0

Tho mac giang quyen 9, bai 801-900

83 307 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 12:01

Quyển – Thơ Mặc Giang (từ 801 đến 900) Số TT Tựa đề 01 Ngập ngừng hai tiếng : Từ Thân 02 Khép cửa Đơn Côi 03 Một đời Ơn Cha 04 Mẹ cuối trời quê ! 05 Con trở 06 Vòng hoa trắng, phủ mộ phần 07 Một lòng thương nhớ 08 Thắp nén hương mờ 09 Ðôi dòng lệ 10 Dậy sóng thi thơ 11 Tình tự mênh mông 12 Một mai nhức nhối hoàng tuyền ! 13 Ði vào giấc ngủ ngàn năm 14 Tiếng khóc cội nguồn 15 Mấy mươi năm 16 Sông trăng bến cũ 17 Hoàng hôn tan đêm tối 18 Hoa Chân Lý 19 Hoa Bất Diệt 20 HoaVũ trụ 21 Hoa Ðạo Pháp 22 Hoa Vô Thường 23 Hoa Tạng trổ 24 Hoa Diễm Hằng mỉm nụ 25 Hoa Chơn Thường 26 Hoa Từ Bi Hỷ Xả 27 Hoa Chánh Pháp 28 Hương thơm giải thoát 29 Hoa Phật Pháp 30 Hoa Giác Ngộ 31 Vạn đóa hoa 32 Hoa Chánh Ðạo 33 Hoa Vô Lượng Tâm 34 Hoa Bồ Ðề Tâm 35 Hoa Tu Tập 36 Hoa Giải Thoát 37 Hoa Vô Thường bất biến 38 Hoa Không Sắc 39 Hoa Từ Tâm 40 Hành trình giải thoát 41 Ðường lên Tứ Thánh Trang 04 04 05 06 06 07 08 09 10 11 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 42 Khuyến tĩnh tu 43 Ðiểm nụ không hoa 44 Hoa Rộng Lượng 45 Hoa Dấn Thân 46 Hoa Thân Thiện 47 Hoa Nhân Ái 48 Hoa Nhân Sinh 49 Hoa Tình Thương 50 Thỏa tâm nguyền 51 Không thương tiếc ! 52 Hai mảnh đời 53 Khép lại Vô Cùng ! 54 Tiếng hát bình an 55 Không ! 56 Em 57 Em tôi, nhớ thương ? 58 Ai vì, ? 59 Khù khờ ! 60 Ai thương ? 61 Vùi sâu đất mẹ 62 Hoa Ðồng Nội 63 Hoa Không Tên 64 Hoa Tự Tôn 65 Hoa Tủi Thân 66 Hoa Mặc Cảm 67 Thức dậy ! 68 Ðau lòng non nước! 69 Hãy vẽ, tô 70 Son sắt tôn thờ 71 Kết vòng tay hoa 72 Nếu 73 Nếu đủ sức 74 Khép lại đôi bờ 75 Đạo giáo, không nên hí luận ! 76 Sao lại văn nhân, thi sĩ ! 77 Xếp lại tử sinh 78 Nước mắt loanh quanh 79 Thế hết ! 80 Hợp tan nhỏ 81 Sao lại khóc ! 82 Thảm trạng xây cầu Cần Thơ 83 Lại thương Miền Trung ! 84 Châu sa thành gia bảo ! 85 Ai chưa biết khóc ? 86 Nghề công phu 87 Cơ cầu chi ? 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 52 53 54 54 55 56 58 59 59 60 61 62 63 64 65 65 66 67 68 68 69 70 71 72 74 75 76 76 88 Bao thoát khổ ? 89 Người dân quê thống khổ ! 90 Nhớ nghe em ! 91 Là chi chi 92 Mảnh rách nát 93 Diện bích riêng 94 Xin Cha chứng giám 95 Xin Mẹ chứng tri 96 Rồi xa xăm ! 97 Bóng thời gian tim tím 98 Lung linh bờ thạch thảo 99 Đâu xa xưa ! 100.Bao thuở can qua ! 78 79 81 82 82 83 84 85 86 87 88 89 89 Ngập ngừng hai tiếng : Từ Thân ! Tháng – 2007 Khi cha mất, không tiếng cha để nói Khi mẹ mất, không tiếng mẹ để thƣa Giấu tận ngàn xa, thăm thẳm mịt mờ Chôn kín thật sâu, nghẹn ngào nỗi nhớ Tôi biết, mồ côi cha từ Tôi biết, mồ côi mẹ đời Tôn thờ, thƣơng nhớ riêng Se lạnh, dù không mùa đông buốt giá Trong tôi, không nồng nàn nắng hạ Trong tôi, không ấm áp mùa xuân Chỉ mùa thu hiu hắt Và đông lạnh tháng năm Thấy ngƣời ta dìu phụ thân, đôi tay chống nạn Thấy ngƣời ta đỡ mẫu thân, mắt yếu lƣng còng Trong thầm ƣớc mong Nhƣng từ ngày đó, đƣợc Cha mẹ ơi, nhiều nguyện ƣớc Chỉ cần cha mẹ Con xin đánh đổi đời Con xin đội đá vá trời Con xin vƣợt núi băng đồi Dẫm ngàn vạn nẻo sơn khê Trùng khơi bốn biển xô bờ Con tìm Không ngại gian khó Nhiều đêm, trăng mờ trăng tỏ Nhiềm đêm, lóm đóm khuya Nghe chơi vơi, thấm giọt chia lìa Nghe vô thƣờng, gõ bờ sinh tử Ngƣời ta, hồng, đỏ Con mang màu trắng đơn côi Một lần mang, mang đời Không nói nên lời Khép miệng ngập ngừng, hai tiếng Từ Thân Khép Cửa Đơn Côi ! Tháng – 2007 Nhớ ngày xƣa Mục Kiền Liên tìm mẹ Ngài tìm ra, thấy đƣợc Mẹ Hiền Còn hôm nay, tìm mẹ Không thấy gì, bóng đơn côi Nhìn vào A Tỳ, A Tỳ đâu không thấy Nhìn cõi nhiệm mầu, cõi nhiệm mầu thăm thẳm mênh mông Nghe âm vang giá buốt chiều đông Nghe lạnh lùng màu hoa trăng trắng Con tìm mẹ, nhƣ đêm dài gọi nắng Con tìm mẹ, nhƣ sóng vỗ triều dâng Con muốn tắm gội gió sƣơng Lang thang đếm bƣớc tình thƣơng Gõ cửa vô thƣờng Cõi vô thƣờng trùng trùng bỏ ngõ Cõi vô hình thẳm thẳm chìm sâu Chung quanh con, bát ngát bờ dâu Mây trắng lang thang, mây ngàn cỡi gió Mục Kiền Liên tìm đƣợc mẹ hiền Kính thƣa Ngài, mẹ đâu Mùa Vu Lan, thắp nén kinh cầu Xin chắp tay, hƣơng thờ nhả khói Áng mây hƣơng, cuộn tròn không nói Bay lòng vòng, khép cửa đơn côi !!! Một đời Ơn Cha Tháng – 2007 Cha tôi, cuốc bẫm cày sâu Đồng cao ruộng thấp, dãi dầu nắng mƣa Cha tôi, sƣơng gió dƣ thừa Nƣơng khoai, luống bắp, chƣa vừa gian lao Ruộng đồng kết hạt minh châu Cho cơm áo vào trần gian Mỗi bƣớc đi, đàng tràng Tôi bƣớc, cha cằn khô Chân tay sần sũi xác xơ Một thân chống đỡ, bờ trầm kha Tranh nghèo, chừa lỗ mái nhà Vách phên, để trống, canh gà điểm sƣơng Cha tôi, mảnh ruộng vƣờn Đong đầy kiếp, khôn lƣờng gian truân Thời gian, sỏi đá mòn Huống chi da thịt cõi còm nhà quê Cha ơi, lối ngõ Lòng nặng trĩu bốn bề thâm ân Ân cha, đỉnh cao ngần Cho nói tiếng Phụ Thân tuyệt vời Dù cho muôn vạn ý lời Không bốn chữ : Một Đời Ơn Cha ! Mẹ cuối trời quê ! Tháng – 2007 “Chiều chiều, đứng ngõ sau Trông quê mẹ, ruột đau chín chiều” Chín chiều, để nhớ mẹ yêu Trông vò võ tịch liêu cuối bờ Mẹ tôi, mái tóc bạc phơ Da mồi lớp, mắt mờ Chiều nghiêng, bóng xế hao mòn Mái tranh nhả khói, da còm thịt thau Quê nhà, lớp mƣa ngâu Quê ngƣời, bãi nƣơng dâu điêu tàn Chiều chiều, bến đò ngang Con đò lỡ bến, bẽ bàng qua “Lá me đƣa đẩy la đà” Dòng sông khúc, canh gà sƣơng Mẹ tôi, thầm đốt nén hƣơng Lâm râm khấn nguyện cho an lành Chiều về, cánh nhạn bay nhanh Phƣơng trời tổ ấm đeo cành nơi đâu “Chiều chiều, đứng ngõ sau” Và ngõ trƣớc, bờ dâu cuối chiều Con Trở Về Tháng – 2007 Ngày xƣa mẹ nói Hãy cố gắng thăm quê chuyến Chỉ cần nhìn mặt đƣợc lần Dẫu biết Con có về, mẹ tiễn chân Rồi nƣớc mắt, nhƣng cuối đời thỏa nguyện Mẹ bảo, Ði khó, lại khó Nếu biết vầy, mẹ không muốn Ðƣờng trần gian, nẻo phân ly Làm thân mẹ, nhũn mềm cầu Ái Tử Bƣớc phiêu bồng vẽ đứa du thủ Bãi phù sa, trêu giấc mộng dã tràng Nợ phong trần thổi bụi phủ trần gian Ðể sông nƣớc ngoằn ngoèo vang khúc Mái tranh nghèo, rọi trăng ngàn thao thức Mảnh tình quê, chiếu mƣa nắng bốn mùa Mẹ ủ gầy, có biết hay chƣa Ðôi mắt mẹ hằn sâu dòng suối lệ Tiếng mẹ nói, muôn thuở Con trở về, mẹ ngủ từ lâu Trong đời, ngủ, lần Nhƣng có giấc ngủ thiên thu Im phăng phắc, trăng ngàn phơi mây trắng Con trở về, nghe tâm hồn trĩu nặng Nghe lòng, tan nát cõi tâm tƣ Chắp tay quỳ bên nấm mộ, mẹ Con suối nhỏ tràn đôi bờ thổn thức Lệ lả chả thành hai dòng tức tƣởi Nƣớc mắt tuôn nhƣng khóc đâu Con chôn nó, tận cuối niềm đau Khơi động mạch, nƣớc trào dâng bờ suối Mẹ mẹ, nhiều lần nói Không trƣớc sau, Và hôm nay, vẹn câu thề Cõi vô hình nát tinh sầu vụn vỡ Vòng hoa trắng phủ mộ phần Tháng – 2007 Mẹ ơi, mẹ nơi Con tìm mẹ, nát nhàu tâm tƣ Mẹ ơi, giấc ngủ ngàn thu Con xin rung mùa thu vàng Ðôi dòng sinh tử giăng ngang Con xin gảy khúc tình tang trở Dù cho nát cõi ê chề Con bƣớc lê thê bên đƣờng Dù cho nát cõi tình thƣơng Con xin hứng đọng hạt