướng dẫn HS nhà giúp gia đình nấu bếp đun cách để tiết kiệm cơm lượng - Chuẩn bị thực hành ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Khoa học PHÒNG BỆNH VIÊM NÃO I.MỤC TIÊU Kiến thức: Nắm nguyên nhân gây bệnh viêm não 40 Trêng TiÓu häc Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 Kĩ năng: Biết cách phòng tránh bệnh viêm não Thái độ: GD HS có ý thức việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản đốt người * GD BVMT: Mức độ tích hợp liên hệ, phận: Mối quan hệ giưa người với môi trường: Con người cần đến không khí, thức ăn, nước uống từ môi trường Môi trường muỗi côn trùng gây bệnh cho người Từ phải có ý thức BVMT BV người II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: Hình vẽ SGK/ 30 , 31 - HS: SGK Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, trò chơi… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Hoạt động khởi động:(3 phút) - Nguyên nhân gây bệnh sốt xuất huyết + Do loại vi rút gây gì? - Bệnh sốt xuất huyết lây truyền + Muỗi vằn hút vi rút gây bệnh sốt xuất nào? huyết có máu người bệnh truyền sang cho người lành Hoạt động hình thành kiến thức mới:(27 phút) * Mục tiêu: Biết nguyên nhân cách phòng tránh bệnh viêm não (Lưu ý nhắc nhở HS chưa tập trung nghe giảng: Hùng, Chung, Sơn, Tuấn Anh) * Cách tiến hành: * Hoạt động 1: Trò chơi “Ai nhanh, - Hoạt động nhóm, lớp ?” + Bước 1: GV phổ biến luật chơi -HS đọc câu hỏi trả lời Tr 30 SGK nối vào ý + Bước 2: Làm việc lớp - Yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày  GV nhận xét chốt lại đáp án: – c; – d; 3–b;4–a -HS trình bày kết : Trêng TiÓu häc 41 Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 * Hoạt động 2: Tìm hiểu phòng tránh bệnh - Hoạt động cá nhân, lớp viêm não + Bước 1: - GV yêu cầu lớp quan sát hình , 2, 3, trang 30 , 31 SGK trả lời câu hỏi: +Chỉ nói nội dung hình +Hãy giải thích tác dụng việc làm hình việc phòng tránh bệnh viêm não -HS trình bày -H1 : Em bé ngủ có màn, kể ban ngày (để ngăn không cho muỗi đốt) -H2 : Em bé tiêm thuốc để phòng bệnh viêm não -H3 : Chuồng gia súc làm cách xa nhà -H4: Mọi người làm vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, quét dọn, khơi thông cống rãnh, chôn kín rác thải, dọn nơi đọng nước, lấp vũng nước … Bước 2: - GV yêu cầu HS thảo luận câu hỏi : +Chúng ta làm để đề phòng bệnh - Thảo luận trả lời câu hỏi viêm não ? - Lớp bổ sung * GV kết luận: Cách tốt để phòng bệnh viêm não giữ vệ sinh nhà ở, dọn chuồng trại gia súc môi trường xung quanh, giải ao tù, nước đọng, diệt muỗi, diệt bọ gậy Cần có thói quen ngủ kể ban ngày Trẻ em 15 tuổi nên tiêm phòng bệnh viêm não theo dẫn bác sĩ - Đọc mục bạn cần biết Hoạt động tiếp nối: (3 phút) - Xem lại - HS nghe - Chuẩn bị: “Phòng bệnh viêm gan A” - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: 42 Trêng TiÓu häc Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 Sinh hoạt lớp - Giáo dục NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua ; Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Khởi động - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần - Ổn định nề nếp học tập hoạt động - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Tham gia tích cực phong trào nhà trường, Đội tổ chức Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… Trêng TiÓu häc 43 Giáo án tổng hợp lớp Năm học : 2017 - 2018 …………………………………………… 44 Trêng TiÓu häc ... TiÓu häc Giáo án tổng hợp lớp - Giáo viên hướng dẫn học sinh tự nêu nhận xét hàng bảng để nhận xét - Tương tự với 8 ,56 m 0,195m - Giáo viên giới thiệu: Các số 2 ,7; 8 ,56 ; 0,1 95 số thập phân - Giáo. .. dung tranh 6: + Tuệ Tĩnh học trò phát triển thuốc nam - Yêu cầu HS kể theo cặp - Học sinh kể theo cặp - Thi kể theo tranh - Thi kể chuyện trước lớp theo tranh - Thi kể trước lớp - Thi kể toàn câu... viên giới thiệu hướng dẫn học sinh tự nhận xét - Giáo viên viết ví dụ lên bảng Năm học : 20 17 - 2018 m viết thành 2,7m 10 - 2,7m: đọc hai phẩy bảy mét - Học sinh nhắc lại - 2m 7dm hay - Mỗi số
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Hình ảnh liên quan

-2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở  - Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

2.

HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở Xem tại trang 4 của tài liệu.
-HS làm bài vào vở ,2 HS làm bài bảng lớp - Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

l.

àm bài vào vở ,2 HS làm bài bảng lớp Xem tại trang 4 của tài liệu.
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học - Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

2..

Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Xem tại trang 5 của tài liệu.
- GV viết 0,1m lên bảng thẳng hàng với  - Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

vi.

ết 0,1m lên bảng thẳng hàng với Xem tại trang 10 của tài liệu.
-GV viết số 0,1 lên bảng và nó i: Số 0,1 đọc là không phẩy một. - Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

vi.

ết số 0,1 lên bảng và nó i: Số 0,1 đọc là không phẩy một Xem tại trang 11 của tài liệu.
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học    - Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi. - Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

2..

Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi Xem tại trang 12 của tài liệu.
- Giới thiệu bài- Ghi bảng - Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

ới thiệu bài- Ghi bảng Xem tại trang 13 của tài liệu.
-GV nhận xét bài trên bảng. - Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

nh.

ận xét bài trên bảng Xem tại trang 14 của tài liệu.
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học - Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

2..

Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Xem tại trang 16 của tài liệu.
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY” I. MỤC TIÊU - Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY” I. MỤC TIÊU Xem tại trang 22 của tài liệu.
-GV viết vào bảng đã kẻ sẵn để có: -HS theo dõi thao tác của GV. Số thập  - Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

vi.

ết vào bảng đã kẻ sẵn để có: -HS theo dõi thao tác của GV. Số thập Xem tại trang 26 của tài liệu.
- Gọi HS lên bảng làm - GV nhận xét. - Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

HS lên bảng làm - GV nhận xét Xem tại trang 30 của tài liệu.
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI"TRAO TÍN GẬY" - Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

34.

;TRAO TÍN GẬY" Xem tại trang 36 của tài liệu.
- GV: Hình vẽ trong SGK trang 2 8, 29 phóng to. - HS: SGK - Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Hình v.

ẽ trong SGK trang 2 8, 29 phóng to. - HS: SGK Xem tại trang 37 của tài liệu.
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(27 phút) - Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

2..

Hoạt động hình thành kiến thức mới:(27 phút) Xem tại trang 40 của tài liệu.
-GV yêu cầu cả lớp quan sát các hình 1, 2, 3, 4 trang 30 , 31 SGK và trả lời câu hỏi: +Chỉ và nói về nội dung của từng hình +Hãy giải thích tác dụng của việc làm trong từng hình đối với việc phòng tránh bệnh viêm não  - Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

y.

êu cầu cả lớp quan sát các hình 1, 2, 3, 4 trang 30 , 31 SGK và trả lời câu hỏi: +Chỉ và nói về nội dung của từng hình +Hãy giải thích tác dụng của việc làm trong từng hình đối với việc phòng tránh bệnh viêm não Xem tại trang 42 của tài liệu.

Từ khóa liên quan