0

Giáo an 10( cơ bản ) đầy đủ cả đề kiêmtra

3 510 1
  • Giáo an 10( cơ bản ) đầy đủ cả đề kiêmtra

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:25

Hồ Minh Tuấn Trờng THPT DL Lý Tự Trọng Bài soạn số: 4 Soạn ngày:19 tháng 09 năm 2007 Ch ơng 2: Xã hội cổ đại Bài 3- Tiết 4: các quốc gia cổ đại phơng đông ( Tiết 2) II- Tiến trình tổ chức dạy học 1) ổn định lớp - Kiểm tra bài cũ -Hỏi : Các quốc gia cổ đại Phơng Đông hình thành dựa trên những điều kiện tự nhiên nào ? 2) Giới thiệu bài: - Sau khi HS trả lời GV nhận xét khái quát lại các mục đã học và giới thiệu nội dung các mục còn lại và tiết hành tiết học mới: 3) Tổ chức các hoạt động dạy và học trên lớp Hoạt động của Thầy & Trò Trọng tâm kiến thức Hoạt động 1 nhân và lớp GV cho HS đọc SGK thảo luận và trả lời câu hỏi: Nhà nớc phơng đông đợc hình thành nh thế nào? Thế nào là chế độ Chuyên chế cổ đại? Vua dựa vào đâu để trở thành chuyên chế? Sau khi HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý: - Quá trình hình thành nhà nớc từ các liên minh bộ lạc để làm thuỷ lợi , các liên minh bộ lạc liên kết với nhau tạo thành nhà nớc để điều hành, quản lý xã hội. Quyền hành tập trung vào tay nhà vua tạo thành chế độ chuyên chế cổ đại - Vua dựa vào quí tộc và tôn giáo để bắt mọi ngời phục tùng -> Vua chuyên chế => Chế độ nhà nớc do vua đứng đầu, quyền lực tối cao, tự coi mình là thần thánh, , giúp việc cho vua là bộ máy quan lại => gọi là chế độ chuyên chế cổ đại Hoạt động 2 : theo nhóm Cho HS đọc SGK thảo luận làm rõ các vấn đề sau: - Nhóm 1: Vì sao 2 ngành lịch và thiên văn lại ra đời sớm nhất ở phơng Đông? - Nhóm 2: Nguồn gốc và tác dụng của 4) Chế độ chuyên chế cổ đại - Quá trình hình thành nhà nớc từ các liên minh bộ lạc để làm thuỷ lợi , các liên minh bộ lạc liên kết với nhau tạo thành nhà nớc để điều hành, quản lý xã hội. Quyền hành tập trung vào tay nhà vua tạo thành chế độ chuyên chế cổ đại => Chế độ nhà nớc do vua đứng đầu, quyền lực tối cao, tự coi mình là thần thánh, , giúp việc cho vua là bộ máy quan lại => gọi là chế độ chuyên chế cổ đại 5) Văn hoá cổ đại ph ơng đông a) Sự ra đời của lịch và thiên văn học -Thiên văn học và lịch là 2 ngành khoa học ra đời sớm nhất gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp b) Chữ viết - Do nhu cầu trao đổi , lu giữ kinh Giáo án Lịch sử lớp 10 Trang 1 Hồ Minh Tuấn Trờng THPT DL Lý Tự Trọng chữ viết? - Nhóm 3: Nguồn gốc ra đời của toán học? Những thành tựu của toán học ph- ơng đông và tác dụng của nó? -Nhóm 4: hãy nêu những công trình kiến trúc cổ đại của phơng đông? Những công trình nào còn tồn tại đến ngày nay? Sau khi đại diện các nhóm trình bày, GV nhận xét và chốt ý: - Do nhu cầu sản xuất nông nghiệp con ngời phải chú ý quan sát thời tiết , trời đất, sông nớc để tính toán thời vụ => lịch và thiên văn ra đời => con ngời bắt đầu vơn tầm nhìn của mình ra vũ trụ =.> chinh phục và khai thác tự nhiên - Xã hội ngày càng phát triễn các mối quan hệ ngày càng phong phú đa dạng-.