sƣơng đêm dài Nơi chốn thiên thai Nơi chốn tuyền đài lạnh băng Bên con, có vầng trăng Dõi soi bóng, đeo vành trắng hoa Bên con, có lệ nhòa Ðôi hàng mi ƣớt, thắm bờ niềm tây Mẹ ơi, biết thuở khuây Con xin chắp lại đôi tay lặng buồn Ðể nghe giọt lệ trào tuôn Vọng vang tiếng khóc nức lòng từ thân Ðể nghe giã ảnh phù vân Vẽ vòng hoa trắng mộ phần thiên thu Một lòng thương nhớ Tháng – 2007 Con biết, mẹ không chờ Ðến đi, mẹ phải Mẹ đi, không nói Dù trƣớc đó, mẹ bảo Phải chờ con, giá Suốt đời, mẹ cho tất Dù phải mang khốn khổ trần gian Nhƣng thƣơng con, thân mẹ không màng Dù tàn tạ nắng mƣa sƣơng gió Con biết, mẹ từ Khi thân mẹ đến tuổi yếu già Con bịnh tình vẽ đủ loại trầm kha Ðƣa thân mẹ đến cuối bờ sinh tử Tự ngàn xa, ôm lòng tức tƣởi Mất mẹ rồi, tất đời Mất mẹ rồi, tất vuông tròn Và tình thƣơng phủ màu hoa vĩnh biệt Cuộc đời, vẽ chi dòng sông oan nghiệt Sự sống, vẽ chi sinh tử đôi bờ Tự tình, viết chi hai chữ bơ vơ Gắn lạc lõng cõi nhân sinh phù Dù mẹ, suốt đời, nhớ Dù xa mẹ, suốt đời, thƣơng Khi trần gian không chữ nghê thƣờng Con giữ lòng thƣơng nhớ Thắp nén hương mờ ! Tháng – 2007 Con trở về, dù cha bỏ từ bé Con trở về, dù mẹ bỏ đời Trên đƣờng đi, đếm chơi vơi Gắn sỏi đá đeo lộ trình băng giá Mùa thu tím điêu tàn phơi nắng hạ Xuân không hoa, sƣơng lạnh kéo đông Giấu ê chề nhịp bƣớc lê thê Chân lững thững, mình, câm lặng Không cho hay, Không cần đƣa đón Mất mẹ rồi, nói tiếng thƣơng yêu Con âm thầm, để đếm bƣớc cô liêu Gõ đơn độc khua dọc đƣờng dong ruổi Con muốn thấm tận niềm lệ tủi Con muốn nghe thăm thẳm nẻo tâm hồn Vẽ nên ngƣời độc đạo cô đơn Ðể đón nhận nỗi niềm, đau cô lữ Cha sinh nhƣ Mẹ sinh nhƣ ri Cuộc trần gian, đâu có nghĩa Con thấy phiêu bồng ba cõi Con mỉm cƣời sỏi đá bốc khói Con nhìn sâu trổ cành hoa Chốn hoàng tuyền, nghe động đáy mồ Cha mẹ nằm đó, đâu có Mỗi bƣớc con, có mẹ Mỗi bƣớc con, có cha Sống làm gì, Không thủ lợi riêng Không thiệt hại ngƣời ta Không làm đau tiếng nƣớc non nhà Không làm đau Tiên Tổ Ông Cha Con trở về, thắp nén hƣơng mờ Dâng lên truớc mộ phần Hai Ðấng Song Ðƣờng yên nghỉ !!! Ðôi dòng lệ Chia sẻ lâm vào nghiệt ngã cô Tháng - 2007 Ðôi dòng lệ dâng tràn lên khóe mắt Ðôi dòng lệ nghẹn ngào ứa bờ mi Giọt lệ rƣng rƣng, biết nói Giọt lệ lƣng tròng, biết nói chi Ðôi dòng lệ dâng tràn lên khóe mắt Khi đời thấm niềm đau Tháng ngày qua đâu có vui Chỉ giọt cay chất chồng lên giọt đắng Mƣa mƣa, mƣa nhiều nắng Buồn buồn, buồn nhiều vui Những xót xa đổ xuống hố ngậm ngùi Những xúc đẩy vào phòng đóng cửa Trăng trăng, trăng mờ le lói Sao sao, nhấp nháy phƣơng trời Cỡi bềnh bồng rơi rụng đổ chơi vơi Mang sƣơng lạnh phủ lên thềm băng giá Ðôi dòng lệ niềm đau thấm thía Ðã từ lâu mấp mé chắn vành khô Bờ trơ vơ lay động bến cô tô Tạo thành sóng trƣờng giang tràn lệ thủy Vắt cạn nẻo tâm tƣ Kiệt bờ ý Gọt giũa nỗi niềm Ðổ đầy ắp nguồn Không tìm cửa ngõ Ðành lẩn quẩn vòng đai không khóa Này em hỡi, mờ tỏ Này anh ơi, trăng sớm trăng khuya Mành lƣới có ô thƣa Thời điểm đến bay xa nhƣ ý Dậy sóng thi thơ Tháng – 2007 Trƣờng giang dậy sóng thi thơ Lăn tăn mây nƣớc đôi bờ trào dâng Thi thơ cuồn cuộn gieo vần Khi cao cao vút, trầm trầm sâu Dòng sông qua nhịp cầu Nƣớc trôi khúc sắc màu thời gian Chơi vơi đỉnh ngút ngàn Hững hờ cuối bẽ bàng nhân Thi thơ bụi gió phong trần Tan hoang bến cát, nát phần bờ lau Ði qua lối mới, nghe đau Ði đƣờng cũ, biển dâu nghe buồn Tròn đâu, mà hỏi chi vuông Cội