0

luận văn cà phê bar fractal

33 132 0
 • luận văn cà phê  bar fractal

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 22:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH : THlẾT k ế nội th át ĐE TẢI : PHÊ - BAR - VŨ TRƯỜNG FRACTAL GVHD SVTH MSSV LỚP : Th.s VÕ THỊ THU THỦY : TRẦN ĐỨC DUY : 106301022 : 06DNT2 TP H CHÍ MINH - NĂM 2011 r r B Thuyêt minh tôt nghiệ GVHD: Ths Võ Thị Thu Thuỷ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH P H ố H CHÍ MINH o()o - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÊ - BAR - v ũ TRƯỜNG “ PHẢN DẠNG ” T H u V iẺ N TRƯỜNGPIIKỸ í"JẬT cỏ.sd NGHE A C 2ẨO O Sl(5 Chuyên ngành: Thiết kế nội thất Mã sô" ngành: 301 (Nội thất) GVHD: Th.s Võ Thị Thu Thuy SVTH: Trần Đức Duy Tp.Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2011 NHIÊM VỤ ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP ì Đề tài Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung số liệu ban đầu): Ngày giao Đồ án tốt nghiệp Ngày hoàn thành Họ tên gv hướng dẫn Phân hướng dan 1/ 2/ VỒ THI THU THUỶ Nội dung yêu cầu ĐATN dã thong qua Bộ mon Ngày thúng năm 201 ì CHỦ NHIỆM BỘ MỒN (Ký ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN Người duyệt (chấm sơ b ộ ) : Đơn vị: Ngày bảo vệ: Điểm tổng kết: Nơi hai trữ Đồ án tốt nghiệp: NGƯỜI HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) NHẠN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẦN Điểm số số Điểm số chữ TP.HCM, ngày tháng năm 2011 (GV hướng dãn kx ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn cô VỔ THỊ THU THUY , người trực tiêp tận tình hướng dẫn sv trình thực thực đô án tôt nghiệp hoàn thành Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa mỹ thuật công nghiệp trường Đại học kỹ thuật công nghệ TP.HCM hết lòng giảng dạy cho khỏa hoc Xin chân thành cảm ơn khoa mỹ thuật công nghiệp - trường Đại học kỹ thuật công nghệ TP.HCM,SỞ Giáo Dục Đào Tạo,Ban giám hiệu, giáo viên khoa mỹ thuật công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi, nhiệt tình giúp đờ sinh vien~ suốt trình học tập hoàn thành đồ án Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô ! GVHD: Ths v ỏ Thị Thu Thuỷ _ Thuyết minh tốt nghiệp Mục lục ] Hướng nghiên cứu Lý chọn đề tài Ý nghĩa đề tài Nhiệm vụ thiết kế Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II Các hướng nghiên cứu cụ thể Khái niệm Phân dạng Hình thức Phân dạng mà từ đưa ý tưởng thiêt kê Các hình anh tham khảo Hồ sơ kiến trúc gốc III Ưng dụng thiết kế Bar- phê “Phân dạng Tô chức không gian định hướng không gian thiết kế 1.1 Tổ chức không gian 1.2 Không gian thiết kế Ý tưởng cho toàn Hồ sơ thiết kế Phân tích cho không gian cụ thê 4.1 Sân vườn 4.2 Sảnh đón khách 4.3 Bar- sàn nhảy Vật liệu sử dụng chủ yếu thiết kế IV Kểt luận GVHD: Ths Võ Thị Thu Thuy I Thuyết minh tốt nghiệi Hướng nghiên cứu : / Lỷ chọn đề tài: Nghê thuật sinh từ cuôc sống, nghệ thuật đòi hỏi phải tìm tòi sán2 tạo tìm mà không nhât thiêt phải bó khuôn khổ chặt hẹp thê loại Phân dạng nghệ thuật trừu tượng tiêng Anh “Fractal ’ nghĩa la uPhân dạng” tiếng Lating nghĩa “đứt gãy”,Phân dạng đời quan niệm thực tế,trong sông mà tôn ,sự xuât hiên dc người quan tâm tranh luận rât nhièu.Phân dạng tôn xung quanh có toán học,được nhà toán hoc người Phap Mandelbrot nghiên cúư thành công nó, Phân dạng ban đâu nghiên cứu vật thể toán học,hinh học phân dang la ngành toán học chuyên nghiên cứu tinh Chat phân dạng,những tính chất không