> nhu cầu trao đổi giao lu, do nhu cầu ghi chép các kinh nghiệm, công tác quản lý của nhà nớc=> chữ viết ra đời vào TNK IV TCN , sớm nhất là ở Ai cập, lỡng hà. ban đầu là chữ tợng hình( vẽ hình giống vật để hiển thị ) sau này ngời ta quy ớc thành các nét để hiễn thị ý nghĩ của con ngời một cách phong phú hơn gọi là chữ tợng ý. Chữ tợng ý đợc ghép với một âm thanh để phản ánh tiếng nói, thanh điệu của con ngời ( giới thiệu cho HS xem một số chữ tợng hình của Trung Quốc< Nhật bản .). ngời Ai cập viết trên giấy pa-pi-rut, ngời Lỡng hà viết trên đất sét rồi nung khô, ngời Trung Quốc viết trên thẻ tre, mai rùa hoặc lụa - Do nhu cầu tính toán ruộng đất, tính toán vật liệu , kích thớc xây dựng các công trình nên toán học sớm xuất hiện ở phơng đông. Ngời Ai cập giỏi về hình học , họ đã biết tính S hình tam giác, hình thang và số pi = 3.16. Ngời Lỡng hà giỏi về số học, ngời ấn độ phát minh ra số 0 - Do uy quyền của các hoàng đế, do chiến nghiệm mà chữ viết sớm hình thành từ TNK IV TCN - Ban đầu là chữ tợng hình -> tợng ý -> tợng thanh => là phát minh quan trọng nhất , nhờ nó mà chúng ta hiểu đợc phần nào lịch sử thế giới cổ đại - Do nhu cầu đo đạc ruộng đất, tính toán xây dựng => toán học ra đời - Thành tựu: tìm ra các công thức sơ đẳng về hình học, các bài toán đơn giản về số học phát minh ra số 0 -Tác dụng: phục vụ cuộc sống lúc bấy giờ và để lại kinh nghiệm cho đời sau d) kiến trúc -Để thể hiện của các ông vua các công trình kiến trúc đồ sộ vĩ đại đ- ợc xây dựng nh kim tự tháp, vạn lý trờng thành .là kỳ tích về lao động và sáng tạo của con ngời Giáo án Lịch sử lớp 10 Trang 2 Hồ Minh Tuấn Trờng THPT DL Lý Tự Trọng tranh giữa các nớc, do muốn tôn vinh các vơng triều mà các quốc gia cổ đai phơng đông đã xây dựng nhiều công trình đồ sộ nh : Kim tự tháp, vạn lý trờng thành, vờn treo Ba-by-lon . - Những công trình này là những kỳ tích về lao động và sáng tạo của con ngời cổ đại Nếu còn thời gian GV giới thiệu các kỳ quan cổ đại cho học sin ( Kim tự tháp Khê ôp, vờn treo Ba-by-lon . 4) Củng cố và h ớng dẫn học bài: - Nhắc lại quá trình ra đời và đặc điểm của nhà nớc phơng Đông cổ đại - Giải thích khái niệm : " Chế độ chuyên chế cổ đại " - Minh hoạ thêm về các kỳ quan của thế giới cổ đại và các thành tựu văn hoá cổ đại Phơng Đông - Làm các bài tập trong SGK và đọc trớc bài 4 chuẫn bị cho tiết sau Giáo án Lịch sử lớp 10 Trang 3 . với một âm thanh để phản ánh tiếng nói, thanh điệu của con ngời ( giới thiệu cho HS xem một số chữ tợng hình của Trung Quốc< Nhật bản. . .). ngời Ai cập. liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp b) Chữ viết - Do nhu cầu trao đổi , lu giữ kinh Giáo án Lịch sử lớp 10 Trang 1 Hồ Minh Tuấn Trờng THPT DL Lý Tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo an 10( cơ bản ) đầy đủ cả đề kiêmtra, Giáo an 10( cơ bản ) đầy đủ cả đề kiêmtra, Giáo an 10( cơ bản ) đầy đủ cả đề kiêmtra