0

Biện pháp kỹ thuật thi công xây dựng trạm BTS

80 3,420 17

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2017, 11:50

Chi nhánh viettel bà rịa vũng tàu Địa chỉ: 30K2 Tr- ơng Văn Bang, Ph- ờng 7, TP Vũng Tàu Điện thoại: 064.6255258 Fax: 0646.252098 PHầN iiI Biện Pháp Kỹ THUậT thi công tiêu chuẩn áp dụng lập biện pháp kỹ thuật thi công ã Căn vào quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức lao động, vật t- chuyên ngành thiết kế hệ thống thông tin Tổng cục B- u điện (nay Bộ B- u Viễn thông) ngành có liên quan - TCN 68 137 : 1995 (Thiết bị viba số) - TCN 68 141 : 1999 (Tiếp đất cho công trình Viễn Thông) - TCN 68 135 : 2001 (Chống sét bảo vệ công trình Viễn Thông) - TCN 68 190 : 2003 (Yêu cầu an toàn điện Thiết bị đầu cuối Viễn Thông) ã Các số liệu điều tra khảo sát thiết kế kỹ thuật Mạng thông tin Di Động Công ty Điện thoại Di động Tổng Công ty Viễn Thông Quân Đội, số hiệu ngày tháng năm 2008 cung cấp ã Catheloge giới thiệu thiết bị RBS- 2206, RBS-2106, RACK nguồn 48VDC (Actura optima 48200) Rectifier 2900U, anten GSM-739.630, anten GSM.739.496, máy vi ba M.link, anten DRL, F 0,6m, F1,2m ERISSON nhập năm 2006 ã Các số liệu khảo sát thực tế trạm đ- ợc chọn lắp đặt BTS tỉnh, thành phố, thi xã, thị trấn Sản xuất thân cột: Sau nghiên cứu hồ sơ thiết kế cam kết tiến hành sản xuất thân cột loại với yêu cầu kỹ thuật sau: 2.1/ Vật liệu: - Thép ống: thép hàn đen theo tiêu chuẩn BS1387-1985 với thông số kỹ thuật sau: + Độ bền kéo KgF/mm2: 28 + Giới hạn chảy: KgF/mm2: 20 - Thép tròn: TCVN1651-85 với thông số kỹ thuật Chi nhánh viettel bà rịa vũng tàu Địa chỉ: 30K2 Tr- ơng Văn Bang, Ph- ờng 7, TP Vũng Tàu Điện thoại: 064.6255258 Fax: 0646.252098 + Độ bền kéo: 2300 Kg/cm2 + Giới hạn chảy: 240N/mm2 + Giới hạn đứt: 380 N/mm2 - Thép (sản xuất mặt bích gân tăng cứng) Hiện Việt Nam ch- a có liên doanh sản xuất thép tấm, dùng thép nhập từ Nga (Max thép CT33, CT34, CT38) với c- ờng độ chịu kéo 2100 kg/cm2 - Que hàn: que hàn N46 t- ơng đ- ơng (42 Nga) - Cáp co: Theo TCVN 5064 1991 t- ơng đ- ơng với ASTM-B498 Mỹ với tính kỹ thuật: + Cáp 8: 7x2,65 mm, tiết diện tính toán 38,61 mm2, lực kéo đứt: 5172 daN + Cáp 10: 7x3,4 mm, tiết diện tính toán: 63,52 mm2, lực kéo đứt 8509 daN + Cáp 12: 19x2,4 mm, tiết diện tính toán 85,91 mm2, lực kéo đứt 11508 daN + Cáp 13,5: 19x2,8 mm, tiết diện tính toán 116,93mm2 lực kéo đứt 15663 daN - Mạ: Thép ống theo BS1387-1995 + Độ dày > 35 m + Khối l- ợng kẽm: 360 gr/m2 Thép tròn thép tấm: theo ASTM A153: - Độ dày lớp mạ: 65 m - Khối l- ợng kẽm: 610 gr/m2 - Bu lông: - Bu lông neo: Dùng thép CT45 - Bu lông nối đất: theo DIN 934 với cấp độ bền 6.6 - Bu lông đ- ợc sản xuất sở công nghiệp có giấy phép sản xuất bu lông đ- ợc GTVT cấp Hiện thị tr- ờng VN có nhiều thép tròn chứng kỹ thuật, xuất xứ từ làng nghề truyền thống (Đa tốn, đa hội.), chúng tối cam kết dứt khoát không sử dụng Từng lô thép mua lấy mẫu, tiến hành thí nghiệm l- a kết thí nghiệm tron hồ sơ toán 2.2/ Yêu cầu đặc biệt: Chi nhánh viettel bà rịa vũng tàu Địa chỉ: 30K2 Tr- ơng Văn Bang, Ph- ờng 7, TP Vũng Tàu Điện thoại: 064.6255258 Fax: 0646.252098 Các điểm uốn giằng dập nguội tạo vết nứt cực nhỏ (đo m), mắt th- ờng không thấy đ- ợc, cột chuyển vị không gian d- ới tác động gió bão, vết nứt phát triển dẫn đến giằng tự gãy Chúng cam kết không dập nguội, uốn nóng theo định thiết kế 2.3/ Tổ chức sản xuất: Tuỳ theo phân bố nhiều số trạm BTS vùng, tỉnh khu vực, thân cột đ- ợc tổ chức sản xuất tập trung thành phố lớn nơi cột vừa đ- ợc sản xuất vừa đ- ợc mạ nhúng nóng theo định thiết kế Dự kiến ban đầu: cột đ- ợc tổ chức sản xuất địa điểm Hà Nội TP Hồ Chí Minh Chi nhánh viettel bà rịa vũng tàu Địa chỉ: 30K2 Tr- ơng Văn Bang, Ph- ờng 7, TP Vũng Tàu Điện thoại: 064.6255258 Fax: 0646.252098 Chi nhánh viettel bà rịa vũng tàu Địa chỉ: 30K2 Tr- ơng Văn Bang, Ph- ờng 7, TP Vũng Tàu Điện thoại: 064.6255258 Fax: 0646.252098 Chi nhánh viettel bà rịa vũng tàu Địa chỉ: 30K2 Tr- ơng Văn Bang, Ph- ờng 7, TP Vũng Tàu Điện thoại: 064.6255258 Fax: 0646.252098 Chi nhánh viettel bà rịa vũng tàu Địa chỉ: 30K2 Tr- ơng Văn Bang, Ph- ờng 7, TP Vũng Tàu Điện thoại: 064.6255258 Fax: 0646.252098 Thi công móng cột ăng ten: 3.1 Móng cột anten d- ới đất: Căn vào thiết kế xác định vị trí móng co M0 móng co Để xác định xác vị trí móng co móng co (móng M0) đội thi công phải đ- ợc trang bị 1-2 giát móng theo hình vẽ d- ới Đặt giát móng vào vị trí M0, căng dây vào rãnh ỏ đỉnh rãnh cạnh đối diện, kéo th- ớc xác định vị trí theo móng co theo cự li quy định Đóng cọc xác định móng co thứ Lần l- ợt xác định mống co lại Khi xác định đ- ợc toàn móng co không va trạm với vật kiến trúc địa điểm xây dựng xem la dát xong móng Nếu số móng co va trạm gần công trình kiến trúc phải xoay tam giác gỗ M0, thay đổi vị trí móng co đến đạt yêu cầu móng co không gây nguy hiểm đến công trình kiến truc lân cận thi công đánh dấu tâm móng dát đ- ợc móng Khi đào hố móng cọc đánh dấu vị trí tâm móng bị mất,do phải thực công tác dấu tâm móng tr- ớc đào hố móng Chi nhánh viettel bà rịa vũng tàu Địa chỉ: 30K2 Tr- ơng Văn Bang, Ph- ờng 7, TP Vũng Tàu Điện thoại: 064.6255258 Fax: 0646.252098 Dấu tim móng co đặc biệt Ghi chú: Tim móng co tim phần bê tông nhô nên khỏi mặt đất, tim bê tông năm d- ới đất Dấu tim móng M0 cột cạnh - Cột anten thân tam giác nh- ng có tới móng co có yêu cầu nghiêm ngặt đối xứng móng co qua trục định vi nh- sau: b 1= b a1 = a2 - Từ yêu cầu kỹ thuật nói móng M0 đ- ợc đóng cọc dấu nh- sau: Chi nhánh viettel bà rịa vũng tàu Địa chỉ: 30K2 Tr- ơng Văn Bang, Ph- ờng 7, TP Vũng Tàu Điện thoại: 064.6255258 Fax: 0646.252098 Hai cọc dấu C1,C2 phải nằm trục định vị Hai cọc lại C3, C4 tùy trọn theo nguyên tắc nối với C3, C4 phải qua tim móng M0 Khoảng cách từ cọc dấu đến tim móng tr- ờng hợp không đ- ợc nhở 2m Nguyên tắc chung đóng sử dụng cọc dấu: + Cọc không nằm khu vực tổ đất + Khi nối hai cọc dây tim dây không v- ớng đất đào + cọc đ- ợc đóng cọc bảo vệ xung quanh để ng- ời, ph- ơng tiện thi công không va vào cọc + Tất cọc dấu phải đ- ợc thông báo cho toàn thể ng- ời lao động biết không làm h- hỏng, xê dịch tr- ớc thi công xong móng