SKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm non

17 685 0
SKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm non

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm nonSKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm nonSKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm nonSKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm nonSKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm nonSKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm nonSKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm nonSKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm nonSKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm nonSKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm nonSKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm nonSKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm non PHÒNG GIÁO GD-ĐT KRÔNG ANA TRƯỜNG MẦM NON HOA CÚC TÊN SÁNG KIẾN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP GIÁO VIÊN TRONG VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI CHO TRẺ MẦM NON Thuộc lĩnh vực : Chuyên môn Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Thịnh Chức danh : Hiệu trưởng Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại học sư phạm Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm mầm non Krông Ana, tháng 02 năm 2017 MỤC LỤC I Phần mở đầu: .3 Lý chọn đề tài : Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài: Đối tượng nghiên cứu: 4 Giới hạn đề tài: 5 Phương pháp nghiên cứu: II Phần nội dung: Cơ sở lý luận: Thực trạng vấn đề nghiên cứu: Nội dung hình thức giải pháp: a Mục tiêu giải pháp b Nội dung cách thức thực giải pháp: c Mối quan hệ giải pháp, biện pháp: 12 d Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu, phạm vi hiệu ứng dụng:……………… 12 III Kết luận, kiến nghị: 13 Kết luận: 13 Kiến nghị: 14 I Phần mở đầu: Lý chọn đề tài Môi trường thiên nhiên có tác động to lớn đến sức khỏe người đặc biệt có ý nghĩa trẻ mầm non, môi trường không giúp cho trẻ tăng cường sức khỏe khả chống đỡ với bệnh tật mà phương tiện không gian cho giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ Chính với vai trò trách nhiệm cán quản lý thân nhận thấy việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên cần thiết người làm công tác quản lý Bản thân có trăn trở suy nghĩ để bồi dưỡng giúp giáo viên nâng cao chuyên môn toàn đơn vị nói riêng, huyện nhà nói chung Nói người cán quản lý điểm tựa cho giáo viên, giúp giáo viên định hướng mục tiêu giáo dục để giáo dục trẻ phù hợp với việc đổi nội dung chương trình giáo dục mầm non Từ nâng cao chất lượng dạy học, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo trẻ Đây hội tốt để sớm hình thành trẻ kỹ tìm tòi, quan sát, so sánh đặc biệt tính mò, mối quan tâm trẻ trở thành nội dung khám phá thử nghiệm phát huy tính sáng tạo, ham học hỏi trẻ Việc khám phá thử nghiệm hoạt động trời nhằm thúc đẩy hứng thú, phát triển trí trẻ mong muốn khám phá vật xung quanh chúng Việc học lĩnh hội tri thức trẻ mầm non gắn liền với vui chơi “ Học mà chơi, chơi mà học”, từ tăng cường vốn ngôn ngữ phát triển tư cho trẻ Đặc biệt môi trường giáo dục trời trẻ khám phá, thân thiện tăng thêm hiệu giáo dục, thiên nhiên không mang đến cho trẻ điều lạ, mà hấp dẫn chúng điều kỳ diệu mà thay nổi, giới thiên nhiên muôn hình, muôn vẻ vừa phương tiện vừa đối tượng kích