0

Tho mac giang quyen 2, bai 101-200

96 281 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 12:01

Thơ Mặc Giang - Quyển (100 : 101 – 200) Mục Lục Mặt trời ngủ sớm Ngƣời dân quê đất Tôi ngƣời câm Tôi ngƣời điếc Tôi ngƣời khùng Cành không điểm nụ, trổ mỉm cƣời Thơ 40 năm, nhớ Ngài Quảng Đức Tôi ngƣời đạp xích lô Tôi đâu có nói làm thơ Cho hay, tỉnh mộng đêm dài Em bé nói Trọn chƣa, nửa kiếp ngƣời ! Ba mƣơi năm, nhƣ giấc mơ ! Mai mốt thăm quê cũ Tiếng hát chƣa tan Rừng nội thi ca Đỡ nét mây ngàn Nguyên sơ, bóng hình ! Giật tỉnh mộng ! Loay hoay cho hết ngày Tôi ngƣời tài xế tắc xi Nƣơng thân quán trọ, chơi vô Tôi thƣơng Tôi Ta nhớ ta Tạ từ, chƣa vẹn tình quê ! Xin nguyện làm ngƣời Nƣớc Việt Nam Non nƣớc Việt Nam, non nƣớc Miền Bắc quê hƣơng tôi-1 Miền Trung quê hƣơng tôi-1 Miền Nam quê hƣơng tôi-1 Cao Nguyên quê hƣơng Trung Du quê hƣơng Đảo, Hòn va vắng đó, quê Tôi ngƣời du thủ, em ! Hoa Đàm đóa xinh tƣơi Châu viên đóa tinh anh mỉm cƣời Vô thƣờng nhân ảnh, kê đầu điểm canh 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 Vào cửa tử, tìm cõi chết Mang hạnh nguyền, từ ta Tôi xin-thơ nhạc Vào cửa sinh, tìm cõi sống Tôi bƣớc đôi bờ sinh tử Tiếng gọi thƣơng yêu Phƣơng xa Mẹ Tình Mẹ muôn đời Nhắc em Bóng hình Cha muôn thuở 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 Xóa tan nhục cho ngƣời gái VN 150 Tử sinh cất bƣớc rong chơi 151 Chú Cuội dỗi hờn 152 Trêu nhân ! 153 Đại Bàng tung cánh gió 154 Một vòng xoáy, ngửa nghiêng vầng nhật nguyệt 155 Tan biến bên bờ lau cát bụi 156 Tang tình bao gánh, nợ lần tình tang 157 Sông bến cũ, mái nhà xƣa ấm-lạnh ! 158 Ngƣời lớn giết em !!! 159 Núi rừng kỳ vĩ ta ! 160 Tôi viết thơ để lại cho đời 161 Máu chảy tim, rung lòng nhân 162 Tôi Cô Thôn Nữ 163 Lăn quay tạo, huyễn sinh vô 164 Mai 165 Trái đất ta 166 Tôi tàu 167 Tôi Ngƣời Phu Quét Đƣờng 168 Tôi Ngƣời Phu Khuân Vác 169 Tôi Một Ngƣời Thợ May 170 Héo Hon, Còn Đó Nụ Cƣời ! 171 Nắng đổ ngày 172 Tôi Ngƣời Cạo Mủ Cao Su 173 Tôi Ngƣời Phu Hầm Mỏ 174 Ta đứng đó, nhìn ta hƣ huyễn ! 175 Tôi Mở Cửa Thềm Hoang 176 Tôi Mở Cửa Ngày Mai 177 Tôi gởi thơ Thứ Nhất 178 Tôi gởi thơ Thứ Hai 179 Tôi gởi thơ Thứ Ba 180 Tôi gởi thơ Thứ Tƣ 181 Tôi gởi thơ Thứ Năm 182 Nát cõi Trần Gian, Thiên Đàng chấn động !!! 183 Cõi Bào Ảnh Phù Sinh hiển 184 Ta bƣớc quê hƣơng ta 185 Ta xin vào cõi trần gian Buông tay, Vô Cùng ! Ta Ta mãi Tôi không hứa, không làm đƣợc Tuổi Trẻ qua, Thần Tiên biến Vƣơng hình cát bụi lang thang Chiếc bóng theo hình Xóm nhỏ Tình Quê Tôi Ngƣời Dân Quê Đồn Điền Tôi Ngƣời Giáo Viên Một ngày mai Khốn khổ đời xe thổ mộ ! Tôi đó, vô ! Té lần ngã gục ! Lại nhịp cầu ! 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Mặt Trời Đi Ngủ Sớm Tháng 03 - 2004 Bữa hôm mặt trời ngủ sớm Nắng nhẹ rơi vàng vọt kéo nƣơng chiều Đẩy lƣng trời nhè nhẹ gió hiu hiu Nắng gát đầu non ngập ngừng chƣa muốn tắt Từng tia nắng loang đi, giăng ánh mắt Hoa cỏ biến sắc, sẫm màu Chim muông tổ, cất tiếng bay mau Hoàng hôn xuống, bóng chiều rơi yếu ớt Bầy bƣớm nhỏ, rời vƣờn hoa, biến Muỗi vo ve, đồng xuất bay bay Ngƣời dân quê kết thúc ngày Đèn phố thị gần xa chập chờn xanh đỏ Bếp nhà quê phất mùi bay đầu ngõ Bếp châu thành đồng vƣơng gió lây lan Tiếng chuông chùa thoát ngân vang Nến nhà thờ lung linh đèn cầu nguyện Đêm đến buông bóng đen khép kín Những lấp lánh chốn xa mờ Dòng mực dài, viết vội vầng thơ Ghi lại nét mặt trời ngủ sớm Kìa ánh lập lòe bầy đôm đốm Thƣơng bóng đêm, mang chút sáng Tiếng dế nỉ non nho nhỏ sau hè Tiếng thạch sùng hòa âm chắt lƣỡi Vạc đầu hôm, gọi hồn nhắn gởi Quốc canh khuya, mòn mỏi thức đêm trƣờng Vầng thơ chạy dài nét du dƣơng Mặt trời ngủ, vầng thơ bay đâu Người Dân Quê Đất Mới Tháng 03 - 2004 Từ giã quê hƣơng tìm đất sống Giã biệt xóm làng, nơi cắt rốn chôn Đi đến thật xa núi thẳm rừng sâu Đôi tay trắng vẽ khung trời gian khổ Rừng núi hoang vu, mồ hôi đổ Nƣớc mắt tuôn theo mƣa nắng dãi dầu Đốn cây, phá rừng, cuốc bẩm, cày sâu Dựng vách dựng phên xây mái nhà nho nhỏ Năm tháng dần qua, phong trần có Lúa, bắp, mì, lang, rau, cải, bí, bầu Sơn lam chƣớng khí bạc đãi biển dâu Biến sỏi đá thành gạo cơm, ăn mặc Mƣời năm, hai mƣơi năm, dày công khổ nhọc Cơ ngơi, nghiệp, gian khó tạm nên Vƣờn trà, cà phê bung sức vƣơn lên Xoài, mít, vải, điều sum suê trĩu trái Từng vụ, mùa thi công gặt hái Từng bƣớc thời gian sống yên lành Ngày ngày, lao khổ vờn quanh Tay nhổ, tay trồng, tay vun, tay vén Vào bƣớc tƣơng lai có nhiều hứa hẹn Chỉ mong cho mƣa nắng thuận hòa Vùng sâu vùng xa trái đơm hoa Chung sức sống đẫm cần lao quê mẹ Gối mộng rừng khuya giật nói khẽ Quãng đƣờng qua, sỏi đá ghê gai Bƣớc phong sƣơng, mòn sức lực dặm dài Đời lam lũ, ngƣời dân quê đất Tôi Là Một Người Câm Tháng 03 - 2004 Tôi ngƣời câm Câm từ bụng mẹ Câm đời Câm đến ngày khôn lớn Câm câm Tôi ngƣời câm Câm từ thuở chào đời Câm bập bẹ nói Lớn lên trôi Câm câm Tôi ngƣời câm Nói lầm bầm Hết ê a Ai ngƣời thiên hạ Sao hiểu đƣợc ngƣời câm Vì câm nên nói lầm bầm Nói câm nói Ngƣời câm dù có nói chi Ai nghe có biết nói mà nghe Trông ngộ hè Nhìn ngƣời ta nói, không nghe, mỉm cƣời Tƣởng giữ tiếng giữ lời Ngƣời ta lại mến ngƣời Đến họ biết Ngƣời câm mang nỗi thiệt thòi Dù cho có nói Ngƣời ta hiểu Nói hay lặng thinh Ngƣời ta hiểu muốn Không nghe, nói đƣợc Biết không nói đƣợc Tôi buồn ngẫm nghĩ vẩn vơ Nhiều tính chuyện dại khờ riêng Tính tính lại Cam thân cam phận cam lòng Trời đong nƣớc mắt lƣng tròng Đất đong ấm ức chất chồng lên Đêm dài thức trọn canh thâu Ngƣời câm thức trọn bầu tâm tƣ Sự đời thật dễ ngƣơi Đã câm mà lại có ngƣời luyến thƣơng Ông tơ kết mối tơ vƣơng Bà nguyệt se vẽ đƣờng nên duyên Vợ chồng hội thuyền Chỉ tay dấu nỗi niềm xong Rồi long tong Cùng câm lặng tròng lên Mới hay kéo khổ đau Mới hay chở tàu thƣơng thân Mới hay nợ phong trần Mới hay nợ phù vân tình Riêng khổ riêng Rồi chồng vợ tới Dòng sông cay đắng bồ Đắm chìm bi lụy vuông tròn oan gia Câm chi câm nhà Đeo mang nghiệp dĩ nỗi Ngƣời câm khổ hay !!! Tôi Là Một Người Điếc Tháng 03 - 2004 Tôi ngƣời điếc Ngƣời ta có nói Tôi đâu có biết Ngƣời ta có nói Tôi đâu có nghe Tôi ngƣời điếc Có nói Tôi kêu tiếng hã Có hỏi điều Tôi đáp tiếng Ha mà Hã mà hã Ngƣời điếc đâu lạ Có nghe đƣợc chi Sự đời đến Cũng ăn mặc riêng nghe Lỗ tai mở giống nhƣ che Ráng ráng hã có nghe đƣợc Dù cho có nói Tôi nghe không đƣợc kêu gào làm chi Dù cho có nói làm chi Tôi nghe không đƣợc Họ nói trời cao cao Tôi nói ừ, thấp thấp Họ nói đời bầm dập Tôi nói ừ, không Điếc mà nghe đƣợc Điếc khổ có hay Ngƣời ta nói hết ngày Tôi nghe nói tối nhà Ngƣời ta nói chuyện gần xa Tôi nghe nói cửa nhà Ngƣời ta kể chuyện đất trời Tôi nghe nói chè xôi mua Ngƣời ta nói tiếng khen chê Tôi nghe nói ƣớc thề đâu Hai lỗ tai, vọng không âm, chẳng động Một nghe, vang không tiếng, chẳng lay Điếc năm điếc tháng điếc ngày Điếc từ thuở nhỏ đến Tôi ngƣời