dề giải thích băng hình học thong thưòng,ngành có ứng dụng KH-CN,nghê thuảt tao từ máy tính ,Ỷ niệm co cua môn xây dựng phép đo đạt vê kích thước cua vạt thể cách chi tiết hơn.Chinh vi Phân dạng có nhũng ảnh huong tói ngành liên quan đến nghệ thuật như:Kiến trúc, thời trang, đô hoa truyên thong,nội ngoại that hội hoạ va diêu khắc Cái từ phân dạng nhiêu người cung co thể bị nhàm lẫn hay it biết tên cung nguôn gôc no bat nguôn từ đâu kha ứng dụng thực tế cụa thê , chung ta đa phân nhìn cảm nhận xấu hay đẹp mà không biêt thê Chinh ma em chọn đề tài dệ nghiên cửu sâu vê phân dạng đê em có thê ap dụng tốt vào ngành thiết kế nôi thất mà em học Ỷ nghĩa dề tài Qua phần nghiẻn cứu , người nghiên cứu người thiêt kê sử dụng hiểu rồ giá trị thẩm mỹ công cua Phân dạng công trình kiến trúc nội thât Nhiệm vụ th iết kế Đưa hình thức phân dạng thiết lập nên không gian thiêt kê nội-ngoại thât Bar- phê sân vườn Mục tiêu nghiên cửu GVHD: Ths Võ Thị Thu Thuỷ Thuyết minh tốt nghiệp - Vấn đề cần nghiên cứu: Tìm hiểu phân dạng (Fractal) - ứng dụng : ứng dụng thiết kế nội ngoai thất Phương pháp nghiên cứu Tham khăo tài liệu thư viện nhà sách, tư liệu giáo viên, nghiên cứu thực tế, tra cứu internet, quan trọng dam mê nhiệt tình với đề tài.2 II Các hướng nghiên cứu cụ thế: Khái niệm Phăn dạng (Fractal): Một phân dạng (còn biết đến fractal) vật hình học thường có hình dạng gấp khúc tỷ lệ phóng đại, tách thành phần: phần trông giống hình tống thể, tỷ lệ phóng đại nhô Như phân dạng cỏ vô tận chi tiết, chi tiết có thê có cấu trúc tự đồng dạng tỷ lệ phóng đại khác Nhiều trường hợp, có thê tạo phân dạng việc lặp lại mẫu toán học, theo phép hồi quy Từ fractal nói đến lần đầu vào năm 1975 Benoît Mandelbrot, lấy từ tiếng Latin fractus nghĩa "đứt gãy" Trước đó, cấu trúc (ví dụ tuyết Koch) gọi "đường cong quỷ" Phân dạng ban đàu nghiên cứu vật thê toán học Hình học phân dạng ngành toán học chuyên nghiên cứu tính chất phân dạng; tính chất không dễ giải thích hình học thông thường Ngành có ứng dụng khoa học, công nghệ, nghệ thuật tạo từ máy tính Y niệm bán môn xây dựng phép đo đạc kích thước cua vật thê, phép đo thông thường hình học Euclid giải tích thất bại mô tả phân dạng Tập hợp Mandelbrot, đặt tên theo người khám phá nó, vi dụ tiếng phân dạng GVHD: Ths Võ Thị Thu Thuỷ Thuyết minh tốt nghiệp Hình thức Phăn dạng mà từ đưa ý tưởng thiết kế: - Hình thức phân dạng đưa bàng tóan học mặt phảng Những hình thức có thê dùng để phân chia bố trí không gian Lấy ý tưởng từ phân dạng đăng đối đế hình thành nên việc bố trí, sẳp đặt không gian (Phân dạng xếp theo đăng đôi) - Với hình thức áp dụng cho thiết kế tường với khối vuông phân dạng không gian (áp dụng cho thiêt kế khu vực sảnh) Thuyết minh tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Thị Thu Thuỷ ±ĩ (áp dụng cho thiết kế khu vực sảnh) (áp dụng cho thiết kế khu vực bên bar) r Một sô hình tham khảo ± GVHD: Ths Võ Thị Thu Thuỷ Thuyết minh tốt nghiệp (hình tham khảo) - Sân vườn không gian thiết kế gần gũi với thiên nhiên nên vật liệu dung đa số gạch đá tự nhiên, tường xi măng thô kêt hợp với chậu nước đế tạo sinh động mát mẻ không gian vườn - Sân vườn phân thành khu: Khu trời khu nhà, nhà thực không gian thiêt kê dạng không gian mở với phần toàn kinh để nhìn bên khu vực bên thong thoáng ko có cửa thông thẳng với khu vực sân vườn trời a) Khu trời: - Bao phủ toàn không gian nước, đèn thả mặt nước chậu góc quanh hô nước