0

Tho mac giang quyen 5, bai 401-500

97 319 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 12:01

Thơ Mặc Giang - Quyển (từ 401 đến 500) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Một vạch—Ba hệ ! Tình núi nghĩa rừng ! Tình biển nghĩa sông ! Nắng—Mưa tranh biện ! Ngày—Đêm tâm ! Hữu không hữu, khác không diệu hữu ! Tôi hành trình bất diệt ! Nghe rừng khua gió núi Đôi vành khô ứ đọng ! Mai nầy biết ru ! Em nhiều diễm phúc ! Xóm nhỏ làng quê Em người bất hạnh ? Rau cỏ bốn mùa Giữa muôn ngàn miên viễn Tình non nghĩa nước Sắc thắm muôn hoa Sông nước Việt Nam Ngày trở Lá rụng cội Hãy nói dùm cho Giọt nước mắt ! Đường vào khổ ải ! Nẻo đến thiên thai ! Trời mưa làm ngập không gian Thương cho kiếp lạc đà ! Tái tạo thuở hồng hoang ! Tuổi thơ em học đánh vần Nhớ thương ngày Tiễn biệt lối ! Một túi hành trang ! Mơ màng thần ngủ ! Hư vô, nắm tay ! Đưa tay mở cửa trần gian ! Vỗ sông bến cũ ! Nói anh ! Ta không nói ! Vợ chồng quê Trái bốn mùa Muôn Chim ca hát Gia cầm Dã thú 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 42 Cá nước mặn—nước 442 43 Mái tranh nghèo xa xưa ! 443 44 Chim bay vỗ cánh tầm không 444 45 Đi đâu nhớ trở ! 445 46 Trăm năm kiếp người 446 & 447 47 Miền Trung quê hương 447 48 Miền Bắc quê hương 448 49 Miền Nam quê hương 449 50 Việt Nam quê hương 450 Ba chị em 451 Ba anh em 452 Như giọt sương đêm 453 Đừng thu ngõ hẹp ! 454 Tặng người hạnh phúc trần gian ! 455 Trong phòng chờ chẩn bịnh ! 456 Những tàu định mệnh 457 Nhớ thương Mẹ * Thơ nhạc 458 Kỷ niệm 60 đêm không ngủ 459 Để nhớ Việt Nam * Thơ nhạc 460 Thuyền bến cũ * Thơ nhạc 461 Nếu không người không ta * thơ nhạc 462 Đường hầm bỏ lại ! 463 Thân phận người nghèo khổ ! 464 Những em bé ! 465 Hỏi hương hồn chết ? 466 Ếch nằm đáy giếng ! 467 Trung Nguyên khấn nguyện 468 Bốn mùa quốc quốc gia gia 469 Vỡ toang tiếng ! 470 Tôi muốn nói … 471 Cái đài danh vọng ! 472 Bức lụa ngân sương 473 Hòa bình có chiến tranh ! 474 Chiến tranh thù hận ! 475 Cho tà tháng năm 476 Hãy đến với đường chân thực 477 Hòa bình ló dạng ! 478 Bão Katrina, đổ nát Hoa Kỳ 479 Người thương nước lại lần thoát nước 480 Nước mắt ? 481 Bảo vệ hành tinh xanh ! 482 Tử sinh, hai nhịp vơi đầy ! 483 Đi đến, đường bỏ ngõ ! 484 Người về, ! 485 Mỗi kiếp, mở đường ! 486 Người sung sướng ta 487 Cõi mộng đời Ai giúp cho ! Vui lên ! Dòng thời gian ghê gớm thiệt ! Biển trần đập giũa trôi lăn ! Chàng dũng sĩ Xin chắp tay ! Xin đừng nghĩ…người làm thơ …!! Sao không ngừng tay lại ! Thơ thẩn mà mơ với mộng ! Mỉm cười, ! Đừng đòi hỏi em nhiều ! Xoay địa cầu 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 Mặc Giang - Thơ 37 01 Đã mòn ba vạn sáu ! (351) 02 Ta sống nghĩa ta chết (352) 03 Nâng tay ôm giấc ngủ yên (353) 04 Con chim nho nhỏ bay quanh lối (400) 05 Một vạch - Ba hệ ! (401) 06 Tình Núi nghĩa Rừng ! (402) 07 Tình Biển nghĩa Sông ! (403) 08 Mƣa - Nắng tranh biện ! (404) 09 Ngày - Đêm tâm ! (405) 10 Hữu không hữu, khác không diệu hữu ! (406) ************ Một vạch-ba hệ ! Tháng 06-2005 Tôi gặp anh lang thang đồi núi Tôi gặp chị buồn buồn cạnh dòng sông Tôi gặp em vọc đất ruộng đồng Xin ghi lại điều han hỏi Anh từ thời lửa khói Xƣơng thịt tan vào lòng đất ven rừng Hƣơng hồn bay đồi núi chập chùng Để thổn thức theo chiều dài lịch sử Chị bên dòng sông bến cũ Tình tơ vƣơng theo nghĩa nƣớc đong đầy Mở niềm chung khép lại nỗi niềm tây Để ôm ấp nụ hồng giá lạnh Thế em làm đồng vắng Cái tuổi thơ, em có làm đâu Em chơi bọn trẻ chăn trâu Bỗng biến chiều buồn quê mẹ Anh, chị, em, ngƣời thầm nói khẽ Và gặp cửa ngõ tâm hồn Tôi ngồi nghe lòng bồn chồn Xin thƣơng tiếc cho ngƣời Thấy thƣơng anh nhƣ niềm đau đất Thấy thƣơng chị nhƣ tình nƣớc nhớ sông Thấy thƣơng em nhƣ lúa mạ nhớ đồng Theo dòng chuyển thời kinh dị Thắp nén hƣơng xin nguyện cầu huyền bí Anh, chị, em xin hòa quyện hồn thiêng Nối đƣờng dài từ lịch sử tổ tiên Cho chúng tôi, đàn em hệ Tình núi nghĩa rừng ! Tháng 06-2005 Rừng già gạn hỏi núi non Đã tuổi mà xuân xanh Núi lạ thật không anh Nào đâu có tuổi mà xanh với già Còn anh gọi rừng già Vì trơ gốc cội mặn mà gió sƣơng Núi nghe cảm xót thƣơng Nghiêng nghiêng bóng núi vƣơng vƣơng cạnh rừng Núi cao rừng thấp chập chùng Lung linh kỳ bí điệp trùng xa xa Núi non bên cạnh rừng già Rừng reo gió hú la đà đầu non Thời gian dù có hao mòn Núi rừng muôn thuở thiên thu Tình biển nghĩa sông ! Tháng 06-2005 Nghĩa sông tình biển mênh mông Sông biển, biển bồng khơi Sông từ núi đồi Xuyên qua rừng nội trụt trồi cao nguyên Đi dần xuống tới trung nguyên Băng qua ao lạch đến miền hạ lƣu Ruộng cao đồng thấp, gò, u Đi cửa ngù Sông biển rong chơi Năm châu bốn biển đời Mới hay biển rộng sông dài Tình sông nghĩa biển phai sắc màu Nƣớc sông biển đâu Bốc thành nƣớc lại thâu nguồn Mây ngàn đẫm hạt mƣa tuông Khi to nhỏ vuông tròn Thành nƣớc chảy dập dồn Qua ghềnh qua thác qua cồn qua sông Sông sâu cho cạn đáy lòng Biển sâu cho cạn tình đong nghĩa đầy Cho non cho nƣớc cho mây Cho mƣa cho gió cho ngày cho đêm Tình sông nghĩa biển êm đềm Nghĩa sông tình biển thêm mặn mà Hát lên khúc nhạc câu ca Sông dài biển rộng tình ca muôn đời Nắng-Mưa tranh biện ! Tháng 06-2005 Buồn buồn nắng hỏi thăm mƣa Đi đâu lâu chƣa trở Mƣa lạc lối sơn khê Mây giăng mắc lê thê ngàn Đất trời rộng thênh thang Để ta chận lại bắt ngang đem Còn anh, nắng ủ ê Nắng thiêu, nắng đốt mỏi mê điêu tàn Nắng nồng, nắng cháy, chói chan Nắng hực đổ lửa, nắng tàn bạo canh Nắng nghe trận tam bành Liền phang mạch, liền banh lèo Còn anh, tịt, hết xeo Khi mƣa mƣa đổ, eo sèo mƣa Mƣa sáng mƣa tối mƣa trƣa Mƣa ngày chƣa mƣa bừa qua đêm Mƣa dầm, sỏi đá mềm Mƣa dề lũ lụt chền ền Mƣa cho nƣớc đổ đầm đìa Mƣa thúi đất, mƣa « dìa » thúi Hai anh gắt gỏng gây Thôi đừng nói nữa, nầy đƣợc không Nắng rằng, ông Mƣa rằng, không lẽ chẳng ông, bà Này này, bỏ chuyện qua Sao cho chừng mực mà nắng mƣa Nắng mƣa biết đủ biết vừa Đừng đem trút hết để chừa mai sau Nắng mƣa đừng có đâu mâu Đừng đem trút hết đầu trần gian Nắng cho đẹp nắng vàng Mƣa tí tách mƣa mang nƣớc Hai mùa mƣa nắng đề huề Đã nắng trách mƣa Nắng mƣa hòa thuận nghe chƣa Cùng thƣơng nhân cho vừa lòng Ngày-Đêm tâm ! Tháng 06-2005 Buồn buồn ngày hỏi thăm đêm Sao đêm u tối kèm nhem Này này, nói thiệt anh hay Tại anh sáng quắt ngày phát rêm Nên mang lại êm đềm Khép cánh tối ngủ êm cho đời Chớ sáng Ngƣời nhân chịu đời yên Còn bao sinh vật đêm Suốt ngày nằm ngủ chẳng thèm cựa đâu Ngày đêm gối tựa kê đầu Làm nhịp sáng tối bắt cầu lại qua Đêm đêm thắp giãi ngân hà Ngày ngày soi bóng bóng dƣơng Đêm ru giấc mộng nghê thƣờng Ngày ru giấc điệp đƣờng đâu Có ngày chầm chậm qua mau Có đêm chầm chậm canh thâu đợi chờ Vầng đông mở cửa tinh mơ Hết đêm ngày đến, thời khắc ghi Ngày ngày qua Đêm đêm lại đến có chi đâu Cho đêm giấc chiêm bao Cho ngày dậy nắng đẹp bao nắng vàng Đêm ngày mở cửa nhân gian Cùng reo nhân đàng phù sinh Sáng tối đến an bình Cho đêm ngày trọn nhƣ với ta Hữu không hữu, khác không diệu hữu ! Tháng 06-2005 Tôi thuyền phiêu du viễn xứ Mấy mƣơi năm chèo chống cõi trần gian Những qua, bỏ lại bên đàng Những chƣa đến, xa mờ vời vợi Chim rũ cánh lƣng trời mỏi Chiều thấp dần mà tổ tìm đâu Trƣớc mặt, chơi vơi, thăm thẳm màu Sau lƣng, hút, không nơi điểm tựa Cõi hữu thinh, nẻo đƣờng mở cửa Cõi vô thinh, không lối gợn hình Sống nhƣ mơ mộng ảo lung linh Thà mƣợn huyễn vẽ vời tranh gió bụi Bám vào để phiêu du cõi Vẫn buông thả chốn mịt mù Dù bảo trở với thiên thu Để sống với tánh linh không dấu vết Hữu giả, vô lại rỗng tuếch Tôi không mơ để níu lấy thƣờng Thà làm cát bụi thả trôi lăn Đi hành trình bất tận Tôi bám có lẩn thẩn Còn bám không, cho có, lạ chƣa Hai danh từ, hai mệnh thể đẩy đƣa Tôi chọn có, rong chơi cho phỉ sức Thuyền viễn xứ khắp đáy vực Thuyền phiêu du trôi khắp chốn diêm phù Tôi không cõi tịnh thiên thu Bám không, nằm yên, nín thở Tôi làm thuyền muôn thuở Cỡi phong trần góp nhặt bụi phù sinh Dù cho diệu hữu vô hình Đừng có trách nhìn tiếc rẻ Giữa hữu-vô, khác lằn kẽ Tôi nắm lằn để kẽ nét mà chơi Nếu bỏ đời Hữu không hữu, khác không diệu hữu! ************ Mặc Giang - Thơ 38 01 Tôi hành trình bất diệt ! (407) 02 Nghe rừng khua gió núi ! (408) 03 Đôi vành khô ứ đọng ! (409) 04 Mai nầy biết ru ! (410) 05 Em nhiều diễm phúc ! (411) 06 Xóm nhỏ làng quê (412) 07 Em ngƣời bất hạnh ! (413) 08 Rau cỏ bốn mùa (414) 09 Giữa muôn ngàn miên viễn (415) 10 Tình non nghĩa nƣớc (416) *********** Tôi mãi, hành trình bất diệt ! Tháng 06-2005 Nếu bảo chết trở cát bụi Hỏi suối vàng có chỗ để dung Mà xƣa nhào vô tới Nhét đống thở Cõi trần gian dù gian trần đủ Tôi rong cho nát mộng ba sinh Giữa thênh thang không bƣớc đăng trình Tội tình chi phải nằm im thiêm thiếp Mƣợn cát bụi muôn kiếp Để nhìn chơi cát bụi phù du Đứng yên chi cho rong phủ mịt mù Hình không nhận vẽ chi vô tƣớng Nói cõi huyễn tƣợng Đứng cõi này, nói cõi khác, lạ không Tôi đứng đây, cho cõi hữu không Thì cõi vô, lấy mà làm có Còn bảo, vào trần gian chi khổ Tránh trần gian, nhƣ có khổ không Bám vào vô, nói chi lông Thà bám hữu, muôn hình bao thú vị Hai nguyên tác vẽ lên đƣờng bất nhị Bỏ nầy, tìm khác, Cho nên tự riêng Rong cho phỉ, cõi mặc Sao trời tắt Vẽ ánh thiều quang Tôi có đây, cõi trần gian Đi mãi, hành trình bất diệt ! Nghe rừng khua gió núi Tháng 06-2005 Đừng đánh đổ, quãng đƣờng dài Đánh đổ ai, đánh đổ Mƣời năm rồi, trông lại thất kinh Hai mƣơi năm nữa, chi để nói Có buồn không, nai vàng bên bờ suối Có buồn không, vƣợn hú rừng khuya Trong âm u, hậm hực phân chia Trăng gát cuối đầu non hóc núi Ngƣời vào thiên thu buồn tủi Ngƣời cội cằn ngồi trơ gốc rung Ngƣời phất cờ nắm tay Cùng cố thủ leo lên đồi chí tử Lƣỡng hổ tranh hùng, nhứt sanh nhứt tử Đa cáo tranh phong, đại náo đại thƣơng Anh tranh, khí đƣờng đƣờng Mang bào ảnh, phết phù du vân cẩu Rồi bỏ đi, tình tội Rồi bỏ đi, tội tình Đày biển dâu cho nát bã nhục vinh Đọa thƣơng hải cho tang điền ứ đọng Đã mƣời năm, đến cuối đồi hy vọng Hai mƣơi năm, chƣa khỏi đƣờng hầm Khi buông tay, mang ân hận ngậm câm Gốc nhìn cội, trông đầu trơ tóc bạc Vô tình nghe tiếng vạc Cất tiếng hót kêu đêm Nhắm mắt ngó xuống thềm Tàn đời ê ẩm Anh hùng tận anh hùng thấm Chỉ trƣợng phu biết chỗ dừng chân Gát lại mái phong trần Thả gió bụi Ta đứng lại nghe rừng khua gió núi Tiếng đêm khuya gào thét canh trƣờng Tiếng tự tình reo khắp quê hƣơng Giọt nƣớc mắt đọng đôi bờ thăm thẳm ! Đôi vành khô ứ đọng ! Tháng – 2005 Tôi nhớ bàn tay vẫy vẫy Tiễn từ ngày lâu Bóng nhỏ dần hút xa xôi Còn đọng lại chƣa nhòa ký ức Chiếc xe chạy bon bon phía trƣớc Tôi đứng yên nhìn ngƣợc lại phía sau Cho đến biên biếc màu Khép nhỏ lại cuối khung trời thăm thẳm Tôi ngồi yên nghe tâm tƣ trĩu nặng Hình dung nơi đến Mang từ ly nhung nhớ rạc rào Từ ngày đó, xa dần, xa mãi Tôi nhớ bàn tay vẫy vẫy Của ngày tiễn biệt bƣớc Theo thời gian gõ nhịp chia ly Của nốt cung đàn Biết bao ngƣời vào lòng đất 10 Tử thần gọi, không trở lại Người chết, đột nhiên, không kịp ngoáy Người sống, sờ sững phút giây Rồi phớt qua, gió thoảng mây bay Lại tiếp tục hành trình reo nhân Nhịp sống chết dửng dưng ngạo nghễ Gõ vi vu âm điệu du dương Xé tâm can nát ruột tình thương Hai âm điệu tử sinh rung rung Sâu thăm thẳm cho tận khổ ải Cao vô ngần cho thấu đến chân mây Tử sinh hai nhịp vơi đầy Cung đàn sống chết, vô thường ! ***** Đi đến, đường bỏ ngõ ! Tháng - 2005 Mấy mươi năm Khi nhìn lại chẳng Cả đời, số không trống rỗng Trước mặt, khung trời lồng lộng Sau lưng, dĩ vãng lùi xa Quảng đường dù cỏ hoa Vẫn trả lại bóng rêu mờ cát bụi Ngày đi, rừng hoang reo gió núi Ngày về, triều sóng vỗ đại dương Cõi trần gian, trả lại bến thê lương Cõi nhân gian, trả lại bờ vắng lặng Thấm muối, nên vương mùi biển mặn Thấm gió rừng, nên vướng vị sương pha Mấy mươi năm dong ruổi cõi ta bà Càng thẩm thấu đời nơi quán trọ Nói có, có để có Nói không, vốn sẵn không Thuyền phiêu du đưa đẩy biển bềnh bồng Nơi đến, người lữ khách 83 Chiều nghiêng bóng, hoàng hôn tĩnh mặc Thức đêm dài, tỉnh mộng đếm canh thâu Đưa bàn tay gom góp sắc màu Rơi lả chả, rớt xuống thềm băng giá Cát bụi bay, lay động hồn sỏi đá Gió la đà lành lạnh cửa tâm tư Nên đi, dư Đi đến, đường bỏ ngõ ! ***** Người về, ! Tháng - 2005 Người đỉnh Linh Sơn Tôi mỏm chờn vờn núi non Người vết cũ lối mòn Tôi nẻo chưa đường Người bỏ ngõ hư hao Tôi đón nhận rạt rào tình quê Người tựa vách Tào Khê Tôi hố thẳm vỗ thâm sâu Người cõi nhiệm mầu Tôi muôn cõi dù đâu chẳng cần Người tịch ảnh tánh chân Tôi vá đắp phong trần muôn phương Người vui với chơn thường Tôi vui với ngân sương đêm dài Người ngủ chốn thiên thai Tôi đánh động phương đài giá băng Người núp bóng vĩnh Tôi khêu hải đăng trời Người về, xa lánh đời Tôi muôn kiếp không nơi chừa Người đỉnh thượng thừa Tôi vô đẳng chưa vừa đường Song hành ri Vô hành ni độc hành Vẽ chơi hai lối vòng quanh Vòng tròn búng sẵn loanh hoanh tròn tròn Cho hay, hư huyễn !!! ***** 84 Mỗi kiếp, mở đường ! Tháng – 2005 Tám mươi năm, Người Ba ba năm, Người từ ly Nói cho lắm, đường bỏ ngõ Tôi dù mờ tỏ Nếu không trăng có Nên muôn kiếp, chết chi Nẻo sinh tử mở toang, đóng cửa Người tịch chơn, ngồi yên, Người vĩnh hằng, tĩnh lặng, Còn cho nát cõi luân hồi Dẫm cho mòn đường vào sinh tử Nếu Người thấy, bảo chi Tôi không thấy, nên chẳng Đem càn khôn hứng rổ hư hao Hốt rỗng không, đổ xuống thềm huyễn ảo Mỗi thân lần vá áo Mỗi sắc phù vân Tôi chẳng hẹn lữa hẹn lần Dù sáu nẻo bốn đường đâu có thiệt Tôi đến với tận thống thiết Tôi chia với tận đáy thương đau Dù biển dâu có thăm thẳm màu Tôi vạch nét để lột trần tang hải Không qua đèo nhìn quan ải Không băng rừng biết sơn khê Có cần chi quay gót nẻo Tôi tới, chỗ lối Người ngồi lâu có mỏi Cùng bước với chơi Tôi đi, chưa hết đời Vì kiếp mở đường ! ***** Mặc Giang – Thơ 46 : ***** 01 Người sung sướng ta ! – 487 – 85 02 Cõi mộng đời – 488 – 03 Ai giúp cho ! – 489 – 04 Vui lên ! – 490 – 05 Dòng thời gian ghê gớm thiệt ! – 491 – 06 Biển trần đập giũa trôi lăn – 492 – 07 Chàng dũng sĩ – 493 – 08 Xin chắp tay ! – 494 – 09 Xin đừng nghĩ ! – 495 – 10 Sao không ngừng tay lại ! – 496 – 11 Thơ thẩn mà mơ với mộng ! – 497 – 12 Mỉm cười, ! – 498 – 13 Đừng đòi hỏi em nhiều ! – 499 – 14 Xoay địa cầu – 500 – ***** Người sung sướng ta ! Tháng – 2005 Đừng trách chi, đời Nếu cao, nghĩa đời Phải trôi, cho thấm đầy vơi Phải phong trần, cho đƣợm mùi gió bụi Đừng trách chi, kiếp ngƣời ngắn ngủi Nếu bình yên, không uổng hay Không biển khơi, biết ba đào Không hầm hố, cần chi đƣờng phẳng Đừng trách chi, đời cay đắng Nếu không mùi, có vô vị không Ta phải đón buốt mùa đông Ta phải nhận nồng nắng hạ Đừng trách chi, tình ngƣời kỳ lạ Một tranh phải đủ sắc đủ màu Đã làm ngƣời phải thấm nghĩa thƣơng đau Mới hiểu đƣợc cõi trần gian lao khổ Trăng đẹp, dù trăng ngà độ Hoa tƣơi, dù từ đá đơm Ta nhận chân tất có không Ngƣời sung sƣớng ta đƣợc ! ***** Cõi mộng đời Tháng - 2005 86 Lặng yên, nhìn lại đời Hoàng hôn nghiêng bóng chơi vơi dòng Cội già vẻ thong dong Mà ẩn nét bên song u hoài Xa mờ vén mành soi Mai lẻ loi Diễm huyền mở cửa lung linh Bờ đê hớt hãi bờ kinh rợn hồn Ráng chiều kéo chậm hoàng hôn Mà đẩy dập dồn đƣa mau Chân mây mặt nƣớc rầu rầu Điểm canh gõ nhịp canh thâu Dù cho nhƣ mê Nhƣng giã biệt ê chề Lỡ đi, biết đến nơi Còn thua giấc chiêm bao chập chờn Chiêm bao mộng bao lơn Cõi lạnh ngắt trống trơn cõi Xuân xanh kéo lê thê Lá vàng rung rẩy kề sát bên Bàng hoàng, xin gởi lãng quên Mà nhớ, giật Trơ vơ, bóng soi hình Ai thế, Mới hay cõi mộng đời ! ***** Ai giúp cho ? Tháng – 2005 Ai bảo ngƣơi chui Trên giới ta bà Để than đau khổ Ai bảo ngƣơi chúi cổ Vào thời đại nhiểu nhƣơng Để than ly loạn Ai bảo ngƣơi tính toán Giữa bãi biển nƣơng dâu Để kêu tang hải Ai bảo ngƣơi qua ải Của ngƣỡng cửa diêm phù 87 Lại than đời trần Ai bảo ngƣơi vào bể Giữa sóng vỗ muôn trùng Rồi trông bờ thăm thẳm Ai bảo ngƣơi chìm đắm Trong thái nhân tình Rồi hận đời đen bạc Ai bảo ngƣơi lƣu lạc Không biết nẻo quay Tìm đâu nguồn cội Trong sáng tăm tối Cũng ngƣơi Đừng trách lôi Ai giúp ngƣơi cho đƣợc ? ***** Vui lên ! Tháng – 2005 Vui lên đi, đời đổi Mỉm môi cƣời chớm nở vạn tin yêu Những mầm non vƣơn nụ cuối tiêu điều Dòng nhựa sống len qua bờ khô héo Vui lên đi, đời có nẻo Khúc quanh co có lối mở Khi tận điểm trầm kha Ép chân tƣờng vƣợt băng phá Vui lên đi, đời khác lạ Nụ tầm xuân ƣơm hạt hạ, thu, đông Nét xinh tƣơi từ sỏi đá đơm Giữa hoang dại tựu thành hoa quí Vui lên đi, đời ý vị Những tinh khôi xô đẩy chán chƣờng Mở mắt nhìn để thấy yêu thƣơng Sống hƣớng thƣợng biển trần phù Vui lên đi, sông dài cửa bể 88 Lƣớt thuyền đời reo sóng vỗ đại dƣơng Trong mênh mông, đâu có chỗ đƣờng Trời đất rộng, thu chi ngõ hẹp Vui lên đi, niềm vui ý đẹp Một ngày qua, ngày lại, tinh Cuối đêm sẵn ánh bình minh Nếu biết sống, đời tƣơi đẹp ! ***** Dòng thời gian ghê gớm thiệt ! Tháng - 2005 Dòng thời gian đập giũa ghê gớm thiệt Khi thời gian qua Bất việc tiêu ma Chứ đừng nói già xua trẻ Từ vạn vật, bào mòn, sứt mẻ Đến ngọc ngà, tàn tạ, hƣ hao Thân ngƣời, đâu có nghĩa chi Nhất lúc xế chiều xuống dốc Kiếp trăm năm chia nhiều điểm mốc Thuở thơ lúc đôi mƣơi Mảnh hồn nhiên treo miệng thắm môi cƣời Bức trắng phơi mành vô tƣ lự Ba mƣơi năm kế tiếp, bôn ba đủ thứ Để chen vai sánh bƣớc đời Dù nào, đời chơi vơi Khi đứng tuổi bắt đầu khựng lại Nghiêng bóng xế chiều buông Qua lục thập lại đến thất lai hy Những hăng say, xốc vát từ ly Cực chẳng chẳng ham muốn Vƣơn lên bát, già luống Đeo lão làng lụ khụ thở hết Mang lẩm ca lẩm cẩm khổ chi đời Leo tới cửu, xẫu trông đại thọ Trông lú lẫn sống hờ, cho có Gốc tàn khô, đổ, trơ cành 89 Dòng thời gian ngẫm lại, trôi thật nhanh Thế hết, đời ba vạn sáu ! ***** Biển trần đập giũa trôi lăn ! Tháng - 2005 Khi chƣa có gì, lòng Mắt dễ nhìn vết bẩn trần Xem công danh, tụ tán tợ phù vân Xem phú quí, bềnh bồng nhƣ mây Khi chƣa có gì, tâm ý chói lọi Biết tiểu nhân quân tử đời Biết đôi bờ đen trắng vỗ đãi bôi Và thầm nhủ tranh đua chi cho khổ Khi chƣa có gì, tâm hồn bừng nở Biết khiêm cung, tôn trọng đức, nhân, từ Vì đời chƣa bị đục làm hƣ Chia, phân, lƣợng phải phải Khi có gì, thuyền đời xoay, bẻ lái Tấm lòng trong, trần phủ lên màu Tâm ý trắng, xáo trộn vàng thau Tâm hồn sáng, khuất ngăn dần tăm tối Khi có gì, bã công danh lầy lội Bã phú quí, trây trét ngập bùn nhơ Những đảo điên quay lộn vật vờ Những thật thà, hiền lƣơng bay đâu Chƣa có gì, có gì, nguy thật Cái trục quay, không độ chỉnh hình Đừng trách ngƣời, mà trách lấy Ngƣời nghiêng ngửa bầm giập Khi chƣa có gì, thánh hiền ẩn nấp Khi có gì, hiền thánh trốn biệt tăm Biển trần đập giũa trôi lăn ! ***** Chàng dũng sĩ … Tháng - 2005 90 Chàng dũng sĩ ngày xƣa xuống núi Để cứu đời kính chiếu yêu Đi tới đâu, ma quỉ nhiều Cứ cứu cứu hoài, không chấm dứt Càng lâu ngày, chàng đâm ngờ vựt Ngƣời nhân gian trông đẹp đẽ bề Nhƣng bên trong, kỳ ngộ Nếu nhƣ thế, mắt trần biết Nói làm, trời cách biệt Ngoài trong, xa vạn lý không lƣờng Thì tránh oan trái đau thƣơng Tranh giã huyễn thi sơn phết Kính chiếu yêu, rọi soi tì vết Đƣa phớt qua, thật nguyên hình Nên lòng chàng ngất ngƣởng bã tôn vinh Lòng khấp khởi tự hào mãn nguyện Một ngày kia, chàng quay chuyến Hai cửa tùng, cánh khép, mở không Những ngày xƣa, cửa tự mở mà Nay dùng sức, không mở đƣợc Chàng vô kinh ngạc Xuống dòng suối cam tuyền Từ kính thiêng liêng Chàng trở thành ma quỉ Cõi hồng trần, oan khiên nhĩ Tƣởng cứu đời, bị đời cứu tiêu Chàng giật mình, vội lên tiếng kêu Bỡi chiếu nhân, nhƣng bẵng quên chiếu kỷ !!! ***** Xin chắp tay Tháng - 2005 ―Xin chắp tay, cho bồ câu trắng hiện‖ Đừng gây chi, đổ nát nhiều Tranh chấp chi, tàn hại Ngƣời hiểu biết, nặng lời, 91 Xin chắp tay, cho trời yên, biển lặng Nông nỗi chi, gây sóng gió tơi bời Bạo tàn chi, gieo tang tóc khắp nơi Ngƣời trần gian, trăm chiều khốn khổ Xin chắp tay, cho tình ngƣời nở rộ Hờn căm chi, đối trả oán thù Chinh chiến chi, cho khói lửa mịt mù Dùng da thịt để làm bia bom đạn Xin chắp tay, cho cuồng si khô cạn Mở lòng hàn gắn tiếc thƣơng Mở từ tâm chiếu rọi nẻo đƣờng Và thổn thức tiếng kêu đồng loại Xin chắp tay, xua tan bóng tối Ngƣời với ngƣời thắp sáng vạn tin yêu Tay nắm tay, dang rộng khắp nhiễu điều Treo giá gƣơng trùm năm châu bổn biển Xin chắp tay, hoan ca vang tiếng An bình ơi, nhân ngóng trông Tình thƣơng ơi, nhân ƣớc mong Hãy xuất trở thành chân thực Xin chắp tay, ngồi yên, chấm dứt Xin chắp tay làm đẹp gian nầy Xin chắp tay, hoa nở bàn tay Cho ngƣời ngƣời ngát hƣơng, hòa điệu sống ***** Xin đừng nghĩ …người làm thơ…! Tháng - 2005 Xin đừng nghĩ, ngƣời làm thơ dệt mơ với mộng Đứng trời mà nói chuyện trăng Dƣới vực thẳm mà nói chuyện non cao Rách mồng tơi mà treo mành phú quí Xin đừng nghĩ, ngƣời làm thơ yêu kiều ủy mỵ Ru hồn ngƣời, triều sóng vỗ du dƣơng Đan tâm tình hong nắng rải tơ vƣơng Ôm thơ thẩn rải tràn bờ lãng mạn 92 Xin đừng nghĩ, ngƣời làm thơ ―rƣợu bầu‖ chƣa cạn ―Đƣa hồn say tận cuối trời quên‖ Bèo trôi sóng nƣớc lênh đênh Manh chiếu rách nằm ru bên mành gió Xin đừng nghĩ, ngƣời làm thơ hồn bay gác trọ Nói vu vơ, bỏ ngõ khung trời Sống mơ hồ, đeo viễn vọng xa xôi Vì thất nên treo đài danh vọng Một câu thơ, mà triều sóng Một ngòi bút, mà trống chiêng Một ngòi lông, mà quách đổ thành nghiêng Một câu nói, mà dung thông kim cổ Kìa, thu vàng độ Kìa, xuân trổ mùa Kìa, hạ nắng gió lùa Kìa, đông tàn giá lạnh Một lời thơ, trăng lấp lánh Một câu thơ, rừng núi khép âm u Một ý thơ, rung động thiên thu Ai có hiểu, hiểu !!! ***** Sao không ngừng tay lại ! Tháng - 2005 Ai có xem Chiến Tranh Và Hòa Bình Ai có xem Cuộc Sống Ngƣời Tù Binh Ai có xem, Cuốn Theo Chiều Gió Từ thƣợng cổ, yên ngựa tung bốn vó Đến đƣơng thời, bấm nút, khói mù bay Vách đổ, thành nghiêng, núi lở, đá cày Mùi thắng bại phơi tro tàn vinh nhục Ngƣời tiến tới, ngƣời ngã gục Ngƣời tháo lui, bao tan nát đoạn trƣờng Thịt xƣơng mờ cát bụi vƣơng vƣơng Tự cổ kim, chiến chinh dây dƣa Nhân loại có màu da tê tái Đen, trắng, vàng, ngâm nâu, đỏ, xác xơ 93 Loang lở, nát tan, cờ lại thƣợng cờ Đến hôm chƣa bình yên đƣợc Từ chiến tranh xa xƣa, đến chiến tranh qui ƣớc Từ vũ khí thô sơ, đến vũ khí tinh vi Chinh chiến qua, để lại đƣợc Hiện đại răn đe, thi đua phòng thủ Cuốn Theo Chiều Gió, lần chƣa đủ Thắng binh, Tù binh, thuở chƣa xong Chiến Tranh – Hoa Bình, hai đầu gánh long bong Hỡi nhân loại, không ngừng tay lại ! ***** Thơ thẩn gì, mà mơ với mộng ! Tháng - 2005 Có ngƣời nói, không làm hết Nhân tai thiên tai, xáo trộn đẫn đờ Vật đổi dời, hoang dại xác xơ Thơ thẩn gì, mà mơ với mộng Ngƣời phải tốn thời gian, chƣa hết trời cao đất rộng Tôi phóng nhìn, vần vũ trăng Ngƣời phải tốn gian nan, chƣa tới đâu Tôi vạch lằn chữ, không đâu ngằn mé Từ đêm dài quạnh quẽ Tôi thấu tận canh thâu Từ bãi biển nƣơng dâu Tôi lột trần tang hải Vút cái, đến đầu quan ải Búng vèo, tới tận thành đô Mảnh nát tan, đan kín, điểm tô Đời vụn vỡ, leo đồi hy vọng Từ xà bần chất đống Biết phải làm Từ gỗ đá nạm, chàm Mới thành tranh bất tuyệt Tôi thấy trăng tròn lúc khuyết Tôi nhìn sông nƣớc tự mạch nguồn Tôi rong thuyền, nhẹ lái, tay buông 94 Khắp bốn biển, sông hồ, có mặt Cuộc đời khoảnh khắc Gói trọn câu thơ Trần vốn nhƣ mơ Hỏi không sống mộng Một vầng thơ bay bổng Xin đánh thức ngƣời Tử sinh nụ cƣời Hoa khô đó, đẹp tƣơi treo cành Thong dong mây trắng trời xanh ! ***** Mỉm cười, ! Tháng - 2005 Tôi muốn làm em bé thơ Để muốn làm làm Tôi muốn làm kẻ dại khờ Thì đời đƣợc Tôi muốn làm bong bóng nƣớc Chƣa kịp trôi vỡ toang Tôi muốn làm vạch kẽ lan man Chƣa tựu thành sƣơng mỏng mảnh Tôi muốn làm sợi tơ óng ánh Sẽ biến nắng chói chang Tôi muốn làm điểm nhỏ hợp tan Để không vƣơng lần tan hợp Dù có phân kỳ lớp Hội tụ, Dù có chia nhỏ, cắt rời Đom đóm vờn bay đại thể Cho dù thô hay tế Còn tôi, tất vô Cho dù vô thỉ vô chung Không tôi, hƣ vô đóng cửa Mỉm cƣời, ! ***** 95 Đừng đòi hỏi em nhiều ! Tháng – 2005 Đừng đặt lên vai em nặng Thế hệ chúng ta, gánh vác Non kỷ, đổ nát tiêu điều Lại phải trả máu xƣơng, da thịt Đừng trùm phủ, thời em xa tít Chính chúng ta, chƣa rõ thấu nguồn Khói lửa tan, mà lòng căm hờn Thù, không thù, bàn cân mòn trí não Đừng bắt buộc em đƣờng độc đạo Chính chúng ta, nhiều ngõ ngách tối tăm Cả kỷ, nát ruột tơ tằm Thời gian tới, mà ôm dĩ vãng Đừng đòi hỏi em phải xứng đáng Chính hổ mặt Tổ Tông Nhuộm sắc màu tàn tạ khắp non sông Của tiền nhân dày công xây dựng Đừng đè lên em đứng vững Chính lúc ngửa nghiêng Gió xoay chiều, bão táp triền miên Biển yên triều dâng dậy sóng Chỉ mong em ƣơm mơ hy vọng Học khứ để xây dựng tƣơng lai Học ngày để xây dựng ngày mai Nếu có thƣơng chúng tôi, đừng nhiều trách Chỉ mong em ƣơm mơ tình tự Biết noi gƣơng đáng noi gƣơng Biết nâng niu gìn giữ quê hƣơng Vết xe đổ qua, đừng xéo dày tiếp tục Thời đại chúng tôi, nhiều uẩn khúc Chỉ mong thời đại em Trong sáng đƣờng rộng thênh thênh Để đừng trả nhƣ trả ! ***** 96 Xoay địa cầu Tháng – 2005 Xoay đia cầu Nhìn thấy quốc gia trái đất Có nơi văn minh Có nơi nghèo Dù có thƣơng mà không đọng nhiều ray rức Nhƣng nhìn hình Chữ S Tâm hồn chùn lại, xuyến xao Mảnh đất cong cong, có Mà tôi, nghe bồn chồn chi lạ Những buồn vui lẫn lộn tả Những nỗi niềm đan kín thấm lòng đau Mở mắt nhìn tƣởng nhƣ chiêm bao Mấy mƣơi năm, khung trời thăm thẳm Tôi trầm ngâm vắng lặng Mảnh hình cong đất nƣớc Từ thị thành vùng hẻo lánh xa xôi Tôi để ý xảy ra, từ Nam tới Bắc Có điều, nghe quắt Có điều, cảm thấy thƣơng thƣơng Vì dù sao, quê hƣơng Của nỗi niềm, lâng lâng cảm xúc Sông ơi, sông khúc Nước ơi, nước bờ Ước ơi, ước có mơ Trông ơi, trông có đợi Những mến thƣơng, rung rung khắc khoải Những dấu yêu, khơi động đắp vơi đầy Bao nhiêu năm, không lúc khuây Bởi quê hƣơng tất ***** 97 ... khổ -Mặc Giang - Thơ 40 ********* 01 Bảo vệ trái đất, hay tái tạo thuở hồng hoang ! (427) 02 Tuổi thơ, em học đánh vần (428) 03 Nhớ thƣơng Ngày Về - 429 04 Tiễn biệt lối ! - 430 05 Một... Biển nghĩa Sông ! (403) 08 Mƣa - Nắng tranh biện ! (404) 09 Ngày - Đêm tâm ! (405) 10 Hữu không hữu, khác không diệu hữu ! (406) ************ Một vạch-ba hệ ! Tháng 0 6-2 005 Tôi gặp anh lang thang... 429 04 Tiễn biệt lối ! - 430 05 Một túi hành trang ! - 431 06 Mơ màng Thần Ngủ ! - 432 07 Hƣ Vô, nắm tay ! - 433 08 Đƣa tay mở cửa trần gian - 434 09 Vỗ sông bến cũ ! – 435 10 Nói anh ! 436 (bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tho mac giang quyen 5, bai 401-500, Tho mac giang quyen 5, bai 401-500,