0

Xưởng phim hoạt hình

38 249 0
 • Xưởng phim hoạt hình

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 22:37

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHẸ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH - - — 0O0- -— ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP Đề tài: XƯỞNG PHIM HOẠT HÌNH (CARTOON NETWORK) Khoa: MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: THIẾT KÉ NỘI THẤT Hệ 'C H ÍN H QUY GVHD : Cô.PHẠM THỊ NGÂN SVTH : PHAN ĐÌNH PHỤNG MSSV: 107301120 LỚP: 07DNT3 r : ĨH.HCM '0 o 5 y Ọ Tp.HỒ CHÍ MINH , ngày 20 tháng 06 năm 2011 Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỲ THUẬT CÔNG NGHỆ KHOA:MỶ THUẬT CỒNG NGHIỆP Bộ MÔN: THIET k é n ộ i t h t CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp HỒ CHÍ MINH, ngày 20 tháng 06 năm 2011 NHIỆM VỤ ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP HỌ VÀ TÊN : PHAN ĐÌNH PHỤNG MSSV : 107301120 NGÀNH : THIẾT KẾ NỘI THẤT LỚP : 07DNT3 Đầu đề Đồ án tốt nghiệp: XƯỞNG PHIM HOẠT HỈNH Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung số liệu ban đâu): Tạo không gian màu sẳc chất liệu cho xưởng phim hoạt hình Cụ thề thiết kế khu vực: • Khu sảnh tiếp đón (Reception khu khách chờ) • Khu sảnh trưng bày • Phòng thiết kế phim hoạt hình số ( phòng thiết kế phim 2d) • Phòng chiêu phim Ngày giao đồ án tốt nghiệp: 28- 06 -2 1 Ngày hoàn thành nhiệm vụ: -0 - 1 Họ tên người hướng dẫn: Phân hưởng dẫn Thạc sĩ Phạm thị Ngân Nội dung yêu cầu ĐA/KLTN thông qua môn Ngày tháng năm CHỦ NHIỆM B ộ MÔN NGƯỜI HƯỚNG DẢN (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) PHÀN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN Người duyệt (châm sơ bộ): Đơn vị: Ngày bảo vệ: Điểm tồng kết: Nơi lưu trữ đô ản tốt nghiệp: NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẢN đ iểm số số Đ iểm số c h ữ TP.HCM,N gày ĩ th án g năm (GV hướng dẫn ký ghi rõ họ tên) Lòi cảm on! Luận văn tốt nghiệp trình thu thập tìm tài liệu để bổ sung kiến thức lý luận học trường Vừa học hỏi lý luận chuyên môn vừa áp dụng vào thực tiễn công việc cụ thể điều cân thiêt hiệu quà Được vạch kế hoạch lên đồ án tốt nghiệp dẫn Cô Phạm thị Ngân, người Cô người đông nghiệp tương lai khởi điếm vô thuận lợi Thật hạnh phúc học thiết kế nội thất lĩnh vực yêu thích thành công áp dụng chuyên môn đế cống hiên cho xã hội Quá trình lên đô án nghiên cứu viêt luận văn bước tập đâu tiên đê bước sống dù có khó khăn không ngăn bước, kiên thức học nhà trường nhỏ bé so với thực tế ứng dụng Bước đầu thây minh nhô bé bù lại kiến thức học năm làm tự tin yêu thích ngành ngề minh Lời xin chân thành cám ơn cô Phạm thị Ngân, Cô tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt trình lên đồ án Xin chân thành cám ơn quý thầy cô khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp với nhừng đóng góp to lớn nghiệp giáo dục Khoảng thời gian dài làm đô án khoảng thời gian tông họp kiến thức , thật là khoảng thời gian vất vả thật vui hoàn thành công việc đê trường Đô án tôt nghiệp, bước chuân bị đê bước vào đời, ỏ’ tât tâm huyêt người sinh viên đông thời tâm huyết cua người hướng dẫn Vì lẽ cô găng phân đâu cho đồ án tôt nhất, vê kiên thức nhân cách cách thê đẹp đê không phụ long thầy cô M ột lân xin cảm ơn cô Phạm thị Ngân thây cô khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp trường Đại Học Kỷ Thuật Công Nghệ Thành Phô Hô Chí M inh tận tình eiúp đỡ suôt bôn năm đặc biệt trình làm đô án tôt nghiệp SV: Phan Đình Phụng MƯC LUC I II III IV LÍ DO CHỌN ĐÈ TÀI Ý NGHĨA - GIÁ TRỊ CỦA ĐÈ TÀI GIỚI HẠN MỤC TIÊU NGHIÊN cứu TÓM TẨT N ộ i d u n g CHƯƠNG I: TỈM HIỂU VÈ NGÀNH TH IÉT KÉ NỘI THÁT VÀ PHIM HOẠT HÌNH 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Công việc nhà thiết kế nội thất Khảo sát trạng: Nghiên cứu nhu cầu đặc điếm đối tuọng sử dụng: Thiết kế công sử dụng: Tìm phong cách chủ đạo: Giám sát thỉ công: Thiết kế, lựa chọn trang thiết bị: Thiết kế màu sắc, vật liệu: Tìm hiểu phim hoạt hình Nguồn gốc KỸ thuật làm phim hoạt hình CHƯƠNG II: TỈM HIÉU VẺ CHƯƠNG TRÌNH CARTOON NETWORK 2.1 2.2 2.3 Lịch sử hình thành Sụ phát triển CARTOON NETW ORK Các chuông trình tiêu biêu CHƯƠNG III: CÁC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI THIÉU NHI, ỨNG DỤNG PHIM HOẠT HÌNH TRONG THIÉT KÉ NỘI THÁT 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 Nhũng hoạt động vui choi giải trí thiếu nhi Tìm hiêu công trình vui choi thiếu nhi Kiến trúc Nội thất Tổng quan xuỏng phim hoạt hình 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 Ú ng dụng vào không gian cụ thể Ý tưởng thiết kế Khu sảnh tiếp đón (reception khách chò’) Khu sảnh trưng bày Phòng chiếu phim (tầng trệt) Phòng thiết kế số 1( thiết kế 2d) CHƯƠNG IV: KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ I KÉT LUẬN: II K IÉ N N G H Ị: LÒÌ MỎ ĐÀU Kiến trúc nội thất kiến trúc không gian bên m ột công trình Khái niệm có phần tương đồng với khái niệm thiêt kê nội thât Tại Mỹ, để trở thành kiến trúc sư làm kiến trúc nội thất phải hoàn thành số tiêu chí đặt đề trờ thành kiến trúc sư có chứng hành nghê Ở Việt Nam kiến trúc nội thất đà phát triển thời gian dài, điều kiện sông phát triển kèm theo nhu câu làm đẹp cho Nội t h â t , ngoại thất nhà cửa tăng mạnh Kiến trúc nội thất chia nhiều trường phái khác nhau, mồi trường phái lại m ang đậm nét khác biệt quốc gia vùng lãnh thô Như kiên trúc nội thât châu âu, kiến trúc nội thất Pháp, (cái hiêu phong cách thiết kê hay kiêu kiến tr ú c ) Hiểu theo cách đơn giàn nhất, kiến trúc nội thất thiết kế kiến trúc xây dựng có tính đến phương án bố trí nội thất trang trí nội thất có liên quan đên kêt cấu trần, tường, sàn Vì , muốn đưa không gian thô sơ , hoài cổ nội thất để làm them không gian , đúc kết tạo nhừng không gian đẹp m ang nhiêu tính thẩm mỹ Đây mở nhiều chất liệu cho nội thất, phát nhiều vật liệu , sử dụng vật liệu tái chế , tạo them nhiều phương án thiết kế nội thất I LÍ DO CHỌN ĐÈ TÀI Nhăm tạo sân chơi lý thú bổ ích cho thiếu nhi Đề tài hy vọng mang lại không gian mới, vừa học vưa chơi Tạo sân chơi lành mạnh, nơi giải trí lý tưởng cho thiếu nhi * Và điêm nhân mạnh đề tài tạo nhừng không gian vui chơi cho trẻ em mô côi khuyẽt tật, đưa bạn nhỏ may mắn đến gần với giới muôn màu, câu chuyện cổ tích , bay đến ước mơ II Ý NGHĨA - GIÁ TRỊ CỦA ĐÈ TÀI Ý nghĩa: Tạo lạ phong cách thiết kế xưởng phim hoạt hình, xây dựng không gian vui chơi giải trí hoàn toàn lạ cách nhìn đầy lôi Xưởng phim nơi sản xuât, cung cấp phục vụ cho tất bạn nhỏ tất người yêu thích phim hoạt hình đến để đặt hàng, mua, xem phim ngắm nhìn nhân vật yêu thích Giá trị đề tài: a Đối với người: Đáp ứng nhu cầu cần thiết người, làm hài lòng vị khách nhỏ tuồi đáp ứng nhu cầu xã hội lĩnh vực xản xuất phim hoạt hình b Đôi với ngành thiết kế: Tạo khồng gian hoàn toàn lạ cho xưởng phim hoạt hình, vừa mang vẻ cồ tích hoang sơ tạo nét sang trọng, với nhừng màu sắc vật liêu quen thuộc sức hâp dân Vừa quen thuộc vừa lạ lâm đôi với ngành thiết kê nội thất III GIỚI HẠN MỤC TIÊU NGHIÊN c ứ u Đô án tập trung vào nghiên cứu công trình nhằm phục vụ cho nhu cầu thê hệ trẻ thơ yêu thích phim hoạt hình IV TÓM TẮT NỘI DƯNG Gồm phần: • CHƯƠNG I: sơ lược nghành thiết kế nội thất phim hoạt hình • CHƯƠNG II: tìm hiêu vê chương trình cartoon network • CHƯƠNG III: công trình hoạt động vui chơi thiếu nhi, ứng dụng phim hoạt hình thiết kế nội thất • CHƯƠNG IV: Kết luận kiến nghị CH Ư Ơ NG I: S LƯỢC VÈ NGHÀNH THIÉT KÉ NỘI THÁT VÀ PHIM HOẠT HÌNH 1.1 Công việc nhà thiết kế nộỉ thất Bước chân vào nghề trang trí nội thất, bạn sê làm công việc cụ thề gì? Đây nghề nghiệp bận rộn nhiều áp lực, có nhiều hạng mục công việc mà bạn phải bao quát quán xuyến Đặc biệt, bạn nhà thiết kế tự do, bạn phải dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với khách hàng, tìm kiếm kí hợp đồng v.v Những công việc chuyên môn chung nhà thiết kế nội thất là: 1.1.1 Khảo sát hiên trạng: Trang trí nội thất phần tiếp nối kiến trúc công trình Bởi vậy, việc đo đạc, khảo sát trạng kiến trúc phần thiếu bước khởi động công việc bạn Ngay công trình xây có vẽ thiết kế từ kiến trúc sư công trình, công việc khảo sát đo đạc trạng cần thiết, có số thay đổi trình thi công Người xưa có câu “Mắt thấy tai nghe”, công trình không bạn tiến hành khảo sát, kiểm tra đầy đủ, thiết kế nội thất bạn sê thiếu xác không đạt hiệu mong muốn 1.1.2 Nghiên cứu nhu cầu đặc điếm đối tượng sử dụng: Tầm quan trọng việc hẳn bạn nhận Chắc chẩn có thiết kế nội thât tốt nhà thiết kế không hiểu rõ đặc điềm nhu cầu, tính cách sở thích người sử dụng Một phòng ngủ cho người lớn, từ kích thước trang thiết bị, màu sắc phong cách phai khác phòng ngủ trê em Và không gian nội thất em trai hiếu động phải khác em gái nhẹ nhàng Đặc biệt, trang trí nội thất cho nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua săm v.v , đối tượng sử dụng mà bạn nghiên cứu không người đặt hàng bạn mà khách hàng tương lai nơi - người mà bạn không thê gặp gỡ hay trực tiếp hỏi han Lúc này, hiểu biết xà hội, tâm lý, óc phán đoán người thiết kế trở thành yêu tô quan trọng định thành công thiết kế Tất nhiên, bạn không thê làm việc hoàn toàn mà có hỗ trợ đáng kê từ phía khách hàng Chính họ tư vấn cho bạn đối tượng khách mà họ muốn hướng tới ai, có đặc điểm gì, họ muốn phong cách cửa hàng V V 1.1.2.1 Thiết kế công sử dụng: Nội thất không đế nhìn ngắm, mà trước hết phải tiện lợi cho việc sử dụng Trước di vào tìm ý tưởng hay phong cách thẫm mỹ, nhà thiết kế phải bô trí trang thiết bị công (bàn, ghế, giường, tủ ) mặt băng Thường kiến trúc sư công trình, giai đoạn sơ phác, vạch số phương hướng thông qua mặt bố trí bàn ghế Tuy nhiên, đỏ gợi ý nhà thiết kế nội thất người chủ đạo cồng việc bô trí trang thiêt bị 1.1.2.2 Tìm phong cách chủ đạo: Phong cách thiết kế nhân tố tác động đến cảm nhận thầm mỹ người bước vào không gian nội thất Bạn muốn người cảm nhận không gian sang trọng, hoành tráng, hay bạn muốn cam nhận nhẹ nhàng, trẻ trung ? Phong cách mà bạn chọn giai đoạn định điều Đôi nhà thiết kế không cần tìm ý tưởng chủ dề riêng mình, mà đưa phong cách tiêu biêu cô điên, đại V V Đi theo số khuynh hướng này, bạn cỏ săn sô gợi ý vê mặt chi tiết, màu sắc Từ dó, dựa vào tư sáng tạo mình, bạn điều chinh, phối kết hợp yếu tố lại đê đạt yêu câu sử dụng Một yếu tố quan trọng việc tìm phong cách phong cách nội thất bạn mâu thuẫn với phong cách mà kiến trúc sư gửi găm vào công trình Một công trình có cấu trúc thoát, đơn giản đại không nên có không gian nội thất gờ chỉ, vòm rườm rà 1.1.3 Thiết kế màu sắc, vật liệu: giai đoạn này, nhà thiết kế dựa vào ý tưởng chủ đạo phong cách nội thất, từ lựa chọn màu sắc chu dạo, vật liệu hoàn thiện, ốp lác cho thành phân cô định Các kiến thức bố cục tạo hình, thẩm mỹ, phôi màu phát huy tác dụng giai đoạn Ngoài nhà thiết kế phải thông hiểu nhiều chủng loại vật liệu hoàn thiện sơn, veni, vải bọc, gạch ốp Bạn phai am tường từ tính sử dụng kỹ thuật thi "Một điều hấp dẫn FusionFall mà tự hào cách chơi game", Chris Waldron phát biểu, Giám đốc điều hành FusionFall "Cùng với lượng khán giả nhân vật thuộc CN sở hữu, biết ràng muốn tạo nên thề loại MMO phát triển trò chơi mà bao trùm tất pha hành động tuyệt vời, phồ biến game console kết họp chúng vói tất yếu tố quan trọng game MMO để trân trọng giới thiệu tới người chơi" FusionFall sản phẩm kết họp thề loại hoạt hình ngộ nghĩnh CN lần xuất thị trường game giải trí số Bắt tay sản xuât với công ty phát fríen game MMO đứng đầu Hàn Quốc, Grigon Entertainment, game mang nhân vật đáng yêu gần gũi CN vương quốc trò chơi trực tuyên phát triển chóng mặt với kết hợp ý tưởng, sáng tạo độc đáo "Đông-vàTây" Grigon Entertainment công ty tiếng thành công sản xuât phát hành nhiều game Châu Á, bao gồm Seal Online, game nhập vai trực tuyến nhẹ nhàng họp với lứa tuồi khiến giới game thủ khấp giới sững sờ c ố t truyện Tính nâng 23 Giống hầu hết phim hoạt họa Cartoon Network trình chiều đài truyền hình mà xem Cartoon Network Universe: FusionFall diễn bối cảnh lực hành tinh vô độc ác với tiềm quân khủng khiếp cồng nghệ kỹ thuật hi-end đà chu du khắp thiên hà, hệ mặt trời thuộc vũ trụ bao la hàng triệu năm Rất nhiều văn minh nhân loại vô số hành tinh từ nhỏ đến lớn bị chúng thâu tóm chống cự liệt, nhiên đứng trước cỗ máy giết người tối tân quân đội độc ác tàn bạo, họ phải chịu cảnh tàn phá Và chúng chọn hành tinh Trái Đất làm mục tiêu kế tiêp Người chơi tham gia từ lúc bạn tuyến phòng thủ cuối cùa Trái Đất chúng ta! Chìm đắm vũ trụ Cartoon Network Từ phi thuyền không gian tương lai hang động thần thoại kỳ bí, đặt chân tham gia vào vũ trụ rộng lớn diễn nhừng pha hành động nghẹt thở chưa xuất trước Kết họp với nhiều hoạt hình Cartoon Network Ben 10 Billy Mandy điều ngạc nhiên lý thú phụ thuộc vào hành động bạn Hãy bộc lộ (show off) người hùng "ngủ quên" bạn Hành tinh Fusion xâm lược Cartoon Network Universe, không đầu hàng chiến đấu đến thở cuối Hãy tạo cho nhân vật, chụp lấy trang bị Sau bạn bè đá đít vài tên xâm lược Fusion Vũ trụ đặt niềm tin nơi bạn - ép buộc đâu nhá! 24 Cảm nhận trò chơi hành động MMO non-stop Chỉ có Cartoon Network Universe: FusionFall bạn khám phá hành động kiều bộp-tai-bay-đá game console giới trực tuyến nhiều người chơi, bạn bè Các bạn chiến hữu nhảy, lướt, phóng chiến đấu theo cách riêng thông qua cảnh vật rực rỡ sắc nét, môi trường động, trẻ trung Liệu bạn có theo kịp không? Nhân vật Hầu hết nhân vật Cartoon Network Universe: FusionFall hoạt hình tập phim nồi tiếng trẻ em khắp nơi giới yêu thích Dexter, Dee Dee Dexter’s Laboratory hay chị em siêu nhân quái nhân Mojo Mojo The Powerpuff Girls, có góp mặt dũng sĩ Jack Samurai Jack, Ben, Fourams, Cannonbolt Ben 10 chiến sĩ nhí bí danh số 1,2,3 Codename: Kids Next Door 25 CHƯƠNG III: CÁC CỒNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI THIÉU NHI, ỨNG DỤNG PHIM HOẠT HÌNH TRONG THIÉT KÉ NỘI THÁT 3.1 Những hoạt động vui choi giảỉ trí thỉếu nhi Tại Tp HCM nay, chưa có công trình xây dựng nghía dành cho thiếu nhi Nhà văn hóa thiếu nhi TP trở nên tải dịp hè hay lễ tết Tại khu đô thị phú mỹ hưng, dù thiết kế phục vụ an sinh cộng đông song khu vui chơi trẻ thường bị bỏ quên dự án sau đât đai kín chỗ dành cho dự án nhà ỡ, siêu thị, khu thể thao Với gần triệu thiếu nhi, nhừng khu vui chơi dành cho trẻ em thành phố tải Đặc biệt hè đến gần nhu cầu vui chơi trẻ tăng cao việc tìm nơi đe vui chơi dành cho em lại làm đau đầu phụ huynh Theo Chủ nhiệm ủ y ban VH-GDTTN&NĐ Đào Trọng Thi, nay, thiết kế xây dựng thiết chế văn hóa, trường học, trung tâm văn hóa- thể thao nhiều nơi chưa tính đến việc dành khu vực riêng để xây dựng hạng mục, công trình phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em Rất tỉnh, TP quy định tỷ trọng ngân sách hàng năm đầu tư cho việc xây dựng, quản lý, sử dụng khu vui chơi cho trẻ em xếp hàng mua vé xem xiếc Khu vui chơi tải Nhà thiếu nhỉ, cung văn hóa không đủ sức hút Trong phụ huynh loay hoay đủ cách đề tìm chỗ vui chơi cho trẻ, tốn tiền triệu cho kỳ sinh hoạt hè nhiều chương trình sinh hoạt hè nhà thiếu nhi, phường, xã lại không "hút" trẻ 24 quận, huyện cúa TPHCM có nhà thiếu nhi với chức tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi thành phố Tuy nhiên, hoạt động nhà thiếu nhi lại chưa thực thu hút 26 đối tượng Chương trình sinh hoạt hè nhà thiếu nhi từ năm qua năm khác loanh quanh lóp bồi dưỡng khiếu, luyện chữ đẹp, vài thi văn nghệ mà đổi mói Học sinh đến sinh hoạt chẩng khác bước vào học kỳ thứ tư, thứ năm Hưởng ứng chương trình hành động trẻ em năm 2011, nhiều nơi vui chơi TP có nhiều chương trình ưu đài cho trẻ đến, nhiên nơi lại không phụ huynh biết đến Chị Lê Phương Lan, công tác Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết: "Trong năm nay, bảo tàng miễn phí vé cho trẻ 15 tuổi đến tham quan, nhiên số lượng trẻ đến không tăng lên Có thể hoạt động không thu hút tuyên truyền chưa tốt nên phụ huynh để đưa đến" Ngoài hoạt động nghèo nàn, sân chơi dành cho trẻ không đầu tư mức kinh phí, người, đăc biệt eo hẹp quỹ đất Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Kim Long - PGĐ Nhà thiếu nhi Q.l - cho biết: "Trước đây, hầu hết phường có nhà văn hóa không nên việc tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ gặp nhiều khó khăn Nhà thiếu nhi Q.l có diện tích 201 lm2 có khoảng 1/3 diện tích dành cho trẻ vui chơi, sinh hoạt Với tổng kinh phí sinh hoạt hè gần 80 triệu đồng chi cho tất hoạt động việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tất trẻ em riêng quận khó" Cũng theo ông Long, tình trạng thiếu thốn sân chơi cho trẻ tình trạng chung TP, muốn tìm nơi vui chơi tốt cho trẻ lúc thiếu tiền, quỹ đất người thật khó 3.2 3.2.1 Tìm hỉểu công trình vuỉ chơi thỉếu Kiến trúc 27 Những khu vui chơi giải trí thiết kế dựa hình ảnh, kiều dáng, ý tưởng dựa phim hoạt hình câu chuyện cồ tích Một không gian riêng giành cho bé, tạo nên tò mò thích thú, cảm giác du ngoạn giới cồ tích 3.2.2 Nội thất 28 3.3 Tồng quan xưởng phim hoạt hình Các xưởng phim hoạt họa, giống trường quay (movie studios), có thê nơi cung cấp công cụ dàn dựng {production facilities) song có thê thề tài {financial entities) Trong vài trường hợp, đặc biệt trường hợp Anime chúng có diêm giống nhau, tương tự xưởng vẽ hoa SŨ nơi họa sĩ bậc thầy, nhóm họa sĩ tài ba chăm nom công việc họa sĩ nhân viên thủ công có trinh độ 'hơn, hòng giúp họ thực viễn tưởng Xưỏng phim hoạt hình tu nhân vói kỹ xảo 3D Việt Nam B&c Areka xưởng phim hoạt hình tư nhân dầu tiên đời vào tháng năm Hà Nội sau Nhà nước định cho phép thành lập hãng phim tư nhân Xương phim trực thuộc Công ty TNHH Người phát triển doanh nghiệp ( tên giao dịch quốc tế B&c Co.,Ltd.) - công ty chuyên phần mềm mảy tính Đội ngũ làm phim những họa sĩ, dạo diễn trẻ Họ đồng thời chuyên gia giỏi phần mềm 3D (viết tẳt từ Dimensions - không gian chiều ), có thạc sĩ CNTT cấp Đức Công nghệ 3D đời khoảng cuôi thập niên 80 thê ký trước, chủ yêu phục vụ cho tạo dáng công nghiệp, ví dụ tạo mẫu ô tô, điện thoại, nội thất kiến trúc Khi công nghệ phát triền cao hơn, ứng dụng vào điện ảnh, trò chơi điện tử (games ) quảng cáo Các phim hoạt hình hãng Dream Works Walt Disney Toy’s Story, Chicken Run, Shrek, a Bug’s life dã trở nên nôi tiếng khắp giới, Việt Nam, việc khai thác kỹ thuật chậm Gân 3D ứng dụng vào quảng cáo nước ta hình ánh quàng cáo hãng Energizer, sơn Nippon, thuốc Hostamin, sữa Vinamilk truyền hình Nhưng việc tạo hình mức độ đơn giản thời lượng ngắn Cuôi tháng này, xưởng phim hoạt hình B&c Arelca hoàn thành phim ngăn 12 phút với tựa đê Hai chiêc bình, ứng dụng hoàn toàn băng kỹ xảo đô hoạ 3D Đây thực sự kiện đáng mừng việc phát triển công nghệ làm phim hoạt hình Việt Nam Thông thường làm phim hoạt hình phải cần đến nhiều vẽ: họa sĩ vẽ nhân vật cảnh Sau họa sĩ phụ vẽ tiêp động tác xen Máy tinh chĩ dừng mức độ đô màu cho hình vẽ băng tay Nói chung phải trải qua rât nhiêu công đoạn thủ công: vẽ, chụp, chiêu, làm hình, nét, tô màu, quay hình, Ngay phim gần đáy đoạt giải thưởng Hội Điện ảnh Việt Nam tham dự Liên hoan quốc tế ( Xe đạp, Chú bé Photo ) sử dụng kỹ thuật cắt dán búp bê Mà hạn chê chúng khai thác hình ảnh chuyên động theo phương ngang thăng dứng không gợi cảm sống động không gian chiều kỹ xảo dô họa Hăng B&c Areka đặt hàng Vũ Kim Dũng, nhà văn vừa dược giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi NXB Kim Đồng viết kịch Giảm đốc sản xuất Bùi Đức Lân cho biết hướng hãng khai thác văn hóa dân gian 29 Việt Nam: “ Làm để làm bật hồn văn hóa truyền thống Việt Nam thông qua công cụ đại mục tiêu chúng tôi” Tuy nhiên phim đầu tay êlcíp làm phim chưa thực điêu âp ủ đó, chọn đê tài từ chuyện cồ A-rập nhằm tập trung nhiều việc tìm tòi kỹ thuật Ket câu đơn giản, tiết tấu nhanh, phim học nhẹ nhàng mà sâu săc, gợi cho người xem nhiều cảm xúc chân lý giá trị đích thực tôn Đạo diễn Đàm Minh Chí họa sĩ Tạ Thanh Tùng, tôt nghiệp khóa đạo diên hoạt hình Bộ Vãn hóa Thông tin tổ chức nhận thấy qua trình làm phim 3D đâu tiên hãng tùng bước xây dựng qui trình vê công nghệ sản xuắt phim hoạt hình Họ cho biết mạnh việc ứng dụng công nghệ 3D tạo trường quay có không gian thật, cỏ thê chủ động “lia” Camera từ góc độ nào, “ zoom” xa - gần, phóng tầm mắt bao quát sa mạc mênh mông quay từ máy bay hay bât xoay quanh đặc tả cận cảnh lâu đài Đặc biệt ánh sáng tự nhiên không gian thật : tia nắng xuyên qua ô cửa rọi vào trang sách cồ, ánh đèn Flash máy ảnh chớp sáng tôn vinh hai bình, Chính thứ ánh sáng góp phân làm nôi bật hình khôi cho nhân vật cảnh trí phim Họa sĩ diễn xuất Nguyễn Long Hưng phấn chấn kể trình nhào nặn nhân vật máy tính từ hình vẽ ban đâu thê nào: “ Có thê hình dung cụ thể 3D đưa cho bạn đủ dụng cụ cưa, đục, búa, máy tiện dê bạn có thê biên chât liệu gô, đá, kim loại hay đât thành nhân vật hay đô vật cụ thể có hình khối thật, tính điêu khắc nhiều hội họa, nhân mạnh nhiều đến chất liệu, ánh sáng không gian Cuối động tác kêt hợp liệu (Render) để có hình ánh sống động chàt lượng.” Chỉnh nhà làm phim trẻ bị thu hút nhân vật họ tạo ra, họ dôn hêt tâm trí thời gian vào việc diễn xuât động tác nhân vật đê thê tình cảm buôn, vui, tức giận, chi tiết ngộ nghĩnh gây cười theo tâm lý thiêu nhi Chuyên tâm nhiêu đên việc ứng dụng công nghệ 3D kỹ xảo đô họa vào việc làm phim hoạt hình, dường hãng làm phim B& c Areka chưa nghĩ nhiêu đên việc kinh doanh, quảng cáo phát hành Họ tiết lộ săp tới mang phim tham dự Liên hoan Phim ngắn toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam Cục Điện ánh tồ chức Họ bày tỏ mối lo ngại vấn đề quyền gây nhiều khó khăn cho họ kinh doanh Cuối năm, B& c Areka thực phim nhiều tập với mục tiêu mà hãng đề khai thác văn hóa dân gian Việt Nam Có thể hy vọng rằng, với khám phá, tìm tòi mới, B& c Areka mờ đâu cho thời kỳ phim hoạt hình Việt Nam 30 I* 3.4 ứng dụng vào khống gian cụ thể (XƯỞNG PHIM HOẠT HÌNH CARTOON NETWORK) Lấy ý tưởng thiết ké từ nhừng phim hoạt hình giới giải trí CARTOON ( chưorng trình hoạt hình dành cho thiếu nhi) Đưa giới hoạt hình vào không gian công trình (những câu chuyện hoạt hình nhân vật yêu thích) 3.4.1 Ý tưởng thỉết ké Lấy ý tưởng thiết ké từ nhửng cuộn phim thướt phim hòa nhiệp vào màu sắc vui nhộn câu chuyện hoạt hình để tạo nên không gian lạ cho xưởng phim hoạt hình Màu sắc chủ đạo thỉết kế là: Trắng, vàng, cam đỏ 31 hồ Sơ kiến trúc công trình Công trình bao gồm tất các: o Khu sảnh: - Khu sảnh hành - Khu sảnh trưng bày hành lang - Khu sảnh giải trí o Khu thiết kế phim hoạt hình o Khu chiếu phim: - Phòng chiếu phim hoạt hình (ưu tiên cho trẻ mồ côi khuyết tật) - Các rạp chiếu 200 đến 500 chồ - Phòng chiếu phim tham khảo o Khu vè tay, phòng sáng tác họa sĩ o Phòng làm mô hình, phòng tạo phim trường o Phòng tạo âm thanh, ánh sáng, sáng tác nhạc o Các phòng lưu trữ tham khảo MB TỒNG THÊ TL 1/500 h0 Khu sanh trung 32 3.4.2 Khu sảnh tiếp đón (reception khách chờ) RECEPTION Quầy reception thiết kế với kiểu dáng đoạn phim cuộn với tông màu đỏ đen Đây nơi tiêp đón khách hàng đến với xưởng phim, cung cấp thông tin, trả lời thẳc mắc khách hàng 33 KHU KHÁCH CHỜ Trong chờ đợi, khách hàng nghỉ ngơi tham quan xưởng phim 3.4.3 Khu sảnh trung bày 34 3.4.4 Phòng chiếu phim (tầng trệt) Phòng chiếu phim mini dành cho bạn nhỏ thiết kế với đường nét mêm mại từ cuộn phim, tạo không gian xem phim lý tưởng cho em Dãy ghế ngồi ưu tiên cho trẻ em khuyết tật thiết kế ko có bậc thang, thuận tiện cho em việc di chuyển 35 3.4.5 Phòng thiết kế số 1( thiết kế 2d) Phòng thiết kế xưởng phim nơi sáng tác, hay, phục vụ cho nhu cầu bạn nhỏ Sử vật liệu gô, thảm, giây gián tường đem Nâng cao khả sáng tác nhà thiết kế tạo dựng nên phim hoạt hình dụng gam màu nóng ẩm kết hôp sức hấp dẫn cho phòng thiết kế phim 36 CHƯONG IV: KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ KÉT LUẬN: Tạo nơi vui chơi giải trí mực giành cho thiếu nhi vân đề câp bách Hầu hết dự án tập trung để xây dựng công trình đô thị chung cư cao tâng, đê tạo môi trường thân thiện bô ích cho thiếu nhi đòi hỏi nô lực không ngừng Xương phim hoạt hình mang lại cho người không gian sống mới, đại, động, ân tượng Luôn phù hợp với tìm tòi sáng tạo điều lạ Với nghiên cứu đưa số vận dụng hình khối - màu sắc - đường - ánh sáng kiên trúc theo phong cách hoạt hình, dí dỏm, vui tươi, tạo không gian hoàn toàn lạ cho xưởng phim, với điều kiện không gian đối tượng cụ thể vận dụng có thê chi yếu tố cho phù hợp với tâm, sinh lý phong cách sống Sự dụng đường nét thước phim cuộn phim vào không gian thật xưởng phim nhăm thoà mãn yêu cầu sử dụng người, tính thẩm mỹ mà vân giữ tinh thằn phong cách KIẾN NGHỊ: Thông qua nghiên cứu này, có nhiều công trình nghiên cúu dành tạo không gian vui chơi giải trí bô ích lành mạnh cho hệ măng non đất nước Tài mu tham khíĩlo Sách: Truyện tranh hoạt hình Nguyễn Quân Ngôn ngừ hình màu sấc (NXB Văn hóa thông tin)_03/2006 Đồ án tốt nghiệp Trần Hồng Ngọc- Khóa M05 ĐH KIẾN TRÚC Web: http://www.hcmuarc.edu.vn/ http://vi.wikipedia.org/wiki/Phim hoat hinh Ý kiến giảng viên hướng dẫn (Kỷ vò ghi rõ họ tên) TP HCM, ngày thảng năm Sinh viên thực (Kỷ ghi rồ họ tên) 37 ... Tìm hiểu phim hoạt hình Phim hoạt hình hay phim hoạt họa hình thức gảy ảo ảnh quang hoc vẽ sư chuyển đông nhiều hình ảnh tĩnh đuợc chiếu tiếp diễn liên tục Trong phim kỹ nghệ dàn dựng, hoạt họa... Phương pháp nhiều xưởng phim áp dụng để biến phim hoạt họa từ hình thức dành cho rap chiếu phim {movie theaters) sang phim dành cho vỏ tuyến truyền hình 2.1.2 Kỹ thuật làm phim hoạt hình • Hoat hoa... thiết kế xưởng phim hoạt hình, xây dựng không gian vui chơi giải trí hoàn toàn lạ cách nhìn đầy lôi Xưởng phim nơi sản xuât, cung cấp phục vụ cho tất bạn nhỏ tất người yêu thích phim hoạt hình đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Xưởng phim hoạt hình , Xưởng phim hoạt hình ,

Hình ảnh liên quan

Sơ LƯỢC VÈ NGHÀNH THIÉT KÉ NỘI THÁT VÀ PHIM HOẠT HÌNH 1.1. Công việc của nhà thiết kế nộỉ thất - Xưởng phim hoạt hình

HÌNH 1.1..

Công việc của nhà thiết kế nộỉ thất Xem tại trang 9 của tài liệu.
FusionFall là một thế giới MMO diễn ra trong vũ trụ hoạt hình của CN. Đóng vai một đứa trẻ khi tham gia vào thế giới này, người chơi sẽ kết bạn và lập nhóm với những người chơi khác bên cạnh việc điêu khiên các nhân vật hoạt - Xưởng phim hoạt hình

usion.

Fall là một thế giới MMO diễn ra trong vũ trụ hoạt hình của CN. Đóng vai một đứa trẻ khi tham gia vào thế giới này, người chơi sẽ kết bạn và lập nhóm với những người chơi khác bên cạnh việc điêu khiên các nhân vật hoạt Xem tại trang 23 của tài liệu.
FusionFall là sản phẩm kết họp thề loại hoạt hình ngộ nghĩnh của CN lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường game giải trí số - Xưởng phim hoạt hình

usion.

Fall là sản phẩm kết họp thề loại hoạt hình ngộ nghĩnh của CN lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường game giải trí số Xem tại trang 24 của tài liệu.
Những khu vui chơi giải trí được thiết kế dựa trên những hình ảnh, kiều dáng, ý tưởng dựa trên những bộ phim hoạt hình và câu chuyện cồ tích - Xưởng phim hoạt hình

h.

ững khu vui chơi giải trí được thiết kế dựa trên những hình ảnh, kiều dáng, ý tưởng dựa trên những bộ phim hoạt hình và câu chuyện cồ tích Xem tại trang 29 của tài liệu.
(XƯỞNG PHIM HOẠT HÌNH CARTOON NETWORK) - Xưởng phim hoạt hình
(XƯỞNG PHIM HOẠT HÌNH CARTOON NETWORK) Xem tại trang 32 của tài liệu.
3.4.5. Phòng thiết kế số 1( thiết kế 2d) - Xưởng phim hoạt hình

3.4.5..

Phòng thiết kế số 1( thiết kế 2d) Xem tại trang 37 của tài liệu.
Phòng thiết kế của xưởng phim là nơi sáng tác, tạo dựng nên một bộ phim hoạt hình hay, phục vụ cho nhu cầu của các bạn nhỏ - Xưởng phim hoạt hình

h.

òng thiết kế của xưởng phim là nơi sáng tác, tạo dựng nên một bộ phim hoạt hình hay, phục vụ cho nhu cầu của các bạn nhỏ Xem tại trang 37 của tài liệu.