điếc Thấy ngƣời cƣời, cƣời Thấy ngƣời vui, vui Tôi chƣa biết tiếng ngƣời Ngƣời ta nói chi Tôi nói chi nhƣ ri Điếc có nghe Thƣơng thay ngƣời điếc có nghe !!! Tôi Là Một Người Khùng Tháng 03 - 2004 Tôi ngƣời khùng Đất trời bao lớn Đâu phải không dung Một túi vai, đủ chỗ Nhân nhìn, thấy khốn khổ Nhƣng riêng tôi, đâu có khổ đâu Nay ngủ dƣới gầm cầu Mai ghế đá, kê đầu công viên Mốt xó chợ không tiền Kia góc phố liền ban cho Nhà ga nằm quắp co ro Bến xe bãi khò khò nhƣ tiên Tôi ngƣời khùng Suốt ngày lững thững Miệng nói lai rai Nói nói hoài Ai biết Có chụp lấy vầng trăng, sóng biếc Có bắt sao, xa tít lƣng trời Đƣa hồn lên đỉnh chơi vơi Thần tiên mở cửa đón mời Đến cung trăng Cuội Chị Hằng ơi, đâu Đƣa tay bắt nhịp cầu Để cho Cuội hết sầu tháng năm Tôi ngƣời khùng Đời ngƣời dài ngắn Còn có Trăng sáng đêm rằm Ai nhìn trăng khuyết Túi rách gối đầu, lay bóng nguyệt Thân tàn kê mộng, gọi đêm thâu Tôi nghe vắng chìm sâu Hồn nhắn gởi sầu kỷ canh Tôi nghe gió thoảng lành Những hồn khuất bóng vây quanh chơi Tôi ngƣời khùng Nghe đƣợc hai tiếng nói Tiếng nói ngƣời Và tiếng nói loài ma Quẳng gánh không nhà Quảy túi đâu Hồn gởi lên trời Thân gởi cho ngƣời nhân gian Phó thác đời không năm tháng Bỏ kiếp sống lang thang Tôi ngƣời khùng Khi vui muốn khóc Khi buồn chẳng than Bƣớc chân nhẹ gót ca vang Gởi trăng cho gió gởi ngàn thiên thu Hỏi thăm thẳm mịt mù Còn không kiếp sống âm u ngƣời khùng Khùng khùng khùng !!! Cành Không Điểm Nụ, Trổ Bông Mỉm Cười Tháng 03 - 2004 Trèo lên đỉnh chơi vơi Lắng nghe gió gọi muôn lời vi vu Tìm tận cõi mịt mù Lắng nghe cát bụi ngàn thu rợn hồn Tìm từ dấu tích hồng hoang Bao nhiêu hình bóng có đâu Vẽ chi vạn cõi tinh cầu Có không diệu thể chìm sâu muôn trùng Khởi từ điểm vô Rờ lên dấu ngọc mịt mùng ngàn xa Khởi từ cõi ta bà Sống huyễn mộng, qua tuyệt hình Bảo diệu hữu chân linh Khác chi vạn thể tử sinh muôn loài Thôi đừng nói xa xôi Vẽ chi ảnh tƣợng lở bồi mênh mông Ta nghe tiếng gọi dòng sông Bên bờ rêu cũ, chẳng trông ta Ta về, xa lạ muôn bề Nhìn trông thoáng, ta lìa, Nói tử biệt sinh ly Mỗi sinh tử, bƣớc vô Đêm mờ gối mộng rung Vô thỉ không nghĩa, vô chung ích Đi tìm nguyên vẹn : mê si Có nguyên vẹn mà kiếm tầm Tầng không bay lƣợn cánh chim Chim bay qua khỏi, dấu tìm đâu Nghe từ vụn vỡ biển dâu Bờ lau cát trắng vẽ đầu chân mây Bên hồ bóng nguyệt lung lay Nƣơng sóng biếc đƣa tay lên ngàn Ánh trăng ánh trăng vàng Ngàn năm xƣa, giống chi ngàn năm sau Dù cho hiển màu Một màu chẳng có muôn màu chẳng không Ô hay, cát bụi mây hồng Cành không điểm nụ, trổ mỉm cƣời !!! Thơ Tôi Tháng 03 - 2004 Thơ trang trải chẳng xem Gió lộng mang rải xuống thềm Tan tác bụi mờ sƣơng giá lạnh Lắng nghe giọt đắng nhỏ đêm Thơ gánh bƣớc hàng rong Thiên hạ khen chê đừng có hòng Khản tiếng, gọi hồn thơ, rát cổ Tiếng thơ bay bổng chẳng cân đong Thơ thẩn chẳng coi Đem chất lên xe bán chợ trời Thơ ngủ gục đầu, ế ẩm Giật nhìn ngắm xa xôi Thơ đem gởi non Non bảo non hết chỗ Cách đồi bên núi Rừng già núp bóng cội non Thơ gánh thả trôi sông Bèo giạt lan xa, dòng Sóng gợn ƣớt mình, lăn sóng nƣớc Dòng thơ tuôn chảy khắp mênh mông Tôi vớt thơ lên rải dọc đƣờng Sợi thơ óng ánh rọi tà dƣơng Hoàng hôn góp nhặt thơ lại Để sót vầng hạt ngấn sƣơng Thơ không bán không mua Tôi rải lên không gió lùa Bay khắp ngàn, đắm lụy Ngân hà xao xuyến, tiếc thua Thơ thẩn khách vấn vƣơng Hỏi thơ đó, thơ đƣờng Bốn câu bảy chữ âm gieo vận 10 Dùng nghĩa trang để núp bóng hồn ma Thƣơng cho ngƣời thành ác quỉ Tu La Nhe nanh vuốt vồ mồi nơi Thánh Địa Thánh A La, Thánh A La bạt hồn kinh vía Những ngƣời làm ô nhục tên Ngƣời Họ tế Ngƣời xƣơng thịt máu tƣơi Tan nát cõi trần gian, Thiên Đàng chấn động !!! Cõi bào ảnh Phù Sinh hiển Tháng 10 - 2004 Đeo viễn vọng lên đồi cao Ảo Tƣởng Nhìn quay xoáy trục cõi trần gian Lối mòn xƣa mờ sƣơng khói bên đàng Con đƣờng bay bay màu cát bụi Con nai vàng ngẩn ngơ bên bờ suối Con hùm oai dày dạn núi rừng Muôn loài ùa vang, lại dửng dƣng Vạn vật trôi lăn, hồi biến động Sấm sét vang rền Đất dậy sóng Đảo lộn bòng bong Vật đổi dời Bão thổi cuồng phong Mƣa gió tơi bời Cùng nhào lộn, lặng yên, tím ngắt Đất muốn lở tự trồi tự dạt Núi muốn lay tự đổ tự nghiêng Biển muốn động dậy sóng cuồng điên Ngƣời muốn chết nhào lăn tử Rồi theo trình tự Đây lở bồi Tiếp tục trôi Cõi trần dãy dụa Đất trời nghiêng ngửa Đẩy cửa nhân gian Cuộc tạm chƣa tàn Những trò gian dở Leo lên dốc ngàn than thở Xuống lƣng đèo cỏ dại tiêu ma Vắt không vàng vọt bóng trăng già Nhô góc biển, vừng đông vừa tỏ rạng Một thời qua nhƣ bụi mờ lảng vảng Một thời nhƣ sớm tối hoàng hôn Sao Mai tàn ngóng đợi bóng Hôm Cõi bào ảnh phù sinh hiển 82 Ta bước Quê Hương Ta Tháng 10 - 2004 Ta bƣớc quê hƣơng ta Từng bƣớc vạn nẻo đƣờng Nhớ quê hƣơng, nhớ phố, nhớ phƣờng Nhớ dĩ vãng trôi lăn theo dòng lịch sử Ta bƣớc đi, nghe nỗi niềm tình tự Gió đồng quê len cửa đô thành Những đƣờng đất đỏ bao quanh Những đƣờng xanh xanh đồng nội Và thế, đƣờng tới Trên quê hƣơng biển rộng sông dài Quá khứ xa mờ, rủ bóng nhạt phai Hiện hôm nay, dấn bƣớc Thế hệ mai sau, hƣớng phía trƣớc Sẽ bƣớc tiếp tục đƣờng Cùng bƣớc đi, ta nghe nhớ thƣơng Cùng bƣớc về, ta nghe hồn rúng động Hồn lịch sử, muôn đời, ta chung sống Hồn quê hƣơng, muôn thuở, ta đắp xây Tình anh em, mãi, ta tiếp tay Tình dân tộc, ngàn đời, không lay chuyển Tay tay, ta nghe lòng xao xuyến Tình tình, ta nối vạn tình thƣơng Tim tim, ta nghe vạn yêu thƣơng Máu máu, ta nghe nhịp thở Thôi, hết niềm đau tan vỡ Thôi, hết bao thuở chia xa Bắc Nam Trung ba mảnh đất nhà Ta hát ca dân tộc Ta Xin Vào Cõi Nhân Gian Tháng 10 - 2004 Ai xây mộng trăng Ta xây mộng để vào trần gian Ai xin vào cõi mây ngàn Ta xin vào cõi nhân gian bình thƣờng 83 Ai vào huyền nhiệm phi thƣờng Ta vào cung bậc vô thƣờng ta chơi Ai thƣơng thoát tuyệt vời Ta thƣơng trần ngƣời nhân Nhìn trông bóng phù vân Để xem cát bụi phong trần tới đâu Nhìn trông nƣớc chảy qua cầu Để xem bãi biển nƣơng dâu cuối bờ Nhìn trông bánh vẽ mơ Để xem giấc mộng vẽ mơ Thế ta Đất trời rộng lớn chẳng riêng Ta bóng tối đêm dài Để nghe sống miệt mài đêm Ta ánh nắng vƣơn lên Để nghe sống thênh thênh ban ngày Nhìn trông đổi thay Có mang mẻ đẹp hay không Nhìn trông bậc thấp cao Có mang ý vị tao cho đời Cảm thƣơng sóng vỗ trùng khơi Cho bờ cát trắng lở bồi thênh thang Nếu không sóng vỗ miên man Làm có bãi cát vàng xinh xinh Ta xin giữ chút lƣu tình Để cho bờ cát vẽ hình phù sa Ta xin giữ chút sƣơng pha Để cho biển mặn đậm đà mùi sƣơng Rồi ta cất bƣớc lên đƣờng Để chia sống đau thƣơng ngƣời Rồi ta xin cất tiếng cƣời Để chia sống đẹp tƣơi muôn loài Buông Tay, Vô Cùng ! Tháng 10 - 2004 Ta từ cất bƣớc tử sinh Ta mang bao vẻ dáng hình Thời gian thoáng có chi Không gian khoảng ta vô Kể từ vô thỉ vô chung Cái riêng ta giữ ta dùng cho ta Đi từ cát bụi vào Đi vạn hữu bao la nhiệm mầu Đi từ không lúc mở đầu Đi vô tận ngàn sau chƣa 84 Đƣờng trƣờng dù có nhiêu khê Trần gian dù có ê chề Không mang đau khổ để vào Không mang oán phóng lao Ra có Trở bóng hình nhỏ nhoi Ta có ánh trăng soi Ta có nắng để coi đêm ngày Trên ngàn mây gió bay bay Dƣới ngàn cát bụi nầy mai Ra chẳng có chia lìa Trở chẳng để mộ bia lƣu Cuộc đời Nào muốn giữ làm Khi sinh, không hẹn chi Khi tử, không điểm nơi Đi nhƣ chiêm bao Buồn không, vẽ đào trƣớc sân Ai đem chụp ảnh phù vân Ai đem trình chiếu phong trần xƣa Thời gian nét hiển bày Không gian dấu, buông tay, vô ! Ta Là Ta Mãi Mãi ! Tháng 10 - 2004 Thân bào ảnh trôi dòng sinh tử Mỗi hình hài tụ tán thời gian Rồi bay bay theo cát bụi mây ngàn Tạo vóc dáng cho cõi phù nhiễm thể Xe chuyển hóa chở vạn loài tinh tế Cửa vào mở muôn loại đến Từ kệch thô nhỏ siêu vi Cả sa mà riêng cá biệt Ta kể nghe cận kề để biết Chuyện sinh, đâu cần chuyện xa xôi Chuyện hôm nay, chuyện ngƣời Đồng tác tạo tựu thành, nhƣng giống nhĩ ! Nhân loại năm châu, hàng tỷ Có giống nhau, giống loài ngƣời Còn dáng đi, dáng đứng, tiếng nói, tiếng cƣời Cả tâm tƣ, suy nghĩ, ngƣời vẻ Cuộc thái, nhân tình ! Ai nhƣ ai, nhƣng có giống nhƣ Nên đâu, ta nguyên trinh Giữa vũ trụ mênh mông 85 Hay tận ngần mé Thời gian Dù trƣớc dù sau Không gian Dù có đổi màu Thân cát bụi, nhƣng ta ta mãi Tôi không hứa, không làm ! Tháng 10 - 2004 “Tôi không hứa không làm đƣợc” Khi Mẹ sống đời Mẹ nói rằng, không lẽ chuyến mù khơi Đi đi, không hẹn ngày trở lại Đã bao năm, nhiều năm, Thời gian trôi, lại trôi qua Trăng dù non, nhƣng tuổi Mẹ úa già Sao chuyến thăm, xa dịu vợi Bên đầu giây, Mẹ ngập ngừng khẽ nói Khi đi, Mẹ biết xa Trong đời, Mẹ nếm đủ Còn nỗi, không yên, lỡ nhắm mắt Ngọn đèn mờ, trƣớc tàn, tắt Dầu cạn khô, ẩm ƣớt ngấm tim Ráng kéo hơi, leo lét, lim dim Bừng chút sáng muộn màng lìa bấc lửa Mẹ thế, mái tranh nghèo, tựa cửa Ngày ngày cho sống dần qua Nghĩ chuyện gần, lại nhớ chuyện xa Những Có ngƣời đâu xa lơ xa lắc Những trông mong mà chẳng thấy Tôi thƣa để mai mốt, Mẹ nghe ! Mẹ cƣời hình nhƣ buồn Ngọn đèn phựt lên, tắt ngấm Mẹ nhắm mắt lìa đời Thôi xong, Mẹ ! “Tôi không hứa, không làm đƣợc“ Trong đời, đi, tới trƣớc Trong đời, lùi, lùi lại phía sau Tang thƣơng nhiều để thấm biển dâu Thƣơng nhớ Mẹ nhƣng ngàn xa, vĩnh viễn ! Một ngày mai, thăm chuyến Cố nhiên về, dù không hẹn thời gian Tôi đến bên mộ Mẹ Nhìn với mây ngàn 86 Nhìn với không gian Nhìn dƣới suối vàng Mẹ Mẹ, ! “Con không hứa, không làm đƣợc” !!! Tuổi Trẻ Đi Qua, Thần Tiên Biến Mất Tháng 10 - 2004 Trong đời, cho xin Tôi xin lần nguyện ƣớc Tôi xin dù lần Tôi không xin to lớn cao sang Mà xin thật đơn sơ bé nhỏ Tôi xin ngày xƣa Những ngày xƣa tuổi trẻ thơ ngây Những ngày xƣa vô tƣ lự, vui vầy Hồn trắng nhƣ trang giấy trắng Cái tuổi thơ, cay đắng Cái tuổi thơ, nhìn đời, cặp mắt thờ Cái tuổi thơ, nhìn công danh nghiệp, tĩnh bơ Và tuổi thơ, có nhiều lần khóc Tôi khóc, nhiều nƣớc mắt Nhƣng nƣớc mắt chảy ngon lành Chảy ròng ròng, nƣớc mắt chảy quanh Chảy nhƣ không muốn để dành nƣớc mắt Khi lớn lên, có nhiều lần muốn khóc Ai bảo rằng, ngƣời lớn khóc khó coi Khóc tím lòng, khóc mềm môi Giọt lệ cằn, ƣớt vành khô khóe mắt Nhớ ngày xƣa khóc Trong đƣợc ăn đòn Ngọn roi tron trót, nghe thật giòn Lại nghe, nhỏ, bánh canh ngon không nhỏ Trong chốc lát, xem nhƣ Bỗng quên đi, tuổi trẻ vui chơi Vậy mà sung sƣớng ngày Tạm đƣợc bình an, tạm đủ với đời Tuy tầm thƣờng, không cho Cái ngƣời lớn, ngày thấy thấm