0

Quản lý bệnh nhân (2).doc

48 1,041 3
  • Quản lý bệnh nhân (2).doc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 16:18

Quản lý bệnh nhân LỜI NÓI ĐẦUNgày nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật thì công nghệ thông tin là một trong những lónh vực có nhiều đóng góp thiết thực nhất, công nghệ thông tin có mặt trong hầu hết các lónh vực của cuộc sống, đặc biệt nó là công cụ hỗ trợ rất đắc lực trong công tác quản lý. Dễ dàng thấy được việc đưa tin học vào trong quản kinh doanh là một ứng dụng quan trọng trong rất nhiều ứng dụng của cơ sở dữ liệu. Nhờ vào công tác tin học hoá mà công việc quản và điều hành doanh nghiệp tỏ ra rất nhanh chóng và hiệu quả. Chính vì lẽ đó mà cơ sở dữ liệu như là một giải pháp hữu hiệu nhất cho các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển một cách nhanh chóng.Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà là một trong những trung tâm khám chữa bệnh lớn nhất của tỉnh Khánh Hoà. Do đó, nhu cầu ứng dụng quản bệnh nhân bằng tin học là một vấn đề hết sức thiết thực và tất yếu. Chính vì lí do đó chúng tôi chọn đề tài quản bệnh nhân này làm đề tài thực tập chuyên ngành và thực tập tốt nghiệp sắp tới. Hiện nay, có rất nhiều phần mềm hệ quản trò cơ sở dữ liệu khác nhau. Tuy nhiên căn cứ vào tình hình quản bệnh nhân của bệnh viện hiện nay, chúng tôi đã chon hệ quản trò cơ sở dữ liệu SQL Server 2000 và ngôn ngữ hỗ trợ cài đặt giao diện của ứng dụng là Visual Basic 6.0Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng do thời gian thực tập có hạn cũng như vốn kiến thức còn nông cạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được góp ý của quý thầy cô cùng các bạn để báo cáo được hoàng thiện hơn.Cuối cùng chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy ThS Nguyễn Đức Thuần, cùng với cô KS Thuý, cùng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện tỉnh Khánh Hoà đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành đồ án thực tập chuyên ngành này.Nhóm sinh viên thực hiệnBùi Văn MừngĐỗ Văn Cao.PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ CÀI ĐẶTI. GIỚI THIỆU VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SƠÛ DỮ LIỆU VÀ SQL SERVER 2000I.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÁC LOẠI CƠ SƠÛ DỮ LIỆUMột hệ quản trò cơ sở dữ liệu là một hệ thống các chương trình hỗ trợ các tác vụ quản lí, khai thác dữ liệu theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ.SQL server là một hệ thống quản lí cơ sở dữ liệu quan hệ (RDB0MS) hay còn được gọi là Relational Database Management System. Cơ sở dữ liệu quan hệ là cơ sở dữ liệu mà dữ liệu bên trong nó được tổ chức thành các bảng. Các bảng được tổ chức bằng cách nhóm dữ liệu theo cùng chủ đề và có chứa các cột và các hàng thông tin. Sau đó các bảng này lại liên hệ với nhau bởi bộ Database Engine khi có yêu cầu. RDBMS là một trong những mô hình cơ sở dữ liệu thông dụng nhất hiện nay.I.2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SQL SERVER 2000SQL(Structured Query Language), là ngôn ngữ dùng để truy vấn cơ sở dữ liệu, hay nói cách khác đây là ngôn ngư truy vấn cho phép lấy thông tin về từ các bảng dữ liệu.SQL Server 2000 tối ưu hơn nhiều so với cơ sở dữ liệu quan hệ. Chúng phát triển để sử dụng trên nhiều ấn bản như CE, Personal, Desktop Engine, Standard, Developer, Enterprise. SQL Server 2000 hỗ trợ kiểm tra khoá chính, phụ thuộc tồn tại, miền giá trò, … của dữ liệu bên trong các bảng một cách chặt chẽ.SQL Server 2000 hỗ trợ khá mạnh cho cơ sở dữ liệu đa truy cập. Tức cơ sở dữ liệu mạng,… Những thành phần chính trong SQL Server 2000 bao gồmHệ thống Diễn dải n bảnSQL Server 2000Đây là phần chính của hệ thống, là trung tâm điều hành những phần thực thi khác. Với Desktop Engine bạn xẽ tìm thấy các dich vụ trong hệ thống như SQL Server Agent (Schedul), SQL Server Profiler ,… và một số công cụ khácDesktop Engine Personal Standard Developer EnterpriseFull-Text SarchĐây là phần tự chọn trong lúc cài đặt, nếu bạn muốn chức năng tìm kiếm thì nên chọn hệ thống này vì chúng không là phần mặc nhiên.Full-Text Sarch cung cấp chức năng tìm kiếm từ (word) rất mạnh, nếu sử dụng Internet để tìm kiếm thì đây là giải pháp tuyệt vời. Nếu bạn muốn tìm kiếm một chuỗi con trong một đoạn văn bản lớn thì đây là công cụ thích Personal (Except Win95)StandardDeveloperEnterprisehợp cho công việc đó.English Query English Query cho phép người sử dụng không có kỹ thuật vê SQL cũng có thể sử dụng SQL Server, bằng cách dặt câu hỏi bằng chuỗi English sau đó được dòch ra Query mà có thể thực thi trên SQL Server.Personal Standard Developer EnterpriseAnalusis ServicesPhần này không bao gồm mặc đònh trong phần cài đặt, chúng là dạng sản phẩm tự chọn, là công cụ phân tích OLAP (Online Analysis Processing), sử dụng cho cơ sở dữ liệu lớn.Những phiên bản có OLAP đầy đủ chức năng là Enterprise và Developer, nhưng trong ấn bản Standard và Personal cũng có một chức năng chính của OLAP.Personal Standard Developer EnterpriseReplication Chức năng này cho phép tái tạo một bản sao đến SQL Server khác, thông thường dùng chức năng này cho các hệ thống Server từ xa hay trong network, nhằm để làm giảm trao đổi dữ liệu giữa các SQL Server với nhau.Desktop Engine Personal Standard Developer EnterpriseData Transformatuion ServiseData Transformatuion Servise (DTS) được mở rộng trong phiên bản SQL Server 2000, bao gồm những chức năng trao đổi dữ liệu giứa các cơ sở dữ liệu, và giao tiếp dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu khác nhau, đây là những giải pháp lập trình trên Visual BasicDesktop Engine Personal Standard Developer EnterpriseNhững đặc tính mở rộng trong các ấn bản khác nhau của SQL Server 2000.Symmetric Multiprocessing (SMP): Dòch vụ này được hỗ trợ trong SQL Server 2000, dòch vụ này phân phối công việc xử lí trên hệ thống có nhiều bộ vi xử lí để làm cân bằng tiến trình trên các CPU.Clustering Support: Chỉ có trong ấn bản Enterprise và Developer, Clustering cho phép hệ thống cân bằng khi có một Server bò ngừng thì những hệ thống khác tiếp nhận và xử lí.Hiện tại chỉ thực hiện chức năng này trên hai Server đó là Windows 2000 Enterprise và Windows 2000 Datacenter.I.2.1 Các thành phần của SQL Server 2000.RDBMS cũng như SQL Server chứa đựng nhiều đối tượng bao gồm:- Database: Cơ sở dữ liệu SQL Server - Tập tin log: tập tin lưu trữ những chuyển tác của SQL- Tables: bảng dữ liệu- Filegroups: Tập tin nhóm- Diagrams: Sơ đồ quan hệ- Views: Khung nhìn (hay bản ảo) số liệu dựa trên bản - Stored Procedure: Thủ tục và hàm nội - Users defined: Hàm do người dùng đònh nghóa- Users: Người sử dụng cơ sở dữ liệu - Rules: Những quy tắc- Defaults: Các giá trò mặc nhiên- User-defined data type:Kiểu dữ liệu do người dùng đònh nghóa- Full-text catalogs: Tạp phân loại dữ liệu textI.2.2. Đối tượng cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu là đối tượng có ảnh hưởng cao nhất khi bạn làm việc với SQL Server, tuy nhiên những đối tượng con của cơ sở dữ liệu mới là thành phần chính của cơ sở dữ liệu.Bản thân SQL Server là một hệ cơ sở dữ liệu, chúng bao gồm các đối tượng như database, table, view, procedure nêu trên cùng một số cơ sở dữ liệu hỗ trợ khác.Cơ sở dữ liệu SQL Server là cơ sở dữ liệu đa người dùng, với mỗi Server bạn chỉ có một hệ quản trò cơ sở dữ liệu. Nếu muốn có nhiều hệ quản trò cơ sở dữ liệu bạn cần có nhiều Server tương ứng.Truy cập cơ sở dữ liệu của SQL Server dựa vào những tài khoản người dùng riêng biệt và ứng với quyền truy cập nhất đònh. Cài đặt SQL Server bạn có 6 cơ sở dữ liệu mặc đònh sau:- Master: Bất kỳ SQL Server nào đều có cơ sở dữ liệu Master (còn gọi là master file), cơ sở dữ liệu này chứa đựng tất cả các bảng dữ liệu đặc biệt (bảng hệ thống), chúng kiểm soát tất cả các hoạt động cúa hệ SQL Server.Ví dụ: Khi người dùng cơ sở dữ liệu mới trong SQL Server, thêm hay xoa một procedure, tất cả những thông tin này đều được trữ trong cơ sở dữ liệu master của hệ thống.- Cơ sở dữ liệu model: Cơ sở dữ liệu này chứa đựng tất cả template dùng làm mẫu để tạo cơ sở dữ liệu mới. Khi bạn tạo mới một cơ sở dữ liệu thì SQL Server lấy tất cả các mẫu (bao gồm bảng view …) từ cơ sở dữ liệu model nàyXuất phát từ tính chất cơ sở dữ liệu mẫu giúp SQL Server thực hiện việc tạo mới cơ sở dữ liệu cho người dùng khi có yêu cầu, bạn không được xoá cơ sở dữ liệu này.Khi một cơ sở dữ liệu mới được tạo ra thì cơ sở dữ liệu mới này ít nhất cũng bằng và giống như cơ sở dữ liệu model.- Cơ sở dữ liệu msdb: Như đã nêu, chúng ta có hai cơ sở dữ liệu hệ thống master và model, nếu xoá một trong hai cơ sở dữ liệu này thì hệ thống SQL Server xẽ bò lỗi, nhưng với cơ sở dữ liệu msdb thì khac. Msdb chính là SQL Agent lưu trữ tất cả các tác vụ xảy ra trong SQL Server.- Cơ sở dữ liệu Tempdb: Là một trong những cơ sở dữ liệu chính trong SQL Server. Cơ sở dữ liệu này cho phép người dùng tạo những ứng dụng tham khảo hay thực tập trước khi bạn bắt đầu với cơ sở dữ liệu thực. Ngoài ra chúng còn giúp thực hiện những thao tác về cơ sở dữ liệu mỗi khi SQL Server khởi động.- Cơ sở dữ liệu pubs: Chứa hầu hết nội dung về hướng dẫn, trợ giúp và sách tham khảo về SQL Server.- Cơ sở dữ liệu Northwind: Cũng giống như cơ sở dữ liệu pubs, đây là cơ sở dữ liệu mẫu cho người dùng tham khảo, hoặc các lập trình viên Visual Basic hay Access dùng để truy cập dữ liệu SQL Server. Cơ sở dữ liệu này được cài đặt như một phần của SQL Server, nếu cần dùng cấu trúc của hai cơ sở dữ liệu này bạn có thể sử dụng hai file kòch bản script mang tên inspub.sql, và insnwnd.sql.- Tập tin chuyển tác log: Tập tin chứa đựng những hoạt động, hay cả những chuyển tác của cơ sở dữ liệu theo thời gian. Thông thường khi cần tìm hiểu sự cố xảy ra với cơ sở dữ liệu, người dùng chỉ cần tham khảo tập tin log xẽ biết được nguyên nhân.I.2.3. Giới thiệu về đối tượng của cơ sở dữ liệu - Bảng-TableTrong cơ sở dữ liệu, bản (table) là phần chính của chúng. Do bảng là đối tượng lưu trữ dữ liệu thực, khi cần giao tiếp với cơ sở dữ liệu khác bảng là đối tượng căn bản nhất trong bất kỳ loại cơ sở dữ liệu nào, chúng được coi như một miền dữ liệu.Mỗi bảng được đònh nghóa nhiều trường, mỗi trường (field còn gọi là column name) ứng với mỗi loại kiểu dữ liệu. Dữ liệu nhập vào có thể chấp nhận hặc từ chối tuỳ thuộc vào nguyên tắc ràng buộc dữ liệu hoặc loại dữ liệu tương thích do hệ thống hay người dùng đònh nghóa.Khi đònh nghóa bảng cơ sở dữ liệu bạn cần quan tâm đến các yếu tố sau:+ Key: Trường đó có khoá hay không (primary Key)+ ID: Trường có thuộc tính Indentity hay không+ Column name: Tên của trường (cột)+ Data type: Loại dữ liệu cho trường tương ứng.+ Size: Kích thước trường dữ liệu+ Allow null: Cho phép giá trò rỗng lưu trong trường hay không+ Default: Giá trò mặc nhiên cho trường+ Identity: Nếu bạn sử dụng một trường có giá trò tự động như autonumber trong acces, trường nay Not Null và Identity: Yes(On)+ Identity Seed: Nếu trường (cột) này là Identity, cần số bắt đầu là 1 hoặc 2, …+ Identity Increament: Số nhảy cho mỗi lần tăng- Chỉ mục – IndexsĐối tượng chỉ mục (Indexs) chỉ tồn tại trong bảng hay khung nhìn (View). Chỉ mục có ảnh hưởng đến tốc độ truy cập số liệu, nhất là khi cần tìm kiếm thông tin trên bảng. Chỉ mục giúp tăng tốc cho việc tìm kiếm.+ Clustered: Ứng với loại chỉ mục này một bảng chỉ có một chỉ mục, và số liệu được sắp xếp theo trang+ Non-Clustered: Ứng với loại chỉ mục này có một bảng có thể có nhiều chỉ mục và số liệu được săp xếp theo trường dữ liệu mà bạn trỏ đến- Bẫy lỗi-Triggers Là đối tượng chỉ tồn tại trong bảng, cụ thể là một đoạn mã và tự đông thực hiện khi một hành động nào đó xảy ra đối với dữ liệu trong bảng như Insert, Update, Delete. Trigger có thể bẫy rất nhiều tình huống như copy dữ liệu, xoá dữ liệu, cập nhật dữ liệu, kiểm tra dữ liệu theo một tiêu chuẩn nào đó.- Ràng buộc- ConstraintsConstraints là một đối tượng, nó là một phần nhỏ trong bảng, chúng ràng buộc dữ liệu trong bảng hoặc các bảng khác phải tuân theo một quy tắc nào đó.- Diagram-Lược đồ quan hệKhi xây dựng cơ sở dữ liệu cho ứng dung hay thương mại điện tử, thường đều phải dựa trên trình phân tích thiết kế hệ thống. Sau những bước phân tích và thiết kế, bạn sẽ thiết lập quan hệ dữ liệu giữa các thực thể ERD(Entity relationship diagram)- Khung nhìn-ViewView là khung nhìn (hay bảng ảo) của bảng. Cũng giống như bảng nhưng View không thể chứa dữ liệu, bản thân view có thể tạo thêm trường mới dựa vào những phép toán biểu thức của SQL Server. View còn có thể kết nối nhiều bảng lại với nhau theo quan hệ nhất đònh cùng với những tiêu chuẩn, nhằm tạo ra một bảng dữ liệu với yêu cầu người dùng.- Thủ tục nội-Stored ProcedureStored Procedure còn gọi là Spocs, tiếp tục phát triển như một phần SQL trên cơ sở dữ liệu. Stored Procedure cho phép khai báo biến, nhận tham số cũng như thực thi các phát biểu có điều kiện. Stored Procdure có các ưu điểm lớn sau:+ Kế thừa tất cả các phát biểu của SQL, và là một đối tượng xử lí số liệu hiệu quả nhất khi dùng SQL Server.+ Tiết kiệm thời gian thực thi trên dữ liệu.+ Có thể goi Stored procedure theo cách gọi thủ tục hay hàm trong ngôn ngữ lập trình truyền thốn, đồng thời sử dụng lại khi có yêu cầu.- Sử dụng kiểu dữ liệu Cursor (Cursor typy)Khi dùng cơ sở dữ liệu SQL Server, nếu có nhu cầu tính toán trên bảng số liệu, chuyển tác thực hiện trên từng mẩu tin, ta nên nghó đến kiểu dữ liệu mang tên Cursor.I.2.3. Kiểu dữ liệu-Data typeBất kỳ trường nào trong bảng (Table) của cơ sở dữ liệu đều phải co kiểu dữ liệu. Một số kiểu dữ liệu SQL Server cho phép đònh nghóa chiều dài của kiểu trong khi một số kiểu khác thì khôngCũng như những ngôn ngữ lập trình khác SQL Server cung cấp đầy đủ kiểu dữ liệu cần thiết, như: kiểu số nguyên (Binary, Int, TinyInt, …), kiểu số thực (Float), kiểu tiền tệ (Money, SmallMoaney,…) kiểu chuỗi (char, nChar, VarChar, Text,…), và nhiều kiểu dư liệu khác.Ngoài ra SQL Server còn cho phép chuyển đổi qua lại giữa các kiểu dữ liệu, tuy nhiên điều này cũng có một số hạn chế đối với một số kiểu dữ liệu. Ví dụ: kiểu binary không thể nhận chuyển đổi sự chuyển đổi từ dữ liệu kiểu float hay real…I.2.4. Các phát biểu cơ bản của T-SQL- Cú pháp tổng quát của lệnh SelectSELECT <danh sách các cột>FROM <danh sách bảng>[WHERE <các điều kiện ràng buộc>][GROUP BY <tên cột hay biểu thức sử dụng cột trong SELECT>][HAVING <điều kiện bắt buộc dựa trên GROUP by>][ORDER BY <danh sách cột>]Trong đó tất cả những phát biểu nằm trong cặp dấu [] thì có thể có hoặc có thể không có.Ví dụ:+ Để lấy tất cả các bệnh nhân trong bảng tblBenhNhan ta dùng câu truy vấn sau:SELECT *FROM tblBenhNhanTrong câu lệnh này thiếu vắng tất cả các phát biểu sau FROM trên+ Để chọn ra tất cả các bệnh nhân trong bảng tblBenhNhan với Tên bệnh nhân là Nguyễn Văn A ta làm như sau. SELECT *FROM tblBenhNhanWHERE tblBenhNhan.TenBenhNhan=’Ngyuên Van A’Vậy câu lệnh SELECT dùng để chỉ ra trường (cột) dữ liệu cần lấy, FROM để chỉ ra nơi chứa dữ liệu (hay bảng cần truy vấn), WHERE chỉ ra điều kiện lấy dữ liệu.ORDER BY dùng để hiển thò kết quả truy vấn theo tiêu chuẩn của người dùng. Nếu thiếu tham số này thì việc sắp xếp xẽ theo thứ tự ALPHABET.Ngoài những câu lệnh truy vấn trên trong SQL Server còn cung cấp một số hàm cũng như những biểu thức tính toán …- Để thêm dữ liệu vào bảng (Table) ta dùng câu lệnh truy vấn sau:INSERT INTO <Tên Bảng> (danh sách cột)VALUES (danh sách giá trò)Ví dụ:Để chèn dữ liệu vào bảng tblTinh ta có câu lệnh truy vấn sau:INSERT INTO tblTinh (MaTinh, TenTinh)VALUES(‘001’, ‘Khánh Hoa’ø)- Để sửa dữ liệu trong một bảng đã có sẵn ta sử dụng câu lệnh truy vấn UPDATE cú pháp như sau:UPDATE FROM <Tên bảng>SET <tên cột>=<giá trò>WHERE <Điều kiện>Ví dụ: ta muốn thay đổi tên tỉnh có mã số (‘001’) thành Đà Lạt ta làm như sau:UPDATE FROM tblTinhSET tblTinh.TenTinh=’Đà Lạt’WHERE tblTinh.MaTinh=’001’- Để xoá dữ liệu trong một bảng ta dùng câu lẹnh truy vấn DELETE cú pháp như sau:DELETE FROM <Tên bảng>WHERE <điều kiện>Ví dụ: Để xóa tỉnh có tên tỉnh là Khánh Hoà ta làm như sau DELETE FROM tblTinhWHERE tblTinh.TenTinh=’Khánh Hoà’Hoặc có mã tỉnh =001DELETE FROM tblTinhWHERE tblTinh.MaTinh=’001’Ngoài ra trong SQL Server có những phát biểu cho phép kết nối nhiều bản với nhau (JOIN, INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN, CROSS JOIN).Ví dụ: để lấy đòa chỉ của bệnh nhân ta cần xác đònh xã, huyện, tỉnh. Vậy để lấy về đòa chỉ của bệnh nhân có rất nhiều cách song cách nào là nhanh nhất dỡ phải viết lệnh nhiều mà hiệu quả lại cao. Việc này được thực hiện nhờ tạo một View kết nối table tblTinh, tblHuyen, tblXa câu truy vấn như sau:CREATE VIEW dbo.vwDiaChiASSELECT dbo.tblTINH.TenTinh,dbo.tblHUYEN.TenHuyen, dbo.tblXA.TenXa, dbo.tblXA.MaxaFROM dbo.tblHUYEN INNER JOIN dbo.tblTINH ON dbo.tblHUYEN.MaTinh = dbo.tblTINH.MaTinh INNER JOINdbo.tblXA ON dbo.tblHUYEN.MaHuyen = dbo.tblXA.MaHuyenKhí đã có view đòa chỉ rồi ta chỉ cần gọi câu truy vấn sau là xẽ có thông tin cần thiết về đòa chỉ bệnh nhân.SELECT TenTinh,TenHuyen,TenXaFROM vwDiaChiWHERE MaXa= @MaXa -- @MaXa là một biến được đưa vào để chọn ra xã cần tìm. view trên ta kết nối ba table bằng lệnh INNER JOIN để lấy ra các trường tên tinh, tên huyên, tên xã, và mã xã.I.2.5. Khái niệm về đối tượng trong SQL và cách tạo các đối tượng trong SQL Server.1. Tạo cơ sở dữ liệu – CREATE DATABASE Để tạo cơ sở dữ liệu trong SQL Server ta dùng cú pháp sauCREATE DATABASE <Database_name>[ON [PRIMARY] ([Name=<’Logical file name’>,]FileName=<’FileName’>[,SIZE=<Size in Megabyte or KiloByte][,MAXSIZE=<Size in Megabyte or KiloByte]FILEGROWTH=<NO ò Kylobyte|Percentage>])](LOG ON(Name=<’Logical file name’>]FileName=<’File Name’>[,SIZE=<Size in Megabyte or KiloByte][,MAXSIZE=<Size in Megabyte or KiloByte]FILEGROWTH=<NO ò Kylobyte|Percentage>])][COLLATE <Collation>][For Load|For ttch]Trong đó:- ON: Đònh nghóa nơi chứa dữ liệu và không gian chứa tập tin log- NAME: Đònh nghóa tên cơ sở dữ liệu- FILENAME: Tên tập tin cơ sở dữ liệu trên đóa cứn, Lưu ý khi tạo cơ sở dữ liệu ta đặt tập tin ở vò trí nào thì không thể di chuyển một cách thủ công được.- SIZE: Cho biết dụng lượng cơ sở dữ liệu khi tạo chúng. Thông thường là 1MB- MAXSIZE: Dung lượng lớn nhất, khi dung lượng cơ sở dữ liệu tăng đến mức Maxsize thì dừng lại. - FILEGROWTH: Dung lượng khởi tạo cùng dung lượng tối đa trong quá trình thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.- LOG ON: Cho phép quản lí chuyển tác xảy ra trong quá trình sử dụng cơ sở dữ liệu của SQL Server. Thông thường chúng chiếm khoảng 25% dung lượng tập tin dữ liệu. Việc tạo một cơ sở dữ liệu bằng mã lệnh không phải là khó, song SQL Server cho phép tạo cơ sở dữ liệu băng giao diện đồ hoạ. Để tạo cơ sở dữ liệu ta dùng trình SQL Server Enterprise Manager. màn hình tạo cơ sở dữ liệu bằng Enterprise Manager như sau:Sau khi chúng ta Click vào New Database thì màn hinh tạo cơ sở dữ liệu hiện ra khi đó ta chỉ việc nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu như: đường dẫn nơi để tập tin cơ sở dữ liệu, dung lượng tập tin,…2. Tạo bảng – CREATE TABLEtạo bảng trong cơ sở dữ liệu cũng giống như tạo các đối tượng khác trong SQL Server. Cú pháp đầy đủ để tạo bảng như sau:CREATE TABLE [Dataabase_name.[owner].table_name[...]... chữa bệnh của bệnh nhân. 2 Cấp số cho bệnh nhân đến phòng khám bệnh 3 Chỉ định bác só khám bệnh cho bệnh nhân theo số đã cấp 4 Kết quả khám bệnh cho bệnh nhân 5 Ghi toa thuốc cho bệnh nhân 6 Cấp thuốc cho bệnh nhân 7 Thu phí khám bệnh 8 Cho giấy nhập viện9 Tiếp nhận bệnh nhân đến điều trị10 Lập bệnh án chi tiết cho bệnh nhân 11 Lập toa thuốc điều trị12 Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khám chữa bệnh. .. sơ bệnh ánDS bệnh nhân đã được cấp thuốcLẬP TOA THUỐC THEO BỆNH ÁNYESDS hồ sơ bệnh ánDS bệnh nhân đã được cấp thuốcDS bệnh nhân đã có bệnh ánCUNG CẤP CÁC DV HỖ TR ĐIỀU TRỊYESDS bệnh nhân đang điều trịTHU VIỆN PHÍ YES NODSBN đã thanh toán viện phí DSBN chưa đóng viện phí(3)(5) (6) III.7 MÔ HÌNH VẬT XỬ LÝMô hình tổng thểHỆ THỐNGBỆNH NHÂN NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ VIÊNBỆNH NHÂNThông... sách bệnh nhân trốn viện15 Xem xét các trường hợp bệnh nhân không thanh toán viện phí16 Cấp giấi xuất viện cho bệnh nhân CẤP GIẤY NHẬP VIỆN YES NO LẬP ĐƠN THUỐC CHO BỆNH NHÂNYES CẤP THUỐC CHO BỆNH NHÂNYES LẬP BỆNH ÁN CHI TIẾTYES Mã bệnh Text 8 Len()=3Tên bệnh Text 30KHÁM BỆNH(Mã.N.V, Mã bệnh nhân, Mã đơn thuốc, Mã bệnh, Mã vị trí, Ngày khám bệnh, Nội dung KB, Chi phi KB)KHÁM BỆNHTên... PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀIChưng trình quản bênh nhân hoàn thiện xẽ góp phần quan trọng trong việc quản chứng từ sổ sách về bệnh nhân tại bệnh viện. Song cần phải có sự quản song song giữa bệnh nhânnhân viên trong bệnh viện.Nếu chương trình được cài đặt trên môi trường mạng hay có một trang Web của bệnh viện trên mạng Internet để giúp cho người thân của bệnh nhân có thể theo dõi việc điều... chữa bệnh lớn nhất của tỉnh Khánh Hoà. Do đó, nhu cầu ứng dụng quản bệnh nhân bằng tin học là một vấn đề hết sức thiết thực và tất yếu. Chính vì lí do đó chúng tôi chọn đề tài quản bệnh nhân này làm đề tài thực tập chuyên ngành và thực tập tốt nghiệp sắp tới. Hiện nay, có rất nhiều phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau. Tuy nhiên căn cứ vào tình hình quản bệnh nhân của bệnh viện... đơn, Mã vị trí, Mã NV, Mã BN Mã bệnh) Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước Ràng buộcMã đơn thuốc Text 10 Len()=10Ngày kê đơn Date >Date()Mã bệnh nhân Text 8 Lookup(BÊNH NHÂN)Mã vị trí Text 3 Lookup(VỊ TRÍ)Mã nhân viên Text 5 Lookup(NHÂN VIÊN)Mã bệnh Text 8 Lookup(BỆNH)BỆNH ÁN(Mã bệnh án, Ngày vào, Ngày ra, Mã bệnh nhân, Mã nhân viên, Mã Bệnh, Mã Nơi Điều trị)BỆNH ÁNTên thuộc tính Kiểu dữ... tôi thấy được vấn đề quan trọng trong việc thiết lập một cơ sở dữ liệu trong thực tế là như thế nào đặc biệt là trong lónh vực quản lý, với chương trình quản này khi hoàn thiện xẽ giúp cho nhân viên trong bệnh viện quản bệnh nhân cũng như quản nhân viên trong bệnh viện một cách nhanh chóng và hiệu quả.VI.2. HẠN CHẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNHDo thời gian thực hiện là tương đối hạn chế so với một... KB, Chi phi KB)KHÁM BỆNHTên thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước Ràng buộcMã nhân viên Text 5 Lookup(NHÂN VIÊN)Mã bệnh nhân Text 5 Lookup(BỆNH NHÂN)Mã đơn thuốc Text 10 Lookup(ĐƠN THUỐC)Mã bệnh Text 8 Lookup(BỆNH)Mã vị trí Text 3 Lookup(VỈ TRÍ)Ngày khám bệnh Date >Date() Nội dung khám bệnh Text 50Chi phí khám bệnh Number Long >0THUỐC(Mã thuốc, Tên thuốc)THUỐCTên thuộc tính Kiểu dữ... Win95)StandardDeveloperEnterprise - Form tim kiếm bệnh nhân. đây chúng ta có thể tìm kiếm bệnh nhân theo những tiêu chí được chỉ ra ví dụ: tim bênh nhân theo họ, theo tên, theo họ tên đầy đủ hoặc theo địa chỉ…… ở đây ta cũng có thể in thông tin bệnh nhân đó ra giấy.- Form Thống kê bênh nhân tương tự Form tìm kiếm song ở đây chỉ thống kê số bệnh nhân theo bệnh, theo độ tuổi… cung như Form tìm kiếm Form... thông tin về bệnh nhân Xem hồ sơ bệnh án Xem chi phí điều trị Xem đơn thuốc và cách dùng NHÂN VIÊNĐăng nhập hệ thống Thay đổi mật khẩuTạo mới thay đổi đơn thuốc Lập DSBN trốn việnTạo sửa đổi bệnh án của BNLập giấy xuất viện cho BN QUẢN TRỊ VIÊNĐăng nhập hệ thống Thay đổi mật khẩuThông tin chungHệ quản lý Báo cáo in ấn hồ sơ Xoá bệnh án mà nhân viên lậpDELETE . đó quản lý: - Đòa chỉ quản lý: Số nhà, Xã (Phường), Huyện (Quận), Tỉnh (Thành phố). Quản lý bệnh nhân (Đối tượng chính cần quản lí)Khi bệnh nhận đến bệnh. chung bệnh nhân đến bệnh viện để khám chữa bệnh theo quy trình sau:Bước 1: Bệnh nhân đến nơi tiếp nhận bệnh nhân (nơi cấp sổ) để xác lập việc khám bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý bệnh nhân (2).doc, Quản lý bệnh nhân (2).doc, Quản lý bệnh nhân (2).doc, Các thành phần của SQL Server 2000. Đối tượng cơ sở dữ liệu, Kiểu dữ liệu-Data type Các phát biểu cơ bản của T-SQL, CÁCH KẾT NỐI DỮ LIỆU CÁC PHƯƠNG THỨC ĐỐI TƯNG ADODB, KẾT LUẬN

Hình ảnh liên quan

- Tables: bảng dữ liệu - Quản lý bệnh nhân (2).doc

ables.

bảng dữ liệu Xem tại trang 3 của tài liệu.
2. Tạo bảng – CREATE TABLE - Quản lý bệnh nhân (2).doc

2..

Tạo bảng – CREATE TABLE Xem tại trang 10 của tài liệu.
Mô hình ADO có một số thuộc tính mà các mô hinh cơ sở dữ liệu khác như DAO và RDO không có - Quản lý bệnh nhân (2).doc

h.

ình ADO có một số thuộc tính mà các mô hinh cơ sở dữ liệu khác như DAO và RDO không có Xem tại trang 14 của tài liệu.
III.1 MÔ HÌNH QUAN NIỆM DỮ LIỆU - Quản lý bệnh nhân (2).doc

1.

MÔ HÌNH QUAN NIỆM DỮ LIỆU Xem tại trang 17 của tài liệu.
III.3 MÔ HÌNH TỔ CHỨC DỮ LIỆU - Quản lý bệnh nhân (2).doc

3.

MÔ HÌNH TỔ CHỨC DỮ LIỆU Xem tại trang 19 của tài liệu.
III.4 MÔ HÌNH THÔNG LƯỢNG THÔNG TIN - Quản lý bệnh nhân (2).doc

4.

MÔ HÌNH THÔNG LƯỢNG THÔNG TIN Xem tại trang 22 của tài liệu.
III.4 MÔ HÌNH THÔNG LƯỢNG THÔNG TIN - Quản lý bệnh nhân (2).doc

4.

MÔ HÌNH THÔNG LƯỢNG THÔNG TIN Xem tại trang 22 của tài liệu.
III.5 MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÍ Mô hình quan niệm: - Quản lý bệnh nhân (2).doc

5.

MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÍ Mô hình quan niệm: Xem tại trang 23 của tài liệu.
III.6 MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÍ: - Quản lý bệnh nhân (2).doc

6.

MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÍ: Xem tại trang 25 của tài liệu.
III.5 MÔ HÌNH TỔ CHỨC XỬ LÍ 1. Bảng công việc - Quản lý bệnh nhân (2).doc

5.

MÔ HÌNH TỔ CHỨC XỬ LÍ 1. Bảng công việc Xem tại trang 28 của tài liệu.
STT TÊN CÔNG VIỆC NƠI THỰC HIỆN PHƯƠNG THỨC TẦN SUẤT CHU KỲ - Quản lý bệnh nhân (2).doc
STT TÊN CÔNG VIỆC NƠI THỰC HIỆN PHƯƠNG THỨC TẦN SUẤT CHU KỲ Xem tại trang 28 của tài liệu.
2. Mô hình tổ chức xử lí: BỆNH  - Quản lý bệnh nhân (2).doc

2..

Mô hình tổ chức xử lí: BỆNH Xem tại trang 30 của tài liệu.
III.7 MÔ HÌNH VẬT LÝ XỬ LÝ Mô hình tổng thể - Quản lý bệnh nhân (2).doc

7.

MÔ HÌNH VẬT LÝ XỬ LÝ Mô hình tổng thể Xem tại trang 34 của tài liệu.