thích, nơi trẻ trực tiếp quan sát, ngắm nhìn, qua kiến thức hiểu biết giới xung quan mở rộng Thiên nhiên nơi có vật mẫu sống để giáo viên sử dụng hoạt động khám phá môi trường xung quanh tổ chức nhiều hoạt động giáo dục khác Tóm lại, hoạt động trời giữ vai trò quan trọng phát triển trẻ chức tâm lý ( nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, ý chí….) hình thành, phát triển mặt nhân cách cách toàn diện Hoạt động trời sống thực trẻ Chính tổ chức hoạt động trời cho trẻ quan trọng có ý nghĩa giáo dục thực tế Bản thân có trăn trở, suy nghĩ hành động thực tiễn để giúp giáo viên nâng cao việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ góp phần nâng cao công tác chăm sóc giáo dục trẻ đơn vị Đồng thời giúp giáo viên định hướng mục tiêu giáo dục để giáo dục trẻ phù hợp với việc đổi nội dung chương trình giáo dục mầm non Từ nâng cao chất lượng dạy học, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo trẻ Đối với hoạt động dạo chơi trời Trường mầm non Hoa Cúc giáo viên nắm vững phương pháp môn học giáo viên linh hoạt, sáng tạo trình lên lớp việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ Chính quá trình bồi dưỡng giúp cho giáo viên bản thân tránh khỏi vài khó khăn sau: Về phía giáo viên: vài giáo viên dạy hạn chế việc sử lý tạo tình cho trẻ, có đồng chí chưa có kỹ ứng xử linh hoạt với tình sư phạm gặp phải, vấn đề nảy sinh trình tổ chức cho trẻ hoạt động chưa giải được, việc tận dụng khai thác vấn đề xung quanh để giáo dục trẻ hạn chế Một vài đồng chí chưa nắm bắt đặc điểm trẻ để kích thích khả tư tính chủ động tích cực trẻ qúa trình hoạt động Còn thiếu tự tin trình hướng dẫn trẻ hoạt động Tôi nhận thấy chưa thật thu hút, lôi trẻ, hoạt động gò ép rập khuôn máy móc nên trẻ hoạt động chưa thực hứng thú Chưa thể tích cực hết khả Về phía học sinh: Một số cháu lớp mầm, chồi mới học năm đầu tiên, số cháu lớp chưa qua lớp mầm, chồi nên chưa mạnh dạn, nhiều cháu còn bỡ ngỡ, vụng giáo viên giao nhiệm vụ Nhận thức của trẻ chênh lệch nên giáo viên giao nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn.Vậy làm để phát huy tính tích cực trẻ, trẻ hoạt động cách thoải mái mà giáo viên lên lớp cách nhẹ nhàng điều khiến trăn trở, Và lý để lựa chọn đề tài “Một số kinh nghiệm giúp giáo viên việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ mầm non” Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài : Mục tiêu đề tài: Đưa số biện pháp giúp giáo viên việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ mầm non trường Mầm non Hoa Cúc Nhiệm vụ đề tài: Tìm hiểu nghiên cứu thực trạng, đưa biện pháp, giải pháp giúp giáo viên việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ Áp dụng số kinh nghiệm giúp giáo viên việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ Đối tượng nghiên cứu Tập trung nghiên cứu số kinh nghiệm giúp giáo viên việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ” Giới hạn đề tài Một số kinh nghiệm giúp giáo viên việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ Đối tượng khảo sát: Giáo viên học sinh trường mầm non Hoa Cúc Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 8/2016 đến tháng năm 2017 Phương pháp nghiên cứu Qua thực tế, thấy khả số đồng chí giáo viên hạn chế Vì băn khoăn trăn trở phải làm để giúp giáo viên tổ chức tốt hoạt động trời trường mầm non Qua tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, suy nghĩ, mạnh dạn thực phương pháp giúp giáo viên tổ chức tốt hoạt động trời cho trẻ a) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Để đạt kết mong muốn không ngừng tìm tòi tài liệu giáo dục mầm non, sách báo, ti vi, tranh ảnh, nghiên cứu mạng có hình ảnh liên quan đến tiết học giúp giáo viên gây ý từ trẻ b) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên, học sinh Qua khảo sát đầu năm, đợt kiểm tra, dựa vào kết đạt giáo viên kết trẻ Từ có hướng bồi dưỡng cho phù hợp đạt hiệu Phương pháp quan sát, điều tra hoạt động giáo viên Trong trình dự thăm lớp giáo viên thao giảng quan sát, ý đến phương pháp, cách tổ chức hoạt động giáo viên để có hướng giúp đỡ bồi dưỡng rèn luyện thêm cho giáo viên Phương pháp dự rút kinh nghiệm cho giáo viên Qua đợt thao giảng, dự giờ, qua xếp loại giáo viên kết trẻ Từ tìm biện pháp áp dụng bồi dưỡng giúp giáo viên hòan thiện c ) Phương pháp thống kê toán học Vào đầu năm học, ban giám hiệu kiểm tra, khảo sát, thống kê cách tổ chức hoạt động cho trẻ để nắm bắt khả truyền thụ giáo viên qua có hướng bồi dưỡng xử lý kết tính phần trăm II Phần nội dung Cơ sở lý luận Trong trường lớp mầm non giáo viên giữ vai trò quan trọng, lực lượng nòng cốt định chất lượng giáo dục nhà trường Cán quản lý người định hướng bồi dưỡng để giáo viên có tay nghề vững vàng giáo dục trẻ phát triển toàn diện Chính việc bồi dưỡng giáo viên tổ chức tốt hoạt động trời trường mầm non đóng vai trò quan trọng Như biết trẻ mầm non “Học mà chơi chơi mà học” hoạt động học tập trẻ có mục đích to lớn phát triển toàn diện nhân cách người Trẻ thông qua hoạt động chơi trời giúp trẻ khám phá , thử nghiệm nhằm thúc đẩy hứng thú , phát triển trí mò mong muốn khám phá vật xung quanh chúng Hình thành trẻ chức tâm lý sở ban đầu nhân cách Không mà hình thành phát triển trẻ lĩnh vực như: Tình cảm quan hệ xã hội, Nhận thức , ngôn ngữ, thể chất thẩm mỹ Và phải khẳng định hoạt động trời thiếu trẻ mầm non Chính cố gắng tìm biện pháp giúp giáo viên tổ chức tốt hoạt động trời cho trẻ cách nhẹ nhàng hiệu Tài liệu liên quan hỗ trợ cho áp dụng để hoàn thành kinh nghiệm này: + Hướng dẫn tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non + Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non + Giáo dục học mầm non + Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ – tuổi + Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non chu kỳ II (2004-2007) + MoDule 26MN Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực tổ chức hoạt động vui chơi + Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán quản lí - giáo viên mầm non năm học 2015-2016 + Kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên, học sinh + Qua dự thao giảng, qua đợt chuyên đề + Qua đợt chấm thi giáo viên dạy giỏi cấp + Một vài kinh nghiệm tích luỹ từ học bồi dưỡng thường xuyên năm học: 2015 - 2016; năm học : 2016- 2017 Thực trạng vấn đề nghiên cứu - Số lớp: 10 lớp (trong MG tuổi: 05 ) - Số trẻ: 320 (trong Trẻ tuổi: 134) - Tổng số CBVC: 26 (CBQL: 03; GV: 18 ; NV: 05) DTTS: 03 ( nữ 03); - Giáo viên đứng lớp: 18/10 lớp; tỷ lệ: 1,8 gv/lớp - CBQL: 03; đạt chuẩn 100%; chuẩn: 100% - Giáo viên chuẩn: 06; tỷ lệ: 33,3% KẾT QUẢ KHI CHƯA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP Tổng số giáo viên Kết quả Hình thức tổ chức học chưa linh hoạt 9/18 50 % Tạo môi trường hoạt động cho trẻ chưa phong phú 10/18 55 % Khai thác môi trường xung quanh để vận dụng vào hoạt động hạn chế 9/18 50 % Kích thích trẻ tham gia hoạt động thử nghiệm hạn chế 8/18 44,4 % Chưa thực ý phát huy tính tích cực trẻ /18 50 % Tổ chức chưa có hiệu hoạt động trời cho trẻ 10/18 55 % NỘI DUNG *Ưu điểm Thực tế cho thấy vận dụng đề tài phía giáo viên có tiến hình thức tổ chức học linh hoạt Tạo môi trường hoạt động cho trẻ phong phú Khai thác môi trường xung quanh để vận dụng vào hoạt động tốt Kích thích trẻ tham gia hoạt động thử nghiệm khám phá hứng thú Trẻ hoạt động tích cực Tổ chức có hiệu hoạt động trời cho trẻ Đối với trẻ hứng thú, hoạt động tích cực trước * Hạn chế Khi vận dụng đề tài này thì phải có đầu tư sở vật chất sân vườn cho phân hiệu Việc khai thác thông tin mạng, soạn giảng máy vi tính, việc kích thích trẻ tham gia hoạt động thử nghiệm hạn chế giáo viên lớn tuổi * Nguyên nhân chủ quan Qua khảo sát thống kê ban đầu cho thấy việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ số giáo viên chưa thực động, sáng tạo Việc kích thích trẻ tham gia hoạt động thử nghiệm hạn chế Một số giáo viên lớn tuổi trình tổ chức hoạt động rập khuôn , máy móc chưa phát huy tính tích cực trẻ Chính nguyên nhân làm ảnh hưởng không tới việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ * Nguyên nhân khách quan Trường có điểm, riêng điểm trường mượn đất trường Tiểu học Cơ sở vật chất xuống cấp, phòng chức số hộ nghèo tăng so với năm học trước , Tại phân hiệu Buôn Trấp đa số em đồng bào dân tộc thiểu số việc phụ huynh quan tâm đến cháu có phần hạn chế Chính trách nhiệm người cán quản lý, thân suy nghĩ định hướng bồi dưỡng giúp giáo viên việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ từ giáo viên có tay nghề vững vàng ,giáo dục trẻ phát triển cách toàn diện, đáp ứng với yêu cầu nghiệp giáo dục mầm non giai đoạn Nội dung hình thức giải pháp: a Mục tiêu giải pháp Giúp giáo viên nắm vững phương pháp, chủ động linh hoạt, sáng tạo trình tổ chức hoạt động Có khả sử lý tình sư phạm tốt, thu hút, lôi trẻ vào hoạt động Giúp trẻ nắm bắt nội dung hoạt động trời cách chủ động, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động trời cho trẻ Giúp trẻ tiếp xúc với thiên nhiên, quan sát với hoạt động xã hội Khám phá điều lạ hoạt động môi trường thiên nhiên , môi trường sống vật , tiếp súc với nước,cát, sỏi nhặt , ngắm vườn hoa, vật nuôi thông qua chơi giúp trẻ phát triển khả thiết lập mối quan hệ với bạn chơi , khả tự lực giải vấn đề nảy sinh chơi Vận dụng phương pháp, biện pháp, cách thức hướng dẫn tổ chức cho trẻ hoạt động cho đạt hiệu nhất, vừa trì hứng thú trẻ vừa giúp trẻ tiếp thu kiến thức cách nhẹ nhàng thoải mái “Chơi mà học, học mà chơi.” Giúp giáo viên có khả thực tốt việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ b Nội dung cách thức thực giải pháp Nhằm nâng cao công tác giáo dục trẻ trường Mầm non Hoa Cúc, qua nghiên cứu, đánh giá thực trạng thực số giải pháp, biện pháp sau: Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên Lập kế hoạch bồi dưỡng cụ thể theo tháng, học kỳ, chủ đề, thời điểm cách phù hợp tạo điều kiện cho giáo viên tham gia Kiểm tra, đánh giá lực giáo viên , lấy kết phân loại để làm xây dựng kế hoạch, đưa biện pháp bồi dưỡng, giúp đỡ, động viên để giáo viên nâng cao chuyên môn Biện pháp 2: Quy hoạch sân chơi cho phân hiệu Tùy vào không gian phân hiệu, quy hoạch sân chơi cho trẻ, tạo điều kiện xây dựng môi trường trời để tổ chức hoạt động giáo dục vui chơi cho trẻ đạt hiệu cao Biện pháp 3: Xây dựng kế hoạch bổ sung đồ dùng, đồ chơi ,phương tiện, học liệu Lập kế hoạch mua sắm, đóng góp loại đồ dùng, đồ chơi, phương tiện học liệu đảm bảo đủ điều kiện cho trẻ thực hoạt động yêu thích Ví dụ: Góc chơi với cát nước cần chai nhựa, thùng, máng tre, rổ, giá, miếng bọt biển, vỏ chai nước muối có chia vạch…Bổ sung thêm lốp xe cũ đặt theo cách khác : chui qua, lốp , thùng rỗng to, dây thừng cỡ…các loại bóng , bóng ném, tung, chuyền , bắt, lăn… Tổ chức thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo Đồ chơi đoạt giải có phần thưởng động viên khuyến khích, chọn đồ dùng đẹp, phù hợp với hoạt động sử dụng hoạt động Biện pháp 4: Xây dựng môi trường giáo dục trường Hầu phân hiệu lát sân gạch bê tông hóa sân chơi, việc thiết kế môi trường giáo dục, bố trí thiết bị đồ dùng, đồ chơi, trồng cây, tạo môi trường sống động có ý nghĩa lớn, sở, môi trường giúp trẻ có hứng thú khám phá, tìm hiểu, giúp giáo viên thuận lợi trình tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ trời Vì thế, xây dựng môi trường giáo dục trời cần có quy hoạch từ tổng thể, đến chi tiết, đảm bảo hài hòa thẩm mỹ có ý nghĩa mặt giáo dục Biện pháp Quy hoạch, phân loại trồng phân hiệu Tùy vào diện tích đất có phân hiệu, để phân chia sân chơi thành khu vực cho phù hợp: Khu vực trồng bóng mát, thường trồng tán tỏa to nhiều bóng mát Đặc biệt dụng Xung quanh gốc có ghế xi măng để trẻ ngồi chơi giải trí chia sẻ với bạn bè Khu vực trồng rau, gieo hạt: Phân cho lớp , lớp luống để cháu tập gieo hạt, chăm sóc, theo dõi trình phát triển Khu vực trồng thuốc nam như: ngải cứu, tía tô, xả, hương nhu Trồng thuốc nam vườn đem lại lợi ích thiết thực cho trẻ Khu vực trồng hoa cảnh: Tổ chức trồng loại dễ trồng, dễ chăm, lâu tàn, nhiều màu sắc, an toàn thân thiện trẻ Môi trường thiên nhiên cần đảm bảo đa dạng, phong phú đối tượng, nên quy hoạch chỗ cho trẻ chơi với nước,cát Hoạt động trời tạo cho trẻ nhiều hội vận động toàn thân, phát triển kĩ vận động thô đi, chạy, nhảy, leo trèo, thăng sức mạnh kết hợp giác quan tiếp nhận cảm giác… phần lớn trẻ thích tham gia vào hoạt động trời, trò chơi trời, giúp trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát ,tiêu hao lượng giải tỏa căng thẳng sân chơi phải có đồ chơi đu quay, thang leo, cầu trượt, bệp bênh, …được bố trí nơi râm mát đảm bảo an toàn cho trẻ chơi… Biện pháp 6: Tổ chức triển khai cho giáo viên việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ Ban giám hiệu, tổ khối giáo viên cốt cán tập trung bồi dưỡng, hướng dẫn giáo viên biết thông qua hoạt động trời để thực nhiệm vụ giáo dục trẻ ngày Căn vào tính chất yêu cầu hoạt động để lựa chọn hoạt động cho phù hợp với trẻ Thiên nhiên nơi có vật mẫu sống để giáo viên sử dựng hoạt động khám phá môi trường xung quanh tổ chức nhiều hoạt động giáo dục khác Tùy thuộc vào nội dung hoạt động, mục đích phát triển cho trẻ, tùy thuộc vào khí hậu, thời tiết(nóng, lạnh, mưa gió…) điều kiện có trường lớp, đối tượng trẻ, tận dụng môi trường trời, khai thác triệt để lợi sân vườn để tổ chức hoạt động giáo dục giúp trẻ phát triển nhận thức, lực tư duy, phát ngôn ngữ, giúp trẻ cảm nhận đẹp thiên nhiên sống; phát triển tình cảm xã hội phát triển thể chất * Đối với hoạt động dạo chơi trời: Tổ chức hoạt động quan sát, khám phá: Chọn đối tượng quan sát thật hấp dẫn, hút ( ví dụ: Cây tươi tốt, vật phải nhanh nhẹn, hoa phải có màu sắc tươi sáng…) Tạo cho trẻ hội cho trẻ quan sát bối cảnh thực tận dụng lúc, nơi Ví dụ: Khi quan sát chim chọn thời đểm thích hợp để quan sát: Chim hót, chim chuyền từ cành sang cành kia, chim nghiêng ngó tìm bắt sâu miệng chích chích; bướm bay từ hoa sang hoa kia, đậu vào lúc lại bay ngắm hoa khác, hay đàn kiến tha mồi gặp đụng đầu vào quay ngược, quay xuôi Hay ông mặt trời chói rọi xuất cho trẻ tận dụng hội trẻ quan sát 10 lúc trời mây tạnh toàn cảnh tranh buổi sáng bình minh đập vào mắt trẻ thật thú vị Giáo viên khích lệ trẻ khám khá: Hướng quan tâm trẻ đối tượng quan sát, tạo thói quen tìm hiểu giới xung quanh trẻ, cách tạo tình bất ngờ, mang tính ngẫu nhiên để lôi kéo trẻ vào hoạt động khám phá Hãy trẻ có thời gian, không gian tự để khám phá nhạy cảm với giới xung quanh tích cực trẻ trước đối tượng lạ trẻ khó ngồi yên chỗtrẻ luôn vận động, nghiêng ngó, cách tác động lên đối tượng, nhằm thoả mãn hàng loạt câu hỏi thắc mắc diễn đầu: Ví dụ: cá bơi lâu nước mà không ngạt thở ? Tại chim đứng yên chỗ trời mà không rơi xuống ? giun chân đâu nhỉ? Con kiến nói mà gọi đàn tới miếng mồi khiêng tổ? giáo viên cần tạo cho trẻ hội tiếp xúc tìm hiểu khám phá, thể cảm xúc mình, có đối tượng giúp nhớ lại vật mà gặp trước trẻ so sánh, phân tích tổng hợp, thay đổi thử nghiệm với đối tượng cách say mê thỏa thích, cô tổ chức quan sát đàm thoại cách đặt câu hỏi để trẻ có hội bộc lộ hiểu biết trẻ đối tượng Hình thức ôn cũ, giớ thiệu Tùy vào tình hình thực tế lớp mà triển khai cho phù hợp cũ trẻ nắm vững ta chuyển nhanh hơn, cho trẻ làm quen mới… Hình thức trò chơi: Trò chơi vận động, có luật loại trò chơi có nội dung quy tắc xác định trước mà người chơi cần tuân theo Trò chơi vận động thường chơi theo nhóm , tổ chức vào cuối chơi hình thức tập trung để trẻ chuẩn bị vào lớp Trò chơi dân gian, tổ chức cho trẻ chơi trò chơi theo luật trò chơi dân gian Chơi tự do: chơi với đất, cát nước, bùn…leo, chèo, bò, nhảy, đánh đu, tung, bắt… Lựa chọn giáo viên có ý thức ham học hỏi tiếp cận vấn đề mới, có kinh nghiệm, có khả tổ chức tốt hoạt động trời , truyền đạt xử lý tình sư phạm cách linh hoạt, sáng tạo Để thực tốt công tác việc lựa chọn đội ngũ giáo viên cốt cán tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tổ chức tổ chức cho giáo viên cốt cán, giáo viên giỏi dự học tập kinh nghiệm trường bạn huyện, tỉnh Sau tổ chức lại cho toàn giáo viên trường học tập Biện pháp Phối hợp với cha mẹ trẻ hỗ trợ thực 11 Liên kết với cha mẹ thông qua họp , tuyên truyền việc trẻ cần tham gia hoạt động trời Đề nghị cha mẹ cần hỗ trợ có chuyến chơi trời không phạm vi sân trường, đề xuất cha mẹ trẻ hỗ trợ điều kiện chơi trời Ví dụ: Bổ sung mũ mềm, máng rửa tay, số vật thật , làm thêm thiết bị vận động… c Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Các giải pháp, biện pháp nêu đề tài có mối quan hệ mật thiết với nhau, biện pháp này nó sẽ hỗ trợ cho biện pháp nhằm hòa quyện các nội dung lại với để đến một thể thống nhất là tìm các giải pháp tối ưu nhất vẫn đảm bảo được tính chính xác, khoa học và lô gích giữa các giải pháp và biện pháp với Điều quan trọngsố kinh nghiệm giúp giáo viên việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ mầm non trường Mầm non Hoa Cúc d Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu, phạm vi hiệu ứng dụng - Với biện pháp thực đạo cho giáo viên đem lại cho trường số kết sau * Đối với giáo viên: - Giáo viên chủ động, sáng tạo, linh hoạt trình hoạt động Không lúng túng việc hướng dẫn trẻ tham gia hoạt động thử nghiệm - Đặc biệt giáo viên tổ chức thực thành công hoạt động trời Giúp trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động cách tích cực KẾT QUẢ NỘI DUNG Tổng số giáo Kết quả viên Hình thức tổ chức học linh hoạt 16/18 89 % Tạo môi trường hoạt động cho trẻ phong phú 17/18 94,4 % Khai thác môi trường xung quanh để vận dụng vào hoạt động sáng tạo 17/18 94,4 % Kích thích trẻ tham gia hoạt động thử nghiệm hứng thú 18/18 100 % Trẻ tham gia hoạt động tích cực 17/18 94,4 % 12 Tổ chức hoạt động đạt hiệu 16/18 89 % * Đối với trẻ: Hầu hết trẻ đều tích cực tham gia vào hoạt động, đa số trẻ đã chủ động, mạnh dạn tự tin tham gia hoạt động tập thể, mạnh dạn trả lời nghe cô đặt câu hỏi Trẻ mạnh dạn, tự tin, tham gia học tập thoải mái, có điều kiện để trải nghiệm, có hội bộc lộ khả thân, hình thành tính tự độc lập, khả sáng tạo trẻ tham gia vào hoạt động * Đối với phụ huynh: Tạo niềm tin phụ huynh, ngày càng tin tưởng vào giáo dục nhà trường Giữa phụ huynh và giáo viên đã có sự hợp tác tích cực gắn bó với nhà trường hơn, hiểu tầm quan trọng giáo dục mầm non III Kết luận, kiến nghị Kết luận Từ kết nghiên cứu thân rút kết luận sau: Người cán quản lý công việc chung, việc bồi dưỡng chuyên môn giúp giáo viên nâng cao nắm vững chuyên môn cần thiết Trước hết phải xây dựng kế hoạch cần bồi dưỡng, xây dựng môi trường phù hợp giúptrẻ vui chơi, trải nghiệm Phát huy tính sáng tạo, linh hoạt, nhiệt tình trách nhiệm giáo viên , kịp thời khuyến khích khen thưởng, học tập , chia sẻ nhân rộng Nội dung bồi dưỡng phải phù hợp với tình hình thực tế trường Chú ý tạo điều kiện cho giáo viên tham gia đầy đủ lớp, đợt bồi dưỡng chuyên môn cấp tổ chức Việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên phải thực thường xuyên với nhiều hình thức, đa dạng phong phú tạo hội cho giáo viên học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn đặc biệt trú trọng việc tổ chức hoạt động thực tế giúp giáo viên có kiến thức, có kỹ sư phạm vững vàng chuyên môn việc tổ chức hoạt động để chủ động, linh hoạt sáng tạo trình thực Bồi dưỡng tập thể sư phạm, tổ chức tốt công tác giảng dạy cho giáo viên, lập kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên cụ thể Thực tốt chức hướng dẫn, đạo phương pháp dạy - học trường Xác định rõ nội dung hình thức đạo bồi dưỡng chuyên môn, có kiểm tra tổng kết đánh giá kiểm tra việc học tập trẻ từ rút kinh nghiệm để bồi dưỡng cho giáo viên dạy tốt / 13 Trong công tác đạo, việc dự thăm lớp nắm tình hình hỗ trợ cho giáo viên điều cần thiết Giáo viên cần phải dựa vào nguyên tắc dạy học để tổ chức hoạt động đảm bảo tính vừa sức, tính phát triển, tính hệ thống liên tục ý cá biệt trẻ nhằm hình thành trẻ, khả quan sát ghi nhớ vận động kích thích trẻ nỗ lực khám phá Tổ chức hoạt động cứng nhắc rập khuôn không kích thích khả hiểu biết ham khám phá trẻ Thông qua việc tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với môi trường xung quanh, hiểu biết giới xung quanh để trẻ có tâm lý tốt sau Đối với trẻ mầm non phải thường xuyên kiểm tra đánh giá mức độ hiểu biết trẻ, tạo hội để trẻ tự tìm tòi, khám phá giúp trẻ bước vào lớp cách tốt Phải thực đam mê, thường xuyên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên Quan tâm mức thường xuyên theo dõi động viên khuyến khích tạo điều kiện, để giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, quyền địa phương để đầu tư xây dựng, nâng cấp tu sứa sở vật chất cho đơn vị đáp ứng yêu cầu , nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ trường mầm non Muốn giáo viên tổ chức tốt hoạt động giáo dục trước tiên nhà trường phải đầu tư sở vật chất, sân vườn, đồ dùng đồ chơi, liên tục thay đổi đồ dùng bổ sung đồ dùng cho phong phú, hấp dẫn phù hợp với chủ đề Tiếp tục tìm tòi nghiên cứu để giúp giáo viên trình tổ chức đạt hiệu cao Đề tài kinh nghiệm nhằm bồi dưỡng cho giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục Kiến nghị Tạo điều kiện cho CBQL, giáo viên giỏi tham quan học tập tỉnh để giao lưu , học hỏi , rút kinh nghiệm công tác chăm sóc giáo dục trẻ Trên “ Một số kinh nghiệm giúp giáo viên việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ mầm non” đúc kết qua trải nghiệm công tác hy vọng đóng góp việc nâng cao chất lượng giảng dạy Rất mong đóng góp ý kiến hội đồng sáng kiến cấp, đồng nghiệp Trong trình thực hiện, áp dụng kính mong đồng nghiệp góp ý xây dựng để thân có kinh nghiệm tốt trình viết sáng kiến kinh nghiệm / Buôn Trấp, ngày 20 tháng 02 năm 2017 Người viết Nguyễn Thị Thịnh 14 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TM/ HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN P HIỆU TRƯỞNG 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Tác giả Điều lệ trường Mầm non Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non chu kỳ II (2004-2007) TS.Trần Thị Ngọc Hướng dẫn tổ chức thực chương trình giáo Trâm – TS Lê Thu dục mầm non Hương- PGS.TS Lê Thị Ánh Tuyết Quản lý giáo dục ( Phạm Thị Châu, Trần Thị Sinh) Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non NguyễnThị Ánh Tuyết Các tạp chí giáo dục Mầm non Giáo dục học mầm non NXB ĐH Quốc gia Hà Nội + Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán quản lí - giáo viên mầm non năm học 2015-2016 Một vài kinh nghiệm tích luỹ từ học bồi dưỡng 10 11 12 thường xuyên năm học: 2015 - 2016; năm học : 2016- 2017; + MoDule 26MN Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực tổ chức hoạt động vui chơi + Qua kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên, học sinh + Qua dự thao giảng, qua đợt chuyên đề + Qua đợt chấm thi giáo viên dạy giỏi cấp 16 13 Thực trạng đơn vị 17 ... pháp giúp giáo viên việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ Áp dụng số kinh nghiệm giúp giáo viên việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ Đối tượng nghiên cứu Tập trung nghiên cứu số kinh nghiệm giúp giáo. .. giúp giáo viên việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ Giới hạn đề tài Một số kinh nghiệm giúp giáo viên việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ Đối tượng khảo sát: Giáo viên học sinh trường mầm non Hoa... đầu cho thấy việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ số giáo viên chưa thực động, sáng tạo Việc kích thích trẻ tham gia hoạt động thử nghiệm hạn chế Một số giáo viên lớn tuổi trình tổ chức hoạt động

Ngày đăng: 15/05/2017, 10:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan