0

Giáo án sinh học 6 tổng hợp

46 199 0
  • Giáo án sinh học 6 tổng hợp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 10:36

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ Ngày soạn: 28.8.17 Ngày giảng: 29.8.17 Tuần 1-tiết MỞ ĐẦU SINH HỌC 1.Tên học: Bài 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG Mục tiêu a.Kiến thức: Giúp học sinh - Phân biệt vật sống vật không sống qua nhận biết dấu hiệu từ số đối tượng - Nêu đặc điểm chủ yếu thể sống: trao đổi chất, lớn lên, vận động, sinh sản, cảm ứng b.Kĩ năng: _ Rèn luyện kỹ nămg tìm hiểu đời sống hoạt động sinh vật kỹ quan sát, so sánh _ Kĩ tt́m kiếm xử lư thông tin để nhận dạng vật sống vật không sống.Kĩ phản hồi, lắng nghe thảo luận.Kĩ tự tin tŕnh bày kiến c.Thái độ: _ Có lòng yêu thiên nhiên, yêu thích môn học d.Xác định trọng tâm - Phân biệt vật sống vật không sống qua nhận biết dấu hiệu từ số đối tượng -Nêu đặc điểm chủ yếu thể sống: trao đổi chất, lớn lên, vận động, sinh sản, cảm ứng Phương tiên ,thiết bị sử dụng,phương pháp _ GV: Tranh vẽ hình 2.1 sgk phóng to, kẻ bảng sgk trang vào bảng phụ _ HS: kẻ bảng sgk trang 4.Định hướng phát triển lực học sinh -Năng lực chung:năng lực tự học,năng lực giải vấn đề,năng lực tự quản lí,năng lực giao tiếp,hợp tác -Năng lực chuyên biệt:năng lực tư duy,giải vấn đề tự sáng tạo,vận dụng kiến thức vào sống Tiến trình lên lớp: 1.On định lớp: 2.Kiểm tra cũ: Các hoạt động dạy học: 1.Hoạt động 1: Nhận dạng vật sống vật không sống Mục tiêu: Hs biết nhận dạng vật sống vật không sống qua biểu bên Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh _ GV cho hs kể tên số cây, con, đồ vật xung _ Hs lấy ví dụ quanh _ Hs tự lấy thêm ví dụ cho mình, trả lời vật sống, _ GV chọn lấy cây, con, đồ vật để hs so vật không sống sánh (cây đậu, gà, đá), sau cho hs phân _ Hs thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sgk biệt vật sống, vật không sống + Thức ăn, nước, không khí, … ? Yêu cầu hs hoạt động nhóm, trả lời câu hỏi mục 1b sgk + Không + Con gà, đậu cần điều kiện để sống? + Hòn đá có cần điều kiện giống gà, + Con gà đậu lớn lên, đá đậu để tồn không? không lớn lên + Con gà, đậu có lớn lên sau thời gian nuôi, trồng không? Trong đá có tăng kích + Các nhóm tự rút kết luận thước không? + Từ điều kiện trên, em nêu điểm khác vật sống vật không sống? _ Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác theo dõi, _ Gọi đại diện nhóm trả lời nhận xét, bổ sung _ Gv củng cố GIÁO ÁN SINH Page TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ Tiểu kết: _ Vật sống: lấy thức ăn, nước uống, lớn lên sinh sản _ Vật không sống: không lấy thức ăn, không lớn lên Hoạt động 2: Đặc điểm thể sống Mục tiêu: Hs thấy đặc điểm thể sống trao đổi chất để lớn lên Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh _ Gv cho hs quan sát bảng sgk trang 6, giải thích: _ Hs lắng nghe, ghi nhớ kiến thức + Lấy chất cần thiết: thức ăn, không khí, nước, … + Loại bỏ chất thải: tiết, khí cacbo nic ? Yêu cầu hs tự làm tập hoàn thành bảng sgk trang _ Gọi hs chữa _ Hs hoạt động độc lập hoàn thành tập _ Gv củng cố ? Qua bảng so sánh trên, cho biết đặc điểm _ Hs chữa bài, lớp nhận xét, bổ sung thể sống _ Hs tự rút kết luận Tiểu kết: Cơ thể sống có đặc điểm quan trọng sau đây: _ Có trao đổi chất với môi trường bên _ Lớn lên sinh sản _ Cảm ứng(hiện tượng cụp xấu hổ) 6.Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức: Nội Dung Nhận dạng vật sống vật không sống Đặc điểm thể sống Nhận Biết MĐ1 Nhận dạng vật sống vật không sống Thông hiểu MĐ2 Vận Dụng MĐ3 Vân Dụng Cao MĐ4 Đặc điểm thể sống Kiểm tra, đánh giá So sánh đặc điểm vật sống vật không sống? Thế trao đổi chất với môit trường? Thế giới sinh vật đa dạng thể nào? Khoanh tròn câu chọn: Những dấu hiệu sau dấu hiệu thể sống? a Lớn lên b Sinh sản c Di chuyển d Trao đổi chất Hướng dẫn nhà: _ Kẻ trước bảng sgk trang 11 _ Ôn lại kiến thức quang hợp, sưu tầm tranh ảnh thực vật nhiều môi trường sống khác IV/ Rút kinh nghiệm tiết dạy: …………………………………………………………………………………………………………… GIÁO ÁN SINH Page TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ Ngày soạn: 28.8.17 Ngày giảng: 30.8.17 Tuần 1-tiết 1.Tên học: Mục tiêu Bài 2: NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC a.Kiến thức: - Phân biệt vật sống vật không sống qua nhận biết dấu hiệu từ số đối tượng - Nêu nhiệm vụ Sinh học nói chung Thực vật học nói riêng b.Kĩ năng: _ Rèn luyện kỹ nămg tìm hiểu đời sống hoạt động sinh vật kỹ quan sát, so sánh _ Kĩ tt́m kiếm xử lư thông tin để nhận dạng vật sống vật không sống.Kĩ phản hồi, lắng nghe thảo luận.Kĩ tự tin tŕnh bày kiến c.Thái độ: _ Có lòng yêu thiên nhiên, yêu thích môn học d.Xác định trọng tâm - Nêu nhiệm vụ Sinh học nói chung Thực vật học nói riêng Phương tiên ,thiết bị sử dụng,phương pháp _ _ GV: Tranh vẽ hình 2.1 sgk phóng to, kẻ bảng sgk trang vào bảng phụ _ HS: kẻ bảng sgk trang 4.Định hướng phát triển lực học sinh -Năng lực chung:năng lực tự học,năng lực giải vấn đề,năng lực tự quản lí,năng lực giao tiếp,hợp tác -Năng lực chuyên biệt:năng lực tư duy,giải vấn đề tự sáng tạo,vận dụng kiến thức vào sống Tiến trình lên lớp: 1.On định lớp: 2.Kiểm tra cũ: Các hoạt động dạy học 1.Hoạt động Sinh vật tự nhiên a Sự đa dạng giới sinh vật Hoạt động GV - GV: yêu cầu HS làm tập mục  trang SGK - Qua bảng thống kê em có nhận xét giới sinh vật? (gợi ý: Nhận xét nơi sống, kích thước? Vai trò người? ) - Sự phong phú môi trường sống, kích thước, khả di chuyển sinh vật nói lên điều gì? b Các nhóm sinh vật Hoạt động GV - Hãy quan sát lại bảng thống kê chia giới sinh vật thành nhóm? - HS khó xếp nấm vào nhóm nào, GV cho HS nghiên cứu thông tin SGK trang 8, kết hợp với quan sát hình 2.1 SGK trang - Thông tin cho em biết điều gì? - Khi phân chia sinh vật thành nhóm, người ta dựa vào đặc điểm nào? ( Gợi ý: + Động vật: di chuyển + Thực vật: có màu xanh GIÁO ÁN SINH Hoạt động HS - HS hoàn thành bảng thống kê trang SGK (ghi tiếp số cây, khác) - Nhận xét theo cột dọc, bổ sung có hoàn chỉnh phần nhận xét - Trao đổi nhóm để rút kết luận: sinh vật đa dạng Hoạt động HS - HS xếp loại riêng ví dụ thuộc động vật hay thực vật - HS nghiên cứu độc lập nội dung thông tin - Nhận xét; sinh vật tự nhiên chia thành nhóm lớn: vi sinh vật, nấm, thực vật động vật - HS khác nhắc lại kết luận để lớp ghi nhớ Page TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ + Nấm: màu xanh (lá) + Vi sinh vật: vô nhỏ bé) Tiểu kết: - Sinh vật tự nhiên chia thành nhóm lớn: vi sinh vật, nấm, thực vật động vật 2.Hoạt động 2: Nhiệm vụ Sinh học\ Mục tiêu: Giúp hs hiểu nhiệm vụ Sinh học thực vật học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh _ Cho hs tự nghiên cứu thông tin sgk trang 8, trả lời _ Hs hoạt động độc lập trả lời câu hỏi câu hỏi: ? Nhiệm vụ sinh học ? Nhiệm vụ thực vật học ? Trong nhiệm vụ thực vật học nhiệm vụ quan trọng nhất? Vì _ Gọi hs trả lời _ Hs trả lời, lớp bổ sung _ Gv củng cố Tiểu kết: Nhiệm vụ Sinh học nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống đa dạng sinh vật nói chung thực vật nói riêng để sử dụng hợp lí, phát triển bảo vệ chúng phục vụ đời sống người 6.Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức: Nội Dung Nhận Biết MĐ1 Sinh vật tự nhiên Thông hiểu MĐ2 Vận Dụng MĐ3 Vân Dụng Cao MĐ4 Sinh vật tự nhiên Nhiệm vụ Nhiệm vụ sinh sinh học học Kiểm tra, đánh giá So sánh đặc điểm vật sống vật không sống? Thế trao đổi chất với môit trường? Thế giới sinh vật đa dạng thể nào? Khoanh tròn câu chọn: Những dấu hiệu sau dấu hiệu thể sống? a Lớn lên b Sinh sản c Di chuyển d Trao đổi chất Những sinh vật: dừa, gà, trâu, tre a Là sinh vật có ích cho người b Cả a, b c Là sinh vật có hại cho người d Cả a, b sai Những sinh vật sau sống môi trường nước? a Cây ổi, gà, rắn, người b Cây mít, chuột, rong, hổ c Con voi, cáo, gấu, giun d Con cá, rong, tôm, san hô Hướng dẫn nhà: _ Kẻ trước bảng sgk trang 11 _ Ôn lại kiến thức quang hợp, sưu tầm tranh ảnh thực vật nhiều môi trường sống khác *Rút kinh nghiệm tiết dạy: GIÁO ÁN SINH Page TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ Ngày soạn: 5.9.17 Ngày giảng: 6.9.17 Tuần 2-tiết Đại cương giới thực vật 1.Tên học Bài 3: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT Mục tiêu a.Kiến thức: Giúp học sinh - Nêu đặc điểm thực vật đa dạng phong phú chúng - Trình bày vai trò thực vật tạo chất hữu cơ(thức ăn) cung cấp cho đời sống người động Vật b.Kĩ năng: _ Rèn kỹ quan sát, so sánh, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân c.Thái độ: _ Có lòng yêu thiên nhiên, yêu thích môn học d.Xác định trọng tâm - Đặc điểm thực vật đa dạng phong phú chúng - Vai trò thực vật tạo chất hữu cơ(thức ăn) cung cấp cho đời sống người động Vật Phương tiên ,thiết bị sử dụng,phương pháp _ GV: sưu tầm tranh ảnh thực vật nhiều môi trường sống khác nhau, tranh 3.1 3.4 sgk phóng to, kẻ bảng sgk trang vào bảng phụ _ HS: Kẻ trước bảng sgk trang 11, ôn lại kiến thức quang hợp, sưu tầm tranh ảnh thực vật nhiều môi trường sống khác 4.Định hướng phát triển lực học sinh -Năng lực chung:năng lực tự học,năng lực giải vấn đề,năng lực tự quản lí,năng lực giao tiếp,hợp tác -Năng lực chuyên biệt:năng lực tư duy,giải vấn đề tự sáng tạo,vận dụng kiến thức vào sống Tiến trình lên lớp: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra cũ: 1/ Nêu điểm khác vật sống vật không sống? Cho ví dụ? 2/.Nhiêm vụ thực vật học gì? Đáp án: 1/._ Vật sống: lấy thức ăn, nước uống, lớn lên sinh sản _ Vật không sống: không lấy thức ăn, không lớn lên 2/ Nhiệm vụ thực vật học nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống đa dạng sinh vật nói chung thực vật nói riêng để sử dụng hợp lí, phát triển bảo vệ chúng phục vụ đời sống người 3.Các hoạt động dạy học: 1/.Hoạt động 1: Sự đa dạng phong phú thực vật Mục tiêu: Cho hs thấy đa dạng, phong phú thực vật Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh _ Yêu cầu hs quan sát h3.1 3.4 sgk tranh _ Các nhóm quan sát tranh, thảo luận nhóm trả lời ảnh sưu tầm được, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi câu hỏi sgk sgk trang 11: ? Xác định nơi trái đất có thực vật sống + Ở miền khí hậu, địa hình, môi trường sống ? Kể tên vài sống đồng bằng, đồi núi, ao khác hồ, sa mạc ? Nơi thực vật phong phú, nơi thực vật ? Kể tên vài gỗ sống lâu năm, to lớn, thân + Sa mạc, hàn đới: thực vật sống cứng rằn GIÁO ÁN SINH Page TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ ? Kể tên vài sống tên mặt nước Theo em chúng có đặc điểm khác cạn ? Kể tên vài nhỏ bé, thân mềm yếu ? Em có nhận xét thực vật _ Gv treo bảng phụ, gọi đại diện nhóm hoàn thành bảng _ Gv củng cố + Lim,trắc, hương,… + Rong, sen, súng Chúng có thân không thấm nước, rễ ngắn, thân xốp + Rau muống nước, rau đắng,… + Đa dạng, phong phú môi truờng sống, hình dạng, kích thước _ Đại diện nhóm chữa bài, nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung Tiểu kết: Thực vật thiên nhiên đa dạng phong phú môi trường sống, hình dạng, kích thước 2/.Hoạt động 2: Đặc điểm chung thực vật Mục tiêu: Cho hs thấy đặc điểm chung thực vật Hoạt động giáo viên _ Cho hs tập mục sgk trang 11 _ Gv treo bảng phụ, gọi hs hoàn thành bảng _ Gv củng cố Hoạt động học sinh _ Hs hoạt động độc lập hoàn thành tập _ Hs làm tập, lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung _ Hs hoạt động độc lập trả lời câu hỏi _Tiếp tục cho hs tự nghiên cứu thông tin sgk trang 11, trả lời câu hỏi: + Tự tổng hợp chất hữu cơ, phần lớn không di ?Em có nhận xét đặc điểm chung thực vật chuyển, phản ứng chậm với môi trường Gv gợi ý: khả di chuyển, phản ứng với môi trường, khă tự tạo chất hữu _ Gọi vài hs trả lời _ Hs trả lời, lớp nhận xét, bổ sung _ Gv củng cố Tiểu kết: Đặc điểm chung thực vật là: _ Tự tổng hợp chất hữu _ Phần lớn khả di chuyển _ Phản ứng chậm với kích thích từ bên 6.Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức: Nội Dung Sự đa dạng phong phú thực vật Đặc điểm chung thực vật Nhận Biết MĐ1 Sự đa dạng phong phú thực vật Thông hiểu MĐ2 Vận Dụng MĐ3 Vân Dụng Cao MĐ4 Đặc điểm chung thực vật Kiểm tra, đánh giá 1/ Gọi hs đọc ghi nhớ sgk trang 12 2/ Thực vật nước ta phong phú, cần trồng thêm bảo vệ chúng 3/.Khoanh tròn chữ câu trả lời nhất: Điểm khác thực vật với sinh vật khác là: GIÁO ÁN SINH Page TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ a Thực vật phong phú, đa dạng b Thực vật có mặt khắp nơi trái đất c Thực vật tự tổng hợp chất hữu cơ, phần lớn không di chuyển, phản ứng chậm với môi trường d Thực vật có khả vận động, lớn lên, sinh sản Hướng dẫn nhà: _ Học làm tập nhà _ Đọc mục” em có biết”_ Xem mới, kẻ trước bảng sgk trang 13, chuẩn bị nhóm cải có đủ rễ, thân, *Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày soạn: 6.9.17 Ngày giảng: 8.9.17 GIÁO ÁN SINH Page TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ Tuần 2-tiết 1.Tên học Bài 4: CÓ GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ PHẢI TẤT CẢ THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA ? Mục tiêu a.Kiến thức: Giúp học sinh - - Phân biệt đặc điểm thực vật có hoa thực vật hoa Phân biệt năm lâu năm Nêu ví dụ có hoa hoa b.Kĩ năng: _ Rèn kĩ quan sát, so sánhKĩ giải vấn đề để trả lời câu hỏi, kĩ tt́m kiếm xử lư thông tin, Phân biệt năm lâu năm, kĩ tự tin tŕnh bày _ Có lòng yêu thiên nhiên, yêu thích môn học c.Thái độ: _ Có ý thức bảo vệ, chăm sóc thực vật d.Xác định trọng tâm -Phân biệt đặc điểm thực vật có hoa thực vật hoa Phân biệt năm lâu năm Phương tiên ,thiết bị sử dụng,phương pháp -GV: tranh 4.1 4.2 sgk phóng to, kẻ bảng sgk trang 13 vào bảng phụ _ HS: Kẻ trước bảng sgk trang 13, chuẩn bị nhóm cải có đủ rễ, thân, 4.Định hướng phát triển lực học sinh -Năng lực chung:năng lực tự học,năng lực giải vấn đề,năng lực tự quản lí,năng lực giao tiếp,hợp tác -Năng lực chuyên biệt:năng lực tư duy,giải vấn đề tự sáng tạo,vận dụng kiến thức vào sống Tiến trình lên lớp: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra cũ: 1/.Thực vật sống nơi trái đất? Nêu đặc điểm chung thực vật gì? Đáp án: HS nêu Thực vật sống nơi trái đất(4đ) Đặc điểm chung thực vật :(6đ): _ Tự tổng hợp chất hữu _ Phần lớn khả di chuyển _ Phản ứng chậm với kích thích từ bên 3.Các hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Thực vật có hoa thực vật hoa Mục tiêu: Hs nắm quan xanh có hoa, phân biệt xanh có hoa xanh hoa Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh _ Gv treo hình 4.1 phóng to, yêu cầu hs quan sát _ Hs hoạt động độc lập quan sát tranh mẫu vật trả tranh kết hợp với mẫu vật, tìm hiểu quan lời câu hỏi cải + Rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt ? Cây cải có loại quan nào? Nêu chức loại quan _ Gọi vài hs trả lời _ Hs trả lời, lớp nhận xét, bổ sung _ Gv củng cố ? Cho hs thảo luận nhóm hoàn thành bảng sgk _ Các nhóm thảo luận hoàn thành bảng sgk trang trang 13 13 _ Gv treo bảng phụ, gọi đại diện nhóm hoàn thành _ Đại diện nhóm chữa bài, nhóm khác theo dõi, bảng nhận xét, bổ sung _ Gv củng cố, tiếp tục đặt câu hỏi cho hs trả lời: _ Hs tự nghiên cứu thông tin sgk trang 13 trả lời câu ? Dựa vào đặc điểm có hoa thực vật hỏi GIÁO ÁN SINH Page TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ chia thành nhóm ? Thế thực vật có hoa ? Thế thực vật hoa ? Cây cải, lúa, dương xỉ, xoài thực vật có hoa hay hoa _ Gọi vài hs trả lời _ Gv củng cố + nhóm + Trong vòng đời có kết hoa, tạo + Trong vòng đời không kết hoa, tạo + Đều thực vật có hoa trừ dương xỉ thực vật hoa _ Hs trả lời, lớp nhận xét, bổ sung Tiểu kết: _ Thực vật có hoa thực vật mà quan sinh sản hoa, quả, hạt, có chức sinh sản, trì phát triển nòi giống _ Thực vật hoa: quan sinh sản hoa, quả, hạt Hoạt động 2: Cây năm lâu năm Mục tiêu: Cho hs phân biệt năm lâu năm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh _ Yêu cầu hs trả lời câu hỏi mục trang 15 sgk _ Hs trả lời câu hỏi sgk trang 15 ? Kể tên có vòng đời kết thúc vòng năm + Lúa, khoai, đậu,… ? Kể tên số sống lâu năm, thường hoa kết nhiều lần đời + Hồng xiêm, nhãn, mít,… ? Thế năm, lâu năm + Cây năm hoa kết lần vòng đời Cây lâu năm hoa kết nhiều lần vòng đời _ Gọi hs trả lời _ Hs trả lời, lớp bổ sung _ Gv củng cố Tiểu kết: _ Cây năm hoa kết lần vòng đời _ Cây lâu năm hoa kết nhiều lần vòng đời 6.Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức: Nội Dung Nhận Biết MĐ1 Thực vật có hoa thực vật hoa Thông hiểu MĐ2 Vận Dụng MĐ3 Vân Dụng Cao MĐ4 Thực vật có hoa thực vật hoa Cây Cây năm Nhận dạng Cây năm cây lâu năm năm lâu năm lâu năm Kiểm tra, đánh giá Gọi hs đọc ghi nhớ sgk trang 15 Kể tên trồng làm lương thực, theo em lương thục thường năm hay lâu năm? Khoanh câu trả lời nhất: Trong nhóm sau đây, nhóm toàn năm? a Xoài, bưởi, đậu xanh, lạc b Lúa, ngô, hành, bí xanh c Nhãn, vải, mít, cải, su hào d Trắc, trầm hương, lim, gụ Hướng dẫn nhà: _ Học làm tập nhà _ Đọc mục” em có biết” GIÁO ÁN SINH Page TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ _ Xem mới, chuẩn bị nhóm xanh có hoa, lá, cành *Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngàysoạn:11.9.17 Ngày giảng:12.9.17 GIÁO ÁN SINH Page 10 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ 6.Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức: Nội Dung Cấu tạo thân Phân biệt loại thân Sự dài thân Nhận Biết MĐ1 Cấu tạo thân Thông hiểu MĐ2 Vận Dụng MĐ3 Vân Dụng Cao MĐ4 Phân biệt loại thân Giải thích tượng thực tế Sự dài thân Kể tên số thân dài Giải thích số người ta thường bấm ngọn, số tỉa cành Kiểm tra, đánh giá Gọi hs đọc ghi nhớ sgk trang 45 Có loại thân? Kể tên loại có loại thân đó? Làm tập điền từ trang 45 sgk Hướng dẫn nhà: _ Học làm tập nhà _ Xem _ Chuẩn bị thí nghiệm ( nhắc trước) Ngày soạn: 02/10/2012 Ngày giảng: 03 /10/2012 Tuần 7-Tiết 14 1.Tên học Bài 15: CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON Mục tiêu a.Kiến thức: Giúp học sinh - Trình bày cấu tạo sơ cấp thân non: gồm vỏ trụ _ Hiểu cấu tạo thân non, so sánh với cấu tạo rễ( miền hút) _ Nêu đặc điểm cấu tạo vỏ trụ phù hợp với chức chúng b.Kĩ năng: _ Rèn luyện kỹ thực hành _ Có kỹ sử dụng kính hiển vi, tập vẽ hình quan sát kình hiển vi c.Thái độ: _ Có ý thức giữ gìn, bảo vệ kính lúp kính hiển vi d.Xác định trọng tâm - Cấu tạo sơ cấp thân non: gồm vỏ trụ _ Cấu tạo thân non, so sánh với cấu tạo rễ( miền hút) _ cấu tạo vỏ trụ phù hợp với chức chúng Phương tiên ,thiết bị sử dụng,phương pháp GV: tranh H15.1, 10.1 sgk phóng to, mô hình cấu tạo thân non 4.Định hướng phát triển lực học sinh -Năng lực chung:năng lực tự học,năng lực giải vấn đề,năng lực tự quản lí,năng lực giao tiếp,hợp tác GIÁO ÁN SINH Page 32 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ -Năng lực chuyên biệt:năng lực tư duy,giải vấn đề tự sáng tạo,vận dụng kiến thức vào sống Tiến trình lên lớp: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra cũ: - Trình bày thí nghiệm để biết thân dài phận nào? ĐÁP ÁN: HS trình bày thí nghiệm thân dài phần ngọn(10đ) Các hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo thân non Mục tiêu: Thấy cấu tạo thân non gồm phần: vỏ trụ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh _ Gv treo tranh H 15.1sgk giới thiệu _ Hs quan sát tranh, ghi nhớ kiến thức, phân biệt + Lát cắt ngang qua thân non giới hạn vỏ trụ giữa, xem thích, ghi + Miền hút gồm phần vỏ trụ phận vỏ trụ _ Gv củng cố cách lên mô hình cấu tạo _ Đại diện nhóm trả lời, lớp nhận xét thân non ? Nêu chức phận thân non? Có nhận xét cấu tạo chức phận thân non? Gv: lưu ý cho HS phần bĩ mạch gồm mạch gỗ v - HS mạch gỗ trong, mạch ry ngồi mạch rây Tiểu kết: Gồm phần: Vỏ trụ giữa( vỏ: biểu bì thịt vỏ, Trụ giuă: bó mạch ruột) Hoạt động : So sánh cấu tạo thân non miền hút rễ Mục tiêu: Hs thấy điểm giống khác thân non miền hút rễ Hoạt động giáo viên _ Gv treo tranh 15.1, 10.1 gọi hs lên bảng phận cấu tạo thân non rễ _ Cho hs thảo luận ? Tìm giống khác cấu tạo rễ( miền hút) thân non? ? Sự khác bó mạch rễ thân ( gợi ý: thân rễ cấu tạo gì? Có phận nào? Vị trí xếp bó mạch?) _ Gọi đại diện nhóm trả lời _ Gv củng cố: khác nhau: thân non lông hút; bó mạch xếp thành vòng; hút: Rễ ( miền hút miền ) bó mạch xếp xen kẽ Biểu bì + Lông hút Hoạt động học sinh _ Hs quan sát tranh, trả lời câu hỏi _ Đại diện nhóm trả lời, lớp bổ sung Thân ( non ) Biểu bì Vỏ Vỏ Thịt vỏ Mạch rây Bó mạch Mạch gỗ Trụ Giữa Trụ Ruột 6.Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức: Nội Dung GIÁO ÁN SINH Trụ Mạch rây ( ) Bó mạch Mạch gỗ ( ) Xếp xen kẽ Nhận Biết Thông hiểu Ruột Vận Dụng Vân Dụng Cao Page 33 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ cấu tạo thân non Chức dây thần kinh tuỷ MĐ1 cấu tạo thân non GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ MĐ2 MĐ3 MĐ4 chức dây thần kinh tuỷ Kiểm tra, đánh giá Gọi hs đọc ghi nhớ sgk trang 33 Nêu khác cấu tạo bó mạch rễ thân non? Gọi 1, hs lên mô hình cấu tạo thân non, nêu chức phận Hướng dẫn nhà: _ Học làm tập nhà _ Xem mới, chuẩn bị đoạn thân già _ Đọc mục em có biết * Rút kinh nghiệm tiết dạy: - Ngày soạn: 7/10/2012 Ngày giảng: /10/2012 Tuần 8-Tiết 15 1.Tên học Bài16 : THÂN TO RA DO ĐÂU ? Mục tiêu a.Kiến thức: Giúp học sinh - Nêu tầng sinh vỏ v tầng sinh trụ(sinh mạch) làm thân to - Phân biệt giác ròng Tập xác định tuổi qua đếm vòng gỗ hàng năm b.Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ so sánh , phân biệt , nhận biết Kĩ thảo luận nhóm - Kĩ tìm kiếm xử lý thông tin, giải vấn đề, hợp tác lắng nghe, kĩ tự tin trình bày ý kiến Thi độ: c.Thái độ: - Có lòng ham mê môn học , có thái độ đắn giới thực vật d.Xác định trọng tâm GIÁO ÁN SINH Page 34 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ - Nêu tầng sinh vỏ v tầng sinh trụ(sinh mạch) làm thân to - Phân biệt giác ròng Tập xác định tuổi qua đếm vòng gỗ hàng năm Phương tiên ,thiết bị sử dụng,phương pháp * Gv : - Đoạn thân gỗ già cưa ngang - Tranh phóng to hình 15.1 , 16.1 , 16.2 * Hs : Chuẩn bị nhóm thớt gỗ , giao nhỏ , giấy lau 4.Định hướng phát triển lực học sinh -Năng lực chung:năng lực tự học,năng lực giải vấn đề,năng lực tự quản lí,năng lực giao tiếp,hợp tác -Năng lực chuyên biệt:năng lực tư duy,giải vấn đề tự sáng tạo,vận dụng kiến thức vào sống Tiến trình lên lớp: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra cũ: - Cấu tạo thn non gồm phần? So snh cấu tao thân non cấu tạo miền hút rễ Nêu cấu tạo thân non(4đ) - Nêu điểm giống nhau(3đ) - Khác nhau(4đ) Các hoạt động dạy học: Hoạt động :Xác định tầng phát sinh Mục tiêu: Phân biệt tầng sinh vỏ tầng sinh trụ Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv treo tranh hình 15.1 16.1 trả lời câu hỏi : -> Hs quan sát trao đổi nhóm trả lời câu hỏi - Cấu tạo thân non khác với thân trưởng thành ? + Thân trưởng thành có tầng sinh vỏ tầng sinh - Yêu cầu Hs xác định tầng hình vẽ SGK trụ - Đọc thông tin SGK -> Xác định tầng hình vẽ - Trả lời câu hỏi SGK -> Đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi + Vỏ to nhờ phận ? + Nhờ tầng sinh vỏ sinh vỏ + Trụ to nhờ phận ? + Tầng sinh trụ sinh mạch gỗ , mạch rây + Vậy thân to đâu ? + Tầng sinh vỏ tầng sinh trụ - Gv gọi nhóm trình bày làm nhóm -> Đại diện nhóm lên báo cáo câu trả lời - Các nhóm khác nhận xét bổ sung -> Các nhóm khác nhận xét bổ sung - Gv nhận xét bổ sung ý kiến - Gv yêu cầu Hs rút kết luận chung -> Hs rút kết luận Tiểu kết: Thân gỗ to nhờ phân chia tế bào mô phân sinh tầng sinh vỏ tầng sinh trụ Hoạt động :2 Nhận biết vòng gỗ hàng năm Tập xác định tuổi Mục tiêu: Biết đếm vòng gỗ cây, Tập xác định tuổi Hoạt động GV GIÁO ÁN SINH Hoạt động HS Page 35 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ - Gv cho hs đọc thông tin SGK - Cho Hs quan sát hình - Cho Hs tập đếm vòng gỗ thớt gỗ trả lời câu hỏi + Vòng gỗ hàng năm ? + Làm đếm tuổi cùa ? - Gv dẫn dắt qua cách đếm vỏng gỗ thớt - Gv cho Hs sát định tuổi mà mang -> Hs đọc thông tin SGK -> Quan sát hình SGK -> Hs đếm vòng gỗ thớt -> Trả lời câu hỏi + Là tầng sinh vỏ tầng sinh trụ sinh + Đếm vòng gỗ hàng năm -> Hs đếm vòng gỗ mang để xác định tuổi Tiểu kết: Hàng năm sinh vòng gỗ , đếm số vòng gỗ xác định tuổi Hoạt động :Tìm hiểu khái niệm giác ròng Mục tiêu: Phân biệt dác ròng Hoạt động GV Hoạt động HS - Cho Hs đọc thông tin SGK hoạt động cá -> Hs đọc thông tin SGK nhân –trả lời câu hỏi -> Hs tự nghiên cứu trả lời câui hỏi + Thế giác ? + Là lớp gỗ phía màu sáng + Thế ròng ? + Là lớp gỗ chết phía + Nêu khác giác ròng ? + Giác lớp bên ròng lớp bên gồm tế bào chết - Gv cho Hs lên trả lời câu hỏi -> Hs lên báo cáo câu trả lời - Các Hs khác nhận xét bổ sung thêm -> Các hs khác lên nhận xét bổ sung - Gv mở rộng số khác : xoan -> Hs nghe Gv mở rộng thêm với số khác , thông … Tiểu kết : - Thân gỗ có giác ròng - Giác lớp gỗ phía màu sáng - Ròng lớp gỗ chết phía 6.Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức: Nội Dung Xác định tầng phát sinh Nhận biết vòng gỗ hàng năm Nhận Biết MĐ1 Thông hiểu MĐ2 Phân biệt tầng sinh vỏ tầng sinh trụ Nhận biết vòng gỗ hàng năm Vận Dụng MĐ3 Vân Dụng Cao MĐ4 Tập xác định tuổi Kiểm tra, đánh giá - Thân dài dâu ? Vì thân dài ? - Gv cho Hs xác định tuổi số có giở học Hướng dẫn nhà: - Về học xem - Làm thí nghiệm : Lấy cành hoa ngâm vào nước hoa ngâm vào nước có thêm mực GIÁO ÁN SINH Page 36 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ * Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày soạn: 9/10/2012 Ngày giảng: 11/10/2012 Tuần 8- Tiết 16 1.Tên học Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN Mục tiêu a.Kiến thức: Giúp học sinh HS biết tự tiến hành thí nghiệm để chứng minh: Nước muối khoáng từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ, chất hữu vận chuyển nhờ mạch rây b.Kĩ năng: - Rèn kĩ thảo luận nhóm, rèn kĩ làm thí nghiệm, rèn kĩ quan sát , nhận biết - Kĩ tìm kiếm xử lý thông tin, giải vấn đề, hợp tác lắng nghe, kĩ tự tin trình bày ý kiến, kĩ ứng xử, quản lý thời gian c.Thái độ: - Có ý thức bảo vệ thực vật d.Xác định trọng tâm - Nước muối khoáng từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ, chất hữu vận chuyển nhờ mạch rây Phương tiên ,thiết bị sử dụng,phương pháp - Gv làm thí nghiệm với nhiều loại hoa - Kính hiển vi , dao sắc , giấy thấm , nước - Hs làm thí nghiệm theo nhóm loại hoa môi trường nước khác : nước màu nước không màu ghi lại kết qua 4.Định hướng phát triển lực học sinh -1 Năng lực chung: -NL tự học: HS nghiên cứu tài liệu, tìm mẫu vật - NL tự quản lý: - NL giao tiếp: Lắng nghe trao đổi ý kiến thảo luận nhóm lớp - NL hợp tác: để hoàn thành yêu cầu giao - Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp lớp, báo cáo,… Năng lực chuyên biệt: - Ghi chép kết quan sát - Phát giải vấn đề cấu tạo cách sử dụng kính lúp kính hiển vi Tiến trình lên lớp: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra cũ: *Câu 1: So sánh thân non với thân trưởng thành? Thân to đâu? Khi bóc vỏ phận nào? Phần phận nào? *Đặt vấn đề: GV: Đưa hai câu hỏi: ? Mạch gỗ có cấu tạo chức ? Mạch rây có cấu tạo chức Tại rễ hút nước muối khoáng tan lại vận chuyển lên thân Chúng ta tìm hiểu vấn đề hôm GIÁO ÁN SINH Page 37 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ Các hoạt động dạy học: Hoạt động :Tìm hiểu vận chuyển nước muối khoáng thân Mục tiêu: Biết nước muối khoáng vận chuyển qua mạch gỗ Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv yêu cầu Hs báo cáo lại nghiệm nhóm -> Hs trình bày thí nghiệm nhà nhóm mình làm nhà -> Hs đặt thí nghiệm lên bàn cho gv kiểm tra - Gv kiểm tra lại báo cáo nhóm -> Hs quan sát lại thi nghiệm Gv yêu cầu - Gv nhận xét cho điểm nhóm - Yêu cầu Hs quan sát thi nghiệm -> Hs làm thực hành theo hướng dẫn Gv cành mang hoa ( hoa huệ ) cành mang -> Hs bóc vỏ cành thí nghiệm ngâm nước có ( cành dâu ) màu - Gv hướng dãn H cắt lát mỏng qua cành -> Hs theo dõi Gv làm thí nghiệm cắt lát cắt ngang loại hoa đưa lên kính hiển vi đưa lên kính hiển vi - Gv đưa cho hs cành làm thí nghiệm hưỡng -> Hs quan sát kính hiển vi nhận xét dẫn Hs bóc vỏ cành để quan sát + Ơ có phần có màu cành ngâm nước - Gv làm mẫu đề đưa lên kính hiển vi thi màu - Cho Hs lên quan sát + Phần bắt màu mạch gỗ + Quan sát em thấy có khác so với cành không + Nước muối khoáng vận chuyển qua mạch gỗ ngâm nước màu ? + Lát cắt có màu loại mạch ? -> Đại diện nhóm trả lời nhận xét + Vậy nước muối khoáng vận chuyển -> Hs ghi kết luận qua phần thân ? - Gv gọi đại diện trả lời nhận xét Gv rút kết luận Tiểu kết: Nước muối khoáng vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ Hoạt động2: Tìm hiểu vận chuyển chất hữu Mục tiêu:Biết chất hữu vận chuyển qua mạch rây Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv yêu cầu Hs trình bày thí nghiệm làm nhà -> Hs trình bày lại thí nghiệm làm nhà - Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi + Vì mép vỏ phía chỗ cắt lại phình to -> Thảo luận nhóm trả lời cậu hõi ? + Vì có chất hữu cõ lắng lại + Vì mép vỏ phía lại không phình to ? + Vẫy mạch rây có chức ? + Còn phần chất hữu tích tụ lại - Gv gọi hs báo cáo câu trả lời + Có chức vận chuyển chất hữu - Gv mở rộng : nhân dân ta thường cắt lớp vỏ phần đưa xuống cho chất hữu xuống tích tụ lại đắp -> Hs nghe Gv giải thích tương nhân giống đất váo cành mọc rễ sau cắt đề nhân nhân dân ta phương pháp chiết cành giống chất hữu phần tạo nuôi -> Hs ghi kết luận lấy ví dụ chiết cành số phần thân rễ địa phương - Gv cho hs ghi kết luận liên hệ với tự nhiên Tiểu kết: Các chất hữu vận chuyển nhờ mạch rây thân 6.Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức: Nội Dung Sự vận chuyển GIÁO ÁN SINH Nhận Biết MĐ1 Thông hiểu MĐ2 Sự vận chuyển Vận Dụng MĐ3 Vân Dụng Cao MĐ4 Page 38 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ nước muối khoáng thân Sự vận chuyển chất hữu GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ nước muối khoáng thân Sự vận chuyển Giải thích tượng chất hữu thực tế Kiểm tra, đánh giá ? Mạch gỗ mạch rây có chức gì? Bài tập: TB có vách hóa gỗ dày vận chuyển nước muôi khoáng - TB sống vách mỏng vận chuyển chất hữu nuôi Hướng dẫn nhà: Học bài, trả lời câu hỏi SGK Chuẩn bị: củ khoai tây có mầm, củ su hào, gừng, dong ta, đoạn xương rồng, que nhọn * Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày soạn: 14/10/2012 Ngày giảng: 15/10/2012 Tuần 9-Tiết 17 1.Tên học Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN Mục tiêu a.Kiến thức: Giúp học sinh - Nhận biết đặc điểm chủ yếu hình thái phù hợp với chức số thân biến dạng qua quan sát mẫu tranh ảnh Nhận dạng số thân biến dạng tự nhiên b.Kĩ năng: - Kĩ tìm kiếm xử lý thông tin, giải vấn đề, hợp tác lắng nghe, kĩ tự tin trình bày ý kiến, kĩ ứng xử, quản lý thời gian c.Thái độ: - Có ý thức bảo vệ thực vật d.Xác định trọng tâm -Nhận dạng số thân biến dạng tự nhiên Phương tiên ,thiết bị sử dụng,phương pháp - Gv : + Tranh phóng to hình 18.1 , 18.2 + Mậu vật thật loại có SGK - Hs : củ khoai tây , củ su hào , củ gừng , củ dong ta , đoạn xương rồng , que nhọn , giấy thấm 4.Định hướng phát triển lực học sinh -1 Năng lực chung: -NL tự học: HS nghiên cứu tài liệu, tìm mẫu vật - NL tự quản lý: GIÁO ÁN SINH Page 39 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ - NL giao tiếp: Lắng nghe trao đổi ý kiến thảo luận nhóm lớp - NL hợp tác: để hoàn thành yêu cầu giao - Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp lớp, báo cáo,… Năng lực chuyên biệt: - Ghi chép kết quan sát - Phát giải vấn đề cấu tạo cách sử dụng kính lúp kính hiển vi Tiến trình lên lớp: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra cũ: - Nước muối khoáng vận chuyển lên thân nhờ phận ? - Các chất hữu vận vân chuyển nhờ phận nào? Đáp án: - Nước muối khoáng vận chuyển lên thân nhờ mạch gỗ - Các chất hữu vận vân chuyển nhờ mạch rây Các hoạt động dạy học: Hoạt động : Quan sát số thân biến dạng Mục tiêu:Quan sát hình dang, bước đầu phân nhóm loại thân biến dạng , thấy chức Hoạt động GV Hoạt động HS a.Quan sát loại củ , tìm đặc điểm chứng tỏ thân - HS đặt mẫu vật lên bàn quan sát xem có chồi, - Gv cho Hs quan sát loại củ : củ khoai tây , không ? củ gừng , củ dong ta - Các nhóm trao đổi thảo luận : - Quan sát củ gồm phận +….có chồi, chứng tỏ chúng thân ? - Gv cho Hs phân chia loại củ dưa vào vị trí + Đều phình to chứa chất dự trữ chúng mặt đất hình dạng củ + Khác: Củ gừng, củ dong ta có dạng củ nằm + Nêu điểm giống khác củ mặt đất dong ta củ gừng ? - Củ khoai tây, su hào có dạng tròn thân củ + Nêu giống khác củ khoai tây - Đại diện nhóm trình bày củ su hào ? - Nhóm khác nhận xét -> Hs quan sát làm theo mẫu Gv bóc vẩy - Gv hướng dẫn Hs bóc vẩy củ dong ta hay củ dong ta củ khoai tây quan sát tranh tìm củ có mắt nhỏ gọi chồi nách -> Thân củ thên rễ có hình rễ nằm đất + Vậy thân củ có đặc điểm ? chức + Có chức dự trữ chất dinh dưỡng thân ? + Thân rễ có đặc điểm ? chức thân -> Hs kể tên số trhân rễ thân củ khác mà rễ ? biết + Kể tên số loại thân củ mà em biết ? + Kể loại thân rễ mà em biết ? -> Hs quan sát xương rồng b.Quan sát xương rồng + Có nhiều nước - Gv cho Hs quan sát xương rồng + Có chức dự trữ nước + Thân xương rồng có đặc điểm ? + Thân xương rồng chứa nhiều nước có tác + Cây xương rồng thường sống nơi có nhiều dụng ? nước có + Cây xương rồng sống nơi thí có ? Khi thí xương rồng + Cây xương rồng thường sống nơi khô hạn ? GIÁO ÁN SINH Page 40 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ + Ta thấy xương rồng thường sống đâu ? + Ngoài em thấy có mọng nước ? kể tên số ? -> Hs kể số câu mọng nước khác Tiểu kết: Có loại thân biến dạng : thân rễ , thân củ thân mọng nước Hoạt động :2 Đặc điểm chức số thân biến dạng Mục tiêu: HS ghi lại đặc điểm chức thân biến dạng gọi tên loại thân biến dạng Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv cho hs hoạt động độc lập làm tập -> Hs lám bái tập SGK SGK - Gv gọi Hs lên báo cáo bái làm -> Hs trả lời câu hỏi theo đạo giáo viên - Gv cho Hs khác nhận xét bổ sung -> Các Hs káhc nhận xét bổ sung - Gv đưa đáp án -> Hs sửa sai đáp án - Cho Hs sửa sai câu trả lời Tiểu kết:- Thân rễ , thân củ có chức dự trữ chất dinh dưỡng - Thân mọng nước có chức dự trữ nước 6.Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức: Nội Dung Quan sát số thân biến dạng Đặc điểm chức số thân biến dạng Nhận Biết MĐ1 Quan sát số thân biến dạng Thông hiểu MĐ2 Vận Dụng MĐ3 Cho ví dụ số thân biến dạng Vân Dụng Cao MĐ4 Đặc điểm chức số thân biến dạng Kiểm tra, đánh giá ? Cây chuối có phải thân biến dạng không? TL: Thân củ nằm mặt đất, thân mặt đất thân giả gồm bẹ mọng nước -> thân chuối thân biến dạng Thân củ có chứa chất dự trữ ? Cây hành có phải thân biến dạng không? TL: Thân hình đĩa phình lên phía có bẹ phình to chứa chất dự trữ, kẽ bẹ chồi nách -> thân biến dạng thân hành Hướng dẫn nhà: - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “ Em có biết ” - Chuẩn bị mẩu vật sau : loại xung quanh ta mà biết Lá bèo tây , cỏ tranh, râm bụt, rau muống, bèo tây, hoa lay ơn * Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày soạn: 17/10/2012 Ngày giảng: 18 /10/2012 GIÁO ÁN SINH Page 41 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ Tuần 9-Tiết 18 1.Tên học GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ Bài 18: THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT CÁC LOẠI THÂN VÀ THÂN BIẾN DẠNG Mục tiêu a.Kiến thức: Giúp học sinh - Nhận biết đặc điểm chủ yếu hình thái phù hợp với chức số loại thân thân biến dạng qua quan sát vật mẫu tranh ảnh - Nhận dạng số loại thân thân biến dạng thiên nhiên b.Kĩ năng: - Kĩ tìm kiếm xử lý thông tin, giải vấn đề, hợp tác lắng nghe, kĩ tự tin trình bày ý kiến, kĩ ứng xử, quản lý thời gian c.Thái độ: - Có ý thức bảo vệ thực vật d.Xác định trọng tâm -Nhận dạng số thân biến dạng tự nhiên Phương tiên ,thiết bị sử dụng,phương pháp _ GV: Tranh phóng to hình 18.1 sgk tranh 13.3 sgk phóng to - Hs: chuẩn bị mẫu vật theo nhóm: cành râm bụt, hoa hồng, rau đay, mồng tơi, bí đỏ, ổi, rau má.- Hs : củ khoai tây , củ su hào , củ gừng , củ dong ta , đoạn xương rồng 4.Định hướng phát triển lực học sinh Năng lực chung: - NL tự học: HS nghiên cứu tài liệu, tìm mẫu vật - NL giao tiếp: Lắng nghe trao đổi ý kiến thảo luận nhóm - Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp Năng lực chuyên biệt: - Quan sát qua thực tế, tranh ảnh, sách báo…về môi trường sống thực vật - Phát giải vấn đề môi trường sống thực vật ảnh hưởng đến số lượng loài chúng Từ rút đặc điểm chung thực vật Tiến trình lên lớp: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra cũ: H Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ thân làm nhiệm vụ vận chuyển nước muối khoáng hòa tan? H Mạch rây có chức ? Mạch gổ có chức ? Bài : Thân có nhiều dạng Thân biến dạng rễ ta quan sát số loại thân biến dạng chức chúng ? Các hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Quan sát số thân thân biến dạng Mục tiêu: HS quan sát hình dạng bước đầu phân nhóm số loại thân biến dạng GV a Quan sát loại thân qua tranh vẽ H 13.3 trang GIÁO ÁN SINH HS - HS quan sát tranhH 13.3 SGK trang 44 Page 42 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ 44 sgk dạng thân cách leo khác Quan sát loại củ, tìm đặc điểm chứng tỏ chúng thân - GV cho HS hoạt động nhóm quan sát loại củ để chứng minh chúng có đặc điểm chứng tỏ chúng thân - GV cho HS tìm giống khác loại củ - GV cho HS bóc củ dong ta Tìm dọc củ có mắt chồi nách, vảy nhỏ - GV cho HS tự bổ sung cho - GV cho HS nghiên cứu thông tin SGK: H Thân củ có đặc điểm ? Chức thân ? H Kể tên số thuộc thân củ ? Và công dụng chúng ? H.Thân rễ có đặc điểm Chức rễ ? H Kể tên số loại thuộc thân rễ Nêu công dụng tác hại chúng ? b Quan sát xương rồng - GV cho HS quan sát xương rồng thảo luận nhóm: H Thân xương rồng chứa nhiều nước có tác dụng ? H Sống điều kiện biến thành gai ? H Cây xương rồng thường sống đâu ? H Hãy kể tên số mọng nước ? - GV cho HS tự rút kết luận GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ HS đặt mẫu vật lên bàn quan sát xem có chồi, không ? - Các nhóm trao đổi thảo luận : +….có chồi, chứng tỏ chúng thân + Đều phình to chứa chất dự trữ + Khác: Củ gừng, củ dong ta có dạng củ nằm mặt đất - Củ khoai tây, su hào có dạng tròn thân củ - Đại diện nhóm trình bày - Nhóm khác nhận xét + Thân rễ có đặc diểm giổng rễ có chồi nách chồi + Củ nghệ, củ gừng, dùng làm thuốc.Cỏ ống hút chất dinh dưỡng đất, làm bạc màu đất - HS quan sát xương rồng , thảo luận : - Đại diện nhóm trình bày - Nhóm khác nhận xét + ……xương rồng, cành giao - HS rút kết luận *Tiểu kết:Theo vị trí thân mặt đấtchia thân làm ba loại: Thân đứng,thân leo,thân bò Một số loại thân biến dạng làm chức khác như: thân củ, thân rễ chứa chất dự trữ; Thân mọng nước dự trữ nước, thường sống nơi khô hạn thiếu nước Hoạt động 2: Đặc điểm chức số loại thân biến dạng: Mục tiêu: HS ghi lại đặc điểm chức số loại thân thân biến dạng gọi tên loại thân dạng thân thân biến dạng GV HS - GV cho HS hoạt động độc lập: - HS làm việc độc lập H Hãy liệt kê đặc điểm cấu tạo loại - HS hoàn thành bảng vào tập thân thân biến dạng mà em biết vào bảng - HS đổi tập cho theo dõi bảng Chọn từ sau để gọi thân biến GV để sữa chữa chéo cho dạng đó: thân củ, thẩn rễ, thân mọng nước -Một HS đọc to bảng kiến thức cho lớp nghe - GV thu số nhóm dể nắm tỉ lệ học sinh làm tập lớp * Kết thúc hoạt động này, GV cho HS hoàn thành bảng SGK vào tập tr/45/59 * Kết luận chung: Cho HS đọc phần kết luận SGK.trang 45và trang59 GIÁO ÁN SINH Page 43 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ 6.Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức: Nội Dung Quan sát số thân thân biến dạng Chức dây thần kinh tuỷ Nhận Biết MĐ1 Cho ví dụ số thân thân biến dạng Thông hiểu MĐ2 Vận Dụng MĐ3 Vân Dụng Cao MĐ4 chức dây thần kinh tuỷ Kiểm tra, đánh giá H Tìm điểm giống khác củ: Dong ta, khoai tây, khoai lang, su hào cà rốt H Kể tên số loại thân biến dạng chức chúng Hướng dẫn nhà: - Hoc bi v ơn lai bi đ học tiết sau ơn tập * Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày soạn: 21/10/2012 Ngày giảng: 22/10/20012 Tuần 10- Tiết 19 ÔN TẬP A/ Mục tiêu: - Củng cố cho Hs kiến thức chương 1,2 ,3 - Rèn luyện kĩ liên tưởng B/ Đồ dùng dạy học: Hs ôn lại kiến thực trước chương 1,2,3 C/ Các bước lên lớp: I/.Kiểm tra cũ: Kiểm tra trình ôn tập GIÁO ÁN SINH Page 44 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ II.Vào III./ Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau: + Thực vật có đặc điểm chung ? + Nêu khác thực vật có hoa thực vật hoa ? + Trình bày cấu tạo tế bào thực vật ? + Trình bày lớn lên phân chia tế bào thực vật ? + Có loại rễ ? Nêu đặc điểm loại rễ ? + Rễ gồm miền ? Nêu chức miền rễ ? + Trình bày cấu tạo miền hút cùa rễ ? + Nêu chức phận ? + Chỉ tranh vẽ đường hấp thự nước muối khoáng từ đất vào rễ ? + Kể tên loại rễ biến dạng mà em biết ? + Trình bày cấu tạo cấu tạo thân ? + Thân dài nhờ phận ? + Thân to nhờ phận ? + So sánh khác thân non miền hút rễ ? + So sánh khác thân non với thân trưởng thành ? - Gv gọi hs trả lời câu hỏi - Gv cho hs làm thêm số câu hỏi khác Hoạt động HS -> Hs trả lời câu hỏi theo câu hỏi giáo viên đưa -> Các hs khác nhận xét bỗ sung -> Hs trả lời theo câu hỏi Gv đưa III/.Kiểm tra đánh giá: Câu1 : Trong nhóm sau, nhóm toàn có hoa? _ Cây xoài, ớt, đậu, hoa hồng _ Cây bưởi, rau bợ, dương xỉ, cải _ Cây táo, mít, dương xỉ, rêu _ Cây dừa, hành, thông, rêu Câu 2: Đơn vị cấu tạo thể thực vật gì? _ Bào quan _ Tế bào _ Mô _ Cơ quan Câu 4: Khi trồng lấy (trái) bông, đậu, cà phê…trước hoa tạo quả, người ta thườngbấm nhằm mục đích gì? _ Tập trung chất dinh dưỡng cho phát triển rễ _ Tập trung chất dinh dưỡng cho phát triển _ Tập trung chất dinh dưỡng cho phát triển cành làm sở để tạo nhiều hoa, _ Tập trung chất dinh dưỡng cho phát triển thân Câu 5: Lông hút thuộc phận miền hút ? _ Biểu bì _ Thịt vỏ _ Bó mạch _ Ruột Câu 6: Các quan Thực vật có hoa có chức sinh sản trì nòi giống? _ Rễ, thân _ Hoa, hạt _ Hoa hạt _ Quả hạt Bài II: Hãy nối đặc điểm cột A với đặc điểm cột B cho tương ứng? Cột A Cột B GIÁO ÁN SINH Page 45 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ R R 3.R 4.Gi GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ Rễ củ Rễ móc Rễ thở Giác mút a L a.Lấy oxi cung cấp cho phần rễ đất b L b.Lấy thức ăn từ chủ c C c Chứa chất dự trữ cho hoa,tạo d G d Giúp leo lên cao e.H e.Hấp thụ nước muối khoáng nuôi IV/ Hướng dẫn nhà: Học bài, ôn lại toàn kiến thức chương 1,2,3 để kiểm tra tiết IV/ Rút kinh nghiệm tiết dạy: - GIÁO ÁN SINH Page 46 ... chia tế bào GIÁO ÁN SINH Page 16 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ GV : HỒ TỐNG PHƯƠNG QUẾ Mục tiêu: Nêu trình phân chia tế bào, tế bào mô phân sinh phân chia Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh _ Gv tiếp... vật học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh _ Cho hs tự nghiên cứu thông tin sgk trang 8, trả lời _ Hs hoạt động độc lập trả lời câu hỏi câu hỏi: ? Nhiệm vụ sinh học ? Nhiệm vụ thực vật học. .. Sinh vật tự nhiên Nhiệm vụ Nhiệm vụ sinh sinh học học Kiểm tra, đánh giá So sánh đặc điểm vật sống vật không sống? Thế trao đổi chất với môit trường? Thế giới sinh vật đa dạng thể nào? Khoanh tròn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh học 6 tổng hợp , Giáo án sinh học 6 tổng hợp ,

Hình ảnh liên quan

_Gv cho hs quan sát bảng sgk trang 6, giải thích:  + Lấy các chất cần thiết: thức ăn, không khí, nước, … - Giáo án sinh học 6 tổng hợp

v.

cho hs quan sát bảng sgk trang 6, giải thích: + Lấy các chất cần thiết: thức ăn, không khí, nước, … Xem tại trang 2 của tài liệu.
_Gv treo bảng phụ, gọi đại diện nhóm 3 hoàn thành bảng - Giáo án sinh học 6 tổng hợp

v.

treo bảng phụ, gọi đại diện nhóm 3 hoàn thành bảng Xem tại trang 6 của tài liệu.
6.Bảng ma trận kiểm tra các mức độ nhận thức: - Giáo án sinh học 6 tổng hợp

6..

Bảng ma trận kiểm tra các mức độ nhận thức: Xem tại trang 9 của tài liệu.
_ Hs quan sát tranh, mô hình ghi nhớ kiến thức và trả lời câu hỏi - Giáo án sinh học 6 tổng hợp

s.

quan sát tranh, mô hình ghi nhớ kiến thức và trả lời câu hỏi Xem tại trang 19 của tài liệu.
6.Bảng ma trận kiểm tra các mức độ nhận thức: - Giáo án sinh học 6 tổng hợp

6..

Bảng ma trận kiểm tra các mức độ nhận thức: Xem tại trang 24 của tài liệu.
6.Bảng ma trận kiểm tra các mức độ nhận thức: - Giáo án sinh học 6 tổng hợp

6..

Bảng ma trận kiểm tra các mức độ nhận thức: Xem tại trang 26 của tài liệu.
_Gv treo bảng phụ lên bảng, cho các nhóm quan sát trả lời - Giáo án sinh học 6 tổng hợp

v.

treo bảng phụ lên bảng, cho các nhóm quan sát trả lời Xem tại trang 28 của tài liệu.
6.Bảng ma trận kiểm tra các mức độ nhận thức: - Giáo án sinh học 6 tổng hợp

6..

Bảng ma trận kiểm tra các mức độ nhận thức: Xem tại trang 32 của tài liệu.
6.Bảng ma trận kiểm tra các mức độ nhận thức: - Giáo án sinh học 6 tổng hợp

6..

Bảng ma trận kiểm tra các mức độ nhận thức: Xem tại trang 33 của tài liệu.