0

Tho mac giang quyen 7, bai 601 700

76 357 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 12:01

Thơ Mặc Giang Quyển - Mục Lục (từ 601 đến 700) 01 Nụ cƣời cho 02 Tặng cành hoa 03 Thanh âm ẩn bóng hình 04 Gõ cửa vô thinh 05 Quy ẩn ! 06 Điếu văn TT Chơn Kiến 07 Gõ cửa giọt không 08 Thƣơng Miền Trung 09 Cảm niệm HT Mãn Giác 10 Xin tiễn Thầy 11 Hình bóng Thầy 12 Nhớ ơn Thầy 13 Hình bóng Mẹ Hiền 14 Hình bóng Cha Già 15 Một ngƣời 16 Hạnh nguyện ngƣời tu 17 Nhớ nghĩa ân Sƣ 18 Đời Tăng Sĩ 19 Đời Ni Cô 20 Cung tiễn HT Đổng Chơn 21 Cảm niệm Ni trƣởng Nhƣ Trí 22 Ngắm nhìn vạn hữu 23 Bờ khép 24 Chiếc thƣơng thƣơng 601 602 603 604 605 606 608 609 610 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 624 626 627 628 25 Kính ngƣỡng HT Trí Quang 629 (bài để đây, nằm bên Publisher) chƣa dùng 26 Ngƣỡng vọng HT Huyền Quang 631 (bài để đây, nằm bên Publisher) chƣa dùng 27 Thƣơng Miền Nam 28 Thƣơng tiễn Cô Ba 29 Một nhà Việt Nam 30 Thƣơng lấy quê 31 Ánh đạo nhiệm mầu 32 Đóa hoa vô thƣờng 33 An Giang quê 34 Bà Rịa – Vũng Tàu quê 35 Bạc Liêu quê 36 Bắc Giang quê 37 Bắc Kạn quê 38 Bắc Ninh quê 39 Bình Dƣơng quê 634 635 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 40 Bình Định quê 41 Bình Phƣớc quê 42 Bình Thuận quê 43 Bến Tre quê 44 Cà Mau quê 45 Cao Bằng quê 46 Cần Thơ quê 47 Đà Nẵng quê 48 Đắk Lắk (Đắc Lắc) quê 49 Đồng Nai quê 50 Đồng Tháp quê 51 Gia Lai quê 52 Hà Giang quê 53 Hà Nam quê 54 Hà Nội - Thủ đô 55 Hà Tây quê 56 Hà Tĩnh quê 57 Hải Dƣơng quê 58 Hải Phòng quê 59 Hòa Bình quê 60 Hƣng Yên quê 61 Khánh Hòa quê 62 Kiên Giang quê 63 Kon Tum quê 64 Đà Lạt - Lâm Đồng quê 65 Lai Châu quê 66 Lạng Sơn quê 67 Lào Cai quê 68 Long An quê 69 Nam Định quê 70 Nghệ An quê 71 Ninh Bình quê 72 Ninh Thuận quê 73 Phú Thọ quê 74 Phú Yên quê 75 Quảng Bình quê 76 Quảng Nam quê 77 Quảng Ngãi quê 78 Quảng Ninh quê 79 Quảng Trị quê 80 Sài Gòn, thành phố mến yêu 81 Nhớ Sài Gòn 82 Sơn La quê 83 Sóc Trăng quê 84 Tây Ninh quê 85 Thái Bình quê 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 86 Thái Nguyên quê 87 Thanh Hóa quê 88 Thừa Thiên - Huế quê 89 Tiền Giang quê 90 Trà Vinh quê 91 Tuyên Quang quê 92 Vĩnh Long quê 93 Vĩnh Phúc quê 94 Yên Bái quê 694 695 696 697 698 699 700 700’ 700’’ Nụ cười cho Tháng 9-2006 Tôi bƣớc bƣớc phiêu du Vén chân mây rẽ lối mịt mù Nghe phong trần xác xơ gió núi Cuối chân trời mở cửa thiên thu Tôi bƣớc bƣớc lang thang Nhặt hoang mơ đem rải lên ngàn Nghe rong rêu cựa ngơ ngác Khói tro tàn vờn vợn lan man Tôi bƣớc nhạc trổi du dƣơng Hát vi vu nẻo đƣờng Xóa tan điêu tàn thƣơng tích Ngƣời với ngƣời nói tiếng tình thƣơng Tôi bƣớc lƣớt sóng trùng khơi Sóng đẩy xô bèo bọt rã rời Kiếp phù sinh biển trần than thở Ngƣời thƣơng ngƣời cho bớt lệ rơi Nhân khổ đau nhiều Đừng xéo dày chi Hãy bắt nhịp cầu kiều Trao thân thiện tin yêu Nhân cần tình ngƣời Đừng thua tranh chấp Hãy cho nụ cƣời Và đóa hoa tƣơi Tặng cành hoa Tháng 9-2006 Nắng lên cho ấm đời Buồn đau thả nhẹ buông lơi Gió reo lung linh khe Ca vang tiếng hát thành lời Trao thân thiện nụ cƣời Truyền lan tỏa nơi nơi Không đâu sầu bi oán Tin yêu chan chứa tình ngƣời Sống cho đẹp tâm hồn Đồng vàng thơm lúa trổ Khổ ngƣời khổ chi Có nghe giá buốt mùa đông Cùng cất bƣớc lên đƣờng Cho sống lƣơng Khơi động tình thƣơng mở cửa Mở lòng từ thơm hƣơng Đan tay tặng cành hoa Thiên thƣ kết ngọc xây tòa Phƣơng đài ngàn lấp lánh Khắp hoàn vũ hoan ca Thanh âm ẩn bóng hình * Tháng - 06 * MG Nụ Mai chúm chím nhoẻn lời Xuân sang sẵn Hậu đời phai Hƣơng Mai thơm ngát phƣơng đài Dấu tình lƣơng Hậu hoa cài mến trâm Nét Mai điểm hồng tâm Thiên kim vạn Hậu trăng ngàn dặm soi Vóc Mai óng ánh lƣng đồi Lung linh phúc Hậu sông ngòi biển đông Nắng Mai phớt nhẹ non bồng Vút cao đỉnh Hậu chuông đồng ngân xa Gió Mai nhè nhẹ thoáng qua Hình vƣơng ảnh Hậu khép hoa mỉm cƣời Một Mai nhân Hậu ngƣời Chín khó sánh, vẹn mƣời dễ Một mai, Mai Hậu, tao Một mai, Mai Hậu, trúc đào trổ Gõ cửa vô thinh ! Tháng 9-2006 Phù sinh cát bụi mây hồng Rong rêu đem vẽ tang bồng mà chi Đan tâm trang trải tƣ nghì Đan tay vá đắp có chi đành Kìa xem dấu ngọc tinh anh Đem hong mây trắng trời xanh chơi Cong tròn ngửa úp nắp vung Mở chấn động điệp trùng hƣ vô Kình ngƣ bó chặt ao hồ Lòng tong phe phảy bốn bề biển khơi Cho hay tạo lạ đời Bày trò đày ải ngƣời nhân gian Lửa nung cho biết đá vàng Trần cho biết tóc tang bụi hồng Biển sâu cạn lòng Núi cao chắn mênh mang tâm hồn Vút nhìn càn khôn Muôn ngàn tinh tú chờn vờn phía sau Vút nhìn tinh cầu Thiên la vạn tƣợng gối đầu giọt sƣơng Sá chi chút đoạn trƣờng Biển dâu sóng vỗ tang thƣơng gập ghình Ơ hờ gõ cửa vô thinh Nhìn cho thẩm thấu, giật mình, ố ô !!! Quy ẩn, ! Viết để thương vị Thầy, lần gặp thường nói “mình có bạn rồi” dù thời gian ngắn Khi Thầy cách biệt, gọi điện thoại thăm Hôm Thầy Sắc không hai nẻo xa xôi muôn ngàn Ai đem lay ánh trăng vàng Để cho bóng nguyệt nhẹ nhàng lung linh Vô thƣờng khép mở tử sinh Rong chơi phù bóng hình bụi bay Bảo rằng, thể xƣa Chơn nhƣ viễn tỏ bày mà chi Bảo rằng, diệu lý huyền vi Sao nhân ảnh đƣờng lối Đôi bờ sóng vỗ giác mê Mƣời phƣơng hỏi tứ bề, lạ chƣa Vẽ chơi giọt nắng đỡ mƣa Bay bay sƣơng gió đong đƣa đầu cành Nếu không, vũ trụ vắng Hƣ vô trống rỗng treo mành nguyên sơ Thầy đi, tinh tú lững lờ Tôi còn, dấu nét tình cờ khứ lai Thầy đi, lối cỏ hoa cài Tôi còn, gợi nhớ, đếm vài rơi Duyên còn, có mặt đời Duyên không, quy ẩn đời, Hôm nay, núi lƣng đồi Ngày mai vắng bóng, biển khơi vô Ngày 05-9-2006 Điếu Văn TT Chơn Kiến Kính dâng Giác linh cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến, Húy thượng Trừng hạ Lộc, hiệu Ấn Minh Kính bạch Giác linh cố Thƣợng Tọa Trƣớc Phật đài, chân thành xin bộc bạch đôi câu Nhớ xƣa năm Một chim hạc hạ cánh lƣng trời Mang tên Đình Thung (Trung) xuống vùng biển, giỡn sóng trùng khơi Tại Điền Đông, Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam, làm quán trọ Cõi trần gian giả tạm, nhƣng đến có chỗ Cõi chơn chơn viễn, vốn sẵn nhà Ly thế, ly phiền, ly tam, từ ái, xuất gia Mƣời tuổi đồng ấu bé thơ, pháp danh Trừng Lộc Học đạo, tu hành với Bổn sƣ Minh Quang, Vạn Đức Chuông mõ, kệ kinh với đệ huynh theo khắc, theo Tại Giới đàn chùa Hòa Quang, xin thọ Sa di Tại Giới đàn Hải Đức Do Ngài đệ Tăng Thống đàn đầu, xin thọ lại Cũng Hải Đức, Nha Trang Dƣới, biển Đông, sóng trùng dƣơng rì rào êm Trên, Trƣờng Sơn, gió núi rừng thoát trời mây Do Ngài Phúc Hộ làm Đàn Đầu, phƣớc đức cao dày Xin lãnh thọ tam y Tỳ kheo Bồ Tát giới Để thấm nhuận nghĩa lý huyền vi, Tứ Thánh đƣờng phải tới Thƣợng Tọa xin cầu pháp với Ngài Hƣng Từ, Pháp Hội, Bình Tuy Khả đắc, khả đắc, bất khả tƣ nghì Hòa thƣợng Tôn Sƣ ban cho hiệu Ấn Minh, đắc pháp Kệ, Kệ minh sƣ, cúi đầu quy nạp Bổn, bổn minh tâm, hàm tiếu vô “Đình Trung Ngô Thế tánh Trừng Lộc pháp danh cao Chơn Kiến bình tâm địa Ấn Minh tức đạo giao” Thế học, văn võ, nhu cƣơng, mâu thuẫn, sĩ phu, tú tài Võ Tánh Đạo học, tam thừa, giới đức, trụ trì, giáo dƣỡng đệ tử, tông môn Vạn Đức châu viên, Thiên Phú vẹn toàn Khói lửa hai chiều, loang lổ lam nham Huệ Minh trụ trì viên tịch, vốn tiêu sơ, lại thêm vẻ suy tàn Không đành lòng nên đan tâm hứa khả, chấn tích trùng quang Từ 1972 đến 1991, tâm, lực, cƣu mang ròng rã suốt 19 năm trƣờng Chùa Thiên Phú, Phú Vinh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang Thật hoành tráng, trang nghiêm, tăng nét huy hoàng cho Phạm Vũ Tôn tƣợng Bổn Sƣ, hai thƣớc rƣỡi liên tòa, đẹp thạch trụ Văn Thù, Phổ Hiền, tả hữu thật trang nhã, nét phù điêu Trƣớc điện, hai Ngài Hộ Pháp, Tiêu Diện, thêm vẻ nguyên siêu Hậu điện, lại Đạt Ma Tổ Sƣ Bồ Đề, ẩn tàng pháp ấn Nhằm xiển dƣơng cho đệ tử hai hàng tinh Thành lập đạo tràng nghiêm trì Diệu Pháp Liên Hoa Soạn Nghi Thức Tụng Niệm nhƣ đá vàng chắt lọc tinh ba Thƣờng xuyên, 500 đồ chúng chan hòa trì chuyên tu học Lại lập Tuệ Tĩnh Đƣờng, khám, chẩn, phát thuốc thang cho dân nghèo miễn phí Còn mầm non tƣơng lai Đạo Pháp Lập GĐPT Thiên Phú, giữ mối đạo từ kỷ Phát tâm pháp khí, đúc đại hồng chung Chốn sơn lam, thủy mạc trầm hùng vang pháp cổ Năm 2000, lòng hoằng khai tế độ Tại Phƣớc Đồng, dựng tu viện Phƣớc Sơn Phật Giáo tỉnh nhà, cần bậc nghiêm từ, uy đức, sắt son Từ 2001 đến 2006, dù bịnh tình, Vẫn không từ nan, đảm thừa Ủy viên Tăng Sự Vì thiền môn, pháp lữ Vì sách hậu lai Cũng bao lần đăng đàn trang nghiêm Tôn Chứng Không từ tích chấn Không quản bịnh tình Năm 2003, Quảng Đức Úc Châu tổ chức Khánh Thành Đã mƣợn chim phiêu cánh gió Vừa nhìn đệ tử hành hoạt, cho thỏa tình giáo hóa Vừa thăm tiểu bang, cho thấu Phật Giáo Việt Nam “đem chuông vang rộng xứ ngƣời” Và thỏa đời Lại đằng vân thăm xứ Phật Kia, bao dấu xƣa thời, Nọ, bao Thánh Tích thuở, Nhân loại năm châu náo nức, trầm tƣ, cảm kích tỏ bày Nói chi niềm hai hàng đệ tử Cảm cảnh thôi, trở trụ xứ Khách giã hồi qui, Dù bịnh hoành hành, nhƣng số việc phải xong Nào Đoàn Quán, Cổng Tam Quan, đƣờng thôn làng Đâu vừa vẹn toàn Hơn năm 2006 - Bính Tuất Trăng vội gát đầu non Bóng chiều vội phủ hoàng hôn Ngài di giáo, phó chúc tận tƣờng Và an nhiên, thuận vô thƣờng Bản thể hoàn nguyên tri diện mục Ô hô ! Biết thế, nhƣng đệ tử, môn đồ, hiếu quyến, không khóc ! A ! Biết thế, nhƣng pháp lữ, đệ huynh, thân sơ, không đau ! Ô hô ! Phật Pháp Thân thƣờng trụ nhiệm mầu A ! Giữa Thánh phàm, không khác Kính bạch cố Thƣợng Tọa Giác linh Giữa tử sinh, tình nghĩa kiếp luân hồi, nghe man mác Giữa sắc không, nhân duyên độ trần, nghe ngà Dù sao, 49 năm nhập đạo, hƣơng thơm bay ngào ngạc Dù sao, 37 năm Tăng Lạp, đức độ tỏa gần xa Dù sao, 59 năm thọ thế, giã huyễn trả ta bà Nhƣng hoài Chƣ Phật Hạnh nguyện độ sanh Chƣ Bồ Tát Tâm nguyện thừa hàng xuất gia Tam đồ, bát nạn, thập phƣơng pháp giới, tiếp tục vào Thôi, Ngài Quy bổn Thƣờng, Lạc Hoàn nguyên Ngã, Tịnh Trƣớc kim quan, xin thắp ba nén hƣơng, chân thành bái thỉnh Trƣớc chân dung, xin chắp tay khấn nguyện, cảm niệm, nhớ ghi Pháp thân, bất khả tƣ nghì Ta bà, cỡi hạc, có chi Nam Mô từ Lâm Tế chánh tông, tứ thập nhị thế, Thiên Phú Tự Trụ Trì, Húy thƣợng Trừng hạ Lộc, tự Chơn Kiến, hiệu Ấn Minh thƣợng tọa Giác linh, Minh chứng Gõ cửa giọt không Tháng - 2006 Ngậm đắng nuốt cay, bào sỏi đá Cam tâm cam dạ, gọt chông gai Có chi mà đức mà tài Không trơ cát bụi, dài tang thƣơng Có lòng, vƣớng vƣơng Không lòng, nhún nhƣờng đãi bôi Kìa trông, núi gác lƣng đồi Kìa trông, nƣớc chảy sông ngòi biển đông Kìa trông, mây vắt không Kìa trông, gió chƣớng thổi dòng trần gian Khổ đau, quí bình an Đắng cay, quí lạc bang phƣơng trời Mịt mù sóng vỗ trùng khơi Xác xơ cát bụi, ê đời nhân Trăng treo vàng vọt xa ngần Sao thƣa nhấp nháy lựa lần đêm khuya Giọt không gõ cửa chia lìa Cuối đồi điểm dốc, Tàn khô gốc cội trắng tay Rong rêu phủ lối, gió lay bụi ngàn Cũng kiếp trần gian Cũng xong kiếp bẽ bàng phù sinh Sao không tỉnh mộng giật Sống cho phải, biết biết ta Lợi danh nhƣ thể phù sa Cửa quyền nhƣ thể sƣơng pha đầu cành Nào em, chị, anh Cùng trao thân thiện an lành cho Bọt bèo bãi biển nƣơng dâu ! Phêu phêu bạc trắng mái đầu ! Thương Về Miền Trung Thảm trạng bão số - XANGSANE - tàn phá 11 tỉnh Miền Trung Cảm tác cấp thời lúc sáng 02-10-2006, sau ngày theo dõi, liên lạc, để kêu gọi cứu trợ * Mặc Giang Quê hƣơng Miền Trung Bão lụt tơi bời Nhà tan, cửa nát, đổ, nƣớc trôi Bị chết, bị thƣơng, khóc đứng, than ngồi Khi hạn hán : cằn khô, nức nẻ, lõm lồi Khi bão lụt : trào tuôn, ngửa nghiêng, xoáy Trời đất hỡi, bạo tàn chi Dân ơi, khốn khổ chi ni Lệ tràn, ngập bờ mi Nƣớc tràn, ngập đƣờng nẻo Tang thƣơng, cho nát nhiêu khê Khổ đau, cho nát não nề đắng cay Trắng tay, trắng hai tay Khốn cùng, khốn đọa đày trần lao Nƣớc thế, dâng cao Mƣa thế, tuôn trào Gió thế, cuống cuồng thác loạn Cơn bão lụt, 1999, khiếp đảm Bảy năm sau, 2006, tái diễn kinh hoàng Một tỉnh, hai tỉnh, chƣa kịp thảng thốt, - Hơn 10 tỉnh, chƣa đầy ngày, hoảng hốt Đâu đâu, chết chóc, bị thƣơng, bi đát Đâu đâu, sụp đổ, sạt lở, trôi Lòng sông, hết chỗ, lên Đƣờng đi, hết chỗ, tịt ngòi Trên kia, nƣớc đổ núi đồi Dƣới này, trào tuôn biển Tâm can, tím lòng, đay nghiến Tâm tình, tím ngắt, tái da Còn chi, mà nói la đà Còn chi, mà nói mặn mà thùy dƣơng Còn chi, mà nói giá gƣơng Còn chăng, đoài đoạn, thảm thƣơng ngút ngàn Bão ! bão đổ tơi bời Đà Nẵng Quảng Nam Bão ! bão ập phủ tan nát Thừa Thiên xứ Huế Bão ! băng Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh - Nghệ Bão ! ngƣợc vào Quảng Ngãi, Bình Định, cao nguyên Kon Tum, Gia Lai Miền Trung ơi, nghiêng ngửa thiên tai Dân ơi, khốn khổ dài dài Xót lòng biết ngỏ Xót cơm xót áo, miệt mài lầm than Xót xa, đỡ chút lòng vàng Cam tâm, đỡ chút đắng cay Khi no đói, dang tay Lá lành rách, tỏ bày Miền Trung, cát trắng lên màu Miền Trung, sỏi đá dãi dầu quê 10 Gối hai phƣơng, hai đèo, hai ngả Nên đâu, khó, dễ Tôi đƣa anh Tôi đƣa em Hai ngả, hai đèo Vùng đất Phú Yên Quảng Bình, quê (TX Đồng Hới) Tháng – 2007 Ai Quảng Bình, vùng đất quê Dừng chân đứng lại đôi lời nhớ ghi Đến đây, đừng có ngại chi Nỗi niềm đó, vì, có nghe Đến Đồng Hới, thầm biển gọi Đến Quảng Ninh, thăm thẳm Hạ Lào Sông Gianh ơi, hồn sử rạt rào Lệ Thủy ơi, lung linh Bến Hải Nhớ Bố Trạch, lại thƣơng Quảng Trạch Nhớ Tuyên Hóa, lại thƣơng Minh Hóa Biển Đông ngàn sóng Trƣờng Sơn ngàn trùng Thƣơng Quảng Bình Nối Bắc liền Nam Tự ngàn xƣa, tiền đồn bảo quốc Mấy trăm năm, làm đầu cầu mở cõi xuyên Nam Bắt ngang Đồng Hới - Quảng Bình Nƣớc non giải, quê thắm tƣơi Quảng Bình, vùng đất quê ta Còn thêm thạch động Phong Nha tuyệt vời Dừng chân, nhắn gởi đôi lời Quảng Bình đó, muôn đời nhớ thƣơng Quảng Nam, quê (TX Tam Kỳ, TX Hội An) 62 Tháng – 2007 Hội An - Quảng Nam, thành phố cổ Tam Kỳ thị xã, kết tơ duyên Cho ngƣời xứ Quảng, quê Địa linh nhân kiệt miền Điện Bàn, Đại Lộc, nối Duy Xuyên Hiệp Đức, Quế Sơn, kết Huyện Hiên Nam Giang, Phƣớc Sơn, Trà My Thăng Bình, Tiên Phƣớc, dệt Núi Thành Trăng gió hữu tình soi non nƣớc Thu Bồn quyền quyện hát Vu Gia Cửa Đại, An Hòa, reo Dung Quất Quảng Nam đó, đƣợm tình ca “Eng, không eng, tét đèn nghẻo” “Úi chui choa, lụa, tơ tàm” (tơ tằm) Thƣơng chừng xứ Quảng Nam Nói lời đóng cột đinh Nhớ miền trung Quảng Nam yêu dấu Ta hẹn nhau, đón Thời gian gởi nhớ trôi năm tháng Ta đón về, trọn tình quê Quảng Ngãi, quê (Thị xã Quảng Ngãi) Tháng – 2007 Quê hƣơng Quảng Ngãi cằn khô Mé gối cao nguyên, mé vỗ bờ “Quảng Ngãi hay lo” Của, thời, gian khó, có công cho Quảng Ngãi tình nghĩa nặng tình Ngay đầu đời thuở vừa sinh Khi lớn lên đi Đi đến đâu nhớ quê Nhớ : Sơn Hà, Sơn Tịnh, Sơn Tây Nhớ : Bình Sơn, Lý Sơn, dặn lòng Thƣơng : Đức Phổ, Nghĩa Hành, Tƣ Nghĩa 63 Thƣơng : Ba Tơ, Mộ Đức, Minh Long Trà Bồng nhẹ ru Trà Khúc Nam Châm sóng đẩy Sa Huỳnh Sông Vệ ngập ngừng Cửa Lở Chợ Chùa thƣ thả ngắm trăng Quảng Ngãi ! Quảng Ngãi ! Dù sống đâu Lòng nhớ dặn lòng ! Quảng Ninh, quê (TP Hạ Long, TX Cẩm Phả, TX Mông Cái, TX Uông Bí) Tháng – 2007 Quảng Ninh, sơn thủy trời đông Nhƣ kỳ quan, Hạ Long Nhƣ Trúc Lâm, Yên Tử Nhắc hai, non sông Quảng Ninh quê Tỉnh cực bắc reo sóng biển Tỉnh đầu tiên, liền biển giáp Trung Hoa Tỉnh ven biển, gối núi rừng chất ngất Nghề biển vơi đầy, nghề quặng phủ trầm kha Cẩm Phả ơi, nhớ Vân Đồn, Móng Cái Yên Hƣng ơi, nhớ Hoành Bồ, Bình Liêu Uông Bí ơi, nhớ Quảng Hà, Ba Chẽ Tiên Yên ơi, nhớ Cô Tô, Đông Triều Quảng Ninh quê tôi, lạ không anh Với ba Thị xã, tỉnh thành Hỏi nơi thành ba thị Ngoài Quảng Ninh, có thêm Hạ Long khéo vẽ dƣ đồ Thạch động nghiêng trời, đẩy sóng xô Tiên cảnh cố chầu xin đến viếng Thế nhân tắc, ngủ mơ Quảng Trị, quê 64 (TX Quảng Trị, TX Đông Hà) Tháng – 2007 Ai Quảng Trị, quê hƣơng Nửa mảnh cằn khô, vắt núi đồi Nửa mảnh chênh vênh, trèo biển Hỡi ngƣời Quảng Trị Đây, Đa Krông, Hƣớng Hóa, Gio Linh Kia, Cam Lộ, Triệu Phong, Đông Hà Vĩnh Linh, Hải Lăng, hai đầu hai ngã Ngƣợc Miền Bắc, xuôi Miền Nam Ri, Bến Hải, Rứa, Thạch Hãng, Soi Cửa Tùng, Cửa Việt Nhớ quê đời đời Nhớ Cổ Thành lƣu dấu tích Nhớ đến thời mở nƣớc xa xƣa Nhớ lằn ranh đò vĩ tuyến Quảng Trị ơi, biết nói vừa Tôi Quảng Trị quê Thắp đèn khuya viết lời Tình tự, nỗi niềm trao Cho ngƣời Quảng Trị Sài Gòn, thành phố mến yêu Tháng – 2007 Sài Gòn, thành phố mến yêu Phố xá công viên, tú mỹ miều Hạnh phúc phú cƣờng, vƣơn cao rực sáng Sức sống thăng hoa, đẹp đô thành Sài Gòn, ngọc viễn đông Ba trăm năm rạng rỡ non sông Ba trăm năm vào lịch sử Vang danh bốn phƣơng, giòng giống Lạc Hồng Sài Gòn, nhớ không em Bốn tỉnh ven biên, bảo bọc châu thành Mƣời quận năm Nay phát triển hăm hai 65 Từ Quận 12, băng Thủ Đức Bình Chánh, Hóc Môn, tới Củ Chi Bình Thạnh, Phú Nhuận, ta bƣớc chân Gò Vấp, Tân Bình, hòa vang lên tiếng Nhà Bè, Cần Giờ, nhớ không em Sài Gòn, nhớ không em Nhớ Chợ Bến Thành, nhớ phố Thanh Đa Nhớ Chợ An Đông, nhớ Bến Bạch Đằng Nhớ sông Nhà Bè, phân hai nƣớc chảy “Nhà Bè, nƣớc chảy chia hai Ai Gia Định, Đồng Nai về” Nhà Bè, nƣớc chảy Ai bên đó, bên Ôi, nhớ Sài Gòn, thành phố mến yêu Nhớ đêm khuya, nhớ buổi chiều Nhớ lúc lang thang, đèn mờ giăng mắc Để nhớ Sài Gòn, thành phố yêu Nhớ Sài Gòn Tháng – 2007 Sài Gòn ! Nhớ Sài Gòn, dâng tràn nỗi nhớ Nhớ Sài Gòn, ôi niềm nhớ không tên Có đêm, rơi vào giấc ngủ quên Choàng thức dậy, giọt buồn lăn má Sài Gòn ! Nhớ Sài Gòn, đƣờng xanh Con đƣờng nào, in dấu, bƣớc chân Chiếc khô phơi cát bụi thầm Phố xá khuya, đèn mờ giăng xanh đỏ Nhớ Sài Gòn, nét đan kết sử Ba trăm năm, ngọc viễn đông Ba trăm năm, minh châu trời Nam Cho nƣớc Việt thành ba miền rạng rỡ Sài Gòn ! Nhớ Sài Gòn, lâng lâng nỗi nhớ Nhớ hừng đông, nắng gọi, phố vƣơn lên 66 Nhớ chiều về, nắng ngủ, kéo hoàng hôn Nhớ phố thị, khuya, vui sống Sài Gòn ! Nhớ Sài Gòn, nhƣ tình yêu muôn thuở Nhớ Sài Gòn, nhƣ tình nhớ thiết tha Thời gian qua, không nhòa nhạt phôi pha Thời gian tới, ngời ngời tƣơi sáng Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Hòn ngọc viễn đông Minh châu trời Nam, Rực sáng !!! Sơn La, quê (TX Sơn La) Tháng – 2007 Quê em miền Sơn La Núi đồi vang tiếng hát ca Chim muông hòa reo trổi khúc Nhạc rừng theo gió bay xa Quê em miền Sơn La Nƣớc reo róc rách Sông Đà Nƣớc reo gập ghình Sông Mã Rì rào suối nhỏ ngân nga Từ Quỳnh Nhai, đến Sông Mã, Thuận Châu Từ Mai Sơn, đến Mƣờng La, Yên Châu Bắc Yên, Phù Yên hai mối Mộc Châu kê gối mộng đầu Quê em miền Sơn La Nối liền Thanh Hóa thật xa Chạy lên trùng trùng Việt Bắc Bờ Tây, bát ngát Thƣợng Lào Sơn La quê em Ngàn reo gió Ngàn đón sƣơng Ngọn cỏ bên đƣờng Ghi dấu thƣơng thƣơng 67 Sơn La quê em Hốc đá làm nhà Núi đồi che nắng Rừng kín đan mƣa Thiên nhiên hòa vang tiếng hát Hát cô gái Sơn La Sóc Trăng, quê (Thị xã Sóc Trăng) Tháng – 2007 Ai Sóc Trăng, quê hƣơng Cuối dòng Hậu Giang, cát lở bồi Biển Đông tràn sóng, thi vỗ Chan bờ muối mặn, sống đầy vơi Ai Sóc Trăng, thƣơng ngƣời Việt – Miên Cả hai chung sống, qua rạch, qua kênh Múa “Lâm Thôm” nhẹ nhàng uốn khúc Giải xà rông muôn sắc muôn màu “Bòn tâu na”, Long Phú bên đó, Vĩnh Châu bên Thạnh Trị, Mỹ Tú, dang tay Kế Sách rộng mở, đong đầy Mỹ Xuyên Nhƣ Biển Đông rạt rào sóng biếc Nhƣ Hậu Giang, cuối vơi đầy Sóc Trăng đó, Việt – Miên hòa ái, vui vầy tình ca Sóc Trăng quê Muối mặn mềm môi Đi đâu nhớ Nhớ Sóc Trăng Tây Ninh, quê (Thị xã Tây Ninh) Tháng – 2007 Ai Tây Ninh, vùng đất quê Tòa thánh Tây Ninh, hoành tráng huy hoàng 68 Có núi Bà Đen, uy linh ngự trấn Có Vàm Cỏ Đông, bàng bạc Dƣơng Minh Châu, Gò Dầu, Trảng Bàng bên Bốn huyện giáp Miên, liên tiếp bên Tân Châu, Tân Biên, rừng thiêng biên giới Châu Thành, Bến Cầu, sóng nƣớc nhẹ lay Kìa, Hồ Dầu Tiếng, mênh mông Kìa, bờ Suối Đá, ngà Rồi Kà Tum, Xa Mát Rồi Nƣớc Đục, Tha La Tây Ninh, quê hƣơng Từ thời mở nƣớc lâu Một phần sinh thể Việt Nam Bảo tồn đến tận ngày mai Ai Tây Ninh, vùng đất quê Đất thánh, núi Bà Tình nghĩa mặn mà Nƣớc chảy đá mòn Không thuở phai Thái Bình, quê (TX Thái Bình) Tháng – 2007 Ai Thái Bình quê hƣơng Đồng lớn xứ trung châu Bốn sông thầm reo biển Phù sa màu mỡ đất tô bồi Em đứng Sông Hồng, anh chờ Sông Luộc Em Sông Trà Lý, anh Sông Diêm Hộ, khơi Bốn dòng nếm biển mặn môi Thái Bình thắm thiết vang lời hát ca Ta thăm Tiền Hải, Thái Thụy ven bờ Quỳnh Phụ bên đợi chờ Vũ Thƣ 69 Kiến Xƣơng thơ mộng ƣ Đông Hƣng bén gót bƣớc qua Hƣng Hà Nhớ Thái Bình Viếng Chùa Keo, thăm Khổng Minh Không (1) Viếng Tiên La, thăm Bát nạo phù Tƣớng (2) Và nữa, đền thờ quyện khói Để nhớ Thái Bình, vùng đất quê (1) (2) Chùa Keo nằm làng Dũng Nghĩa, có thờ Thiền sƣ Khổng Minh Không, quốc sƣ thời nhà Lý Làng Tiên La, có đền thờ Bà Bát nạo phù Tƣớng, nữ tƣớng Hai Bà Trƣng Thái Nguyên, quê (TP Thái Nguyên, TX Sông Công) Tháng – 2007 Thái Nguyên trung du Trung châu giáp, thƣợng du liền Sông Cầu đồng thấp miền Băng lên rừng núi triền triền mênh mông Chiều về, đổ bóng hoàng hôn Đầu hôm, vầng trăng óng vàng Có nhiều hang động mênh mang Danh lam thắng tích khang trang mỹ miều Thái Nguyên thật đáng yêu Chứa chan sống, nâng niu dân tình Phú Bình hoa xinh xinh Phú Lƣơng tƣơi tốt, ven bên sông Đồng Hỷ nhớ viếng Chùa Hang Đại Từ ân đức, an nhàn Phổ Yên Định Hóa núi thẳm rừng thiêng Võ Nhai đồi dốc nối liền thƣợng du Thái Nguyên quê ta Bên Hồ Núi Cốc, ngỏ lời nghe Đi đâu nhớ trở Thái Nguyên yêu dấu, ƣớc thề có Dù cho mƣa dãi nắng dầu Nhớ thƣơng thuở ban đầu Thái Nguyên Thanh Hóa, quê (TP Thanh Hóa, TX Bỉm Sơn, TX Sầm Sơn) Tháng – 2007 70 Thanh Hóa quê tôi, non sông liền mối Hai mƣơi bốn huyện, nối kết liên đài Một thành phố, hai thị xã hoa cài Tạo thành khối sơn lâm trấn thủy Ai Thanh Hóa, có nhớ Sầm Sơn Nhớ Bỉm Sơn, lại nhớ Nga Sơn Nhớ Triệu Sơn, lại nhớ Quan Sơn Còn Cẩm Thủy, Thọ Xuân thuở Sơn sơn, thủy thủy tao Cho ngƣời Thanh Hóa rạt rào mến thƣơng Núi Tùng ơi, Triệu Trinh lƣu dấu Tây Đô ơi, nghĩa sĩ anh linh Lam Sơn ơi, áo vải phạt Minh Dựng xây non nƣớc Ngàn năm đó, bóng hình không phai Thanh Hóa quê tôi, Khi thời phất nghĩa dựng cờ Khi thời gối mộng trăng mơ đẹp tình Đi đâu nhớ quê Bên dòng Sông Mã, nặng tình thiết tha Thừa Thiên, quê (Thành phố Huế) Tháng – 2007 Ai biết Huế, Quê hƣơng tôi, vùng đất thần kinh Vọng Cố Đô, trăm thƣơng ngàn nhớ Thừa Thiên ơi, in bóng vƣơng hình Bao lăng tẩm, đền đài, Nội - ngoại thành, di tích, Cầu Trƣờng Tiền, sáu vài, mƣời hai nhịp Dòng Hƣơng Giang, năm tháng vơi đầy Hƣơng Thủy, Hƣơng Trà, a, A Lƣới Quảng Điền, Phong Điền, phú, Phú Vang Nam Đông bên nớ, ni Phú Lộc Mô, ghé Phú Bài, tê Thuận An (Cánh gió – Phú Bài, nƣớc – Thuận An) 71 Ai biết Huế Ai chƣa biết chi Cố đô xa xƣa Nay tình kết phƣơng đài Đàn Nam Giao, thƣơng nhớ Núi Ngự Bình, ngóng trông Nón thơ nghiêng nghiêng mái đẩy Mỗi về, nhớ, đêm đông !!! Đèo Hải Vân, thiên nhai vọng nguyệt Biển Thái Bình, hải giác chờ trăng Hai phƣơng há biết trọn Hèn chi man mác ánh trăng ngàn Tiền Giang, quê (TP Mỹ Tho, TX Gò Công) Tháng – 2007 Tiền Giang quê tôi, đẹp Đẹp nhƣ sông nƣớc, ngƣời Tiền Giang Mới vừa ghé đến Mỹ Tho Đã nghe thơm phức, Nàng Thơm - Chợ Đào Đông – Tây, dừng bƣớc chƣa qua Có nhạn trắng la đà Gò Công Cái Bè, Cai Lậy ven sông Kênh Xáng – Tân Phƣớc, chèo ghe Châu Thành Tiền Giang quê tôi, Cửa ngõ xuôi Nam Đầu cầu Đồng Tháp Mỹ Thuận ơi, trăm năm Dừng chân mỏi gối, chƣa qua đƣợc phà Mỹ Thuận ơi, thƣơng hôm Hai bên lối, xe qua ào Cảm công đức cao Tăng thêm sức sống ngào Miền Nam Tiền Giang ơi, Tiền Giang ơi, Gò Công, nhạn trắng la đà Mỹ Tho, nhớ Chợ Đào – Nàng Thơm Trà Vinh, quê 72 (Thị xã Trà Vinh) Tháng – 2007 Quê em, sát biển Đông Hai bên mấp mé, hai sông, bờ Cổ Chiên, hai nhánh lững lờ Hậu Giang, hai nẻo, đợi chờ Biển Đông Đố anh, có không Trà Vinh em đó, biết không, chƣa Cầu Ngang, cửa Cung Hầu Trà Cú, cuối dòng Hậu Giang Men lên, gặp Tiểu Cần Cầu Kè, mối, có ngần ngại chi Càng Long, kế bƣớc Qua Sông Láng Thế, gặp Châu Thành Muốn Duyên Hải không anh Bốn mùa sóng vỗ gập ghình Biển Đông Ai về, có nhớ không Trà Vinh em đó, chờ mong Tuyên Quang, quê (TX Tuyên Quang) Tháng – 2007 Tuyên Quang quê tôi, miền thƣợng du Rừng núi điệp trùng, dốc đèo hiu hắt Lâm sản, khoáng sản, mở trời gai góc Rẫy bắp, nƣơng khoai, nằm vắt vảnh lƣng đèo Nhà lá, nhà sàn, đeo vách đá cheo leo Ngƣời Tuyên Quang, bình yên vui sống Mƣờng, Mán, Thổ, Mèo đồng vọng Nhƣ núi rừng hòa điệp khúc ngân vang Đƣa tay lên, vói đƣợc ánh trăng vàng Xòe bàn tay, đón ngàn lấp lánh Mùa hè đến, đâu cần máy lạnh Mùa đông về, không đụng bếp ga Ngƣời dân chẳng ngại trầm kha Vẫn sinh tồn vƣơn tới Tuyên Quang quê Tiếng Sông Lô, băng thác ghềnh nhắn gởi 73 Tiếng Sông Gầm, vƣợt đèo dốc kêu vang Cho ngƣời dân sống Tuyên Quang Chiêm Hóa vờn núi, Na Hang đùa rừng Hàm Yên, cối chập chùng Yên Sơn đeo đá, vui Sơn Dƣơng Tuyên Quang tình tự vấn vƣơng Tuyên Quang thẳng tiến đƣờng tƣơng lai Vĩnh Long, quê (Thị xã Vĩnh Long) Tháng – 2007 Quê tôi, vùng đất Vĩnh Long Hai sông nƣớc chảy song song hai bờ Cổ Chiên, Sông Hậu nên thơ Có Sông Mang Thít, se tơ hai dòng Long Hồ, hai nửa ven sông Vũng Liêm thế, Trà Ôn đồng Bình Minh, sánh bƣớc Tam Bình Không kênh rạch, vẹn tình đôi ta Vĩnh Long vui sống chan hòa Cù Lao Cái Các Cù Lao Mây Vĩnh Long bên Qua Cầu Mỹ Thuận, miền Tây Muốn thăm nét đẹp Cần Thơ Cái Vồn – Bình Thủy, ngang bờ Hậu Giang Vĩnh Long, âm vang Ai qua, có nhớ bên đàng, Vĩnh Long Vĩnh Phúc, quê (TX Vĩnh Yên) Tháng – 2007 Vĩnh Phúc quê Nằm bên Sông Lô, kết thƣơng Sông Hồng Bạch Hạc bây giờ, Phong Châu xƣa Kinh đô Hồng Bàng, từ thời khai quốc Tuế nguyệt rêu mờ, cũ nắng mƣa Vĩnh Phúc quê Là quê hƣơng Trƣng Nhị, Trƣng Trắc Bậc Nữ Vƣơng non nƣớc trời Nam Thân nữ nhi trầm Sông Hát 74 Mê Linh ngàn năm, hình bóng không nhòa Vĩnh Phúc quê Vĩnh Tƣờng Nhớ đền thờ đời Hùng Vƣơng mƣời tám Hồn phách Mỵ Nƣơng, phảng phất nơi Thổ Tang ơi, Nhớ Nguyễn Thị Giang tử tiết nơi Ta bƣớc chân đi, sƣơng khói bay bay Vĩnh Phúc quê Nhớ Vĩnh Yên ngàn xa xƣa Nhớ Vĩnh Lạc gối mộng Mê Linh Nhớ Vĩnh Tƣờng ôm ấp Bình Xuyên Lập Thạch ngăn cách Tam Dƣơng Đầm Vạc hoàng hôn, đèn lên thắp phố Tam Đảo sớm chiều, đãi khách vãn lai Nhớ hƣơng xƣa, lối cũ hoa cài Ngân tình dài, Vĩnh Phúc quê Yên Bái, quê (TP Yên Bái, TX Nghĩa Lộ) Tháng – 2007 Quê tôi, Yên Bái quên Ba sông lớn tạo nên hình hài Sông Đà, réo rắt ngân dài Sông Hồng, uốn khúc miệt mài thời gian Sông Chảy, nƣớc chảy mênh mang Hồ Thác Bà, rộng thênh thang rừng Yên Bái vang tiếng anh hùng Mƣời ba nghĩa sĩ chống phƣờng thực dân Mù Căng Chải, phong trần Trạm Tấu, Nghĩa Lộ, Trấn Yên đƣờng đƣờng Lục Yên, em thƣơng thƣơng Văn Yên em đó, vấn vƣơng chiều Yên Bình, dáng vẻ yêu kiều Thác Bà gợn sóng, tơ điều, nhớ Khí hùng Yên Bái không phai Mƣời ba nghĩa sĩ, phƣơng đài thơm hƣơng Thƣơng Cô Bắc, ngủ khám đƣờng Thƣơng Cô Giang, ngủ cố hƣơng ngƣời Rƣng rƣng nƣớc mắt mỉm cƣời 75 Việt Nam muôn thuở ngƣời Việt Nam Yên Bái ! Yên Bái ! Rạng danh nét sử đan Anh đi, em ở, chờ anh trở Trở về, nguyên vẹn ƣớc thề Nhƣ hình với bóng, không nhạt phai 76 ... dắt 20 Vị nhân sinh, dùng tình thƣơng từ ái, đắp xây Hạnh lợi tha, hòa-tƣơng-chuyển-hóa, đong đầy Nguyện phụng sự, nhập-ứng-tùy-cơ, chiêu cảm Khi núi gác lƣng đồi, treo ghềnh ráng Khi nƣớc cạn mạch... Miền Trung Thảm trạng bão số - XANGSANE - tàn phá 11 tỉnh Miền Trung Cảm tác cấp thời lúc sáng 0 2-1 0-2 006, sau ngày theo dõi, liên lạc, để kêu gọi cứu trợ * Mặc Giang Quê hƣơng Miền Trung Bão... nồng Ngƣợc dòng Tiên Tổ Cha Ông Xuôi dòng kế cháu lƣu truyền Khi thời mâu-thuẫn-trống-chiêng Khi thời hát hội-đoàn viên-thái bình Vẽ thêm nét sử đan Vẽ thêm dấu ngọc xinh xinh quê Đồng hƣơng hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Tho mac giang quyen 7, bai 601 700, Tho mac giang quyen 7, bai 601 700,