0

Tho mac giang quyen 1, bai 01-100

138 271 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 12:01

Thơ Mặc Giang - Quyển (bài 02 – 100) Email: thnhattan@yahoo.com.au * Mục Lục * Tiếng lòng quê hƣơng Thầm lặng Việt Nam, quê hƣơng Quê hƣơng đó, đợi chờ Từ xa mờ Tiếng kêu cứu quê hƣơng Thƣơng Thầy An Thiên Thƣơng Thầy An Thiên (tiếp theo) Chùa Niềm thƣơng Ta em hữu vô Em ai, thi sĩ ? Nụ hồng cho em Sám nguyện Sars, cƣớp em Sars, cƣớp em tôi, (tiếp theo) Vài cảm xúc Một nụ cƣời Sắc không mỉm nụ vô Một chuyến giã từ Dòng sông, gọi tên em Mừng khánh thọ vị Thầy Từng hành trình Viết cho anh Tôi Một Ông Thầy Tu Tôi Một Ngƣời Việt Nam Tôi Ngƣời Mắt Cƣờm Cuộc sống Ngƣời Cùi Em bé mồ côi Tôi mang thân phận Ngƣời Mù Non nƣớc Việt Nam Cảm niệm Mùa An Cƣ Cái nhìn thực Vô tình thăm Nấm mộ hoang Bé Thơ Quê nhà sẵn có từ lâu Đức Phật ngồi yên Núi có từ đồi, biển có từ sông Bùng vỡ 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Tình dài hóa ngắn, cõi Thăm chùa, thăm quê 40 năm ( ) ….… xây thành ( ) Tự Cuốn bờ lau, bụi mờ bỏ lại Xin chắp đôi bàn tay Điệp khúc quê hƣơng Cái đẹp vô thƣờng 74 năm ( ) Bài ca sỏi đá Từ cõi chết, em lần mò sống lại Xin cho em nhiệm mầu * thơ nhạc Một hai Hỏi, đáp Bƣớc rơi rụng mây ngàn Một nụ cƣời vang Ta đi, cõi phù sinh Trẻ thơ, bên cạnh đời Gợi lòng quốc, quốc kêu sƣơng Biết tích tịch tình tang Làng quê yêu dấu Dịch cúm này, làm hại gà Tình ca muôn thuở Ngƣời Việt Nam Quê hƣơng nguồn cội Tiễn ngƣời thân vào cõi chết Hạn hán bạo tàn ! Tôi ngƣời nông dân Tôi thƣơng em bé nhà nghèo Dệt mộng mƣời Khôn chết, dại chết, biết sống Cuộc sống xƣa nay, quay cƣời hố hố Tôi ngƣời điên Trần gian qua khỏi, em Tôi nói anh nghe ! Ta Việt Nam, sông núi hồn thiêng Tôi đi, Ta ngƣời niên Tôi ngƣời chinh nhân Tôi ngƣời nữ Nối nhịp cầu Này ngƣời cảm tử ! Tôi ngƣời già Ta ngƣời công nhân viên Cửa Phật từ bi hóa nhiệm mầu Gãy nhịp cầu sa bóng nƣớc ! 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Tiếng kêu cứu Lƣơng Tâm 86 Hỏa hoạn điêu tàn ! 87 Bão lụt thảm thƣơng ! 88 Tôi gọi tên 89 Tiếng kêu thƣơng thứ hai 90 Em ngƣời khuyết tật 91 Tôi ngƣời lái đò 92 Ta đi, nƣớc non 93 Mẹ Việt Nam, muôn đời * thơ nhạc 94 Một ngày nhƣ ngày 95 Tôi ngƣời tài xế xe đò 96 Từ ly ngày tàn * thơ nhạc 97 Những đứa em * thơ nhạc 98 Chấm điểm son, Em bất diệt ! 99 Tôi đứng với ! 100 Tiếng lòng Quê Hƣơng Nắng lên cho ấm hƣơng sầu Gợi lên trầm tiếng cầu kinh xƣa Tình quê biết nói vừa Đau thƣơng máu lệ hay chƣa ngƣời ? Còn đâu câu hát tiếng cƣời Lá xanh e úng hoa tƣơi nghẹn ngào Tháng ngày mòn mỏi tiêu dao Âm vang dậy sóng rạt rào hồn ? Mẹ quê khóc đêm dài Da mồi tóc bạc hôm mai bơ phờ Kìa trông em bé ngây thơ ! Xuân xanh đốt cháy trông chờ chi Kìa trông thiếu phụ vai gầy ! Phấn son nhòa nhạt niềm tây lạnh lùng Kìa trông thuở anh hùng ! Vì dân nƣớc đau lòng không anh ? Ngƣời cát đá nhục hình Kẻ cúi mặt rêu xanh nấm mồ Quê hƣơng biết ? Thanh bình no ấm chan hòa yêu thƣơng Không máu đổ lệ vƣơng Trong ca khúc liên hoan trở Nƣơng dâu vƣờn sắn đê Gia đình sum hợp phu thê vui vầy Thời gian đếm hay Nghe không Mẹ gọi đêm đầy vơi Hƣơng hồn Tổ Quốc ! Hƣơng hồn Tổ Quốc ngƣời Việt Nam ! 23-10-82 THẦM LẶNG Chiều 14-12-82 Xuân đến làm chi thấy ngậm ngùi Nụ cƣời chết hẳn môi Ngày vui từ lâu Từ thuở thơ khóc chào đời Mấy chục xuân đến với Hững hờ không nỡ, nhận không Nhƣ quê hƣơng chất chồng thƣơng tích Vết cũ chƣa khô, máu lại bồi Nƣớc đổ đâu có ngƣợc dòng ? Nghìn năm Mẹ có buồn không ? Đàn tan tác trăm phƣơng gởi Nhớ thuở bình mông giống Lạc Hồng Khóc Mẹ ủ gầy tận cuối quê Thƣơng em èo uột khổ trăm bề Đôi tay nƣơng níu Hồn Sông Núi Ƣớc vọng ngày nao bƣớc trở ! Quyện lấy nỗi nhớ mong Nhớ dòng sông nhỏ nẻo cô thôn Nắng lên sƣởi ấm đồng xanh gội Ngát đƣợm tình quê sống Đất xuân sang rộn rã hời Âm thầm giọt lệ cố hƣơng ! Nghẹn ngào lữ khách buồn không nói Biết nói đất nƣớc ? Quê Hƣơng Đất lành dƣ hƣơng Xuân thu đông hạ vƣơng vấn lòng Ngày mòn mỏi ngóng trông Nào hiểu đƣợc thuyền không nƣớc buồn Sông có nhớ lấy nguồn Núi có nhớ lấy non lần Tang thƣơng độ phong trần Lại qua lớp phù vân tiêu điều Còn đâu hƣơng sắc mỹ miều Còn đâu đồng rộng phì nhiêu lúa vàng Thì thầm biển gọi mênh mang Còn đâu em bé ca ngàn tuổi thơ Thƣơng quê từ đến Yêu quê từ độ bơ vơ khơi dòng Nỗi niềm non nƣớc mênh mông Trời xanh chao động cuồng phong trổi Thổi cho hƣ vinh Em đứng nhƣ với ta Xƣa trang sử lựa Lật ta với Việt Nam muôn thuở tồn sinh Quê hƣơng muôn thuở nhƣ với ta Năm 1982 Quê Hƣơng đợi chờ Không quê sầu hận ngập tràn Làm thân lƣu lạc lòng man mác buồn Nghe hồn réo rắt trào tuôn Miên man cội nƣớc nguồn mà đau Biển dâu xanh ngát màu Lênh đênh mặt nƣớc rầu rầu tang thƣơng Chiều tà gợn sóng tơ vƣơng Nghiêng nghiêng đôi ngả vầng dƣơng gợi hình Ta tiếng gọi bên Mình ta có bóng hình bên ta Xa gần có gần xa Ta quên đƣợc bên ta có Quê hƣơng nguyên vẹn bóng hình Nhƣ ta nguyên vẹn chƣa sinh Nghe không tiếng gọi À tiếng gọi đêm mơ xa mờ Quê hƣơng đợi chờ Nhƣ ta chƣa Sá hai chữ biệt ly Thời gian nhƣ thể bờ mi khép hờ Mở đẹp nhƣ mơ Khép vào lƣu lại vần thơ muôn đời Đêm khuya dạo gót rong chơi Quê hƣơng ôm ấp đôi lời ghi Đôi chân bƣớc Đôi tay nƣơng níu Quê Hƣơng Năm 1983 TỪ ĐÓ XA MỜ 11 đêm 16-11-Bính Tý 1997, Kính dâng hương hồn Mẹ ! Mƣời bốn tuổi xa gia đình vạn dặm Ba mƣơi năm, vỏn vẹn bảy mƣơi hai thăm Và từ Bóng Mẫu Từ thăm thẳm Mẹ ! Trăng mƣời sáu Bóng đơn côi vò võ xa xăm Đất trời nghiêng ngửa Thành sầu sụp đổ Hai Đấng Sinh Thành Khuất bóng biệt tăm Hơn tuổi chào đời Kêu tiếng Cha vòng tay chị Bốn mƣơi ba năm Kêu tiếng Mẹ tự đáy lòng Còn chi đâu mà mong Thƣơng thƣơng nhớ nhớ xuôi dòng buông trôi Nghĩa đáp ân đền đâu ? Nghìn năm vĩnh biệt Mẹ ! Xứ Phù Cát Thôn Tân Hòa Mây thoảng gió bay Một ngƣời tự nguyện kiếp lƣu đày Mang hạnh nguyện đơn sơ hiến cho đời tƣơi đẹp ! Khói hƣơng trầm nghi ngút Mắt nhòa rƣớm lệ Nửa tinh cầu vụn vỡ Mẹ linh thiêng nhớ ? Đã nhiều lần thƣa Mẹ Bốn ngƣời Hãy bớt đứa cho đời ! Chân bƣớc cho Ánh đạo vàng tỏ rạng Đƣợc tin Mẹ nhắm mắt Con trầm ngâm sống với Mẹ đêm Một đêm để biết chuyện làm Một đêm cầu nguyện Hoa Đàm kính dâng Một đêm ngàn năm Một đêm vũ trụ lặng yên xoay vần Dù cho bao độ phù vân Con Bóng Mẹ theo vầng trăng soi Vầng trăng mƣời sáu chia đôi Nửa từ quê cũ, nửa trôi quê ngƣời Cho từ tạ nụ cƣời Cho từ tạ Bóng Ngƣời thƣơng TIẾNG KÊU CỨU QUÊ HƢƠNG Hạ tuần tháng năm Canh Thìn - 2000 * Một ngày nhịn ăn vận động & Đêm Thắp Nến chia xẻ * Ai thƣơng quê hƣơng ? Ai thƣơng đồng bào ? Thôi Miền Nam ! Mƣa tuôn gió bạo tàn Cả đất nƣớc lệ tràn lên ánh mắt Ruột đau nhƣ cào Tâm can nhƣ cắt Khoanh tay bất lực Nhìn vật đổi dời Nhìn hoang tàn đổ nát Nhìn vận nƣớc trôi Không nói đƣợc nên lời Trời cao có thấu lòng ngƣời hay ? Đất dậy sóng Sấm sét vang rền Vì đâu giận hờn Gây nên nông nỗi ! Kìa ! Cần Thơ, Đồng Tháp, Rạch Giá, Long An Nọ ! Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang phủ tràn Châu Đốc Đâu đâu sụp, đổ, chết, trôi, phũ phàng chất ngất Đâu đâu sóng ngƣời lặn hụp, tiếng khóc, tiếng than Miền Nam nƣớc Việt hai ngàn Miền Nam tang thƣơng Miền Nam quê hƣơng Viễn Đông ngọc vấn vƣơng lệ nhòa Còn chi tỉnh phì nhiêu, dọc theo sông Cửu Long kiều diễm ! Còn chi cánh đồng vàng, bát ngàn lúa chín Miền Nam ! Khắp tám tỉnh ngập tràn Ngƣợc lên bên biên giới Xuôi đến tận Cà Mau Vài chục năm qua đến vài chục năm sau Là trận lụt lớn từ nhiều kỷ ! Biển nƣớc mênh mông Lƣng đồi xấp xỉ Phố phƣờng lắp xắp Làng xã trôi Có nơi dâng lên tới Có nơi mấp mé mái ruôi Cả nhà nhét chui rúc Trên mảnh ván, giƣờng, đẳng gỗ nối tiếp đƣợc kê Đã hai tháng dài đằng đẵng, não nuột ê chề ! Chờ nƣớc rút cuối mùa mƣa, tháng ! Kìa ! Thêm em bé rớt, chìm Bàn tay non em níu chữa ? Em biến rồi, thăm thẳm mù khơi ! Kìa ! Thêm cụ già run rẩy, trôi Nét đẳng điu, tàn tạ, khô gầy Không kịp ngoáy cổ, nhìn đàn cháu bỏ lại Tay chống tay chèo đƣa đẩy Quay quanh than khóc kiếm tìm Lối xóm nghe la kéo tới Thêm câu sầu não, im lìm Nhiêu khê nhiêu khê ! Tang thƣơng phủ lớp bề tang thƣơng ! “Nhiễu điều phủ lấy giá gƣơng Ngƣời nƣớc “biết thƣơng cùng” Mƣời triệu dân tận khốn khổ Hơn nửa triệu ngƣời không nhà không cửa Mấy trăm ngàn ngƣời lánh nạn, với gia tài vụn vỡ Dõi tai nghe, có tin cứu trợ ? Ngửa tay gầy, xin manh áo, sét cơm ! Nhìn trông ánh mắt mỏi mòn Xa xăm chờ đợi héo hon nỗi lòng Hỡi đồng bào ! Hỡi quê hƣơng ! Tôi cất cao tiếng gọi Xin ngỏ lời với chị ! Xin thƣa chuyện với anh ! Là Nam, Trung hay Bắc Và tất ngƣời Dang rộng bàn tay dung ruổi Mở LÕNG VÀNG cho thỏa mối TỪ TÂM Xin đừng trách nghe ! Mà dù có trách, thầm Miễn sao, cho ngƣời nghèo đƣợc chén cơm thay chén cháo Miễn sao, cho trẻ thơ đƣợc mảnh áo che thân Tôi ngửa tay, thêm đón nhận lần Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào, Ôi tinh thần cao quí ! Tiếng kêu cứu lạc quyên, mà không nghe nhĩ ! Đẹp ! Cảm tạ ơn ngƣời ! Quê hƣơng xin MỘT NỤ CƢỜI Dù dù đục ngƣời Việt Nam THƢƠNG THẦY AN THIÊN Cảm tác 11 khuya Thứ Bảy 25-5-2002 Dâng lên Giác linh Cố TT Thích An Thiên Xả báo thân lúc 30 chiều Thứ Sáu 24-5-2002 Bốn rƣỡi chiều Thứ sáu Ngày hăm bốn tháng năm Năm hai nghìn lẻ hai Tin chấn động nghe tim rỉ máu Không gian khép lại Thời gian ngừng trôi Mắt lệ tuôn dài ! Điện thoại liên hồi tới tấp Bàng hoàng rúng động không Tiếng nói ngập ngừng lấp vấp Thầy An Thiên ! Vành môi run rẩy vành môi Mắt rƣng rƣng mắt xa xôi ngóng chờ Đêm dài vần vũ hoang sơ Trăng khuya nhạt bóng hoen mờ Quý Thầy hối ! Phật tử xôn xao ! Một số tụ Chùa Minh Giác Ngƣời liên lạc quan công quyền chờ đợi nắm tin Mƣời đêm hội họp Rồi kéo đến chỗ giữ xác Thầy Thầy cho xin ! Chỉ xin chút đƣợc nhìn ! Và đƣợc đứng gần, yên lặng cầu nguyện Nhƣng họ bảo không đƣợc, phải chờ sau giảo nghiệm Họ bảo : có vào nhận diện Cháy đen ! rách toát ! ló xƣơng ! nức nẻ ! co quắp ! nhƣ than ! Phũ phàng chi phũ phàng Đắng cay chi bẽ bàng đắng cay Đất nƣớc xứ ngƣời Luật lệ xứ ngƣời Thôi đành chấp nhận ! Ôi, thiểu não ê chề ! Rồi lũ lƣợt về, Chùa Minh Giác tiêu sơ Đêm đông khuya giá cắt, bơ phờ Lập tạm bàn thờ bên nhà kho cầu nguyện Tiếng mõ lời kinh vang vọng Thì thào sùi sụt liên miên Âm vang chừng nghe nấc giọng Âm dƣơng giao cảm nối liền Thầy An Thiên Thầy An Thiên ! Giác linh phƣởng phất chùa chiền dấu yêu Tiếng kinh trầm cao siêu An Thiên nƣơng bóng tiêu diêu hồng trần An Thiên với mây ngàn Môn đồ lại hai hàng lệ rơi Anh em huynh đệ nguôi Từng thổn thức bồi hồi tiếc thƣơng ! Tròn bốn mƣơi năm Xuất gia tu học Cắt từ thân Bôn ba du học Xứ Nhật Bản thần kinh Rồi nhân duyên đƣa đẩy Öc Đại Lợi nƣơng thân Đã hai mƣơi năm Anh em huynh đệ Lần bƣớc phong trần Kẻ trƣớc ngƣời sau lập nên trụ xứ Lần hồi trôi Giáo Hội thành hình Những tƣởng năm tháng dài Quê hƣơng, Đạo Pháp trĩu vai Vui buồn can dự Nào ngờ thoáng chia ly Âm thầm lặng lẽ Từ đôi ngả chi hở Thầy ? Đông giá lạnh hây hây Ngƣời đi phai bóng hình ! Thầy ngƣời nói Khiêm cung rẻ rúng ngôn từ Đến độ Không lời từ biệt Không tiếng nghe qua Kết thúc đời nhà tu Chỉ thƣ bốn trang để lại 10 Ngƣơi cƣớp hết, hai bàn tay trắng Nhà chị sao, nặng ! Nhà tôi, thứ không ! Nhà anh, đống tan hoang ! Nhà em, may vừa sém ! Những nạn nhân nhìn nhau, ngao ngán Sức đâu làm lại từ đầu Khổ đau bãi ƣu sầu Tang thƣơng bãi biển dâu điêu tàn Tệ cảnh phù tang Bạc cảnh phũ phàng nát tan Lửa cháy mà chi ! Lửa đốt mà chi ! Vô tình, cố ý mà chi ! Tai hại hở trời ! Cháy tiêu sạch, cạn lời than thở Cháy tiêu ma, mớ tro tàn Đày chi bao nỗi gian nan Đọa chi bao nỗi bẽ bàng đắng cay Bàn tay, tay trắng bàn tay Còn bàn tay trắng đêm ngày lơi bơi Đôi bờ giọt lệ đầy vơi Từ vá đắp đời trần Một trận hỏa hoạn, đời cháy Một trận bạo tàn, sỏi đá tiêu ma Nói chi cửa nhà Nói chi thịt da ngƣời Bạo tàn chi lửa !!! Bão Lụt Thảm Thƣơng ! Tháng 03 - 2004 Mây đen dày đặc Sấm sét vang rền Trời long đất lở Mƣa mƣa !!! Mƣa nhƣ trút nƣớc Mƣa nhƣ vỡ bờ Mƣa dầm mƣa dề Mƣa mƣa !!! Bão lụt ! Nƣớc ngập tràn trề Nƣớc tuôn lênh láng Đâu đâu nƣớc Biển nƣớc mênh mông 124 Bão lụt ! Nƣớc ngập đầy đồng Đầy suối đầy sông Đầy chồng lên núi Đầy phủ lên Bão tố hoành hành trổi dậy Cuồng phong quay lộn gầm vang Nhƣ trút phẫn nộ bạo tàn Từng cơn, xoáy Cụ già hụt hẫng, không kịp quay đầu để ngoáy Trẻ thơ chúi mũi, không kịp cất tiếng để la Những ngƣời thân chƣa kịp tiếng : ối chà ! Biển nƣớc bồng bềnh khép lại ! Súc vật, chết lền khênh man dại Cửa nhà, đổ nghiêng ngửa trôi Cây cối, trốc lăn lóc trụt trồi Ngƣời ngƣời, mắt lƣng tròng đứng ngó ! Cùng di tản lên đồi cao tạm Cùng dắt dìu ủ rũ đợi chờ Bão ! Sao nỡ hờ Lụt ! Sao nỡ bơ phờ nhân gian Biết bao cay đắng phũ phàng Gieo chi tan nát kinh hoàng ni ! Cửa nhà, cải Ngƣời sống đói khổ, ngƣời im lìm Thôi rồi, đất trời dậy sóng ! Thôi rồi, lụt lội tả tơi ! Chỗ cát đá lở bồi Chỗ hang hóc lõm lồi Đƣờng sá, bờ đê phá vỡ Bùn lầy đem lấp non cao Mùa màng tiêu hƣ hao Trùng trùng biển nƣớc lên Khổ đau nhân thế, tơi bời trần gian Bão chi cho lắm, phũ phùng Lụt chi cho biết Con ngƣời giọt lệ đầy vơi Ông mƣa ông lụt làm trời hay Ông đừng tận cao Làm mƣa làm gió làm Một trận bão hoành hành, cuồng phong quét Một trận lụt kinh hoàng, nƣớc xoáy trôi Mang biển trùng khơi Chìm đáy biển ngàn đời gầm thét Bao cặn bã không nhồi nhét Lại trồi lên nhô nhấp đẩy vô bờ 125 Cho tàn nỗi xác xơ Cho đau nỗi bơ phờ khóc than Đố ông xuống thử trần gian Khổ cho trận cam nỗi nầy Ông nghe, cảm đong đầy Mƣa vừa phải, chừa ngày khô khan Sao cho mƣa nắng bình an Sao cho mƣa nắng đôi đàng cân đo Nhân gian vui sống đừng lo Từ mƣa nắng cho đẹp lòng Con ngƣời cầu mong !!! Tôi Gọi Tên Tôi Tháng - 2004 Lan man gọi tên Xa xa vọng tiếng núi đồi cƣời vang Mịt mờ gọi không gian Vẳng nghe có tiếng thời gian mỉm cƣời Nhấp nhô cửa biển trùng khơi Chờ sóng vỗ ngỏ lời thùy dƣơng Lắng nghe cát bụi bên đƣờng Tìm lớp nghê thƣờng trần gian Lắng nghe gió gọi ngàn Tìm mây lớp dọc ngang lƣng trời Tôi tìm kiếp luân hồi Tinh nguyên bóng dáng nơi Tôi tìm giấc chiêm bao Tịch không vô ảnh thảo mộng mơ Em đứng tự Sao em đứng hờ lặng thinh Nghe từ tiếng lặng thinh Em chơn thể bóng hình xƣa Rụng rơi cõi hiển bày Nghe không tiếng vỗ bàn tay cƣời Tiếng Kêu Thƣơng thứ hai Viết cho trẻ em gái bị ô nhục Campuchia Tháng 03 - 2004 Những ngƣời em bé nhỏ ! Các em vừa lên năm lên tám lên mƣời Ngƣời ta bắt em Làm việc tồi bại tơi bời Bao thú tính dập vùi đời trẻ 126 Em thoát khỏi vòng tay mẹ Em thoát khỏi vòng tay cha Em rơi vào cạm bẫy ngƣời ta Vì tiền bạc, dục vọng điên cuồng không thƣơng xót Những ngƣời em bé nhỏ ! Em nhƣ chim Có không tiếng hót Tiếng líu lo trẻ dại khờ Em mang tiếng khóc bơ phờ Hỡi nhân ! Bạo tàn chi nhĩ ! Thời đại Văn minh, vật chất, đảo lộn, suy vi Hay hút mê hồn Nhƣ ba hồi kinh dị Biến trẻ thơ ôm mối hận suốt đời Ô nhục hôm nay, truyền lại sau Thêm vết sử kinh hoàng xƣa chƣa có Những ngƣời em bé nhỏ ! Em khóc oán, kêu vang Khóc âm thầm ổ điếm xứ Cao Miên Tiếng khóc em, tiếng khóc triền miên Khóc cho tuổi thơ dập vùi gió bụi Khóc cho hờn căm buồn tủi Khóc cho kinh tởm ngƣời Khóc cho đêm dài thân phận nhỏ nhoi Tuổi bé bỏng em, đâu nông nỗi ? Những ngƣời em bé nhỏ ! Đất trời trổi dậy Nổi trận thần phong Thổi cho tan ô nhục kinh hoàng Thổi cho tan dâm loạn bạo tàn Để vá lại, tuổi thơ rách nát Những ngƣời em bé nhỏ ! Mai mốt lớn lên, em có tiếng khóc Xin em đừng khóc tiếng bi thƣơng Tiếng âm vang cay xé đoạn trƣờng Mờ khứ rong rêu dính lại Thế hệ chúng tôi, lỡ sản sinh ngƣời man dại Họ ác ma ác quỷ đội lốt ngƣời Chúng đến với em tiếng nói tình ngƣời Bù đắp lại em tan vỡ !!! Em Là Ngƣời Khuyết Tật ! Tháng 03 - 2004 127 Em ngƣời khuyết tật Từ lúc sinh có mặt đời Em mang danh làm kiếp ngƣời Nhƣng ngƣời lạ Thế giới chúng em ngƣời vẻ Mỗi hình thù, vóc dáng chẳng giống Thiên hạ nhìn qua, kinh hãi, rụng rời Nơi chúng em đƣợc khép Nhƣ khung trời thân phận Em ngƣời khuyết tật Suốt ngày quanh quẩn Ô kín đóng khung Nhƣ khoanh xấu số vùng Chia chung thân phận, chia chung lạc loài Chia chung nỗi đơn côi Chia chung nỗi thiệt thòi hẩm hiu Chia chung tịch cảnh cô liêu Chia chung tâm trạng nhiễu điều thảm thƣơng Em ngƣời khuyết tật Đã lỡ sinh lạc nẻo lạc đƣờng Gặp lại vƣờn kỳ ngộ Khi nói, cƣời trông lạ Mập, ốm, dƣ, lòi, nhô, hỏm, thấp, cao Đa phú đa phong muôn hình quái vật Những ngƣời chăm sóc chúng em, khổ thật Chiều chuộng, khuyên lơn, ngon ngọt, dỗ dành Ân sâu xin cảm ơn lòng Em đâu có muốn khổ tròng đâu Lỡ mang khuyết tật khổ sầu Sống cho hết kiếp có cầu vọng chi Em ngƣời khuyết tật Khổ từ đứng Cái ăn mặc trông Thế nhân không mở cõi lòng Những ngƣời khuyết tật không xong đâu Em ngƣời khuyết tật Thế giới chúng em thật xôn xao Tâm tánh thất thƣờng, ngố ngố, ngao ngao Đủ thứ âm bấn loạn cào cào Nhƣ phim giả tƣởng quỉ ma rùng rợn Em ngƣời khuyết tật Em có biết cha mẹ em đâu Nghe nói, lúc vừa nhô đầu Mẹ hãi hùng, chết ngất thật lâu ! Cha thảng thốt, quay nhìn chỗ khác ! Một bọn chúng em 128 Ngu ngơ, bọp chạt Một kiếp sống hờ Nhƣ hồn ma Trong đầu, có biết tiếng mẹ cha Và ngƣời thân gì, thật xa lạ Em ngƣời khuyết tật Nơi chúng em, nhiều ngƣời vô thăm, đủ Có ngƣời chơi với em thật lâu Nhƣng chẳng nói Cho đến từ giã Còn quay nhìn em, nƣớc mắt ứa bờ mi Trong cảm, nhƣ có sợi dây vô hình gần gũi Em ngƣời khuyết tật Vòng tay em nắm Những thứ buông lơi Đôi em nói tiếng không thành lời Chúng em ??? Những ngƣời giới ? Hay hình nhân thời kỳ ? Từ cõi dƣới thấp hay cõi cao ? Lại xuất vào thời đại hôm Gom góp sống chung trời kinh dị !!! Hay tác sinh, siêu vi, nhiễm thể ??? Để cho em, từ bụng mẹ, quái thai Nên sinh ra, quái nhân biến dạng hình hài Em đâu biết, đời để thành ngƣời quái dị Em ngƣời khuyết tật Đã mƣời năm, hai mƣơi năm, ba mƣơi năm Những tƣởng cung đàn trƣờng ca mộng mị Từng nhịp đóng khung, khép kín mơ màng Chúng em đời làm khổ nhân gian Cảm niệm ân thâm lòng vàng Đã cƣu mang cho chúng em đƣợc sống Đất trời lồng lộng Trần mênh mông Xin đừng sinh thêm kẻ lạc dòng Rồi đem bỏ vào khung trời nhỏ hẹp Những ngƣời khuyết tật chúng em Chắp tay xin cảm ơn đời Chắp tay xin cảm ơn ngƣời Khổ tâm thƣơng xót ngƣời nhƣ em !!! Tôi Là Ngƣời Lái Đò ! Tháng 03 - 2004 129 Tôi ngƣời lái đò Cuộc đời gắn liền với đoạn dòng sông Đƣa khách lại qua sông nƣớc bềnh bồng Đò đƣa đẩy theo tay chèo tay chống Khi vắng khách, đò đứng yên, lay động Bóng thời gian lấp lánh nhấp nhô Tôi ngả lƣng, sóng nƣớc đôi bờ Đò lắc lƣ, cắm sào đứng đợi Tôi ngƣời lái đò Từ mờ sáng có ngƣời réo gọi Đến tối om có kẻ kêu đò Ông lái đò ơi, xin chờ với Ông lái đò ơi, nán lại giùm cho Cây sào xoáy nƣớc mũi đò Quay quanh cho khách bờ đứng trông Khi đƣa khách qua sông Khi đƣa khách chờ mong Tôi ngƣời lái đò Quanh năm vui sống với dòng sông Rời bến chƣa qua, khách ngóng trông Cập bến đứng chờ, đƣa khách lại Đôi bờ đƣa khách lại qua sông Ra tới dòng nghe khách gọi Chở giùm với có đƣợc không Tôi xoáy sào, se đáy nƣớc Đò đẩy xa đƣa khách đẹp lòng Tôi ngƣời lái đò Những ngày phiên chợ khách đông Lễ hội, hàng hàng khách đứng trông Xuôi ngƣợc đò đƣa khách Đò đƣa bến đợi khách sang sông Bù lại thƣa khách đến Cắm sào ngồi ngắm đò không Rồi lại nƣớc lớn Con đò lặn lội nƣớc mênh mông Đời kiếp lái đò Bên thôn làng nhỏ, bến đò bên sông Ngƣời ngƣời đến dòng Lênh đênh bến nƣớc sang sông qua đò Một sông hai bến hai bờ Đò không đƣa khách đò qua sông Lại đò không Qua đò không đƣa ngƣời Nƣớc ơi, in dấu nụ cƣời Sông ơi, in bóng bao ngƣời qua sông Ngƣời đi, có chờ mong 130 Ngƣời về, nhớ dòng sông qua đò Đò ơi, không đò !!! Ta nƣớc non Tháng 03 - 2004 Ta đƣờng Ta khắp nẻo quê hƣơng Ta khắp lòng đất nƣớc Đƣờng lên miền ngƣợc Đƣờng miền xuôi Lên truông qua lƣng đèo Cao nguyên, miền ngƣợc cheo leo núi đồi Xuôi tận cuối miền xuôi Dọc theo bờ biển mặn mùi phù sa Dọc ngang lên xuống lại qua Để thăm đất nƣớc hƣơng hoa ba miền Ta khắp nẻo tình quê Ta khắp lòng phố thị Lên cao nguyên, núi rừng hùng vĩ Ghé thƣợng du, heo hút buôn làng Ghé trung du, tiếng hát vang Về Hà Nội, ngàn năm văn vật Gió bay lất phất Gợi bóng Cổ Loa Hồn thiêng sông núi chƣa nhòa Xa xa hƣơng khói đền thờ Hùng Vƣơng Thăng Long dấu ấn vƣơng Hà Nội ba sáu phố phƣờng dấu yêu Ta tỉnh địa đầu phƣơng Bắc Nhìn dấu móc, ghi Ải Nam Quan Nghe tiếng kêu sử tích chƣa tàn Mù khói lửa trải dài thời đại Đƣờng quan ải Nhớ nƣớc non nhà Hồn vi vu, tiếng gọi ông cha Đau da diết ngàn năm gìn giữ ! Đƣờng bến Ngự Ghé chợ Đông Ba Lá me đƣa đẩy la đà Vƣơng vƣơng nhớ bóng chiều tà Cố Đô Sông Gianh, trăm năm, xƣơng máu phơi khô Bến Hải, mắt rƣng rƣng, lệ nhòa tình tự Đƣờng trƣờng xa, ta Đáp Qui Nhơn, văng vẳng tiếng Đồ Bàn 131 Xuyên vào Phan Rí, Phan Rang Rêu mờ khép kín Tháp Chàm hồn bay Miền Trung sỏi đá khô cày Thùy dƣơng cát trắng có hay nỗi niềm Đƣờng dài chƣa hết Mấy nẻo chƣa quên Đi thành phố Sài Gòn Ba trăm năm cũ khắc ghi Sài Gòn giã biệt Và bao năm nữa, bờ mi khép hờ Sài Gòn, mộng mơ Bạch Đằng gợn sóng bên bờ thành đô Miền Nam ta nên thơ Bƣớc bƣớc cuối bờ Cà Mau Xanh xanh bát ngát màu Miền Nam hỡi, dạt mến thƣơng Ta khắp nẻo đƣờng Ta khắp phố phƣờng dấu yêu Đi qua nẻo cầu kiều Đi nhịp nâng niu dân tình Ta nƣớc non Ta lƣu lại bóng hình quê hƣơng Ta nhớ hai thƣơng Ta ta nhớ vấn vƣơng muôn đời Tình quê, xin gởi nụ cƣời Hồn quê, xin gởi ngƣời Việt Nam Mẹ Việt Nam, Muôn Đời ! Thơ Nhạc * Tháng 03 - 2004 Mẹ Việt Nam Năm ngàn năm tổ quốc oai hùng Năm ngàn năm lịch sử huy hoàng Để muôn đời núi sông Mẹ Việt Nam Năm ngàn năm từ thuở Vua Hùng Năm ngàn năm dòng giống Tiên Rồng Để muôn đời nƣớc non Mẹ Việt Nam Năm ngàn năm từ thuở khơi dòng Năm ngàn năm tay bế tay bồng Để muôn đời cháu Mẹ Việt Nam máu đỏ da vàng Mẹ Việt Nam sau trƣớc lòng Và muôn đời gìn giữ sắt son 132 Mẹ Việt Nam mái tóc buông dài Nhƣ chiều dài tổ quốc quê hƣơng Mẹ Việt Nam ánh mắt sâu mờ Nhƣ bến bờ muôn vạn tình thƣơng Mẹ Việt Nam chân cứng tay mềm Nhƣ dịu dàng muôn sắc thiên hƣơng Cao tiếng nói Việt Nam Cho quê hƣơng sống Cao tiếng hát Việt Nam Cho quê hƣơng rạng ngời Cao tiếng nói Việt Nam Cho quê hƣơng bừng sáng Cao tiếng hát Việt Nam Cho quê hƣơng muôn đời Mẹ Việt Nam Mẹ Việt Nam Muôn đời Một Ngày Nhƣ Mọi Ngày ! Tháng 03 - 2004 Muôn chim hót, reo bình minh thức dậy Tiếng hòa vang lớn nhỏ thật nhịp nhàng Nhƣ hí trƣờng hòa tấu âm vang Trổi khúc nhạc, hân hoan chào ngày Cảnh vật lộ dần, im lìm chờ đợi Sau đêm, giấc ngủ bình an Vừng đông dần ảnh bóng thiều quang Mặt trời nhô dần, khoe nắng sớm Đèn thành phố mập mờ nhiều Đƣờng vắng tanh, lanh lảnh tiếng hàng rong Tiếng bé cất cao bánh mì nóng giòn Tiếng động xa gần vang dậy Ngƣời dân quê, đồng, nƣơng, rẫy Ngƣời công nhân, vui công xƣởng ngày Ngƣời nhân viên với cặp giấy tay Em học trò thêm trang sách Bầy bƣớm vờn bay vƣờn cà vƣờn cải Giọt sƣơng khuya vƣớng vƣơng cành Lúa mộng vàng đơm nét ngọc tinh anh Đƣờng phố thị dập dìu ngƣời qua lại Rồi ngày, lại ngày, mãi Bóng thời gian gõ nhịp thoáng trôi qua Và hoàng hôn nán đợi bóng chiều tà 133 Đêm ngủ để ngày mai lại Cái đi, tới tới Dòng chuyển sinh chƣa đợi hay chờ Đi đời nhƣ mộng mơ Nếu biết sống ngày trọn vẹn Ngày mai nữa, ngày mai ƣớc hẹn Cây trồng, hoa đơm Nhân hòa vang, lòng dặn lòng Xây sức sống, xây trần gian thêm đẹp Tôi Là ngƣời Tài Xế Xe Đò Tháng 03 - 2004 Tôi ngƣời tài xế xe đò Chở ngƣời khắp nẻo quê hƣơng Đƣa ngƣời khắp châu thành đất nƣớc Những ngƣời già, xin mời lên phía trƣớc Những ngƣời trẻ, chịu khó phía sau Ngƣời dễ tánh nói kẻ biết điều Ngƣời khó tánh nặng nhẹ, bác tài thiệt lộn xộn Tôi ngƣời tài xế xe đò Ngƣời bảo mà chạy chậm Ngƣời la lại chạy nhanh Tôi cố giữ tay, tốc độ xa hành Chứ phải cố tình nhanh với chậm Có lần đi, hồ thật thấm Khách nhiều mà hành lý lại nặng cân Đƣờng trƣờng xa, xe nặng nhọc Sức bình sinh, lù lù lao tới Tôi ngƣời tài xế xe đò Trên lộ trình, có ngƣời đứng đợi Ai lại lúc ngặt đáng thƣơng Tôi ngừng xe cho ké đoạn đƣờng Chứ đâu phải mang lòng gian với lận Đƣờng dài vƣơng vấn Bến cuối xa Qua dốc qua đèo cao vời vợi Tôi rống hết ga, ráng lết ráng bò Nhƣ cụ già mang gánh nặng lại ốm o Gánh oằn vai, phì phào thở dốc Tôi ngƣời tài xế xe đò Đƣờng chúi xuống, hạ số, giảm ga, giảm tốc Ghì xe, giữ tay lái an toàn Xe lao vun vút boong boong Nhƣ hội xả hơi, tô bồi sinh lực 134 Trời nắng gắt, xe mệt nhừ, đuối sức Khi trời mƣa, đƣờng trơn trƣợt, hãm phanh Đêm dài, khách ngủ an lành Tôi chong mắt, rọi đèn pha, lao tới Tôi ngƣời tài xế xe đò Đến bến khách đừng lo Muốn xuống dọc đƣờng, tốp cho Xin vẫy bàn tay chào tiễn khách Rồ ga, ngon trớn chạy ro ro Tôi tài xế xe đò Đi bến bờ Đƣờng xa in dấu bụi mờ Đi cho khách đến chờ khách Thời gian khắc ghi Không gian đó, xe đò Đời tôi, tài xế xe đò !!! Từ Ly Ngày Tàn Thơ Nhạc * Tháng 03 - 2004 Ngày tàn treo đỉnh hoàng hôn Bóng chiều buông xuống sóng cồn xa đƣa Biển khơi trùng điệp vừa Mây bay thấp thoáng lƣa thƣa chân trời Ngày tàn gọi bóng chiều rơi Tà dƣơng chƣa ngủ đồi mênh mông Đỏ hoe dụi mắt ráng hồng Ngày chƣa muốn tắt lồng bóng đêm Mân mê tựa cửa khung thềm Chim muông tổ vén rèm ấm êm Ngày tàn gọi bóng đêm Ngàn lấp lánh buông rèm dinh Lá hoa e ấp thu Cỏ nghiêng bóng lung linh chiều Ngày tàn nhẹ gót lê thê Nghe hồn vƣơng vấn câu thề đầu non Đƣờng xƣa rêu phủ lối mòn Nghe gió thoảng có không Ngày tàn nhẹ bƣớc ven sông Dòng sông khúc nƣớc lồng trôi Thời gian ghi khắc đƣợc Không gian khép từ ly ngày tàn Những Đứa Em Tôi 135 Thơ Nhạc * Tháng 03 - 2004 Những đứa em tôi, nhỏ quê hƣơng Cuộc đời gian khó, quê nghèo bao ải chƣa qua Tuổi trẻ thơ ngây, không đủ chất liệu mặn mà Nhiễu điều phủ lấy, ta ta tắm ao ta Những đứa em tôi, cắp sách học nhà trƣờng Áo quần ba mảnh, dép giầy xốc xếch mà thƣơng Củ sắn, khoai lang, chia chác dọc đƣờng Nghèo mà san sẻ, chia ăn đủ tựa nƣơng Những đứa em tôi, quanh quẩn chơi giỡn làng Còn thơ đâu biết, quê nghèo lam lũ lầm than Ngày tháng trôi đi, em tuổi ngọc tuổi vàng Ai ngƣời hiểu thấu, em nghèo không tiếng kêu vang Ôi nếp sống lầm than Trên quê hƣơng ta Ôi tuổi bé em ngoan Trên thôn xóm khắp làng Sinh đời khó Khi bé em mang Trên quê nghèo đâu có Em, tuổi ngọc tuổi vàng Những đứa em tôi, sống quê hƣơng nghèo Làng xóm dƣới, sung sƣớng em Tôi bƣớc chân đi, thƣơng lấy em phận nghèo Tôi làm đó, bán nghèo đi, hết cho em Tôi bƣớc chân đi, hình bóng mang theo mái nhà Em đó, mai mốt với đời ngƣời ta Dù có sao, biết em thật Ngày mai vẽ lối, mở đƣờng em bƣớc qua Em lớn lên, bƣớc vào trƣờng đời Giấy rách giữ lề, đời khó nghe em Em lớn lên, bƣớc ngƣời Uống nƣớc nhớ nguồn, đời khó nghe em ! Chấm điểm son, Em Tôi Bất Diệt ! Tháng 03 - 2004 Tôi nghe em Từ thuở xa xƣa Em trở bên mái nhà nho nhỏ Tôi đi, nhƣng em Bóng thời gian chờ đón Tôi dòng nƣớc lê thê Nhìn dòng sông thấy đôi bờ sinh tử Nƣớc chảy, vƣơng hình lữ thứ 136 Nƣớc trôi, bóng dáng hợp tan Nƣớc reo, điệp khúc tao đàn Mà dòng sông im lìm không nói Tôi nghe em Bên bờ, tiếng gọi Tôi biết đến Tôi tận bến bờ Đƣờng vạn lý vẽ dấu chân Trôi muôn phƣơng trở qui Nhất có nghĩa mà Viên đá mỉm cƣời nhận Bờ cát trắng giữ gìn hình bóng cũ Hình bóng năm xƣa, nguyên, trụ vũ Nhận rồi, em tinh anh Tôi đi, đếm nhịp bƣớc tử sinh Em bóng hình nguyên vẹn Cát bụi bay bên dòng sông trẹm Hình bóng nào, vẽ nét phù vân Dấu vết nào, điểm vệt chƣa lần Em tồn sinh, phút giây, đâu Tôi Không cần chi Không cần nói em nghe Dừng sinh động ta dừng tất Bóng dáng em Hƣơng hồn tƣợng đá Hiện hữu vô Tôi khép chữ vô chung Leo lên đồi vô thỉ Thỉ chung tiếng gọi thời gian Tôi vỗ bàn tay, tiếng nổ vang Vỡ tất bụi mờ huyễn tƣợng Vô không tƣớng Hữu chẳng Chấm điểm son Em bất diệt Em Tôi lại Tôi Còn Đứng Đó Với Tôi Nhân đọc câu “Tôi để lại không” thi sĩ Vũ Hoàng Chương, Cảm tác * Tháng 03 - 2004 “Tôi để lại không” Tôi không thật có, có không 137 Bụi mờ hút đƣờng Gió lay nhè nhẹ có chi bóng hình Lững lờ ánh ngọc lung linh Đèn khuya tắt, giật buồn trông Tôi nghe tiếng gọi dòng sông Nƣớc trôi mặc nƣớc, dòng sông mặc dòng Tôi nghe biển gọi mênh mông Sóng reo mặc sóng, triều dâng mặc triều Tôi nghe tiếng gọi tịch liêu Núi nghiêng mặc núi, rừng xiêu mặc rừng Thời gian gõ nhịp dửng dƣng Không gian lồng lộng vô chừng trống không Vẳng nghe có tiếng chuông đồng Tiếng bay đâu chuông đồng Đàn kêu không tiếng không dây Có nghe tiếng không dây tơ đàn Có nghe tiếng nổ vang Mới nghe nổ đó, tiếng vang đâu Lang thang từ kiếp luân hồi Mà không thật có luân hồi cƣu mang Vẽ lên lối dọc đƣờng ngang Lối dọc biến mất, lối ngang không Tử sinh sinh tử lý À sinh tử, lý Tôi buông tiếng nói không lời Đã không hỏi có lời mà chi Bƣớc chẳng để lại Bƣớc không dấu bƣớc không Nực cƣời hai tiếng thỉ chung Cắt khoảng, thỉ chung Tôi đứng với !!! 138 ... không Mẹ gọi đêm đầy vơi Hƣơng hồn Tổ Quốc ! Hƣơng hồn Tổ Quốc ngƣời Việt Nam ! 2 3-1 0-8 2 THẦM LẶNG Chiều 1 4-1 2-8 2 Xuân đến làm chi thấy ngậm ngùi Nụ cƣời chết hẳn môi Ngày vui từ lâu Từ thuở thơ... Việt Nam THƢƠNG THẦY AN THIÊN Cảm tác 11 khuya Thứ Bảy 2 5-5 -2 002 Dâng lên Giác linh Cố TT Thích An Thiên Xả báo thân lúc 30 chiều Thứ Sáu 2 4-5 -2 002 Bốn rƣỡi chiều Thứ sáu Ngày hăm bốn tháng năm Năm... vi 20 Lạc Bang nẻo trở Dứt trừ niệm Giác-Mê Giác-Mê, không niệm Phƣơng Tây Di Đà, Lục-Tự, Duy tâm Tịnh Độ, hiển bày đích Cho thấy thật rõ ràng Chƣ Phật-Thánh Chúng, hai hàng Quán Âm, Thế Chí
- Xem thêm -

Xem thêm: Tho mac giang quyen 1, bai 01-100, Tho mac giang quyen 1, bai 01-100,