0

Bài giảng sinh học 8 phản xạ (4)

26 387 1
  • Bài giảng sinh học 8 phản xạ (4)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 15:54

Ở người có tượng: + Sờ tay vào vật nóng: → rụt tay lại + Nhìn thấy chua: → tiết nước bọt - Hiện tượng rụt tay, tiết nước bọt phản xạ Vậy phản xạ gì? Cơ sở vật chất phản xạ gì? Phản xạ thực nhờ chế nào? Bài 6: PHẢN XẠ I Cấu tạo chức nơron: - Quan sát hình 6-1 mô tả cấu tạo nơron điển hình? - Cấu tạo nơron điển hình - Nơron gồm thân chứa nhân, từ thân có nhiều sợi nhánh sợi trục, sợi trục thường có bao Miêlin, đầu sợi trục sợi nhánh có phân nhánh Tận sợi trục có cúc xinap Bài 6: PHẢN XẠ I Cấu tạo chức nơron: * Chức nơron: Chức Đọc thông tin SGK cho biết chức năng củavànơron cảm ứng dẫn truyền nơron? - Cảm ứng khả tiếp nhận kích thích phản ứng lại hình thức phát sinh xung thần kinh (TK) - Dẫn truyền xung TK khả lan truyền xung TK theo chiều định - Xung TK dẫn truyền từ nơron sang nơron khác nhờ phận nào? - Xung TK dẫn truyền từ nơron sang nơron khác nhờ phận Nhờ Xináp - Quan sát hình vẽ sau cho biết có mấy loại nơron? nơron trung gian nơron hướng tâm nơron li tâm Bảng Phân biệt loại nơ ron Các loại nơron Vị trí Chức Năng Nơ ron hướng tâm (Nơron cảm giác) Thân nằm bên trung ương TK Truyền xung TK từ quan thụ cảm đến trung ương TK Nơ ron trung gian (nơron liên lạc) Nằm trung ương TK Liên hệ nơron Thân nằm Nơ ron li tâm trung ương TK, sợi (nơron vận đông) trục hướng quan phản ứng Truyền xung TK từ trung ương tới quan phản ứng Em có nhận xét hướng dẫn truyền xung TK nơron hướng tâm nơron li tâm? Bài 6: PHẢN XẠ I Cấu tạo chức nơron: II Cung phản xạ: Phản xạ: - Đọc thông tin SGK, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau: - Cho số ví dụ phản xạ? - Phản xạ gì? - Hiện tượng cảm ứng thực vật (chạm tay vào trinh nữ, cụp lại) có phải phản xạ không? Vì sao? - Cho số ví dụ phản xạ? + Sờ tay vào vật nóng: → rụt tay lại + Nhìn thấy chua: → tiết nước bọt - Phản xạ gì? - Phản xạ phản ứng thể để trả lời kích thích môi trường điều khiển hệ thần kinh - Hiện tượng cảm ứng thực vật (chạm tay vào trinh nữ, cụp lại) có phải phản xạ không? Vì sao? - Không phải, thực vật hệ thần kinh nơron trung gian nơron hướng tâm nơron li tâm Cơ quan phản ứng (bắp cơ) Cơ quan thụ cảm (da) - Quan sát hình: Kể tên thành phần tham gia vào cung phản xạ? Bài 6: PHẢN XẠ I Cấu tạo chức nơron: II Cung phản xạ: Phản xạ: Cung phản xạ: gì? - Cung Cungphản phảnxạxạ đường mà xung thần kinh truyền từ quan thụ cảm (da…) qua trung ương thần kinh đến quan phản ứng (cơ, tuyến…) - Thành Cung phần phản 1xạcung gồmphản mấyxạyếu gồmtố? yếu Đótố: quanyếu thụtốcảm, nào? nơron hướng tâm, nơron trung gian, nơron li tâm quan phản ứng - Quan sát hình sau, phân tích đường dẫn truyền xung thần kinh phản xạ trên? Bài 6: PHẢN XẠ I Cấu tạo chức nơron: II Cung phản xạ: Phản xạ: Cung phản xạ: Vòng phản xạ: - Thế vòng phản xạ? - Vòng phản xạ có ý nghĩa đời sống người? Trung ương thần kinh (1) (3) Xung TK (3) thông báo ngược Cơ quan thụ cảm Sơ đồ vòng phản xạ (4) Xung TK li tâm điều chỉnh (2) Cơ quan phản ứng - Thế vòng phản xạ? - Vòng phản xạ luồng thần kinh bao gồm cung phản xạ đường phản hồi Đường phản hồi thông tin ngược trung ương thần kinh để điều chỉnh phản ứng Trung ương thần kinh (1) (3) Xung TK (3) thông báo ngược Cơ quan thụ cảm Sơ đồ vòng phản xạ (4) Xung TK li tâm điều chỉnh (2) Cơ quan phản ứng Bài 6: PHẢN XẠ I Cấu tạo chức nơron: II Cung phản xạ: Phản xạ: Cung phản xạ: Vòng phản xạ: Cho phản xạ: bị ngứa Tuỷ sống nơ ron hướngxung thần ngứa quanđường thụ - Bị Em phânCơtích dẫn truyền kinh (phân tích) tâm (kích thích) cảm da phản xạ đó? đưa tay gãi Chỗ bị ngứa ngón tay nơ ron li tâm - Nếu động tác gãi lần đầu chưa chỗ ngứa gãi nhẹ nên ta thấy ngứa Vậy phản ứng gì? - Gãi tiếp mạnh (cường độ tần số co cơ) để gãi chỗ Thông tin ngược có vai trò gì? - Thông báo tình trạng phản ứng theo dây hướng tâm trung ương thần kinh - Do tốc độ truyền xung dây thàn kinh người lớn: tới 100m/s nên phản ứng xảy mau lẹ - Em phân biệt cung phản xạ vòng phản xạ? Cơ quan thụ cảm Xung TK thông báo ngược Xung TK li tâm Trung ương TK XTK li tâm điều chỉnh Xung TK hướng tâm Sơ đồ: H6.3: Vòng phản xạ Cơ quan phản ứng Cơ quan thụ cảm Trung ương TK Xung TK li tâm Xung TK hướng tâm - Sơ đồ cung phản xạ Cơ quan phản ứng Bài 6: PHẢN XẠ I Cấu tạo chức nơron: II Cung phản xạ: Phản xạ: Cung phản xạ: Vòng phản xạ: - Thế Vòng phản vòng xạ làphản? luồng thần kinh bao gồm cung phản xạ đường phản hồi Đường phản hồi thông tin ngược trung ương thần kinh để điều chỉnh phản ứng Bài 6: PHẢN XẠ I Cấu tạo chức nơron: II Cung phản xạ: Chọn câu trả lời Một cung phản xạ gồm đầy đủ thành phần là: A Nơron hướng tâm,nơron li tâm nơron trung gian B Nơron hướng tâm,nơron li tâm, quan thụ cảm, quan phản ứng C Nơron hướng tâm,nơron li tâm, nơron trung gian, quan thụ cảm, quan phản ứng D Nơron hướng tâm,nơron li tâm, nơron trung gian, quan thụ cảm Bài 6: PHẢN XẠ I Cấu tạo chức nơron: II Cung phản xạ: Chọn câu trả lời Vai trò nơron cảm giác là: A Truyền xung thần kinh trung ương B Truyền xung thần kinh đến quan cảm ứng C Liên hệ nơron D Nối vùng khác trung ương thần kinh - Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2/trang 23 SGK - Đọc mục “Em có biết” - Chuẩn bị 7, thực lệnh  ... thụ cảm Sơ đồ vòng phản xạ (4) Xung TK li tâm điều chỉnh (2) Cơ quan phản ứng Bài 6: PHẢN XẠ I Cấu tạo chức nơron: II Cung phản xạ: Phản xạ: Cung phản xạ: Vòng phản xạ: Cho phản xạ: bị ngứa Tuỷ... quan phản ứng - Quan sát hình sau, phân tích đường dẫn truyền xung thần kinh phản xạ trên? Bài 6: PHẢN XẠ I Cấu tạo chức nơron: II Cung phản xạ: Phản xạ: Cung phản xạ: Vòng phản xạ: - Thế vòng phản. .. thực vật hệ thần kinh Bài 6: PHẢN XẠ I Cấu tạo chức nơron: II Cung phản xạ: Phản xạ: - Phản xạ phản ứng thể để trả lời kích thích môi trường điều khiển hệ thần kinh Cung phản xạ: nơron trung gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng sinh học 8 phản xạ (4) , Bài giảng sinh học 8 phản xạ (4) ,

Hình ảnh liên quan

- Quan sát hình 6-1 và mô tả cấu tạo của một nơron điển hình? - Bài giảng sinh học 8 phản xạ (4)

uan.

sát hình 6-1 và mô tả cấu tạo của một nơron điển hình? Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng. Phân biệt các loại nơron Thân nằm bên ngoài  - Bài giảng sinh học 8 phản xạ (4)

ng..

Phân biệt các loại nơron Thân nằm bên ngoài Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Quan sát hình: Kể tên các thành phần tham gia vào cung phản xạ? - Bài giảng sinh học 8 phản xạ (4)

uan.

sát hình: Kể tên các thành phần tham gia vào cung phản xạ? Xem tại trang 12 của tài liệu.
- Quan sát hình sau, phân tích đường dẫn truyền xung thần kinh của phản xạ trên? - Bài giảng sinh học 8 phản xạ (4)

uan.

sát hình sau, phân tích đường dẫn truyền xung thần kinh của phản xạ trên? Xem tại trang 14 của tài liệu.