đâu, mà hỏi chi nguồn khởi Chữ VONG ơi, nghĩa Chữ PHI ơi, nghĩa chi, tƣ lƣờng Vật vờ nhân ảnh vét mƣơng Hƣ danh giả tƣớng be đƣờng đeo gông Phân chia, đố kỵ gieo trồng Kết bè, rẽ phái tréo tròng lên Trƣờng giang bèo bọt bêu Bèo trôi cuối bến, bọt trêu đầu ghềnh Trƣờng giang mây nƣớc lênh đênh Thi thơ dậy sóng ê trƣờng giang Tình Tự mênh mông Tháng - 2007 10 Đừng bẽ bàng dìm suối lệ vực sâu Tiếng nói tim, tiếng nói đầu Hai thƣờng đôi co nghiệt ngã Giọt thầm lung linh hồn sỏi đá Để ngắm nhìn nƣớc mắt chảy mà chơi Chảy băng ngang mạch sống đời Đừng lấn át lằn ranh lý trí Đặt lý trí đứng cầu sông Vị Bắc nhịp qua suối lệ chìm khe Khi tim rung động mạch lắng nghe Ôi đẹp quá, châu sa thành gia bảo Ai chưa biết khóc ? Tháng 11 – 2007 Khi sắt đá mặt lạnh nhƣ tiền Khi nhũn mềm, méo xẹo nhƣ Thế biết, khóc, thực anh tài Đánh ngã gục anh thƣ, trƣợng phu, quân tử Khi cõi lòng chín mùi tình tự Khi tâm hồn ủ dột xót xa Thì bờ mi mở mạch châu pha Nguồn suối lệ cuộn dòng reo tức tƣởi Khi lẫm liệt, gió rừng thét núi Khi dọc ngang, hồng thủy sóng triều Nhƣng có vào quán trọ cô liêu Ôm giọt khô đau mắt xót Bất luận, bậc anh hùng đảm lƣợc Bất luận, bậc tƣớng lãnh thống chế sa trƣờng Bất luận, bậc dân giả chơn chất bình thƣờng Nƣớc mắt chảy, kẻm nhẻm, kèm nhem, thút thít Đâu phải riêng chốn hồng trần ô trƣợc Ngay thánh nhân vƣợt thoát siêu phàm Không biết khóc, khác gỗ đá, thạch nham Tiếng lòng nghe, tình ngƣời đâu có vẹn Trời, dù khoảng trống mênh mông, mƣa đổ Đất, dù gồ ghề, lồi lõm, nứt khe Huống chi ngƣời, có sẵn hai lòng khe 69 Mạch không động, khác nhƣ chết Khóc, sinh ra, thật Khóc, thấm niềm đau, ngƣời Khóc, nằm sẵn tiếng cƣời Hỡi nhân thế, chƣa biết khóc ??? Nghề công phu Tháng 11 - 2007 Nghề công phu Muốn đích, lu bù trần Nghề chông gai Muốn cho tuyệt đỉnh, miệt mài trầm kha Đôi tay chống chõi sần da Đôi chân dẫm bƣớc đẫy đà lao linh Không nghề, tội tình Có nghề, cực hình, chƣa xong Ở đời, không lẽ long bong Vai u gánh, lƣng còng mang Chỉ riêng uống ăn Biết bao công sức khó khăn thành Huống chi nên phận nên danh Não lòng chồng chất tròng trành lên Vùi đầu đeo đá leo đồi Nƣớc mắt xói đất, mồi hôi xói bờ Vùi cổ xơ xác tàn khô Tháng năm ì ạch, ngày hết Nghề nhọc đời Thời gian ngoảnh lại da mồi tóc sƣơng Nghề tai ƣơng Dừng chân thở dốc nát đƣờng xót xa Lò cừ nung nấu ta bà Chiếc xe nhân qua phà trần gian Mong thấu hiểu mang Đừng trơ mắt ếch bẽ bàng nhân Cơ cầu chi ! Viết thêm cho cảnh lũ lụt cuối năm 2007, hoành hành tàn phá mười tỉnh Miền Trung Tháng 11 – 2007 Lụt, hoành hành Thanh Hóa ! Lụt, càn quét Nghệ An ! Lụt, tàn phá Ninh Bình ! 70 Lụt, đâu có tha Hà Tĩnh ! Còn Quảng Bình, ngập tràn, chấn động ! Còn Quảng Trị, nghiêng ngửa, điêu linh ! Quảng Nam - Đà Nẵng, hứng chịu cực hình ! Thừa Thiên - Huế, lặn chìm biển nước ! Tỉnh Quảng Ngãi, tơi bời chất ngất ! Tỉnh Bình Định, ập phủ tan hoang ! Tỉnh Phú Yên, hớt hãi kinh hoàng ! Nha Trang – Khánh Hòa, thùy dương cát trắng !!! Ôi, vùng đất Miền Trung nhỏ hẹp, ngƣời đông Khi nắng, nắng nhƣ đổ lửa Ôi, vùng đất Miền Trung hứng biển, đỡ núi Khi mƣa, mƣa dập gió vùi Làm tiêu điều quê nghèo chơn chất Lòng quặn thắt, nơi chôn cắt rốn Đâu cần đánh dấu, trận lụt lịch sử Đâu cần đánh dấu, trận lụt lớn mƣơi năm Có năm nào, ngƣời dân tôi, không chùn xuống nặng oằn Núi lở ! Đèo nghiêng ! Đất sạt ! Đá quay ! Đường trụt ! Thành lay ! Nói chi đến : Cửa nhà ! Miếng cơm ! Manh áo ! Ân có nặng, thêm áo não Nghĩa có sâu, thấm niềm đau Ngƣời vô can, chia sẻ bầu Huống chi, nói đến chữ đồng bào ruột thịt Xin cảm ơn ai, dẫu, “lòng có nhiều nhƣng ít” Xin cảm ơn ai, dẫu, “lá rách làm khổ lành” Qua Người dân ngó quanh : Ngậm đắng ! Nuốt cay ! Ôm đầu ! Bó gối ! Hỡi thiên địa, có bạo tàn ùn ùn bão thổi Hỡi trời đất, có nhẫn tâm chấn động càn khôn Làm cho trận tan tành, Chứ năm năm, đừng đáo lui đáo tới Thà chấp nhận phen, tô bồi, chống đỡ Thà hứng chịu trận, vá đắp, dựng xây 71 Chứ chưa kịp ngóc đầu, ngồi dậy, đứng lên Lại ập phủ, cư không an, lấy mà lạc nghiệp Dân Miền Trung cay đắng, lại chồng thêm oan nghiệt Dẫm đất ngó ông trời, ông nhẫn tay Ở cao, ông không thấy nỗi Tận chốn thiên đình, ăn không ngồi Nổi tánh thiên lôi, bày trò hành hạ Người dân Miền Trung ! Hỡi thời thế, thời Nhưng lòng trung kiên Dù cho nghiệt ngã, oan khiên Tương thân tương ái, hậu tiền có Dù cho bạc hếu mái đầu Nhìn ngang xẻ dọc, cầu chi Dù cho ập phủ thiên tai Nghĩa nhân đức trọng hoa cài Miền Trung Bao thoát khổ ! Viết để chia sẻ mảnh đời bất hạnh, nghèo khổ lại hạn hán năm lũ lụt năm, lại ập phủ não nề ! Tháng 11 – 2007 Cái nghèo khổ, no lƣng ấm cật ? Cái cùng, thoát khỏi mốc meo ? Ôi tiếng eo kèo Ngất đồi cao gió hú Cái khổ nghèo, vốn mang từ thuở Mới sinh ra, vừa mở mắt chào đời Đến lớn lên, dù vài chục, mƣơi Càng gồng gánh, chất chồng nặng trĩu Bởi cha mẹ tôi, nghèo khổ Một mái nhà tranh, chừa lỗ ngó ông trời Cơm hẩm độn khoai, bữa thở hết Đồng cạn đồng sâu, đất cằn phơi sỏi đá Cả đời tôi, chạy bƣơng tơi tả Suốt mƣơi năm, vật lộn muôn bề Nhƣng không thoát cảnh ê chề Lại vợ chồng, đàn nheo nhóc Nói khóc, thật sự, đâu nước mắt Nó khô dãi nắng mưa dầu Nó chìm cạn đáy thâm sâu Đày lao nhọc, thân tàn tạ Lưng còng xuống, đeo trầm kha vất vả Chân khẳng khiu, lội sỏi đá chông gai 72 Đầu bạc phơ phủ mái hoa cài Dáng ủ rũ, xác xơ bồng tóc trắng Mùa hạn hán, da thẫm màu, đỡ nắng Mùa lũ lụt, thân còm cõi, chống mưa Nhà trống trơn, không cải dư thừa Lửa hết cháy, nước hết trôi Tôi dốt nát, trƣờng làng ê a ba chữ Các tôi, chƣa qua khỏi tiểu học gần nhà Mỗi nghe học phí, sách vở, lòng xót xa Thì bò lên, mà gọi trình độ Mảnh ruộng với khu vƣờn, khoanh, bó rọ Con kết phu thê, chia mà chia Nên nhƣ tôi, bƣơng chải đủ thứ nghề Nhƣng sống vắt đèo heo hút gió Ôi thân phận, nghèo đeo khổ Ôi cô cùng, khó bó khôn Tôi ao ƣớc, cho đƣợc Nhƣng số không, biết mà ao ƣớc ??? Người dân quê thống khổ ! Viết lúc 6am 15-11-07, để thương cảnh mười Tỉnh Miền Trung bị tràn ngập tàn phá trận lũ lụt vào năm (2007), chừng chưa thoát khỏi ! Tháng 11 – 2007 Tôi thấy em Nƣớc tràn bờ lênh láng Tôi nghe em Cả biển nƣớc mênh mông Nƣớc nuốt ruộng đồng Nƣớc trôi phố thị Kia, người mẹ, tay bồng tay bế Nọ, cụ già, túi rách đeo vai Đó, thơ, nước mắt lăn dài Đây, vợ hiền, khóc chồng tang trắng Đeo mớ bùi nhùi, di tản lên nơi cao, ngậm đắng Mang mớ tạp nham, bỏ cải thoát thân, nuốt cay Khốn cùng, trắng hai tay Lại tay trắng, đọa đày trầm kha Vách phên, tạm gọi nhà Cuốn trôi bách, cửa nhà chi Gia tài, cơm gạo hẩm thiu Quăng vào biển nƣớc, tiêu điều xác xơ Chút cứu trợ, dăm ba gói mì, với vài “lon”, húp cháo Chút lòng vàng, tiếng an tiếng ủi, riêng thân phận đói nghèo Từ nay, mang mốc meo 73 Tay gồng tay gánh leo trèo sơn khê Để nghe, cạn nỗi ê chề Một đời gian khổ, bốn bề bủa giăng Không uống ăn Lấy đâu, mà để học hành, hỡ Hàng rong, mua bán cõi còm Nghèo nàn xơ xác, thèm ngó đâu Cuộc đời, khốn khó ngập đầu Dại khôn – khôn dại, xỏ xâu mang Dân nhà quê, vốn quê mùa từ nhỏ Ít học hành, vốn nói biết năn Nên lấm la lấm lét, sợ ngƣời ta cƣời, biết Làm, biết làm mô tê, sợ ngƣời ta chê, khổ Cả nhà, ủm thủm lều, không cửa Gia đình, chật vật dƣới vách lá, không cài Bữa ăn, vợ chồng ngồi che lại, lỡ mắt Nhìn vào thấy, nhục nhằn, lại thêm xấu hổ Trời ơi, cao lồng lộng, không thèm ngó Đất ơi, rộng thênh thang, chẳng chỗ dung Trên trần gian, đâu chỗ khốn Hãy thử đem mà so sánh Tôi nghe em, Biết ấm lạnh ??? Tôi nghe em, Biết nỗi hàn Vậy mà, hết hạn hán đến lũ lụt hàng năm Ai có hiểu người dân quê thống khổ !!! Nhớ nghe em ! Tấm lòng hữu Mắt thƣơng nhìn đời Chúng sanh khắp nơi nơi Mang từ tâm tế độ Vào trần gian đau khổ Nghe tiếng nói kêu thƣơng Vào giới nhiểu nhƣơng Nghe tiếng kêu trầm thống Tạo niềm tin, sức sống Cho hy vọng, thăng hoa Ban tịnh thủy cam lồ Thuyền lƣơng dong ruổi Nhẹ nhàng nhƣ bờ suối 74 Thanh thản nhƣ dòng sông Khắp pháp giới mênh mông Thênh thang đƣờng Tứ Thánh Đi đầu nguồn cuối Dạo vô thỉ vô chung Ta có mặt vô Em ơi, đừng ngại Bƣớc lên ngàn quan ải Thoát vô hạn biên cƣơng Ta khắp nẻo đƣờng Lòng an nhiên bất động Nhìn kia, nƣớc sóng Sóng với nƣớc lung linh Em nét băng trinh Ta tròn tánh thể Giữa đôi bờ sinh tử Nào có nghĩa tử sinh Ta nguyên vẹn bóng hình Em tinh anh muôn thuở Nghe không, từ tiếng gọi Luôn nhớ nghe em ! Là chi chi Tháng 11 – 2007 Cái chi chi Càng níu kéo thâm Cái giã tâm Càng manh mún lợi danh hão huyền Cái oan khiên Càng mâu thuẫn não phiền nhân Phong trần, nát phong trần Xem thƣờng thiên hạ chẳng lần lựa Tranh hai chữ anh tài Giành bốn chữ không Thanh nga lại minh Vét cho máng, cạn tình chƣa “Cái quay, búng sẵn trời Mờ mờ nhân ảnh nhƣ ngƣời đêm” Thƣơng không thân phận dế mèn 75 Mà phiêu lƣu ký tèm lem Mƣợn ngƣời lao lý đọa đày Tô son đánh phấn vẽ mày thêm râu Mƣợn ngƣời mƣa dãi nắng dầu Be đƣờng đắp ải qua cầu rút dây Mƣợn ngƣời ngậm đắng nuốt cay Tạo bè kết đảng thẳng tay riêng Cái nhục vinh Cái ô danh trần Cái mục hạ vô nhân Mà tranh mà đoạt dự phần ru Mảnh rách nát Tháng 11 – 2007 Biển tang thƣơng mà tơi tả Bãi nƣơng dâu mà xéo dày Cho cạn tàu máng, chẳng nƣơng tay Bao chiêu thức, đánh tan hoang chí tử Thời tin học, tinh vi Chỉ phút giây, bấm nút xong Con đƣờng tung, vút cho hết điểm cong Con đƣờng hoành, vút tận ngằn mé Bắn tơi tả, không đâu giới tuyến Bắn tơi bời, không đâu lằn ranh Bung ta lông, không chút tơ mành Chừa chỗ hậu mà che manh chiếu rách Bao chữ nghĩa đƣợc dùng, sử sách Phiếm gõ, đâu có ngại mực khô Chữ cải, chữ chợ, chữ tục ô Thi đổ vào rừng hoang văn hóa Nhớ câu ngƣời xƣa : bút sa gà chết Lại nhớ cổ nhân : uốn lƣỡi bảy lần Ngƣời cầm bút, mang danh văn sĩ, văn nhân Ngƣời tế thế, mang danh nhân, khách Vậy mà, đem nói tách bạch Viết tứ tung, viết tán loạn, không chữ khen chê Ngƣời có học, giỏi ngƣời dân giả, nhà quê Ăn, nói, viết, giới học không hiểu 76 Dân nhà quê biết i tờ chữ Vần ngƣợc xuôi chƣa qua khỏi trƣờng làng Không khua chiêng hạ cám thƣợng vàng Không đánh trống đầu môi chót lƣỡi Làm dân quê, chân lấm tay bùn lam lũ Cuốc đất, trồng khoai, bầu bí ngô đồng Không biết mâu, thuẫn, tang, bồng Mảnh rách nát nhân xâu xé Diện bích riêng Tháng 11 – 2007 Mấy mƣơi năm, kiếp viễn phƣơng Mấy mƣơi năm, đoạn trƣờng Bao niềm đau tím ruột Xéo dày nát mảnh tình thƣơng Mấy mƣơi năm, đời Mấy mƣơi năm, biển khơi Nghe trùng dƣơng réo gọi Xanh xanh đập vỗ sóng mòi Mấy mƣơi năm, chuyến Mấy mƣơi năm, biết nói Phƣơng trời chim mỏi cánh Đƣờng dài thăm thẳm buồn bay Mấy mƣơi năm, chuyền Mấy mƣơi năm, sơn khê Vạt rừng reo gió núi Trăng soi dõi bóng tình quê Mỗi năm, trăm đêm Mấy mƣơi năm, cấp số nhân Tấm mành treo cửa sổ Canh thâu vạn lý phần Mấy mƣơi năm, độc ảnh hình Mấy mƣơi năm, tiếng vô thinh Tâm can nghe thẩm thấu Mênh mông diện bích riêng Xin Cha chứng giám 77 Tháng 11 – 2007 Con biết Cha nằm lâu Từ chập chững biết Tuổi bé thơ, biết Càng lớn lên, thấm đời cô lữ Thọ ân sinh, không ân dƣỡng giáo Mƣa lạnh nhiều mà nắng chẳng che Đƣờng trần gian khúc khuỷu bủa trăm bề Con thấm câu : nhƣ nhà không Vào trƣờng đời, nhƣ đƣờng ngƣợc dốc Hố thâm sâu, đèo heo hút quanh co Lắm chông gai mà tơ vò Vừa chịu trận, vừa lì đòn chống đỡ Con không cha, nên không sợ khó Khi nhớ cha, lại vững riêng Tùng bách tự vƣơn vai Thành hoàng đỡ cột đình Thì đội trời đạp đất Cha nằm đây, nhƣng chắn cha biết Nay thăm lại nấm mộ xƣa Cảm ơn cha, cho chút tâm lực có thừa Nén hƣơng này, xin hồn cha chứng giám Đƣờng đời đoạn Con tiếp tục Đi gót đỏ đen Để không phụ công đức sinh thành cao Xin Mẹ chứng tri Tháng 11 – 2007 Con quỳ xuống bên mộ phần Mẹ Dâng nén hƣơng, mà chín rụng tâm tƣ Con nghe trái chín đƣờng Xa nữa, kể từ ngày Mẹ Về thăm Mẹ, thăm nấm đất Về thăm Mẹ, thăm mộ bia Đây đâu, cõi Tím ngắt, lặng yên, hoang mờ, giá lạnh 78 Gió bay bay tỏa hƣơng khói quyện Lá lao chao khua tiếng nói vƣơng cành Bờ mi tràn hai dòng lệ loanh quanh Nhỏ xuống đất thấm hoàng tuyền rung động Ngồi bên mẹ, đƣa tận tay mẹ nắm Mảnh xƣơng khô, bào năm tháng hao gầy Tóc phơ màu, nằm loạn, lay lay Còn da thịt hòa tan cát bụi Ngồi bên mẹ, thầm khẽ nói Mẹ rồi, giữ mẹ tâm Con mang hình ảnh mẹ hồn Có ngủ, gặp chiêm bao đánh thức Mẹ đi, nhƣ hoàng hôn khép núi Mẹ đi, nhƣ mây ngủ ngàn Còn riêng con, thƣơng nhớ mẹ mênh mang Và thăm mẹ thềm hoang ký ức Rồi xa xăm ! Tháng 11 – 2007 Tôi biết chắc, anh Tôi biết chắc, chị Tôi biết chắc, em Chứ ai, không nhầm lẫn Và đàn cháu, không lấn cấn Đang rộn lên tiếng nói Anh em ruột thịt, máu mủ nhà Nhƣng nhìn anh, nhìn chị, nhìn em Thật tình, nhận Còn đàn cháu Nghe nghe Nhìn nhìn Chứ hoàn toàn mặt Anh, nhƣ hay Chị, nhƣ hay Em, nhƣ hay Và đàn cháu nhƣ hay Mấy chục năm trƣờng Giữa hai phƣơng trời xa cách Biết bao tự tình tha thiết Gặp tay bắt mặt mừng 79 Nhƣng thật ngỡ ngàng Từ trời rớt xuống Từ dƣới đất chui lên Tôi dứng mỏm chênh vênh Đón nhận thật quanh Nhƣ đón nhận giấc mơ Dòng sông xƣa, khác bến, khác bờ Mái nhà xƣa, khác vách, khác phên Con đƣờng làng, khác đƣờng đi, lối ngõ Mấy mƣơi năm, mà Nếu lâu hơn, chƣa biết Còn chiêm bao Bừng mắt dậy xạc xào bụi bay Còn mây kéo tây Sao mờ lấp lánh lung lay trăng ngàn Mấy mƣơi năm khung trời biền biệt Mấy mƣơi năm bao nỗi chờ mong Mấy mƣơi năm tao phùng giây lát Mấy mƣơi năm xa xăm Bóng thời gian tim tím Tháng 11 – 2007 Chân bƣớc đƣờng xƣa quê cũ Đã từ ly khoảng mƣơi năm Đang đứng đây, mà thấy xa xăm Giữa khứ - hôm nay, trời xa lạ Nghe tâm tƣ bồn chồn rơi hai ngả Chấp nhận không lẽ nhƣ Chối từ thật hay chiêm bao Sóng lăn tăn, vỗ đôi bờ hiu hắt Hỏi dĩ vãng, chìm sâu, im bặt Hỏi xa mờ, lặng lẽ, ngậm câm Hỏi hôm nay, cỏ thầm Bóng thời gian, bào mòn tất Kìa, rong rêu, lớp gồ ghề sỏi đá Kìa, sóng xô, lần bồi lở men sông Kìa, nƣơng dâu, biến cải ao lạch ruộng đồng Còn ngƣời, tàn tạ chất chồng tuổi tác Bờ lau mờ bụi cát Tiếng vạc động canh khuya 80 Ngàn gọi đêm Vạt rừng reo gió núi Còn đâu nữa, nai vàng bên bờ suối Còn đâu nữa, lúa mạch ngậm sữa non Con đƣờng xƣa phai nhạt lối mòn Đành chấp nhận bóng thời gian tim tím Lung linh bờ thạch thảo Tháng 11 – 2007 Giọt châu sa vo tròn nét ngọc Lăn lƣng chừng đứng lại gò nông Mắt buồn buồn nhìn cõi mênh mông Giây phút cuối chìm sâu thềm băng giá Mỗi ly biệt nhũn mềm hồn sỏi đá Mỗi hợp tan chín ũng tâm tƣ Sóng lặng yên mà thuyền lại lắc lƣ Đất bất động mà bƣớc chân lảo đảo Giữa dòng ngƣời, nhƣng không nghe huyên náo Lững thững bƣớc đếm đăng trình Trong mênh mang, vắng ngắc vô thinh Khua nhịp vọng vang đƣờng cô lữ Ngƣời đi, phƣơng trời viễn xứ Ngƣời đi, cuối góc niềm tây Cửa kín khe, se thắt gió heo may Thổi lành lạnh buốt tâm can tê tái Vầng trăng tròn, khoét sâu vầng trăng khuyết Đeo loanh quanh, vệt mỏng lƣng trời Vắt cong cong, hứng trống rỗng chơi vơi Những Đời cõi mộng Cõi mộng thực Đời giấc chiêm bao Chiêm bao mơ Đang sống đây, mà lại trơ vơ Dòng nhân va trƣờng thành hƣ ảo Gió man mác lung linh bờ thạch thảo Mây bay bay lơ lửng gác đầu non 81 Ta riêng ta, khối mộng tâm hồn Vẫn hữu muôn ngàn trụ vũ Đâu xa xưa ! Tháng 11 – 2007 Đâu xa xƣa Đói no ấm lạnh thừa thời gian Bƣớc lững thững bên đàng Nỗi niềm đan kín mênh mang ngập lòng Bao năm ly cách hoài mong Một trời xƣa cũ chìm xa mờ Cuộc đời nhƣ giấc mơ Trải qua đoạn trôi bờ phiêu du Ô hay, vàng thu Mỗi mùa rụng, vàng thu vàng Đâu lối nhỏ băng ngang Đâu khóm trúc bên hàng tre xanh Đoạn đành, chấp nhận thật nhanh Hình xƣa bóng cũ treo mành sƣơng bay Đoàn đành, chấp nhận hôm Hỏi ký ức tỏ bày Khác xa, lạ Thời gian quay ngƣợc hay nỗi niềm Siêu bào biến dạng triền miên Đeo châu thể gởi miền bèo mây Cuộc đời đập giũa xát xây Cành trơ héo nhựa khô gầy sắc thân Một mai, mai phần Biển dâu đổi phong trần thay Đành thôi, biết nói !!! Bao thuở can qua ! Tháng 11 – 2007 Thƣơng ngƣời cố quận quê nhà Trầm tƣ độc ảnh quốc đà kêu sƣơng Thƣơng ngƣời khách thổ tha phƣơng Nỗi niềm cô đọng vấn vƣơng đêm dài Thƣơng ngƣời tóc trắng sƣơng phai Sao Hôm le lói, Mai xa mờ Thƣơng ngƣời độ tuổi thơ Mái trƣờng lặn hụp i tờ nguyên xi Thƣơng ngƣời độ lỡ 82 Nhùng nhằng hai lối bƣớc đoạn đành Thƣơng ngƣời độ xuân xanh Mà sợi trắng bao quanh đỉnh đầu Sông Thƣơng có nhớ Sông Cầu Sông Gianh - Bến Hải sắc màu thời gian Ai lầm, lỡ, mang Ai bồi, đắp, kham, từ Nhìn trông sông nƣớc lắc lƣ Trải bao niên kỷ, dƣ biển sầu Nam Quan có nhớ Cà Mau Đồng bào đồng bọc thịt thau đọa đày Mai sau, tiếc nỗi nầy Chẳng qua dấu vết héo gầy sử xanh Lá vàng ủ rũ treo mành Lá non rúng rẩy rung cành gió bay Có thƣơng, chết niềm tây Không thƣơng, nầy tình Đoạn đành, bao thuở can qua !!! 83 ... Kết bè, rẽ phái tréo tròng lên Trƣờng giang bèo bọt bêu Bèo trôi cuối bến, bọt trêu đầu ghềnh Trƣờng giang mây nƣớc lênh đênh Thi thơ dậy sóng ê trƣờng giang Tình Tự mênh mông Tháng - 2007 10... bà Hoa Giải Tho t Tháng – 2007 Hoa Giải Tho t ngát mƣời phƣơng pháp giới Cho chúng sanh qui ngƣỡng đạo từ bi Ba cõi sáu loài biết hƣớng mà Ðã lầm lạc, trầm luân từ vô thỉ Hoa Giải Tho t tỏa hƣơng... sanh hòa reo ánh đạo vàng Vì nghiệp đạo, bồ đề tâm bất tho i Hoa Tu Tập Tháng – 2007 Hoa Tu Tập xóa tan ba nghiệp chƣớng Tỏa sắc hƣơng vƣợt tho t khỏi tam đồ Rải nhụy vàng tƣơi thắm mảnh tàn khô
- Xem thêm -

Xem thêm: Tho mac giang quyen 9, bai 801-900, Tho mac giang quyen 9, bai 801-900,