Đào hố móng: + phân loại đất hố đào Đất khô từ đất cấp III trở nên Đất khô cấp I, II Đất yếu có cốt mực n- ớc ngầm cao Đất bùn, cát chảy * Đất khô từ cấp III trở nên Kích th- ớc hố đào kích th- ớc lớp bê tông cộng với 0,2m bên Chi nhánh viettel bà rịa vũng tàu Địa chỉ: 30K2 Tr- ơng Văn Bang, Ph- ờng 7, TP Vũng Tàu Điện thoại: 064.6255258 Fax: 0646.252098 Thành hố đào thẳng đứng (đối với H hố đào 2,3m ) Đất đổ cách mép hố đào 1m (hình 1) Đối với móng co nằm phần sân nhà gia chủ, có yêu cầu đất đào đ- ợc chuyển đến nơi gia chủ định, lúc lấp móng tổ chức vận chuyển trở lại * Đất khô cấp I, II không sụt lở Với móng có độ sâu 1,7m, kích th- ớc lớp bê tông lót cộng thêm 0,2m bên Kích th- ớc miệng hố: kích th- ớc đáy hố cộng thêm 0,6m bên Đất đào đổ xa miệng hố 2m để tránh sụt lở Với móng có độ sâu 2,3m: Đào hai cấp: Cấp sâu 1,15m, kích th- ớc đáy kích th- ớc miệng hố Cấp công thêm 1,2m , kích th- ớc miệng hố móng kích th- ớc đáy cộng thêm 0,6m bên Cấp 2: sâu 1,15m kích th- ớc đáy kích th- ớc bê tông lót cộng 0,2m bên Kích th- ớc miệng hố kích th- ớc đáy cộng thêm 0,6m bên (hình 3) * Đất yếu có mạch n- ớc ngầm cao Với móng có độ sâu 1,7m đáy hố đào kích th- ớc bê tông lót cộng với 0,5m bên Miệng hố đáy hố cộng với 0,7m bên Nhất định phải tổ chức hố thoát n- ớc máy bơm, thời gian bơm rút n- ớc tiếng sau đổ xong bê tông (hình 4) Với móng có hố đào sâu 2,3m, đào giật cấp, thành hố thẳng đứng đ- ợc cừ cột tre (hoặc tràm), lót ván 3cm Tổ chức thoát n- ớc nh- loại hố đào 3a - Đất đào đổ cách mép hố 3m (hình 5) * Đất bùn, cát chảy: quy cách hố đào nh- loại nh- ng công tác cừ thành hố đào yêu cầu phải đ- ợc đầu t- lớn (xem hình vẽ) Chi nhánh viettel bà rịa vũng tàu Địa chỉ: 30K2 Tr- ơng Văn Bang, Ph- ờng 7, TP Vũng Tàu Điện thoại: 064.6255258 Fax: 0646.252098 - Sử dụng sợi thép đ- ờng kính 3mm gia c- ờng thêm cho dây điện PVC 2x16, dùng sợi thép nhỏ buộc chắn sợi thép gia c- ờng với dây PVC với khoảng cách 50cm/nút buộc Việc dùng thêm sợi gia c- ờng tránh đ- ợc việc sợi dây âm d- ơng bị cọ sát gấp khúc gặp lực căng tải trọng lớn chạm vào gây chập điện - Cố định sợi thép gia c- ờng thêm cho dây PVC2x16 cột, điểm giữ để kéo dây PVC 2x16 từ Công tơ điện pha (10-40A) đến phòng máy BTS đai thép, kẹp treo cáp, móc treo cáp - Dây điện từ công tơ vào phòng máy phải đảm bảo đẹp, gọn gàng, chắn 11.3 Đấu điện vào phòng máy: - Kiểm tra việc kéo dây xong ch- a, chất l- ợng đảm bảo kỹ thuật hay không - Đấu nối dây (-) dây (+) cáp PVC 2x16 vào attomat 63A phòng máy Tô vít cạnh (việc phân biệt sợi Âm sợi D- ơng theo quy định nghành điện) Attomat 63A để chế độ tắt - Bật attomat pha 50A, dùng Đồng hồ vạn để chế độ đo Vôn xoay chiều đo Hiệu điện đầu Attomat pha 50A xem có đảm bảo hay không Nếu nguồn điện từ 180-230 V bình th- ờng - Nếu nguồn điện >230 V: phải sử dụng máy biến áp để hạ áp xuống mức quy định( Lắp đặt tr- ớc át 63A phòng máy BTS) - Nếu nguồn điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp kỹ thuật thi công xây dựng trạm BTS, Biện pháp kỹ thuật thi công xây dựng trạm BTS,

Mục lục

Xem thêm