0

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng anh trung học cơ sở ở thành phố pleiku tỉnh gia lai

25 374 1
  • Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng anh trung học cơ sở ở thành phố pleiku tỉnh gia lai

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2017, 22:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG THỊ TÙNG BIỆN PHÁP QUẢN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ PLEIKU TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 60.14.01.14 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2015 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ QUANG SƠN Phản biện 1: PGS.TS VÕ NGUYÊN DU Phản biện 2: TS BÙI VIỆT PHÚ Luận văn bảo vệ Hội đồng bảo vệ chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục học, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 12 tháng năm 2015 thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU chọn đề tài Trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế, ngoại ngữ đóng vai trò quan trọng Kinh nghiệm nước phát triển, nước công nghiệp giới nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ngoại ngữ vừa điều kiện cần thiết, vừa công cụ, vừa phương tiện hữu hiệu tiến trình hội nhập phát triển Thực tiễn giáo dục nước ta nay, hoạt động BDCM cho giáo viên nhiều mục đích, vừa đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học, sử dụng sách giáo khoa mới, vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá trình độ đào tạo thoả mãn nhu cầu phát triển nghề nghiệp giáo viên Điều đặt cho đơn vị quản sở giáo dục đào tạo đòi hỏi phức tạp hoạt động BDCM, đặc biệt địa bàn mà đội ngũ giáo viên không ổn định nhu cầu khác Trình độ chuyên môn đội ngũ giáo viên THCS nói chung đội ngũ giáo viên tiếng Anh THCS nói riêng bình diện nước thực không đồng đều, nhiều hạn chế lực cản không nhỏ đến việc đổi chương trình, sách giáo khoa, đổi phương pháp dạy học nguyên nhân dẫn đến chất lượng dạy học tiếng Anh trường THCS chưa cao Đối với thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm qua Phòng Giáo dục Đào tạo, trường THCS quan tâm đến công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS nhằm nâng cao chất lượng môn tiếng Anh địa bàn Thành phố đạt kết định Tuy nhiên, thực tế nay, trình độ chuyên môn, lực giảng dạy giáo viên tiếng Anh THCS Thành phố chưa đồng đều, nhiều hạn chế khoảng cách xa so với chuẩn ngoại ngữ theo khung lực chung châu Âu Xuất phát từ trên, chọn đề tài “Biện pháp quản công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu luận quản lý, quản giáo dục, quản công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS; đề tài tiến hành đánh giá thực trạng công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS thực trạng quản công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai nay; từ đề xuất biện pháp quản công tác thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Khách thể, đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Giả thuyết khoa học Nếu áp dụng biện pháp quản theo hướng tác động đồng đến thành tố cấu trúc hoạt động BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS lực chuyên môn giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh cho học sinh THCS địa bàn Thành phố Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở luận quản lý, quản giáo dục, quản công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS 3 - Phân tích, đánh giá thực trạng quản công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Đề xuất biện pháp quản công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Phạm vi nghiên cứu - Đề tài tập trung nghiên cứu quản Phòng GD&ĐT công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Đề tài sử dụng số liệu thống kê đánh giá mặt công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010 - 2014 Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu thuyết 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.3 Nhóm phương pháp xử thông tin Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 8.1 Ý nghĩa khoa học 8.2 Ý nghĩa thực tiễn Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: sở luận quản công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS Chương 2: Thực trạng quản công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Chương 3: Biện pháp quản công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 4 CHƯƠNG SỞ LUẬN VỀ QUẢN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THCS 1.1 TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Quản lý, quản giáo dục a Quản Quản “một trình tác động gây ảnh hưởng chủ thể quản đến khách thể quản nhằm đạt mục tiêu chung” b Quản giáo dục Quản giáo dục hệ thống tác động mục đích, kế hoạch, hợp quy luật, chủ thể quản đến khách thể quản nhằm đạt mục tiêu giáo dục đề 1.2.2 Bồi dưỡng, BDCM cho giáo viên a Bồi dưỡng Bồi dưỡng trình nhằm trang bị trang bị thêm kiến thức kỹ cho người nhằm mục đích hoàn thiện, nâng cao kỹ sống hoạt động thực tiễn lĩnh vực định Bồi dưỡng dạng hoạt động người, mà hoạt động người bộc lộ mặt tâm hình thành phát triển lực, phẩm chất b BDCM cho giáo viên Chuyên môn tổ hợp tri thức, kỹ năng, kỹ xảo thực hành mà người tiếp thu qua đào tạo Công tác BDCM bước “huấn luyện phát triển đội ngũ”, công tác diễn thường xuyên, liên tục theo chu kỳ toàn thể đội ngũ, với cá nhân bồi dưỡng để đạt chuẩn, nâng chuẩn… công việc nhằm “nâng cao lực, khả cống hiến thành viên cho kết hoạt động tổ chức…” 1.2.3 Quản công tác BDCM cho giáo viên Quản công tác BDCM hoạt động đạo, điều hành phối hợp yêu cầu nâng cao lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán quản lý, cho giáo viên để đạt mục đích chung nâng cao chất lượng GD & ĐT 1.3 CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TRUNG HỌC SỞ 1.3.1 Đặc điểm BDCM đội ngũ giáo viên THCS Công tác BDCM cho giáo viên tiếp nối trình đào tạo sau trường 1.3.2 Đặc điểm giáo viên tiếng Anh THCS Giáo viên tiếng Anh THCS người đào tạo trường cao đẳng, đại học chuyên ngành tiếng Anh nhiệm vụ giáo dục rèn luyện học sinh, giúp em trình độ môn học để tiếp tục theo học bậc học cao 1.3.3 Yêu cầu chuyên môn đội ngũ giáo viên tiếng Anh THCS giai đoạn a Đặc điểm chương trình môn học tiếng Anh THCS Mục tiêu dạy học tiếng Anh THCS nhằm giúp học sinh sử dụng tiếng Anh công cụ giao tiếp mức độ dạng Nghe - Nói - Đọc - Viết Học sinh kiến thức bản, tương đối hệ thống hoàn chỉnh tiếng Anh, phù hợp với trình độ, đặc điểm tâm lứa tuổi Học sinh hiểu biết khái quát đất nước, người văn hoá số nước nói tiếng Anh Từ đó, tình cảm thái độ tốt đẹp đất nước, người, văn hoá ngôn ngữ nước nói tiếng Anh, đồng thời biết tự hào, yêu quý tôn trọng văn hoá ngôn ngữ dân tộc b Phương pháp dạy học môn tiếng Anh THCS Yêu cầu chung phương pháp dạy học tiếng Anh tích cực đổi phương pháp dạy học tổ chức hoạt động dạy học theo hướng tích cực, thiết kế giảng khoa học, xếp hoạt động giáo viên học sinh hợp lý, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học tập ngoại ngữ học sinh c Yêu cầu giáo viên tiếng Anh THCS Thứ nhất, giáo viên tiếng Anh THCS bồi dưỡng để đạt chuẩn lực ngoại ngữ theo khung lực châu Âu Thứ hai, giáo viên THCS nói chung giáo viên tiếng Anh THCS nói riêng năm học giáo viên THCS phải thực bồi dưỡng 120 tiết Thứ ba, giáo viên tiếng Anh THCS phải gương tự học sáng tạo, phải tự học tập, tự bồi dưỡng để nâng cao phẩm chất đạo đức lực chuyên môn 1.4 QUẢN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THCS TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1.4.1 Mục tiêu quản BDCM cho GV tiếng Anh THCS Mục tiêu chung quản bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nâng cao, hoàn thiện trình độ trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ ngoại ngữ, tin học nhằm nâng cao nhận thức, trang bị, bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ nghề nghiệp 7 1.4.2 Nội dung quản BDCM cho GV tiếng Anh THCS a Quản công tác xây dựng chương trình, kế hoạch BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS b Quản nội dung BDCM cho GV tiếng Anh THCS c Quản hình thức BDCM cho GV tiếng Anh THCS d Quản lực lượng điều kiện đảm bảo công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS e Quản hoạt động kiểm tra - đánh giá công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS f Quản sau BDCM giáo viên tiếng Anh THCS TIỂU KẾT CHƯƠNG Công tác BDCM cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh tầm quan trọng chiến lược, góp phần nâng cao lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh - yếu tố quan trọng ý nghĩa định đến chất lượng giáo dục nhà trường Vì thế, BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi chuẩn ngoại ngữ theo quy định ngày trở nên cấp bách, đặc biệt bối cảnh Việt Nam tiến trình hội nhập sâu sắc toàn diện Sức mạnh tri thức bắt nguồn từ khai thác tiềm người Con người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển, thế, để đào tạo bồi dưỡng người đòi hỏi phải phát triển không ngừng Trong xu để không bị tụt hậu, bị đào thải người giáo viên nói chung, giáo viên tiếng Anh THCS nói riêng phải phấn đấu, BDCM, nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện, tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu, hoàn thiện thân nhằm đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá đất nước 8 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THCS THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI 2.1 KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 2.1.1 Mục đích khảo sát 2.1.2 Nội dung khảo sát 2.1.3 Đối tượng, địa bàn khảo sát a Đối tượng khảo sát b Địa bàn khảo sát 2.1.4 Tổ chức khảo sát 2.1.5 Xử số liệu viết báo cáo kết khảo sát 2.2 TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, GIÁO DỤC THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI 2.2.1 Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Pleiku 2.2.2 Tình hình giáo dục THCS thành phố Pleiku - Quy mô trường lớp - Cán quản lý: Đội ngũ cán quản trường THCS địa bàn thành phố đủ số lượng Bình quân trường 2,6 cán quản lý, đảm bảo cho phân công, bố trí hợp lĩnh vực công tác Tỷ lệ nữ đội ngũ cán quản chiếm 30%, 100% đảng viên, 85% trình độ đại học - Giáo viên: Bảng 2.6 Thống kê trình độ chuyên môn GV THCS thành phố Pleiku năm học 2013 – 2014 Tên trường Tổng số giáo viên Trình độ đào tạo Nguyễn Du 83 Sau đại học - Trưng Vương 45 - 34 11 - Phạm Hồng Thái 83 - 55 28 - Huỳnh Thúc Kháng 36 - 22 14 - Nguyễn Huệ 60 - 53 - Nguyễn Viết Xuân 48 - 33 15 - Trần Phú 66 - 51 15 - Tự Trọng 53 - 32 21 - Ngô Gia Tự 46 - 42 - 10 Tôn Đức Thắng 52 - 42 10 - 11 Nguyễn Văn Cừ 73 - 43 30 - 12 Bùi Thị Xuân 37 - 32 - 13 Lê Văn Tám 18 - 17 - 14 Lê Lợi 22 - 21 - 15 Thường Kiệt 29 - 26 - 16 Nguyễn Chí Thanh 10 - 10 - 17 Anh hùng Wừu 11 - - 18 Anh hùng Đôn - - Tổng cộng 781 - 590 191 - STT Đại học Cao đẳng Trung cấp 62 21 - (Nguồn: Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Pleiku) 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BDCM CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THCS THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI 2.3.1 Về nhận thức CBQL, giáo viên công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS 10 Bảng 2.7 Thực trạng nhận thức tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku Ý kiến đánh giá Mức độ đánh giá TT Số ý kiến Tỷ lệ % 63 34 63 34 Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Không quan trọng 2.3.2 Về nội dung BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS Bảng 2.8 Mức độ phù hợp nội dung BDCM cho GVTA THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Ý kiến đánh giá Mức độ đánh giá Số ý kiến Tỷ lệ % Rất phù hợp 5 Phù hợp 71 71 Ít phù hợp 34 34 Không phù hợp 0 TT 2.3.3 Về hình thức BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS 80 75 60 50 35 40 17 20 BD tập trung BD chỗ BD từ xa Tự BD Biểu đồ 2.1 Mức độ hiệu hình thức BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 11 2.3.4 Về lực lượng tham gia bồi dưỡng a Về đội ngũ giảng viên lớp bồi dưỡng b Về giáo viên tiếng Anh THCS tham gia lớp bồi dưỡng Bảng 2.9 Mức độ tích cực tham gia BDCM GV tiếng Anh THCS Ý kiến đánh giá TT Mức độ đánh giá Số ý kiến Tỷ lệ % Rất tích cực 8 Tích cực 45 45 Ít tích cực 35 35 Không tích cực 10 10 2.3.5 Đánh giá hiệu công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Bảng 2.10 Kết kiểm tra lực tiếng Anh giáo viên tiếng Anh THCS theo khung trình độ châu Âu Năng lực Số giáo viên Tỷ lệ % C2 0 C1 1,56 B2 64 50 B1 51 39,8 Dưới B1 1,56 2.4 THỰC TRẠNG QUẢN CÔNG TÁC BDCM CHO GVTA THCS THÀNH PHỐ PLEIKU TỈNH GIA LAI 2.4.1 Thực trạng quản xây dựng nội dung chương trình, hình thức kế hoạch bồi dưỡng 12 Bảng 2.11 Đánh giá mặt chương trình, kế hoạch BDCM Rất phù hợp Nội dung khảo sát TT Phù hợp Không phù hợp Rất không phù hợp n % n % n % N % Thời gian BD 17 Địa điểm BD 15 Đối tượng BD 22 Chương trình BD 23 Hình thức BD 20 Các điều kiện phục vụ 15 BD 17 15 22 23 20 30 20 25 25 24 30 20 25 25 24 30 28 30 25 26 30 28 30 25 26 23 37 23 27 20 23 37 24 27 20 15 20 20 35 35 30 30 Tiến hành trưng cầu ý kiến 100 cán quản giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku cho thấy thực trạng xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động BDCM cho giáo viên bảng 2.11 biểu đồ 2.2 2.4.2 Thực trạng triển khai hoạt động BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS Bảng 2.12 Thực trạng triển khai hoạt động bồi dưỡng chuyên môn tiếng Anh THCS cho giáo viên thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai Rất tốt Tỷ Số lệ lượng (%) 0 Mức độ đánh giá Tốt Khá TB Tỷ Tỷ Tỷ Số Số Số lệ lệ lệ lượng lượng lượng (%) (%) (%) 20 20 55 55 25 25 Kém Số lượng Tỷ lệ (%) 0 13 2.4.3 Thực trạngquản hoạt động kiểm tra – đánh giá BDCM cho giáo viên tiếng Anh Bảng 2.13 Thực trạng quản hoạt động kiểm tra - đánh giá bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh THCS Ý kiến đánh giá Thực thường xuyên, nghiêm túc sau bồi dưỡng Số Tỷ lệ (%) lượng 12 12 Thực mang tính hình thức sau bồi dưỡng Không thực sau đợt bồi dưỡng Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 68 68 20 20 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN BDCM CHO GVTA THCS 2.5.1 Thuận lợi Ngày 31/8/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ký Quyết định số 567/QĐ-UBND việc phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án: “Dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 2020” trường phổ thông tỉnh Gia Lai Sở Giáo dục đào tạo nhiều cố gắng quản lý, đạo việc bồi dưỡng giáo viên tiếng THCS Các loại hình bồi dưỡng thay sách, BDTX cập nhật kiến thức triển khai khẩn trương, kế hoạch sở vật chất, đội ngũ cán quản đảm bảo 2.5.2 Khó khăn Yêu cầu đổi giáo dục phổ thông nói chung, thực Đề án: “Dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” nói riêng; đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, song chênh lệch 14 trình độ tồn Gần 50% giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku chưa đạt chuẩn B2 thách thức lớn Ý thức tự BDCM giáo viên hạn chế Việc triển khai từ tỉnh xuống huyện, thị, thành phố chậm so với yêu cầu 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế Một phận giáo viên nhận thức chưa đầy đủ hoạt động bồi dưỡng giáo viên Hình thức bồi dưỡng chưa phù hợp, thiếu đa dạng Nội dung, phương pháp bồi dưỡng chưa mang tính đặc thù cho đối tượng giáo viên Công tác quản lý, kiểm tra đánh giá BDCM cho giáo viên chưa chặt chẽ, nặng hình thức TIỂU KẾT CHƯƠNG Những năm qua, công tác quản BDCM cho GV tiếng Anh THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đạt kết định Tuy nhiên, công tác quản BDCM cho GV tiếng Anh THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai bộc lộ hạn chế, thiếu sót bất cập Nguyên nhân bản, việc học tập nâng cao trình độ cho GV theo hướng chuẩn hoá tập trung giải nhu cầu trước mắt, chưa xây dựng chiến lược BDCM cho đội ngũ GV tiếng Anh THCS Do vậy, việc đề xuất biện pháp quản BDCM cho GV tiếng Anh THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cần thiết nhằm nâng cao hiệu BDCM giáo viên tiếng Anh góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trường THCS 15 CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI 3.1 CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính pháp 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống toàn diện 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI 3.2.1 Tổ chức nâng cao nhận thức CBQL, giáo viên công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS a Mục tiêu - Nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm CBQL giáo viên tiếng Anh THCS nghiệp giáo dục địa phương b Nội dung biện pháp - Nâng cao nhận thức cho giáo viên tiếng Anh THCS - Nâng cao nhận thức vị trí vai trò to lớn giáo dục việc phát triển cá nhân xã hội - Nâng cao nhận thức giáo viên tiếng Anh THCS chất lượng đội ngũ yếu tố tạo nên chất lượng đội ngũ giáo viên - Nâng cao nhận thức cho giáo viên tiếng Anh THCS tầm quan trọng công tác BDCM việc cao lực chuyên môn giáo viên c Tổ chức thực 16 - Tăng cường vai trò lãnh đạo Chi uỷ, Chi nhà trường để đảm bảo cho công tác tuyên truyền hướng, đứng quan điểm, đường lối, sách, pháp luật Nhà nước - Chỉ đạo trường THCS quán triệt tầm quan trọng công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh - Tăng cường phổ biến, tuyên truyền để tất giáo viên tiếng Anh nhận thức rõ vai trò vị trí việc nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh - Chỉ đạo trường THCS động viên, khuyến khích đội ngũ giáo viên giảng dạy tiếng Anh lâu năm tham dự lớp tập huấn BDCM - Tuyên truyền quán triệt chủ trương, đường lối sách phát triển chiến lược giáo dục - Triển khai, phổ biến đến toàn thể giáo viên tiếng Anh biết yêu cầu chuẩn ngoại ngữ 3.2.2 Tăng cường công tác xây dựng kế hoạch BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS a Mục tiêu - Người quản chủ động công tác BDCM cho giáo viên - Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tiếng Anh THCS học tập nâng cao lực chuyên môn, khả nghiệp vụ, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể người b Nội dung - Xây dựng kế hoạch công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS phù hợp, khả thi với điều kiện địa phương - Nội dung kế hoạch công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS tập trung vào vấn đề c Tổ chức thực 17 - Lãnh đạo phòng GD & ĐT lãnh đạo trường THCS xây dựng kế hoạch BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS phải vào quy định tính pháp - Phòng GD & ĐT lập kế hoạch công tác BDCM cho giáo viên - Từ kế hoạch tổng thể công tác BDCM Sở GD & ĐT, Phòng GD & ĐT đạo trường THCS lập kế hoạch triển khai cụ thể cho đối tượng giáo viên tiếng Anh - Chỉ đạo trường THCS xây dựng kế hoạch BDCM cho giáo viên tiếng Anh phù hợp cho năm học, học kỳ - Yêu cầu giáo viên tiếng Anh THCS xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tự BDCM 3.2.3 Cải tiến nội dung đa dạng hình thức BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS a Mục tiêu - Đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức, kỹ chuyên môn, nghề nghiệp giáo viên tiếng Anh THCS b Nội dung - Nội dung bồi dưỡng phải phát huy tính tích cực chủ động người học - Bổ sung, kết hợp hài hoà hình thức bồi dưỡng nhằm phát huy tính tích cực chủ động người học c Tổ chức thực - Tạo điều kiện cho giáo viên tiếng Anh THCS tham gia lớp bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng định kỳ - Tổ chức hoạt động bồi dưỡng trường mang lại hiệu cao phù hợp với điều kiện hoàn cảnh đa số giáo viên - Tổ chức hội giảng hội giảng chào mừng theo chủ đề, hội thi chọn giáo viên giỏi cấp trường 18 - Yêu cầu trường THCS dành nhiều thời gian sinh hoạt chuyên môn ưu tiên cho việc BDCM cho giáo viên tiếng Anh - Bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng từ xa, bồi dưỡng tập trung - Bồi dưỡng qua tự học, tự rèn luyện 3.2.4 Tăng cường điều kiện phục vụ BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS a Mục tiêu - Đảm bảo điều kiện phục vụ công tác BDCM b Nội dung Huy động tận dụng tối đa hiệu vật lực, tài lực từ nhiều nguồn khác vào việc củng cố nâng cấp sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy học; sử dụng, khai thác hiệu cao CSVC, trang thiết bị dạy học; hệ thống tài liệu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu c Tổ chức thực Đảm bảo CSVC, trang thiết bị dạy học phục vụ công tác BDCM cho giáo viên; xây dựng kế hoạch huy động vật lực, tài lực quản xây dựng sở vật chất phục vụ cho dạy học; cân đối ngân sách hạng mục cần chi tiêu cho công tác BDCM cho giáo viên; bổ sung, cập nhật nguồn sách, báo tài liệu tham khảo; tham mưu với cấp thẩm quyền, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục 3.2.5 Cải tiến công tác kiểm tra - đánh giá BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS a Mục tiêu Kiểm tra - đánh giá xác, kịp thời nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác BDCM cho giáo viên THCS b Nội dung 19 Kiểm tra - đánh giá trình tham gia BDCM giáo viên; kết tham gia BDCM giáo viên; mức độ đạt chuẩn ngoại ngữ theo khung lực ngoại ngữ chung châu Âu c Tổ chức thực Xây dựng tiêu chí đánh giá kết BDCM; sử dụng kết hợp kiểm tra - đánh giá trình với kiểm tra - đánh giá cuối đợt BDCM giáo viên; sử dụng phương pháp kiểm tra - đánh giá phù hợp; qui định kết kiểm tra - đánh giá BDCM tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giáo viên 3.2.6 Tăng cường quản sau bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh THCS c Mục tiêu Các trường THCS cần tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên áp dụng kiến thức tích luỹ thông qua lớp bồi dưỡng áp dụng vào trình dạy học; củng cố phát huy kết đạt trình BDCM; đảm bảo tính bền vững, kế thừa liên tục giáo viên công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS b Nội dung Cần kế hoạch, đạo, điều chỉnh để đáp ứng mục tiêu bồi dưỡng thường xuyên, lâu dài Trong kế hoạch, tổ chức thực hiện, đạo, kiểmgiáo viên tra đánh giá sau BDCM phải dựa vào tình hình, đội ngũ Triển khai quản công tác sau BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS chặt chẽ, thường xuyên c Tổ chức thực - Tổ chức báo cáo chuyên đề công tác tự BD, nhân rộng mô hình giáo viên tiếng Anh THCS Kiểm tra - đánh giá kịp thời để xác định thực trạng chuyên môn giáo viên Tăng cường quản chặt chẽ mục tiêu, yêu cầu chung cấp THCS 3.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP 20 Các biện pháp nêu quan hệ biện chứng với nhau, ràng buộc lẫn nhau, hỗ trợ cho trình tương tác để tạo nên thể hoàn chỉnh thống 3.4 KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP 3.4.1 Đối tượng khảo nghiệm Lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo: 02; Hiệu trưởng: 08; Tổ trưởng Tổ tiếng Anh: 08; Giáo viên tiếng Anh: 20 3.4.2 Nội dung khảo nghiệm Bảng 3.2a: Kết khảo nghiệm tính cấp thiết biện pháp quản công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS thành phố Pleiku MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ TT BIỆN PHÁP Tổ chức nâng cao nhận thức BQL, giáo viên công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS Tăng cường công tác kế hoạch BD CM cho GV tiếng Anh THCS Cải tiến nội dung đa dạng hóa hình thức BDCM cho GV tiếng Anh THCS Tăng cường điều kiện phục vụ BDCM cho GV tiếng Anh THCS Rất cấp thiết Cấp thiết TB Ít cấp thiết Không cấp thiết TB cộng Thứ bậc 33 0 4.8 32 0 4.8 29 0 4.5 29 0 4.7 Cải tiến công tác KT-ĐG BDCM cho GV tiếng Anh THCS 22 14 0 4.5 6 Tăng cường công tác quản sau BDCM GV tiếng Anh THCS 27 1 4.6 21 Bảng 3.2b Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp quản công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS thành phố Pleiku MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ CÁC BIỆN PHÁP Tổ chức nâng cao nhận thức CBQL, GV công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS Tăng cường công tác kế hoạch BDCM cho GV tiếng Anh THCS Cải tiến nội dung đa dạng hóa hình thức BDCM cho GV tiếng Anh THCS Tăng cường điều kiện phục vụ BDCM cho GVTA THCS Cải tiến công tác KT – ĐG BDCM cho GV tiếng Anh THCS Tăng cường công tác quản sau BDCM GV tiếng Anh THCS TB Ít khả thi Không khả thi TBC Thứ bậc 11 0 4.66 25 11 0 4.61 22 13 0 4.5 18 15 4.37 11 19 4.05 15 12 4.03 Rất khả thi Khả thi 26 22 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN 1.1 Công tác BDCM cho giáo viên vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục Do đó, tác động trực tiếp đến chất lượng học tập học sinh; mặt khác, BDCM cho giáo viên đáp ứng nhu cầu học tập phát triển lực trình độ giáo viên 1.2 Công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đa dạng Thứ nhất, lớp BDCM để giáo viên tiếng Anh THCS cập nhật nhiệm vụ năm học nâng cao nhận thức, kỹ thực đổi phương pháp giảng dạy sử dụng sách giáo khoa Thứ hai, lớp liên kết đào tạo sở đào tạo địa phương để nâng cao trình độ đào tạo giáo viên tiếng Anh 1.3 Trên sở nghiên cứu luận thực tiễn hoạt động BDCM thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đề tài đề xuất biện pháp quản hoạt động BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS Kết khảo nghiệm ý kiến đánh giá CBQL, tổ trưởng chuyên môn giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thể biện pháp quản công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai tính cấp thiết cao tính khả thi cao KHUYẾN NGHỊ 2.1 Với Bộ Giáo dục Đào tạo Ban hành chương trình, nội dung hoạt động BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS phải dựa thực tiễn mang tính đặc thù vùng 23 2.2 Với Sở Giáo dục Đào tạo Gia Lai Chủ động liên kết với trường đại học để bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng lực giáo viên tiếng Anh THCS theo khung lực ngoại ngữ chung châu Âu Tham mưu với UBND tỉnh Gia Lai đảm bảo kinh phí điều kiển cần thiết cho công tác BDCM cho tiếng Anh THCS Liên kết, hợp tác dự án hỗ trợ bồi dưỡng phát triển lực giáo viên tiếng Anh THCS nước 2.3 Với Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Pleiku Tăng cường đảm bảo điều kiện BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS Quản chặt chẽ lớp BDCM, kiểm tra – đánh giá đầy đủ, tạo điều kiện để giáo viên nâng chuẩn, BDCM, bồi dưỡng đạt chuẩn theo khung lực ngoại ngữ chung châu Âu Thường xuyên tổ chức chuyên đề BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS 2.4 Với trường THCS thành phố Pleiku Tạo điều kiện để tất giáo viên tiếng Anh dự lớp BDCM, tổ chức hội thảo chuyên môn cấp trường, nâng cao hiệu họp chuyên môn Quản kế hoạch sau bồi dưỡng, tự bồi dưỡng giáo viên Kiểm tra, đôn đốc hoạt động BDCM giáo viên tiếng Anh 2.5 Với giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku Tham gia đầy đủ lớp BDCM với thái độ tự giác, tích cực Xây dựng kế hoạch tự BDCM kiên trì thực kế hoạch hiệu nhằm đạt chuẩn ngoại ngữ theo khung lực ngoại ngữ chung châu Âu ... trạng quản lý công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Chương 3: Biện pháp quản lý công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 4... QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI 3.2.1 Tổ chức nâng cao nhận thức CBQL, giáo viên công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh. .. dạy học tiếng Anh trường THCS 15 CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI 3.1 CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng anh trung học cơ sở ở thành phố pleiku tỉnh gia lai , Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng anh trung học cơ sở ở thành phố pleiku tỉnh gia lai ,

Hình ảnh liên quan

Bảng 2.7. Thực trạng nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku  - Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng anh trung học cơ sở ở thành phố pleiku tỉnh gia lai

Bảng 2.7..

Thực trạng nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Pleiku Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bảng 2.8. Mức độ phù hợp của nội dung BDCM cho GVTA THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  - Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng anh trung học cơ sở ở thành phố pleiku tỉnh gia lai

Bảng 2.8..

Mức độ phù hợp của nội dung BDCM cho GVTA THCS thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bảng 2.11. Đánh giá về các mặt của chương trình, kế hoạch BDCM - Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng anh trung học cơ sở ở thành phố pleiku tỉnh gia lai

Bảng 2.11..

Đánh giá về các mặt của chương trình, kế hoạch BDCM Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng 2.13. Thực trạngquản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá trong bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh THCS  - Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng anh trung học cơ sở ở thành phố pleiku tỉnh gia lai

Bảng 2.13..

Thực trạngquản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá trong bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh THCS Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 3.2b. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp quản lý công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS thành phố Pleiku  - Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng anh trung học cơ sở ở thành phố pleiku tỉnh gia lai

Bảng 3.2b..

Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp quản lý công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS thành phố Pleiku Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan