0

Chi dan ky thuat thi cong xay dung

100 747 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2016, 11:37

Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng MỤC LỤC PHẦN CÁC YÊU CẦU CHUNG Chương TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH NGHĨA 1.1 Những vấn đề chung 1.2 Các tiêu chuẩn quy phạm áp dụng Chương CÁC YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 21 2.1 Phạm vi chương 21 2.2 Báo cáo danh sách nhân 21 2.3 Quy định xử lý thông tin 22 2.4 Phối hợp bên 22 2.5 Nhật ký thi công 23 2.6 Quy định họp 24 Chương CÁC YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 25 3.1 Phạm vi 25 3.2 Các tiêu chuẩn quy phạm áp dụng 25 3.3 Yêu cầu chung quản lý chất lượng 26 3.4 Hệ thống quản lý chất lượng Nhà thầu 26 3.5 Công tác đảm bảo chất lượng 27 3.6 Thí nghiệm trước thi công 27 3.7 Công tác kiểm tra chất lượng 28 Chương CÁC YÊU CẦU VỀ VẬT TƯ,THIẾT BỊ (SẢN PHẨM) 29 4.1 Phạm vi 29 4.2 Thủ tục trình duyệt 29 4.3 Vận chuyển giao nhận 39 4.4 Lưu trữ bảo quản 40 Chương CÁC YÊU CẦU TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG 40 5.1 Phạm vi 40 5.2 Các yêu cầu chung thi công 40 5.3 Hội thảo trước triển khai thi công xây dựng 40 5.4 Chuẩn bị trình duyệt vẽ thi công 41 5.5 Khắc phục khuyết tật thi công 41 Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng 5.6 Quản lý lưới trắc đạc công trường 42 5.7 An toàn công trường 42 5.8 Bảo vệ công trình sau thi công 43 Chương TÀI LIỆU THANH LÝ – HỒ SƠ HOÀN CÔNG 44 6.1 Phạm vi 44 6.2 Hồ sơ dự án 44 6.3 Thủ tục lý 44 6.4 Dịch vụ bảo hành 44 PHẦN CHỈ DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG CÁC CÔNG TÁC 45 Chương CHUẨN BỊ MẶT BẰNG THI CÔNG 45 1.1 Dọn dẹp mặt 45 1.2 Chuẩn bị bảo vệ mặt 45 1.3 Chuẩn bị pháp lý dự án 45 Chương CÔNG TÁC NỀN MÓNG 45 2.1 Ép cọc 45 2.2 Thi công đài cọc 52 2.3 Biện pháp an toàn lao động vệ sinh môi trường 54 Chương CÔNG TÁC BÊ TÔNG 54 3.1 Phạm vi áp dụng chương 54 3.2 Các tiêu chuẩn quy phạm áp dụng 54 3.3 Công tác bê tông 55 3.4 Công tác cốt thép 62 3.5 Cốp pha chống 64 3.6 Thi công bê tông nhà xưởng 66 3.7 Kiểm tra nghiệm thu quản lý chất lượng cho công tác bê tông 68 Chương THI CÔNG LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP VÀ LỢP MÁI 68 4.1 Gia công chế tạo kiểm tra nghiệm thu kết cấu thép 68 4.2 Định vị lắp đặt bulong neo 69 4.3 Công tác chuẩn bị lắp dựng 69 4.4 Lắp dựng kèo khung thép 70 4.5 Lợp mái – công tác hoàn thiện mái 70 4.6 Kiểm tra nghiệm thu quản lý chất lượng 70 Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng Chương CÔNG TÁC HOÀN THIỆN 70 5.1 Xây tường 70 5.2 Tô tường 72 5.3 Công tác ốp, lát gạch 73 5.4 Công tác chống thấm 77 5.5 Công tác sơn nước tường 77 5.6 Thi công lắp dựng cửa 78 5.7 Kiểm tra nghiệm thu 79 Chương CÔNG TÁC THI CÔNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG 79 6.1 Phạm vi công việc 79 6.2 Thi công hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải 80 6.3 Thi công hệ thống cấp thoát nước công trình 80 6.4 Sân đường nội 81 Chương CÔNG TÁC THI CÔNG PHẦN ĐIỆN 81 7.1 Lắp đặt tủ phân phối tủ điều khiển 82 7.2 Lắp đặt dây cáp điện 83 7.3 Lắp đặt chuyển đổi điện tự động 84 7.4 Lắp đặt hệ thống nối đất 84 Chương8 CÔNG TÁC THI CÔNG ĐIỆN NHẸ, ADSL 85 8.1 Yêu cầu chung 85 8.2 Thi công phần mạng cáp 91 8.3 Thi công lắp đặt hệ thống điện nhẹ 97 8.4 Thi công lắp đặt hệ thống mạng ADSL 98 8.5 Thi công lắp đặt hệ thống điện thoại 99 8.6 Thi công lắp đặt hệ thống tivi 99 Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng CHỈ DẪN KỸ THUẬT PHẦN THI CÔNG XÂY DỰNG Thông tin chung công trình : Tên công trình : NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG Dự án : ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG ĐẠT CÔNG SUẤT 50 TRIỆU LÍT / NĂM Địa điểm : KCN THẠNH LỘC, XÃ THẠNH LỘC, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG Chủ đầu tư : CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG Tư vấn thiết kế : CTY CP TVTK XÂY DỰNG & KIỂM ĐỊNH BÁCH KHOA VIỆT PHẦN CÁC YÊU CẦU CHUNG Chương TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH NGHĨA 1.1 Những vấn đề chung 1.1.1 Phạm vi Chương nêu tiêu chuẩn áp dụng cho công trình Tất nội dung trình bày dẫn phần dẫn kĩ thuật thực dự án “đầu tư xây dựng nhà máy bia Sài Gòn – Kiên Giang đạt công suất 50 triệu lít/năm”, áp dụng cho công tác thi công xây dựng hoàn thiện công trình thuộc gói thầu xây dựng nhà máy bia Sài Gòn – Kiên Giang; không áp dụng cho gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị công nghệ, không áp dụng cho việc thi công công trình khác phạm vi dự án Gói thầu xây dựng bao gồm việc thi công xây dựng hoàn thiện hạng mục công trình thuộc dự án: + Nhà bảo vệ + Nhà nấu văn phòng + Nhà xay nghiền + Nhà nạp liệu + Móng Silo malt, gạo + Nhà Tank lên men, tank thành phẩm + Nhà lò đốt trấu Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng + Nhà xưởng chiết - động lực + Nhà xử lý nước nấu, bể nước nấu + Nhà xử lý nước thải, bể nước thải + Nhà ăn + Nhà xe 02 bánh + Nhà nghỉ nhân viên, thay đồ + Cầu cân + Cột cờ + Hồ nước điều hòa + Nhà xe ô tô + Nhà rác + Bãi chai rỗng + Hạ tầng kĩ thuật: thoát nước mưa, thoát nước thải, chiếu sáng trời, sân đường nội + Hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, điện nhẹ (máy lạnh, TTLL, ADSL) bên công trình 1.1.2 Các chương tài liệu liên quan Chỉ dẫn bao gồm 02 phần, nội dung phần sau: + Phần 1: Các yêu cầu chung + Phần 2: Chỉ dẫn kỉ thuật thi công công tác 1.2 Các tiêu chuẩn quy phạm áp dụng 1.1.3 Danh mục tiêu chuẩn khảo sát TCVN 4419:1987 Khảo sát cho xây dựng – nguyên tắt TCVN 5747: 1993 Đất xây dựng – Phân loại TCXD 160: 1987 Khảo sát địa kỹ thuật, Phục vụ cho thiết kế thi công móng cọc TCN 259:2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình TCN 13:1985 Quy trình khảo sát địa chất công trình để thiết kế khảo sát công trình ngầm Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng TCN 145-2005 Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế xây dựng Nhóm tiêu chuẩn trắc địa xây dựng: TCXDVN 309:2004 Công tác trắc địa công trình xây dựng – Yêu cầu chung TCXDVN 364:2006 Tiêu chuẩn kỹ thuật đo xử lý số liệu GPS trắc địa công trình TCXDVN 271:2002 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học TCXDVN 351:2005 Quy trình quan trắc chuyển dịch ngang nhà công trình 1.1.4 Danh mục tiêu chuẩn thiết kế a Tiêu chuẩn chung thiết kế TCVN 2737:1995 Tải trọng tác động-Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 229-1999 Chỉ dẫn tính toán thành phần động tải trọng theo tiêu chuẩn TCVN 2737:1995 TCVN 4514: 1988 Xí nghiệp công nghiệp - Tổng mặt – Tiêu chuẩn thiết kế TCN 356-06 Quy trình công nghệ thi công nghiệm thu mặt đường bêtông nhựa sử dụng nhựa đường polime b Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng TCVN 4604:1988 Xí nghiệp công nghiệp – Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4371: 1986 Nhà kho – nguyên tắc để thiết kế c Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu xây dựng TCXD 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế công trình TCXDVN 205:1998 Móng cọc Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc TCXDVN 5574: 2012 Kết cấu bêtông cốt thép Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 5575: 2012 Kết cấu thép Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 9379: 2012 Kết cấu xây dựng Nguyên tắc tính toán TCXDVN 7888:2008 Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước TCVN 5573:1991 Kết cấu gạch đá gạch đá cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế d Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt trang thiết bị kĩ thuật công trình Thiết kế cấp thoát nước công trình Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng TCVN 4037:1985 : Cấp nước - Thuật ngữ định nghĩa TCVN 4038:1985 : Thoát nước - Thuật ngữ định nghĩa TCVN 4513:1988 : Cấp nước bên – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4474:1987 : Thoát nước bên – Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 51:1984 : Thoát nước - Mạng lưới bên công trình – Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 33:2006: Cấp nước - Mạng lưới đường ống công trình – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5576:1991 : Hệ thống cấp thoát nước – Quy phạm quản lý kỹ thuật TCXD 76: 1979 : Quy trình quản lý kỹ thuật vận hành hệ thống cung cấp nước Thiết kế lắp đặt điện công trình TCXD 25:1991 : Đặt đường dẫn điện nhà công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 27:1991 : Đặt thiết bị nhà công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2328:1978 : Môi trường lắp đặt thiết bị điện - Định nghĩa chung TCVN 2546:1978 : Bảng điện chiếu sáng dành cho nhà - Yêu cầu kỹ thuật TCXDVN 319:2004: Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho công trình công nghiệp – Yêu cầu chung TCN – 18-2006 : Quy phạm thiết bị điện - Phần I-Quy định chung TCN –19-2006 : Quy phạm trang bị điện - Phần II- Hệ thống đường dẫn điện TCN –20-2006 : Quy phạm trang bị điện - Phần III- Trang bị phân phối trạm biến áp TCN –21-2006 : Quy phạm trang bị điện - phần IV - Bảo vệ tự động Thiết kế lắp đặt điện chiếu sáng công trình TCVN 4400:1987 : Kỹ thuật chiếu sáng - Thuật ngữ định nghĩa TCVN 3743:1983 : Chiếu sáng nhân tạo nhà công nghiệp công trình công nghiệp TCXDVN 253:2001 : Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho công trình công nghiệp – yêu cầu chung Thiết kế lắp đặt thiết bị thông gió điều hòa không khí Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng TCVN 5687:1992 : Thông gió, Điều tiết không khí-Sưởi ấm – Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 232:1999 : Hệ thống thông gió - điều hòa không khí cấp lạnh - Chế tạo - lắp đặt - nghiệm thu 1.1.5 Danh mục tiêu chuẩn vật liệu cấu kiện xây dựng TCVN 5438:2004 : Xi măng - Thuật ngữ định nghĩa TCVN 5439:2004 : Xi măng – Phân loại TCVN 4745:2005 : Xi măng – Danh mục tiêu chất lượng TCXDVN 324:2004 : Ximăng xây trát TCXD 65:1989 : Quy định sử dụng hợp lý xi măng xây dựng TCXD 191:1996 : Bêtông vật liệu làm bêtông - Thuật ngữ định nghĩa TCVN 6220:1997 : Cốt liệu nhẹ cho bêtông - Sỏi , dăm sỏi – cát Karamzit – Yêu cầu kỹ thuật TCXD 127:1985 : Cát mịn để làm bêtông – vữa xây dựng - Hướng dẫn sử dụng TCVN 1771:1987 : Đá dăm sỏi-sỏi dăm- dùng xây dựng – yêu cầu kỹ thuật TCXDVN 1770:1986: Cát xây dựng – yêu cầu kỹ thuật TCXDVN 302:2004 : Nước trộn bêtông vữa Yêu cầu kỹ thuật TCXDVN 325:2004 : Phụ gia hóa học cho bêtông TCXDVN 337:2005 : Vữa bêtông chịu axit TCVN 4459:1987 : Hướng dẫn pha trộn sử dụng vữa xây dựng TCVN 4314:2003 : Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật TCXD 90:1982 : Gạch lát đất sét nung TCXD 111:1983 : Gạch trang trí đất sét nung TCVN 1450: 1998 : Gạch rỗng đất sét nung TCVN 1451:1998 : Gạch đặc đất sét nung TCXD 86:1981 : Gạch chịu Axit TCVN 4732:1989 : Đá ốp lát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6073:2005 : Sản phẩm sứ vệ sinh – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 3992:1985 : Sản phẩm thủy tinh xây dựng - Thuật ngữ - Định nghĩa Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng TCVN 7455:2004 : Kính xây dựng – Kính nhiệt an toàn TCVN 7526: 2004 : Kính xây dựng - định nghĩa phân lọai TCVN 7528:2005 : Kính xây dựng – Kính phủ phản quan TCVN 7529:2005 : Kính xây dựng – Kính màu hấp thụ nhiệt TCVN 6151:1996 : Ống phụ tùng nối polivinyl cứng ( PVC-U) dùng để cấp nước – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6151-1:2005 : Ống phụ tùng nối Polivinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước-Yêu cầu kỹ thuật – Phần I – Yêu cầu chung TCVN 6151-2:2002 : Ống phụ tùng nối Polivinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6151-3-2002 : Ống phụ tùng nối Polivinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước Phần - Phụ tùng nốI đầu nối TCVN 6151-4: 2002: Ống phụ tùng nối Polivinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước Phần - Van trang bị phụ TCVN-5:2002 : Ống phụ tùng nối Polivinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước – Yêu cầu kỹ thuật - Phần V - Sự phù hợp với mục đích hệ thống TCVN 6141:2003 : Ống nhựa nhiệt dẻo - Bản chiều dày thông dụng thành ống TCVN 6243-1:2003: Phụ tùng nối Poly ( Vinyl clorua) Không hóa dẻo ( PVC-U ), Poly (Vinyl clorua) TCVN 6246:2003 : Khớp nối đơn dùng cho ống chịu áp lực Poly (Vinyclorua) không hóa dẻo ( PVC-U) Poly (Vinyl clorua ) clorua hóa (PVC-C) với dòng đệm đàn hồi - Độ sâu tiếp giáp tối thiểu TCVN 6247:2003 : Khớp nối kép dùng cho áp lực Poly (Vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) với vòng đệm đàn hồi - Độ sâu tiếp giáp tối thiểu TCVN 6247:2003 : Khớp nối kép cho đường ống chạy áp lực Poly (Vinyl clorua) không hóa dẻo ( PVC-U) với vòng đệm đàn hồi - Độ sâu tiếp giáp tối thiểu TCVN 7305:2003 : Ống nhựa Polyetylen dùng để cấp nước – Yêu cầu kỹ thuật TCXDVN 272:2002: Ống nhựa gân xoắn HDPE Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng TCVN 7451:2004 : Cửa sổ khung nhựa cứng U-PVC – Quy định kỹ thuật Vật liệu chống thấm sơn: TCVN 6557:2000 : Vật liệu chống thấm – sơn Bitum cao su TCXDVN 290:2002: Băng chắn nước dùng mối nối công trình xây dựng – Yêu cầu sử dụng TCXDVN 328:2004: Tấm trải chống thấm sở Bitum biến tính TCXDVN 367:2006: Vật liệu chống thấm xây dựng – Phân loại TCXDVN 368:2006: Vật liệu chống thấm sơn nhũ tương bitum polime TCXDVN 310:2004: Vật liệu lọc dạng hạt dùng hệ thống xử lý nước – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7194:2002 : Vật liệu cách nhiệt – Phân loại TCVN 7493:2005 : Bitum – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7239:2003 : Bột bả tường TCXDVN 321:2004: Sơn xây dựng – Phân loại Gỗ cửa TCXD 1072:1971 : Gỗ - Phân nhóm theo tính chất lý TCXD 192:1996 : Cửa gỗ - Cữa - cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật TCXD 237: 1999 : Cửa kim loại- Cữa - cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật chung TCXD94:1983 : Phụ tùng cửa sổ cửa – Tay nắm chốt ngang TCVN 5761:1993 : Khóa treo – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 5762: 1993 : Khóa cửa có tay nắm – Yêu cầu kỹ thuật TCXD 92:1983 : Phụ tùng cửa sổ cửa - Bản lề cửa TCXD 93:1983 : Phụ tùng cửa sổ cửa đi-Ke cánh cửa Thép kim loại TCVN 1651:1985 : Thép cốt bêtông cán nóng TCVN 5709:1993 : Thép cácbon cán nóng dùng xây dựng Yêu cầu kỹ thuật TCVN 1765:1975 : Thép cacbon kết cấu thông thường – Mac thép yêu cầu kỹ thuật TCVN 1766:1975 : Thép cacbon kết cấu chất lượng tốt – Mac thép yêu cầu kỹ thuật Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: 10 Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng Không gây tiếng ồn lớn ảnh hưởng tới khu vực dân cư lân cận Tuyệt đối không xả yếu tố độc hại Không thải nước, bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát khu vực dân cư xung quanh Có đội thu gom phế thải dọn dẹp công trường suốt thời gian thi công 8.1.3 Các biện pháp an toàn lao động Trong công tác an toàn lao động Nhà thầu có cán an toàn lao động theo dõi sát chụp ca làm việc, tổ nhóm có an toàn viên trực dõi Tất công nhân vào làm việc công trình học nội quy an toàn lao động, mua bảo hiểm thân thể, khám, kiểm tra sức khỏe trước trình thi công Trong công tác thi công giới thiết bị máy móc đảm bảo yêu cầu sau: + Các loại máy móc thi công đến công trường kiểm tra an toàn có chứng quan an toàn lao động Trong trình thi công máy móc thiết bị bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên + Các thiết bị, máy móc chuyên dùng có công nhân kỹ thuật đào tạo chuyên nghành có kinh nghiệm thi công vận hành Nghiêm cấm công nhân trách nhiệm sử dụng máy + Trước triển khai thi công công trình tất cán công nhân phải huấn luyện biện pháp thi công biện pháp an toàn lao động ký cam kết làm việc đảm bảo an toàn + Nghiêm chỉnh thực theo quy trình quy phạm Nhà nước ban hành, theo TCVN 5308-91 + Tất cán công nhân tham gia thi công phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động + Làm việc cao phải đeo dây an toàn + Thi công ban đêm phải có đèn chiếu sáng đủ độ sáng cần thiết + Yêu cầu phải có phòng y tết cấp phát thuốc, sơ cứu tạm thời An toàn sử dụng điện: + Việc lắp đặt sử dụng thiết bị điện lưới điện thi công tuân theo tiêu chuẩn: “ An toàn điện xây dựng” TCVN 4036-85 + Công nhân điện, công nhân vận hành, công nhân phụ trách điện phải người có kinh Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: 86 Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng nghiệm quản lý điện thi công + Thực nối đất, nối không cho phần vỏ kim loại thiết bị điện cho dàn giáo lên cao Do tính chất công việc phức tạp, lắp ráp thiết bị tự động đại nên đưa phương án biện pháp tổ chức thi công sau: Đội ngũ thi công có trình độ hiểu biết nắm bắt yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống, đội ngũ công nhân lành nghề có kinh nghiệm, thử thách qua nhiều công trình có tính chất tương tự Hiểu biết thiết bị vật tư, khâu bảo quản vật tư thiết bị, đến việc lắp đặt, vận hành hệ thống, bàn giao, đào tạo chuyển giao cho chủ đầu tư phải khoa học, tuân theo qui trình đảm bảo mục tiêu chủ đầu tư qui định Nhà nước Đội ngũ thi công lắp đặt công trình có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc Biết kết hợp hiệu lao động chân tay máy móc, thi công bảo đảm đúng, xác, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật Đối với thiết bị có trọng lượng lớn sử dụng cần cẩu để lắp ráp cần dùng chế độ hạ chậm để xác, tránh va đập Đội ngũ thi công bố trí chặt chẽ chuyên trách cụ thể hạng mục hiệu đảm bảo thi công tiến độ đề Đảm bảo tập kết thiết bị, vật tư tiến độ: Chủ nhiệm công trình lập lập tiến độ kế hoạch thiết bị vật tư trình Giám đốc duyệt tổ chức thực kịp thời Kế hoạch phương án tổ chức thi công đội lập, Chủ nhiệm công trình xem xét, tổng hợp trình Giám đốc phê duyệt Tại trường, đội trưởng tôn trọng đạo Chủ nhiệm công trình chịu kiểm tra giám sát kỹ thuật Giao trách nhiệm quyền hạn cho Đội trưởng quy định việc tổ chức thi công công việc theo kế hoạch phương án đội lập + Giám sát kỹ thuật trực tiếp làm việc công trình, thường xuyên kiểm tra giám sát chất lượng tiến độ thi công Đồng thời, chủ động tổ chức nghiệm thu phần, công đoạn nội Chủ nhiệm công trình giám sát kỹ thuật + Vật tư, thiết bị phải đầy đủ, đảm bảo chất lượng tập kết tiến độ Kho tàng, nơi làm việc, máy móc thi công điều động kịp thời + Quá trình làm việc phải chia thành giai đoạn hợp lý, lấy kết giai đoạn trước để hỗ trợ cho giai đoạn sau Phải triển khai kế hoạch khắc phục cố ngoại cảnh xẩy Không ngược qui trình, phải kiểm tra thử nghiệm trước lắp Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: 87 Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng đặt + Coi trọng an toàn lao động trình thi công: Tuyệt đối không để xẩy an toàn thiết bị, người Phải đặt vấn đề trước sau để hiểu biết vấn đề hoàn chỉnh, tránh thao tác nhầm, phải tỉnh táo suy luận đặt vấn đề xẩy đảm bảo an toàn lao động trình thi công + Phù hợp với đặc thù công trình bám sát phối hợp với nhà thầu khác, tránh việc chồng chéo hệ thống, đảm bảo tiến độ chung + Thoả mãn yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế tư vấn giám sát 8.1.4 Biện pháp huy động nhân lực thiết bị phục vụ thi công Nhà thầu thành lập ban điều hành, với thành phần cán cấp cao đơn vị; thành lập ban huy công trường để điều hành trực tiếp công việc thi công công trường Ngoài nhà thầu bố trí cán chủ chốt nằm huy ban huy công trường, cán chịu trách nhiệm trực tiếp phần việc phân công Nhà thầu chuẩn bị sơ đồ tổ chức nhân lực cho phần việc biểu đồ nhân lực cho toàn dự án Để đáp ứng tiến độ thi công Nhà thầu bố trí cán thi công có kinh nghiệm, đội ngũ công nhân lành nghề vào thời điểm cần thiết tăng thêm ca, kíp, huy động thêm máy móc thiết bị Nhà thầu nêu chi tiết loại thiết bị để thi công lắp đặt bao gồm thông số: tên thiết bị, nước sản xuất, chủng loại, công suất, số lượng, năm sản xuất, sở hữu đơn vị hay thuê mướn, thời gian huy động cho công trình 8.1.5 Công tác chuẩn bị nhà thầu thực gói thầu : + Bản vẽ nhà thầu: Nhà thầu trình duyệt cho Chủ đầu tư theo tiến độ Các vẽ thi công bao gồm vẽ chi tiết lắp đặt với sơ đồ bố trí thiết bị lớn phụ kiện vị trí máng, ống dẫn cáp… với bảng chi tiết thiết bị cung cấp Không có công việc bắt đầu vẽ nêu chưa phê duyệt Các vẽ trình duyệt sở pháp lý để chủ đầu tư tư vần giám sát theo dõi khối lượng thực tế thi công tính toán khối lượng lắp đặt tóan làm phát sinh hợp đồng ( có) Trong trường hợp thông tin ban đầu chủ đầu tư thể (các) vẽ Hợp đồng, thông tin Nhà thầu kiểm tra so sánh với vẽ thi công Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: 88 Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng Nhà thầu cung cấp vẽ hoàn công qui định cho tất máy móc thiết bị hệ thống cho hạng mục lắp đặt hoàn chỉnh, có bao gồm tất sửa đổi hoàn thiện thực trình thực Hợp đồng Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ vẽ hoàn công cho công tác lắp đặt số lượng quy định duyệt Chủ đầu tư có ghi rõ hồ sơ thực tế lắp đặt thiết bị trình bày cho Chủ đầu tư Bản vẽ hoàn công trình duyệt nhằm chứng minh phần toán công việc thực Nhà thầu phải rõ ràng (bằng màu qui định phương pháp chấp thuận) xác công việc thực + Hướng dẫn vận hành bảo trì: Ngay sau hoàn thành công tác lắp đặt Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư bốn (04) hướng dẫn tổng quát cho việc vận hành bảo trì hệ thống việc kiểm soát bảo trì lắp đặt + Huấn luyện Nhà thầu cung cấp miễn phí khóa huấn luyện cho kỹ sư vận hành thiết bị Chủ đầu tư khoảng thời gian (01) tuần thời gian vận hành khởi động hệ thống sau cấp Giấy chứng nhận hoàn thành công việc + Bảo hành bảo trì: Thời hạn bảo hành bảo trì cam kết nội dung bảo hành bảo trì hồ sơ dự thầu Nhà thầu yêu cầu thay chỉnh sửa kinh phí phần nhiều phần mà không thiết kế + Phối hợp hoạt động: Nhà thầu chủ động điều phối việc phối hợp hoạt động nhằm bảo đảm Nhà thầu cung cấp đầy đủ vẽ Hợp đồng, chi tiết thông tin kịp thời cho phép phối hợp trước xây dựng lắp đặt hạng mục mà có liên quan + Liên lạc với Nhà thầu khác: Nhà thầu phối hợp với Nhà thầu khác trước trình lắp dựng cho Công việc Công việc Nhà thầu khác Trong thiết kế hạng mục Nhà thầu phải có đủ chi tiết Công việc khác công tác lắp đặt nhằm tránh trường hợp chồng chéo Công việc lắp đặt vận hành hệ thống Nhà thầu phải có trách nhiệm di Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: 89 Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng chuyển thiết bị khu vực thi công, chỗ khu vực, theo yêu cầu cho không chắn lối, cản trở công tác khác + Bố trí cài đặt thiết bị Việc bố trí cài đặt thiết bị khác liên quan đến dịch vụ kỹ thuật phải tuân thủ chặt chẽ theo vẽ trừ trường hợp có thay đổi cho phù hợp vật tư đặc biệt thiết bị cung cấp, nhằm đáp ứng xác thông tin chi tiết xây dựng công trình, nhằm đáp ứng yêu cầu cho dịch vụ kỹ thuật thiết bị cải tiến Nhà thầu, trường hợp thay đổi Kiến trúc sư Nhà thầu chịu trách nhiệm bố trí cài đặt thiết bị dịch vụ liên quan đáp ứng theo yêu cầu Yêu cầu kỹ thuật Việc bố trí cài đặt thiết kế phải tuân thủ theo công nghệ nhất, thiết bị hệ thống thương mại khác phải vận hành xác đơn giản vận hành bảo dưỡng hạng mục lắp đặt Tất cấu kiện điều khiển vận hành phải tiếp cận dễ dàng; báo cảnh báo ánh sáng nơi cửa thoát hiểm phải lắp đặt + Bảo vệ Các thiết bị vật tư, vật liệu bị khuyết tật hư hỏng không phép sử dụng hạng mục lắp đặt Nhà thầu phải chịu trách nhiệm gỡ bỏ, thay chi phí mà không Chủ đầu tư toán Nhà thầu bảo đảm tất biện pháp cần thiết nhằm tránh làm hư hại đến hạng mục xây dựng lắp đặt khác trình lắp đặt, nghiệm thu vận hành tổng hợp, vận hành hạng mục thuộc Công việc Chi phí sửa chữa thay hư hại xảy cho hạng mục khác Nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm + Thiết bị Mỗi hạng mục thiết bị nói chung phải thiết kế hợp lý sản xuất theo chất lượng Nhà sản xuất có uy tín cho loại thiết bị phải kết hợp chặt chẽ chức thông thường chấp nhận yếu tố cần thiết cho loại thiết bị và cho dịch vụ kỹ thuật dành cho vị trí mà đặc điểm đặc trưng không khác biệt với dự phòng Yêu cầu kỹ thuật + Điện tạm cho thi công Nguồn điện cấp 380V, pha, 50 Hz cung cấp Chủ đầu tư đến cầu dao cách li ba (03) pha có trung tính Nhà thầu chịu trách nhiệm dây từ cầu dao cách li đến bảng điện, thông qua bảng điện đến thiết bị thuộc hạng mục công việc + Điều kiện “như mới” Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: 90 Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng Tại thời điểm bàn giao Công việc trước cấp Giấy chứng nhận hoàn thành công việc toàn hạng mục lắp đặt phải điều kiện “như mới” Nhà thầu sẽ, điều kiện tuân thủ Điệu kiện hợp đồng suốt trình thực Hợp đồng, bảo vệ tất máy móc, thiết bị, phải khôi phục/sơn lại theo nhu cầu cần thiết trước hoàn tất Hợp đồng + Bản vẽ hoàn công Trước ngày hoàn thành Hợp đồng: trình chuẩn bị vẽ hạng mục lắp đặt, Nhà thầu thông tin liên lạc chặt chẽ với Nhà thầu khác Nhà thầu phải đảm bảo công tác lắp đặt phối hợp từ phía Bản vẽ hoàn công phải thực nhân viên có khả suốt trình lắp đặt phải trình bày dạng hồ sơ cập nhật liên tục hạng mục lắp đặt + Thử nghiệm nghiệm thu vận hành tổng hợp Tất tài liệu qui trình thử nghiệm nghiệm thu vận hành tổng hợp phải đuợc Chủ đầu tư duyệt trước thực Trước bắt đầu nghiệm thu vận hành tổng hợp thử nghiệm hạng mục Nhà thầu phải trình duyệt cho Chủ đầu tư kiểm tra tài liệu báo cáo qui trình thực Nhà thầu Khi hoàn tất việc vận hành, Nhà thầu phải cung cấp bốn (04) tài liệu báo cáo cho Chủ đầu tư để xem xét Ngay sau Chủ đầu tư duyệt phải đính kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành bảo trì 8.2 Thi công phần mạng cáp 8.2.1 Lắp đặt ống bảo hộ PVC Đối với tầng chưa đổ sàn Hình1 – Dây cáp mạng Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: 91 Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng Chuẩn bị vật tư thi công: ống PVC, khớp nối ống, hộp chia ngả, keo dán ống, dây thép 01mm, dây mồi nylon Chuẩn bị dụng cụ thi công: lò xo uốn ống, dao cắt ống, băng dính, kìm điện, búa 5Kg, đục, sơn màu, khoan bê tông, máy cắt bê tông, máy cày bê tông, thước mét, dây điện, nguồn vẽ thi công Tiến hành thi công: toàn cán công nhân thi công phải tuyệt đối tuân thủ nội qui an toàn lao động nội qui công trường Đọc nghiên cứu vẽ thi công Xác định điểm đầu điểm cuối tuyến ống PVC thi công, lấy dấu, đo đạc, cắt ống Luồn ống PVC lớp thép sàn cùng, sử dụng kê bê tông để kê khoảng cách lớp thép tránh bẹp ống đảm bảo tiêu chuẩn cốt thép Sử dụng thép 1mm cố định ống vào thép sàn tránh dịch chuyển trình đổ bê tông Tại điểm uốn, sử dụng lò xo uốn ống để uốn ống PVC theo định tuyến Tại điểm nối ống sử dụng keo dán ống khớp nối ống để cố định đầu ống nối với Tại điểm tuyến ống chia ngả (hoặc trường hợp tuyến ống có khoảng cách lớn 15m) sử dụng hộp chia ngả cố định mặt sàn cốp pha để chia ngả theo yêu cầu-các đầu ống nối với hộp chia ngả phải sử dụng keo dán ống Cố định hộp chia ngả đinh thép cốp pha sàn gỗ, thép 8mm cốp pha sàn thép Lắp mặt hộp chia ngả úp xuống cốp pha sàn, lòng hộp chia ngả sử dụng sơn màu phun đánh dấu Tại điểm ống chuyển hướng lên tường phải để độ dài ống 5060cm (đầu ống phải bịt kín băng dính) để sau đổ bê tông độ dài ống khỏi bê tông phải đạt 20-30cm Tất điểm nối ống, nơi đặt hộp chia ngả, điểm chuyển hướng lên tường phải tuyệt đối làm kín để đảm bảo nước bê tông xâm nhập vào tránh gây tắc ống Sau lắp đặt xong tuyến ống phải hoàn công lại điểm ống vào sàn bê tông, điểm đặt hộp chia ngả Tổ chức công nhân trực cố nhà thầu xây dựng tiến hành đổ bê tông sàn Trong trình đổ bê tông sàn thường xuyên kiểm tra điểm nối ống, hộp chia ngả, điểm ống vào sàn bê tông Đối với tầng đổ sàn Chuẩn bị vật tư thi công: ống PVC, khớp nối ống, keo dán ống,, vít nở M6, dây thép 01mm dây mồi nylon Chuẩn bị dụng cụ thi công: lò xo uốn ống, dao cắt ống, băng dính, kìm điện, búa 5Kg, đục, sơn màu, khoan bê tông, máy cắt bê tông, máy cày bê tông, thước mét, dây điện nguồn, vẽ thi công Tiến hành thi công: toàn cán công nhân thi công phải tuyệt đối tuân thủ nội qui an toàn lao động nội qui công trường Đọc nghiên cứu vẽ thi công Xác định Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: 92 Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng điểm đầu điểm cuối tuyến ống PVC thi công, lấy dấu, đo đạc, xác định cao độ lát sàn, Sử dụng máy cắt bê tông để cắt tuyến lắp đặt ống PVC Đặc điểm tuyến cắt sàn với độ rộng đường cắt khoảng 2,5-3cm, độ sâu đạt 3cm Sử dụng búa đục bê tông, đục bỏ lớp bê tông đường cắt tạo thành rãnh Tiến hành lắp đặt tuyến ống, đo đạc, cắt ống, ghim giữ ống tường vít nở dây thép 1mm Tại điểm nối ống sử dụng keo dán ống khớp nối ống để cố định đầu ống nối với 8.2.2 Lắp đặt ống bảo hộ PVC âm tường: Thời gian tiến hành thi công: bắt đầu Nhà thầu xây dựng tiến hành xong công tác xây tường tường gạch đủ độ khô cần thiết (Nhà thầu xây dựng cán kỹ thuật Ban QLDA bàn giao mặt bằng, đồng ý cho tiến hành thi công) Chuẩn bị vật tư thi công: ống PVC, khớp nối ống, hộp chia ngả, keo dán ống, dây thép 01mm vít nở Chuẩn bị dụng cụ thi công: lò xo uốn ống, dao cắt ống, băng dính, kìm điện, búa 5Kg, sơn màu, khoan bê tông, máy cắt cầm tay với lưỡi cắt tường, thang chữ A, giàn dáo, thước mét vẽ thi công Tiến hành thi công: Đọc nghiên cứu vẽ thi công Xác định điểm đầu điểm cuối tuyến ống PVC thi công, lấy dấu Sử dụng máy cắt tường để cắt tuyến lắp đặt ống PVC Đặc điểm tuyến cắt tường với độ rộng đường cắt khoảng 2,5-3cm, độ sâu đạt 3cm Sử dụng búa đục bê tông, đục bỏ lớp gạch vữa đường cắt tạo thành rãnh Tiến hành lắp đặt tuyến ống, đo đạc, cắt ống, ghim giữ ống tường vít nở dây thép 1mm Tại điểm nối ống sử dụng keo dán ống khớp nối ống để cố định đầu ống nối với Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: 93 Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng 8.2.3Lắp đặt ống bảo hộ PVC tường gạch trần bê tông: Trần bê tông TR? N BÊ TÔNG K? P Ð? ? NG GHEN ? NG GHEN PVC D20 CH? NG CHÁY B? O V? CÁP TÍN HI? U CÁP TÍN HI? U RG 59U TU ? NG Tường Hình – Cách lắp đặt ống bảo hộ PVC tường gạch hay trần bê tông Thời gian tiến hành thi công: bắt đầu Nhà thầu xây dựng tiến hành xong công tác xây trát tường tường đủ độ khô cần thiết (Nhà thầu xây dựng cán kỹ thuật Ban QLDA bàn giao mặt bằng, đồng ý cho tiến hành thi công) Chuẩn bị vật tư thi công: ống PVC, khớp nối ống, hộp chia ngả, keo dán ống, kẹp đỡ ống vít nở M5 Chuẩn bị dụng cụ thi công: lò xo uốn ống, dao cắt ống, băng dính, tuốc nơ vít, búa 5Kg, sơn màu, khoan bê tông, thang chữ A, giàn dáo, thước mét vẽ thi công Tiến hành thi công: Đọc nghiên cứu vẽ thi công Xác định điểm đầu điểm cuối tuyến ống PVC thi công, lấy dấu, bật mực Khoan lắp vít nở cố định kẹp đỡ ống vào tường vào trần Lắp đặt ống PVC vào kẹp đỡ ống Tại điểm nối ống sử dụng keo dán ống khớp nối ống để cố định đầu ống nối với 8.2.4 Lắp đặt ống nhựa xuyên tường bê tông đúc: Xác định vị trí cần lắp đặt theo vẽ Đo lấy dấu vị trí cần khoan lỗ xuyên tường tường bê tông hai mặt đối xứng Đục phá bê tông mặt tường sâu 10x10x5 cm để định dạng vị trí lỗ khoan xuyên tường không bị chạm vào cốt thép (tránh cốt thép bê tông) Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: 94 Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng Khoan bê tông xuyên tường có đường kính đường kính loại ống cần đặt xuyên qua tường Cắt lắp đặt ống nhựa xuyên tường Chèn bê tông, trát, làm phẳng lại lớp bê tông sau lắp đặt bảo dưỡng bê tông chèn 8.2.5 Lắp đặt máng cáp-Trunking: Thời gian tiến hành thi công: bắt đầu Nhà thầu xây dựng tiến hành xong công tác trát tường khu vực hành lang sảnh tầng (Nhà thầu xây dựng cán kỹ thuật Ban QLDA bàn giao mặt bằng, đồng ý cho tiến hành thi công) Chuẩn bị vật tư thi công: máng cáp 200x100mm, khớp nối ren đầu vặn PVC, đinh tán, vít thép, tắckê M6, ren M6 Chuẩn bị dụng cụ thi công: búa 5Kg, khoan bê tông, khoan sắt, máy cắt cầm tay với lưỡi cắt thép, thang chữ A, giàn dáo, thước mét vẽ thi công Tiến hành thi công: Đọc nghiên cứu vẽ thi công Xác định tuyến máng cáp xây lắp Sử dụng khoan bê tông khoan lỗ bắt tắc kê trần bê tông, vặn ren M6 vào tắc kê Gia công điểm uốn chuyển hướng máng cáp Lắp đặt máng cáp việc sử dụng thép góc treo ren M6 Khoan đáy máng cáp để cố định máng vào đỡ bulong M6 Khoan lỗ có đường kính 21mm 26mm thành máng cáp điểm nối với ống PVC Tại lỗ khoan bắt khớp nối ren có đầu vặn để nối với ống PVC Tuyến máng cáp sau lắp đặt xong phải đảm bảo phía trần giả Sau thực xong công tác kéo dải dây dẫn cáp tiến hành đậy lắp máng, lắp máng thành bên máng cố định vít thép Vị trí lắp đặt: Được lắp đặt sảnh hành lang tầng 8.2.6 Lắp đặt thang cáp-Tray: Thời gian tiến hành thi công: sau công tác thuộc phần xây dựng trục kỹ thuật điện nhẹ kết thúc, đơn vị thi công điện nhẹ tiến hành thi công lắp đặt tuyến thang cáp dọc trục kỹ thuật xuyên tầng (Nhà thầu xây dựng cán kỹ thuật Ban QLDA bàn giao mặt bằng, đồng ý cho tiến hành thi công) Chuẩn bị vật tư thi công: thang cáp 200x100mm (hoặc loại khác có), đinh tán, vít thép, tắckê M8, ren M8 Chuẩn bị dụng cụ thi công: búa 5Kg, khoan bê tông, khoan sắt, máy cắt cầm tay với lưỡi cắt thép, thang chữ A, giàn dáo, thước mét vẽ thi công Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: 95 Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng Tiến hành thi công: Đọc nghiên cứu vẽ thi công Xác định tuyến thang cáp xây lắp Đánh dấu, bật mực, sử dụng khoan bê tông khoan lỗ bắt tắc kê vách bê tông trục kỹ thuật, vặn ren M8 vào tắc kê Gia công điểm nối thang cáp Lấy dấu, khoan lỗ thang, cố định thang ren Tuyến thang cáp sau lắp đặt xong phải đảm bảo thẳng dọc, xuyên suốt trục kỹ thuật thông tầng Vị trí lắp đặt: Được lắp đặt sảnh hành lang tầng 8.2.7 Lắp đặt hộp nối PVC đế âm chống cháy âm tường: Thời gian tiến hành thi công: bắt đầu Nhà thầu xây dựng tiến hành xong công tác trát tường (Nhà thầu xây dựng cán kỹ thuật Ban QLDA bàn giao mặt bằng, đồng ý cho tiến hành thi công) Chuẩn bị vật tư thi công: hộp nối dây PVC (106x106x50mm; 156x156x50mm loại tương đương), đế âm tự chống cháy, khớp nối ren với đầu vặn răng, keo dán ống, vữa trát mác 150 mác 75 Chuẩn bị dụng cụ thi công: búa 5Kg, đục bê tông, sơn màu, bay, bàn xoa, livo, máy cắt cầm tay với lưỡi cắt tường, thước mét vẽ thi công Tiến hành thi công: Đọc nghiên cứu vẽ thi công Xác định điểm đặt hộp nối PVC đế âm tự chống cháy Sử dụng máy cắt tường để cắt ô tường có diện tích lớn 1,5 lần hộp nối dây đế âm Sử dụng búa đục bê tông, đục bỏ lớp gạch vữa diện tích tường cắt với độ sâu 70mm Tiến hành trèn, lắp cố định hộp nối đế âm vào tường vữa xi măng cát vàng mác 150 Hoàn thiện trả lại mặt phẳng tường sau xong công tác vữa mác 75 Tất hộp nối dây đế âm sau hoàn thiện đảm bảo đứng thẳng, thăng mặt tường trát hoàn thiện Độ cao hộp nối dây cách trần hoàn thiện khoảng 300mm (tính theo mép hộp) cách sàn hoàn thiện khoảng 350mm (tính theo mép hộp) 8.2.8 Lắp đặt tủ thiết bị, hộp nối dây hệ thống trục kỹ thuật khu vực: Thời gian tiến hành thi công: sau hoàn thiện công tác lắp đặt thang cáp trục kỹ thuật Chuẩn bị vật tư thi công: tủ thiết bị truyền hình, hộp cáp điện thoại, hộp nối dây PVC (156x156x50mm), khớp nối ren với đầu vặn vít nở M8 Chuẩn bị dụng cụ thi công: búa 5Kg, livo, khoan bê tông, thước mét vẽ thi công Tiến hành thi công: Đọc nghiên cứu vẽ thi công Xác định vị trí đặt tủ hộp Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: 96 Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng nối Đáy tủ, hộp nối cách sàn bê tông 1400mm Lấy dấu, khoan lỗ vách tường bê tông, đóng vít nở vào lỗ khoan Cố định tủ hộp nối vít M8 8.2.9 Công tác kéo dải cáp dây dẫn: Thời gian tiến hành thi công: sau hoàn thiện công tác lắp đặt ống PVC (âm sàn, âm tường, tường trần bê tông), lắp đặt thang cáp, máng cáp nghiệm thu phần xây lắp công tác Chuẩn bị vật tư thi công: cáp tín hiệu, dây điều khiển, dây nguồn, băng dính, đánh dấu cáp Chuẩn bị dụng cụ thi công: dây luồn, băng dính, kìm điện, đồng hồ vạn năng, thang chữ A, giàn dáo, thước mét vẽ thi công Tiến hành thi công: Đọc nghiên cứu vẽ thi công Xác định tuyến cáp Sử dụng dây luồn chạy ống PVC từ điểm đầu đến điểm cuối tuyến ống Nối sợi cáp vào dây luồn kéo qua bên tuyến ống Đánh dấu cáp, đo nguội đồng hồ vạn với thang đo trở kháng Đối với cáp chạy thang cáp, cố định cáp dây thít PE vào ngang thang cáp 8.3 Thi công lắp đặt hệ thống điện nhẹ 8.3.1 Thi công lắp đặt hệ thống camera Việc thi công lắp đặt hệ thống camera phân công riêng cho đội thợ đảm nhiệm Vị trí lắp đặt thiết bị: Sau nghiên cứu kỹ hồ sơ mời thầu, thấy thiết kế hệ thống camera hợp lý Chúng hoàn toàn đồng ý với phương án vị trí thiết bị camera thiết kế hệ thống camera, tiến hành thi công lắp đặt sau: + Bước 1: Lắp đặt hệ thống máng cáp, ống ghen bảo vệ dây dây tín hiệu khu vực: Việc lắp đặt máng cáp, ống ghen bảo vệ dây dây tín hiệu thực cho khu vực Các công việc thực theo trình tự sau:  Kiểm tra chủng loại, kỹ mã hiệu máng cáp, ống gen bảo vệ dây, dây, hộp kỹ thuật Đồng thời đo kiểm tra thông mạch toàn loại dây thiết bị chuyên dùng trước lắp đặt  Lắp đặt toàn máng cáp, đường ghen bảo vệ dây, sơn đánh dấu ống ghen  Luồn dây tín hiệu máng cáp, ống ghen kéo tủ trung tâm khu vực  Cuối kiểm tra thông mạch hệ thống dây + Bước 2: Lắp đặt cột gắn camera hàng rào:  Kiểm tra chủng loại, kỹ mã hiệu cột gắn camera  Tiến hành đổ bê tông lắp cột gắn camera theo thiết kế + Bước 3: Lắp đặt camera: Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: 97 Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng  Công việc thực toàn hệ thống đường dây lắp đặt kiểm tra đạt yêu cầu  Việc định vị thiết bị camera phải vị trí thiết kế, lắp đặt chắn vào cấu kiện xây dựng tiêu chuẩn hướng dẫn nhà sản xuất  Trước đưa vào lắp đặt, thiết bị kiểm tra mã hiệu, chất lượng, thử hoạt động  Sau lắp đặt xong thiết bị tiến hành kiểm tra lại toàn hệ thống dây tín hiệu + Bước 4: Lắp đặt tủ trung tâm camera: Tiến hành kiểm tra tủ trung tâm camera, đầu ghi, ups, nguồn… trước đưa vào lắp đặt Sau lắp đặt xong vận hành toàn hệ thống, kiểm tra hoạt động thiết bị chức khác hệ thống Hiệu chỉnh chạy thử thiết bị hệ thống 8.4 Thi công lắp đặt hệ thống mạng ADSL Việc thi công lắp đặt hệ thống mạng phân công riêng cho đội thợ đảm nhiệm + Bước 1: Lắp đặt hệ thống máng cáp, ống ghen bảo vệ dây dây tín hiệu khu vực: Việc lắp đặt máng cáp, ống ghen bảo vệ dây dây tín hiệu thực cho khu vực Các công việc thực theo trình tự sau:  Kiểm tra chủng loại, kỹ mã hiệu máng cáp, ống gen bảo vệ dây, dây, hộp kỹ thuật Đồng thời đo kiểm tra thông mạch toàn loại dây thiết bị chuyên dùng trước lắp đặt  Lắp đặt toàn máng cáp, đường ghen bảo vệ dây, sơn đánh dấu ống ghen  Luồn dây tín hiệu máng cáp, ống ghen kéo tủ trung tâm khu vực  Cuối kiểm tra thông mạch hệ thống dây + Bước 2: Lắp đặt outlet mạng:  Công việc thực toàn hệ thống đường dây lắp đặt kiểm tra đạt yêu cầu  Việc định vị oulet mạng phải vị trí thiết kế, lắp đặt chắn vào cấu kiện xây dựng tiêu chuẩn hướng dẫn nhà sản xuất  Trước đưa vào lắp đặt, thiết bị kiểm tra mã hiệu, chất lượng, thử hoạt động  Sau lắp đặt xong thiết bị tiến hành kiểm tra lại toàn hệ thống dây tín hiệu + Bước 3: Lắp đặt tủ trung tâm ADSL: Tiến hành kiểm tra tủ trung tâm ADSL, switch, ups, nguồn… trước đưa vào lắp đặt Sau lắp đặt xong vận hành toàn hệ thống, kiểm tra hoạt động thiết bị chức khác hệ thống Hiệu chỉnh chạy thử thiết bị hệ thống Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: 98 Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng 8.5 Thi công lắp đặt hệ thống điện thoại Việc thi công lắp đặt hệ thống điện thoại phân công riêng cho đội thợ đảm nhiệm + Bước 1: Lắp đặt hệ thống máng cáp, ống ghen bảo vệ dây dây tín hiệu khu vực: Việc lắp đặt máng cáp, ống ghen bảo vệ dây dây tín hiệu thực cho khu vực Các công việc thực theo trình tự sau:  Kiểm tra chủng loại, kỹ mã hiệu máng cáp, ống gen bảo vệ dây, dây, hộp kỹ thuật Đồng thời đo kiểm tra thông mạch toàn loại dây thiết bị chuyên dùng trước lắp đặt  Lắp đặt toàn máng cáp, đường ghen bảo vệ dây, sơn đánh dấu ống ghen  Luồn dây tín hiệu máng cáp, ống ghen kéo tủ trung tâm khu vực  Cuối kiểm tra thông mạch hệ thống dây + Bước 2: Lắp đặt outlet điện thoại:  Công việc thực toàn hệ thống đường dây lắp đặt kiểm tra đạt yêu cầu  Việc định vị oulet điện thoại phải vị trí thiết kế, lắp đặt chắn vào cấu kiện xây dựng tiêu chuẩn hướng dẫn nhà sản xuất  Trước đưa vào lắp đặt, thiết bị kiểm tra mã hiệu, chất lượng, thử hoạt động  Sau lắp đặt xong thiết bị tiến hành kiểm tra lại toàn hệ thống dây tín hiệu + Bước 3: Lắp đặt tủ điện thoại: Tiến hành kiểm tra tủ điện thoại, tổng đài, hộp IDF, nguồn… trước đưa vào lắp đặt Sau lắp đặt xong vận hành toàn hệ thống, kiểm tra hoạt động thiết bị chức khác hệ thống Hiệu chỉnh chạy thử thiết bị hệ thống 8.6 Thi công lắp đặt hệ thống tivi Việc thi công lắp đặt hệ thống tivi phân công riêng cho đội thợ đảm nhiệm + Bước 1: Lắp đặt hệ thống ống ghen bảo vệ dây dây tín hiệu khu vực: Việc lắp đặt ống ghen bảo vệ dây dây tín hiệu thực cho khu vực Các công việc thực theo trình tự sau:  Kiểm tra chủng loại, kỹ mã hiệu ống gen bảo vệ dây, dây, hộp kỹ thuật Đồng thời đo kiểm tra thông mạch toàn loại dây thiết bị chuyên dùng trước lắp đặt  Lắp đặt toàn đường ghen bảo vệ dây, sơn đánh dấu ống ghen  Luồn dây tín hiệu ống ghen kéo tủ trung tâm khu vực  Cuối kiểm tra thông mạch hệ thống dây + Bước 2: Lắp đặt outlet tivi: Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: 99 Thuyết minh dẫn kỹ thuật thi công xây dựng  Công việc thực toàn hệ thống đường dây lắp đặt kiểm tra đạt yêu cầu  Việc định vị oulet tivi phải vị trí thiết kế, lắp đặt chắn vào cấu kiện xây dựng tiêu chuẩn hướng dẫn nhà sản xuất  Trước đưa vào lắp đặt, thiết bị kiểm tra mã hiệu, chất lượng, thử hoạt động  Sau lắp đặt xong thiết bị tiến hành kiểm tra lại toàn hệ thống dây tín hiệu + Bước 3: Lắp đặt hộp tivi: Tiến hành kiểm tra hộp tivi, khuyếch đại, chia kênh, nguồn… trước đưa vào lắp đặt Sau lắp đặt xong vận hành toàn hệ thống, kiểm tra hoạt động thiết bị chức khác hệ thống Hiệu chỉnh chạy thử thiết bị hệ thống C.TY CỔ PHẦN TVTK XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH BÁCH KHOA VIỆT Công trình: Nhà Máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang Trang: 100
- Xem thêm -

Xem thêm: Chi dan ky thuat thi cong xay dung, Chi dan ky thuat thi cong xay dung,

Từ khóa liên quan