Thì tuổi thơ, chẳng cần thứ Dù tuổi thơ tôi, thiếu thốn chẳng dƣ thừa Nhƣng thích thời lũng quần ba mảnh Con nhà giàu, cố nhiên sung sƣớng, lại thêm quà bánh Còn riêng xu cắc, cơm nguội vét nồi Đến thèm thuồng cục kẹo, miếng xôi Rồi vui với mái trƣờng, ê a đèn sách 87 Vậy mà thật “số dzách” Vậy mà thật thần tiên Những em bé ơi, trƣớc mặt đó, nhãn tiền Tôi muốn đƣợc nhƣ em nhƣng có đƣợc Nếu cho xin, xin lần nguyện ƣớc Đó thời tuổi trẻ ngày xƣa Chớ nhƣ tuổi trẻ hôm Nhƣng tuổi trẻ qua, thần tiên biến ! -Mặc Giang - Thơ 16 01 Vƣơng hình Cát Bụi lang thang 02 Chiếc bóng theo hình 03 Xóm nhỏ Tình Quê 04 Tôi Ngƣời Dân Quê Đồn Điền 05 Tôi Ngƣời Giáo Viên ******************* Vương Hình Cát Bụi Lang Thang Tháng 10 – 2004 * Thơ Nhạc Ai có biết biển động Bỡi trùng khơi nên sóng cựa Ai có biết gió lộng Bỡi trời yên không lẽ lặng thinh Mƣa mƣa mƣa nhỏ hạt Bỡi mây chứa nặng ngàn Những vì man mác Bỡi mênh mông nhặt hết trăng vàng Thế đêm tăm tối Bỡi ngày nhận nắng chìm sâu Thế đêm le lói Bỡi ngày nhớ bóng đêm thâu Ai có lên núi rừng han hỏi Sao núi rừng thăm thẳm thâm u Núi mơ rừng ngàn đời ngái ngủ Nên núi rừng mãi hoang vu Thế rơi cội Bỡi gốc già thƣơng nhớ chồi non Vậy mà thay Bỡi vàng tàn úa héo hon 88 Nƣớc miên man từ nguồn chảy xuống Nên làm cho biển rộng nhớ sông Núi thƣơng non đeo đèo đến muộn Nên phong sƣơng tuế nguyệt tang bồng Thế vƣơng hình cát bụi Bỡi rong rêu phủ bên đàng Mỗi ly tan xa tiếc nuối Nên vƣơng hình cát bụi lang thang Chiếc Bóng theo Hình Tháng 10 - 2004 Ai thơ thẩn bên đàng Để cho cảm trăng vàng dõi soi Ai bóng đơn côi Để cho lại lẻ loi với Ai bóng theo hình Để cho đêm vắng nặng tình khuya Bao tinh tú ô Xa mờ lấp lánh để chia khung trời Bên bờ cát trắng lở bồi Mênh mang sóng vỗ trôi vô tình Bên hồ bóng nguyệt lung linh Gợn soi đáy nƣớc in hình lao chao Lơ thơ trúc đào Phất phơ trƣớc gió xạc xào hồn Sao Hôm chờ đón Sao Mai Để trông đêm vắng dài đến đâu Ai ngồi tựa bóng đầu cầu Để cho mặt nƣớc rầu rầu tang thƣơng Đêm dài đẫm ƣớt mƣa sƣơng Đƣờng đứng lại đƣờng !!! Xóm Nhỏ Tình Quê Tháng 10 - 2004 “Ai nhớ quê nhà Nhớ cơm dƣa muối nhớ cà dầm tƣơng” Ai nhớ quê hƣơng Nhớ ngõ tắt nhớ đƣờng quan Nhớ tre lũy bên đàng Nhớ rau líp nhớ hàng trúc xinh 89 Nhớ đồng ruộng lúa xanh xanh Nhớ mùa lúa chín rộn quanh làng Xóm xóm dƣới họ hàng Quê nhà nghèo khó dân làng có Nhớ no ấm khổ đau Cả làng nhanh nhẹn bảo đỡ đần Quê nghèo xóm nhỏ tƣơng lân Nghèo tiền nghèo bạc tình thân không nghèo Nhớ lòng đeo đẳng đeo Nhƣ bầu với bí leo giàn Nhớ dòng sông nhỏ băng ngang Mỗi nƣớc lớn đò sang đƣa đò Đêm câu hát tiếng hò Làng quê xóm nhỏ ấm no hữu tình Tôi Người Dân Quê Đồn Điền Tháng 10 - 2004 Tôi ngƣời dân quê, đồn điền nho nhỏ Ngày hai buổi mặn mà sƣơng gió Mỗi sáng chiều tắm gội nắng mƣa Miếng cơm canh ngon dở vừa Hoàng hôn xuống ê rã rƣợi Tay cuốc, tay cày, tay đào, tay xới Tay xách, tay mang, tay nhổ, tay trồng Tay vuốt, tay ve, tay bón, tay phân Chỉ có hai tay mà tay có Tay bóp trán, đong tháng ngày gian khó Tay chai sần, đƣa đồng dâng cao Tay bấm đốt, mùa, vụ, đƣợc Tay chống đỡ, năm kiếm lại Tôi ngƣời dân quê, đồn điền nho nhỏ Sống nghề nông, gian lao đâu ngại Dù thân, sức lực hao mòn Nhƣng hy vọng, mùa thu hoạch Bù đắp lại công lao khó nhọc Ngày ngày, bữa ăn lây lất Đêm đêm, giấc ngủ mê man Thoáng trông qua, ôi cực khổ Nhƣng thế, ngƣời dân quê phải sống Tôi ngƣời dân quê, đồn điền nho nhỏ Cái vui quằn cong Trái sum suê, đeo vắt khắp cành Những luống, giồng, vƣơn nắng tƣơi xanh Chỉ trông đợi vụ nầy không ế ẩm Giọt mồ hôi, ngày qua ngày, thấm 90 Nặng gian truân, theo năm tháng, quen Chỉ mong cho thời tiết ấm êm Đừng nghiệt ngã, đọa đày chi nỗi Ngƣời dân quê đời cặm cụi Vợ trông chồng sớm tối đèn khuya Nhà ơi, lỡ việc chƣa Con thƣơng cha, ráng công đèn sách Tôi ngƣời dân quê, đồn điền nho nhỏ Đời vƣơn lên, đèo lao ì ạch Sống cần cù, nhạt nắng sƣơng phai Chút dƣ, góp nhặt gia tài Tƣơng lai tới, chờ trông mùa, vụ Một vá đủ phong trần chƣa đủ Ngƣời dân quê còm cõi tháng năm Mắt cằn sâu lo nghĩ xa xăm Hỡi đồn điền, đời dân quê !!! Tôi Người Giáo Viên Tháng 10 - 2004 Tôi ngƣời giáo viên Cả đời gắn liền trƣờng lớp Cả tâm tƣ nặng nợ học trò Giáo án, giáo trình nhuần nhuyễn nhỏ to Giảng dạy, truyền trao mòn cuống phổi Ngày dài, đem nói Năm tháng rộng, gói cho xong Nghề giáo viên, chữ nghĩa đèo bồng Lời văn vẻ, gọi ngành giáo dục Tôi ngƣời giáo viên Có phải nghề thiên chức Trân quí tinh hoa nên nhẵn bóng sân trƣờng Đẽo ngọc đãi vàng nên mòn bảng phấn hƣơng Lƣơng đâu lƣơng tâm nghiệp vụ Bao sách nát nhàu chƣa đủ Còn chỉnh trang cho cập cập thời Mỗi em học trò nét tinh khôi Nên nhà giáo phải ngƣời tinh tế Tôi ngƣời giáo viên Học trò tôi, nhiều kể Mỗi năm, lớp thay hoài Còn phần tôi, lớp cũ dạy Mọi trang sách làu thông chữ Theo thời gian, em trƣờng, tứ xứ Tôi ngồi đây, đếm sân trƣờng Các em trƣởng thành, khắp muôn phƣơng 91 Tôi ngồi đây, nhớ trò xƣa trƣờng cũ Tôi ngƣời giáo viên Ngày hai buổi, thầy trò hội tụ Tháng năm dài, bán cháo tƣ lƣơng Mới trông qua, đạo mạo đƣờng đƣờng Khi nhìn lại, nghèo trơ túi mốc Nhƣng thƣơng mái trƣờng lớp học Nhƣng thƣơng tuổi trẻ học trò Nên sống nghề xơ xác nhƣ mo Nhƣ sách treo lƣới nhện Tự kim cổ, danh xƣng trìu mến Tiếng yêu thƣơng, hai chữ Thầy Cô Các em lớn lên, dù làm gì, gọi học trò Đời đó, nhà giáo già lụ khụ Tôi ngƣời giáo viên Trƣờng xƣa lối cũ Sách chƣa mòn Vừa yêu nghề, vừa yêu tuổi non Trao hệ niềm tin yêu hy vọng Mặc Giang – Thơ 17 *************** (10 dùng font chữ Times New Roman, Unicode) Một ngày mai Khốn khổ đời, Xe Thổ Mộ Tôi đó, vô ! Té lần, ngã gục ! Lại nhịp cầu ! Một Ngày Mai Sẽ Mới Tháng 12-2004 Từ hố thẳm trèo lên đỉnh dốc Từ sông sâu lặn lội vô bờ Chấm điểm son để làm dấu mốc Nghiệt ngã tỉnh mộng ngu ngơ Từ vũng tối tìm ngõ sáng Từ chông gai rẽ lối lên đƣờng Thuyền khơi xa rời bến cạn Đƣa thuyền rẽ sóng trùng dƣơng 92 Cuộc đời cho mà có Nhục vinh chẳng cho Mọi bại thành từ gian khó Đói lạnh nhiều qúi ấm no Biết khổ đau đừng đày cát bụi Biết tình ngƣời đừng ải tang thƣơng Để mai không nhiều tiếc nuối Không hận sầu bi lụy vấn vƣơng Từ đôi chân ngẩng đầu tới Từ đôi tay sức đắp xây Cho ngày mai ngày Quyết bƣớc trọn đời nầy Từ tâm tƣ khai đƣờng mở lối Từ lòng xây dựng tin yêu Đẹp nhƣ trăng óng vàng chiếu rọi Cho ngƣời ngƣời gìn giữ nâng niu Khốn khổ đời, Xe thổ mộ ! Tháng 12-2004 Bao nhiêu năm nhƣ Sắt hoen đá hao mòn Thực chất nguyên si, chẳng chút Lăn lóc vành xe thổ mộ Cố đẩy chạy gập ghềnh loang lổ Đắp vá nhiều vỏ cũ tan hoang Đắp chỗ này, xì chỗ khác vỡ toang Lôi ì ạch, thời phế thải Bao ghế cũ thay hoài ngây dại Đạp chùn chân chƣa thẩm thấu tâm can Đƣờng đổ nát, sỏi đá chẳng màng Ra oai lực, tung mịt mù bụi bặm Đã bao năm, chai sần sức nắm Là năm, xịt khói chơi vơi Oan nghiệt chi, cay đắng đời Đau khổ trăm đƣờng, cỏ xơ xác Ngã bóng hoàng hôn, sƣơng sa điểm bạc Mở cửa hoàng tuyền, bệ rạc rêu xanh Đắp vá chi rách nát tròng trành 93 Cho khốn khổ, đời, xe thổ mộ !!! Tôi Còn Đó, Vô Cùng ! Tháng 12-2004 Cửa hƣ vô vẽ hai chiều đóng mở Ngõ dệt hai hƣớng có không Đƣờng tử sinh, bóng hình nín, thở Nẻo luân hồi, dấu vết rong Biển mênh mông nên trùng dƣơng dậy sóng Nƣớc vô bờ nên trôi Mây lang thang nên bay bay lồng lộng Gió vô tình nên thổi nhẹ vu vi Tôi từ ngày xa xƣa Đến ngày sau chƣa dừng bƣớc vào Nếu hoang vu, hƣơng hồn tƣợng đá Nếu mặn nồng, là hoa Nếu có, đầu nguồn vô thỉ Nếu không, tận đáy vô chung Nếu tử, đây, vô vị Nếu sinh, đó, vô Đi với không, Đi với có, ngày mai đâu Trong mênh mông, thân bé nhỏ Trong hữu, đó, nhiệm mầu Té Một Lần, Ngã Gục ! Tháng 12-2004 Trong đời lần vấp té Vấp té ngồi dậy, dứng lên Nhƣng có khi, lần vấp té Là chết đời, nằm luôn, ngã gục ! Dù thiên bạch nhựt Dù khí phách, ƣơn hèn Đem tan hoang đổ nát xuống thềm Ôm tủi nhục, vò đầu thân phận Một lần cặn bẩn Trăm nghe Có miệng đóng dè 94 Làm nói đƣợc Thanh, bịt lối trước ô trược Bạch, phủ dày bỡi bóng tối âm u Một sa cơ, đành khép kín thiên thu Ngàn chân thiện, cho miệng đời mai mỉa Tranh thủy mạc sẫm màu sắc tía Ngọc vỡ toang thua sỏi đá bên đƣờng Còn đâu, tiếc thƣơng Chơn hay giả, lửa lên rồi, đốt cháy Ai có hiểu không hiểu Cuộc đời, lần Thôi hết rồi, tất tiêu ma Còn đâu trăng ngọc trăng ngà Còn đâu cội hoa, gãy cành Còn chăng, khối tinh anh Đêm đêm thao thức, treo mành điểm sương Có đƣờng Đƣờng không tới Có đƣờng Nghẽn lối Đập vỡ giải ngân hà Nghĩa chim Ô Thƣớc Lồng se thắt đóng, có cánh bay Trời cao đất rộng, khép kín từ Nƣơng níu đôi tay, vẽ đời thân phận Vòng quay lẩn quẩn Kết liễu buông Xin người đi, hết cõi trần gian Tôi đứng lại, nhìn đời câm lặng !!! Lại Một Nhịp Cầu ! Tháng 12-2004 Mong em hiểu, đừng cho nói trƣớc Nói cho em, biết nói Viết cho em, thật khó Em dòng, cuối sông, xa lắc Hai mốc thời gian, có mặt Hai khối đỉnh đầu, đâu dễ giống Tôi ngập ngừng ngẫm nghĩ giây lâu À, có thể, qua nhịp cầu vạn lý Chỉ cần em lìa ngôn, nắm ý Lời tôi, nhƣng hiểu ý em Rồi em bƣớc khung thềm Của bậc trƣờng đời muôn nẻo 95 Xưa đi, qua cầu tre lắt lẻo Nay em đi, qua cầu váng đóng đinh Mai biết đâu, cầu khỉ gập ghềnh Nhưng em nên hiểu, qua cầu, làm chi Vậy có sau với trƣớc Ta hiểu ý thay lời Cuộc đời này, nhiều ngõ ngách em Ta nhìn qua nhịp cầu giao cảm Nói cho em nghe Ngay Thôi “bỏ qua tám” Trong tôi, ngày đổi khác triền miên Huống ta khác Không gian, thời gian, hệ, miền Đừng đòi hỏi nhƣ đinh đóng cột Đường em đi, em cho Đường đi, cho Dù khác nhau, ta chung Giữa đời, tình thương sống -(trong Mac Giang – Tho 17, gom 10 bai online tren trang nha, thi co bai cuoi cua quyen va bai dau cua quyen 3) 96 ... hồng điểm son Hƣ vô, có Hỏi ta ta nhớ, ta nhớ ta !!! -Mặc Giang - Thơ 11 (tren trang nha thonhacmacgiang, quangduc, daophatngaynay Gồm có : 01 Tạ từ chƣa vẹn tình quê 02 Xin... năm huy hoàng Đạo mầu tỏa bóng từ quang Việt Nam - Phật Giáo sắt son muôn đời !!! 11 Tháng 1 0-2 003 TNT Mặc Giang Tôi Là Người Đạp Xích Lô Tháng 0 3-2 004 Tôi ngƣời đạp xích lô Mời anh, mời chị, mời... đời Đừng thêm ngƣời câm Riêng đời em tăm tối Xin đừng han hỏi Câm câm !!! Mặc Giang - Thơ 10 ***************** 01 Trọn chƣa, nửa kiếp ngƣời 02 Ba mƣơi năm nhƣ giấc mơ 03 Mai mốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tho mac giang quyen 2, bai 101-200, Tho mac giang quyen 2, bai 101-200,

Từ khóa liên quan