đê tạo không gian thiên nhiên lung linh với ánh đèn hắt sáng từ nước lên GVHD: Ths Võ Thị Thu Thuỷ Thuyết minh tốt nghiệp - Khu vực ngồi xung quanh bao phủ nước mặt nước cao ngang với người ngồi, để người ngồi đưa tay chạm vào nước tạo cảm giác thích thú gần gũi thiên nhiên - Ghế ngồi sàn dung vật liệu gỗ vừa sang vừa đơn giản mộc mạc, ghế thiết kế liền tường bao - Mặc dù khu trời có mái che làm khung gồ bê tong, ko dung mái che kín mà dung băng mái che mica mờ với chủt độ có khả cách nhiệt cao Phối cảnh không gian sân vườn 16 GVHD: Ths Võ Thị Thu Thuỷ Thuyết minh tốt nghiệp 17 GVHD: Ths Võ Thị Thu Thuỷ Thuyết minh tốt nghiệr b) Khu nhà: - Ý tưởng chủ đạo phân dạng nhánh thiết kế từ trần xuống tường - Khu vực khách ngồi kiểu nhật với hệ thống nâng sàn cao 500 mm, có ô vuông rỗ để khách đến để giày dép vào ô leo lên ngồi kiểu nhật với bàn thấp ngồi xếp - Đèn treo thiết kế dạng phân dạng nhánh ánh sáng đặt bên đèn thắp sáng đổ bong theo phân dạng nhánh xuống không gian ngồi phía dưới, tạo cảm giác cho người ngồi chìm đắm hoàn toàn không gian phân dạng nhánh - Một bên tường phía hướng đường kính để khách ngồi ngắm cảnh đường phố 18 GVHD: Ths Võ Thị Thu Thuỷ Thuyết minh tốt nghiệp - Phía lại khu vực hướng phía sân vườn trờời, đưược thiết kế dạng không gian mở cửa mà hoàn toàn thong với sân vườn để tạo lien kết thong thoáng 10 GVHD: Ths Võ Thị Thu Thuỷ _ Thuyết minh tốt nghiệp 4.2 Khu vực tiếp tân sảnh đón Là nơi khách bước vào để vào khu vực bar sàn nhảy, có lối để vào khu vực bar sàn nhảy, từ phía sân vườn vào từ cổng bên hông vào khu vựa tiếp tân sảnh đón Ờ khu vực này, không gian đựơc thiết kế với phân dạng chuyển động từ nhỏ đế lớn theo chiều lên, ô vuông phân dạng nhỏ làm thành hộp đèn để chiếu sáng không gian tạo diêm nhân phân dạng tường Sàn dung vật liệu gạch gương để có sáng bóng phản chiếu nhằm tạo không gian phân dạng khối 3D Trân thiêt kế đơn giản với hộp đèn leg hình vuông nhỏ sếp thẳng hang chạy dọc trần với ánh sáng nhẹ để tạo cảm giác sáng trời Với thiết kế này, cảm giác khách bước vào sảnh nhẹ nhàng, lung linh mà đặc biệt GVHD: Ths Võ Thị Thu Thuỷ Thuyết minh tốt nghiệp T H Ư VIỆN TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGnậ TP.HCM GVHD: Ths Võ Thị Thu Thuỷ 4.3 Thuyết minh tốt nghiệp Khu vực Bar- sàn nhảy hình tham khảo) - Không gian bên khu vực bar + sàn nhảy thiết kế với màu sắc ánh sang hiên đại, động, hình thức phân dạng dùng từ trần chạy xuống từơng đến sàn 11 GVHD: Ths Võ Thị Thu Thuỷ Thuyết minh tốt nghiệp - Trong bar sàn lúc không phân dạng tạo từ thiết kế xung qunah trần sàn tường, mà phân dạng tạo từ ánh sáng, từ cách chiếu sáng phản chiếu từ kính áp trần, sàn xung quanh không gian để tạo nên không gian phân dạng đặc biệt ấn tượng, lung linh sinh động GVHD: Ths Võ Thị Thu Thuỷ Thuyết minh tốt nghiệp - Khu vực VIP 1: + Ý tưởng: bao quanh khu vực VIP I mảng tường lưới đan thành hình elip từ to dần phía nhỏ dần phía trên, mảng tưởng nằm bên phía tay trái hướng từ VIp I bên sân khấu kết họp ô vuông từ to tâm chuyển động phí nhở dần, hình dạng giống nhau, bong đèn nằm phía sau ô vuống nhấp nháy chuyển động theo nhạc DJ + Màu sắc: tong màu chủ yếu xanh tím chuyển sắc độ + Vật liệu: mảng lưới đan bao quanh Vi VIP dung sợi nhữa composite dẻo dai chắn có độ suốt, trần dung giấy gián tường với hoa văn có độ tưong phản cao hình đế không gian bật hơn, 94 GVHD: Ths Vố Thị Thu Thuỷ - Thuyết minh tốt nghiệp Khu vực VIP 2: + Ý tưởng: lấy ý từ hình khối vuông Fractal vô số hình dạng khác phân dạng khối vuông phân từ hình dạng lớn ban đầu chuyển động theo chiều nhỏ dần Mảng tường khối lớn nhỏ làm chìm theo bố cục phân dạng đăng đối kết hợp với chuyển sắc máng nhỏ tạo cho không gian thêm sinh động - Màu sắc cùa bar- sàn nhảy thay đổi theo màu sắc đèn chiếu để thay đổi tùy theo chủ đề hay sở thích làm tăng thên sinh động cho quán GVHD: Ths Võ Thị Thu Thuỷ Thuyết minh tốt nghiệp Vi GVHD: Ths Võ Thị Thu Thuỷ Thuyết minh tốt nghiệp Vật liệu dùng thiết kế: - Sân vườn vật liệu chủ yếu vật liệu thô mộc lấy từ tự nhiên gỗ, đá, sỏi, tường xi măng sần v.v để mang lại tự nhiên cho không gian - Khu vực sảnh bar lại dung vật liệu công nghiệp đại composite, kính cường lực, gưorng, inox, mica cách nhiệt V V - Khu vực bên bar lại dùng nhiều đèn leg cách đèn chiếu khác, yếu tố không gian bar dung them yếu tố ánh sáng để tạo không gian “Fractal art” cho bar- sàn nhảy Yêu tô ánh sáng yếu tố quan trọng tạo lung linh, sinh động sôi cho bar- sàn nhảy Ánh sáng xem thứ vật liệu sử dụng hiệu bar- sàn nhảy Một thiết kế đẹp hay không phụ thuộc nhiều vào hình thức chiếu sáng cho không gian 77 GVHD: Ths Võ Thị Thu Thuỷ Thuyết minh tốt nghiệf Đồ vật thiết kế: 78 GVHD: Ths Võ Thị Thu Thuỷ IV Thuyết minh tốt nghiệp Kết luận: Từ đất nước mỡ cứa, xã hội phát triẻn nhu câu vui chơi giá trí cua người ngày tăng cao đê đáp ứng nhu câu nhu cau giai tỏa stress người dân cao Những cân ô ào, náo nhiệt, cân (Jó mạnh mè cân vận động nhảy đẽ giải tóa stress thi họ tim đen cac quan bar đê nghe nhạc mạnh mẽ quay cuồng theo điệu nhảy đẽ giải tỏa căng thẳng mệt mỏi Còn cần yên tĩnh, lãnh mạn đê làm nhẹ nhàng đầu óc họ lại tìm đến quán phẻ Không biết từ mà hình thành nên văn hóa gọi văn hóa phê” nơi nào, quốc gia thê giới đêu biêt đên có nên văn hoa phê” khác nhau, bar trờ thành nhu cầu ko thiếu cúa giới trẻ Tùy vào mồi phong tục tập quán nên văn hóa khác ma each thuong thức phê nơi để thưởng thức khác Các quán phê tu mà hình thành đa dạng với hình thức khách nhau, cỏ sổ quán phê dường dành riêng cho nhừng người muôn trôn náo nhiệt, bọn be thành phố, mộ số quán thỏa mãn đựơc tính cách, sớ thích cua họ, nơi mà họ bạn bè gu đến trò chuyện tán ngầu v.v Một người yêu thích “văn hóa phê”, nên em muôn có cho quán phẻ vói phong cách mới, lạ tính “action mà không phàn lẫng mạn không gian đó, không gian không chi thu giàn mà luon mang lại thích thú, tò mò đầy khám phá bírơc vào quán phê Phân Dạng Còn ưa thích “văn hóa Bar” thi bước đến không khỏi ngạc nhiên thích thú với bar “Phân Dạng” tính mạnh mẽ, sội động, tre tiling, hiẹn đại không gian khiến kích thích thích thú hưng phản cho khach vao va xóa tan mệt moi căng thăng cho khách ... T T — - *1 - - •— ã : ị ị — Ỉ L j ** k *» *«■*"*’ t ■9/ é» [ ] Ị CỘNG vm: ị • TLi/mo K(ỊOT>#l> M rterM LE ■Ẩ * - Ả í» c ò E MẶT CẮT - TL 1/100 - A B -c;* D (Ệ MẶT CẮT - TL 1/100 - Q GVHD:... KHỈViri -T ^ tS ^ -1 , • i r V — • • _■ - n — - m ậ tc At i ~ r iu J «o>«4ẹu*Ị ịa—+ f KI« SANHOỦM • ' ằ *9 999 Ị» "■ ** 23 *- ■ ể*«r ' i s •3 t * * -7 Z J L H f » • » : ị HHUVLP2 V; .- r -. .. gian thiêt kê nội-ngoại thât Bar- cà phê sân vườn Mục tiêu nghiên cửu GVHD: Ths Võ Thị Thu Thuỷ Thuyết minh tốt nghiệp - Vấn đề cần nghiên cứu: Tìm hiểu phân dạng (Fractal) - ứng dụng : ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn cà phê bar fractal , luận văn cà phê bar fractal ,

Hình ảnh liên quan

Một phân dạng (còn được biết đến là fractal) là một vật thế hình học thường có hình dạng gấp khúc trên mọi tỷ lệ phóng đại, và có thế được tách ra thành từng phần: mỗi phần trông giống như hình tống thể, nhưng ở tỷ lệ phóng - luận văn cà phê  bar fractal

t.

phân dạng (còn được biết đến là fractal) là một vật thế hình học thường có hình dạng gấp khúc trên mọi tỷ lệ phóng đại, và có thế được tách ra thành từng phần: mỗi phần trông giống như hình tống thể, nhưng ở tỷ lệ phóng Xem tại trang 8 của tài liệu.
2. Hình thức Phăn dạng mà từ đó đưa ra ý tưởng thiết kế: - luận văn cà phê  bar fractal

2..

Hình thức Phăn dạng mà từ đó đưa ra ý tưởng thiết kế: Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Hình thức phân dạng được đưa ra bàng tóan học trong mặt phảng. Những - luận văn cà phê  bar fractal

Hình th.

ức phân dạng được đưa ra bàng tóan học trong mặt phảng. Những Xem tại trang 9 của tài liệu.
(hình tham khảo) - luận văn cà phê  bar fractal

hình tham.

khảo) Xem tại trang 17 của tài liệu.
4. Phân tích ỷ tưởng cho từng không gian cụ thế - luận văn cà phê  bar fractal

4..

Phân tích ỷ tưởng cho từng không gian cụ thế Xem tại trang 17 của tài liệu.
(hình tham khảo) - luận văn cà phê  bar fractal

hình tham.

khảo) Xem tại trang 18 của tài liệu.
(hình tham khảo) - luận văn cà phê  bar fractal

hình tham.

khảo) Xem tại trang 19 của tài liệu.
hình tham khảo) - luận văn cà phê  bar fractal

hình tham.

khảo) Xem tại trang 26 của tài liệu.
+ Ý tưởng: lấy ý từ những hình khối vuông Fractal trong vô số các hình dạng khác nhau của phân dạng những khối vuông được phân ra từ hình dạng lớn hơn ban đầu và chuyển động theo chiều nhỏ dần - luận văn cà phê  bar fractal

t.

ưởng: lấy ý từ những hình khối vuông Fractal trong vô số các hình dạng khác nhau của phân dạng những khối vuông được phân ra từ hình dạng lớn hơn ban đầu và chuyển động theo chiều nhỏ dần Xem tại trang 29 của tài liệu.